Tag Archive for: Bergen Kristne Bokhandel

SLUTTER: Janne Ferstad har sagt opp stillingen som daglig leder. FOTO: Brit Rønningen

Bergen Kristne Bokhandel jakter ny daglig leder

Den nye daglige lederen av Bergen Kristne Bokhandel bør ifølge nåværende daglig leder tenke kreativt og nytt og ha pågangsmot.

I 2018 overtok Janne Ferstad som daglig leder i Bergen Kristne Bokhandel. Nå har hun sagt opp stillingen og slutter 1. april 2023.

– Det er en bransje som er under press. Den som skal ha ansvaret som daglig leder, må tenke kreativt og nytt og ha pågangsmot og være på. Situasjonen vi har, er utfordrende. Folk endrer vaner slik at det er mer netthandel og masse lydbok og e-bok. Alle skjermene er en konkurrent til det å sette seg ned i ro for å lese en bok, sier Ferstad.

Oppbygging
– Hvorfor slutter du?

– Jeg har vært med i oppbyggingen av butikken i nye og bedre lokaler og med flere ansatte i deltidsstillinger og frivillige medarbeidere. Det er kanskje på tide med annen kompetanse, og kanskje ikke dumt med nye folk som tenker helt nytt.

– Hva skal du gjøre videre?

– Det er litt åpnet.

Bergen Kristne Bokhandel AS ble startet høsten 2015 og eies av flere kristne forlag, organisasjoner, menigheter og privatpersoner. I april 2020 flyttet bokhandelen i nye lokaler sentralt i Bergen.

Kriterier
Styreleder Mildrid Jorunn Haugland i Bergen Kristne Bokhandel AS opplyser at styret jobber med å rekruttere ny daglig leder. De har hatt utlysning i Dagen, BT og på Finn.no.

– I tillegg har vi gjort det kjent gjennom vårt nettverk, sier Haugland til sambåndet.no.

– Hvilken person tenker du at dere trenger?

– Det viktigste er å finne en person som brenner for kristen litteratur og som kan selge og følge opp de frivillige. Den formelle kompetansen må også være på plass. Vedkommende må også kjenne til kirkeliv og kristne organisasjoner i Bergen og stå for det som vi gjør, svarer Haugland.

Behov
– Hvordan går det med Bergen Kristne Bokhandel?

– Salgstallene viser en liten stigning. Det er veldig positivt. Jeg er veldig glad for den flyttingen til nye lokaler. Men jeg skulle ønske vi ble mer brukt. Vi har behov for flere kunder. Det er viktig og verdifullt for Bergen by at der er en slik butikk, sier Janne Ferstad.

Ifølge proff.no hadde Bergens Kristne Bokhandel AS driftsinntekter på 3,8 millioner kroner og et resultat før skatt på 360.000 kroner i 2021. Driftsinntektene økte dermed med nær 26 prosent sammenlignet med 2020. 2020 endte med et underskudd på 215.000 kroner.

Janne Ferstad oppfordrer menigheter, skoler og barnehager til å bruke bokhandelen. Ifølge Ferstad selger de mye til menigheter som kjøper det de trenger til trosopplæring og konfirmasjonsopplegg. De selger også mye barnelitteratur og bibler og nye utgivelser og bestselgere. Bokhandelen sender også på bestilling varer til hele landet. Ferstad ønsker å fremheve utvalget.

– Vi har god bredde i utvalget. Vi har det meste fra de fleste kristne forlagene og kan skaffe andre titler med kort leveringstid, sier hun.

MØTEBORD: Janne Ferstad gleder seg til å kunne samle folk til arrangementer rundt dette bordet i Bergen Kristne Bokhandel. ALLE FOTO: Brit Rønningen

Spesielt år for Bergen Kristne Bokhandel

For Bergen Kristne Bokhandel har salget økt det siste året på tross av korona, men eksterne inntekter fra deltakelse på arrangementer har uteblitt.

Det er ikke mange kunder innom når Sambåndet besøker Bergen Kristne Bokhandel en onsdag i april. En dame kommer ut fra butikken i det vi går inn. I tillegg har de en bestilling på telefon. Ellers er det stille denne formiddagen.

– Det har vært et spesielt og innholdsrikt år, sier daglig leder Janne Ferstad om det siste året.

Hun tenker på at de flyttet i nye lokaler i april i fjor, ikke lenge etter koronapandemien kom til Norge og førte til nedstenging av samfunnet. De nye lokalene ligger i Kong Oscars gate ikke så langt unna de gamle lokalene i Øvre Korskirkeallmenning.

Ny lokaler
–  Hvordan fungerer de nye lokalene?

–  Vi er glade for at vi flyttet, og vi er veldig fornøyde med lokalene som er større enn de vi hadde før. Vi har bygd kontorplass og lagerplass, og vi har fortsatt et antikvariat. Det er også positivt at vi er mer synlig.

Vi setter oss ned ved et langbord.

–  Dette bordet kjøpte vi for å kunne tilby noe mer enn bare en butikk. Når ting åpner opp igjen, vil vi tilby arrangementer som lesekvelder, presentasjon av bøker og forfattere og tema, sier Ferstad.

Bergen Kristne Bokhandel er nå Bergens eneste kristne bokhandel, og de tok inn større vareutvalg da de flyttet inn i de nye lokalene.

Savner
Frivillig medarbeider Halldis Pollen er også på jobb. Som Ferstad er hun fornøyd med de nye lokalene.

–  Men det har vært utfordrende og mye arbeid med flytting til nye lokaler, og vi må ta hensyn til koronarestriksjonene, sier Pollen.

Hun er ikke i tvil om hva som er det beste med å være frivillig i Bergen Kristne Bokhandel.

– Det er samtalene du får med kundene som gjør det givende og meningsfylt, sier hun og føyer til:

–  Jeg savner å være ute på arrangementer og selge. Gleder meg til det blir mulig.

KASSEN: Janne Ferstad ved kassen.

Økonomi
At de nye lokalene gjør dem mer synlige, tror Ferstad er noe av grunnen til at.de har hatt en liten økning i salget på tross av korona.

–   Vi vet selvfølgelig ikke hvordan det ville vært i normale tider. Det vil ta noen år før vi kan si noe om effektene av at vi har flyttet. Men vi har gått glipp av eksterne inntekter fra bokstand og deltakelse på ulike arrangementer, noe som utgjør en viktig del av inntekten vår, fortsetter Ferstad og legger til:

– Det å drive butikk i en stor by under korona betyr at vi har hatt strengere restriksjoner enn det har vært på mindre steder. Etter nyttår har det vært stille i byen og stille i butikken, men det gjelder ikke bare vår butikk. Sett under ett er vi tålelig fornøyd.

Da tar hun med i betraktningen ombyggingskostnader og kostnader i forbindelse med pandemien.

– Vi har vært heldig på den måten at vi bare har hatt stengt kun en uke da de nye restriksjonene kom i vinter, synes Ferstad.

– Og hva sier kundene?

– Kundene er en gave. De setter pris på at vi finnes og at vi er kommet inn i et større lokale. Vi merker at folk har behov for å snakke, og noen opplever det godt å komme innom for å slå av en prat. Her er god plass og mulighet til å holde avstand, og det kommer ikke så mange innom på en gang, så her kan folk være trygge selv om det er korona.

Relasjonsbygging
 Hvordan har det ellers vært å drive butikk under korona?

– Menighetslivet har ligget litt nede. Det har gjort det vanskelig å planlegge når det gjelder for eksempel salg i forbindelse med konfirmasjon. Inntekter vi har forventet, har blitt utsatt. Men inntekter fra salg av konfirmasjonsgaver kommer igjen til høsten. Vi har sendt mail til menighetene med forespørsel om de kan spre innkjøpene slik at ikke alt foregår til høsten.

En viktig del av jobben for bokhandelen er å knytte til seg menigheter både i Den norske kirke og frimenigheter med tanke på bestilling av materiell til trosopplæringsformål. I tillegg har de også kontakt med kristne barnehager og kristne skoler.

– Vi må jobbe med relasjonsbygging, konstaterer Ferstad.

Bergen Kristne Bokhandel åpnet i 2015, men fortsatt opplever Ferstad at folk ikke er klar over at de finnes.

– Nylig hadde vi en kunde innom som ikke hadde hørt om oss før. Det tar tid å bli kjent, forteller hun.

Netthandel
Hva slags muligheter har dere til å drive med handel på nye måter?

– Vi tilbyr å bringe hjem gratis til folk som bor i byen. Til resten av landet sender vi i posten. Kunder kan bestille varer på Facebook-siden eller på nettsiden vår, som vi fikk ny i fjor sommer, men vi har ikke hatt noen markert økning i handel på nett. Folk har kunnet hente varer i døra. Før jul hadde vi en annonse i Dagen om at vi bringer varer. Det var ikke voldsom respons på den.

– Hva med netthandel?

– Vi har ikke ordinær netthandel. Netthandel krever ressurser og kompetanse til å drive det. Det har vi ikke nå.

For at Bergen Kristne Bokhandel skal klare seg videre, har Janne Ferstad en oppfordring.

– Det er verdifullt at Bergen har en kristen bokhandel for enkeltpersoner og menigheter, og det er viktig at dette tilbudet benyttes aktivt. Bare på en slik måte kan bedriften få et solid fundament og vi kan vi bidra til å spre et godt budskap til barn, unge og eldre.

SENTRUM: Antikvariat og ikoner er ein del av tilbodet til Bergen kristne bokhandel. FOTO: PETTER OLSEN

Kristen bokhandel vil ha fleire eigarar

Salt Bergen blir ny aksjonær i Bergen kristne bokhandel AS. Styret ynskjer ytterlegare fire nye eigarar.

– Å få et breiast mogleg eigarskap har heile tida vore ein del av konseptet, seier styreleiar Johannes Kleppa i Bergen kristne bokhandel AS (BKB) til Sambåndet.

Konfesjonslaus.

Salt er tilknytta pinserørsla. Kleppa seier at statuttane for bokhandelen ikkje har noko konfesjonelle krav. Av framlegg til stiftingsdokument gjekk det fram at eigarane måtte kjennast ved den Billy Graham-initierte Lausanne-pakta, men dette vart ikkje ført vidare inn i statuttane.

– Me inviterte alt av frikyrkjer til å teikna seg som aksjonærar, seier Kleppa.

Bergen kristne bokhandel AS blei stifta 31. august 2015. Aksjekapitalen er på 1.030.000 kr, og det er 36 aksjonærar. Indremisjonsforbundet (ImF) og Bergens Indremisjon er to av dei største eigarane med 9,71 prosent av aksjane, tilsvarande 100.000 kroner, kvar. Ingen enkeltaksjonær eig meir enn 9,71 prosent.

Vivo.

Vivo bokhandel AS gjekk inn med 50.000 kroner i aksjekapital frå starten, tilsvarande 4,85 prosent av totalen. Då dette selskapet gjekk konkurs i mai 2016, kjøpte Bergen bokhandel AS denne aksjeposten tilbake.

– Det er denne posten Salt Bergen har sagt at dei vil kjøpa ein femtedel av, seier Kleppa til Sambåndet.

Styreleiaren i BKB seier at Salt blei spurt òg i 2015, men at dei då takka nei. Ifølgje Kleppa var grunngjevinga då at forsamlinga som er tilslutta pinserørsla, ikkje vurderte det som si oppgåve å vera med på å driva bokhandel.

Vil stå saman.

– Me er glade for å vera med no, svarar personleg assistent for pastor Øystein Gjerme i Salt, Ruben Berge.

På spørsmål om kva som er motivasjonen svarar Berge slik:

– Salt vil stå saman med andre forsamlingar i Bergen og ynskte òg å koma førespurnaden frå Johannes Kleppa i møte. Me vil gjera vårt for at det skal vera ein berkraftig og god bokhandel i Bergen.

Av andre kyrkjesamfunn på eigarlista kan nemnast Kristent fellesskap i Bergen (15 aksjar/1,46 prosent) og Den frie evangeliske forsamling (10/0,97).  

Fire andre.

– Planen min med tanke på resten av aksjeposten til ein verdi av 50.000 kroner, er å kontakta Kristkirken, Centralkirken, Tabernaklet, Frikyrkja og Delk. Det er ikkje først og fremst for pengane sin del, men for at me kan stå saman om å driva bokhandelen, seier styreleiar Johannes Kleppa i Bergen kristne bokhandel AS.

Kristkirken i Bergen vart stifta i 1994 etter brot med Bergen frikirke. Centralkirken i Bergen høyrer til Metodistkyrkja i Norge. Pinsekirken Tabernaklet i Bergen er, som Salt, tilslutta pinserørsla i Norge. Heile namnet på Frikyrkja er Den evangelisk lutherske frikyrkja, og Delk står for Det evangelisk-lutherske kyrkjesamfunn.

Marknadsføring.

– Breiddt eigarskap har òg med marknadsføring å gjera – altså at bokhandelen blir kjent i fleire forsamlingar, og at desse får eit aktivt tilhøve til bokhandelen, seier Kleppa.

Styreleiaren kan fortelja at initiativtakarane òg prøvde å få Den norske kyrkja (DNK) med som eigar i 2015. Det viste seg ikkje å vera mogleg utfrå grunngjevinga at DNK ikkje hadde eit organ som kunne kjøpa aksjar.     

Forsidebilde: Britt Helen Opstad (til høyre) overrekker Bergen Kristne Bokhandels nøkler til Janne Ferstad. Foto: www.facebook.com/bkbokhandel/ Bildet over: Frivillig Marit Straume Belt og daglig leder Janne Ferstad. Foto: Brit Rønningen

Fra stad til stad i Bergen Kristne Bokhandel

Janne Ferstad har fått nøklene og har overtatt etter Britt Helen Opstad som daglig leder av Bergen Kristne Bokhandel.

BERGEN: ‒ Jeg fikk nøklene på en markering hjemme hos Britt Helen, forteller Janne Ferstad.

Sambåndet er innom Bergen Kristne Bokhandel på det som er Ferstads andre dag på jobben. Den første dagen gikk til opplæring.

‒ Det var veldig stille i går. Det passet greit når en skal ha opplæring, sier Ferstad.

Konfirmasjonstid
‒ Og hvordan har denne dagen vært?

‒ Dagen har gått fort. Det har ikke vært så mange kunder inne, kanskje 10-15 stykker. Men vi har hatt mottak av varer kundene vil ha. Nå er det konfirmasjonstid, og gaver til konfirmanten er populære varer. Det går en del fine andaktsbøker, som jeg håper de får glede av.

Mobilen ringer, og Ferstad blir opptatt i noen minutter.

‒ Der er en del menigheter som bestiller og tar kontakt gjennom oss. De bestiller helst trosopplæringsmateriell, forklarer Ferstad.

Ideer
‒ Har du fått noen ideer i løpet av dine første dager på jobb?

‒ Ja, jeg har noen ideer. Jeg har lyst til å gi butikken en ansiktsløfting. Kanskje løfte frem barnelitteraturen. Nå er den litt gjemt. Ellers har vi ideer til markedsføring og hvordan få ut at butikken finnes.

En kunde bryter kort inn i intervjuet. Før Ferstad kommer tilbake, blir hun ønsket alt godt og Guds velsignelse av mannen.

Markedsføring
‒ Hvordan blir det å følge etter Britt Helen Opstad og det hun har gjort når det gjelder salg og markedsføring?

‒ Britt Helen har oppøvd seg kompetanse og fått butikken opp å gå. Hun har gjort en fantastisk jobb, det er det ikke tvil om. Jeg stiller med blanke ark. Da er det godt å ha en person å rådføre seg med. Når det gjelder markedsføring, vil vi prøve å fortsette hennes utadrettede virksomhet og få med oss arrangementer.

Bergen Kristne Bokhandel har cirka atten frivillige og de gjør ifølge Ferstad en uvurderlig jobb.

‒ Det å reise ut å besøke menigheter og arrangementer kunne vi ikke klart uten de frivillige, fremholder Janne Ferstad.

Denne dagen er det Marit Straume Belt som er frivillig.

Hvordan blir det å få ny daglig leder?

Det er spennende med ny leder. Vi gleder oss til det, svarer Straume Belt.

Bergen Kristne Bokhandel hadde driftsinntekter på 2,7 millioner i 2016, som var første hele driftsår. Her fra åpningsdagen 8. oktober 2015. Foto: ImF Media arkiv

Fra helsevesenet til bokhandel

Janne Ferstad skifter jobb. Etter påske blir hun ny daglig leder for Bergen Kristne Bokhandel.

‒ Jeg var klar for en ny jobb. Jeg har jobbet i helsevesenet hele mitt yrkesaktive liv. Det er en spennende utfordring å være daglig leder, og Bergen Kristne Bokhandel er et viktig tilbud med et spennende konsept med bruk av frivillige. Bruk av frivillige tror jeg det vil bli mer av i samfunnet. Og kanskje får jeg brukt andre sider av meg selv, sier Janne Ferstad til sambåndet.no.

Hun overtar etter påske etter Britt Helen Opstad som daglig leder av bokhandelen i 100 % stilling.

JOBBSKIFTE: Janne Ferstad blir ny daglig leder for Bergen Kristne Bokhandel. Foto: Privat

Viktig tilbud
‒ Britt Helen Opstad har gjort en veldig god og uvurderlig jobb med å etablere et nytt tilbud. Det er viktig at et slikt tilbud fins i Bergen by, fortsetter Ferstad som i dag er styremedlem i bokhandelen.

Bergen Kristne Bokhandel hadde ifølge tall fra Brønnøysundregistrene i 2016 driftsinntekter på 2 726 000 kroner i og 115 000 kroner i resultat før skatt. Butikken har i dag cirka 20 frivillige.

Selger bra
‒ I hvilken grad er Bergen Kristne Bokhandel etablert slik at det det står på egne ben økonomisk?

‒ Tallene er relativt stabile, og vi selger bra. Vi kan likevel ikke lene oss tilbake, men må fortsette å jobbe med markedsføring og være aktuelle. I en etableringsfase er det viktig at tilbudet blir kjent og at en har kontakt ut ikke bare mot kristne miljøer, men også ikke-kristne. Og det dreier seg ikke bare om å gjøre kjent at vi fins, men også hvor man kan finne oss.

Møteplass
‒ Hva tenker du om den videre utviklingen for bokhandelen?

‒ Jeg tenker det vil være avgjørende å øke bevisstheten hos kristenfolket om å bruke kristen litteratur og bruke tilbudet, og at det blir en møteplass der man kan ha møter mellom forfatter og leser og der kunder kan møte litteratur på ulike måter, som temadager, høytlesing og boksignering.

Rekruttering
‒ Og hvordan har du tenkt å drive Bergen Kristne Bokhandel videre?

‒ En viktig del av jobben blir å rekruttere og veilede frivillige. De frivillige sitter på ulik kompetanse, og det er viktig at de får brukt den. Jeg vil være helt avhengig av det. Så vil det bli mye arbeid med markedsføring og menigheter. Det vil være naturlig at vi går ut til menigheter og arrangementer, sier Janne Ferstad.

ENGASJERT: Britt Helen Opstad (til venstre) har ledet bokhandelen siden åpningsdagen. Her i samtale med kunde Kari Marie Aadland Ullenberg. FOTO: Brit Rønningen

Bergen Kristne Bokhandel søker ny daglig leder

Britt Helen Opstad slutter i Bergen Kristne Bokhandel.

− Alt har sin tid. Jeg elsker det jeg holder på med, men jeg kjenner på at det er tid for at nye krefter og nye øyne kommer inn og tar over og utvikler bokhandelen videre, sier daglig leder Britt Helen Opstad i Bergen Kristne Bokhandel til sambåndet.no.

Hun har vært daglig leder siden bokhandelen åpnet i 2015, og hun vil slutte innen utgangen av februar.

− Det er krevende å få noe nytt opp å gå. Jeg tror derfor det er rett for meg og bokhandelen at jeg slutter nå, fortsetter Opstad.

− Hva skal du gjøre videre?

− Det vet jeg ikke ennå.

Godt arbeid
− Hun har gjort et svært godt arbeid i en oppstartsfase. Vi hadde helst sett at hun hadde vært lengre. Men vi respekterer at hun vil gi seg, sier leder Johannes Kleppa i styret for Bergen Kristne Bokhandel.

− Vi har på langt nær nådd vårt potensial, sier Opstad og bruker som et eksempel en forespørsel bokhandelen nylig har fått fra Sogn om å sende bøker til en ungdomsleir med opp til 100 ungdommer.

− Det viser at det er behov for kristen litteratur.

Skal vokse
− Hvilke tanker har du om hva som bør skje videre med Bergen Kristne Bokhandel?

− Den skal vokse. Der kommer den nye daglige lederen inn. Det er en nisjebokhandel, og for at det skal gå, er vi avhengig av at folk handler hos oss.

I en lengre periode har det vært gravearbeid utenfor Bergen Kristne Bokhandel for å legge nye rør. Det har påvirket salget og antall besøkende.

− De har lovet å være ferdig med arbeidet til sommeren. Da blir vi mer tilgjengelig, sier Opstad.

Styret har søkt etter ny daglig leder.

− Butikken vil gå sin gang. Vi har mange frivillige, så det vil gå rundt i en overgangsperiode. Og vi vet ennå ikke om det blir noen overgangsperiode. Det kommer an på hvor snart vi får på plass ny daglig leder, sier Johannes Kleppa. 

Ett år med Bergen Kristne Bokhandel

Bergen Kristne Bokhandel åpnet for ett år siden. Daglig leder Britt Helen Oppstad ser lyst på bokhandelens fremtid.

BERGEN: – Vi åpnet torsdag den 8. oktober i fjor, og nå bruker vi en hel helg til å markere, fra torsdag til lørdag, forteller daglig leder Britt Helen Opstad.

Sambåndet er innom bokhandelen for å snakke om bokhandelens første år og feiringen av det. Det er rolig i butikken, bare én kunde.

Bønnekroken
– Nå sitter vi i bønnekroken. Her har folk også fått forbønn. Det har det også vært en del av. Vi har mange hyggelige opplevelser og gode samtaler, sier Opstad i det vi setter oss ned innerst i lokalet.

– Hvordan har dere markert at Bergen Kristne Bokhandel runder ett år?

Vi har hatt omtale på nettsiden bergen.kirken.no og medieomtale og helsiders annonser i Norge i Dag og Dagen og ballonger i butikken og på gaten. I går hadde vi høytlesning. Forfatter Egil Reindal leste fra sin barneandaktsbok «Fortell dem». Han var her sammen med forlagssjefen i Lunde Forlag, Tom Teien.

Så kommer hun inn på tilbudet i butikken.

– Vi har spesielle tilbud fra forlagene, nye titler for barn og voksne.

Det første året
–Hvordan har det første året vært?

– Det har vært et veldig interessant, bratt og meningsfylt førsteår. Vi hadde en pangstart, men underskudd for første halv år. Men vi må se på et helt regnskapsår for å se hvillken vei det går. For juli, august og september i år har vi hatt overskudd, og det er spesielt i bransjen. Påfallende mange nye folk har vært innom de siste tre ukene, forteller Opstad og legger til:

– Vi har 0,8 årsverk. Hvis ikke det går, så vil ikke bergenserne ha oss.

Bibelen selger mest
På spørsmål om hva de selger mest av, er svaret klart:

– Vi selger mest bibler, bibler i alle varianter; konfirmantbibler, skolebibler og til og med Bibelen fra 1930. Hver dag selger vi bibler.

Ellers selger de ifølge Opstad en del trosopplæringsmateriell, andaktsbøker og gaveartikler som ikoner. De får en del bestillinger fra menigheter.

–Så går det mye antikvariske bøker. Vi selger også brukte bøker. Antikvariatet er godt besøkt.

Vil fremme kristen litteratur
Frivillig medarbeider Hildegunn Hove er på jobb sammen med Opstad.

– Jeg ble AFP-pensjonist for to år siden. Da fikk jeg god tid. Jeg vil bruke noe av tiden på Bergen Kristne Bokhandel, fordi jeg er interessert i bøker og vil formidle kristen litteratur. Som tidligere søndagsskolelærer ønsker jeg at barn og unge skal få god kristen litteratur.

– Hvordan er det jobbe i Bergen Kristne Bokhandel?

Det er veldig kjekt å være her. Jeg trives godt. Der er alltid noe å gjøre, også når det ikke er kunder her.

Opstad benyttter anledningen til å skryte av de frivillige.

Det rører meg at de bruker av sin fritid på bokhandelen. De legger ned en del tid. De ønsker å spre kristen litteratur. Det står det respekt av, sier hun.

img_3500

Generalsekretærens datter
En ny kunde, Kari Marie Aadland Ullenberg, kommer inn i butikken. Hun bor på Hamar og er på kort besøk i Bergen.

Det er første gang jeg er innom her, men jeg har fulgt med på Bergen Kristne Bokhandel og kjente godt til Vestlandske Bokhandel. På Hamar har vi ikke kristen bokhandel, sier Aadland Ullenberg.

Hennes førsteinntrykk er positivt.

Det er absolutt en bokhandel som det frister å gjenta besøk i på grunn av den kristne litteraturen og utvalget for øvrig, og lokalene er lyse og trivelige.

Hun er heller ikke ukjent med Sambåndet. Hennes far, Birger Aadland, var fra 1960 til 1975 generalsekretær i Det vestlandske indremisjonsforbund (DVI), som Indremisjonsforbundet (ImF) het den gangen. Og da får Hove et utgangspunkt for en samtale.

Foreldrene mine og jeg var på et evangelisk møte der din far talte. Det var en møteaksjon, forteller Hove.

Aadland Ullenberg nevner så hvorfor hun er innom Bergen Kristne Bokhandel.

Jeg leter etter inspirasjon til å si noe på søndag, på møte på Misjonshuset på Hamar. Temaet for møtet er «Bygge Guds rike».

Både Hove og Opstad kommer med forskjellige tips.

Ikke bare i butikken
Men det er ikke bare i butikken at Opstad selger kristen litteratur. Bokhandelen har et fast utsalg på Rong senter, og Opstad er også med på forskjellige arrangementer for å fremme bøkene. Hun var blant annet på Indremisjonsforbundets generalforsamling (GF) i sommer. Der ble hun også presentert og fikk omtale et par bøker på et av møtene.

Når jeg er på arrangementer, er jeg nødt til å ha en bokomtale for å få folk til å komme.Det var gøy å være på GF. I ettertid fikke jeg bestillinger rundt om i landet på grunn av GF.  Mange på GF etterlyste mer bokomtale, sier en entusiatisk Opstad.

I tillegg jobbes det med å få en filial på det nylig åpnede Straume Forum.

–Hva tenker du om fremtiden for Bergen Kristne Bokhandel?

– Jeg ser lyst på fremtiden og tror vi kan doble omsetningen. Flere folk vet om oss. Vi har et godt utvalg av litteratur og god betjening, svarer daglig leder Britt Helen Opstad.

Åpning med fullt hus

Bergen har fått ny kristen bokhandel, og på åpningen i dag var det trangt om plassen.

− Hvis det fortsetter som i dag, lover det bra for Bergen Kristne Bokhandel, sier artist Rune Larsen, som står for den offisielle åpningen av Bergens nye kristne bokhandel og som er butikkens første kunde.

− Jeg kan kalle meg kristen kulturarbeider, sant? Spør Rune Larsen og tar frem en Barnebibel som han forsikrer at han skal betale for, og nevner den som eksempel på et godt hjelpemiddel til å formidle den kristne kulturarven til nye generasjoner.

Kvinnelig bokhandler

Hilde Marie Angelskår spilte ved åpningen. Foto: Brit Rønningen

Hilde Marie Angelskår spilte ved åpningen. Foto: Brit Rønningen

Det er mange som har tatt veien til Bergens nye kristne bokhandel. Noen har møtt før tiden og må stå utenfor lokalene i Øvre Korskirkeallmenning 6 og vente en stund, før det hele blir åpnet med at Hilde Marie Angelskår spiller «Amazing grace» på horn. Styreleder Johannes Kleppa ønsker velkommen og må be folk om å trekke inn i lokalene for at det skal bli plass til alle. Lokalene er nymalte, og alt er gjort av frivillige.

Daglig leder Britt Helen Nerheim Opstad i Bergen Kristne Bokhandel (BKB) peker på mennene og damene som har gjort den nye butikken mulig.

− Bak en hver kvinnelig bokhandler står det menn, og her er det Johannes Kleppa og Tarald Ueland som har stått i bresjen for at Bergen Kristne Bokhandel skulle bli virkelighet. Og så er det også en gjeng med frivillige damer, som vi ikke kan klare oss uten, sier Opstad.

Frivillige damer
Alvhild Heggebø er en av de cirka 14 frivillige damene. Hun er egentlig sykepleier, men har jobbet mye med bøker.

− Jeg har savnet en kristen bokhandel. Det er viktig med god kristen verdiskapende litteratur, og det er viktig å spre kristen litteratur, synes Heggebø.

En annen av de frivillige damene er Laila Ueland.

IMG_1393

Alvhild Heggebø ser frem til å jobbe som frivillig på Bergen Kristne Bokhandel. Foto: Brit Rønningen

− Jeg er frivillig fordi jeg er veldig glad i bøker, og jeg ønsker å formidle det videre til andre, spesielt den kristne litteraturen. Før har jeg jobbet 22 år i Vestbok. Vi har hatt det veldig travelt de siste ukene, og det har gitt resultater. Nå har jeg jobbet hver dag. Det er et fint fellesskap blant de frivillige. Jeg skal jobbe to dager i uken, forteller hun.

Positiv stemning
Medlem i styret for Bergen Kristne Bokhandel, Tarald Ueland, er godt fornøyd med oppmøtet på åpningen av bokhandelen.

− Denne responsen forteller at vi har en fremtid, slår han fast.

Styreleder Johannes Kleppa er også overveldet.

IMG_1404

En travel første dag på jobben for daglig leder Britt Helen Nerheim Opstad. Foto: Brit Rønningen

− Det er fantastisk, både med mengde folk og stemningen, som er positiv. Og mange kommenterer at «Dette har vi ventet på lenge. Gratulerer med dagen!» Vi vil etter hvert få inn flere kristne gaveartikler. Det må gå seg til, så får vi se hvordan lokalet fungerer. Jeg synes det fungerer bra, sier Kleppa.

Ved 15-tiden i går hadde omsetningen passert 30.000 kroner, får sambåndet.no opplyst.

 

 

En liten lesehest har funnet seg en bok. Foto: Brit Rønningen

En liten lesehest har funnet seg en bok. Foto: Brit Rønningen