Innlegg

LAGER: Forlagssjefene Petter Olsen, til høyre, og Tom Teien går gjennom lageret til Sambåndet Forlag. Foto: Brit Rønningen

Sambåndet og Lunde fusjonerer

I tiden rundt 2. verdenskrig gjorde forbundsstyret i Vestlandske vedtak om å kjøpe Lunde Forlag. Det ble ikke gjennomført. Nå er ringen sluttet ved at Lunde Forlag og Sambåndet Forlag fusjonerer.

‒ Det viktigste for oss er at de tre største lutherske organisasjonene får eierskap til Lunde Forlag. Å fusjonere med Sambåndet Forlag er ikke en stor gevinst for oss med tanke på omsetning. Men for oss har Sambåndet Forlags utgivelsesprofil en verdi, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS til sambåndet.no.

Undertegning
Ved 13-tiden mandag ble aksjonæravtale og aksjekjøpsavtale undertegnet. Det betyr at Lunde får ImF som ny deleier. Fra før er det NLM og Normisjon som står som eiere av forlaget. Etter at avtalen trer i kraft fra årsskiftet vil NLM ha 70% eierandel, mens Normisjon og ImF vil ha 15% eierandel hver i Lunde Forlag AS. ImF vil samtidig få en representant i styret som består av fem representanter. Lunde Forlag AS vil da bestå av forlagsnavnene Lunde, Luther, Veritas og Sambåndet. Planen er med andre ord at det fortsatt skal komme ut bøker med Sambåndet Forlags logo på.

Profesjonell
‒ Jeg mener at våre forfattere vil få en ende mer profesjonell behandling i arbeidet med manus. Bøkene vil også få en mye bedre markedsføring enn i dag. Så er det viktig at tre kristne organisasjoner står sammen om å gi ut kristne bøker. Jeg tror det vil styrke den kristne boken, sier avtroppende forlagssjef i Sambåndet Forlag, Petter Olsen.

Teien er enig med Olsen.

‒ Vi vil få større bredde og nå bredere ut, sier Teien.

Prosess
Det var i april 2015 at Sambåndet Forlag fikk en henvendelse fra Lunde Forlag om fusjon med Lunde Forlag. Året før hadde Lunde Forlag fusjonert med Luther Forlag. I september 2018 gjorde ImF-styret følgende vedtak: «Etter en samlet vurdering finner ImF-styret det rett at Sambåndet Forlag AS blir fusjonert med Lunde forlag.»

‒ Det har vært en lang prosess. Delvis handler det om at det har vært en vurdering av om Sambåndet Forlag skulle endre strukturen fra AS til å bli en avdeling i ImF. Prosessen ble også satt på vent mens man avklarte hvor man skulle putte ansvaret for utgivelsen av Awana-materiellet, forteller styreleder i Sambåndet Forlag, Helge Kleven.

Konsekvenser
‒ Hva slags konsekvenser fusjonen får det for ImF?

‒ For ImFs del vil vi miste litt husleieinntekter fra forlaget og 10% av medieleders lønn som Sambåndet Forlag har dekket. En gevinst for ImF er at bøkene til Sambåndet Forlag vil få større geografisk spredning, men vi gir vi fra oss kontrollen over hvilke bøker som gis ut. Om vi skulle ønske å gi ut en bok Lunde ikke vil gi ut, så kan ImF gi den ut, svarer Helge Kleven.

Ny bok fra Forlaget

Det handler om Moses, hans liv og hva han kan lære oss i dag, i boken «Ingen som Gud» fra Sambåndet Forlag.

– Det er en studiebok som er godt egnet til bibelgrupper eller samtalegrupper. Den er delt i tolv deler, og for hver del er det spørsmål bak i boken til samtale. Vi vil oppfordre grupper til å arbeide videre med spørsmålene, sier forlagssjef Petter Olsen i Sambåndet Forlag om den nye boken forlaget gir ut.

Ingen er som Gud

Forfatter Johnn Hardang ga ut «Ingen som Gud» første gang i 2003 på Biblia Fjernundervisning som et studiehefte i forbindelse med Ung Landsmøte (UL). Tittelen henspiller på det Moses sa på slutten av livet når han oppsummerer sine ulike erfaringer fra sin livsreise. Da var konklusjonen at ingen er som Gud. Hver av bokens tolv kapitler tar for seg sentrale hendelser i Moses’ liv.

De ti bud

– En viktig endring i manuskriptet finner vi i omtalen av de ti bud. Forfatteren gjør oppmerksom på at vår utgave av de ti bud ikke finnes i Bibelen. Det ble organisert som ti bud i «Luthers lille katekisme» av pedagogiske årsaker. I utgaven fra 2003 ble det avsnittet i manuskriptet ikke tatt med. Sambåndet Forlag synes det var viktig å få frem hvordan budene er gjengitt i Bibelen, og hvordan det er «ordnet» i ti bud, sier Olsen. Han ønsker ikke å spekulere om hvorfor det første forlaget som ga ut manuskriptet, ikke tok disse opplysningene med.

– Hvorfor gir dere ut «Ingen som Gud»?

– Vi synes boken fortjener å komme ut på ny. Vi synes boken, som den nå fremstår, med grafisk uttrykk og en delvis ny organisering av innholdet, er både et aktuelt og interessant produkt for et kristent publikum.

Aktualisering

Sambåndet Forlag har tidligere gitt ut to bøker om Mosebøkene, «Begynnelsen» og «Utgangen». Forfatter av disse bøkene er Arnold Bjerkreim, som døde 28. juni, nær 92 år gammel.

– Dette er en bok om Moses, hans liv og det vi kan lære av det Moses opplevde med Gud. De to andre bøkene er en utleggelse av tekstene i Mosebøkene, så disse tre bøkene spiller godt på lag, forklarer Olsen.

– Hva synes du selv om boken?

– Jeg synes det er en på mange måter interessant og aktuell bok. Forfatteren forsøker å aktualisere Moses’ liv med tanke vårt liv, svarer Petter Olsen.

– Bibelen kan begeistre

Sambåndet Forlag og bøkene til Arnold Bjerkreim ble godt mottatt på Åkrehamn bedehus i helgen.

Forlagssjef Petter Olsen, til venstre, og forfatter Arnold Bjerkreim gledet seg over en fin kveld på Åkrehamn bedehus. Foto: Signe Ferkingstad

Forlagssjef Petter Olsen, til venstre, og forfatter Arnold Bjerkreim gledet seg over en fin kveld på Åkrehamn bedehus. Foto: Signe Ferkingstad

− Det var en god opplevelse og ble en flott kveld for både forlag og forfatter. Og det kom også gode tilbakemeldinger fra tilhørerne, sier en oppglødd  forlagssjef i Sambåndet Forlag, Petter Olsen.

Han snakker om kveldsmøtet på Åkrehamn bedehus søndag 4. oktober og forfatteren Arnold Bjerkreim, som har gitt ut Begynnelsen og Utgangen på Sambåndet Forlag. Bøkene er en gjennomgang av henholdsvis første og andre Mosebok. Bjerkreims helse er svekket, men han var selv til stede for å fortelle om arbeidet med de to bøkene og sitt forhold til Bibelen generelt. Det ble et høydepunkt for mange.

Einar Sjøen som har redigert den andre boken og skrevet presentasjon av forfatteren, var også invitert for å dele sine tanker om arbeidet med boken.

Begeistret for Bibelen
− Det har vært tidkrevende. Jeg har forkortet en del og gjort litt mindre endringer, for å gjøre det mer leservennlig, men jeg har holdt meg til manuskriptet jeg fikk av Arnold Bjerkreim, forteller Einar Sjøen.

Sjøen kunne røpe at han også hadde hatt en tilsvarende rolle i forbindelse med den første boken fra Bjerkreims hånd, Den gode hyrde, som kom på eget forlag i 1976 (se faktaboks). Einar Sjøen viser til at det er en prestasjon å skrive bok i en alder av 91 år.

Arnold Bjerkreim forklarer overfor sambåndet.no hvordan det begynte:

− Det var en som ville ha hjelp til bibellesningen, og så samlet jeg ting jeg har skrevet oppigjennom årene, og har satt det sammen til det er blitt bok. Jeg har lyst til at andre skal bli begeistret for Bibelen, for Bibelen kan begeistre, understreker han.

Godt salg

Både forfatter og forlagssjef registrerte at salget av av Begynnelsen og Utgangen søndag kveld gikk godt. De cirka 70 fremmøtte i varierende alder var gode kunder. Noen benyttet anledningen til å få Arnolds signatur i boken.

− Min far meldte seg frivillig til å stå ved salgsbordet, og han ble en omsvermet mann. Vi solgte nesten rent rent bord, til sammen 43 bøker; 25 av Utgangen og 18 av Begynnelsen, og sistnevnte har jo allerede vært i salg i vel et år. De aller fleste benyttet seg av pakketilbudet. Sistemann måtte skrive seg på liste og få bok tilsendt, forteller Olsen, som selv var kveldens taler. Teksten var hentet fra Nehemias 8 – om en offentlig opplesning fra Mosebøkene for et hjemvendt jødefolk på 400-tallet f.Kr.

Åtte kanner med kaffe ble tømt, og dugnadsbakte kaker gikk ned på høykant.

− Du må få med at dette er Arnold Bjerkreim hjemme-bedehus. Han har vært med siden det var nytt, og som forkynner har han vært på talerstolen her mange ganger, sier Olsen og slår fast at Sambåndet Forlag ble godt mottatt i Arnold sitt bedehus.

Trippelnytt fra Forlaget

To oppfølgere og en bordkalender er vårnyhetene fra Sambåndet Forlag.

– En bordkalender er noe vi aldri har gitt ut før, så den håper vi skal bli en salgsgodbit i mange år, sier forlagssjef Petter Olsen.

For bordkalenderen som gis ut i samarbeid med P7 Kristen riksradio, er av den tidløse sorten som viser på dato, men ikke dag. På den måten kan man bla dag for dag, år etter år, uten å bli ferdig.

– Hver dato inneholder et dikt av forfatteren Annbjørg Helland Sævareid eller et bibelvers. Dette ledsages av et foto som hennes mann, Kåre Sævareid, har ansvaret for, sier Petter Olsen, som håper kalenderen kan bli til glede for mange for egen del, eller som gave til andre.

Sangbok
Også den andre utgivelsen denne våren er i samarbeid med P7 Kristen riksradio. Boken heter «Stor er din trofasthet» og er tredje bok i serien som bygger på radioføljetongen «Sanger vi aldri glemmer». Her tar radiopastor Johnn Hardang leseren med inn i historien bak både kjente, og noen mindre kjente, bedehussanger for å gi dem enda mer liv. 30 sanger har fått plass i boken denne gang.

– Her er det en god blanding sanger. Personlig synes jeg det er litt ekstra spennende at han har valgt noen sanger som kanskje ikke er fullt så godt kjent, sier Olsen, som er glad for at Hardang velger Sambåndet Forlag som samarbeidspartner for dette bokprosjektet.

Bibelbok
Den tredje nyheten er «Utgangen» av Arnold Bjerkreim. Her tar bibellæreren fra Karmøy leseren med inn i andre Mosebok, og boken blir da en forlengelse av fjorårets «Begynnelsen» fra første Mosebok.

– Boken følger samme mal som den første. Det er altså ingen tradisjonell bibelkommentar der man legger ut vers for vers, men Bjerkreim trekker opp for oss de lange linjene for å vise hvordan Kristus finnes i hele GT, og han gjør også stoffetaktuelt for vår tid, sier forlagslederen.

– Blant annet gir han oss en innføring i hvor aktivt Det nye testamentes forfattere brukte GT, sier han. Ifølge Olsen er ikke «Utgangen» en bok man leser på sengen, men heller med kulepennen i hånd mens man arbeider med de hundrevis av bibelsitater som alle er gjengitt i boka.

– Jeg tror det vil være trosstyrkende å få se de store linjene i Bibelen på denne måten, sier Petter Olsen.

Stuerent?
Navnet Bjerkreim er for mange assosiert med Bibelkursene og bladet Evangelisten – og med det også en lære som kan være inspirert av mer reformert tenkning. Ikke alle bedehusmiljø har vist like stor begeistring for disse tankene i tidligere tider.

– Det falt vel noen ord under lanseringen i fjor, men det var mer av «å, er han endelig blitt stuerein nå», sier Petter Olsen lurt.

Utover det har ikke forlagssjefen mottatt reaksjoner på at Sambåndet forlag, der ImF er hovedaksjonær,gir ut disse bøkene fra Arnold Bjerkreim.

– Vi har hatt en ekstern lesekonsulent uten direkte tilknytning til forlaget, men som kjenner sammenhengen vår godt, og han har ikke funnet noe teologisk problematisk ved boken. Selv har jeg som forlagssjef selvsagt lest boken, og jeg er ikke redd for å gi den ut, sier Petter Olsen.

– Og så tenker jeg sånn at vi ikke må være redd for å bryne oss litt. Dersom bøkene våre bare bekrefter det etablerte og møtes med et skuldertrekk, er det ikke verdt å gi dem ut.

 

Espen Ottosens troskap

Espen Ottosen har her levert en både åpenhjertig og på flere måter utfordrende bok, og er du interessert i forholdet mellom tro og vitenskap, vil jeg så absolutt anbefale den.

Spørsmålet i tittelen på denne boka – Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen? – fascinerte meg helt fra starten, og forfatteren gjentar det med litt ulike ord gjennom hele teksten.

Allerede mens jeg leste forordet lette jeg – angivelig på typisk mannlig vis – etter svaret på dette hovedspørsmålet i boka, og det slo ned i meg et mulig svar. Helt fram til femte og side del av boka, gjennom 182 sider, trodde jeg at dette var noe forfatter Espen Ottosen selv ikke hadde tenkt på. Men så kom det, altså:

Lasarus

I Lukas 16 forteller Jesus om en rik mann og en fattig, sistnevnte ved navn Lasarus. Begge dør, og mens den rike våkner opp i pine i dødsriket, blir Lasarus båret til «Abrahams skjød» (fang). Den rike mannen ber Abraham om å sende Lasarus for å advare brødrene. For, som den rike sier, «kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg». Men Abraham svarte: «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde».

Gud har skapt oss med en fri vilje, og han tvinger ingen til å tro på ham. «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil (min uthevelse) tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham, sier Døperen Johannes i Joh 3,36. Det går an for et menneske å forherde seg (Apgj 19,9).

Skriften på veggen

Det betyr ikke at ikke Gud har åpenbart seg på overnaturlig vis. I Daniel 5 leser vi om kong Belsasar som vanhelliget karene som var røvet fra tempelet i Jerusalem. «I samme stund kom det til syne fingrer av en menneskehånd, som skrev på den kalkede veggen i kongens slott, midt imot lysestaken. Og kongen så hånden som skrev (v.5). Senere i kapittelet leser vi at Daniel tyder ordene: mene, mene, tekel ufarsin (v.25 ff). (I dette kapittelet finner vi for øvrig opphavet til flere faste uttrykk i språket vårt.)

Hver gang regnbuen trer fram på himmelen, er det også et budskap fra Gud – om at «aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom» (1. Mos 9, 8-17). Gud kan altså la skaperverket forkynne hans vilje.

Skapelsen

Espen Ottosens bok er langt fra lettlest. Ikke fordi språket er vanskelig, men fordi den er mettet med opplysninger. Det er en bok der sidene bør ha tallrike understrekninger og «eselører» når man er ferdig. Noteapparatet viser at forfatteren har gjort seg kjent med et imponerende antall tenkere og deres bøker. Selv ble jeg mest fascinert av del 3, «Et signert skaperverk», og bekjentskapet med apologeten Francis Schaeffer. Det var da også skapelsen Ottosen tok utgangspunkt i da han kort tid etter utgivelsen skrev en lett provoserende «Frispark»-artikkel i Dagen (se side 102) som utløste en omfattende avisdebatt og bidro til at boken fikk et svært godt salg.

Les også: Skapelsen på Sambåndet Forlag

Språk

Språklig er det ikke mye å bemerke, men et par klassikere kan nevnes: Man «setter» spørsmålstegn (ikke «stiller», s. 111), og også Ottosen faller dessverre for tidens mote om å dele henvisningsordet «ifølge» i to ord (s. 132). Det mest alvorlige finner vi på side 182, der forfatteren spør: «Er det bare flaks at mennesker ikke er skrudd sammen annerledes enn andre dyr (min uthevelse). Ved bruken av adjektivet «andre» her sier forfatteren indirekte at mennesket er et dyr, noe jeg forutsetter at informasjonslederen i Misjonssambandet ikke mener. (En lignende problemstilling gjør seg for øvrig gjeldende i 2011-oversettelsen av Bibelen (Luk 23,32.)

Espen Ottosen har her levert en både åpenhjertig og på flere måter utfordrende bok, og er du interessert i forholdet mellom tro og vitenskap, vil jeg så absolutt anbefale den.

 

 

 

Uvanleg om Første Mosebok

Dette er på fleire måtar ei uvanleg bok. Ho fell liksom mellom alle sjangrar og stolar.

Tittelen seier det er ein «gjennomgang» av Første Mosebok, og det er det på sett og vis, men på nokså uvanleg måte. Det er ikkje ein vanleg kommentar til dette skriftet. Det er heller ikkje ein gjennomgang i oppbyggingsstil som ved bibeltimar. Det er noko midt mellom, og frå ei side sett begge delar. Framstillinga er også uvanleg, ved at ho i minimal grad er drøftande, men meir proklamerande. Teologisk er ho også spesiell ved at ho i liten grad er oppteken med sjølve teksten i Først Mosebok, men hoppar raskt til NT og les det heile i lys av eit bestemt endetidssyn. Det som er boka sin styrke, vert med det også boka sin veikskap. Dette gjer det vanskeleg å melda boka på kortfatta og saksvarande måte.

Framstillinga tek det gode og bibelsk rette utgangspunktet at Gud «kunngjorde sine vegar for Moses» (Salme 103.7), slik at det Mosebøkene fortel, kan vi lita på som historisk og åndeleg kunnskap. Boka er bibelorientert, og ho er berar av bibeltillit. Forfattaren, Arnold Bjerkreim, er ein kjend bibellærar, og mange har gjennom lang tid sett stor pris på forkynninga hans. Han passerer i desse dagar 90 år, og det er slik sett imponerande med ei bok som dette! Bjerkreim er glad i sin gamle bibel, men forlaget burde ikkje tillate ei bibelomsetjing som brukar «I» og «eder». Det er greitt for pensjonistar, men det skaper avstand til 20-åringar. Boka er ikkje inndelt i kapittel, men fylgjer bibelteksten. Ho er i A-4-format, og det skaper oversikt med tanke på dei mange bibelsitata, men det er upraktisk for bokhylla!

Det har i det siste vore ein debatt om skaping og evolusjon, inkludert spørsmålet om alderen på jorda. Her går Bjerkreim ein tredje veg, som skil mellom skapinga av universet ut frå dei to første versa, og det som kjem ved den første skapingsdagen i vers tre. Dette gjer at sjølve jorda kan vera svært mykje eldre enn livet på jorda. Dette er eit greitt synspunkt. Bjerkreim plasserer fallet i engleverda og at djevelen framstår i dette mellomrommet. Det får radikale konsekvensar på fleire måtar og gjer at det nesten vert to ulike skapingsakter og to ulike «jorder». Rom 8,20 vert tolka inn i denne situasjonen, og ikkje knytt til syndefallet. Eg synest den bibelske grunngjevinga for dette vert svært tynn, og helst noko spekulativ. Det er heller lite av skapingsteologi å henta i framstillinga, altså kva skapinga har å seia for oss menneske her på jorda.

Gjennomgangen av boka skjer fortløpande på det viset at bibelteksten vert sitert praktisk talt utan kommentarar eller forklaringar. Derimot vert det sitert skriftavsnitt frå andre delar av Bibelen som skal tolka og forklara teksten. Det er ikkje berre vist til bibelstadane, men den delen som er aktuell, vert sitert. Dette er boka sin stor styrke, fordi det gjev eit vell av bibelkunnskap. Det er samstundes boka sin store veikskap, fordi det vert ikkje forklart kvifor dei ulike bibelorda høyer til den aktuelle samanhengen, og kvifor dei forklarer denne. For mange av bibelsitata er dette nokså innlysande, men for ein god del er det heller tvilsamt. Ein del bibelvers må vera brukte feil, eller dei føreset eit bestemt syn på endetida. Bjerkreim står for eit endetidssyn av dispensjonalistisk karakter, det vi kalla tidshushaldningar, som inneber at bortrykkinga av kyrkjelyden skjer før den stor trengsla, og som ber i seg ei svært konkret forståing av tusenårsriket og Jesu regjering av dette ut frå Jerusalem. Dette pregar mange stader bibelbruken.

Bjerkreim legg svært stor vekt på kva dei ulike namna på personar og stader tyder, og han brukar det som tolkingsnøkkel. Dette er eit interessant grep, men eg synes nok det vert vektlagt meir enn berekrafta i det tilseier. Eg har ikkje etterprøvd om namnetydingane er rette.

Den store styrken med boka er samanbindinga av GT og NT, og med det vegen frå Første Mosebok til Jesu frelsesverk. Den store veikskapen med boka er at dei faktiske tekstane i liten grad vert tolka og henta lærdomar av ut frå den historiske og aktuelle samanhengen dei står i. Tekstane vert i litt for stor grad som eit springbrett over til NTs kristusforkynning. Det er lite av frelseshistoriske liner og forklaringar av utviklinga i openberringshistoria ved at ein går nokså rett på oppfyllinga i Kristus. Tolkingsmåten vert langt på veg allegorisk eller typologisk, eller i det minst sterkt «anvendt» på Kristus.

Eg svelgjer altså ikkje alt i denne boka, og eg ville nok vald ein annan framstillingsmåte og ei anna vektlegging, men det underkjenner på ingen måte kvaliteten i og det verdfulle ved denne boka. Vi lærer her ei sterk kristologisk lesing av GT, og korleis lovnadene har si oppfylling i Kristus og frelsa, inkludert det som gjeld Israel. Dei mange bibelversa er ei god hjelp til å lesa Første Mosebok på ein kristologisk og oppbyggeleg måte. Dessutan gjev boka ei god innføring i den teologiske tenkinga og forkynninga som Arnold Bjerkreim og dei som fylgjer han, står for. Eg takkar for boka!

Om skapelsen på Sambåndet Forlag

Årets første bok på Sambåndet Forlag er Begynnelsen av Arnold Bjerkreim. Forlagssjef Petter Olsen er spent på mottakelsen.

Petter Olsen er glad for å kunne presentere den første boken han gir ut som forlagssjef.

− Hva handler boken om?

− Boken er en gjennomgang av Første Mosebok, fra første til siste kapittel. Det er et helt nytt manuskript som ikke har vært publisert før. Det er spennende at boken kommer ut midt i en debatt om skapelsen og Bibelen som har gått i Dagen. Denne debatten startet med boken «Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen» av Espen Ottosen. At den kommer midt i debatten er ikke planlagt, men interessant.

Det er særlig Bjerkreims behandling av de første versene i Bibelen Olsen vil trekke frem. Han forklarer forfatterens syn på skapelsen slik:

Skapelsen
− Du har to retninger. Noen mener vi har en gammel jord, og at den er 4-5 milliarder år gammel. Andre mener jorden er ung, cirka 6000 år gammel. Slik Bjerkreim utlegger Bibelen, kommer han til en slags mellomposisjon. I 1. Mos 1,1 står det «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Da skapte Gud universet. Men det står ikke når det ble skapt. Når begynnelsen var, har ikke Gud kunngjort.

– I 1. Mos 1,2 står det at jorden var øde og tom. Det forstår forfatteren som at skaperverket ble lagt i ruiner, og årsaken var Satans fall som følge av opprør mot Gud. Konsekvensen av opprøret mot Gud er at jorden blir lagt i ruiner.

– I 1. Mos 1,3 står det at Gud sa «Det bli lys! Og det ble lys». Av ruinene i 1 Mos 1,2 danner Gud en bolig for folk. Nå begynner skapelsesdagene. I 1 Mos 1,1 er ikke jorden nevnt som bolig for folk, men som bolig for engler, ifølge forfatteren. Bjerkreim bruker bibelvers for å begrunne dette. Universet kan være milliarder av år, men jorden ble bolig for mennesker for cirka 6000 år siden. Mennesket er skapt for cirka 6000 år siden, og Adam er det første mennesket. Forfatteren er ikke alene om dette synet. Den amerikanske teologen og filosofen Francis Schaeffer kom i sine arbeider frem til noe et lignende syn.

Bibelen som kilde
− Hva slags bok er det?

− Det er ikke en tradisjonell bibelfortolkning. Det er gjengitt hundrevis av bibelvers som ikke bare henvises til, men gjengis. Boken får fram sammenhengen mellom Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet. Et kjerneuttrykk for Bjerkreim er at «Herren har kunngjort for Moses». Det som er forfatterens hovedrolle, er å binde sammen de tekstene han gjengir. Han viser at GT er boken det ble jobbet videre med i NT. Han får frem at NT’s forfattere gjorde bruk av GT, og at de satte GT inn i sin sammenheng. Han vil ha frem at GT og NT er aktuelle til alle tider. Bjerkreim lar Bibelen forklare seg selv ved å sette GT og NT i sammenheng. Han bruker Bibelen som kilde. Det er et anerkjent lekmannsprinsipp.

Aktuell bok
− Hvorfor utgir dere den?
− Det er en bok som vil oppfattes som veldig aktuell. Den vil åpne folks øyne for Bibelens ord. Det at den vil gripe inn i en pågående debatt er ikke planlagt fra vår side. Den viktigste grunnen til at vi gir den ut, er ikke at den er en del av en debatt, men det er tankene i den, og at det er av stor verdi at den tar Bibelen på alvor. Boken har vært vurdert av flere i Sambåndet Forlag før vi bestemte oss for å gi den ut.

− Hvem vil «Begynnelsen» være interessant for?

− Den er interessant for alle de som mener at Bibelen er Guds ord, at Bibelen er en annen bok enn alle andre bøker. Hvis en mener at Bibelen er en bok som alle andre, så vil en ha problem med å lese «Begynnelsen». Hvis en er villig til å lese Bibelen som Guds ord, vil en fryde seg. En vil bli styrket i sin tro. Kanskje en vil få et nytt syn på Bibelen hvis en er villig til å lese boken med et åpent sinn, sier Petter Olsen i Sambåndet Forlag.

Bokslipp på Bibel og fellesskap

– Boka "Begynnelsen" hørtes så interessant ut at jeg vil studere litt mer, sier Aud Sørtun Nygård.

For da forlagssjef Petter Olsen møtte opp på Bibel og fellesskap på Bildøy torsdag formiddag, sparte han ikke på godordene om Sambåndet Forlags ferske bok.

– Den er skrevet av en som kommer fra samme bygd som meg, så da må den jo være god, sier Olsen med et lurt smil.

Studiebok.
Boken han holder i hendene og som er så fersk at trykksverten knapt har tørket, er Arnold Bjerkreims «Begynnelsen – gjennomgang av Første Mosebok». Her går bibellæreren igjennom den første boka i Bibelen, vers for vers. Men det er ingen tradisjonell bibelkommentar, det er like mye Bibelen som får lov til å kommentere seg selv.

– Begrunnelsen til Arnold er ikke vitenskap, det er ikke teologer, det er ikke lærde mennesker, men det er Bibelen selv. Han tar Bibelen på alvor og viser med sine mange sitat den sterke koblingen mellom de ulike delene av Bibelen, sier Olsen.

– Og de av dere som mener at det kan bli for mange bilder og for lite tekst, kan glede seg over at det her er 159 sider med bare tekst. Her er ikke et eneste bilde, humrer han.

– Aktuell.
Olsen er også fornøyd med at boken skulle vise seg å bli mer aktuell enn først tenkt. Den kommer nemlig ut midt i en pågående debatt i avisspaltene om Bibelen og skapelsesfortellingene.

– Denne boken plasserer seg midt i debatten som nå pågår i avisa Dagen. Det var ikke planlagt, men når det først skjer, har vi selvsagt ikke noe imot det.

Audun Myksvoll, som også er en del av lederteamet på Bibel og fellesskap, er førstemann til å sikre seg boka i pausen etterpå.

– Jeg visste ikke at Bjerkreim var blitt helt stueren i Forbundet, sier han med et lurt smil.

– God stemning.
Myksvoll ser fram til å fordype seg i de mange bibelsitatene og tankerekkene Bjerkreim trekker opp.

– Det skal bli veldig interessant. Jeg har jo lest en del før, men det er alltid lærerikt å se hvordan andre ser på ting, sier han – og skryter samtidig av deltakerne på årets Bibel og fellesskap.

– Det er veldig god stemning og flotte møter og bibeltimer. I år har vi med oss Gunnar Prestegård, og det er blitt en stund siden han var her sist. Mange kjenner ham godt, og jeg er glad for at han kunne være med oss, sier Myksvoll.

Det mener også bokkjøper Aud Sørtun Nygård fra Modalen. Hun har etter hvert deltatt så mange ganger at hun har mistet tellingen, men det er flere enn 5 og færre enn 10.

– Det er så godt å være her, og nå har jeg sikret meg litt godt lesestoff for tiden etterpå, sier hun og peker på Bjerkreim og en stabel andre bøker hun har i hendene.

boka begynnelsen, bibel og fellesskap 2014, Audun Myksvoll, Solveig Ådlandsvik

Audun Myksvoll var først i køen hos Solveig Ådlandsvik for å kjøpe Arnold Bjerkreims «Begynnelsen»

Ingen økning for kontingenten

Foreløpig har færre enn for to år siden betalt den frivillige kontingenten på bladet Sambåndet.

ImF Media har siden 2011 hatt en ordning med frivillig kontingent på bladet Sambåndet. Så langt i år har 3352 av 7685 abonnenter betalt kontingenten for 2014. 90 personer hadde respondert på oppfordringen om å betale dobbel kontingent. Totalt ligger den innbetalte kontingenten på 1.253.795 kroner så langt i år.

– Jeg er veldig takknemlig for at 90 abonnenter har betalt dobbel kontingent, 700 kroner eller mer, og de har nå fått tilsendt den flotte boken «Duale mæ steidn» fra Sambåndet Forlag, sier medieleder Petter Olsen til sambåndet.no.

ØKER IKKE NOK
Samtidig håper han inderlig at den totale kontingentinnbetalingen for 2014 ikke stopper på 1,25 millioner kroner.

– Det vil i så fall være likt som i 2013 (1,25 millioner) og lavere enn i 2012 (1,3 millioner). Det er fortsatt anledning til å betale giroen, selv om fristen på den, var 1. mars, sier Olsen.

I 2013 var det 3583 abonnenter som valgte å betale den frivillige kontingenten, altså 231 flere enn til nå i år.

Medielederen opplyser at det er budsjettert med i underkant av 1,5 millioner kroner i kontingentinntekt for 2014. Selv det er bare litt mer enn halvparten av hva beløpet ville ha vært dersom alle de 7685 abonnentene hadde betalt de 350 kronene. For å nå det budsjetterte målet må nesten 1000 personer betale kontingenten i tillegg til de 3352 som allerede har betalt (basert på at hver betaler 350 kroner).

KUTTER KOSTNADER
Som nevnt i februarnummeret av Sambåndet, jobber ImF Media med å kutte kostnader for trykk og distribusjon av bladet. Posten øker sin pris betydelig både for i år og neste år.

– Samtidig som vi gjør vårt ytterste for at leserne skal få det vi vurderer som et best mulig produkt både på papir og nett, gjør vi det vi kan på den siden av budsjettet vi har kontroll over – utgiftssiden. Vi har også inntekter fra eksterne, grafiske oppdrag. Men kontingenten er vårt klart største inntektspotensial, og vi er helt avhengig av at flere betaler for bladet for at det skal gå rundt, sier medieleder Petter Olsen.

Harde pakker?

Havslipt stein, varme dikt og bibelsk dybde. Valgene skulle være flere for de som leter etter litteratur fra Sambåndet Forlag til årets julegaver.

 Boken Fotspor er den fjerde boken fra forfatteren Annbjørg Helland Sævareid. På samme måten som flere av de forrige bøkene, er også alle diktene i boka Fotstpor illustrert med flotte fargefoto tatt av ektemann Knut Sævareid. Enkelte av diktene er også knyttet sammen med et andaktsstykke.

– Annbjørg Sævareid har blitt en gjenganger i forlaget. Hun har fått et takknemlig publikum og bøkene hennes selger godt, sier forlagssjefWilly Landro.

– Gjennom dikt, andakter og foto ønsker forfatteren å peke på ulike fotspor. Dette kan være Guds fotspor i skaperverket og frelsesverket, eller det er menneske som setter spor på godt og vondt i møte med hverandre, heter det i omtalen av boka.

Stein på stein.
Den andre nye boken fra Forlaget handler om fotspor av den tyngre sorten. For boka Mellom steinar og knausar handler om stein og steinbygg i Øygarden.

– Det er ikkje vanskeleg å finna stein i Øygarden, øykommunen langt vest i Hordaland. Her er mange holmar og skjer, berg og knausar, i ulike formasjonar og fargekombinasjonar. Her er og mange døme på at menneska som har budd her opp gjennom historia har nytta steinen. Steinen har vorte til hus, vegar, kaiar, gjerde, moloar og mykje anna, forteller boka i omtalen av seg selv.

Fotograf og forfatter er Egil Sæle som har et spesielt øye for stein i hjemkommunen sin.
– Dette er nok en litt mer lokalt foankret bok, men vi håper også kan appellere langt utover landet med sine flotte og fargerike bilder.

Rød tråd.
Den tredje boken handler også om fotspor, men denne gang Guds fotspor i sin egen bok. I samarbeid med Lunde forlag kommer nå Leif Nummelas Bibelens røde tråd ut på norsk. Nummela er en av Finlands mest kjente bibellærere, og er mye brukt som taler – også i Norge.

– Leif Nummela tar oss med på en spennende reise gjennom Bibelen og viser at det midt i et stort mangfold går en rød tråd fra første til siste side – Guds frelsesplan – som til sist blir til virkelighet gjennom Jesus Kristus, heter det blant annet i omtalen av boka.

– Bestill fra forlaget.
Siden dette er en samarbeidsbok oppfordrer Landro alle til å handle denne direkte gjennom Forlaget.

– Ja, fortjenesten av alle Nummelas bøker som selges i butikk, går til Lunde. Dersom noen ønsker å støtte Sambåndet Forlag, må de derfor bestille direkte fra oss, sier han. Det kan de også gjøre med de andre utgavene.

– Vi har mye spennende nytt, også fra i sommer og tidligere. Så her er det bare å bestille i vei, sier forlagssjefen.

Lederskifte i Forlaget

Willy Landro blir nye forlagssjef og og Asle Hetlebakke forlagskonsulent i Sambåndet Forlag.

Begge stillngene er 20 prosent og ansettelsene tredde i kraft fra 1. august. Styret i Sambåndet forlag har ansvar for endringene.

Etter ønske fra Landro er dette en prøveordning som skal evalueres pr. 1. desember 2012. Både Landro og Hetlebakke får også da sin stillingsprosent evaluert. Styret ber om at avtalen med Nordhordland Indremisjon blir endret i samsvar med dette, slik at Asle Hetlebakke fremdeles er ansatt der, og så bli utleid til forlaget. I samsvar med tidligere praksis, ber styret om at det blir etablert en tilsvarende avtale med ImF, slik at Willy Landro kan bli utleid til forlaget.

SAMBÅNDET