Tag Archive for: Awana Norge

LEDERE: Anne Marte Echholt Fossum (t.v.) og Anne Lene Otterøen leder Awanas satsing på Nord-Europa. FOTO: PETTER OLSEN

Awana Europa skyter fart

Lederne av Awana Europa håper å kunne lansere Awana i et nord-europeisk land i løpet av de to neste årene. 

SANDNES: – Det er inn mot Sverige og Danmark vi er kommet lengst, sier nasjonal leder for Awana Norge og Awana Europa, Anne Lene Otterøen, til Sambåndet. 

I marsnummeret i 2022 brakte Sambåndet nyheten om at ImF-eide Awana Norge hadde sagt ja til å lede et arbeid med å spre trosopplæringsprosjektet til Nord-Europa. Awana-arbeidet i Norge er nå delt i tre avdelinger, som alle ligger under ImF: Awana Norge, Awana Europa og Smak og se, der sistnevnte er konfirmantopplegget til Awana.  

Anne Marte Echholt Fossum er ansatt som daglig leder for Awana Europa, med Anne Lene Otterøen som nærmeste overordnede. Hun startet i august 2022 og er foreløpig engasjert fram til august 2023, med mulighet for fast ansettelse. 

Oversettelse 

Arbeidet i Awana Europa følger en strategiplan som har tre prosjekter. Det første, som er godt i gang, handler om oversettelse av undervisningsmateriellet til engelsk, dansk, svensk tysk og fransk. Utgangspunktet er da det norske materiellet, som Awana Norge først oversatte fra engelsk til norsk og også tilpasset til norske forhold. 

– Vi tror det er mer relevant for Nord-Europa enn de amerikanske tekstene. I tillegg er det også stoff som er blitt produsert av Awana Norge fra starten av, påpeker Fossum. 

Sparks

En oversetter er engasjert og har startet med å oversette til engelsk. Det er fire Sparks-bøker, beregnet på 1.–4. klasse, som det jobbes med. Det første settet med Sparks-bøker skal etter planen foreligge på engelsk til sommeren 2023. Bøkene til barna skal trykkes på vanlig måte, mens lederbøkene skal kunne lastes ned digitalt fra en engelskspråklig hjemmeside på internett. 

– Det er innen denne aldersgruppen markedet er størst. Sparks-bøkene går gjennom hele Bibelen og snakker både til hele familien og til en del ny-kristne. Og barna er fortsatt i en alder der de liker å bli lest for, forklarer Fossum. 

Kontakter 

Det andre prosjektet handler om markedsføring og synliggjøring av Awana i Norge og i Europa. 

– Blant annet deltar vi på ulike konferanser, så som Exponential i Lativa i november 2022 og European Leadership Forum i Polen i mai i år. Målet er å opprette kontakt med nøkkelpersoner og tverrkirkelige nettverk, sier Fossum.  

Det er allerede etablert kontakter i Sverige og Danmark. Og på Awana DNA-konferansen i Sandnes 19.-21. januar er kristne ledere fra flere land invitert til en egen samling på torsdagen.  

– Det kommer åtte personer fra henholdsvis Danmark, Albania/Kosovo, Romania og Kroatia, pluss at noen blir med digitalt. Noen har kjennskap til Awana fra før, utdyper Otterøen. 

900.000 

Det tredje prosjektet i strategiplanen handler om økonomi. Det er budsjettert med ca. 300.000 kroner som skal skaffes til veie i Norge. Til nå er det kommet penger i form av enkeltgaver fra personer og en bedrift, samt at en av kollektene på fjorårets lederkonferanse i ImF gikk til Awana Europa. Det samme skal kollekten på Awana DNA-konferansen i januar gjøre. Jule- og nyttårskampanjen fra ImF i 2022 er også dedikert Awana Europa. 600.000 kroner er i tillegg bevilget fra Awanas hovedkontor i USA.  

– Vi tenker at dette er et godt misjonsprosjekt for menigheter og bedehus som handler om å gjøre Jesus kjent for flere. Awana er også et veldig godt verktøy med tanke på disippelgjøring, som er en helt avgjørende faktor i dagens samfunn, sier nasjonal leder for Awana Norge og Awana Europa, Anne Lene Otterøen. 

Artikkelen ble først publisert i Sambåndet nr. 12/22.

LEDER: – Vi kjenner Han som kan gi Europa fremtid og håp, sier Anne Lene Otterøen. FOTO: PETTER OLSEN

Klar for Awana Europa

Awana Norge skal lede et arbeid med å spre trosopplæringsprosjektet til Nord-Europa.

– Vi er klare til å følge i det vi opplever at Herren kaller til nå, sier nasjonal leder for Awana Norge, Anne Lene Otterøen, til Sambåndet. 

Første gang Sambåndet skrev om Awana, var i marsnummeret i 2015. Da hadde en delegasjon med representanter fra ImF, ImF-Ung og Fredheim Arena måneden før vært på besøk i Awanas hovedkontor i Chicago, på invitasjon fra den amerikanske organisasjonen. 

Mandat

 Awanas grunnlegger, nå avdøde Art Rorheim, hadde norske foreldre. Nå kan Anne Lene Otterøen fortelle at Norge helt fra starten av var tiltenkt en større rolle enn kun å introdusere Awana i eget land. 

– Da vi møtte Art Rorheim i Chicago for noen år tilbake, ble vi gitt en utfordring og et mandat til å gi Awana videre til flere land i Europa. Awana internasjonalt har nå spurt om vi i Norge vil lede arbeidet med Awana i Nord-Europa.  Det er vi klare for å forsøke, sier Otterøen. 

Andre, stasjonert i Albania, får ansvaret for blant annet de baltiske landene i øst. 

150 menigheter

Med utgangspunkt i det amerikanske materiellet har Awana Norge – som er en avdeling i ImF – opparbeidet et norskspråklig undervisningsopplegg beregnet på barn og unge i alderen 2–19 år. De har også utviklet flere ekstra ressurser for å hjelpe foreldre med å legge vekt på tro i hjemmet og disippelgjøring. 

– På de fem årene Awana har vært tilbudt i Norge, har vi vokst til å bli en familie på over 150 menigheter. Tilbakemeldingene er veldig gode, og vi gleder oss over hvert eneste barn og ungdom i Norge som får høre evangeliet, sier Otterøen. 

Oversette 

Awana Europa vil administreres ut fra Awana Norge. Anne Lene Otterøen skal lede satsingen i 20% stilling. Hun skal støttes av Øivind Augland og rapportere til styringsgruppen for Awana Norge. I tillegg vil det i løpet av våren 2022 bli ansatt en person i et 30% engasjement. 

– Vi har knyttet til oss dyktige kontakter og døråpnere, og vi har sagt ja til å oversette de norske bøkene tilbake til engelsk slik at flere kan få bruke dem, forteller Otterøen. 

Misjonsprosjekt 

Det økonomiske ansvaret fordeles mellom USA og arbeiderne i Norge. – For å lykkes er vi helt avhengige av at menigheter og enkeltpersoner her hjemme vil se det som et felles misjonsprosjekt å gi Awana videre til Europa, understreker Otterøen og fortsetter: 

– Oppgaven kjennes stor, og vi er avhengige av villige hjerter, økonomisk støtte og mest av alt – Guds ledelse og timing i dette. Måtte dette være tiden der vi skal få bringe evangeliet til mange flere barn og unge, familier og enkeltpersoner. Europa trenger Jesus. Europa trenger fremtid og håp, og vi kjenner Han som kan gi dem det. 

FAMILIE: Anne Lene Otterøen, fra venstre, i samtale med Lars Dale, Jorunn Singstad Djupvik og Linda Kvavik om ressursene i Awana Familie. FOTO: PETTER OLSEN

Lansert: Awana Familie

Awana Norge har satt sammen en familiepakke som det også kan bli aktuelt for moderorganisasjonen i USA å bruke internasjonalt.

SANDNES: – Det er spennende om vi kan få lov til å utveksle noen erfaringer med dette, sier nasjonal leder for Awana Norge, Anne Lene Otterøen, til Sambåndet.

«Awana Famile» ble lansert som begrep på Awana DNA-konferansen i Fredheim Arena 22. januar i år.

– Awana Familie kommer i forlengelsen av det vi har fra før av materiell. Vi ønsker at det skal være en ressurs og en hjelp for familier, og også noe som menighetene kan bruke, slik at menighet og hjem kan stå sammen om oppdraget med disippelgjøring av barn og unge, sier Otterøen.

Awana Norge har merket seg at menigheter etterspør ressurser som kan deles ut. Mange jobber med små ressurser, og det er tidkrevende å skulle lage ting selv.

– Kan vi vi være til hjelp og avlastning her, har vi veldig lyst til det, sier Otterøen.

Leseplan

På konferansen presenterte undervisningsleder Jorunn Singstad Djupvik for det første en bibelleseplan for familien – «Rett hjem» – som hun har redaksjonelt ansvar for. Den består av bibeltekst med kommentar, spørsmål til ettertanke og innledninger som skal sette familien på sporet av temaene i tekstene.

– Og så har vi lagt inn en masse lek og moro. Det fødes mye tro og fellesskap i det å ha det hyggelig sammen. «Rett hjem» er en totalpakke med bibel, samtale og lek, sa Djupvik.

Planen er delt inn i uker, men «en uke er ikke en uke». Man bestemmer selv hvor lang uka skal være. – Du kan krysse av for det du har lest, og er det heftig å lese seks tekster i uka sammen som familie, kan du strekke uka litt. Det er viktig å finne den rytmen som passer i egen familie, påpekte Djupvik.

Kalender

Neste ressurs i familiepakken er en påskekalender med luker som åpnes ved hjelp av QR-koder. Målet er igjen å hjelpe foreldre til å innføre en bibelstund i familien.

– Vi ønsker å hjelpe til med å ta påskebudskapet inn i familiene på en god måte. Stiller du den opp, har du hele påskebudskapet framme hele uka rent visuelt. Bak lukene skjuler det seg en familieandakt, spørsmål til samtale og bønneemner til hver dag gjennom påsken uansett hvor man er, sa daglig leder i Awana Norge, Lars Dale.

Grupper

Linda Kvavik, Awana-konsulent i Frikirken, fortalte om opplegg for familiegrupper som er lagt ut på hjemmesidene til Awana og Frikirkens barn og unge (Fribu).

– Ti samlinger med undervisning og forslag til lek og aktiviteter er lagt ut. De kan lastes ned og skrives ut – og så har man et ferdig opplegg. Det kommer ti samlinger til, fortalte Kvavik.

Input-spillet, som Sambåndet har skrevet om tidligere, er det fjerde verktøyet i Awana Familie. Her trekker en ut spørsmål som en samtaler rundt. Spørsmålene er lagt opp for småbarn, tweens og litt større barn. Blant emnene er kjærlighetsspråk, det å være foreldre, lek, bibelvers og høytider.

– Den har vi fått veldig god tilbakemelding på. Mange sier at den har aktivert noe rundt det å snakke sammen om tro i hjemmet, forteller Anne Lene Otterøen.

Podcast

Podcasten «Foreldreskulen», i samarbeid med radiokanalen Ptro, handler om forskjellige deler av familielivet. Her kan du lytte til Anne Lene Otterøen i samtale med radioredaktør Anne Birgitte Lillebø Bøe.

– Det kan hende det kommer mer på podcast-fronten fra Awana etter hvert, sa Lars Dale på konferansen.

Det siste som ble trukket fram, var Family games, et produkt Awana Norge ikke har utviklet selv. –  Det handler om å koble det kristne budskapet med leker som gjøres i grupper. Vi har laget en manual som det går an å laste ned fra vår hjemmeside. Der gir vi ideer til hvordan man kan legge opp en aktivitetsdag for familier i menigheten eller i nabolaget eller hvor som helst, sa Jorunn Singstad Djupvik.

Dele

– Hva er grunnen til at dere bruker overskriften Awana Familie?

– Vi har hele tiden hatt et ønske om å kunne legge enda større vekt på familien, selv om Awana i USA har gjort en svært god jobb allerede med de ressursene de har laget. Det har de satt oss helt fri til å gjøre, og de ønsker også å se på om det er noe de kan bruke inn i andre sammenhenger i Awana internasjonalt. Det handler om å dele det vi har fått, og så får vi se om det kan være hjelpsomt for flere, så vil vi veldig gjerne dele det med alle som vil ha det, sier Anne Lene Otterøen til Sambåndet.

VERTSKAP: Håvard Haugland var møtevert for Awana-dagen sammen med sønnen Rasmus. FOTO: SKJERMBILDE

500 på Awana-dagen

Over 500 påmeldte til den digitale Awana-dagen lørdag sikret en solid publikumsrekord - og over halvparten av deltakerne var nye.

Håvard Haugland, daglig leder i Frikirkens barn & unge (Fribu), var møtevert for Awana-dagen sammen med sønnen Rasmus. De to ønsket velkommen ved å sette deltakerantallet i perspektiv:

– Over 500 påmeldte er en dobling fra Awana DNA-konferansen i fjor, sa Haugland. 

27. januar 2020, da påmeldingsfristen til Awana DNA-konferansen i Fredheim Arena i 2020 gikk ut, skrev sambåndet.no at det var 250 påmeldte. Da årets første nummer av Sambåndet ble sendt til trykking 13. januar, hadde over 200 meldt seg på årets koronapåvirkede skjermbaserte arrangement. Daglig leder i Awana Norge, Lars Dale, uttalte at «det kommer til å bli mange flere påmeldinger», og han har altså sine ord i behold. 

Mange nye

– 120 menigheter bruker nå Awana. Flere enn 100 menigheter er representert i dag, og over halvparten av dem er nye, sa Dale i et av sine innlegg lørdag.

Ser vi på de enkelte påmeldte lørdag var over halvparten av de ca. 500 nye. Det gjorde tydelig inntrykk på Lars Dale at hans egen menighet i Fredrikstad, 3:16, var godt representert blant nykommerne:

– 40 av dere som ser på, er fra Lars’ menighet, kunne nasjonalt leder for Awana Norge, Anne Lene Otterøen, opplyse.

Slik det har vært vanlig de siste årene, hadde konferansen to spor, ett for de som er nye for Awana, og det andre for dem som er i gang. Fellessamlinger i hver ende omkranset disse. 

Vitnesbyrd

I en innledende dialog delte tre av lederne i Awana Norge, Anne Lene Otterøen (nasjonal leder), Jorunn Singstad Djupvik (undervisningsleder) og Lars Dale (daglig leder), kort om hva som har grepet dem med trosopplæringsopplegget fra amerikanske Awana.

– Å se hvordan et barnearbeid slår røtter og kan skape en bærekraftig tro – det tok meg. Det handler ikke om barneparkering, men om å reise opp disipler blant barn og unge – om å prioritere dem og la dem få bibelkunnskap og relasjoner. Awana er et redskap til å nå målet om frelste barn og unge som utrustes til et liv i tjeneste for Jesus, sa Otterøen.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke hørte om Awana tidligere. Da kunne kanskje all den tiden jeg har investert i barne- og ungdomsarbeid, gitt helt andre resultater. Foreldre har størst påvirkning på barns tro, og menigheten kan støtte foreldrene. I Awana har vi et opplegg som har resultater å vise til, sa Dale.

– Noe av det som er spesielt med Awana, er at alle undervisningsbøker også har en bok som er beregnet på hjemmet, og det er et helhetlig opplegg fra 2 til 19 år. Jeg har vært med i barne- og ungdomsarbeid i over 40 år og har sett altfor mange som har forsvunnet – alle dem som aldri fikk fotfeste i sin egen tro. Med Awana bygger vi tro systematisk helt fra barna er små, slik at den blir god og sterk og mobil og kan vare livet ut. Det handler om å mobilisere for å stoppe den store lekkasjen fra menighetene, og jeg tror Awana er et godt verktøy i så måte. Barna og de unge lærer seg å tenke selv og leve troen i hverdagen, og de opplever å møte voksne som lever troen i hverdagen. Troen flytter seg fra hodet og ned i hjertet slik at det blir et liv. Det gir en sterk mening til hver arbeidsdag, vitnet Djupvik.

LEDERE: Jorunn Singstad Djupvik, t.v., Anne Lene Otterøen og Lars Dale. FOTO: SKJERMBILDE

Ikke siden 80-tallet

Så hvorfor har Indremisjonsforbundet (ImF) satset så mye for å ta Awana til Norge? Andreas Evensen, assisterende generalsekretær i ImF og daglig leder for ImF-Ung, pekte på at sist gang ImF gjorde noe lignende, var på 1980-tallet.

– ImF trengte et nytt opplegg for barn og unge, og Awana har et helhetlig opplegg som bygger på Bibelen som Guds ufeilbarlige ord og med evangeliet som stjerne. Det kommer i et språk og en innpakning som barn og unge kan relatere seg til. Guds ord og relasjon trenger å henge sammen, sa Evensen.

Evensen er selv Awana-leder på sitt lokale bedehus. Han viste til hvor lett vi kan kjenne oss igjen i holdningene fra Jesu disipler om at barna var et forstyrrende element i de voksnes viktige samtaler. Jesus satte disiplene grundig på plass, slik Matteus selv forteller om i kap. 19. 

– Barn og unge er verdifulle for Gud. Awana er et verktøy som hjelper oss å prioritere det viktigste arbeidet og ta Jesu eksempel, og situasjonen i landet vårt, på alvor, sa Evensen.

Han pekte også på hjemmets betydning. – Vår historie med Awana handler om en oppvåkning hos en del sentrale ledere. Menighetens oppgave er å støtte og utruste hjem og foreldre til å gi troen videre. Moses sto selv foran Israelsfolket og oppfordret dem til det, påpekte Andreas Evensen med referanse til 5. Mos 6.

300 barn

MENIGHET: Runar Landro delte erfaringer. FOTO: SKJERMBILDE

Runar Landro, hovedpastor i Fredheim Arena i Sandnes, utdypet noe av det Andreas Evensen sa om satsingen på 1980-tallet. Det som tidligere het Indremisjonsforbundet Sandnes har drevet misjonsarbeid i Sandnes siden 1943.

– Over 300 barn var innom bedehuset hver uke på 1980-tallet. Men altfor få av disse barna ble værende, og også mange barn fra kristne familier forsvant. Det er en smerte som har vært der i mange år. Men vi har en Gud som både vekker, overrasker og leder, sa Landro med henvisning til Awana.

– I denne tiden der vi ikke kan samles fysisk, hører vi at barn og unge snakker om at de savner Fredheim. En gutt på fire år jublet da han kom inn dørene nylig i forbindelse med en dåpsgudstjeneste. Vi håper at vi om noen år har nye tall å fortelle om – tall som viser at de fleste har tatt Jesus med seg på sin reise gjennom livet. Vi tror det er noen prinsipper i Awana som virker, fordi de er i 0verensstemmelse med originalen, sa Runar Landro – med Bibelen høyt hevet.  

Les mer fra Awana-dagen i neste nummer av Sambåndet.

SPARKS: Jorunn S. Djupvik og Awana Norge har gjort mer enn å oversette og tilrettelegge når det gjelder det nye undervisningsopplegget for 1. til 4. klasse. Bildet er fra en tidligere boklansering. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Jesusboka fra Awana

Nå er den tredje Awana-boka for 1.–4. klasse kommet ut, og undervisningsboka og håndboka er blitt samkjørt og tar opp de samme bibeltekstene og temaene.

Den nyeste boka fra Awana Norge er en undervisningsbok for Sparks, 1.–4. klasse.

‒ Vi anbefaler at de som skal starte barneklubb, begynner med denne boka, sier Jorunn S. Djupvik fra Awana Norge.

Hun har sammen med Elise Rønning og Marte Andersen Sæthren skrevet undervisningsboka Hvem trenger jeg å kjenne i Bibelen? Bok 3 og håndboka Himmelstormer. Den inneholder 32 undervisningsemner og handler om Jesu liv og død.

‒ Vi kaller det Jesusboka, fortsetter Djupvik.

Samkjører

Det amerikanske materialet for denne aldersgruppa dekker 3. klassetrinn, mens det norske dekker 4. klassetrinn.

‒ Det er litt amerikansk stoff her, men det er ikke nok til å dekke en hel bok. I den amerikanske håndboka for hjemmene er det andre tema og bibeltekster enn det som blir behandlet i undervisningsboka. Det var mange foreldre som reagerte på det og syntes at det virket forvirrende. Vi har laget en håndbok som er skrevet fra grunnen av for å samkjøre den med undervisningsboka, forklarer Djupvik.

Lovisk

En grunn til at hun foreslår å begynne med denne siste boka, er at de to første bøkene for Sparks tar for seg tekster i Det gamle testamente (GT).

‒ Det er fare når en går gjennom tekster fra GT, at Jesus blir borte. Vi har fornyet innholdet i en bok mange har opplevd som litt lovisk. Målet vårt er at formidlingen av de bibelske tekstene skal være slik at de er livsnære og Jesus-sentrert selv om de tar for seg tekster fra Det gamle testamente.

Til våren kommer ifølge Jorunn S. Djupvik bok nummer fire for Sparks. Den vil ta for seg Apostlenes gjerninger og det kristne livet.

Relasjon

‒ Hva vil dere med Himmelstormer?

 ‒ Vi er opptatt av at ungene skal få en relasjon til Jesus og en tro som er nært knyttet til livet deres. Vårt ønske er at kunnskapen de får om de bibelske tekstene, kan nære Jesulivet. Det handler ikke bare om kunnskap om Jesus, men at man kan ta med Jesus i alle livets forhold. Slik kan barna få en tro som angår livet og varer hele livet, sier Jorunn S. Djupvik.

HJEMMEKIRKE: Awana Norge og Frikirkens barn & unge samarbeider om Hjemmekirke. ILLUSTRASJON: Skjermbilde

Familier får hjelp til å ha kirke hjemme

(Korona) Når man ikke kan komme til kirken, får kirken komme hjem. Derfor samarbeider Awana Norge og Frikirkens barn & unge (Fribu) om hjemmekirke.

– Jeg er imponert over hvor fort de har snudd seg rundt og klart å komme med helhetlig tilbud. Det er noe for både barn, unge og voksne, sier daglig leder Anne Lene Otterøen i Awana Norge til sambåndet.no om tilbudet fra Fribu.

Digital kirke
Awana Norge og Fribu har gått sammen om å lage digital kirke, eller HK-Hjemmekirke som prosjektet heter. HK er forkortelse for hovedkvarter, for «Både hjem og kirke er hovedkvarter i våre liv», står det i prosjektbeskrivelsen på www.fribu.no. HK-Hjemmekirke blir lagt ut på Youtube.

– Det er noe for både barn, unge og voksne, sier Otterøen.

Prosjekt
Fem uker fremover blir det laget en barnekirke-film med åpning av en vert, undervisning basert på Cubbies og Sparks fra Awana og avslutning med praktisk oppgaver og samtalespørsmål fra Input-spillet til Fribu/Awana. Det blir også laget et eget videopplegg for tweens som blir laget som en vlogg (videoblogg, red.anm.) og som tar opp samme tematikk som resten av prosjektet. I tillegg bli det også laget en slags gudstjeneste for voksne som kommer ut hver uke som inneholder nådehilsen, kirkebønn, tekstlesning og introduksjon, tale på cirka 15 min., oppsummering og velsignelsen. Det vil også være mulighet til praktisk bruk av tema og spørsmål til samtale og refleksjon.

Den første gudstjenesten ble sendt søndag 22. mars. Fribu er ansvarlig for innhold og produksjon, mens Awana Norge står for materiellet som blir brukt. De vil fortsette med prosjektet frem til sommeren.

Påskesamlinger
– Vi ønsker å støtte opp om det som allerede er og videreutvikle vårt materiale. Vi vil også se på mulig samarbeid med Viggo Klausen og Chris Duwe. Det er viktig å gjøre hverandre gode.

Hva skjer videre?

– Nå holder vi på å lage fire familiesamlinger til påske. Det er et rent Awana-prosjekt. Vi har lyst til å gjøre det skikkelig. Awana har mange gode folk og masse godt materiale. Vi har mange muligheter, sier Anne Lene Otterøen.

FREDEHIM ARENA: Leder Anne Lene Otterøen i Awana Norge på DNA-konferansen 2019. Den 1. februar 2020 blir det ny DNA-konferanse. Foto: Brit Rønningen

Awana vil forsterke visjonen

Leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen, inviterer til ny Awana-konferanse der visjonen vil ligge enda sterkere som basis for undervisningen enn tidligere.

‒ Jeg gleder meg og har forventinger til konferansen og til det å komme sammen, sette mot i hverandre og lære av hverandre, sier leder Anne Lene Otterøen i Awana Norge til sambåndet.no.

Hun kan melde om 250 påmeldte til Awanas DNA-konferanse i Fredheim Arena den 1. februar. Påmeldingsfristen er mandag 27. januar.

To spor
Det blir to spor på konferansen. De som er på Awanas DNA-konferanse for første gang, kan følge Awana i praksis. Det andre sporet er for de som har vært på Awana-konferanse tidligere. De kan velge mellom fire seminarer; «Trek og Journey» ved Ester F. Aarsland, Tore Nesvåg og Geir Børresen, «Er det vi tror på, egentlig sant?» ved Chris Duwe, «Input – hvordan bruke dette i hjemmet? Den gode samtalen.» ved Håvard Haugland og Ingrid H. Halvorsen og «Hvordan kan barne- og ungdomsarbeidet bli en prioritert og integrert del av menighetens arbeid?» ved Runar Landro.

Forventninger
‒ Hvilke forventninger har du til konferansen?

‒ Jeg har forventing om at folk vil reise hjem igjen oppmuntret, og at de er blitt utrustet og inspirert.

‒ Er det noe nytt med årets konferanse?

‒ Gjennom undervisningen prøver vi å fokusere sterkere på visjonen til Awana: at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Det som er litt spesielt i år, er at vi får besøk fra Nederland, Albania og Danmark, og det er spennende. Både Nederland og Albania er kommet i startgropen med å ta i bruk Awana, og Albania er kommet lengst, sier Anne Lene Otterøen. 

Anne Lene Otterøen på DNA-konferansen. Hun registrer at Awana Norge når ut til nye.

Mange nye på tredje Awana-konferanse

Awanas tredje DNA-konferansen hadde hele 359 deltakere, og det betyr at det blir flere konferanser.

SANDNES: ‒ Det gjør noe med engasjementet, og det gir håp for fremtiden at det er så mange som er opptatt av å nå barn og unge med evangeliet, sier leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen.

I helgen arrangerte ImF-Ung og Awana Norge den tredje Awana DNA-konferansen på Fredheim Arena i Sandnes, en konferanse både for de som er begynt å bruke trosopplæringsopplegget Awana, og for de som vurderer å ta det i bruk.

Når nye
Konferansen hadde 359 deltakere og ifølge Otterøen var 2/3 av disse med for første gang. Tallene viser at det på standen på konferansen ble solgt Awana-materiell for 78 479 kroner. Av materiell ble det solgt 110 «Velkommen til eplegården, introhefte Cubbies», 114 «Flytid, introhefte Sparks», 128 «T&T Startskuddet», introhefte og 5 «Journey Disipler introhefte».

‒ Så vi når ut til nye, konstaterer hun og legger til: – Det er vi veldig takknemlig for.

Programmet inneholdt blant annet panelsamtale, seminarer og mulighet til å oppleve Awana i praksis. Sambåndet kommer tilbake til noe av dette.

Ledertrening
‒ Hva tenker du etter konferansen?

Vi sitter igjen med et inntrykk av at vi har gitt et bredere bilde av hva vi vil Awana skal være. Det er en styrke å kunne tilby menigheter og familier et slikt opplegg. Vi har fått større nettverk.

‒ Hva skjer videre fremover?

‒ Det blir flere konferanser. Vi fortsetter. Og i høst vil vi ha 4-5 regionale samlinger med ledertrening. Vi har hatt ledertrening lokalt, men dette blir første gang vi har regionale samlinger, sier Otterøen.

Journey
Awana er nylig kommet ut med materiellet Journey, som er for unge på videregående skole. Det er allerede tatt i bruk.

‒ Vi har fått gode tilbakemeldinger. Ungdommene sier at de lærer masse, at de tar de med i eget kristenliv, og at det er relevant for hverdagen, forteller Anne Lene Otterøen.

LEDERE: Anne Lene Otterøen og Andreas Evensen leder Awana-satsingen til daglig. Bildet er fra Awana-konferansen i 2018. FOTO: VILHELM VIKSØY

Gleder seg over Awana-aksjon

Ildsjeler håper å ha samlet inn en million kroner til Awana-satsingen innen julen ringes inn.

«100 gir 10.000» er navnet på en gaveaksjon til inntekt for ImFs store satsing for barn og ungdom – trosopplæringsopplegget Awana. Bakgrunnen er at Awana Norge per 31. august hadde et underskudd på en million kroner.

– Kort tid etter oppstart er det gitt løfter for over 200.000 kroner, sier daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung til Sambåndet.

Initiativ.

Foreløpig er det ImF-forkynner Roald Evensen og tidligere styreleder i ImF, Kjell Furnes, som har akslet oppgaven. Arbeidsmetoder er brev, e-post og telefon – og informasjon på møter. Oppgir giveren personnummer, får man skattefradrag.

– Det startet med at min far spurte meg om hvordan det gikk med økonomien til Awana, forteller Andreas Evensen.

Da Roald Evensen hørte om millionunderskuddet i regnskapet, var veien kort til aksjonen «100 gir 10.000» – altså en million kroner til sammen. Underskuddet er oppstått ved at det var budsjettert med at ulike søknader om støtte skulle gi uttelling. Det har man nå innsett at ikke vil skje. Utgiftene består i hovedsak av lønn og trykkekostnader.

– Det koster å lansere Awana i Norge. På den andre siden er det verdt å nevne at det er solgt bøker for om lag 800.000 kroner i år. Det er mer enn budsjettert, sier Andreas Evensen.

Satse.

ImF-Ung-lederen håper også på at det skal bli mulig å øke inntektene ut over enn inndekning av underskuddet.

– Det handler om å ha frimodighet til å satse videre de neste årene. ImF gjør dette på vegne av forsamlinger og kretser. Derfor er det også planen at generalsekretær Erik Furnes i ImF og jeg skal skrive et anbefalingsbrev til kretser og forsamlinger med tanke på at det kan tas opp kollekt til Awana, sier Evensen.

ImF vil også gjøre et framstøt for å øke inntektene fra fast givertjeneste (FGS). Gir man til ImF, går det penger også til Awana.

Takknemlig.

Per i dag er det over 70 innmeldte lag i Awana. Disse betaler en kontingent, og Evensen understreker at erfaringene er gode.

– Flere foreldre engasjerer seg, og flere barn og unge kommer med i arbeidet, sier Andreas Evensen.

Daglig leder for Awana Norge, som organisatorisk ligger under ImF, Anne Lene Otterøen, gleder seg over aksjonen.

– Den føyer seg inn i rekken av det jeg opplever som en enorm raushet fra alle kanter i ImF. Jeg er veldig takknemlig, sier hun.

Familen.

Otterøen påpeker at det så langt er brukt mye krefter på bearbeiding og oversettelse av materiell.

– Vi føler oss egentlig klar til å tilby Awana til enda flere, samt at vi har et konsept som vil styrke familiebiten i Awana-opplegget, opplyser Otterøen.

Den daglige lederen er også opptatt av at en bedret økonomi vil kunne skape større forutsigbarhet for de som er ansatt i engasjementstillinger i Awana Norge. For årene 2020 – 2024 har hun skissert et behov for fem ansatte i totalt fire årsverk.

VISJON: - Hold fortsatt visjonen høyt, er rådet fra Matt Markins til Awana Norge. FOTO: VILHELM VIKSØY

– Stiller de vanskelige spørsmålene

Awanas toppleder er imponert over måten ImF har tatt trosopplæringsopplegget til Norge på, og han har et klart råd for veien videre.

SANDNES: Sambåndet møtte Matt Markins på DNA-konferansen i Fredheim Arena i Sandnes 3. februar. Vi spurte presidenten og den administrerende direktøren hvilket inntrykk han har av Indremisjonsforbundet (ImF) som partner i Norge for Awana.  

Spørsmål

– Mitt inntrykk er at lederskapet i ImF stiller virkelig vanskelige spørsmål og virkelig gode spørsmål, og at det har ført til at Erik (Furnes, generalsekretær i ImF, red.anm.) har tatt kontakt med de beste folkene for å få et samarbeid på et slikt nivå i stand, sier Markins og fortsetter:

– Jeg ser på ImF som en tilrettelegger av de beste og vanskeligste samtalene for å takle noen av de største utfordringene dere står foran i dag. Og i sentrum for det er evangeliet og disippelgjøring av barn og familier.

– Har du noen følelse av hvilke spørsmål det er ImF står ovenfor?

– Ett av dem vet jeg er av en praktisk natur: Hvordan får man foreldre til å ta et skritt nærmere barna sine? I en travel og hektisk kultur med en overfylt timeplan, hvordan hjelper vi foreldre til å ha visjonen som gjør at de ser at det å engasjere meg med barnet mitt og dets åndelige utvikling, er en prioritert oppgave? I de årene jeg har vært på denne reisen sammen med Erik og Runar (Landro, pastor på Fredheim, red.anm.) og Anne Lene (Otterøen, daglig leder for Awana Norge, red.anm.), er det et spørsmål jeg ser de har stilt seg gang på gang.

Bevisst

– Hva er ditt inntrykk av måten ImF har tatt imot Awana på, forberedt opplegget og lansert det i Norge?

– Grundig, bevisst, samarbeidsorientert og partner-drevet. Jeg har kjent Runar og Gunnar (Ferstad, rektor på Bildøy bibelskole, red.anm.) siden 2009. Vi begynte å snakke om Awana i 2013 og så å møtes om Awana i 2015. Derfra har det vært sammenhengende forberedelse, læring og trening.

Markins er klar på hva han oppfatter som ImFs motivasjon.

– Det tror jeg er å være bevisst på at Awana kunne være til hjelp med å møte de bekymringer som ImF og deres nettverk av forsamlinger er opptatt av. Når det gjelder samarbeidsbiten, har vi vært i stand til å samarbeide både person til person og med Awana-organisasjonen her i Norge. Det å se på hvordan de samarbeider med hverandre, er faktisk helt nydelig. Det gjør at jeg har lyst til å være tettere på kirken her i Norge for å være en enda bedre venn.

Kritikk

I avisen Vårt Land 30. oktober i fjor kom flere fagpersoner med kritiske merknader til Awanas trosopplæringsopplegg. Menighetsfakultetet (MF) mente enkelte av lærebøkene ga uttrykk for et ubalansert menneskesyn. IKO – kirkelig pedagogisk senter advarte mot det konservative bibelsynet, Søndagsskolen Norge mente materiellet ga for lite rom for undring, og misjonseide NLA Høgskolen var ikke fornøyd med trosforsvarsbiten. Awana Norge var enig i noe av kritikken fra MF og skriver om innholdet i en av lærebøkene.      

– Jeg vil understreke at jeg av språklige årsaker ikke har lest artiklene. Ut fra den begrensede innsikten jeg har, vil jeg utfordre kritikerne til å komme og ta en kopp kaffe med Erik Furnes, ha dialog og samtaler og se opplegget i funksjon, kommenterer Matt Markins og fortsetter:

– Awana er helt på linje med måten Jesus møtte mennesker på. Vi ser han engasjere seg med religiøse ledere, med syndere og med disiplene. Han snakket med mange folk på en gang, han disippelgjorde de 12, og han var mentor for de tre. Også Awana er svært relasjonell.

Visjon og trening

– Hva mener du vil være det viktigste for ImF og de som jobber med Awana, å legge vekt på i fortsettelsen?

– To ting: Hold budskapet og visjonen fremst, slik at når kirker hører om Awana, forstår de hvorfor dette er viktig. Trening og utrusting vil hjelpe ImF med å være bærekraftig. Jo mer Anne Lene kan utvikle nettverk av mennesker som blir trenet, desto flere ledere vil det bli. Om ImF legger vekt på dette i den nærmeste perioden, vil de klare å fortsatt være sunne og vokse samtidig, mener Matt Markins.

FULL SAL: Fra den første Awana DNA-konferansen, i februar 2017, også den i Fredheim Arena. Foto: ImF Media arkiv

President kommer til Awana-konferansen

Årets utgave av DNA-konferansen tar hensyn til at noen er startet med Awana, mens andre er i startgropa.

I formiddag starter den andre Awana DNA-konferansen i Fredheim Arena i Sandnes. Det vil si – som meldt i januarnummeret, var det i år også en «mini-DNA» som gikk av stabelen fredag kveld.

Fredagskvelden var beregnet på de lagene som er medlem av Awana Norge og som er startet med opplegget. I løpet av tre kveldstimer fikk disse tilbud om ledertrening og hjelp til å bruke Awana-materiellet, forteller daglig leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen, til Sambåndet.

I dag kan nye lag få innføring i Awana, men Otterøen lover at dagen også vil være matnyttig for de som var på den første konferansen, ved at de kan velge mellom ulike seminarer.

– Vi har også lagt opp til andre forelesere enn i fjor som har ulike temaer, slik at dette blir nytt for alle, sier Otterøen.

Fra USA kommer Matt Markins, president for Awana, som skal snakke om strategisk lederskap, og Steve Cohoon, som har emne hvor og hvordan Awana arbeider. Fellessamlingene inkluderer også erfaringsutveksling og tema om relasjon og disippelgjøring. Det blir seminarer om familiegrupper (Håvard Haugland), forsamlingsvekst (Runar Landro), lederrekruttering (Ingrid H. Heskje) og Awana-materiell.

Du kan lese «alt» om fjorårets konferanse i nummer 3/17 av Sambåndet. Årets konferanse kan du lese mer om i februarnummeret av Sambåndet, som går i trykken på onsdag.