Innlegg

TAP: Molde folkehøgskole og andre av ImFs internatskoler taper inntekter på grunn av redusert sommerdrift. FOTO: ImF Media arkiv

Taper penger på avlyste sommerarrangement

Koronakrisen gjør at sommerdriften for internatskoler faller helt eller delvis bort. Skolene kan tape flere millioner kroner i inntekter som følge av det.

‒ Heldigvis har vi økonomisk ryggrad til å klare å komme oss gjennom dette på en god måte, sier rektor Helge Kjøll ved Molde folkehøgskole til sambåndet.no med tanke på inntektstapet skolen vil få fordi årets sommerdrift faller bort på grunn av koronakrisen.

Kjøll regner med at det betyr et tap på rundt 1 million kr. I tillegg har skolen tapt 1,8 millioner kr i elevinnbetalinger siden skolen stengte den 12. mars. Samtidig har skolen fått 1 million kr i ekstrabevilgning fra staten som kompensasjon for tapte elevinntekter.

Avlyst
Folkehøgskolen Sørlandet
hadde 2400 overnattingsdøgn og en omsetning på 1,5 millioner kr i fjor.

‒ I år hadde vi enda flere bookinger og større arrangement. Det aller meste er avlyst, og vi sitter igjen med noen små arrangement og kanskje bare 200 overnattinger, forteller rektor Geir Reinertsen.

Det tradisjonsrike Bibelkurset er ett av arrangementene som er avlyst.

https://www.facebook.com/117786049078499/photos/a.333600030830432/621846322005800/?type=3&theater

Krisepakke
‒ Hva betyr dette tapet for dere?

‒ For skolen betyr det at den får et totalt tap som den må ta av egenkapitalen for å dekke. Det er penger vi selvfølgelig heller ville brukt på noe annet. Men jeg tror vi får en bedre sesong neste år, og det ser ut til at vi får fullt med elever til høsten, sier Geir Reinertsen.

I Molde fikk nedstengingen av skolen betydelige konsekvenser.

‒ Da vi måtte stengte ned skolen, så vi oss nødt til å utsette investeringsprosjekter for 2 millioner kr, sier Kjøll.

Folkehøgskolerådet og hovedorganisasjonen Virke jobber overfor myndighetene for å få en krisepakke for å dekke for tapt sommerdrift.

‒ Jeg håper vi får dekket noe av tapet, sier Kjøll.

Rektor Helge Kjøll ved Molde folkehøgskole FOTO: ImF Media arkiv

Elevrefusjon
Nordhordland folkehøgskole og Ålesund folkehøgskole er i samme situasjon.

‒ Alle folkehøgskolene avsluttet skoleåret 12. mars, og for oss vil det si at vi har tap med tanke på elevinnbetaling. Elevene har fått refundert utgifter for syv uker. Vi vil også tape inntekter for sommerdriften siden mange arrangementer blir avlyste, og vår cateringavdeling og en kursavdeling har også gått med tap. Det dreier seg i hvert fall om 2 millioner kr, sier rektor Jan Inge Wiig Andersen ved Nordhordland folkehøgskole.

Permitteringer
I fjor hadde Ålesund en stor omsetning og godt belegg på sommerhotelldriften sin.

‒ I år vil vi ha forsiktig drift ved å ta imot norske turister samtidig som vi klarer å forholde oss til smitteverntiltakene. Vi taper cirka 3 millioner kr i omsetning på utleie, catering og sommerdrift ‒ i tillegg til det elevene skal ha tilbake, forteller rektor Sven Wågen Sæther.

Noe av dette vil skolen klare å dekke på sparte utgifter og permitteringer.

‒ Vi er greit rustet til å takle det meste. Vi har justert målet for elevtall til høsten slik at vi har plass til å gjennomføre gode smitteverntiltak. Full skole til høsten vil da si 112 elever, og så mange tror vi vil møte opp 22. august.

Søkertallene er også gode for Nordhordland folkehøgskole.

‒ Hvis vi starter opp som normalt til høsten, er dette en bøyg vi skal kunne klare, for da har vi fullt belegg med elever, sier Wiig Andersen.

Bildøy Bibelskole
Økonomi- og administrasjonsleder Arve Myksvoll ved Bildøy Bibelskole oppgir at bibelskolen kan regne med å få opp mot 900 000 kr i tapte inntekter på grunn av at den mister sommerdriften.

‒ Inntekter fra sommerarrangement betyr mye for oss, for det bidrar til drift, vedlikehold og oppussing, sier Myksvoll.

På grunn av permitteringer blir det lavere lønnsutgifter, og dermed blir det reelle tapet ifølge Myksvoll 400.000-500 000.

Videregående skoler
Rektor ved KVS Bygland, Hallvard Nessa, konstaterer at også de får reduserte inntekter.

‒ Det er ikke et veldig stort tap, men jeg kan ikke tallfeste det. Vi får inntekter i sommer siden bibel- og naturcampen kommer til å gå, sier Nessa.

sambåndet.no har også vært i kontakt med KVS Lyngdal. Der syntes rektor Ståle Andersen at det var for tidlig å si noe om hvilke tap skolen eventuelt får.

Framnes kristne vidaregåande skule  vil ifølge rektor Harald Voster tape flere millioner på grunn av avlyste sommerarrangement.

‒ Vi har ikke oversikt over situasjonen før til høsten, men det betyr at folk ikke har jobb og må permitteres, sier Harald Voster.

UNDERSØKELSE: Rektor Geir Reinertsen er fornøyd med at Folkehøgskolen Sørlandet scorer bra på elevtilfredshet, men er litt misfornøyd med at de scorer rett under gjennomsnittet. Foto: Folkehøgskolen Sørlandet

Folkehøgskolen Sørlandet vil bli enda bedre

Svært høye resultater for trivsel på landets folkehøgskoler gjør at Folkehøgskolen Sørlandet havner under snittet selv med 80 av 100 mulige poeng.

17. november meldte sambåndet.no at Molde folkehøgskole som har deltatt i en undersøkelse foretatt av Epsi Rating Norge, fikk en indeksverdi på totalt 90 av maks 100 og dermed havnet på en solid 2. plass i undersøkelsen som måler elevtilfredshet.

Nå er resultatet klart for Folkehøgskolen Sørlandet. den andre folkehøgskolen der indremisjonen er inne på eiersiden, som deltar i undersøkelsen. Det viser at skolen kom på 13. plass og har fått en indeksverdi på 80.

Gjennomsnitt
‒ Det betyr at vi år ligger rett under gjennomsnittet for elevtilfredshet ved folkehøgskolene, sier rektor Geir Reinertsen.

Han skynder seg å forklare at en indeksverdi på 75 eller over, er høyt eller veldig høyt. En indeksverdi på 60-75 er gjennomsnitts, mens en indeksverdi på under 60 betyr mindre fornøyde elever. Men for de 22 folkehøgskolene som deltok i undersøkelsen, var gjennomsnittet i elevtilfredshet på 81. Det betyr at folkehøgskolene scorer veldig høyt på elevtilfredshet i forhold til resten av utdanningssystemet. Dermed blir en indeksverdi på 80 rett under gjennomsnittet.

Ikke dramatisk
‒ De fem siste årene har vi ligget over gjennomsnittet. Selv om det er et bra resultat å få en indeksverdi på 80, er vi litt misfornøyd med at vi nå er havnet under gjennomsnittet. Vi blir trigget til å øke elevtilfredsheten, kommenterer Reinertsen.

Rektor opplyser at skolen de syv siste årene har fått en indeksverdi på 80 og over. I fjor lå skolen på 82, mens gjennomsnittet var 79, og i 2017 var skolens indeksverdi på 85, mens gjennomsnittet også da var 79.

‒ Det er ikke en dramatisk endring i elevtilfredsheten. På en måte er det et luksusproblem. Men ungdommene investerer i et år hos oss, og da må vi gi dem et så godt produkt som mulig.

Nyttig
‒ Hva vil dere gjøre videre for å øke elevtilfredsheten?

‒ Det er for tidlig å si, men vi scoret høyest på servicekvalitet, hvor vi fikk 83, og lavest på verdi for pengene, hvor vi fikk 73. Vi kan se at resultatet spriker på de ulike linjene, svarer Reinertsen.

Skolen har vært med på undersøkelsen siden 2012.

‒ Det er en veldig god undersøkelse, og den gir oss nyttig informasjon og er et nyttig verktøy for oss. Vi er veldig fornøyd med at ungdommene tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

Det er fjorårets elever som har svart på undersøkelsen.

‒ Det er et gunstig tidspunkt å spørre. Da har de litt distanse til folkehøgskoleåret samtidig som det er ferskt, sier Geir Reinertsen.