Tag Archive for: Sambåndet

Divisi mest populær i 2013

Sambåndet oppdaterer nettavisen med ferske nyheter flere ganger i uken. Her er de mest delte sakene fra 2013: Norsk jubellyd i Lyngdal – konsertanmeldelse av Arne Pareli, skrevet på oppdrag fra Sambåndet, fikk rekordmange 321 delinger på nettsamfunnet Facebook. Gunnar Ferstad ansatt som rektor på Bildøy – nyhetsartikkel av Petter Olsen som fikk 217 delinger. Stockholm-syndromet en […]

Sambåndet oppdaterer nettavisen med ferske nyheter flere ganger i uken. Her er de mest delte sakene fra 2013:

  1. Norsk jubellyd i Lyngdal – konsertanmeldelse av Arne Pareli, skrevet på oppdrag fra Sambåndet, fikk rekordmange 321 delinger på nettsamfunnet Facebook.
  2. Gunnar Ferstad ansatt som rektor på Bildøy – nyhetsartikkel av Petter Olsen som fikk 217 delinger.
  3. Stockholm-syndromet en fare for kristne i dag – reportasje fra ELN av Petter Olsen fikk 144 delinger.
  4. Aud Karin Kjølvik konstituert som rektor – nyhetsartikkel av Petter Olsen fikk 107 delinger.
  5. Mitt møte med bedehuset – brev fra en anonym innsender, som senere sto fram som Liv Nesse Amundsen, fikk 88 delinger. Les også intervjuet hun i etterkant av brevet gjorde med Sambåndet..
  6. Gikk fra KrF til De Kristne – Trine Overå Hansen ble intervjuet av Eirik Ravnskog, og saken  fikk 87 delinger.
  7. Carola i julegave – reportasje av Vilhelm Viksøy fikk 85 delinger.
  8. Jesus-svoltne ungdommar – nyhetsartikkel av David Pletten Aasgard fikk 70 delinger.
  9. Lanserte bibel-app tilpasset barn – nyhetsartikkel av John Ingve Olsen fikk 47 delinger.
  10. Pareli overtar for «boikott-artister» – nyhetsartikkel av Vilhelm Viksøy fikk 40 delinger.

Til sammenligning er årets mest delte nettsak, så langt, «Bildøy jakter elever» av David Pletten Aasgard med 86 delinger.

Vekst for Sambånd-kontingenten –
flere trengs

3000 har betalt og inntektene har passert millionen.

– Jeg trakk et lettelsens sukk da jeg så vi passerte millionen for det er betydelig fram i forhold til i fjor, sier Torger Hauge. Den gang stoppet første runde på 700.000. Årets resultat er dermed betydelig bedre.

– Men vi har likevel en tøff jobb foran oss, sier Hauge.

For budsjettet var mer optimistisk – selv om det var nøkternt.

– Der står det 1,4 millioner. I praksis betyr dette at vi trenger tusen til som betaler den frivillige kontingenten for å nå målet vi satte oss.

LES OGSÅ: To kontingent-vinnere er trukket ut og får hver sin bibel – se faktaboksen

Mindre fra krets
Sambåndet har i dag snaut 8500 abonnenter. Drøye 5000 av dem er abonnenter knyttet til de fire kretsbladene som har kretssider i bladet. De resterende er abonnenter fra andre deler av landet. Mønsteret viser at ca 1/3 av de som har bladet via samkjøringskretsene har betalt, mens litt over halvparten av de øvrige Sambåndet-leserne betaler. Dette er ikke så overraskende.

– Da vi gikk over til kretssamkjøring fikk vi også med oss en del lesere som fra før hadde kretsblad, men ikke Sambåndet. Dermed må vi forvente at andelen som betaler i denne gruppen er lavere, sier Hauge.

Ikke purring
Medielederen erkjenner at det er en krevende balanse å kommunisere budskapet om frivillig kontingent. På den ene siden skal det være mulig å holde bladet for alle som vil uten at økonomien skal være et hinder. På den andre siden så er abonnements-inntektene viktige for å kunne gi ut bladet.

– Så noen må ta ansvar. Dersom ingen betaler blir det heller ikke blad.

Derfor gleder han seg nå over de som har betalt og registrerer med begeistring at noen har økt summen og betalt mangedobbelt. Oppfordringen går samtidig til de øvrige om å gjøre en ny vurdering.

– Av erfaring så vet vi at mange rett og slett har glemt det ut eller ikke registrert giroen. Er du blant dem, så ta gjerne kontakt slik at vi kan sende giroen på nytt – for vi sender ikke ut purring, sier Hauge.

Utsetter trekningen
For å gi etternølerne en liten gulrot så har han også bestemt å holde litt igjen på trekning av bibler.

– Vi skal trekke ut tre personer blant de som har betalt som får hver sin utgave av Bibelen 2011. Den ene bibelen holder vi tilbake noen uker slik at også etternølerne får være med i trekningen om denne, sier han.

Tid for ny kontingent

– Vi håper og tror at flere enn i fjor velger å betale, sier Torgeir Hauge.

Årets utgave av Sambåndet var første årgang med frivillig abonnement. «Et trosprosjekt» ble det kalt, og ikke alle troshåp ble oppfylt. Budsjettet sa 1,5 millioner, de faktiske gavetallene bikket så vidt millionen.
– Jeg legger ikke skjul på at jeg er skuffet over responsen. Jeg hadde håpet og trodd vi skulle få inn mer, sier medieleder Torgeir Hauge.

Lav oppslutning
Men etter mer enn hundre år med fast abonnementspris innrømmer han at det var vanskelig å budsjettere med hvor mye ny-ordningen ville gi av inntekter.
– Vi budsjetterte med at 60 prosent av de gamle abonnentene ville betale et visst beløp hver. Der bommet vi for bare 2/3 av disse valgte å betale, sier han.

Til tross for dette; Sambåndet velger å fortsette ordningen med frivillig abonnement også for 2012 – men med noen endringer.

– Tilbakemeldingen fra flere lesere i fjor, var at de ikke hadde registrert giroen. Derfor har vi gjort den litt tydeligere i år og ført på både sum og betalingsfrist. På den måten er det vanskeligere å forveksle den med et vanlig gavebrev. Den kommer også nå i desember slik abonnements-brevet gjorde tidligere, sier Hauge.

Endret giro
Summen som er foreslått på giroen er 320 kroner, men det er fullt mulig å gi mer, eller mindre. Torgeir Hauge erkjenner at det er krevende å kommunisere at abonnementet er frivillig, og samtidig forvente at folk betaler likevel.
– Det er fullt mulig å la være å betale, men dersom alle gjør det, vil vi ikke kunne overleve som blad. Vi må være ærlige og si at fjorårets oppslutning kan vi ikke leve med i lengden, sier han.

–320 kroner er 27 kroner per blad. Jeg håper bladet vårt oppleves så bra at leserne synes det er greit å betale denne summen.

Mer lesestoff
På pulten til medielederen ligger det tre eksemplar av Bibelen 2011 – den nye oversettelsen som kom nå i høst. To vanlige, og en i skinn. Disse skal få nye eiere i løpet av vinteren.
– Som i fjor har vi lagt inn en liten gulrot til leserne våre. Blant de som betaler før fristen trekker vi tre vinnere som får hver sin bibel. Den er fin å bla i når Sambåndet er utlest, sier han med et smil.

Sambåndet vil også i 2012 komme ut med 12 nummer, de fleste av disse med kretsvedlegg som i år.

 

 

Svake tall for Sambåndet

2200 har betalt den frivillige kontingenten ved utgangen av mars. Det gir 800.000 tusen mindre i inntekt enn budsjettert. – Men det er fortsatt mulig å betale, sier Torgeir Hauge.

Da frivillig abonnement ble innført fra nyttår, budsjetterte ImF Media med at drøyt 5000 av 8500 abonnentene fortsatt ville betale kontingent. Det tilsvarer 60 prosent av leserne og ville gitt 1,5 millioner i inntekt. Foreløpig er det bare 25 prosent som har brukt giroblanketten som kom i posten i begynnelsen av mars.

– Enten har vi ikke greid å kommunisere godt nok ut at vi er avhengig av nok betalende brukere, eller så er ikke produktet vårt interessant nok til å betales for, sier medieleder Torgeir Hauge, som blir betenkt når han får presentert tallene.

– Dette er første året med frivillig abonnement, så det har vært fryktelig vanskelig å budsjettere. Vi trodde likevel at vi var realistiske da vi tenkte at 60 prosent ble med oss som betalere videre.

Fortsatt tid
Torgeir Hauge understreker at fristen på langt nær er ute. Det er fullt mulig å betale senere for de som ønsker det. Han vet at det ikke passer like godt akkurat nå for alle.

– Og for all del. Jeg er jo veldig glad for de som har betalt, og det er frivillig å betale. Ingen mister bladet om de ikke betaler. Men vi håper at de som liker bladet vårt også er med og bærer kostnaden for det, sier Hauge og peker på utfordringen.

– Vi har kuttet mye kostnader med omleggingen vi har gjennomført. Men slik det er nå, forsvinner hele denne gevinsten i tapte inntekter – og vel så det.

Også generalsekretær Erik Furnes er litt overrasket over tallene.
– Jeg håper og tror at mange har lagt giroen litt bak i haugen og at den er litt forsinket, sier han.

Generell nedgang
Det mest utfordrende med Sambånd-tallene er at de føyer seg inn i mønsteret med sviktende inntekter. Årets første gaveaksjon for ImF gav 190.000 i inntekter. Dette var 60.000 mindre enn i fjor og 160.000 bak budsjettet. Til tross for en økning i fast givertjeneste, ser gavetallene alt annet enn oppløftende ut.

– Nei, vi har ikke greid å snu trenden og skape den veksten vi ønsker, erkjenner Erik Furnes. De gode svarene på hvorfor, har han ikke.

– Vi må gjøre oss fortjent til de kronene vi får inn. Da må vi bli enda flinkere til å synliggjøre arbeidet vårt, blant annet gjennom Sambåndet og på internett, sier han. For dersom ikke inntektene øker, vil det få konsekvenser for arbeidet på lengre sikt.

– Det sier seg litt selv. Vi kan ikke opprettholde dagens nivå uten å øke inntektene når kostnadene øker i takt med samfunnskostnadene.
– Men jeg er svært takknemlig for de giverne vi har. Jeg skulle bare ønske det var flere som bar byrden.

Omlegginger i Sambåndet

Mer nyheter på nett, fyldigere blad, færre utgivelser og frivillig abonnement. Slik blir Sambåndet i 2011.

– Vi gjør dette først og fremst for å skape et bedre total-produkt for leserne våre, sier medieleder i ImF Media, Torgeir Hauge.

At bladet nå kommer med færre utgivelser har flere årsaker.

– Det er en tidkrevende prosess å lage et blad. Fra vi leverer fra oss til bladet ligger i postkassen går det også lang tid. Nyhetsmessig sliter vi derfor med å være aktuelle. Det tar vi nå konsekvensen av og bruker mer av nyhets-ressursene våre på internett. De nye nettsidene som kom på plass like før jul, har gitt oss et langt bedre redskap til å bruke internett variert og aktivt, sier Hauge.

Den andre hovedårsaken er økonomi. Ved å redusere antall utgivelser sparer ImF Media flere hundre tusen i ren fraktutgift.
– Det er mye penger i en stram misjonsøkonomi, sier Hauge.

Nye spalter
Men bladet Sambåndet skal ikke bli dårligere i 2011. Snarere tvert i mot.

– Vi ønsker å bli enda bedre på det som magasin-formatet er godt til, nemlig artikler og stoff som går enda mer i dybden. Tema-sidene skal være minst like gode som før og i tillegg etablerer vi noen nye spalter, sier Hauge og røper litt:

– Noe av det som har vært mest etterlyst, er mer dyptgående forkynnende artikler. Det har vi nå ryddet plass til. Nyheter vil fortsatt være med, men de som følger oss på sambåndet.no, vil nok oppleve deler av dette som gammelt nytt.

Frivillig abbonement
Nyskapingen med kretsbladvedlegg fortsetter som før. Dette er en av årsakene til at hele Sambåndet nå gjøres om til frivillig abonnement.

– Abonnenter fra de kretsene som har vedlegg i bladet, har en frivillig ordning allerede. Å opererer med både frivillig og vanlig abonnement side ved side, har vært tungvindt og uryddig. Derfor velger vi nå å gjøre hele betalingen frivillig.

Torgeir Hauge erkjenner at det er et dristig prosjekt, men har tillit til at leserne tar ansvar.
– Det blir sendt ut giro som før med en foreslått abonnementssum. Forskjellen er at bladet vil fortsette uten at purring blir sendt dersom giroen ikke betales.

Endringer i mannskapet
I tillegg til den innholdsmessige endringen blir det også endringen i redaksjonen. Egill Danielsen har søkt permisjon fra stillingen som redaksjonsleder og er innvilget dette.
– Han vil prøve seg et år som frilanser og kommer også til å gjøre jobber for oss. Dermed vil leserne fortsatt finne navnet hans i spaltene, sier Hauge, som håper endringene blir godt mottatt av leserne.

– Vi skal ikke bruke mindre ressurser enn før, men bruke dem på en annen og smartere måte.