SOTRA: Selv om Danielsen barne- og ungdomsskole er en stor kombinert skole, rammes den hardt av regjeringens forslag til ny tilskuddsmodell. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Friskoler kan måtte legge ned trinn

OPPDATERT Friskoler med både barne- og ungdomstrinn vil få redusert statstilskuddet med opptil 30 prosent som følge av Støre-regjeringens forslag til ny tilskuddsmodell. Misjonseide skoler oppfatter det som dramatisk for videre drift dersom forslaget blir vedtatt.

– Vi reagerer på modellen og mener den er veldig urettferdig. Og utslagene er dramatiske, sier fungerende generalsekretær Sidsel Høland Olausson i Kristne friskolers forbund (KFF) til sambåndet.no.

Friskoleorganisasjonene ble presentert for den nye modellen på et møte med embetsverket i Kunnskapsdepartementet (KD) 6. oktober, samme dag som forslaget til statsbudsjett ble lagt fram.

KFF har 57 1–10-skoler som medlemmer, flere av dem eid helt eller delvis av indremisjonsfamilien.

Seks millioner

Den eksisterende modellen gir høy sats for de første 42 elevene både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. I forslaget til ny modell gis det kun høy sats for 45 elever ved en friskole, uavhengig om det er en ren barneskole eller ren ungdomsskole eller en kombinert (1–10) skole.

De kombinerte skolene vil ifølge KFF få inntil seks millioner kroner mindre hver i årlig tilskudd når en foreslått overgangsperiode er over. For skoleåret 2024/25 får skolene kompensert fire femdeler av differensen mellom gammel og ny modell. Kompensasjonen reduseres gradvis til full innfasing fra skoleåret 2028/29.

Kompensasjon

– Regjeringen tar ikke høyde for at det er mer administrativt krevende å drive en kombinert skole enn en ren barne- eller ungdomsskole, sier Olausson.

Dagens tilskudd for de 42 første elevene både på barnetrinn og ungdomstrinn er for å kompensere for høyere faste kostnader og smådriftsulemper knyttet til klassestørrelse og flere klassetrinn.

Ifølge KFF baserer modellen seg på gjennomsnittstall fra kommunene som sammenlignes med tall fra det som ofte er små friskoler. På oppdrag fra KFF har Agenda Kaupang undersøkt kostnadene i kommunale grunnskoler. Rapporten viser at kostnadene i små kommunale skoler er mellom 1 og 2,5 millioner kroner høyere enn satsene for driftstilskudd til friskoler med like mange elever. Det er med andre ord ikke slik at friskolene koster samfunnet penger.

Fare for nedleggelser

– Er det mulig for kombinerte friskoler å tilpasse seg dette ved å dele skolen i to?

– Nei, for regjeringen varsler også at de vil foreslå endringer i regelverket. Friskoler med både barne- og ungdomstrinn, må være organisert i samme rettssubjekt, svarer Olausson.

Dette kan føre til at kombinerte skoler må legge ned enten barnetrinnet eller ungdomstrinnet fordi det blir for dyrt.

– For foreldregrupper eller organisasjoner som ønsker å starte ny friskole, vil det nå være mest aktuelt å velge ren barne- eller ungdomsskole.

REAGERER: Sidsel Høland Olausson er fungerende generalsekretær i Kristne friskolers forbund (KFF). FOTO: KFF

Utsette

Det var Solberg-regjeringen som begynte arbeidet med en ny tilskuddsmodell, men da var forutsetningen at den ikke skulle føre til endringer i totalt utbetalt tilskudd. Støre-regjeringen gikk bort fra dette.

– Nå ser vi resultatet, som er 515 millioner kroner i reduksjon for friskolesektoren sett under ett, inkludert Montessori- og Steiner-skolene. Fra 2028/29 vil tilskuddet for KFFs grunnskoler være redusert med 14 prosent, tilsvarende 180 millioner kroner, går det fram av forbundets nettsted.

Fungerende generalsekretær Sidsel Høland Olausson mener at regjeringen i det minste må utsette innføringen av den nye modellen.

– Det er ikke gjort konsekvensutredning eller undersøkelser på forhånd, og det har ikke vært noen dialog i forkant, påpeker Olausson.

Sotra

Egill Danielsen Stiftelse (EDS) har én kombinert skole, Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra. Økonomileder Elisabeth Næverlid Sævik opplyser at den har 439 elever i dag.

– Når den nye tilskuddsmodellen får full effekt høsten 2028, vil det bety vel fem millioner kroner mindre i statstilskudd i året enn i dag, sier Sævik til Sambåndet.

KD mener altså at det først og fremst er små kombinerte barne- og ungdomsskoler som har fått for mye i tilskudd etter dagens modell, fordi de har fått høy sats for de første elevene på begge trinn.

– Men det viser seg altså at en stor kombinert skole som Danielsen Sotra rammes så hardt den også at den får en reduksjon på 12,3 prosent i statstilskuddet, sier Sævik.

Møtte politikere

Representanter for EDS og KFF møtte tirsdag 10. oktober stortingspolitikerne fra en rekke partier på Hordalandsbenken for å orientere dem om konsekvensene av forslaget.

Økonomilederen i EDS opplyser at gjennomsnittlig elevtilskudd til friskoler etter dagens modell er på 95.600 kroner. Med ny modell vil det være 89.951. Det sammenlignbare tallet for elever i offentlig skole er på 151.200 kroner.

Steinerskoleforbundet, Montessori Norge, Abelia, Kristne Friskolers Forbund og Steinerskolenes Foreldreforbund står bak et digitalt opprop i forbindelse med denne saken der folk kan markere sin støtte til friskolene. Per 17. oktober har over 17.000 signert oppropet.

DRAMATISK: Rektor Øystein Engås ved misjonseide Møre barne- og ungdomsskole Ålesund sier at de ikke ville ha gått i gang med utvidelsen hvis de hadde visst om forslaget til endring i statstilskuddet. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Herøy

Rektor Asbjørg Muren Ulvund ved Møre barne- og ungdomsskule Herøy, som eies av ImF Sunnmøre, er mest opptatt av å jobbe inn mot politikerne.

– Dagens regjering hopper på en måte bukk over prosessen som var i gang for å jobbe med tilskuddsmodeller til friskoler. Det blir presenterer en modell ingen kjenner, med en argumentasjon og et grunnlagsmateriale som oppfattes som for svakt. Måten det er gjort på, virker ikke som en demokratisk prosess. Jeg håper at de politiske partiene innser at dette ble veldig feil, sier Ulvund.

Hun påpeker at hvis forslaget blir vedtatt, får skolen en inntektsreduksjon på 23% fra 2028, noe som kan bety at kollegiet på 40 personer kan bli halvert.

Vi kan ikke drive videre som 1-10-skole med en sånn endring. Da må vi velge enten barneskole eller ungdomsskole. Det blir et kjempetap for oss, sier Ulvund.

Ålesund

Møre Barne- og Ungdomsskule Ålesund, som begynte som ungdomsskole, startet i 2020 med barnetrinn. Den 21.09.2023 skrev sambåndet.no om at andreetasjen i skolens nybygg snart er klar til å tas i bruk. I tillegg jobber skolen også med å utvikle uteområdet.

Rektor Øystein Engås sier til sambåndet.no at de ikke ville ha gått i gang med utvidelsen hvis de hadde visst om forslaget til endring i statstilskuddet.

– Det hadde nok vært uansvarlig å gjøre hvis vi visste om de rammevilkårene der. Så vi håper fremdeles at det ikke skal gå igjennom. Det er en krevende sak, fastslår Engås.

– Hva vil det bety for dere hvis det blir vedtatt?

– Det betyr for oss en reduksjon i statsstøtte på fem millioner kroner. Konsekvensen vil være at forsvarlig drift av skolen vil være vanskelig.

– Hva tenker du at dere må gjøre da?

– Det må vi ha mange runder på. For det her er såpass dramatisk at det handler ikke bare om oss, men 150 slike 1-10-friskoler som fins i Norge, som vil ha store problem med fortsatt drift. I ytterste konsekvens vil det bety nedlegging av opptil 100 enheter i 1-10 friskolene. De blir presset til å være enten barne- eller ungdomsskole. Du vil da få nedlagte barne- eller ungdomsskoler.

Brit Rønningen har bidratt til denne artikkelen.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.