Innlegg

FAMILIE: Anne Lene Otterøen, fra venstre, i samtale med Lars Dale, Jorunn Singstad Djupvik og Linda Kvavik om ressursene i Awana Familie. FOTO: PETTER OLSEN

Lansert: Awana Familie

Awana Norge har satt sammen en familiepakke som det også kan bli aktuelt for moderorganisasjonen i USA å bruke internasjonalt.

SANDNES: – Det er spennende om vi kan få lov til å utveksle noen erfaringer med dette, sier nasjonal leder for Awana Norge, Anne Lene Otterøen, til Sambåndet.

«Awana Famile» ble lansert som begrep på Awana DNA-konferansen i Fredheim Arena 22. januar i år.

– Awana Familie kommer i forlengelsen av det vi har fra før av materiell. Vi ønsker at det skal være en ressurs og en hjelp for familier, og også noe som menighetene kan bruke, slik at menighet og hjem kan stå sammen om oppdraget med disippelgjøring av barn og unge, sier Otterøen.

Awana Norge har merket seg at menigheter etterspør ressurser som kan deles ut. Mange jobber med små ressurser, og det er tidkrevende å skulle lage ting selv.

– Kan vi vi være til hjelp og avlastning her, har vi veldig lyst til det, sier Otterøen.

Leseplan

På konferansen presenterte undervisningsleder Jorunn Singstad Djupvik for det første en bibelleseplan for familien – «Rett hjem» – som hun har redaksjonelt ansvar for. Den består av bibeltekst med kommentar, spørsmål til ettertanke og innledninger som skal sette familien på sporet av temaene i tekstene.

– Og så har vi lagt inn en masse lek og moro. Det fødes mye tro og fellesskap i det å ha det hyggelig sammen. «Rett hjem» er en totalpakke med bibel, samtale og lek, sa Djupvik.

Planen er delt inn i uker, men «en uke er ikke en uke». Man bestemmer selv hvor lang uka skal være. – Du kan krysse av for det du har lest, og er det heftig å lese seks tekster i uka sammen som familie, kan du strekke uka litt. Det er viktig å finne den rytmen som passer i egen familie, påpekte Djupvik.

Kalender

Neste ressurs i familiepakken er en påskekalender med luker som åpnes ved hjelp av QR-koder. Målet er igjen å hjelpe foreldre til å innføre en bibelstund i familien.

– Vi ønsker å hjelpe til med å ta påskebudskapet inn i familiene på en god måte. Stiller du den opp, har du hele påskebudskapet framme hele uka rent visuelt. Bak lukene skjuler det seg en familieandakt, spørsmål til samtale og bønneemner til hver dag gjennom påsken uansett hvor man er, sa daglig leder i Awana Norge, Lars Dale.

Grupper

Linda Kvavik, Awana-konsulent i Frikirken, fortalte om opplegg for familiegrupper som er lagt ut på hjemmesidene til Awana og Frikirkens barn og unge (Fribu).

– Ti samlinger med undervisning og forslag til lek og aktiviteter er lagt ut. De kan lastes ned og skrives ut – og så har man et ferdig opplegg. Det kommer ti samlinger til, fortalte Kvavik.

Input-spillet, som Sambåndet har skrevet om tidligere, er det fjerde verktøyet i Awana Familie. Her trekker en ut spørsmål som en samtaler rundt. Spørsmålene er lagt opp for småbarn, tweens og litt større barn. Blant emnene er kjærlighetsspråk, det å være foreldre, lek, bibelvers og høytider.

– Den har vi fått veldig god tilbakemelding på. Mange sier at den har aktivert noe rundt det å snakke sammen om tro i hjemmet, forteller Anne Lene Otterøen.

Podcast

Podcasten «Foreldreskulen», i samarbeid med radiokanalen Ptro, handler om forskjellige deler av familielivet. Her kan du lytte til Anne Lene Otterøen i samtale med radioredaktør Anne Birgitte Lillebø Bøe.

– Det kan hende det kommer mer på podcast-fronten fra Awana etter hvert, sa Lars Dale på konferansen.

Det siste som ble trukket fram, var Family games, et produkt Awana Norge ikke har utviklet selv. –  Det handler om å koble det kristne budskapet med leker som gjøres i grupper. Vi har laget en manual som det går an å laste ned fra vår hjemmeside. Der gir vi ideer til hvordan man kan legge opp en aktivitetsdag for familier i menigheten eller i nabolaget eller hvor som helst, sa Jorunn Singstad Djupvik.

Dele

– Hva er grunnen til at dere bruker overskriften Awana Familie?

– Vi har hele tiden hatt et ønske om å kunne legge enda større vekt på familien, selv om Awana i USA har gjort en svært god jobb allerede med de ressursene de har laget. Det har de satt oss helt fri til å gjøre, og de ønsker også å se på om det er noe de kan bruke inn i andre sammenhenger i Awana internasjonalt. Det handler om å dele det vi har fått, og så får vi se om det kan være hjelpsomt for flere, så vil vi veldig gjerne dele det med alle som vil ha det, sier Anne Lene Otterøen til Sambåndet.

AWANA: - Vi særlig se på hvordan man kan få med seg hele menigheten på disippelgjøring av barn og unge. Det er avgjørende viktig, sier nasjonal leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

‒ Disippelgjøring er avgjørende

På Awana DNA-konferansen i helgen vil temaet være hvordan man får hele menigheten med i arbeidet med å disippelgjøre barn og unge.

Årets Awana DNA-konferanse arrangeres 21. og 22. januar 2022 og holdes digitalt som følge av smittervernregler på det tidspunktet beslutningen måtte tas.

Vi vil fokusere på familie og trosopplæring i hjemmet, og da vil vi særlig se på hvordan få med seg hele menigheten på disippelgjøring av barn og unge. Det er avgjørende viktig for menigheten, sier nasjonal leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen, til Sambåndet.

To spor
Fredag 21. januar er det program for medlemmer, mens lørdag 22. januar er det åpent for alle. Som på tidligere konferanser vil også denne Awana DNA-konferansen følge to spor etter lunsj. Det er ett for de som er ikke er kjent med Awana og der det blir innføring i opplegg, materiell og hvordan lykkes med å starte opp, og ett for de som er medlemmer. Der blir det seminarer med aktuelle temaer om samspill hjem og menighet.  

Øystein Gjerme fra Salt Bergen Pinsebevegelsen vil snakke om «Hva betyr det å bli disippelgjort? Og hvorfor er det viktig å disippelgjøre barn og familier?», Linda Andernach Johannesen fra Misjonskirken vil snakke om «Å vokse seg ung», og Øivind Augland fra Frikirken vil snakke om «Å bygge menighet for alle generasjoner».

Fellesprogram
Lørdagen innledes med fellesprogram. Her vil blant andre barne- og familie-evangelist Viggo Klausen ha et innlegg om «Far og åndelig far», og det blir paneldebatt. Temaet for paneldebatten er «Hvordan kan vi hindre at barn og unge forsvinner ut av menigheten? Hvordan kan disippelgjøring av barn og unge føre til vekst i menigheten?». Debattpanelet består av tidligere nevnte Øystein Gjerme, Linda Andernach Johannesen, Øivind Augland og Otterøen.

Forventninger
Hva slags forventninger har du til konferansen?

På grunn av korona har vi de siste to årene blitt frarøvet det relasjonelle. I høst har vi i Awana besøkt flere menigheter, og det vi ser, er at folk savner fellesskap. Vi ønsker å heie på hverandre og sette mot i hverandre. Det er viktig at vi kan løfte blikket sammen og se det store oppdraget. Vi er privilegerte som får være med, sier Anne Lene Otterøen.

Sambåndet vil delta på konferansen og bringe reportasjer i kommende utgaver av bladet.