Innlegg

ImF-Ung vil styrke ledere

Lagskonsulent Otto Dyrkolbotn i ImF-Ung går over i en ny stilling som lederkonsulent i ImF-Ung fra 1. august.

– Vi vil fortsatt fokusere på målet vårt om opprette 450 nye lag innen 2020. Samtidig ønsker vi å styrke de lokale lederne, og jeg tror dette er en effektiv og god måte å gjøre det på, sier daglig leder Kenneth Foss i ImF-Ung til Sambåndet.

Otto Dyrkolbotns lagskonsulentstilling i Imf-Ung er en prosjektstilling som går ut i 1. august. Fra da blir stillingen omdefinert til en toårig prosjektstilling som lederkonsulent.

– Det er et prosjekt som vi ikke har gjort før, derfor er det en prosjektstilling og ikke en fast stilling, sier Foss.

Ressursgruppe

– Hvorfor omdefinerer dere stillingen?

– Det har vært et ønske fra styret i ImF-Ung, fra Otto Dyrkolbotn og meg selv. Det betyr at vi sikter inn stillingen mot lokale lag. Her er lederne nøkkelpersoner med tanke på det å møte og nå barn og unge. Vi ønsker å starte en ressursgruppe for hovedlederne og vil sende ut invitasjon til lokallagene. Planen er at de skal møtes minst to ganger i halvåret og snakke om arbeidet, svarer Foss.

Kretsledere i ImF-Ung er kontaktet om endringen, og ifølge Foss er de positive.

– Jeg synes det er et spennende skifte. Det blir spennende å se om det er noe som viktig for lagene, og om det er et reelt behov for å delta i en slik ressursgruppe. Det er et nytt prosjekt, og det er spennende å se om det er liv laga, sier Dyrkolbotn.

Endringer

– Hva betyr det av endringer i arbeidsoppgaver?

– Det blir en dreining fra å ikke bare å starte nytt arbeid, til også å styrke det som allerede er rundt omkring i kretsene. Hittil har jeg hatt som arbeidsoppgave å forkynne og oppmuntre og legge til rette for nye lag. Det blir det kanskje litt mindre av. Vi ønsker også søkelys på å trene barn og unge til å bli nye ledere. Nå blir det mer å legge til rette for at det kan komme i gang en ressursgruppe for lagsledere. Det er viktig at lagene lokalt selv eier sin egen utvikling. Jeg kan være med som starthjelp, forklarer Dyrkolbotn.

Kenneth Foss understreker at det som skjer lokalt, er det aller viktigste i barne- og ungdomsarbeidet.

– Vi håper dette kan bidra til mer aktivitet i lokale lag, og at lederne får inspirasjon. Vi håper også at et slikt konsept kan bidra til å rekruttere flere ledere. Det blir satsing på nye lag, men på en ny måte, sier Foss.

Utfordrer eierne om guttogjente

– Skal guttogjente.no overleve, er man avhengig av at medlemsorganisasjonene kjenner et aktivt eierskap, sier skolekonsulent Sidsel Høland Olausson i NLMvgs.

Familie & Medier (FOM) og Ungdom i Oppdrag (UiO) tok initiativ til nettsiden guttogjente.no i 2012 etter at Vårt Land avdekket at det ikke fantes noen god kristen seksualveiledning for kristne ungdommer. I dag er det en rekke kristne organisasjoner som står bak som eierorganisasjoner til guttogjente.no. NLMvgs, som representerer 11 videgående skoler eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), er en av dem.

Sidsel Høland Olausson peker på at det er viktig med engasjement fra eierorganisasjonene for at guttogjente.no skal utvikle seg videre.

Bra initiativ
– Guttogjente.no er et veldig bra initiativ, og det er flott at siden er der. Det er viktig å holde engasjementet ved like. Man skal skape en identitet som organisasjon med forskjellige medlemsorganisasjoner. Det er ikke lett, men skal dette overleve, er man avhengig av at medlemsorganisasjonene kjenner et aktivt eierskap. Daglig leder har en viktig rolle i å snakke med og motivere medlemsorganisasjonene. Vi er avhengig av å snakke om felles plattform og visjon, fordi det kan være noe ulike kulturer selv om målet er det samme, sier hun.

– Og hva gjør NLMvgs?

– Vi har brukt Maren og Sven Weum i fagrådet i guttogjente.no, i flere sammenhenger, blant annet på UL 2014 og på en personalkonferanse for ansatte i våre skoler. De har også vært på skolebesøk og er særlig interessert i å besøke ungdomsledere og lærere, svarer Olaussen.

En god start
Tall fra guttogjente.no viser at nettsiden har cirka 5000 brukere hver måned og 70 000 brukere på et år. Av disse er 70 prosent nye brukere og 30 prosent returnerende brukere. Siden starten kan de vise til 125 000 brukere og 700 000 sidehenvisninger.

Jarle Haugland er daglig leder i Familie & Medier

Jarle Haugland er daglig leder i Familie & Medier

– Jeg tror det er en god start, men de har potensial for å vokse, kommenterer daglig leder Jarle Haugland i Familie & Medier tallene. – Det er så viktig med tydelig og god kristen veiledning for ungdom. Jeg har ikke vært så mye på siden i det siste, men det jeg har sett, er bra, fortsetter han.

– Og hva gjør Familie & Medier for å holde oppe engasjementet for guttogjente.no?

– Vi står med som eierorganisasjon og er med i styret, men vi er mer opptatt av at guttogjente.no selv tar kontakt om de har behov for det. Og de må lage sin egen strategi for å nå ut og bli kjent. Vi er også opptatt av ikke å gå inn på deres område, men vil gjerne bidra på andre områder. Vi har skrevet om det i våre kanaler, men vi kan nok gjøre mer for at siden skal nå lengre ut, sier Haugland.

I rykk og napp
– Engasjementet og bruken av guttogjente.no går i rykk og napp. I perioder hvor det er mye medieomtale, øker brukertallene og antall følgere. Det å skape en identitet som organisasjon når flere eierorganisasjoner står bak, er en stor utfordring. Å nå ut med budskapet og bli kjent, er en stor jobb, sier tidligere styreleder i guttogjente.no, Kenneth Foss, som er daglig leder i ImF-Ung.

Som medlemsorganisasjon bruker ImF-Ung guttogjente.no på forskjellige måter.

– Vi bruker å få nyhetsbrev som vi sender ut til ansatte og videre ut i organisasjonen. På nettsiden vår har vi en stor link til guttogjente.no der en kan komme inn på siden. Så har vi hatt med noen fra guttogjente.no på lederkonferanser og brukt dem der. Representanter for guttogjente.no har også vært på eierorganisasjonenes egne større arrangementer, som UL og Skjærgårdsgospel, hvor de er synlige og man kan bli kjent med organisasjonen, forteller Foss.

Henvisning
Styreleder i guttogjente.no, Audun Tøsse, er økonomisjef i Ungdom i Oppdrag. Han sier UiO prøver å gjøre nettsiden kjent.

– Vi prøver å reklamere for nettsiden både internt og eksternt. Når vi har arrangementer, deler vi ut visittkort for guttogjente.no. På stabssamlinger bruker vi å nevne nettstedet. I vårt magasin «Mot målet» har vi enten skrevet artikler om nettsiden eller henvist til artikler fra siden. Jeg har også prøvd å rekruttere folk som kan være frivillige bidragsytere til siden, sier han.

Eierorganisasjonen Norges kristelige student- og skoleungdomslag (Laget) har ikke så aktiv bruk av guttogjente.no.

– Vi stiller oss bak det de står for, har en sporadisk henvisning til nettsiden og har lagt inn en link på nettsiden vår som våre feltarbeidere kan bruke. Studenter og skoleungdom er den gruppen vi ønsker å nå, og vi arbeider med spørsmål som er aktuelle for dem. Her er seksualitet et viktig tema, og da er guttogjente.no en fin kilde å henvise til. Vi tror det er viktig å ha en kristen stemme når seksualmoral blir tatt opp, sier generalsekretær Karl-Johan Kjøde i Laget.

Viktig temaområde
Jarle Haugland i FOM minner om at guttogjente.no er en egen organisasjon.

– Det er ganske krevende å starte en ny organisasjon. Den er ikke ferdig utviklet. Det er fortsatt viktige skritt å ta, og der må eierorganisasjonene være med og ta ansvaret som trengs, påpeker Haugland.

– Hva slags skritt tenker du på?

– Det må guttogjente.no selv svare på. Det er et utrolig følsomt område de jobber med. Vi som kristenfolk må stå sammen. Alle ser at det er et viktig temaområde. Jeg ser positivt på fremtiden til guttogjente.no, fordi temaet er så viktig. Jeg håper vi som eierorganisasjoner fortsatt står med dem, sier Jarle Haugland.

ImF-Ung på vei mot felles logo

Nylig skiftet Ung Misjon navn til ImF-Ung Sunnmøre. Dermed er det felles ImF-Ung logo i tre av Indremisjonsforbundets kretser.

I Nordmøre og Romsdal Indremisjon og ImF Rogaland har barne- og ungdomsavdelingene allerede tatt i bruk en felles logo. Og nå følger Sunnmøre Indremisjon etter. Barne- og ungdomsavdelingen der vil denne våren skifte navn fra Ung Misjon til ImF-Ung Sunnmøre. Snart vil også ImF-Ung Sør ta i bruk felles logo. Det er et nytt fellesprosjekt mellom ImF-Ung og de ulike kretsenes barne- og ungdomsavdelinger.

Felles identitet
− Hovedgrunnen til at vi gjør dette, er at det fra vår side er positivt for oss og for de unge at det blir en tett kobling mellom oss og de ulike kretsene og mellom kretsene. Denne måten å skrive navnet på gjør det lettere å se at det er samme familie, sier daglig leder Kenneth Foss til sambåndet.no.

− Så det er et ønske om at alle kretsene har felles logo?

− Det er kanskje en drøm. Det ville vært helt fantastisk om vi kunne få det til. Felles logo er en hjelp i profilering og til å skape felles identitet. Men vi kan ikke pålegge kretsene å gjøre det, svarer Foss.

Når mer ut
Leder Anne Berit Aarsland i ImF-Ung Rogaland har bare positiv erfaring med felles logo.

− Vi begynte i år med logo. Det gjør det lettere å profilere seg, og vi når mer ut. Logoen er et merke folk kan bli kjent med, og de forstår at vi er en del av en større sammenheng. For eksempel på nettsiden www.checkin.no hvor folk kan gå inn og melde seg på arrangement, kan vi legge ut invitasjon til å melde seg på til leirene våre, og folk kan se at ImF driver arbeid blant barn og unge, sier Aarsland.

Felleslogoen er utviklet i samarbeid med ImF Media.

ImF-Ung-teamet på plass

Tre ungdommer er klare for å gjøre en innsats for evangeliet.

Vegard Hetlebakke (19), Gunn Honnemyr (20) og Åshild Hauge (19) skal fra august reise i team for ImF-Ung. De går alle på Krik (Kristen idrettsskontakt) på Bildøy Bibelskole.

Gunn er fra Varhaug på Jæren. Før Bibelskolen gikk hun på Tryggheim videregående skole. Hun har vokst opp som misjonærbarn i Etiopia i 7 1/2 år, men vil heller være misjonær i Norge enn i utlandet.

Spurt om å reise
− Jeg skulle egentlig ikke være med i team. Men så hadde vi kall- og tjenesteuke, og da kjente jeg at jeg ville reise og fortelle om Jesus. Jeg fikk spørsmål om jeg ville reise, og jeg kjente på at det var utfordrende. Så fikk jeg et bibelvers. I Fil 4,13 står det at «alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Da fikk jeg fred for at dette skal jeg gjøre, forteller Gunn.

Åshild har gått i samme klasse som Gunn på Tryggheim. Hun er også fra Jæren, nærmere bestemt Klepp litt lenger nord.

− Jeg skulle ikke gå på T2 i det hele tatt. Men under kall- og tjenesteuken skjedde det noe. Jeg ba masse og sa til Gud at hvis jeg skulle gå på T2, måtte det være fordi det var hans plan. Hvis jeg skulle i team, måtte jeg bli spurt. Jeg ble spurt, og jeg har skikkelig lyst til å reise og har følt veldig fred for det, forteller Åshild.

Vegard kommer fra Åsane i Bergen. Nordhordland Indremisjon er hans hjemmebane. Ellers liker han sport veldig godt. Det går i fotball og ski.

− Jeg er veldig glad i å møte ungdommer. Og det å fortelle ungdommer om Jesus er den største motivasjonen min for å bli med i team, forteller Vegard.

Fornøyd med teamet
− Vi er kjempefornøyd med teamet vi har fått. Det er flotte ungdommer, sier linjelærer for T2, Anne Nyvoll Furnes, som har hatt ansvar for å plukke ut ungdommene.

Daglig leder Kenneth Foss i ImF-UNG har bestilt teamet og vil bruke det inn mot ungdomslag og de videregående skolene som ImF eier.

− Det viktige med teamet er at de som er med, er utadvendte, får kontakt med ungdom og liker å være sammen med ungdom. Så er det formidling. De må kunne holde andakter, ha morgensamlinger, Krik-samlinger og skoletimer. Og det er sang og musikk. Vegard spiller gitar, og det er veldig bra. En viktig del av arbeidet for teamet er å drive PR for Bibelskolen, sier Foss.

Når det gjelder det å holde andakt, så har Vegard gjort det en del, Gunn har gjort det litt, mens Åshild ikke har så mye erfaring med det.

Forventninger
− Hva slag forventninger har dere til året i team?

− Jeg vil bli utfordret i troen. Så håper jeg på gode samtaler og møter med ungdommer, og at vi kan bety en forskjell for folk, svarer Gunn.

Åshild samstemmer:

− Jeg har lyst til å utfordre meg selv; holde andakter, bli kjent med nye folk, vokse i troen og bety en forskjell. At folk kan møte Jesu gjennom oss, sier hun.

− Jeg tror det blir et spennende år, og det blir krevende på en positiv måte. Jeg får nye utfordringer og får brukt mine nådegaver og utviklet dem, svarer Vegard.

Alle tre ser med glede og spenning frem til året i team.

− Jeg er kjempeglad for å få reise i team, og at jeg skal få Gunn og Vegard som reisefølge, sier Åshild.

− Jeg ser veldig frem til det og gleder meg. Vi kjenner hverandre godt. Det kommer til å bli bra, supplerer Vegard.

Fylkeslegen ber om svar

Fylkeslegen i Troms ber om flere opplysninger fra to helsearbeidere som sitter i fagrådet til det ImF-støttede nettstedet GuttogJente.no.

Det opplyser fylkeslege Svein Steinert ved Fylkesmannen i Troms til sambåndet.no i ettermiddag.

Det er Maren og Sven Weum som har mottatt brevet fra fylkeslegen. De sitter i fagrådet til GuttogJente og skal kvalitetssikre de rådene som frivillige gir (se faktaboks).

– Vi ønsker å få ytterligere klargjort hvilken rolle de har og hvilke råd som gis, for å kunne ta stilling til om dette er helsearbeid eller ikke, opplyser Steinert.

Bred støtte

GuttogJente.no er en kristen veiledningsside på internett med temaene kropp, sex, forhold og identitet. Veiledningen retter seg både mot ungdommer, foreldre, lærere og ungdomsledere. «Vår veiledning baserer seg på klassisk kristen seksualetikk, det kristne verdigrunnlag og menneskesyn. Ut fra dette ser vi at ekteskapet er den eneste rammen for et seksuelt samliv som hører hjemme i et livslangt ekteskap mellom mann og kvinne», heter det i verdigrunnlaget.

Styret for nettstedet ledes av daglig leder i ImF-Ung, Kenneth Foss. Arbeidet med siden ble startet av Familie og Medier i 2012. Tjenesten var fra starten av støttet økonomisk av 16 medlemsorganisasjoner, deriblant Indremisjonsforbundet og ImF-Ung. Nå har Frelsesarmeen svart at de ikke ønsker å fornye sitt medlemskap. Styret i Frelsesarmeens barn og unge (Fabu) mente, ifølge Dagen, at nettsiden gir for ensidige svar.

Negativ omtale.

Siden juni har nettstedet, igjen ifølge Dagen, blitt omtalt mer enn 60 ganger i norske medier, i all hovedsak med negativt fortegn. Omtalen startet allerede i fjor sommer i forbindelse med homofestivalen Europride i Oslo. Det er særlig anbefalingen til homofile om å leve enslig – noe som er i tråd med konservativ kristen samlivsetikk – som har vakt motstand. Et fagråd, bestående av helsepersonell og teologer, kvalitetssikrer svar som frivillige gir, på spørsmål som kommer inn. Sambåndet får opplyst at bare om lag 5 prosent av spørsmålene handler om homofili. Nettstedet har om lag 200 unike brukere per dag.

Styrelederen i Human-Etisk Forbund uttalte i Dagen 22. oktober at han ville be fylkeslegen se på om helsepersonellets rolle i fagrådet var i tråd med offentlige retningslinjer. Helsedirektoratet uttalte allerede i juni at helserådgiverne i fagrådet ikke bryter med helsepersonelloven, men fylkeslegen i Troms har sagt at han likevel vil gå inn i saken.

27. oktober sendte Human-Etisk Forbunde formell klage til fylkeslegen i Troms, og der er denne som nå behandles av fylkeslegen. Svein Steinert opplyser at saken også har vært diskutert på bredere basis både med fylkesmannsembetet, Helsetilsynet og Helsedirektoratet.

– Spesiell sak

– Dette er en spesiell sak, og grunnen er at det ligger i et grenseland om de to helsearbeiderne her driver helserådgivning. De bruker sine yrkestitler i forbindelse med fagrådet, sier Steinert.

Årsaken til at fylkeslegen i Troms er særlig opptatt av denne saken, er ifølge Steinert at de har introdusert det såkalte Sjumilssteget – som beskrives som «et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge» – i sin saksbehandling.

– Å finne sin seksuelle identiet er følsomt og krevende. I Barnekonvensjonen heter det blant annet at barn mellom 0 og 18 ikke skal utsettes for diskriminering av noe slag, sier Steinert.

Ekteparet Weum har fått svarfrist til midten av desember, og fylkeslege Svein Steinert kan ikke love at saken er ferdigbehandlet før nyttår.

Maren og Sven Weum sier til NRK Nordnytt  , som også omtalte saken i kveld, at de ikke ønsker å kommentere saken før fylkeslegen har ferdigbehandlet klagen fra Human-Etisk Forbund.

– Ikke medisinske råd

Espen Ottosen er pressekontakt og medlem av fagrådet i GuttogJente.no.

– Det finnes tusenvis av både helsepersonell og andre i landet vårt som står for en kristen etikk, og ønsker å formidle det i privat sammenheng. For oss er det det dette handler om, sier han til NRK. Han vil også avvente fylkeslegens avgjørelse i saken før han kommenterer den ytterligere.

– Men vi har ikke tenkt at vi gir spesifikke medisinske råd. Dette er kristen veiledning som man kan droppe å bry seg om hvis man ønsker det.
Det vil være underlig hvis ikke kristent helsepersonell kan stå for kristen etikk, mener han.

 Slutter

Som Sambåndet meldte i novemberutgaven, slutter Kristine Sandvik i stillingen som daglig leder i GuttogJente med virkning fra 1. februar.

– Det er ikke den negative medieomtalen av GuttogJente som er grunnen, sier Sandvik.

Kristine Sandvik har vært daglig leder for nettstedet i 30 prosent stilling fra 1. januar i år. Nå har hun altså sagt opp stillingen. Sandvik opplyser at det fra starten av var meningen at hun skulle jobbe til juni 2015.

– Jeg avslutter mitt engasjement i guttogjente.no, et halvt år tidligere enn først planlagt. Godkjenninger av ulike fag i studieløpet mitt har gjort at jeg raskere enn antatt har blitt ferdig utdannet som lærer, og det føles riktig og naturlig å begynne å jobbe innenfor fagområdet jeg er utdannet til, sier Sandvik til Sambåndet.

Mange nye medlemmer i ImF-Ung

I sommer har Kenneth Foss og andre i ImF-Ung gått aktivt ut og rekruttert nye enkeltmedlemmer. Foss er fornøyd med resultatet.

ImF-Ung åpnet i sommer opp for enkeltmedlemskap for 50 kroner. Leder i ImF-Ung, Kenneth Foss, har brukt sommerens stevner, Lyngdal Bibelcamp og Ung Landsmøte (UL), blant annet til å rekruttere nye medlemmer.

Godt fornøyd
− Vi har fått nokså nøyaktig 100 enkeltmedlemmer. Før sommerens store arrangementer sa jeg at vi regnet med at vi kunne klare å få 100 nye medlemmer, og at hvis vi klarte 200, ville jeg være godt fornøyd. Jeg er godt fornøyd med 100 stykker, sier Foss.

De nye medlemmene kan føres opp når ImF-Ung søker om statsstøtte, og det og medlemsavgiften betyr mer penger i kassen for ImF-Ung.

− Både på Lyngdal Bibelcamp og UL er det veldig mye folk, og det er stort sett ikke vanskelig å rekruttere nye medlemmer, sier Foss.

Fortsetter å rekruttere
Rekrutteringskampanjen vil fortsette på høstens ungdomskonferanser på Sunnmøre og Stord.

− Vi har vurdert muligheten for å melde seg inn som medlem på nettet. Men vi har ikke kommet så langt ennå, forteller Kenneth Foss.

− Hvem er de nye medlemmene?

− Det er unge fra 15 til 20 år, og de fleste har en relasjon til ImF fra før. Det er en del studenter, for eksempel.

Oppfordrer folk til å reise til Israel

Både Sotra Indremisjon og Bergens Indremisjons planlagte turer til Israel er blitt avlyst. Kurt Urhaug, som skulle på Sotra Indremisjonens tur, har nylig kommet tilbake fra en tur til Israel på egen hånd.

Kurt Urhaug, som er med i styret i Sotra Indremisjon, skulle egentlig reist til Israel med Sotra Indremisjon 29. mars – 8. april i år.

− Den turen ble det ikke noe av fordi det ikke var nok deltakere som meldte seg på. Vi skulle fly fra Bergen og det var i samarbeid med Fokus Reiser. Det var åpent for alle som ville være med, forteller Urhaug som har vært i Israel flere ganger.

Han vet ikke om noen av de påmeldte reiste til Israel med andre turoperatører. Turen skulle være en temareise, og Bergprekenen og følge i Jesu fotspor, skulle være tema.

Viktig å komme til Israel
− Arrangeres det for mange turer til Israel?

− Jeg tror ikke det er for mange turer. Det er viktig for folk at de kan komme til Israel og se begivenhetene og legge til rette for at folk skal kunne reise.

Urhaug har i stedet reist på egen hånd på en fjortendagers tur til Israel 16.-30. juli.

− Vi var to familier som reiste sammen, og vi hadde et opplegg som vi gjennomførte. Det var ingen som hindret oss. Vi var i Tel Aviv, Galilea, Genesaretsjøen og på Hermonfjellet som ligger 2800 meter over havet. Det var en stor stas. Turens høydepunkt, forteller Urhaug.

Jerusalem var også med i programmet.

− Vi fikk oppleve byen, folket og begivenhetene der, og var på Golgata, Oljeberget, Via Dolorosa, Davidsbyen.

− Merket dere noe til konflikten?

− Vi opplevde lite til konflikten, men vi opplevde at den var et samtaleemne. I Tel Aviv gikk alarmen. Da gjorde vi som israelerne gjør i slike tilfeller, gikk under taket. Den vanlige israeler er trygg for rakettene. Vi opplevde ikke noe ubehagelig.

Kenneth HjortlandAvlyst tur
Bergens Indremisjon planla også tur til Israel i år, den 4.-15. oktober. Påmeldingen til den turen var også så dårlig at den er blitt avlyst. I følge Kenneth Hjortland, administrasjonsleder i Bergens Indremisjon, var det syv påmeldte og fire som var interessert, elleve personer totalt, halvparten av de 20 menneskene som de minst måtte være.

− Har det noe å gjøre med den spente situasjonen som er der nede nå?

− Nei, jeg tror ikke det har noe med det å gjøre. Jeg har nok inntrykk av at det var andre grunner enn uro over situasjonen der nede til at folk ikke har meldt seg på. Det handler om prioriteringer. Noen av de som meldte seg på har blitt med på tur til Israel i regi av andre, svarer Hjortland.

Ikke for mange turer
Heller ikke han tror det arrangeres for mange turer til Israel.

− Jeg tror det er så mange turer til Israel som det er marked for. På enkelte turer er det venteliste. Det er markedet som gjelder. Turer med kjente reiseledere som for eksempel Harry Wiig Andersen, er mer populære enn turer med mer ukjente folk. Vi kunne kanskje fullt opp hvis vi hadde gått ut og promotert turen utenfor Betlehem, men vi ønsket at det skulle være en forsamlingstur, og da ville hensikten være borte.

Hjortland har ingen betenkeligheter med å reise til Israel i dagens situasjon.

− Jeg tror det hadde gått fint.

Ønsker ny tur
Urhaug vil gjerne forsøke igjen å få til en tur til Israel med Sotra Indremisjon som arrangør.

− Vi vil prøve senere. Jeg vil oppfordre folk til å besøke Israel, til å møte folk, se hvor de bibelske fortellingene skjedde og hva som skjer i dag.

Emblem bedehus på Sunnmøre har planlagt tur til Israel 4.-15. oktober i regi av Si-Reiser. Daglig leder i Si-Reiser, Aud Kindervåg Halsne, opplyser til sambåndet.no at 28 personer har meldt seg på den turen og at den vil gå som planlagt.

Hvor skal UL være?

I dag åpner Ung Landsmøte (UL) for sjette år på rad i Kongeparken. Men er dette stedet i framtiden? På Facebook kan ungdom si sin mening om plasseringen av UL fra 2016-2018.

− UL har vært på samme sted i flere år nå. Det er nok en del som synes det kunne være kjekt å komme sammen til et nytt sted. Neste år blir det også i Kongeparken, så vil vi se på om vi skal arrangere det et annet sted 2016-2018, sier Kenneth Foss, daglig leder i ImF−UNG.

Nå inviterer arrangøren deltakerne til å være med å stemme på framtidens lokalisering. Avstemmingen skjer på Facebook og ungdommene gis fire alternativ å velge mellom. Det første er at UL skal fortsette å være stedfast i Kongeparken, Ålgård. Andre alternativ er at UL sirkulerer mellom Kongeparken og et sted på Østlandet. Tredje alternativ er at det sirkulerer mellom Kongeparken og et sted på Nord-Vestlandet. Siste alternativ er at UL blir stedfestet et annet sted enn i Rogaland.

Tilbakemelding.
Kenneth Foss bekrefter at avstemmingen er reell og viktig.

− Det er en kvalifisert tilbakemelding fra ungdommene som vil bli tatt med i vurderingen, sier Foss.

− Har dere mer konkrete steder i tankene?

− Foreløpig er det ganske åpent hvor det blir. Vi har konkrete plasser i tankene, men jeg vil ikke si noe om hvilke plasser.

Men Foss kan si noe om betingelsene som må være på plass for at et nytt sted skal kunne arrangere UL.

− Her må vi se på flere ting, blant annet økonomi og mengden med frivillige. Det må være folk på stedet som kan være med å jobbe som frivillige. Så må det være et festivalområde som har en hall til noen tusen mennesker, stoler og camping. Det er mange faktorer som spiller inn, men det er viktigst med folk og fasiliteter.

Avgjøres snart.
I følge Foss var det på sist UL cirka 3000 ungdommer innom på kveldsmøtene og 1500-1600 faste deltakere.

− Når blir det bestemt hvor UL 2016-2018 skal være?

− Vi må begynne å planlegge til høsten. Tidlige i høst må vi ta en avgjørelse.

— — —

HVA ER UL – slik UL selv ser det:

Kenneth Foss, ImF-UNG

Nå kan du bli enkeltmedlem i ImF-Ung

Kenneth Foss og ImF-Ung går nye veier for å rekruttere flere barn og unge.

− Der er en del personer som har sansen for arbeidet vi driver, men som ikke har mulighet til å bli medlem i et lokallag fordi det ikke er noe lag på stedet der de bor. Nå blir det altså mulig for disse å bli enkeltmedlemmer, forteller Kenneth Foss, leder i ImF-Ung.

Dagens situasjon er at man er medlem av ImF-Ung via et lag, som igjen er medlem i en krets. Nå er det mulig å bli enkeltmedlem i ImF-Ung, og medlemskapet koster 50 kr året.

− Vi håper med dette å få flere medlemmer. De kan vi føre opp når vi søker om statsstøtte. Så får vi et større nettverk som vi kan sende ut informasjon til på e-post.

Sterk nedgang.
Ifølge Foss har det vært sterk nedgang i antall lag i ImF-Ung de siste 30 årene, fra 622 lag i 1981 til 360 lag i 2013.

− Vi vil ha en offensiv på Ungdomscampen i Lyngdal og på UL i Kongeparken. Jeg mener vi kan klare å få 100 nye medlemmer. Hvis vi klarer 200, er jeg godt fornøyd, sier Foss og legger til at det primært er for nye som ikke er medlemmer i et lag, men det også er mulig å være både enkeltmedlem og medlem i et lag.

− Hvorfor begynner dere med enkeltmedlemskap akkurat nå?

− Det er mer tilfeldig. Men vi har vært opptatt av at andre organisasjoner som vi kan sammenligne oss med, som NLM Ung og Acta, har begynt med enkeltmedlemskap. Vi har også lyst til å prøve det.

God erfaring.
NLM Ung har hatt enkeltmedlemskap i cirka et år, ikke lenge etter at det ble en egen organisasjon. Også der koster et enkeltmedlemskap 50 kroner i året. Siden oktober 2012 har det blitt dannet 164 nye lag og av disse er cirka 66 reelle nyetableringer.

− Vi har god erfaring med å være egen organisasjon og direkte medlemskap. Enkeltmedlemskap gir mer forpliktelse og eierskap til egen organisasjon, sier leder i NLM Ung, Hans Kristian Skaar. Han oppgir nedgang i antall lag som grunn til at NLM Ung begynte med enkeltmedlemskap.

− Det fins færre arenaer hvor barn og unge møter kristen forkynnelse tilrettelagt for deres alder og nivå. Og det har konsekvenser for rekruttering til kristne organisasjoner.

barnelek

Oppstartsstøtten i ImF-UNG øker til 8000

Fristen for å søke prosjektstøtte er 15. april, som er nytt i år.

I august 2013 ble det vedtatt ny Strategi- og handlingsplan i ImF-UNG. Der er målet at det skal være 450 barne- og ungdomslag innen 2020. I starten av 2014 er det like over 350 aktive lag. Et av tiltakene ImF-UNG ønsker å sette i verk, er å utfordre eksisterende lag til å starte opp nye lag på nye steder enten alene eller sammen med personer som bor på stedet.

– ImF-UNG har som mål å øke antall lokale lag til 450 i år 2020. For å klare det har vi vedtatt en del tiltak. Et av disse er at vi øker startstøtten fra 5000 kroner til 8000 kroner. Det betyr at alle nye lag som starter opp, får 8000 i startstøtte, sier Kenneth Foss, leder i ImF-UNG. Søknadsfristen for prosjektstøtte er også utvidet med to uker.

Frifond startet opp i år 2000 og består av overskudd fra Norsk Tipping og Stortinget sine bevilgninger i statsbudsjettet. I starten var det rundt 20 millioner i potten som skulle fordeles til sentralleddene i barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge. Sentralleddet i hver organisasjon kunne selv vedta hvilke fordelingsnøkkel man ønsket. I 2013 var den totale potten økt til rundt 125 millioner som Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) forvalter.

ImF-UNG beholder fem prosent av utdelte midler for å dekke administrasjonskostnader. ImF-UNG har de siste årene fått tildelt rundt 2 millioner kroner.

Gir starthjelp til nye tiltak

Noen ber om 2000, andre om hundre ganger så mye. Bare frimodigheten setter grenser for søknader til ImFs evangeliseringsfond.

Fondet ble opprettet på 90-tallet med tanke på nybrottsarbeid. Men ikke alle kan regne med støtte.

VURDERER
Administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i ImF sier til Sambåndet at de gjerne skulle ha støttet alle søkerne hvis de hadde hatt mulighet. Hun og ImF-UNG-leder Kenneth Foss er faste medlemmer i fondet. Sammen med en fra kretsene, for tiden kretsleder Torgeir Lauvås i ImF Rogaland, vurderer de hvert år hvem som skal få pengestøtte. Komiteen følger så opp mot slutten av året og kvalitetssikrer arbeidet ved hjelp av en rapport fra dem som har fått støtte fra fondet.

– Vi har lyst til at kretser eller andre skal komme opp med nye ting som har en evangeliserende hensikt, sier Heggen.

De ønsker også å støtte prosjekt som går på by- og bydelsmisjon, hvor man er våken for nabolaget sitt eller andre muligheter som åpner seg i en by.

– Og så er det evangeliske aksjoner over hele området vårt, men særlig i svake regioner hvor det har vært knapt med møteaksjoner, informerer hun.

LENGRE SIKT
En fjerde type prosjekt de ønsker å støtte, er arbeid som har til hensikt å virke evangeliserende på sikt, eksempelvis at man starter opp med ungdomsarbeidere eller forsamlingsbyggere i strøk hvor det er knapt med slikt arbeid.

EN STARTHJELP
ImF ønsker altså å kunne gi starthjelp til nye prosjekt hvis formål er å spre «det gode budskap».

– Hensikten er å være evangeliserende og få opp et arbeid, og rett og slett vinne nye kristne, oppsummerer administrasjonslederen.

Det er stort sett kretsene som søker når de skal ha nye tiltak, men det har også vært innslag av enkeltpersoner eller grupper, begge med tilknytning til bedehus, å finne i søknadspapirene på ImF-kontoret.

– Og veldig mange er ildsjeler som ønsker noe, men som kanskje ikke har økonomi til å starte opp, sier Heggen.

MARKEDET AVGJØR
Kapitalen som i dag utgjør tre millioner kroner, er hentet fra salg av eiendommer. Det er renter og avkastning av dette som avgjør hvor mye komiteen kan dele ut. Avkastningen for 2013 kom på 85.682,65 kroner.

– Det er ingen øvre eller nedre grense for hva man kan søke om. Om man får det, er en annen sak, sier administrasjonslederen og legger til:

– Noen søker om 2000, andre om 250 000. Her er det bare frimodigheten som setter grensen. Men det er klart; de som søker om mye, gjør det for å synliggjøre at dette er et dyrt prosjekt, forklarer Heggen.

OM ENKELTMENNESKER
Mektig imponert over aktiviteten og kreativiteten i kretsene vil hun oppfordre alle til å tenke gjennom hva de selv kan gjøre i sitt nærområde:

– For det er kanskje ikke de store tingene alltid, men det handler om enkeltmennesker som vi kan nå ved å være kreative og tenke nytt, sier Anja Ulveseth Heggen og legger til:

– En stor takk til alle som bidrar der ute. Det er kjempearbeid. Jeg blir like glad hvert år når jeg får høre hva folk gjør.

Søknadsfristen er 1. mars, kriterier for å søke finner en her.