Tag Archive for: Bibelskole

Anonym velgjører ga 250.000 til Finnmark

Basaren innfridde over all forventning, og møtet de kvidde seg for å reise på, resulterte i en kvart million.

Siden august er det kommet inn minst 400.000 kroner til den nordligste kretsen i ImF. En basar, en velgjører og et fødselsdagsselskap er stikkord.

Lavvo.
I slutten av oktober var disippelklassen ved Bildøy bibelskole på besøk i Vestre Jakobselv i Finnmark. Der fikk de vite at Ungdomssenteret ønsket seg en lavvo som kunne huse 40-50 personer. Kostnaden var anslått til 40.000 kroner.

– To av studentene våre er tilknyttet Eiken kristelige ungdomslag, og i samarbeid mellom Ungdomslaget og disippelklassen ble det besluttet å arrangere en basar på Eiken bedehus 29. november, sier lærer Edvard Foss på disippellinja til Sambåndet.
Forhåndssalget og selve basaren innbrakte totalt nesten 102.000 kroner til «Prosjekt lavvo». 130-140 personer møtte fram for å kjøpe lodd.

– Helt vilt.
– Vi synes det er helt vilt. Vi hadde håpet på 60.000-70.000, sier student Tom Roger Haddeland, som sammen med medstudent Monica Hauge er tilknyttet Eiken kristelige ungdomslag.
Førstepremien på basaren var en femdagers finnmarkstur for to med en rekke tilhørende aktiviteter, og den ble vunnet av Ellen Hobbesland (se alle vinnerne på side 2 i kretsbladet). Gevinstene var det ungdommene selv som ringte rundt og fikk skaffet til veie.

– Jeg tror engasjementet vårt smittet over på folk, sier Tom Roger Haddeland.

Vanlig møte.
I august deltok Roald Evensen på et vanlig finnmarksmøte «et sted i landet». Han informerte blant annet om økonomiske utfordringer i kretsen og konkluderte med at «i Finnmark vi har folkene, men ikke pengene».

– Etter at møtet var slutt tok en mann i 60-årene kontakt og spurte hvor mye vi manglet. «Tuller du med meg», spurte jeg, men mannen svarte at han mente alvor, forteller Evensen.

Etter noen uker sendte styrelederen som avtalt over en e-post der det framgikk at kretsen manglet mellom 100.000 og 200.000 for å komme i balanse i 2013. Den ukjente velgjøreren – ja, for han insisterte på å være anonym – svarte med å oppfordre til frimodighet når det gjaldt å informere om misjonsøkonomien.

– Og så sto det at kona og han hadde bestemt seg for å gi 250.000 kroner til arbeidet i kretsen. Han ville vi skulle ha litt å gå på, og jeg holdt på å ramle av stolen, forteller Evensen.
Årets tredje store gave er nesten 55.000 kroner som ble gitt til Finnmark Indremisjon i forbindelse med feiringen av Irene Krokeide Alnes’ 60-årsdag.

På pinebenken.
– Midt oppe i utfordringene løser altså Gud ut penger, selv om han av og til holder oss litt på pinebenken. Det er flott å oppleve at Gud minner noen om å gi, sier Evensen.

Også i fjor ble det gitt store enkeltbeløp til Finnmark Indremisjon; en ganger 50.000 og to ganger 100.000 kroner.

– Finnmarksarbeidet har vært indremisjonsfolkets hjertebarn, sier Evensen.

Det hører med til historien at Roald Evensen og hans makker Arne Edvard Meling egentlig kviet seg litt for å ta av gårde denne søndagsformiddagen. Det var langt å reise fra der de var.

– Og så ble altså resultatet 250.000 kroner, humrer styrelederen i Finnmark Indremisjon.

 

Gunnar Ferstad ansatt som rektor på Bildøy

Gunnar Ferstad er ansatt som rektor ved Bildøy bibelskole fra 1. august 2014. Han er fra før ansatt som bibellærer ved skolen fra 1. januar 2014.

Gunnar Ferstad er i dag forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. Personalet på Bibelskolen ble orientert om ansettelsen på morgenmøtet i dag.

– Det var en enstemmig ansettelse i styret for bibelskolen og en enstemmig anbefaling fra styret for skoleeier Indremisjonsforbundet (ImF), sier leder for bibelskolestyret, Knut Fr. Sørheim, og fortsetter:

– Gunnar Ferstad var en av de første som var i tankene våre da rektorstillingen ble ledig. Men først etter gjentatt kontakt og samtaler ble det klart at han var åpen for å gå inn i denne oppgaven som vi tror han har store forutsetninger for å fylle på en god måte. Særlig tenker vi på hans lederstil og pedagogiske egenskaper.

Konstituert
24. juni i år ble det gjort kjent at personalleder i ImF, Aud Karin Kjølvik, hadde svart ja til å bli konstituert som rektor ved bibelskolen for skoleåret 2013/14. Stillingen som rektor har et særskilt hyrde- og læreansvar og er derfor i ImF forbeholdt menn hva fast ansettelse angår. Samtidig som styret understreket at Kjølvik hadde deres fulle tillit, var det derfor klart at arbeidet med å finne permanent rektor ville fortsette.

– Hva tenker du om at det i et halvt år vil være en konstituert rektor samtidig med at den som skal bli permanent rektor, er lærer ved skolen?

Avklart
– Det var avklart allerede før Aud Karin Kjølvik ble konstituert at en slik situasjon kunne oppstå. Både Kjølvik og Ferstad har vært innforstått med at det kunne bli slik. Jeg tror at både styret, personalet og de to selv er så bevisst på dette at det ikke blir noe problem. Det er hun som er rektor fram til 31. juli neste år, understreker Sørheim overfor Sambåndet.

På spørsmål om hvorfor Ferstad ble ansatt som rektor så lang tid i forveien, svarer Sørheim:

– Prosessen med å rekruttere Roald Kvams etterfølger startet ved påsketider i år. Da det gikk mot slutten av skoleåret uten at en person var på plass, var det viktig for oss å ha en løsning for skoleåret 2013/14 klar. Samtidig skulle vi fortsette prosessen med å finne permanent rektor, og når vi nå fikk en avklaring fra en ønsket kandidat, var det unaturlig å vente med ansettelsen.

Hele året
Sørheim mener fortsatt at det var fornuftig å konstituere Aud Karin Kjølvik for hele inneværende skoleår:

– Det er krevende både å lede en skole bare et halvt år og å ta over etter halvgått løp. Å tenke helt skoleår gir bedre arbeidsro og stabilitet på alle måter. Derfor var det et ønske fra både konstituert rektor og vår aktuelle kandidat å gjøre det slik, sier Sørheim.

Lederen for bibelskolestyret er glad for at rektorspørsmålet nå er løst:

– Gunnar Ferstad har sterke egenskaper både som leder og person.

Ledergruppe
Sørheim påpeker at de totale oppgavene ved skoleledelse i dag er så omfattende at det sprenger rammene for hva én person kan fylle.

– I tråd med de løftene vi har gitt Gunnar Ferstad, skal det arbeides med å sette sammen en ledergruppe som sammen med rektor kan fylle behovene for skolefaglig, administrativ, personalmessig og økonomisk ledelse, opplyser Knut Fr. Sørheim.

Lang prosess
Gunnar Ferstad sier at han har vært gjennom en lang prosess med tanke på å bli rektor:

– Den har gått fra å være utenkelig til det å nærme seg at dette kanskje kunne være veien videre likevel. Jeg har søkt råd og hatt lange samtaler med sentrale folk i organisasjonen, og skolestyret har gjort en jobb med hva de kan forvente av meg, sier Ferstad.

Den påtroppende bibellæreren og rektoren sier at han selv har fått mye fra det som den gang het Bibelskolen i Bergen (nå Bildøy bibelskole), og at tiden nå var inne for å komme tilbake på en annen måte. Han har allerede startet som timelærer et par timer i uka denne høsten.

– Jeg kjenner at jeg har god motivasjon for å ta fatt på oppgaven som leder for skolen. Som rektor vil jeg få en sentral rolle som tilrettelegger for resten av personalet og være et av ansiktene utad for å styrke skolens posisjon i elevrekruttering og blant misjonsfolket. Det er en svær oppgave jeg går til, men tilliten fra skolestyret og forbundsstyret gir meg en trygghet. Det rent skolefaglige må jeg jobbe meg inn i, og det må kompletteres i lederteamet, sier Ferstad.

God dialog
Gunnar Ferstad sier Aud Karin Kjølvik og han selv har god dialog om rollefordelingen det første halve året:

– Hun er rektor fram til 31. juli 2014, og jeg vil være tydelig på det og støtte henne som leder. Jeg skal få gå langs med og observere, lytte og lære, sier Ferstad.

Noe av Gunnar Ferstads drøm for den nye stillingen er å kunne sende studentene videre med frimodig Bibel-tillit og ekte Jesus-begeistring.

 

Får hyrdeansvaret på bibelskolen

Forbundsstyret tilrår at Knut Sørheim møter i stedet for bibelskolerektoren i Hyrderådet i ImF.

Aud Karin Kjølvik er som kjent konstituert som rektor ved Bildøy bibelskole for kommende skoleår. Dette er en av stillingene som i ImF er forbeholdt menn på grunn av hyrdefunksjonen som følger stillingen. Knut Sørheim, som er leder for bibelskolestyret, har tidligere opplyst at hyrdeansvaret derfor ville bli flyttet kommende skoleår.

Da det forrige forbundsstyret hadde sitt siste møte, onsdag 24. juli, kom styret med det rådet at lederen for bibelskolestyret skulle møte i hyrderådet i rektors sted. Knut Sørheim var en av de to som gikk ut av forbundsstyret på årets generalforsamling og ville derfor normalt ikke kunne ha tatt sete i hyrderådet.

– Tanken er at dette skal skje i nært samarbeid med rektor og staben ved skolen, og at det skal være dialog i mellom oss, sier Sørheim til sambåndet.no.

Sørheim presiserer at bibelskolestyret først må behandle rådet fra forbundsstyret. Ettersom første ordinære møte ikke er før i september, vil dette skje på et telefonmøte.

– Rådet ligner imidlertid på den tanken bibelskolestyret selv fremmet på sist møte, med den forskjell at styret for bibelskolen så for seg at en av lærerne også kunne være en del av hyrdefunksjonen. Dette gikk ikke forbundsstyret inn for i sitt råd, og det må bibelskolestyret ta stilling til, sier Knut Sørheim.

På det nyvalgte forbundsstyrets første møte, lørdag 27. juli, ble hyrderådet konstituert: Det skal bestå av forbundsstyreformann Sverre Dag Ljønes, som ble gjenvalgt av generalforsamlingen torsdag 25. juli, Reidar Røyland, som forbundsstyret selv gjenvalgte som nestformann, Arne Lindekleiv fra forbundsstyret, Knut Sørheim og generalsekretær Erik Furnes i ImF.

Sykkelturen over

Sykkelturen til generalsekretær Erik Furnes i ImF enda brått torsdag føremiddag. Her kan du lesa hans eiga historie.

Ikkje lenge etter at Furnes hadde fått bilskyss gjennom Trekantsambandet, skjedde dette, slik generalsekretæren sjølv beskriv det:

«Sommerens vakreste eventyr er brått over for min del. Eit hjul som låste seg pga ei reim på ein humpete sykkelsti, eit svalestup over styret, eit brote kragebein, litt såra stolthet, men det kunne gått verre.»

Synleg via GPS

Dei som følgde sykkelferda via GPS-oppdateringar på imf.no/gf, kunne sjå at farten til Furnes brått vart høgare enn sjølv topptrente syklistar kan klara. Forklaringa var altså at generalsekretæren, etter uhellet, fekk skyss med ein bilist, og ein kunne sjå på kartet at turen enda på legevakten i Haugesund. Her vart brotet i kragebeinet konstatert. Så bar det vidare til sjukehuset like ved for røntgen. Sambåndet.no siterer igjen frå meldinga til Furnes:

«Bittert, for eg hadde godt driv i dag. Ventar på røntgen her i Haugesund, og det kan visst ta si tid.»

Bekymra for innsamling

Den om lag 40 mil lange sykkelturen skulle vera eit bidrag til å samla inn pengar til vedlikehald av Bildøy Bibelskole, og Furnes avsluttar beretninga si slik:

«Sorry folkens, håper ikkje for mange trekker støtten til Bibelskulen.»

Du finn skjema for å registrere di støtte til Bibelskulen her: http://imf.no/gf/sykler-til-gf/

Her ser du omtale i avisa Dagen: http://www.dagen.no/2013/07/11/kristenliv/misjon/stunt/tour_de_france/150187

 

 

 

General på to hjul

Erik Furnes er nummer to ut i den store prøven. Klarer han målet om å sykle de vel 40 milene til bibelcampen i Lyngdal?

Sykkelturen er del i ImFs store sykkelaksjon hvor minst 35 000,- er lovet generalvedlikeholdet på Bildøy Bibelskole, med forbehold om at begge deltakerne i aksjonen fullfører. Mandag denne uken nådde IT-leder Øyvind Angelskår Lyngdal, etter fem dager på sykkelsetet. Nå står generalsekretæren for tur.

– Jeg har prøvd å ha en liten tur annenhver dag, stort sett, svarer han på spørsmålet om hvordan oppkjøringen til sykkelaksjonen har vært.

En familietur til Tyrkia noen uker i forveien satte riktignok en stopper for treningsrutinen, da det varme klimaet ikke egnet seg for trening. Erik Furnes er likevel optimist for turen videre, særlig ettersom han selv kan bestemme tempoet.

– Jeg har sagt hele tide at jeg bruker den tiden jeg trenger! bemerker han, men legger til at han er spent på om fysikken holder i det lange løp.

Da Sambåndet tok kontakt, var han om bord på fergen fra Halhjem til Sandvikvåg. Så langt har reisen gått knirkefritt, og syklisten har dratt fordel av nydelig vær og medvind på sin første etappe mot Leirvik.

Generalsekretæren er utstyrt med en GPS-sender, og på nettsidene til GF – imf.no/gf – kan du følge ham på hans reise og registrere deg for en gave til Bibelskolen. Turen er ventet å ende lørdag 13. juli.

Bilder fra turen legges ut på Instagram med hashtag #imfsykling.

– Tyngre enn jeg trodde

Øyvind Angelskår kom fram til Lyngdal Bibelcamp kl. 13.20 mandag 8. juli - etter 42 mil på sykkelsetet til inntekt for Bildøy Bibelskole.

– Akkurat nå føles det helt greit. De siste par milene gikk det så det suste i nedoverbakke, sier Angelskår til sambåndet.no like etter målpassering.

Etter å ha finregnet på kilometrene har IT-lederen i Indremisjonsforbundet (ImF) kommet til st han har tilbakelagt 42 mil i løpet av de siste fire og en halv dagene. Første etappe hadde han selskap av sønnen Håkon Andreas.

– Den tyngste etappen var over Jæren. Da hadde jeg motvind og kunne ikke slappe av et eneste sekund. Tre mil før jeg kom fram til Ognatun, var jeg så gåen at jeg måtte legge meg ned og sove et kvarters tid,. Da var jeg omtrent tom for krefter, sier Angelskår.

IT-lederen innrømmer at turen totalt sett var tyngre enn han trodde:

– På det tyngste hadde jeg mye verk i knærne, men det var delig å merke at det ga seg når jeg fikk strukket litt ut, sier Angelskår.

Sykkelturen var som kjent ledd i innsamlingsaksjonen til fordel for generalvedlikeholdet sv Bildøy Bibelskole. Så var det verdt det?

– Akkurat nå tenker jeg det. Men når jeg ser at det bare har kommet inn 1500 kroner i løpet av turen, blir jeg litt mer i tvil, sier IT-lederen. Heldigvis hadde folk tegnet seg for 35.000 på forhånd.

Angelskår håper imidlertid at det løsner nå når det blit kjent at han nådde målet for turen.

– Jeg har snakket med flere om årsaken til turen, blant andre en syklist jeg traff på Bønlo, med bakgrunn i ImF på Fitjar, men nå bosatt i Tromsø, forteller Angelskår.

Om få dager legger generalsekretær Erik Furnes i ImF ut på samme tur.

– Har du noen råd til ham?

– Det må være at det er lurt å ha munnen lukket når man sykler i bratte nedoverbakker, sier Øyvind Angelskår med sedvanlig underfundighet.

Bilder fra turen kan du se på Instagram ved å søke på hashtag #imfsykling

Skjema for å gi din støtte til Bibelskolen finner du her: imf.no/gf/sykler-til-gf/

På samme side kan du følge Erik Furnes på hans tur. Møt gjerne opp langs veien, ta bilde og legg ut på Instagram med hashtag #imfsykling og #imfmedia

 

 

 

Med Lyngdal i sikte

Sykkelaksjonen for å samle inn penger til vedlikeholdet av Bildøy Bibelskole er i gang. Se hvordan du kan bidra.

Torsdag 4. juli startet IT-leder Øyvind Angelskår i Indremisjonsforbundet (ImF) på sin sykkeltur fra Sotra til generalforsamlingen (GF) for ImF i Lyngdal. Generalsekretær Erik Furnes følger på og må pakke sykkelvesken ferdig til midten av neste uke. Hvis begge klarer å nå frem, vil minimum 35 000,- utløses til det såkalte generalvedlikeholdet av Bibelskolen.

Første etappe endte for IT-lederen langs Fitjarvegen i nærheten av Sagvåg. 8. juli regner han med å være fremme i Lyngdal.

Syklistene våre er utstyrt med GPS-sender, så du kan følge reisen på nettsidene til GF.

På Instagram kan du se bilder fra turen ved å søke på hashtag #imfsykling, og du kan selv bidra ved å ta bilder av syklistene og legge på hashtaggene #imfsykling og #imfmedia.

Ønsker du å være med og sponse sykkelturen, trykker du her.


Her kan du lese mer om sykkelturen:

Aud Karin Kjølvik konstituert som rektor

Aud Karin Kjølvik er konstituert som rektor ved Bildøy Bibelskole for skoleåret 2013/14.

Kjølvik (50) er til vanlig personalleder i Indremisjonsforbundet (ImF). Hun overtar etter Roald Kvam.

– Det har vært en krevende utfordring å finne den rette arvtaker til rektorstillingen ved Bibelskolen, og vi er ennå ikke i mål når det gjelder fast tilsetting. Men vi kan nå med stor glede melde at Aud Karin Kjølvik har sagt ja til å være konstituert i stillingen fra 1. august i år til 31. juli 2014, sier leder for bibelskolestyret, Knut Fr. Sørheim.

– Med henne i rektorstillingen vet vi at både personalet og kommende studenter vil være under en god ledelse, fortsetter Sørheim.

Enstemmig

Styrelederen understreker at ansettelsen av Aud Karin Kjølvik har enstemmig støtte i både styret for Indremisjonsforbundet, som eier skolen, og bibelskolestyret.

– Arbeidet med å finne permanent arvtaker vil selvsagt fortsette for fullt, men dette gir oss også betydelig bedre tid til å finne den rette personen til å lede skolen de neste årene, framholder Sørheim.

Generalsekretær Erik Furnes i ImF viser til at Aud Karin Kjølvik har lang fartstid som forkynner og leder i ImF, og at hun også i mange år har vært ansatt ved Bibelskolen som lærer og mentor for studentene.

– Det er derfor en kvinne med mye erfaring og stor tillit som nå tar på seg rektorjobben for en periode, sier Furnes.

Første kvinne

Bildøy Bibelskole har røtter tilbake til emissærskolen i Bergen i 1888 og er dermed den eldste bibelskolen i landet. Det er første gang i denne lange historien at en kvinne tar sete som rektor.

– I spørsmålet om tjenestedeling er det fortsatt slik at rektor ved Bibelskolen er en av stillingene i organisasjonen som en ser har et særskilt hyrde- og læreansvar, men en vil ikke presse dette synet ved fravær og konstituering. Det er derfor et samlet ImF-styre og skolestyre som stiller seg fullt og helt bak Kjølvik, og er takknemlig for at skolen også kommende høst får en solid ledelse, understreker Furnes.

– Uventet 

Aud Karin Kjølvik selv sier at spørsmålet om å bli konstituert som rektor kom uventet.

– Det er en utfordring som er både skremmende og spennende. Jeg har vært glad i skolen siden jeg gikk der selv, og jeg opplever den som et fantastisk sted med dyktige medarbeidere som jeg ser fram til å jobbe sammen med.

Kjølvik ønsker ikke å gjøre noe poeng ut av at hun er første kvinne i rektorstolen.

– Jeg opplever det som en stor tillit og tenker at jeg har svart på et spørsmål som jeg fikk. Jeg er avhengig av gode medarbeidere og Guds hjelp for å utføre oppgavene, sier Aud Karin Kjølvik.

Høsten 2013 vil 91 studenter ta til ved Bildøy Bibelskole, et antall som oppfyller skolens budsjettmål og som skolens ledelse er godt fornøyd med. Skolebygningene er under oppgradering i et vedlikeholdsprosjekt med en ramme på 20 millioner kroner.

 

Med generalen på hjul

– Mi oppgåve er fyrst og fremst å rulla opp løypa for Erik, seier IT-leiar Øyvind Angelskår

Nokre feilvalde bokstavar tidleg i januar har ført til rullande sommarplanar for IT-leiaren. Men han tapte ikkje med vilje.

– Nei, eg kan garantera at eg gjorde alt eg kunne den kvelden for å vinna, sukkar han.

Erik i dragsuget.
Den skjebnesvangre kvelden var arbeidarfesten til ImF. Som ein del av underhaldninga spela Øyvind det populære nettspelet WordFeud mot Kenneth Hjortland, adm. leiar i Bergens Indremisjon. Premissane var klåre: taparen skulle sykla til GF i Lyngdal for på den måten å samla inn pengar til Bibelskulen. 69 deltakarar lova straks å gje minst 500 kroner når Øyvind eller Kenneth rulla inn i Lyngdal.

– Men sommarplanane mine inneheld ikkje GF dette året, så det passa rett og slett ikkje inn å sykla. Eg kunne berre ikkje tapa, seier Øyvind med smerte i stemma.

Men slik vart det ikkje. Han tapte, og tapet fekk konsekvensar.

For den andre premissen denne kvelden var: dersom vinnaren får meir enn 465 poeng, så skulle Erik Furnes sykla med. Vinnaren fekk 488.

Banar veg.
På grunn av ulike sommarplanar skal Øyvind og Erik begge sykla ned i god tid før GF startar. Erik startar 11. juli. Då er Øyvind for lengst i mål.

– Kjem du då til å leggja ut hindringar i vegen for Erik slik at du får ei betre tid enn han?

– No er ikkje dette ein konkurranse, men hadde det vore ein konkurranse, ville mitt mål vore å vinna på ærleg vis, ikkje med fusk, seier IT-leier Øyvind Angelskår bestemt.

– Eg tenkjer vel heller at min jobb er å rulla opp løypa for Erik. Det er mest så eg får lyst til å seia: etter meg kjem det ein som er langt større – og som har langt betre sykkel.

Nytt bakhjul.
For der generalsekretær Furnes har alliert seg med kretsleiarane og fått påspandert seg ein ny sykkel, har ikkje Øyvind Angelskår fått same gåva frå sine (ikkje-eksisterande) IT-kollegaer.

– Men eg skal få meg nytt bakhjul, understrekar han.

Han reknar uansett med å ha ein viss fordel.

– Eg har sykla til og frå jobb dei siste fire åra. Dermed er eg veldig godt trent – for korte løp i kupert terreng.

– Så då blir det litt nedtur om du ikkje slår generalen likevel?

– Nei, for her er det berre å erkjenna at det blir ein seier i seg sjølv å nå fram. Klarer vi det, utløyser det minst 35 000 til Bibelskulen.

– Og dersom ein av dykk ikkje kjem til mål?

– Då vert det opp til misjonsfolket å vurdera om innsatsen vår likevel var så god at det fortener nokre kroner til bibelskulen.

 

LES OGSÅ: lettere krank av kretsene

 

 

«Elsket–utrustet–utsendt»

God mat, solid forkynnelse, sang og musikk, filmer, sterke vennskapsbånd. Lett blandet sammen med alvor og moro hånd i hånd. Det var hovedinnholdet da Bildøy Bibelskole takket av skoleåret 2012/13. Et innhold ikke så ulikt en vanlig skolehverdag. – Det er en ære for meg å lede denne festen. Nå skal vi sammen feire dere […]

God mat, solid forkynnelse, sang og musikk, filmer, sterke vennskapsbånd. Lett blandet sammen med alvor og moro hånd i hånd. Det var hovedinnholdet da Bildøy Bibelskole takket av skoleåret 2012/13.

Et innhold ikke så ulikt en vanlig skolehverdag.

– Det er en ære for meg å lede denne festen. Nå skal vi sammen feire dere studenter, sa en stolt T2-lærer Anne Furnes da hun ønsket velkommen til fest.

– Direkte adgang.
Festtaler for kvelden var rektor Roald Kvam.

– Jeg skal gjøre noe av det vi driver med til vanlig her på huset. Jeg skal preike til dere, sa han før han tok oss med på en reise i Rom 5.

Elsket – utrustet – sendt. Det var stikkordene hans.

–For å skape en forandring må du ut på en vandring. Og skal du på en vandring, er det avgjørende viktig å begynne der du er, ikke dit du skal. Så hvor er du, spurte han før han forkynte om vår fred med Gud.

– Der du er.
– På bakgrunn av Jesu død og oppstandelse så har fred med Gud. Forholdet er ordnet og avklart.

Med det har vi også adgang. Det er åpent. Tilgjengelig like til Faderen. På denne bakgrunn er jeg så utrustet.

– Han utøser sin kjærlighet og tar bolig i oss. Klarer du væpne deg i den tanken? Hadde jeg bare … så skulle jeg tjent Gud, sier vi ofte. Men Guds kjærlighet bor i oss. Der jeg er – ikke der jeg skulle ønske jeg var – der skal jeg få begynne. Og det er en takketjeneste, ikke en avbetaling på et lån.

Dermed blir også utsendingen å gå med Gud der vi faktisk er.

Tårevått.
Kveldens høytidelige høydepunkt var utdeling av vitnemålene.

– Det viktigste er ikke det som står på papiret, men det dere bærer med dere hver enkelt, sa Anne Furnes før utdelingen startet.
Siste post var sang fra skolekoret – før hele personalet overrasket årets studenter med å synge velsignelsen og dele ut roser.

– Det var alt. Dermed var det slutt, sa Geir Dahle, kveldens andre møteleder, før studentene fortsatte inn i natten med mer alvor, latter og tårer.

Gode søkertall til skolene

Bildøy bibelskole ligger an til å nå budsjettmålene for antall søkere til neste skoleår. Også mange av de andre skolene med ImF-tilknytning melder om gode søkertall. Her får du oversikten.

Per 24. april hadde 195 søkt om opptak til Bildøy bibelskole for skoleåret 2013/14. 169 gjaldt første året, mens 26 hadde søkt på andreåret – T2. Skolen har plass til 120 studenter.

-Det totale søkertallet er rekordhøyt, sier rektor Roald Kvam til Sambåndet.

Skolesekretær Marit M.B. Torsvik henviser til statstikk som går tilbake til 2002. Den forrige rekorden er fra 1. mai i forfjor, og søkertallet da var 188. Per 1. mai i fjor hadde 161 søkt om opptak. Søkertallet hittil i år er altså vel 20 prosent høyere enn i fjor på samme tid.

Ja-svar

Rektor Roald Kvam er imidlertid enda mer opptatt av hvor mange som har svart ja til plassen hittil. Det tallet lå per 15. mai på 82, mens det 1. mai i fjor var 67. Fordelingen her er 69 på førsteåret og 13 på T2.

-Budsjettmålene våre er 70 studenter på første år og 15 på andre år. Noen av dem som vi vet kommer til å gå T2 til neste år, har ennå ikke formelt svart. Vi ligger an til 70-75 på førsteåret og 15-20 på andre,  så det ser bra ut, sier Kvam.

Rektoren mener størrelsen på ungdomskullene kan være en av flere årsaker til det rekordhøye søkertallet. -I tillegg har vi fra skolens side økt profileringen fra i fjor sommer av, og vi har vært tettere på søkerne etter at de har fått plass, opplyser Kvam.

Av de tre bibelskolene til NLM er det til sammenligning Bibelskolen Fjellhaug i Oslo som har best søkertall totalt sett hittil i år. Her er det en økning på 20-25 prosent i forhold til i fjor, ifølge Utsyn.

Videregående

Framnes Kristne Vidaregåande Skule (KVS) kan vise til rekord med totalt 417 søkere til 270 elevplasser skoleåret 2013/14: -Vi er svært godt fornøyd med interessen. Om lag 90 prosent har takket ja til plassene, og også dette er flere enn tidligere, sier rektor Harald Voster til skolens hjemmeside på internett.

Sekretær Anne-Monika Torgersen ved KVS Lyngdal opplyser om 367 søkere hittil, mot 372 i fjor. Skolen vil totalt ha 290 plasser til høsten, inkludert 30 på det nye tilbudet studiespesialisering. Hittil har 275 svart ja, mens det inneværende skoleår er 241 elever ved skolen: -Vi er veldig godt fornøyd med søkertallene og håper å starte skoleåret med 275-280 elever, sier Torgersen til Sambåndet.

Det er flest ledige plasser på 2. og 3. året på naturbruk og idrett.

Ved KVS Bygland kan rektor Tor Inge Askeland melde om totalt om lag 130 søkere. Per 29. april hadde nær 60 takket ja til plass, mot 79 i slutten av mai i fjor.

– Målet er å fylle opp internatet, som har 85 plasser, men jeg ser at det kan bli vanskelig, sier Askeland til Sambåndet.

Det er flest ledige plasser på Naturbruk vg1.

Høgskole

1. januar i år fusjonerte NLA Høgskolen i Bergen med Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate under navnet NLA Høgskolen. Da søknadsfristen gikk ut 15. april, var det 740 primærsøkere til den fusjonerte skolen, en økning på 12 prosent fra i fjor (se også tilleggssak). Rektor Bjarne Kvam er særlig fornøyd med over 80 primærsøkere til 50 plasser på det nye Bachelor-studiet i økonomi og administrasjon, med spesiell fokus på etikk og entreprenørskap. Og samtidig med at søknaden til Barnehagelærerutdanningen (førskole) gikk ned med 18 prosent på landsplan, økte den med 60 prosent ved NLA Høgskolen, sammenlignet med i fjor. Rektor forklarer i en pressemelding dette med at skolen i 10 år har hatt en modell med tverrfaglig, temabasert utdanning som nå også er innført på landsplan.

Tall for noen andre studier ved NLA Høgskolen:

– Grunnskolelærerutdanningen: fra 98 primærsøkere i fjor til 110 i år

– Årsenheten og bachelorgraden i pedagogikk: økte med 18 prosent fra i fjor til i år (fra 123 til 145 studenter)

– Interkulturell forståelse med vekt på Latin-Amerika: Nærmere 70 prosent av førsteprioritetssøkerne til dette studiet er tapt sammenlignet med i fjor. Skolen vil undersøke hva som kan være årsaken til dette.

– Kristendom og religionsfag: Samlet sett like mange primærsøkere som i fjor (76 studenter).

Til sammenligning økte søkningen til Fjellhaug internasjonale høgskole med 56 prosent, totalt 53 primærsøkere til 115 studieplasser, ifølge Dagen.

Danielsen skoler

Rektor Frode Monsen ved Danielsen barne- og ungdomsskule på Sotra rapporter om 112 elever på barneskolen til høsten. Det er en vekst på om lag 20 prosent sammenlignet med elevtallet inneværende skoleår. Det er 16 søkere til 1. klasse på barneskolen – og plass til noen til. Ellers er det ledig kapasitet på neste års 2. og 6. trinn. På ungdomsskolen øker det samlede elevtallet fra 240 til 270 fra høsten 2013. På 8. trinn er det hele 160 søkere til 90 plasser, om lag det samme som i fjor.

– Vi er fornøyd med antall søkere til 8. trinn og synes det er trist at vi må si nei til en del elever. De fleste som søker i god tid før søknadsfristen i november, får plass, så det er bare å sende inn søknad allerede nå om du vil begynne i 8. klasse på Danielsen høsten 2014, oppfordrer Frode Monsen.

Til høsten får både barne- og ungdomsskolen nye og renoverte lokaler som vil gi mulighet til å ta opp enda flere elever i årene som kommer.

Danielsen Ungdomsskole Bergen har totalt 250 søkere til kommende skoleår, det samme som for det skoleåret som nå går mot slutten. Rektor Øystein Hjelset melder om mange søsken blant søkerne.

Totalt søkertall ved Danielsen ungdomsskule Osterøy er 41, en økning på 25 prosent fra året før. 29 har tatt imot plass, en økning på 30-35 prosent.

– Vi er selvsagt svært godt fornøyd med søkertallene. Etter bare to års drift har vår skole om lag 25 prosent av alle ungdomsskoleelevene i kommunen, sier rektor Jostein Fossmark.

Søkertallene for de nærmeste årene er stabile og gode.

Danielsen ungdomsskole Haugesund hadde 22 elever i 8. klasse da den åpnet dørene for første gang i fjor høst. Per i dag er det 25 8. klassinger, og for neste skoleår er det om lag 35 søkere til 30 plasser. Neste års 10. klasse er full, mens det er noen ledige plasser i 9. klasse.

– Jeg er veldig fornøyd med dette, spesielt for å kunne starte med fulle klasser. I fjor var det mange kom til etter hvert, noe som ikke var gunstig for undervisningen, sier rektor Hildegunn Solheim.

I august i år starter Danielsen ungdomsskole Karmøy undervisning. Det blir to 8. klasser fra starten av, og per 29. april har vel 40 elever tatt imot plass.

– Skolen har fått en veldig god mottakelse på Karmøy, sier rektor Jostein Skartveit, som håper på 50-60 elever når skoleåret starter. På personalfronten er det mellom 60 og 70 søkere til ni stillinger.

Rektor Laila Eidsheim ved Danielsen Ungdomsskule Frekhaug melder at skolen vil ha 82 elever fra høsten av, 60 nye på åttende trinn. Inneværende skoleår er det 22 åttendeklassinger ved skolen. Totalt søkertall til høsten er på ca. 80.

– Det blir feil å si noe om prosentvis økning ettersom skolen er ny og fordi vi nå utvider til også å ha niende trinn. Men vi er glade for det høye søkertallet, og det er over all forventning at vi allerede andre året kan starte med to fulle klasser på åttende trinn, sier Eidsheim til Sambåndet.

Elvene kommer fra kommunene Meland, Lindås og Bergen.

Ved Danielsen videregående skole i Bergen er statistikken ikke klar, men inntaktet er godt i gang, og studieinspektør Birger Danielsen kan opplyse om god søkning: – Vi planlegger for fullt hus, det vil si om lag 500 elever, sier han.

Danielsen intensivgymnas i Bergen åpnet ikke for levering av søknader før mandag 22. april og har ikke tall klare. – Tilstrømningen av søkere er foreløpig god, melder rektor Asle Ystebø.

Folkehøgskoler

Molde folkehøgskole gleder seg over 420 søkere per 15. mai, en økning på over 20 prosent sammenlignet med inneværende skoleår og ny rekord totalt sett. Hittil har 133 tatt imot plassen, en økning på om lag 25 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

– Dette er svært gledelige tall. I løpet av skolens snart 100-årige historie har den aldri hatt så mange elever så tidlig, sier rektor Helge Kjøll jr.

At skolen høsten 2012 tok i bruk et helt nytt internat med plass til 20 elever, viser seg å være et viktig strategisk valg.

– I tillegg opplever vi å ha et fagtilbud som slår godt an blant ungdommer som ønsker et år på folkehøgskole. Blant annet ser vi en fin økning i antall elever som vil gå på en av skolens to friluftlivslinjer. Toppturer i spektakulær romsdalsnatur ser ut til å bli stadig mer populært, konstaterer Helge Kjøll jr.

Heller ikke Folkehøgskolen Sørlandet har noen gang tidligere opplevd å ha så mange opptatte elever så tidlig på året:

– Per 1. mai har vi 387 registrerte søkere, en oppgang på 11,2 prosent sammenlignet med 2012. Og 118 elever har takket ja og betalt innmeldingsavgift per 1. mai, en oppgang på 28,3 prosent i forhold til samme tid i fjor, opplyser rektor Gunnar Birkeland.

Rektoren mener at styrket informasjon på internett kan ha noe av æren for den kraftige økningen.

– I år har vi særlig lagt vekt på at elevene skal få et relevant utbytte av utviklingsåret hos oss, og vi gleder oss stort over økningen i søkermassen, sier Gunnar Birkeland.

Rektor Jan Inge Wiig Andersen ved Nordhordland folkehøgskule er også fornøyd. Totalt har 560 søkt om elevplass.

– Vi hadde full skole, med 170 elever, allerede i slutten av mars og opererer med ventelister. Tendensen er svært stor søknad på reiselinjene og på idrett/friluftsliv/helse, opplyser Wiig Andersen.

Ved Borgund folkehøgskole kan rektor Sven Wågen Sæther melde om litt under 300 søkere per 1. mai, som er litt færre enn på samme tid i fjor. 86 har takket ja til skoleplass, også det noe tilbake i forhold til for et år siden.

– Men vi regner fortsatt med 110 elever og full skole i august. Når det gjelder søkningen, ligger vi vel på samme nedgang som gjennomsnittet for folkehøgskolene tilsier. Men når vi sammenligner med vår målsetting, er vi ikke fornøyd. Vi ønsker oss full skole innen påske hvert år, sier Wågen Sæther.

Rektoren legger til at et år med nedgang inspirerer til tiltak for høyere søkertall neste år.

– De siste tre årene har vært gode for folkehøgskolene, Borgund inkludert. Det har vært lett å fylle skolen. Vi må leve med at dette vil variere noe, sier Sven Wågen Sæther.

Rektor Helge Ludviksen ved Øytun folkehøgskole melder om totalt 205 søkere til skoleåret 2013/14, noe som er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med inneværende år.  97 elever har tatt imot skoleplass.

– Vi blir færre enn det antallet som begynte høsten 2012, men er likevel fornøyd, sier Ludviksen.

LES OGSÅ Få førstevalgssøkere til kristne høgskoler