Tag Archive for: Betania Studentfellesskap

SLUTTER: Torgeir Skrunes, øverst ved middagsbordet, slutter til sommeren som husfar i Betania studentfellesskap, FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Snart reiser husfar seg

Til sommeren slutter Torgeir Skrunes som husfar i Betania studentfellesskap, som under koronapandemien har vært nødt til å delvis stenge ned det utadrettede arbeidet.

Torgeir Skrunes har vært husfar i Betania studentfellesskap på Laksevåg i Bergen siden det startet opp i 2015. Han registrerer at koronapandemien har påvirket også arbeidet som går ut fra studentfellesskapet.

– Fellesskapet blant oss som bor her, har fungert nærmest som normalt under koronapandemien. Vi har hatt bibelgruppe og middag sammen som vanlig. Da pandemien brøt ut i fjor vår, var det noen som dro hjem, men høsten 2020 har det vært fulltallig, sier Skrunes til sambåndet.no.

Arbeid utad
I begynnelsen av høsten 2020 hadde de kveldsbibelskole, men de to siste gangene måtte de avlyse.

– Det har også vært en utfordring at vi ikke har kunnet drive Krik-arbeidet (Kristen Idrettskontakt, red.anm.) som vanlig. Arbeidet utad har vært periodevis stengt ned eller vært vanskelig å gjennomføre. Vi har hatt digitale møter og strømming av kveldsbibelskolen, men folk begynner å nok bli mettet av digitale møter. Det er ikke det samme som fysiske møter, fortsetter Skrunes.

Betania studentfellesskap som har ti beboere og er et lokallag av ImF-Ung, har hatt en aksjon på Facebook for å få folk til å bli medlemmer av kveldsbibelskolen siden de ikke fikk tatt opp medlemmer på de to siste samlingene før jul. I fjor hadde de ca. 80 medlemmer av kveldsbibelskolen. I år har det meldt seg inn ca. 50.

Skrunes nevner en fordel med å bo i Betania studentfellesskap i koronapandemien.

– De som bor her, er ikke ensomme i hvert fall. De har hverandre.

Slutter
Til sommeren slutter Skrunes som husfar.

– Det er på tide at andre overtar. Det blir litt hektisk med jobb og familie med to barn. Til høsten blir det en del utskiftning. De som har bodd her lengst, flytter også ut. Så det blir en naturlig fornying, fremholder Skrunes.

Han påpeker at det ligger veldig mye godt til rette for de som kommer til å overta etter ham.

– Vi har gjort en del oppussing, innkjøp og oppgraderinger i bygget. Det har blitt bedre år for år. De som bor her, får stadig mer igjen for husleien, og det kan være en god base for nye studenter å få seg et nettverk i Bergen.

– Hva slags stilling er det behov for i Betania studentfelleskap?

– Vi trenger et par som kan være både vaktmesterpar og husfolk, som er glad i folk og er sosiale og ønsker å skape et godt fellesskap, og som ønsker at studentene skal vokse i troen.

Trening
– Hvordan har det vært å være husfar?

– Det har vært veldig kjekt, og det har vært veldig fint å følge folk og deres utvikling og se at de modnes som kristne i fellesskapet. Å være husfar er også en god trening i å forholde seg til ulike personligheter og hvordan klare å skape et fellesskap og jobbe for at det skal bli en enhet, sier Skrunes og legger til:

–  En gjentagende utfordring har vært hvor mye man skal forvente eller kreve av de som bor her at de deltar og er med i fellesskapet. Det er jo på frivillig basis, og når det kommer til stykket, har det variert hvor mye den enkelte har engasjert seg.

Torgeir Skrunes er også ansatt i cirka 15 % stilling som forkynner i ImF. Han forteller at planen er å slutte også i den stillingen.

FELLESSKAP: Øystein Andersen (fra v.), Marius Sørenes, Jon Greger Notland og Jon-Are Sætre trives i Betania Studentfellesskap. Andersen og Notland skal snart flytte ut. Alle foto: Brit Rønningen

Gutter som går – og kommer?

Betania Studentfellesskap skal ha inn tre nye beboere til høsten, og da vil studentfellesskapet helst ha gutter.

BERGEN: ‒ Situasjonen er litt omsnudd siden sist du var her, sier husfar Torgeir Skrunes når han slipper sambåndet.no inn på Betania Studentfellesskap.

For to år siden gikk studentfellesskapet ut på sambåndet.no fordi det var noen som skulle flytte ut, og da ville man ha inn jenter til de ledige hyblene.

Betania har 10 beboere, 6 gutter og 4 jenter. Nå skal tre av guttene flytte ut. Skrunes forteller at flere jenter har tatt kontakt om å bo i kollektivet.

Mangfold
‒ Det har vist seg at det er en fordel med noenlunde lik fordeling mellom jenter og gutter. Det gir mer rom for ulike interesser og mer mangfold. Når vi for eksempel skal arrangere noe, kan det være ulike interesser når det gjelder hva vi skal arrangere og hvordan vi skal gjøre det, forklarer Skrunes som nå søker gutter til studentfellesskapet.

Han har samlet fire av guttene denne torsdagsettermiddagen i den tidligere småsalen, som er pusset opp og gjort om til et oppholdsrom, for å snakke om hvordan det er å bo på Betania.

BORDTENNIS: Jon Greger Notland og Øystein Andersen spiller bordtennis, mens Marius Sørenes og Jon-Are Sætre ser på.

Veteran

Marius Sørenes har bodd på Betania siden det åpnet for fem år siden og skal fortsette å bo der. I fjor ble han ferdig med utdannelsen i informasjonsvitenskap, og han jobber nå i et IT-selskap. Han er enig med Skrunes.

‒ Jeg tror det er best at det er omtrent like mange gutter som jenter i studentfellesskapet, sier Sørenes.

‒ Det blir mer variasjon i hva man samtaler om hvis det er jevnt med gutter og jenter, er Jon Greger Notlands erfaring.

Savn
Han er elektriker og har bodd cirka 1 ½ år på Betania. Nå skal han flytte ut fordi han har giftet seg og skal flytte sammen med sin kone.

‒ Gutter bruker treningsrommet mer, skyter Skrunes inn og viser til at de har gjort om loftet til et treningsrom, og at Notland er en meget aktiv bruker av treningsrommet.

‒ Det er veldig greit med treningsrommet, bekrefter Notland og føyer til:

‒ Jeg kommer til å savne det og folkene når jeg flytter.

Øystein Andersen har bodd 4 ½ år på Betania og er ferdig med utdannelsen i økonomi og administrasjon. Han skal flytte til Ålgård utenfor Stavanger.

‒ Jeg kommer til å savne folkene og fellesskapet, sier han.

Fordeler
Jon-Are Sætre trekker frem at det er flere fordeler med å bo på Betania.

‒ Det er fin beliggenhet, med kort vei til sentrum, butikker og til Universitetet, og det er mye utstyr her. Vi har treningsrommet, og siden vi er med på å drive Krik på Laksevåg, disponerer vi utstyr til blant annet volleyball og frisbee, og vi har musikkinstrumenter som piano, bass og trommesett, ramser han opp.

Han tar doktorgrad i kjernefysikk og har ingen planer om å flytte ut.

Sørenes fortsetter med fordelene:

‒ Det er fine turområder i nærheten, og vi disponerer et stort område selv om en har et eget rom på bare 12 kvadratmeter. Så er det veldig sosialt samtidig som det er mulighet for å trekke seg tilbake på rommet når man har behov for det. Det er veldig sjelden man finner et slikt bofellesskap, og det er veldig kjekt å være med på ulike ting og planlegge arrangementer.

‒ Det er bra at det felles middag hver torsdag med påfølgende bibelstudium. I en travel hverdag kan man likevel treffe folk, legger Notland til.

TRENING: Gutta viser frem treningsrommet.

Gråsoner
Betania har en egen Facebookside for de som bor her på huset hvor det blir lagt ut invitasjoner til ulike aktiviteter, og hver høst har fellesskapet en oppstartstur til hytta til Skrunes sine foreldre på Austevoll.

‒ Når nye kommer inn og det blir en ny gruppedynamikk, er det godt å komme sammen på hyttetur for å bli kjent i en annen setting, sier Skrunes.

Selv om det er mye bra med Betania Studentfellesskap, innrømmer husfar at det er ikke bare idyll.

‒ Der er irritasjonsmomenter eller gråsoner når det gjelder for eksempel renhold og vedlikehold. Noen tar mer ansvar. Noen ser mer, konstaterer Skrunes.

Betydning

‒ Hva betyr Betania for dere?

‒ Det er bra miljø, og det har vært en link til forsamlingen Betlehem som har gjort det greit for meg å komme inn der. Så er det  fint å ha bibelgruppe fast en gang i uken og kunne gå dypere inn i Bibelen og samtale om det som står der, svarer Sætre.

‒ Det har vært veldig viktig for meg, og det største er det kristne fellesskapet. Jeg hadde bare vært kristen i et halvt år før jeg flyttet inn. Torgeir rolle som husfar har vært viktig for meg, han har vært som en mentor. Jeg håper jeg har utviklet meg åndelig, fortsetter Sørenes.

‒ Det er veldig kjekt å følge folk og se at de utvikler seg, kommer det fra Torgeir Skrunes som respons på rosen fra Sørenes.

Men Marius Sørenes er ikke ferdig med skrytelista:

‒ Gud har velsignet mange gjennom Betania Studentfellesskap. Det har vært livsforvandlende for folk. Det er ingen tvil om at det er et viktig arbeid og et viktig fellesskap.

‒ Det har betydd mye blant annet gjennom KRIK på Laksevåg og Kveldsbibelskolen, avslutter Jon-Are Sætre.

MUSIKK: Jon-Are Sætre spiller på pianoet i storsalen, og Jon Greger Notland, Marius Sørenes og Øystein Andersen hører på.

FLYTTER: Nadja Rønningstad (til v.) og Olivia Olaussen trives i Betania Studentfellesskap, men de skal flytte ut til høsten. Alle foto: Brit Rønningen

Jenter søkes

Til høsten blir det ledige plasser i Betania Studentfellesskap. Husfar Torgeir Skrunes vil helst ha inn jenter.

BERGEN: ‒ Opprinnelig hadde vi fem ledige plasser. Nå er to av dem opptatt. To gutter skal flytte inn. Det betyr at det er sju gutter og ingen jenter i kollektivet, forteller Skrunes.

Det siste året har det bodd sju gutter og tre jenter i Betania Studentfellesskap på Laksevåg i Bergen. De tre jentene flytter ut til sommeren. Nadja Rønningstad som har bodd der i et år, skal flytte sammen med en venninne som kommer til Bergen til høsten. Olivia Olaussen har bodd i studentkollektivet i to år.

‒ Jeg er usikker på hvor jeg havner videre. Nå venter jeg bare på å få levert masteroppgaven i juss, og så er jeg ferdig med utdannelsen som jurist. Jeg søker jobber over hele landet, sier Olaussen.

Rønningstad studerer nordisk.

‒ Jeg ønsker å bli lærer på videregående skole, sier hun.

Miljø
‒ Hvordan er det å bo i Betania Studentfellesskap?

Det har vært fint og koselig å bo her. Jeg flyttet til Bergen i høst, og det er fint å komme inn i et miljø. Så er det bra og inspirerende med kveldsbibelskolen som fellesskapet arrangerer en gang i måneden, svarer Rønningstad.

‒ Det er bra at det er gode muligheter til å engasjere seg. Jeg går i forsamlingen Betlehem og er engasjert i styret for kveldsbibelskolen, sier Olaussen.

Jenter
‒ Hvordan er det å som jente å bo i fellesskapet med en overvekt av gutter?

‒ Det har variert hvor mange gutter og jenter det har bodd her. For to år siden var det flertall av jenter. I fjor var det fire jenter, og i år har vi vært tre. Det blir litt annerledes når det er flest gutter, sier Olaussen.

‒ Det preger miljøet, hva man snakker om, hva man gjør når man er sammen. Vi har blitt veldig gode venner, vi tre jentene. Så har vi hatt jentebibelgruppe sammen med Ragnhild Skrunes, hvor vi har tatt opp jenteting og andre ting som ikke blir tatt opp i den felles bibelgruppen, fortsetter Rønningstad.

‒ Guttene i kollektivet er veldig aktive, og jeg merket at jeg har blitt mer aktiv selv. Studentfellesskapet har for eksempel tatt initiativ til KRIK-arbeid for lokale ungdommer fra 8. klasse og oppover, og der den tredje jenta i studentfellesskapet er med i styret, legger Olaussen til.

Kristent perspektiv
‒ Det er ikke krise hvis vi får et rent guttekollektiv, men da kan det bli vanskeligere å få inn jenter senere. Vi mister en del da, sier husfar Torgeir Skrunes.

De har ikke annonsert de ledige plassene, bare nevnt det for studentene på Bildøy Bibelskole og deltakerne på kveldsbibelskolen.

Rønningstad og Olaussen anbefaler Betania Studentfellesskap.

‒ Det er enkelt å komme inn i miljøet og komme med forslag. Vi jentene savnet vaffeljern og kaffetrakter, og det fikk vi. Miljøet er slik at man kan trekke seg tilbake og være for seg selv, hvis man vil, eller man kan være sammen. Det er hva man gjør det til, sier Nadja Rønningstad.

‒ Det er fint med det kristne perspektivet. Man kan be sammen, og man tar vare på hverandre og kan ta opp ting hvis det er noe, sier Olivia Olaussen.

Studentfellesskap inviterer til kveldsbibelskole

Betania Studentfellesskap ønsker seg mer besøk og starter en kveldsbibelskole.

− Vi som bor her, har lyst til å benytte lokalene mer og legge til rette for at andre kan komme hit. Selv har jeg et engasjement for bibelsentrert undervisning, forteller styreleder Torgeir Skrunes i Betania Studentfellesskap.

Helbibelsk
Fellesskapet på Laksevåg i Bergen har nå tatt initiativ til en kveldsbibelskole.

− Vi legger opp til et løp på førti timer fordelt på tjue kvelder. Det blir en bibelkronologisk oppbygd kveldsbibelskole, og det blir en Jesusfokusert og bibelsentrert undervisning i et helbibelsk perspektiv, og det blir også kveldsmat, fortsetter Skrunes.

Opplegget begynner med Jesus i 1. Mos og fortsetter helt frem til Jesus i Johannes Åpenbaring.

 For alle
− Hvem er kveldsbibelskolen for?

− Den er for alle som er interessert. Det er et åpent arrangement.

Kveldsbibelskolen blir hver siste tirsdag i måneden og begynner tirsdag 31. januar kl. 19.00. Skrunes skal undervise, og det skal også Gunnar Ferstad, John Roger Nesje, Audun Hjellvik og Johannes Kleppa. Opplegget skal gå over 1 1/2 år helt frem til sommeren 2018. Siste helgen i april det også en bibelhelg med tema Veien gjennom Bibelen − et åtte timers kurs.

God plass
− Hvor mange har dere plass til?

− I våre lokaler er det plass til 150–200 stykker, så vi har god plass. Vi håper det kommer folk, og at det er et tilbud folk har lyst til å få med seg, sier Skrunes.

− Folk skal få både åndelig og legemlig mat, lover styrelederen i Betania Studentfellesskap.

Betania på frivillig basis

Arbeidet med Betania Studentfellesskap på Laksevåg i Bergen drives nå ved hjelp av frivillige krefter.

Torgeir Skrunes har siden studentfellesskapet på Laksevåg åpnet i august i fjor, vært ansatt som husfar i en prosjektstilling via Bergen Indremisjon. Nå er prosjektet avsluttet, og Bergens Indremisjon (BI) er ikke lenger inne i arbeidet. Indremisjonsforbundet eier fortsatt huset. Skrunes vil overfor sambåndet.no ikke si så mye om hvorfor prosjektet er avsluttet, men innrømmer at det har vært ulike tanker om hvordan arbeidet skal drives og vist seg vanskelig å få til det som opprinnelig var tenkt.

På frivillig basis
– Vi fortsetter fellesskapet med bibelgruppe og bønnefellesskap. Utover det vil vi ha arrangementer på frivillig basis. Så langt har vi hatt basar og bordtennisturnering, sier Skrunes.

Via sambåndet.no lanserte daværende forsamlingsleder i BI, Gunnar Ferstad, høsten 2013 visjonen om et studentfellesskap på Laksevåg. En del av denne visjonen var at studenthyblene kunne være en slags forlengelse av Bergens Indremisjons student- og ungdomsarbeid. Ifølge Skrunes går noen av studentene som bor der i dag, i Bergens Indremisjons forsamling Betlehem, mens andre går i Norsk Luthersk Misjonssambands forsamling Salem.

Blir som det blir
– Hva betyr det for deg og for Betania Studentfellesskap at du ikke lenger er ansatt i Bergens Indremisjon?

– Som ansatt kan en kjenne på et større press på at en må få i gang forskjellige ting i studentfellesskapet. Nå som det er basert på frivillighet, blir det det det blir. Det kommer an på hva vi og de som bor der, har motivasjon, tid og lyst til å drive. Ettersom prosjektet er avsluttet kan vi ikke forvente like mye av de som bor der, men vi kommer til å oppfordre beboerne til å være med i det interne fellesskapet, sier Torgeir Skrunes.

Betania søker nye studenter

Etter nyttår blir det tre ledige plasser ved Betania Studentfellesskap på Laksevåg i Bergen.

– Det er en som skal gifte seg, en som har kjøpt seg leilighet, og en har sluttet på studiet og fått jobb i et firma på stedet han kom fra, forklarer husfar Torgeir Skrunes ved Betania Studentfellesskap.

Han legger ikkje skjul på at etasjen i Kringsjåveien 28 har vært gjenstand for en kostbar oppussing, og at finansieringen av denne blir vanskelig dersom hybler står tomme.

Studentfellesskapet har hatt inne annonse i Dagen i flere dager. To av hyblene blir ledig fra 1. januar 2016, og den tredje fra 1. februar.

– Vi har også spredt det på Facebook, hvor vi også la ved Sambåndets artikkel om oss, forteller Skrunes.

– Hvordan har responsen vært?

– Så langt har det har ikke vært så mye respons. Det har vært en e-post fra en som var interessert i å flytte inn til høsten, i tillegg til en godt voksen person. Indremisjonsforbundet og vi har et felles ønske om at det skal være for kristne studenter. Vi har ikke fått noen respons fra målgruppen. Hvis vi ikke får tak i noen, vil vi vurdere å annonsere på finn.no.

Skrunes oppfordrer kristne studenter til å søke.

– De trives godt, de som bor her. Jeg kan anbefale det på det varmeste, og jeg tror folk vil få en positiv opplevelse av det, sier han.

Fra drøm til virkelighet

For over to år siden hadde Gunnar Ferstad en drøm om at det kunne bli et bo- og trosfellesskap for studenter i Betania på Laksevåg i Bergen. I august i år ble drømmen virkelighet.

BERGEN: − Jeg gleder meg over at dette er blitt en realitet, og jeg tror at det kan få bety noe for de unge og videre bety noe for enkelte bydeler og inn imot forsamlingen til Bergens Indremisjon i Betlehem, sier Ferstad.

Det var i oktober 2013 at han og noen andre fortalte Sambåndet hva de drømte om. Siden har bladet fulgt saken tett, både på papir og nett, og nå som de første studentene er på plass, er det på tide med en ny oppfølging, det vil si et besøk til det nye Betania Studentfellesskap.

− Velkommen, sier husfar Torgeir Skrunes og begynner med en omvisning i huset. I første etasje er det en storsal og en småsal hvor det står et bordtennisbord. I tredje etasje er studenthyblene.

− Fellesrommet er ikke så stort, så når vi skal ha arrangementer, vil vi bruke småsalen, sier Torgeir.

Middag
Det er torsdag, og hver torsdag er det et felles program for studentfellesskapet som begynner med middag. Denne gangen er det Rune Kjærland og Øystein Andersen som har ansvaret for den. På menyen står det balisk kyllinggryte.

− Jeg lurer på om den er importert fra Bali, kommer det med et smil fra vernepleierstudent Solvår Gjerde Økland.

Hun og Alfhild Birkelund har snoket på kjøkkenet, så de visste hva som kom.

− Vi ville finne ut hva som er til middag, så vi kan forberede oss mentalt, fortsetter Solvår.

Alfhild er ikke student. Hun jobber i hjemmesykepleien, og planen er å søke på sykepleien.

− Vi mistet fire som skulle bo her. Av forskjellig grunner måtte de trekke seg. Vi hadde flere ledige rom og måtte spre det på nytt via Facebook, forteller medisinstudent og husmor Ragnhild Skrunes.

− Noen mødre så det og fortalte det videre. Tre venninner bor her. Den ene tok den andre med seg. De er allerede etablert i en menighet. Ellers er i hvert fall fem av de ni som bor her, aktive i Betlehem, supplerer Torgeir.

Foruten det faste opplegget på torsdager, er det fast bønnesamling hver tirsdag og søndag. Så vurderer felleskapet hvor det ellers skal engasjere seg.

− Vi tenker på om vi skal engasjere oss i ungdomsarbeidet i Nygård kirke, men vi har ikke bestemt oss ennå, forteller Torgeir.

Kristent fellesskap
Rune, som går på Landmåling og eiendomsdesign på Høgskolen, er en av dem som ble oppmerksom på Betania Studentfellesskap, gjennom sine foreldre.

− Jeg var skeptisk i begynnelsen. Men jeg søkte, for å få en plass å bo. Jeg synes det er greit på bo her, sier han.

Alfhild gir følgende forklaring på hvorfor hun søkte om plass i Betania Studentfellesskap:

− Først og fremst var det rimelig. Og jeg så for meg i hodet at det var et godt kristent miljø. Det er en bonus.

Solvår sier noe av det samme:

− Det var en praktisk måte å bli kjent med nye folk på og komme inn i et miljø. Jeg er ny i byen. Og så ble vi oppfordret til å være med i frivillig arbeid.

Marius Sørenes studerer informasjonsvitenskap på Universitetet. Han har vært kristen siden desember i fjor.

− En som gikk på Bildøy, gjorde meg oppmerksom på dette kollektivet. Jeg får bo i et kristent fellesskap. Det kristne fellesskapet er noe av det viktigste. Og så søkte jeg hit på grunn av det kristne arbeidet vi skal være med på. Og det er viktig med evangelisering som vi kan gjøre ut fra det kristne fellesskapet, framholder Marius.

Øystein som er kjemiingeniørstudent, og sjelesorgstudent Linn Hauge fremholder også det kristne fellesskapet som en viktig grunn til at de søkte om plass i Betania Studentfellesskap.

− Jeg trengte en plass å bo. Her er det lettere å komme inn i et miljø. Det er kjekt å bo i lag med andre kristne, synes Øystein.

− Det virket bra med at det er et kristent fellesskap her. Det er noe ekstra. Det er et veldig bra miljø. Jeg trives veldig godt, sier Linn.

IMG_1486

Bønn er en viktig del av Betania Studentfellesskap. Fra v. Torgeir Skrunes, Ragnhild Skrunes og Rune Kjærland. Foto: Brit Rønningen

Bibelstudium
Etter middagen er det tid for bibelstudium og bønn.

− Vi følger Bibelselskapets opplegg. Reise gjennom Bibelen, med 50 tekster fra GT og 50 fra NT, og vi går gjennom fem tekster hver gang, forklarer Torgeir.

Denne torsdagen er det noen tunge og tøffe tekster fra GT som står på programmet. Det er fra 2. Samuels bok, 1. Kongebok og 1. Krønikebok; om David, Batseba og drapet på Urias og Davids møte med profeten Natan etterpå, om profeten Elias’ kamp med Baalprofetene på Karmelfjellet og hans flukt fra dronning Jesabel, og om kong Salomo som bygde tempelet. På slutten av bibelstudiet stiller Torgeir noen spørsmål ut fra spørsmålsheftet:

− Det jeg gjør, angår bare meg, ingen andre. Hva vil dere si til en slik påstand?

− Det du gjør, påvirker andre, svarer Marius

− Det påvirker positivt eller negativt, fortsetter Solvår.

− Det får konsekvenser hva jeg gjør. Og det påvirker tanken. Om det påvirker positivt eller negativt varierer fra person til person, sier Linn.

Nytt spørsmål fra Torgeir: − Hva vil dere ønsket om Herren sa det samme til dere, som han gjorde til Salomo: «Si hva du vil jeg skal gi deg»?

− Jeg tror jeg også vil ønsket meg visdom, sier Ragnhild

− Jeg ønsker meg ti nye ønsker, kommer det fra Solvår.

− At alle ble kristne, foreslår Øystein.

− Det ville være fantastisk om det skjer. Frelsen er for alle, utbryter Ragnhild.

Når det kommer til bønnedelen, nevner Solvår en venninne som har droppet ut av studiene og kjøpt en enveisbillett til Hellas, for å hjelpe flyktningene.

Etter bibelstudiet må det planlegges. Noen dager etter, på søndag, skal det skje masse.

− Vi har invitert medstudenter til sosialt og åndelig samvær. Det blir basar, innvielse av bordtennisbord med bordtennisturnering, forteller Ragnhild.

Betania Studentfellesskap er i gang. En drøm er blitt virkelighet.