Tag Archive for: orreneset

FJELLHEIMEN: Orreneset misjonssenter ligg ved enden av Nysætervatnet i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

ImF Sunnmøre vil ikkje selja leirplassar

Styret i ImF Sunnmøre sa måndag nei til framlegget om å selja ein eller begge leirplassane som kretsen eig, til fordel for Sjøholt folkehøgskule.

Det opplyser kretsleiar Johan Halsne til sambåndet.no seint måndag kveld.

Det var generalsekretær Erik Furnes i ImF sentralt som kom med framlegg om eit slikt sal på årsmøtet i kretsen 14. september. Bakgrunnen er ein kostnadsauke på nær 22 millionar kronar for rehabilitering og nybygg på Sjøholt. Furnes gjorde framlegg om at overskotet av eit eventuelt sal kunne gå til den nye folkehøgskulen, og at kretsen i staden kunne arrangera leirar og stemne på dei to folkehøgskulane i området.

Ventar

På årsmøtet vart framlegget sendt vidare til styret, som handsama det måndag 27. september. Kretsleiar Johan Halsne opplyser at styret viste til eit vedtak før sommaren.

– Då hadde eit utval vurdert om det ville være tenleg for kretsen å selja ein av leirplassane, i så tilfelle Brusdalsheimen, men styret fann at ein ville venta med eit eventuelt sal til etter at prosessen med å sjå på korleis indremisjonsfamilien skal organisera seg i framtida, er avslutta. Styret kunne ikkje sjå at det var kome til noko som gjorde det naudsynt å endra på dette, seier Halsne.

Alt ligg på bordet

– Vil det seia at framtida til leirstadane ligg på bordet i den pågåande strukturprosessen i ImF?

– Eg meiner at alt må liggja på bordet i ein slik prosess, svarar kretsleiar Johan Halsne i ImF Sunnmøre.

Vedtaket om korleis indremisjonsfamilien skal vera organisert i framtida, skal treffast på ekstraordinær generalforsamling i 2023.

En million til Orreneset

En stor testamentarisk gave til Orreneset gjør at leirstedet kan ta fatt på ulike vedlikeholdsprosjekter som har ligget på vent.

I fjor sommer fikk Sunnmøre Indremisjon beskjed om at Borghild og Arne Hole fra Velledalen i Sykkylven i sitt testamente hadde fordelt alt bo og eiendeler etter seg til Orreneset misjonssenter og Fjellseter ungdomssenter. Det blir en 1,1 millioner kroner på hver.

Flere vedlikeholdsbudsjett
– 1,1 million kroner er mye penger. Det betyr veldig mye for oss, sier en glad daglig leder Anbjørg Bårnes ved Orreneset til sambåndet.no.

For å gi en idé om hva det betyr, nevner hun at Orreneset har et årlig vedlikeholdsbudsjett på 50 000 – 100 000 kroner. Det er altså snakk om flere års vedlikeholdsbudsjett.

Gulv og madrasser
– Hvis det er noe vedlikehold som må gjøres og ikke kan vente, må andre ting settes på vent. Med en gave på en million kroner kan vi sette i gang prosjekter som har vært på vent. Vi har for eksempel brukt seks år på å male hyttene, fordi vi måtte ta det litt etter litt. Orreneset er 30 år, og da trengs det litt vedlikehold. Sånn sett er en million ikke noe problem å få brukt opp, forteller Bårnes.

Så langt har de lagt nye gulv i hovedbygget og skiftet madrassene og sen

Orreneset nytt gulv

Her er det nye gulvet. Foto: Anbjørg Bårnes

gebotnene på hyttene med nye pocket fjærmadrasser, to prosjekter som kommer på cirka 335 000 kroner inklusive moms som blir tilbakebetalt. Når det gjelder hva man skal prioritere av videre vedlikeholdsarbeid, har man ikke landet helt.

Brukt til nytte
– Vi må se på hva som trengs mest og hva som blir mest brukt. Men vi vurderer om vi skal legge asfalt på området mellom hovedbygget og hyttene. Og så må vi skifte tak om et par år. Det er et av prosjektene som er blitt satt på vent. Det som er avgjort, er å kjøpe nye møtesalsstoler som stables. 120 nye stoler vil koste minst 200 000. Pengene fyker. Vi skal nok få brukt dem til nytte og for folk. Målet er at folk som kommer på Orreneset, skal få et godt opphold og merke at vi har brukt pengene til noe nyttig, enten inne eller ute, sier Bårnes.

Til glede for misjonsfolket
Ifølge henne er Orreneset godt besøkt.

– De siste årene har vi ikke drevet aktiv markedsføring av Orreneset. Her går jungeltelegrafen. Når folk synes det er kjekt her, og at de fikk det de har bestilt, forteller de det videre.

– Hva betyr denne gaven for Indremisjonsforbundet (ImF)?

– For ImF så betyr det kanskje at de ser at Orreneset får et sånt løft at misjonsfolket ikke behøver å trå til i samme grad. Misjonsfolket kan glede seg over at Orreneset kan fortsette å utvikle seg og ha råd til det, sier daglig leder Anbjørg Bårnes.

God leirsommer i ImF-land

Det har vært god oppslutning og stemning på ImF kretsenes sommerleirer, og mange av deltakerne kommer fra ikke-kristne hjem.

Både på Nordhordland Indremisjons leirsted Raknestunet, ImF Sørs leirsted Audnastrand, Indremisjonssamskipnadens leirsted Brandøy og ImF Rogalands leirsted Ognatun har det vært fullt på leirene i sommer.

− Vi har aldri hatt en så flott sesong, ikke bare når det gjelder været, men også i antall deltakere. Leirarbeidet er ikke på vei ut. Det er nesten så det er bærebjelken i arbeidet, sier ungdomssekretær i ImF Sør, Åge Nygård.

Han har i sommer opplevd at grensen som de har satt ved maks 75 deltakere på leirene på Audnastrand, ble utfordret da det har vært et økt trykk med barn som vil på leir. Det har vært fire barneleirer med 80-85 deltakere. To familieleirer har det også vært med 70-80 deltakere. I tillegg var det tenåringsleir fra 4. -6. august. I skrivende stund hadde 40 deltakere meldt seg på, noe som er en liten nedgang fra i fjor.

Fulle barneleirer
Daglig leder Ottar Dalseid på Raknestunet opplever at leirene er fulle en halvtime eller time etter at det er mulig å melde seg på via nettet.

− Det er alle kategorier barn som kommer, ikke bare barn fra kristne hjem. Det er veldig god oppslutning, og foreldre opplever at det er et godt tilbud for barn. For noen er det dette som er ferien. Det er åpent for alle. Det har vært 50-60 deltakere på sommerens leire, og det har vært veldig god stemning, forteller han.

Barnesekretær Ingfrid Byrkje Hystad i Indremisjonssamskipnaden (IMS) kan fortelle om fulle barneleirer på kretsens leirsted Brandøy. Det har vært to barneleirer hvor det var henholdsvis cirka 60 og 50 deltakere.

− Det var en god opplevelse. Vi var veldig heldig med været, og det var flotte unger. Det er en god blanding med folk. Noen reiser på leir fordi de har venner som drar.

Gode samtaler
Styrer på Helgatun, IMS’ andre leirsted, Solveig Norheim, har også opplevd god oppslutning om leirene på Helgatun.

− Vi hadde en super helg for barn fra 0-9 år. Der var 100 stykker med stort og smått. Så har vi hatt to barneleirer med flere enn 60 barn på hver. Vi har også hatt en familieleir med fulle hus, 80 stykker med stort og smått. Det er i alle fall ikke noen nedgang. Det er heller et oppsving, sier hun og ser et generasjonsskifte på familieleirene.

− Noen av de som har vært med som barn, kommer nå med egen familie, sier Norheim.

På Ognatun har det vært tre barneleirer. På to av leirene har det vært fullt, cirka 60 deltakere, mens det på den tredje var 28 deltakere.

− Bading var det store høydepunktet. Og vi hadde gode samtaler. Ungene spør om ting, alt fra hvem Gud er til spørsmål om Bibelen og om Jesus, sier Karen Helen Garheim, leder for ungdomsarbeidet. Hun registrerer at det ikke bare er barn fra bedehusbakgrunn som kommer på leir.

− Det er gjerne lavere terskel for å være med på leir enn å gå på et møte i bedehuset. Noen unger kommer ikke fra bedehusbakgrunn, men blir med på leir fordi de har venner som skal dit. Vi har også respons fra foreldre som ikke er med i kristen sammenheng, at de synes det er fint at ungene vil på leir, forteller Garheim.

Berørt av Jesus
Lyngmo Ungdomssenter, Sogn og Fjordane Indremisjons leirsted, har ifølge styrer Kjetil Stautland hatt en god og stabil oppslutning om sommerens leirer. Lyngmo har hatt to leirer i sommer, hvor det var cirka 60 deltakere på den ene og cirka 30 på den andre. I august vil det være en leir for 11-13 åringer i samarbeid med kirken. Det har også vært bibelcamp med 200 deltakere.

− Jeg har fått positiv tilbakemelding fra ungene og lederne. Det har ikke bare gått på aktivitetene som har vært, som kano- og kajakkpadling, bading og frisbeegolf. De har også hatt et åndelig utbytte. Jeg har fått tilbakemelding fra unger som blir berørt av Jesus. Det er det aller viktigste, sier Stautland.

Også på leirene på Lyngmo kommer det barn fra ulik bakgrunn.

− Det er en fin blanding. Halvparten kommer fra familier som ikke er aktive i bedehus og kirke. Vi når bredere enn det tradisjonelle miljøet, forteller Stautland.

Privilegert med ledere
Kvinatun, ImF Sørs leirsted, var det to barneleirer i juni.

− På den første leiren var det fullt. På den andre var det ikke så veldig mange, en 20 stykker, men de hadde det godt. Det var fint vær, de badet og koste seg. Så var det god forkynnelse, sier barnesekretær Tina Haddeland.

Sambåndet.no har også fått respons fra flere om at det ikke har vært problem å få tak i ledere til leirene.

− Vi har vært veldig privilegert med ledere og har hatt mange frivillige ledere. Det har vært en fryd å ha ansvar for dem, sier Nygård.

− Vi har bra med ledere. Der er vi mer enn nok velsignet. Og lederne koser seg like mye som deltakerne, forteller Garheim.

Finnmark Indremisjon, Midthordland Indremisjon og Bergens Indremisjon har ikke hatt leirer i sommer. Det har heller ikke Nordmøre og Romsdal Indremisjons (NRI) leirsted Frænabu og Sunnmøre Indremisjons (SIM) leirsted Orreneset. SIMs leirsted Brusdalsheimen og NRIs leirsted Visthus har leir om sommeren, men det har ikke lyktes sambåndet.no å få kontakt med disse leirstedene.

Les også: God sesong for Lyngdal Bibelcamp

Sunnmøre vil samarbeide om drift av leirsteder

Sunnmøre Indremisjon ser nærmere på mulighet for samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband om driften av leirstedene Brusdalsheimen og Orreneset.

Kretsleder Karl Arne Austnes i Sunnmøre Indremisjon (SIM) sier til sambåndet.no at det er økonomi som er årsaken til at SIM nå vurderer å samarbeide med andre om driften av kretsens to leirsteder, Brusdalsheimen og Orreneset.

− På årsmøtet for cirka en måned siden ble det jobbet med strategiplanen for de to leirstedene. Har vi råd til å ha to leirsteder, spurte vi oss selv om. Det ble drøftet om vi skal selge eller utrede samarbeid om drift med andre organisasjoner, forteller Austnes.

Nei til salg
Det Norske Misjonsselskap (NMS) har vedtatt salg av to av sine leirsteder. På SMIs årsmøte ble det imidlertid nei til salg. I et endringsvedtak som ble gjort av årsmøtet, heter det at SIM skal «utrede samarbeid om felles drift med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Årsmøtet ber styret greie ut om drifta av leirstadene våre og kome tilbake med konkrete tiltak på eit seinare årsmøte». NLM skal ifølge Austnes så langt ikke være kontaktet, fordi kretsstyret ennå ikke har opprettet utvalget som skal jobbe med utredningen.

− Vi prøver å følge samme modell som de gjør i Sogn, der de har felles drift av et leirsted. Det er mye følelser i bildet. Mange ville reagert hvis vi hadde gått inn for salg.

Trenger 1 million
− Er leirstedene mye brukt?

− Begge leirstedene er ganske mye brukt. Vi har 20 leirer i året. Ellers er det en del utleie og diverse kurs og møter.

Den økonomiske situasjonen beskriver Austnes slik at SIM trenger cirka 1 million kroner i gaveinntekter hvert år for å drifte leirstedene.

− Det er det misjonsfolket som må skaffe. Vi har hatt felles billotteri. I år kutter vi lotteriet, fordi vi ikke hadde nok frivillige, sier kretsleder Karl Arne Austnes.