Innlegg

FESTSTEMT: Nesten 300 gjester var til stede da Evje bedehus ble innviet 30. april. ALLE FOTO: RAGNAR RINGVOLL

Glede i Setsedal – Evje bedehus innviet

På den gamle dyrskueplassen i Evje sentrum er Evje bedehus nå innviet og tatt i bruk.

Innvielsen fant sted lørdag 30. april med nær 300 gjester til stede. En synlig stolt og rørt møteleder, Terje Greibesland, ønsket den store forsamlingen velkommen til festdekket bord.

Et stort og flott bedehus, oppført på den gamle dyrskueplassen i Evje sentrum, var klar til innvielse. Eiere med 50 % andel hver, er Evje og omegn ImF-forsamling og Evje kristelige ungdomsforening. Sistnevnte forening er ikke tilknyttet noen organisasjon.

Tiden på gamle Tryggheim bedehus var over etter 118 år i misjonens tjeneste.

Det var mye synlig og berettiget stolthet å møte i bedehuset under festen. På en dag som denne var det på sin plass å løfte fram både innsats og dugnadsånd. Jeg blir imponert over vilje til satsing og evne til gjennomføring hos en flokk som ikke hører til blant de største i ImF-sammenheng.

MØTELEDER: Terje Greibesland ledet åpningsfesten. Han har vært formann i Evje og omegn bedehusforsamling de siste seks årene, men ble ved siste årsmøte avløst av sin sønn, Tommy Greibesland.

Prosessen

Formannen i byggekomiteen, Sigurd Wiberg, tok oss med på en spennende reise fra prosjekt til ferdig bygg, og han presiserte sannheten i Salme 127,1: Dersom Herren ikkje byggjer huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.»

Tomten til bygget hadde vært øremerket til misjonsformål i flere år, men først i 2015 vedtok grunneieren – Evje og Hornnes kommune – å selge tomta til Evje Bedehus.

Visjonen for bygget har hele tiden vært: «Vi vil at bedehuset skal være en felles storstue for hele bygda med en matstasjon der vi deler gudsord og menneskelig fellesskap.» Foruten ordinær møtevirksomhet skal barne- og ungdomsarbeidet ha sentral plass i arbeidet.

Dugnad

Bygget er på rundt 1350 kvm. fordelt på tre etasjer. Kjelleretasjen inneholder aktivitetsrom, verksted, gymsal, samt tekniske rom og toaletter. Hovedplanet er på 650 kvm og rommer møtesal, matsal, kjøkken, foaje, kafékrok og lager. Loftet er på 310 kvm og inneholder galleri, barnerom, kontor, møterom, grupperom, vaskerom og gang.

Lokale kontraktører har vært engasjert, og arbeid og mye av materialene ble levert til «misjonspris.» Dugnadsarbeid ble utført der det var mulig, og Wiberg antok i sin redegjørelse at det var utført 13.000–15.000 dugnadstimer. Han framhevet særlig det gode samholdet mellom de ulike generasjoner.

26 millioner

Etter prosjektarbeid og forberedelse ble byggearbeidene igangsatt i april 2020, og bygget ble tatt i bruk knapt to år senere. Første møteuka ble gjennomført i mars 2022. Det kom tydelig fram at koronapandemien hadde vært til hjelp ved at frivillige kunne prioritere dugnad framfor andre oppgaver.

Totalkostnadene for bygget er beregnet til 26 millioner kroner. Egenkapital, som blant annet inkluderer salg av gammelt bedehus og dugnad, utgjør til sammen 13,5 millioner kroner.

Les også: Bygger for 100 millioner.

Totalt lån er på 12,5 millioner. Dette finansieres gjennom fast givertjeneste.

Visjon

EKSTERIØR: Slik ser bedehuset ut utvending. Tegning: RJA Bygg og prosjektering

Åpningsfesten understreket sterkt visjonen til bygget. Barne- og ungdomsarbeidet skal stå i sentrum. Vi ble møtt med barn og ungdom som på hver sin måte speilte det bygget ønsker å være: Et bygg for framtiden og kommende generasjoner. En rekke barnefamilier har funnet sin plass i bedehuset på Evje – en styrke for fellesskap og framtid.

Mange hadde ordet til hilsener.  Deriblant ordfører, representanter for andre menigheter, entreprenører m.m. Kretsleder Ragnar Ringvoll hadde andakt og hilste fra ImF og ImF Sør. Flere gaver ble overrakt husets eiere – fra kontantgaver til blomster, bilde mm.

Gaver

Det gikk et sukk gjennom forsamlingen, etterfulgt av varm applaus, da Else Norunn Greibesland tok ordet på vegne av Evje og Hornnes Sparebank og overrakte en gave på kr. 500.000 til det nye bedehuset. Det ble også særlig nevnt at SG-Agentur, Lillesand, har gitt alt av kontakter, brytere og lamper med tilbehør.

På vegne av Evje og Hornnes Sparebank overrakte Else Norunn Greibesland en gave på kr. 500.000 til det nye bedehuset. Leder for byggekomiteen, Sigurd Wiberg. var glad mottaker.

Det er ingen tvil om at Setesdalsregionen har fått en ny storstue i Evje bedehus. Flere gav også uttrykk for at dette var en stor dag for Setesdal. Jeg er av den oppfatning at dette var en stor dag for bedehusbevegelsen i Norge.

Så godt å få være med på en dag med så mye glede og takknemlighet.

Artikkelen er skrevet av Ragnar Ringvoll, kretsleder i ImF Sør, etter avtale med Sambåndet-redaksjonen. 

NYTT: Slik ser det nye bedehuset i Kvinesdal ut. Foreløpig er førsteetasjen tatt i bruk, mens det gjenstår dugnadsarbeid før andReetasjen er ferdig. FOTO: Privat

Økt oppslutning med nytt bedehus

I Kvinesdal har man tatt i bruk et nytt bedehus, og på Evje er det snart klart for åpning av nytt bedehus.

Den 31. oktober 2021 var det innvielsesfest for det nye bedehuset i Kvinesdal. Styreleder for Kvinesdal bedehus, Knut Brattgjerd, opplyser til sambåndet.no at det var 300 gjester på festen.

– Vi hadde inviterte gjester fra ordfører til sokneprest og alle lutherske organisasjoner og lokale menigheter i Den norske kirke, bedehus og Sarons Dal, forteller Brattgjerd.

Det er førsteetasjen på 750 m² (kvadratmeter) som er tatt i bruk. I andreetasjen på 350 m² gjenstår det noe dugnadsarbeid.

Utsatt
På Evje skulle Evje og Omegn Indremisjonsforsamling etter det som står på forsamlingens hjemmeside, ha åpning av nytt bedehus – som Evje ungdomsforening også er medeier av – rundt nyttår. Det er blitt utsatt.

– Det ble gjort mer dugnad enn planlagt. Nå er det innvendig arbeid som gjenstår. Målet er at det skal være ferdig i midten av mars, og da vil vi ha møteuke i nytt bedehus. Etter påske vil vi ha åpningsfest, sier forsamlingsarbeider Hallvard Nessa.

UTSATT: Her er det nye bedehuset på Evje som snart er klart til åpning. FOTO: Privat

Flott prosjekt
Ifølge ham har det meste av arbeidet vært gjort på dugnad siden i fjor høst, og der er flere håndverkere i forsamlingen. Kostnaden er kalkulert til 23 millioner kr. For cirka et år siden solgte de det gamle bedehuset og har siden leid Hornnes bedehus. Det nye bedehuset blir ellers finansiert av oppsparte penger og givertjeneste. Forsamlingen har cirka 50 000 kr i givertjeneste i måneden.

– Det har vært et veldig flott prosjekt som har engasjert flere i komitearbeid og dugnad. På den måten har det vært fint for bedehusflokken. Så er det spennende med nytt bedehus, synes Nessa.

Sørbø
På sambåndet.no 9. november 2020 fortalte formann i styret for bedehuset Betel i Veavågen på Karmøy, Olaf A. Hansen, om planene om nytt bedehus på Sørbø. Status var da at de ventet på endelig godkjenning av reguleringsplan for området, og de jobbet også med prosjektering og forberedte seg for anbudsrunde på prosjektet. I dag er status at de fortsatt venter på å komme i gang med byggestart.

– Vi jobber med saken, sier Hansen.

Ny giv
Styrelederen i Kvinesdal erfarer at nytt bedehus har ført til en ny giv i bedehusarbeidet.

– Det har vært økt oppslutning om arrangementene på bedehuset. På formiddagsmøtene på søndag er det en vekst. Der lå oppmøtet tidligere på 30-40 stykker, nå ligger det på 50-60. Det er kanskje effekten av nytt hus. I tillegg er det mer giv i bedehusflokken. Folk er mer aktive, oppsummerer Knut Brattgjerd.