Tag Archive for: Linda Aase

LEDERDUO: Linda Aase og Eirik Stensland skal lede IMS-Ung. FOTO: Indremisjonssamskipnaden

Indremisjonssamskipnaden får Ung-lederteam

Eirik Stensland og Linda Aase skal sammen lede ImF-Ung i Indremisjonssamskipnaden.

Fredag 15. september begynte Linda Aase og Eirik Stensland som Ung-ledere i henholdsvis 50% og 80% stilling i IMS-Ung. Daglig leder Marit H. Ådnanes i Indremisjonssamskipnaden (IMS) er glad for at de har fått på plass en leder-duo.

– Vi har vært uten leder i Ung-avdelingen, og da kan det bli et spørsmål om hvem som leder og hvem som har ansvar. Nå som vi har et lederteam, kan vi si hvem som leder. Stensland og Aase har begge mandat til å lede, sier Ådnanes til sambåndet.no.

Arbeidsfordeling
En utfordring som hun ser med lederteam, kan være å vite hvem som leder og har ansvar for hva.

– Vi har hatt en god prat om fordeling av arbeidsoppgaver. Stensland er god på administrative oppgaver, og Aase er god på å ta initiativ utad. Vi trenger begges utrustning. Vi får bruke begge to på det de er best på. Det er det beste både for dem selv og for IMS, fortsetter Ådnanes.

Stensland vil ha ansvar for administrative oppgaver og lede konfirmantarbeidet Con Teen New og besøke foreninger og lag. Aase vil ha ansvar for leir og for kontakten inn mot ImF-Ung og vil også være delaktig i organisasjonsprosessen i ImF.

Nokså likt
Eirik Stensland bor på Bømlo og har jobbet med barne- og ungdomsarbeid i NLM i ti år. Siden 2019 har han jobbet som ungdomsarbeider i Indremisjonssamskipnaden. For ham blir ikke forskjellen fra ungdomsarbeider til Ung-leder så stor.

– Forskjellen er at en har mer ansvar for alt som skjer. Jeg har hatt en del administrative oppgaver hele veien, så det blir ikke så mye nytt for min del. Det blir nokså likt, sier Stensland.

– Hva tenker du om å jobbe i lederteam i forhold til det å være leder alene?

– Når du skal lede i et team, er det viktig å få en god arbeidsfordeling, og det handler også om å ta ansvar sammen. Vi har vært vårt felt. Det passer godt for oss. Vi kjenner hverandre godt, så det skal gå bra, svarer Stensland.

Mer ansvar
Linda Aase bor på Tysnes. For flere år siden jobbet som ungdomssekretær i Indremisjonssamskipnaden. Det siste året har hun jobbet som Ung-arbeider i kretsen. I tillegg har hun en egen bedrift, Aase til unnsetning, som tilbyr hjelp i hjemmene. For henne blir det å gå fra å være Ung-arbeider til Ung-leder en forandring.

– Det er mer ansvar og mer oppfølging av ting. Jeg har mer ansvar inn mot ImF-Ung, sier Aase.

– Hva tenker du om å jobbe i lederteam i forhold til det å være leder alene?

– Jeg tror det blir spennende. Eirik Stensland og jeg er forskjellige og liker å arbeide med ulike ting. Han liker å arbeide med ting jeg ikke liker å arbeid med. Vi utfyller hverandre, svarer Linda Aase.

TILSETT: Synnøve Wold-Flokketvedt, t.v., og Linda Aase er tilsett som høvesvis Ung-leiar og Ung-medarbeidar i Indremisjonssamskipnaden. FOTO: PRIVAT. MOTNASJE: SAMBÅNDET

IMS aukar i Ung-arbeidet

Synnøve Wold-Flokketvedt er tilsett som Ung-leiar i Indremisjonssamskipnaden (IMS), medan Linda Aase er ny Ung-medarbeidar.

Det opplyser dagleg leiar i kretsen, Marit H. Ådnanes, til sambåndet.no. Dei to byrja 1. september i høvesvis 70 og 30 prosent stilling.

Som Sambåndet skreiv i augustnummeret, vart stillinga som Ung-leiar lyst ut etter at Johannes Olsen slutta i stillinga.

– Linda Aase ønskte me inn i staben allereie før me lyste ut stilling som Ung-leiar, og i mainummeret av kretsbladet Venen bad vi interesserte om å ta kontakt. Linda skal særleg arbeida med leiartrening for ungdom, men også inn mot leir og noko lagsbesøk for ungdom, seier Ådnanes.

Barn

Begge dei to nytilsette var med på stabsdagane som kretsen hadde tidlegare denne veka.

Det var fleire som viste interesse for stillinga som Ung-leiar. Den daglege leiaren er godt nøgd med tilsetjinga.

– Med har òg sett på samansetjinga av kompetanse i staben. Synnøve har jobba med barn i barnehage- og førskulealder, og ho brenn for leirarbeid. Me trong særleg ein person som kunne ta barneleirar, peikar Ådnanes på.

Etne

Ung-avdelinga i IMS har ansvar for aldersgruppa 0 til 18 år. Synnøve Wold-Flokketvedt var med som leirleiar i sommar. Ho bur i Etne kommune i Vestland fylke og dermed ikkje så langt frå leirstaden Brandøy.

– Det er òg fint å få vera meir til stades i den delen av kretsen, seier Ådnanes.

Den nye Ung-leiaren er gift, bur på gard og har tre jenter i alderen 6–13 år.

Satsar

Johannes Olsen hadde 80 prosent stilling då han slutta, medan det altså no er tilsett to personar i til saman 100 prosent stilling.

– Me fann ut at me måtte satsa litt. Så er det jo også slik at Johannes hadde 100 prosent stilling før han vart pastor i ImF Fitjar for nokre år sidan, seier Marit H. Ådnanes.