Innlegg

VELKOMMEN: Barna i Daggry barnehage blir ønsket velkommen til en annerledes hverdag. FOTO: Privat

En ny hverdag for ImF-barnehagene

(Korona) Forrige uke startet barnehagene opp igjen. Men med strenge smitteverntiltak er ikke hverdagen helt som før.

Vi har redusert åpningstid fordi vi har fått ekstra oppgaver. Det er mer renholdsarbeid. Gulv, bord, stoler, leker – alt vasker vi daglig, forteller styrer Hilde Sundnes i Bedehusbarnehagen til sambåndet.no.

Barnehagen drives av Bedehuset Karmel og har 36 barn og 9 ansatte. Den åpnet 20. april etter å ha vært koronastengt i seks uker.

Hverdagen er tilbake, men ikke helt som før, for barnehagene må forholde seg til en smittevernveileder. Derfor er barna i Bedehusbarnehagen fordelt i åtte korhorter eller smågrupper med 3-6 barn pr voksen. Foreldrene får etter anbefaling ikke komme inn i barnehagen, men må levere barna i døren eller i porten.

Sambåndet.no får heller ikke komme for å lage reportasje, men må nøye seg med telefonintervju.

Tilpasninger
Vi prøver å følge anbefalingene for smittevern så godt vi kan. Men vi må gjøre tilpasninger, sier Sundnes.

– Hvordan går det?

Det går fint. Vi er glade for å få barna tilbake, at vi er nesten tilbake til normalitet, og vi håper at det snart blir helt normalt. Vi ser at barna har godt av å være her ,og at de koser seg. Det er viktig at de får lov til å leke og være sammen med vennene sine.

I tillegg til egne lokaler får barnehagen bruke møtesalen på Bedehuset Karmel.

Der har eierne vært veldig fleksible for at vi skal klare dette. Det løser noen av utfordringene vi har, sier Sundnes.

TILPASSNING: Barnehagebarna blir delt i mindre grupper. Her har et barn i Bedehusbarnehagen god plass. FOTO: Privat

Nesttun
Styrer Sissel Kandal i Nesttun Indremisjons Barnehage sier til sambåndet.no at de måtte gjøre mye forarbeid før de kunne åpne barnehagen. Den eies av Nesttun Indremisjon og har 17 barn og 6 voksne. Den første uken kom 11 av barna. Denne uken har de 14 barn.

Det er veldig kjekt å treffe igjen alle barna og foreldrene etter å ha vært stengt lenge. Ungene er glade og fornøyde, og foreldrene er glade for at barnehagen er åpnet igjen, sier Kandal.

For å gjøre det enklere med renhold har de delt alle lekene på fem dager slik at de tar frem nye leker hver dag. Utearealet har de delt opp i områder. De har fått lov til å bruke lillesalen på Nesttun bedehus slik at de har fått mer plass til å boltre seg på inne.

Daggry
Også styrer Kari-Lise Ose Nordstrand i Daggry barnehage synes det går bra å starte opp igjen.

HYGIENE: Det er ikke like lett å følge hygienereglene. Da er det godt med en påminnelse. FOTO: Privat

Utfordringen er å ha nok personale til beredskapsavdelingen, avdelingen for barn av foreldre som har samfunnsviktige jobber, i tillegg til alle de andre barna, sier Ose Nordstrand.

Daggry barnehage drives og eies av ImF Sunnmøre og har 73 barn og 24 ansatte. Det er 7-8 barn i beredskapsavdelingen. Nå er barna delt opp i 16 smågrupper. De store barna er i grupper på maks 6-7 barn, mens de små barna er i grupper på maks tre barn.

Det er litt hektisk, men det går ganske bra, sier Ose Nordstrand.

Smittevern
– Hvordan er det å få barna til å følge smittevernreglene?

Det er ikke alle barn som forstår hvorfor vi har delt opp både inne og ute i områder. Vi prøver å forklare så godt vi kan. De store barna forstår. Ungene er flinke til å vaske hender, men vi må passe på. Og vi må også lære dem å hoste i armkroken. Unger klarer ikke å holder avstand. Vi voksne må hjelpe dem til å holde avstand til de andre gruppene.

Noe av det samme peker Kandal på.

Det hender barna vil være med noen som er i andre grupper, eller at de vil være på et annet område enn der de har lov til å være. Men barna lærer fort hvor de har lov å være, forteller Kandal.

Ungene har lyst til å leke med alle, og nå må vi begrense hvem de kan leke med, sier Sundnes og føyer til:

Men de er kjempeflinke til å følge hygienereglene. Vi har pedagogisk opplegg hvor vi gir god forklaring på hvordan og hvorfor vi gjennomfører hygienereglene. Barna passer godt på hverandre og oss voksne. Hvis noen glemmer seg, får vi høre det, sier Sundnes.

VERDI: – Jeg håper oppstarten av dette nettverket er et signal fra ImF om at de ser verdien av barne- hagene, sier styrer Hilde Sundnes i Bedehusbarnehagen. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Vil styrke ImF-barnehagene

NLM har det, og nå skal også ImF få det; et nettverk for sine barnehager.

– Vi har kontaktet barnehagene som er eid av ImF, for å få en oversikt over behovene de har, sier daglig leder i ImF-Ung, Andreas Evensen.

I forbindelse med Institutt for kristen oppsedings (IKO) konferanse i Oslo i januar hadde styrerne for ImF-barnehagene en egen samling.

– Det har vært samlinger tidligere, men dette må vel likevel sies å være nytt. Tidlig i høst vil det bli en ny samling. Vi planlegger to samlinger i året, forteller Evensen.

Behov
ImF sentralt eier ingen barnehager, det er det kretsene eller lokale foreninger eller forsamlinger som gjør, og det snakk om til sammen ni barnehager. Leder i ImF-Ung Sunnmøre, Randi Fagerhol Lauvås, har som en del av stillingen sin, ansvar for å være bindeledd mellom ImF og barnehagene.

– De blir litt offer for strukturen i ImF, og noen er små og kan bli litt alene, mener Evensen.

– Hva har ImF-barnehagene behov for?

– De har behov for kompetanse og for større nettverk med tanke på nye lover og regler som er kommet for barnehagene.

Et savn
Kari-Lise Nordstrand er styrer i Daggry barnehage som ligger på Valderøya og som er eid av ImF Sunnmøre. Hun er glad for at man jobber med å starte et nettverk for barnehagene som er tilknyttet ImF.

– Jeg har savnet det. Det er bra å få vite om styrerne i de andre barnehagene, for vi kjenner ikke hverandre. Men vi jobber for samme mål, og det er viktig at vi samarbeider. Som styrere har vi mye å snakke om. Vi sitter gjerne med de samme problemstillingene, sier Nordstrand.

– Hva slags problemstillinger er det snakk om?

– Det går på situasjonen som styrer, bemanning, utfordringer i personalgruppe og styrers administrative oppgaver, hvordan man gjør ting i forskjellige kommuner og hvordan praktisere den kristne formålsparagrafen og få et felles opplegg for det kristne innholdet.

Lokale eiere
Styrer i Bedehusbarnehagen i Bergen, Hilde Sundnes, peker på at mange menighets- og bedehusbarnehager er lagt ned i løpet av de seinere årene.

– Jeg håper oppstarten av dette nettverket er et signal fra ImF om at de ser verdien av barnehagene, slik at ikke flere selges eller legges ned. Barnehager med utvidet formålsparagraf kan bidra til å gi barn kunnskap om og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Vi har barna hos oss mellom 30–40 timer pr uke og har vel så stor påvirkning som både søndagskole og andre aktiviteter. I tillegg er vi med på å rekruttere til den lokale forsamlingen i Bedehuset Karmel der samarbeidet er godt.

– Hva skal til for at ikke flere menighets- og bedehusbarnehager forsvinner?

– Den enkelte barnehage er prisgitt det styret som til enhver tid sitter og deres engasjement for barnehagen. De offentlige kravene til barnehagedrift er stadig økende, og det krever mye å ha full oversikt over dette. Å eie en barnehage er stort ansvar, men det kan også være en stor velsignelse, sier Sundnes.

Les også: NLM-barnehagene AS overtar Solgløtt.

NLM
I fjor hadde ImF-Ung møte med NLM-barnehagene AS for å se om ImF-barnehagene kan hente støtte og kompetanse hos NLM-barnehagene, siden ImF sentralt ikke har ressurser til å hjelpe.

– Det kan gjelde styrersamlinger, styrearbeid, sier daglig leder Andreas Evensen.

– Jeg ser veldig positivt på samarbeid med ImF-barnehagene. Det er viktig å ha noen å stå sammen med, sier daglig leder i NLM-barnehagene AS, Harald Berge Breistein.

– Hva kom ut av møtet med ImF-Ung i fjor?

– Det var et informasjonsmøte der vi fortalte om NLM-barnehagene, og vi ga uttrykk for at vi vil være med og støtte ImF-barnehagene.

Støtte
– Hvordan kan dere støtte ImF-barnehagene?

– Vi kan bidra med erfaring, og vi kan være en samtalepartner. Vi får se etter hvert hva et samarbeid kan bli til, svarer Breistein.

Andreas Evensen er ikke i tvil om at barnehagene er en viktig del av ImFs arbeid.

– Det er en del av misjonsoppdraget. Det er relasjons-bygging med tanke på barna og deres familier. ImF-barnehagene har samlingsstunder med andakt som fokuserer på bibelske fortellinger. Barnehagene og ImF som organisasjon jobber for det samme; best mulig miljø for barn og å gi dem evangeliet.

Valgte Noah foran Sabeltann

I Bedehusbarnehagen i Blomsterdalen utenfor Bergen kan barna leke med Noahs Ark.

− Vi skulle skifte ut utstyret og pusse opp lekeplassen vår ute. I stedet for å kjøpe sjørøverskute, valgte vi å få laget Noahs Ark, for å understreke det som er vårt særtrekk, sier daglig leder Hilde Sundnes ved Bedehusbarnehagen.

Barnehagen holder til i Karmel Bedehus i bydelen Ytrebygda i Bergen, ikke langt fra Bergen lufthavn, Flesland.

− Vi er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf og forteller bibelfortellinger i tillegg til vår satsing på språk og sosial kompetanse, legger Sundnes til.

Viktig satsing
Det har vært en stor investering for Bedehusbarnehagen.

− Barnehagen vår drives på ikke-kommersielt grunnlag der ideelle prinsipper om å gi barna et best mulig oppveksttilbud gjelder. Det gir oss mulighet for en slik investering. Dette er en viktig satsing for barna, og eier synliggjør med dette at barna er framtiden. Derfor er det viktig, sier Sundnes.

Hilde Sundnes har selv laget skisser til arken, og med hjelp og råd fra firmaet Menighet Service er Noahs Ark nå installert på Bedehusbarnehagens uteområde. Den 7. november var det offisiell åpning.

Setter fantasien i sving
− Vi har fått en ark som er 10 meter lang, og vi har blant annet giraffer, elefant, løver, krokodille, sebraer og sauer. Alle dyrene bortsett fra en sau, står fast. Den ene sauen kan flyttes på, eller man kan gjemme den og så lete etter den bortkomne sauen. Arken selv kan også være en fiskebåt, forteller Sundnes.

Arken er laget i nydelig treverk og ifølge Sundnes «utrolig fint og forseggjort».

− Dette er først og fremst barnas lekemiljø hvor de kan klatre, leke og boltre seg. Her kan de lage eventyr og fortellinger, og det er en lekeplass som etter fantasien i sving og som gir grunnlag for samtaler om tema knyttet til ulike fortellingen fra Bibelen, sier Sundnes.

Positiv respons
− Det er en lekeplass hvor de kan ha det kjekt og flette inn fortellinger mens de leker, eller de kan leke det de har lært eller blitt fortalt. Bare fantasien setter grenser, legger hun til.

− Hvilke tilbakemeldinger har dere fått?

− Vi har fått veldig masse positiv respons blant annet på Facebook da vi åpnet i september. Mange andre barnehager har tatt kontakt med oss, svarer daglig leder Hilde Sundnes.