Tag Archive for: betania laksevåg

BERGEN: ImF har pusset opp bedehuset Betania Laksevåg for om lag 5 millioner kroner. FOTO: PETTER OLSEN

Venter med salget av Betania Laksevåg

ImF-styret takket fredag kveld nei til et bud som var kommet inn på kjøp av bedehuset Betania Laksevåg.

Publisert lørdag 04. mai 2024 kl. 11.12.

«Vedørende salg av Betania Laksevåg forelå det til ImF-styrets møte 03.05. ikke et tilbud styret fant det forsvarlig å gi et positivt tilsvar», heter det i en pressemelding som sambåndet.no har mottatt.

«Salgsprosessen vil dermed fortsette, og vi er positive til at vi innen kort tid vil kunne lande et salg som oppfyller opprinnelige giveres ønske om at drift av Betania Laksevåg fortsatt skal ivaretas av kristne aktører», heter det til slutt i den korte meldingen.

Gjeld

Sambåndet har valgt å ikke skrive hvem som har vært i samtaler om kjøp. Det er imidlertid kjent at taksten på bedehusbygget er på 11,5 millioner kroner.

Det som også er kjent, er at ImF har behov for å selge eiendom for å redusere gjeld. Innen 15. juli må forbundet betale ned 15 millioner kroner på lånet på 40 millioner som er tatt opp for å finansiere byggeprosjektet knyttet til Sjøholt folkehøgskole.

Gave

ImF overtok bedehuset Betania Laksevåg 1. januar 2011. Bygget ble gitt som en gave fra foreningen Laksevåg Indremisjon. Ved et eventuelt videresalg hadde foreningen et ønske om at «misjonsformål» skulle prioriteres.

ImF har pusset opp bygget for om lag fem millioner kroner i forbindelse med utleie av studenthybler.

Studentfellesskap inviterer til kveldsbibelskole

Betania Studentfellesskap ønsker seg mer besøk og starter en kveldsbibelskole.

− Vi som bor her, har lyst til å benytte lokalene mer og legge til rette for at andre kan komme hit. Selv har jeg et engasjement for bibelsentrert undervisning, forteller styreleder Torgeir Skrunes i Betania Studentfellesskap.

Helbibelsk
Fellesskapet på Laksevåg i Bergen har nå tatt initiativ til en kveldsbibelskole.

− Vi legger opp til et løp på førti timer fordelt på tjue kvelder. Det blir en bibelkronologisk oppbygd kveldsbibelskole, og det blir en Jesusfokusert og bibelsentrert undervisning i et helbibelsk perspektiv, og det blir også kveldsmat, fortsetter Skrunes.

Opplegget begynner med Jesus i 1. Mos og fortsetter helt frem til Jesus i Johannes Åpenbaring.

 For alle
− Hvem er kveldsbibelskolen for?

− Den er for alle som er interessert. Det er et åpent arrangement.

Kveldsbibelskolen blir hver siste tirsdag i måneden og begynner tirsdag 31. januar kl. 19.00. Skrunes skal undervise, og det skal også Gunnar Ferstad, John Roger Nesje, Audun Hjellvik og Johannes Kleppa. Opplegget skal gå over 1 1/2 år helt frem til sommeren 2018. Siste helgen i april det også en bibelhelg med tema Veien gjennom Bibelen − et åtte timers kurs.

God plass
− Hvor mange har dere plass til?

− I våre lokaler er det plass til 150–200 stykker, så vi har god plass. Vi håper det kommer folk, og at det er et tilbud folk har lyst til å få med seg, sier Skrunes.

− Folk skal få både åndelig og legemlig mat, lover styrelederen i Betania Studentfellesskap.

Betania på frivillig basis

Arbeidet med Betania Studentfellesskap på Laksevåg i Bergen drives nå ved hjelp av frivillige krefter.

Torgeir Skrunes har siden studentfellesskapet på Laksevåg åpnet i august i fjor, vært ansatt som husfar i en prosjektstilling via Bergen Indremisjon. Nå er prosjektet avsluttet, og Bergens Indremisjon (BI) er ikke lenger inne i arbeidet. Indremisjonsforbundet eier fortsatt huset. Skrunes vil overfor sambåndet.no ikke si så mye om hvorfor prosjektet er avsluttet, men innrømmer at det har vært ulike tanker om hvordan arbeidet skal drives og vist seg vanskelig å få til det som opprinnelig var tenkt.

På frivillig basis
– Vi fortsetter fellesskapet med bibelgruppe og bønnefellesskap. Utover det vil vi ha arrangementer på frivillig basis. Så langt har vi hatt basar og bordtennisturnering, sier Skrunes.

Via sambåndet.no lanserte daværende forsamlingsleder i BI, Gunnar Ferstad, høsten 2013 visjonen om et studentfellesskap på Laksevåg. En del av denne visjonen var at studenthyblene kunne være en slags forlengelse av Bergens Indremisjons student- og ungdomsarbeid. Ifølge Skrunes går noen av studentene som bor der i dag, i Bergens Indremisjons forsamling Betlehem, mens andre går i Norsk Luthersk Misjonssambands forsamling Salem.

Blir som det blir
– Hva betyr det for deg og for Betania Studentfellesskap at du ikke lenger er ansatt i Bergens Indremisjon?

– Som ansatt kan en kjenne på et større press på at en må få i gang forskjellige ting i studentfellesskapet. Nå som det er basert på frivillighet, blir det det det blir. Det kommer an på hva vi og de som bor der, har motivasjon, tid og lyst til å drive. Ettersom prosjektet er avsluttet kan vi ikke forvente like mye av de som bor der, men vi kommer til å oppfordre beboerne til å være med i det interne fellesskapet, sier Torgeir Skrunes.

Betania søker nye studenter

Etter nyttår blir det tre ledige plasser ved Betania Studentfellesskap på Laksevåg i Bergen.

– Det er en som skal gifte seg, en som har kjøpt seg leilighet, og en har sluttet på studiet og fått jobb i et firma på stedet han kom fra, forklarer husfar Torgeir Skrunes ved Betania Studentfellesskap.

Han legger ikkje skjul på at etasjen i Kringsjåveien 28 har vært gjenstand for en kostbar oppussing, og at finansieringen av denne blir vanskelig dersom hybler står tomme.

Studentfellesskapet har hatt inne annonse i Dagen i flere dager. To av hyblene blir ledig fra 1. januar 2016, og den tredje fra 1. februar.

– Vi har også spredt det på Facebook, hvor vi også la ved Sambåndets artikkel om oss, forteller Skrunes.

– Hvordan har responsen vært?

– Så langt har det har ikke vært så mye respons. Det har vært en e-post fra en som var interessert i å flytte inn til høsten, i tillegg til en godt voksen person. Indremisjonsforbundet og vi har et felles ønske om at det skal være for kristne studenter. Vi har ikke fått noen respons fra målgruppen. Hvis vi ikke får tak i noen, vil vi vurdere å annonsere på finn.no.

Skrunes oppfordrer kristne studenter til å søke.

– De trives godt, de som bor her. Jeg kan anbefale det på det varmeste, og jeg tror folk vil få en positiv opplevelse av det, sier han.

Fra drøm til virkelighet

For over to år siden hadde Gunnar Ferstad en drøm om at det kunne bli et bo- og trosfellesskap for studenter i Betania på Laksevåg i Bergen. I august i år ble drømmen virkelighet.

BERGEN: − Jeg gleder meg over at dette er blitt en realitet, og jeg tror at det kan få bety noe for de unge og videre bety noe for enkelte bydeler og inn imot forsamlingen til Bergens Indremisjon i Betlehem, sier Ferstad.

Det var i oktober 2013 at han og noen andre fortalte Sambåndet hva de drømte om. Siden har bladet fulgt saken tett, både på papir og nett, og nå som de første studentene er på plass, er det på tide med en ny oppfølging, det vil si et besøk til det nye Betania Studentfellesskap.

− Velkommen, sier husfar Torgeir Skrunes og begynner med en omvisning i huset. I første etasje er det en storsal og en småsal hvor det står et bordtennisbord. I tredje etasje er studenthyblene.

− Fellesrommet er ikke så stort, så når vi skal ha arrangementer, vil vi bruke småsalen, sier Torgeir.

Middag
Det er torsdag, og hver torsdag er det et felles program for studentfellesskapet som begynner med middag. Denne gangen er det Rune Kjærland og Øystein Andersen som har ansvaret for den. På menyen står det balisk kyllinggryte.

− Jeg lurer på om den er importert fra Bali, kommer det med et smil fra vernepleierstudent Solvår Gjerde Økland.

Hun og Alfhild Birkelund har snoket på kjøkkenet, så de visste hva som kom.

− Vi ville finne ut hva som er til middag, så vi kan forberede oss mentalt, fortsetter Solvår.

Alfhild er ikke student. Hun jobber i hjemmesykepleien, og planen er å søke på sykepleien.

− Vi mistet fire som skulle bo her. Av forskjellig grunner måtte de trekke seg. Vi hadde flere ledige rom og måtte spre det på nytt via Facebook, forteller medisinstudent og husmor Ragnhild Skrunes.

− Noen mødre så det og fortalte det videre. Tre venninner bor her. Den ene tok den andre med seg. De er allerede etablert i en menighet. Ellers er i hvert fall fem av de ni som bor her, aktive i Betlehem, supplerer Torgeir.

Foruten det faste opplegget på torsdager, er det fast bønnesamling hver tirsdag og søndag. Så vurderer felleskapet hvor det ellers skal engasjere seg.

− Vi tenker på om vi skal engasjere oss i ungdomsarbeidet i Nygård kirke, men vi har ikke bestemt oss ennå, forteller Torgeir.

Kristent fellesskap
Rune, som går på Landmåling og eiendomsdesign på Høgskolen, er en av dem som ble oppmerksom på Betania Studentfellesskap, gjennom sine foreldre.

− Jeg var skeptisk i begynnelsen. Men jeg søkte, for å få en plass å bo. Jeg synes det er greit på bo her, sier han.

Alfhild gir følgende forklaring på hvorfor hun søkte om plass i Betania Studentfellesskap:

− Først og fremst var det rimelig. Og jeg så for meg i hodet at det var et godt kristent miljø. Det er en bonus.

Solvår sier noe av det samme:

− Det var en praktisk måte å bli kjent med nye folk på og komme inn i et miljø. Jeg er ny i byen. Og så ble vi oppfordret til å være med i frivillig arbeid.

Marius Sørenes studerer informasjonsvitenskap på Universitetet. Han har vært kristen siden desember i fjor.

− En som gikk på Bildøy, gjorde meg oppmerksom på dette kollektivet. Jeg får bo i et kristent fellesskap. Det kristne fellesskapet er noe av det viktigste. Og så søkte jeg hit på grunn av det kristne arbeidet vi skal være med på. Og det er viktig med evangelisering som vi kan gjøre ut fra det kristne fellesskapet, framholder Marius.

Øystein som er kjemiingeniørstudent, og sjelesorgstudent Linn Hauge fremholder også det kristne fellesskapet som en viktig grunn til at de søkte om plass i Betania Studentfellesskap.

− Jeg trengte en plass å bo. Her er det lettere å komme inn i et miljø. Det er kjekt å bo i lag med andre kristne, synes Øystein.

− Det virket bra med at det er et kristent fellesskap her. Det er noe ekstra. Det er et veldig bra miljø. Jeg trives veldig godt, sier Linn.

IMG_1486

Bønn er en viktig del av Betania Studentfellesskap. Fra v. Torgeir Skrunes, Ragnhild Skrunes og Rune Kjærland. Foto: Brit Rønningen

Bibelstudium
Etter middagen er det tid for bibelstudium og bønn.

− Vi følger Bibelselskapets opplegg. Reise gjennom Bibelen, med 50 tekster fra GT og 50 fra NT, og vi går gjennom fem tekster hver gang, forklarer Torgeir.

Denne torsdagen er det noen tunge og tøffe tekster fra GT som står på programmet. Det er fra 2. Samuels bok, 1. Kongebok og 1. Krønikebok; om David, Batseba og drapet på Urias og Davids møte med profeten Natan etterpå, om profeten Elias’ kamp med Baalprofetene på Karmelfjellet og hans flukt fra dronning Jesabel, og om kong Salomo som bygde tempelet. På slutten av bibelstudiet stiller Torgeir noen spørsmål ut fra spørsmålsheftet:

− Det jeg gjør, angår bare meg, ingen andre. Hva vil dere si til en slik påstand?

− Det du gjør, påvirker andre, svarer Marius

− Det påvirker positivt eller negativt, fortsetter Solvår.

− Det får konsekvenser hva jeg gjør. Og det påvirker tanken. Om det påvirker positivt eller negativt varierer fra person til person, sier Linn.

Nytt spørsmål fra Torgeir: − Hva vil dere ønsket om Herren sa det samme til dere, som han gjorde til Salomo: «Si hva du vil jeg skal gi deg»?

− Jeg tror jeg også vil ønsket meg visdom, sier Ragnhild

− Jeg ønsker meg ti nye ønsker, kommer det fra Solvår.

− At alle ble kristne, foreslår Øystein.

− Det ville være fantastisk om det skjer. Frelsen er for alle, utbryter Ragnhild.

Når det kommer til bønnedelen, nevner Solvår en venninne som har droppet ut av studiene og kjøpt en enveisbillett til Hellas, for å hjelpe flyktningene.

Etter bibelstudiet må det planlegges. Noen dager etter, på søndag, skal det skje masse.

− Vi har invitert medstudenter til sosialt og åndelig samvær. Det blir basar, innvielse av bordtennisbord med bordtennisturnering, forteller Ragnhild.

Betania Studentfellesskap er i gang. En drøm er blitt virkelighet.

Fortsatt husløs til høsten?

Det er ennå rom å hente på Betania Laksevåg - men nå begynner det å haste.

– Vi har fått mange gode søkere, men fortsatt har vi noen ledige plasser. Derfor har vi bestemt oss for å utvide søknadsfristen en kort stund til, sier Torgeir Skrunes, kommende husfar i det nye studentkollektivet i Laksevåg. 

Bedehuset, som i sin tid ble gitt som gave til Indremisjonsforbundet av lokalforeningen, har denne vinteren fått totalrenovert hybeldelen i toppetasjene. Resultatet har blitt 10 moderne hybler med vask på hvert rom, nypusset fellesareal som rommer toaletter, dusjer, kjøkken, stue og vaskerom.

–  Vi er veldig fornøyd med resultatet og det arbeidet som er gjort, sier Anja U. Heggen, adm.leder i ImF.

– Alt er i rute til oppstarten i august. Byggearbeidet er helt ferdig og forrige uke ble nedvasken er tatt av Bibelskolestudenter til inntekt for finnmarksprosjektet. Nå er det bare småplukk, interiør og litt møbler som mangler, men det skal vi få klart, sier Heggen.

I tillegg til småplukk mangler det fortsatt noen studenter for at bo-kollektivet skal bli etter planen.

– Vi har per i dag flest jenter blant søkerne, så noen gutter til, hadde vært flott, sier husfar Torgeir Skrunes, som oppfordrer alle interesserte, både gutter og jenter, til å gå inn på imf.no/betania og legge inn en søknad om bolig.