Innlegg

Oslo: Kjører buss til jubileumsfeiring

Svein Bjarne Aase skal sørge for at folk fra Sunnhordland og Haugalandet kommer seg på Marit og Irenes jubileumsfeiring i Oslo. Han ser frem til flott feiring.

Svein Bjarne Aase er ikke bare engasjert i Indremisjonssamskipnaden. Han er også bussjåfør og blir brukt som sjåfør i Si-Reiser. Når turoperatøren arrangerer busstur fra forskjellige steder i landet til Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes’ 40-årsjubileumsfeiring i Oslo, er Aase med som sjåfør. Han skal frakte folk fra Sunnhordland og Haugalandet til jubileumsfeiringen.

Busstur
− Jeg gleder meg! På turene til Si-Reiser er det andakt og sang i bussen, og vi forteller om stedene vi kjører forbi. Vi prøver å skape et godt fellesskap. Det er alltid god stemning på turene, sier Aase.

Han ser også frem til å være med på jubileumsfeiring.

− Det blir fine samlinger i Oslo med byguiding, jubileumskonsert og mulighet til å gå rundt i Oslo på egen hånd.

Evangelisttjeneste
− Hva slags forhold har du til Marit og Irene?

− Jeg har vært på mange møter med dem og hatt fine opplevelser, sier Aase, som ønsker å fremheve tjenesten til Stokken og Krokeide Alnes.

− Marit og Irene har stått i en rik tjeneste der de har fått bety mye for mange og hatt en viktig funksjon. De har stått i en evangelisttjeneste. Jeg ønsker å løfte det frem som tjeneste. Det er ikke mange omreisende evangelister igjen i landet. Det er viktig å markere den tjenesten og nådegaven. Jeg skulle gjerne sett at flere unge fikk den tjenesten og nådegaven.

Rik velsignelse
− Hvorfor har vi ikke så mange evangelister lenger?

− Misjonsnorge har endret seg de senere årene. De omreisende evangelistene er det ikke mange av. De har en egen evne til å komme nær folk. Vi ser hva det skaper i bygdene. Mange har tatt imot Jesus. Det har vært til rik velsignelse.

Bussen Aase skal kjøre, har plass til cirka 50 personer. Han vet ikke om bussen er full, men de som er interessert i å være med, må henvende seg til Si-Reiser.

—– —– —– —- —- —-

Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes runder i år 40 år som sangevangelister. Dette blir markert med en jubileumsturné 24. oktober til 2. november med tema ”gi til framtiden” der inntektene går til bibelskolen på Bildøy.
sambåndet.no følger turneen med en ny artikkel for hvert sted.
Sakene blir publisert kl. 06 den aktuelle dagen. Følg med!

p-marit-stokken-og-irene-krokeide-alnes-2

Marit og Irene forteller

Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes har mange historier å fortelle om alt de har opplevd som sangevangelister. Her er bare en liten smakebit. Det er de selv som forteller.

Øygarden
Der opplevde vi den aller første vekkelsen sammen. Der var flere som ble kristne. Gud arbeidet ikke bare på bedehuset, men også utenom bedehuset, der folket var. Overalt samtalte mennesker om de evige verdier.

En dag reiste vi med fergen. Damen som satt ved nabobordet, vinket oss bort til seg. Rundt bordet satt der en gjeng ungdommer sammen med kvinnen. Hun sa: − Vi går fortapt alle sammen. Du må snakke til oss om Gud!

Vi fikk en sterk samtale der vi fikk lov til å fortelle at man blir frelst gjennom troen på Jesus og det han har gjort for oss. Det gjorde et veldig inntrykk på oss å merke hvordan Jesus arbeider i vekkelsestider. Denne opplevelsen ga oss stor frimodighet videre i arbeidet. Det er flere enn vi tror som lengter etter å snakke om Jesus i hverdagen.

Jæren
Vi har opplevd flere rike vekkelser på Jæren. I en kirke vi var, kom det frem en ung jente til forbønn hver kveld. Hun ba også om forbønn for broren sin. Broren var ikke en motstander, men han var en hard nøtt. Hun ga imidlertid ikke opp. Hun inviterte stadig broren sin til å bli med på møte.

På slutten av møteaksjonen kom broren frem til forbønn og tok imot Jesus. Jenta så ikke at broren var kommet frem til alterringen. Hun gikk også denne gangen frem til forbønn, og vi spurte hva hun ønsket forbønn for. – Be for broren min, sa hun. Da kunne vi si: − Broren din er også kommet frem. Han har overgitt seg til Jesus. Da gikk hun bort til broren, knelte ned sammen med ham, og de gråt og omfavnet hverandre. Det er et syn som vi aldri glemmer. Dette viste oss enda en gang at det nytter å be og ikke gi opp! Den personlige invitasjon betyr mer enn vi aner rekkevidden av.

Fitjar
En eldre mann hadde hatt kristne foreldre som ba for han. De var forlengst hjemme hos Jesus. En kveld kom denne mannen frem til forbønn. Han var så tynget av sin synd at han hørte ikke hva de andre ba om. Gjennom hele bønnestunden sukket han høyt: «Kjære Jesus, ta børa mi!» En av forbederne gikk bort og ba for han, men han sukket videre på sitt bønneemne. Da bønnestunden var over, fikk forbederen og vi snakke med han og lese Guds Ord. Bibelordet løste han, og Jesus tok byrden hans. Det var utrolig sterkt å se gleden hans over å være en tilgitt synder!

Han vitnet noen dager etterpå om at nå ønsket han å leve for Jesus resten av sitt liv. Det fikk han! Han fortalte også at han gledet seg til å komme til himmelen og takke sine foreldre for forbønnen. Det har han også opplevd nå. Å bli en kristen gir fremtid og håp og noe å leve for.

Stord
I forbindelse med en teltaksjon ble det delt ut flyvesedler. Mottoet for aksjonen var «Alt kan bli nytt». I løpet av denne møteserien fikk flere komme tilbake til Jesus. Blant dem en mann som fortalte sin historie. Han hadde fått flyveseddelen i postkassen. Da han leste overskriften: «Alt kan bli nytt!», tenkte han; «Dette kan ikke gjelde meg. Jeg har gått meg fast i en sirkel jeg ikke kommer ut av.»

Han hadde sluttet å gå på faste møter og hadde slått seg til ro med det. Nå syntes han det var vanskelig å bryte dette mønsteret. Men han fikk likevel lyst til å gå på et møte. Det ga mersmak, og mannen fikk ny frimodighet og glede i troen. Han vitnet så herlig om hvordan denne lappen i postkassen «berget» han, at vi kalte han bare: «Alt kan bli nytt».

Det er lett å undervurdere hva PR kan bety. Derfor oppmuntrer vi alltid til å legge stor vekt på å gjøre møtene kjent både med flygesedler og plakater og i sosiale medier. En sjel frelst er mer verd enn alt en investerer i PR.

—– —– —– —- —- —-

Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes runder i år 40 år som sangevangelister. Dette blir markert med en jubileumsturné 24. oktober til 2. november med tema ”gi til framtiden” der inntektene går til bibelskolen på Bildøy.
sambåndet.no følger turneen med en ny artikkel for hvert sted, og også noen saker nå i dagene før.
Sakene blir publisert kl. 06 den aktuelle dagen. Følg med!

– En skole for livet

På Bildøy bibelskole opplevde Stine Mari B. Våge å bli bedre kjent med både Jesus og seg selv.

Hun gikk på Krik-linjen i 2008/09 og T2 i 09/10.

– Jeg begynte på bibelskolen i  «sen» alder i forhold til mange andre, men i riktig tid for meg. Jeg ble en kristen da jeg var 23, og etter en turbulent tid i livet var det godt for meg å komme til Bildøy. Her fikk jeg tid til å bli bedre kjent med Jesus, jeg fikk gå mer i dybden av troen og Bibelen, og ikke minst fikk jeg tid og anledning til å ordne opp i livsbagasjen min og finne ut mer om meg selv, forteller Våge til sambåndet.no.

Linjetur til Åsane
Hun mener Bibelskolen «har alt»: sosialt, gode lærere, gode verdier som ligger i bunnen for det skolen driver med, og studentene er omgitt av folk som vil dem bare godt.

Stine Mari B. Våge har også mange opplevelser å se tilbake på fra tiden på bibelskolen:

– Det er ikke lett å fortelle om en spesiell episode, men jeg kommer aldri til å glemme de to ukene jeg var med Marit og Irene og hadde møteuker i Åsane gamle kirke! Jeg ville ikke bli med på linjeturen som Krik hadde til Afrika, så jeg fikk heller bruke tiden med M og I! Og det er IKKE feil måte å bruke tiden på, fastslår Våge med smil om munnen.

Som Godøy-jente mener hun det er umulig å ikke være glad i Marit og Irene.

– Sangene deres og fenomenet «M&I» har jeg fått inn med morsmelken! De er viktige for meg personlig, og det er alltid godt å være på møtene deres, eller bare å treffe dem ellers i hverdagen og få en klem og slå av en prat.

– Hæ, ikke hørt om dem?
Våge sier hun «fikk helt sjokk» den første gangen hun møtte en kristen ungdom som ikke hadde hørt om Marit og Irene.

– Tenk at det fins mennesker som ikke vet hvem de er! Jeg er så glad jeg vet hvem de er, og ikke minst at de har vist megså mye om hvem Jesus er! Tusen takk Marit og Irene! Gud velsigne dere og tjenesten deres!

Hun håper at folk som møter Marit og Irene på turneen, gir mye penger til Bibelskolen.

– Den er virkelig en skole for livet, erklærer hun.

—– —– —– —- —- —-

Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes runder i år 40 år som sangevangelister. Dette blir markert med en jubileumsturné 24. oktober til 2. november med tema ”gi til framtiden” der inntektene går til bibelskolen på Bildøy.
sambåndet.no følger turneen med en ny artikkel for hvert sted, og også noen saker nå i dagene før.
Sakene blir publisert kl. 06 den aktuelle dagen. Følg med!

 

– Et grunnlag for livet

For Bodhild Fjelltveit ble kallet klarere det året hun gikk på Bidløy Bibelskole.

− Jeg ville tilbake til Bergen etter å ha vært på Sørlandet i tre år, og jeg ville på bibelskole. Da passet det fint å gå på Bildøy Bibelskole, forteller Bodhild Fjelltveit.

Hun gikk der i 2003.

− Det var flott. Jeg hadde et kjekt år. Jeg lærte mye om Bibelen og livet som det er, og livet som kristen.

Året etter var hun ettåring, og hun har siden blitt i Indremisjonen. Hun har blant annet jobbet i Nordhordland Indremisjon og Midthordland Indremisjon.

Et kall
− Hva har året på Bibelskolen betydd for deg?

− Bibelskolen var med på å danne et grunnlag for det jeg har gjort videre. Det ene året la grunnlaget, men du skal leve med Jesus resten av livet. Uavhengig av året på Bibelskolen hadde jeg et kall til å jobbe i misjonen. Du kan si kallet ble klarere på Bibelskolen.

På bloggen sin forteller Fjelltveit at hun i 2009 overtok familiens gård Kvilhaug (på Fjelltveit) i Bergen kommune og driver den sammen med mannen Arne. Hun er også leder i Bergen Bondelag og fortsatt engasjert i Indremisjonen, på Nesttun bedehus hvor hun har en liten stilling som barne- og ungdomsarbeider og er hovedleder for et barnekor.

To flotte damer
Det har vært litt endringer på Bibelskolen siden Fjelltveit gikk der.

− Den største forskjellen er at det har vært en utskiftning av lærere. De hadde omtrent de samme linjene som de har i dag, men de hadde ikke T2. Jeg begynte med musikklinjen og gikk over til utrustningslinjen. Jeg var for musikalsk, sier Fjelltveit og ler.

Utrustningslinjen var en linje for dem som ønsket å bli barne- og ungdomsarbeidere og en av forløperne til dagens disippel-linje.

− Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes skal ha jubileumsturne, og pengene som blir samlet inn, skal gå til Bibelskolen. Hva er ditt forhold til Marit og Irene?

− Jeg har alltid hatt Marit og Irene med meg. Det er to flotte damer, det. Jeg har vært på møter med dem, og jeg hadde kassetter av dem. De har jeg ikke lenger. Nå går all musikken på nettet, sier Fjelltveit.

—– —– —– —- —- —-

Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes runder i år 40 år som sangevangelister. Dette blir markert med en jubileumsturné 24. oktober til 2. november med tema ”gi til framtiden” der inntektene går til bibelskolen på Bildøy.
sambåndet.no følger turneen med en ny artikkel for hvert sted, og også noen saker nå i dagene før.
Sakene blir publisert kl. 06 den aktuelle dagen. Følg med!

p-marit-stokken-og-irene-krokeide-alnes-5

40 år på veien for Jesus

– Vi har ingen planer om å slutte. Det er i tilfelle Herren som må stoppe oss, sier Irene Krokeide Alnes – med smil om munnen.

Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes runder i år 40 år som sangevangelister, og det skal blant annet markeres med sangmøter til inntekt for bibelskolen på Bildøy i tiden 24. oktober til 2. november. Turneen begynner med stor jubileumskonsert i Filadelfia i Oslo og avsluttes i bibelskolehallen på Bildøy. På turneen vil de ha med seg gjester og sangere som de har samarbeidet med gjennom årene, som Sveinung Andersen, Arne Pareli, Viktor Klimenko, Mette og Roger Sørensen, Henning Persson, Jostein Myklebust og Halldis Reigstad.

– Hvorfor jubileumsturné?

– Det er en type markering som gir en fin mulighet til å samle inn penger til en god sak vi brenner for. Og da blir det en sangturné til inntekt for Bildøy Bibelskole, forteller Marit.

Det hele startet 1. oktober 1974. Da skulle de som 20-åringer for første gang ha møter sammen. De fant raskt tonen, bokstavelig talt. Siden har de vært på veien for å gi videre evangeliet om Jesus. 4. oktober «tjuvstartet» turneen med en markering på Valderøy bedehus, og det altså nærmest på selve jubileumsdagen.

Vekkelser
 Hvorfor reiser dere akkurat til de stedene som er satt opp på turneen?

– Vi har planlagt opplegget sammen med en komité. Vi valgte plasser hvor vi har opplevd blant annet gode vekkelsestider. Det er naturlige steder å være innom når ruten begynner i Oslo og avsluttes på Bildøy, sier Irene.

Folket som kommer på møtene, er variert, fra de yngste til de eldste.

– En plass kan det være mange ungdommer som kommer. En annen plass er det mer folk midt i livet. Andre steder er det alle generasjoner. Vi trives best når hele familien er samlet, sier Marit.

Bibelskolen
Sangevangelistene brenner for at evangeliet må bli ført videre til neste generasjon.

– Vi har et motto for turneen: «GI TIL FREMTIDEN». Derfor ønsker vi en stor gave til Bibelskolen, der unge mennesker utvikles, utdannes og utrustes til tjeneste for Jesus og sine medmennesker. Vi tenker på fremtiden – at neste generasjon skal bli glad i Guds ord. Her er Bibelskolen en nøkkel. Det er mange flotte ungdommer som ønsker å vitne om Jesus. Bibelskolen er en kraftfaktor for å utruste Guds folk og for å gi evangeliet videre til nye generasjoner. Vi har samlet inn og gitt penger til Bildøy Bibelskole i alle år. Det vi tjente på innspillingene våre, har gått uavkortet til skolen.

En rekke bedrifter sponser turnee slik at mest mulig av pengene som samles inn, kan gå til Bildøy bibelskole.

Kallet
– Hva er det som har vært drivkraften i alle disse 40 årene?

– Vi har et sterkt kall, og kallet er noe du bare må følge. Så møter vi mange flotte medarbeidere og ledere, det er vi takknemlig for. Ikke minst ildsjelene rundt i byer og bygder. Når nye får møte Jesus, bobler gleden og takknemligheten over, sier Marit.

– Hvordan har det vært å være på veien for Jesus i 40 år?

– Det har vært et stort privilegium å få se det som Jesus gjør. Det er sant at Guds ord er en kraft til frelse. Det er han som frelser, fornyer og utruster sitt folk. Men vi har hatt både gode dager og vanskelig dager med sykdom og andre tøffe ting. På vanskelige dager har vi opplevd at Gud trøster. Det er Gud som holder oss oppe. Det handler om Jesus og ikke om oss, sier Marit.

– Hvor lenge vil dere holde på?

– Så lenge Gud vil vi skal holde på. Vi har ingen planer om å slutte. Det er Herren som må stoppe oss, ler Irene Krokeide Alnes.

sambåndet.no følger turneen med en ny artikkel for hvert sted, og også noen saker nå i dagene før. Sakene blir publisert kl. 06 den aktuelle dagen. Følg med!

Marit og Irene

Klart for uke 4 i Uskedalen

Møteaksjonen med Marit og Irene forlenget igjen.

– Songevangelistane Marit og Irene avslutta i kveld møteveke nummer 3 i Uskedalen, men dei stoppar ikkje no. Dei vil ha minst ei veke til fordi
oppslutnaden er så stor. Med eit snittbesøk på minst 70 også den siste veka er det grunn til å tru at samla besøk har passert 1400. Ikveld var
det meir enn 90 i kyrkja, skriver nettstedet uskedalen.no

Møteaksjonen var i utganspunktet planlagt til to uker. Nå starter de altså på uke 4. Da Sambåndet pratet med sangevangelistene i forrige uke, var det svært positive i sin omtale av aksjonen.

– Det har vært veldig bra med folk og vi opplever en god og positiv åndsatmosfære, forteller Marit Stokken.

Den to uker lange møteaksjonen i Uskedalen med henne og Irene Krokeide Alnæs var i utgangspunktet ferdig søndag. Da ble det bestemt å fortsette i alle fall en uke til.

Sikkert på fortsettelse.
Det er alltid mange moment som må vurderes før en slik beslutning blir tatt, særlig forholdet til andre steder som venter møtebesøk. Denne gang var det liten tvil om at fortsettelse var rett – og responsen på oppstartsmøtet onsdag kveld, bekreftet dette.

– Vi hadde en veldig god start. Det var mye folk og et flott løft i møtet i går kveld, sier Marit.

Slik har det vært siden starten. Det er drag i folket og de søker til Uskedalen fra hele Kvinnherad. Forbønnsnøden er stor, mange opplever fornyelse og det har vært ufrelste innom på alle møtene – også i går.

Bønneringen.
Både Marit og Irene tror noen av årsaken til de gode møteukene skyldes bønnearbeidet som er gjort. I lang tid har bygden vært dekket av en bønnering.

– Dagen deles opp i halvtimer, og så kan folk melde seg på til å be i en tid som passer dem. Da ber en konkret for bygdefolket, for møtene og talere, pluss egne bønneemner, forteller Irene.

Nærmere to hundre og femti mennesker har deltatt i bønneringen for Uskedalen. Marit og Irene er ikke i tvil om at det har gjort noe både med bygdefolket, men også med kristenfolket.

– Vi har opplevd møtet med folket her som veldig positivt og vi møter en sterkt sammensveiset komité som samarbeider godt. Misjonsfolket drar lasset i fellesskap på en svært positiv måte, sier Marit.

Forventinger.
Foreløpig er møtene forlenget fram til søndag. Leder i lokalkomiteen, Tormod Myklebust, håper det kan bli enda lenger.

– Vi har forventninger og håper det kan virkelig kan bryte igjennom. Vi må ikke bare slå oss til ro med at Guds ord blir sådd. Det gjelder også å høste og redde inn avlingen, sier han.

Så langt har det vært spennende uker også for ham. Mye folk på møtene, også ufrelste, gir grunn til optimisme.

– Det er en sterk åndsmakt i møtene. Vi opplever en hunger etter Guds ord og det kommer folk fra alle bygder, sier han, og oppfordrer folk til fortsatt å be for bygda.

Den oppfordringen deler han med Marit og Irene.

– Vi er veldig optimistiske med tanke på uken som venter. Det er godt å være her, men vi her helt avhengig av forbønn og svært glade for alle som ber for oss.

God stemning med Crist Family

350 mennesker samlet til gladsang på både amerikansk og norsk vis.

Smilene satt løst i forsamlingen på Bildøy bibelskole når amerikanske Crist Family dro i gang i velkjent Gaither-stil. Takten ble holdt med både klapping, tramping og vugging, som bare bedehusfolket kan.

LES OGSÅ: The Crist Family til Norge

Se video med klipp fra konserten til høyre.

Like under videoen kan du også høre intervju med arrangørene Johan Halsne og Aud Karin Kjølvik, med deres reaksjoner rett etter konserten.

Marit og Irene

Turné og CD-slipp

- Det har vært kjempekjekt og nå er julestemningen på plass, sier Marit Stokken.

Sammen med sin faste følgesvenn Irene Krokeide Alnes har Marit Stokken nylig avsluttet «Sang i advent», en førjulsturné på sør og vestlandet. Det har vært en innholdsrik og inspirerende reise.
– Det er alltid kjekt å møte både gamle og nye venner ute blant misjonsfolket, sier Marit begeistret.

Evje, Varhaug, Fister, Meling, Myking og Sotra er stedene som fikk besøk denne gangen. Med seg hadde de også Sveinung Andersen (tre kvelder) og Arne Pareli Pedersen (en kveld). Oppmøtet har vært godt, til tross for vekslende vintervær.
– Men det er jo det som er juleværet, sier Marit og ler. Snøstorm og glatte veger, vinterstille natt, øsende regnvær, ferjetur med fare for orkan i kastene, stjerneklar vinternatt – variasjonen har vært god.
– Men vi rakk alle konsertene som planlagt.

Når Marit & Irene drar på førjuleturné, er det ikke bare julemusikk på programmet. Bare siste del av kvelden er viet julestemningen. Første del er det andre sanger på programmet. For dette var også en turné med slipp av deres helt nye cd: Ennå er det håp.
– Den sangen ble til for tre år siden og betyr veldig mye for oss, forteller Marit.

I lengre tid hadde de bedt mye for ungdomsmiljøet på Godøya. Flere ungdommer som vokste opp på bedehuset, gled på avstand fra Jesus. Det var kamp. Mange var i bønn. På et møte der Marit talte, siterte hun mottoet til Evangeliesenteret fra talerstolen: Ennå er det håp. Setningen traff Irene midt i hjertet.
– Irene reiste rett hjem den kvelden og skrev denne sangen. Fjorten dager senere kom fem ungdommer til Godøy for å holde møte. Da begynte ungdomsvekkelsen. Det som skjedde, ble derfor et sterkt bønnesvar, sier hun.

Andre nye sanger på den ferske cd-en er «Du er et kongebarn» av Håkon C. Hartveit, «Gud har full kontroll», med tekst av Haldis Reigstad og en rykende fersk Gaither-oversettelse, «Da kom en morgen». Den siste sangen var det knyttet litt spenning til, for slike oversettelser må godkjennes av forfatteren. Det kan ta sin tid.
– Den endelige bekreftelsen kom dagen før vi reiste på turné, så det var litt spennende, innrømmer Marit.

I tillegg til nye sanger, er det også funnet plass til fire gamle sanger fra de tidligste produksjonene.
– Sanden media, som har hatt ansvar for produksjonen, ønsket at vi skulle ha med noe av det gamle. Derfor har vi tatt med fire sanger som vi hadde på noen av de første platene våre, to av dem skrevet av Lars K. Vik fra Fitjar, forteller Marit.

Og skal man tro responsen under turnéen så har den nye cd-en falt i smak.
– Vi er veldig fornøyd med salget så langt, men vi har fortsatt mange igjen så det er bare til å kjøpe i veg, sier Marit og hinter frampå om at det snart er jul.
– Så hvis du vil hjelpe oss med å nå ut med evangeliet, kan du gi en plate i julegave. For det er derfor vi reiser ut – for at evangeliet skal nå ut, sier Marit Stokken.