Tag Archive for: smittevern

BYGLAND: Røde Kors på Agder stilte med fem biler og 10 frivillige for å kjøre hjem de fleste av elevene på KVS Bygland. FOTO: STEFFEN RØYKENES

Transportert hjem av Røde Kors

Røde Kors stilte opp da elever fra KVS Bygland ble transportert hjem tirsdag ettermiddag.

‘- En imponerende operasjon, sier rektor Steffen Røykenes ved ImF-eide KVS Bygland til sambåndet.no.

15 smittet

Den siste uken har koronasmitte satt sitt preg på internatskolen i Setesdal. Lørdag 10. april ble det første smittetilfellet bekreftet. Siste statusoppdatering fra Bygland kommune er fra 15. april og innebærer at 15 personer – 11 elever og fire ansatte – er smittet av den engelske virusvarianten.

Rektor Steffen Røykenes forteller at Bygland kommune ønsket å få transport hjem flest mulig av de 51 elevene.

Frivillige

– Kommunen engasjerte Røde Kors, og de kom til skolen tirsdag ettermiddag, sier Røykenes.

Fem beredskapsambulanser og ti frivillige mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps på Agder rullet inn på tunet 13. april.

– De elevene som var smittet og de som var i karantene, gikk hver for seg, og alle var testet på forhånd, forteller Røykenes.

Skolen stile også sin egen buss til disposisjon, og transporten gikk både Bergen, Stavanger, Telemark og steder på Agder.

– Og hele operasjonen ble utført på dugnad, påpeker en imponert rektor.

Noen elever igjen på skolen

Røde Kors Hjelpekorps skriver på sin Facebook-profil at «Hjelpekorpsene fikk god trening i dette da Røde Kors sine røde og hvite beredskapsambulanser kjørte koronasmittede sørlendinger til sykehus for rundt et år siden».

Åtte elever er igjen på KVS Bygland – av smittevernfaglige årsaker.

Selv har Røykenes vært på internatskolen siden søndag 11. april – for ikke å reise ut av smittesone, som han sier. Til sammen har fire ansatte vært til stede siden tirsdag 13. april. 

Undervisningen ved skolen har vært digital siden mandag 12. april.

– Av hensyn til det skolefaglige ønsker vi å få elevene tilbake så snart det er mulig, sier rektor Steffen Røykenes.

SMITTEVERN: I store deler av landet er det fra fredag av igjen tillatt med inntil 100 "publikummere" på møter og gudstjenester. Inntil videre gjelder dette ikke i Sør-Rogaland. ILLUSTRASJONSFOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Ulike smittevernregler i bedehusland

Fra fredag er det i store deler av landet igjen tillatt med inntil 100 publikummere i kirker og bedehus. I Sør-Rogaland forlenges imidlertid de strengere reglene fra påsketiden.

Onsdag 14. april sendte ImF sentralt og kretsene ut et oppdatert råd angående møte- og lagsvirksomheten. Rådet baserer seg på regjeringens pressekonferanse fra dagen før. Her kunngjorde statsminister Erna Solberg at første trinn av planen for gjenåpning av Norge iverksettes fra midnatt natt til fredag 16. april.

Hovedpunkter

I grove trekk betyr dette at de nasjonale smitteverntiltakene skrus tilbake til nivået som var fram til 25. mars. Det innebærer:

  • Maksimum 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • Maksimum 50 personer på arrangement for deltakere til og med 19 år, det vil i denne sammenheng si barne- og ungdomslag. Her gjøres det også unntak for anbefalingen om en meters avstand – dersom det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Maksimum fem personer som gjester i eget hjem og maksimum ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem (for eksempel på bedehuset)– Dette må ligge til grunn for å vurdere samling av bibelgrupper/smågrupper, heter det i brevet som onsdag gikk ut fra hoved- og kretskontorer i ImF. Utendørs skal det være maksimum 20 personer.

Felles for alle disse arrangementstypene er at alle i publikum må være fra samme kommune. De som arrangerer, inkludert eventuell forkynner, har ansvar for at smittevernreglene overholdes.

Forkynnere

I brevet viser misjonslederne til at det er kommet spørsmål om forkynnere som krysser kommunegrenser.

– Vi følger en forsiktig praksis her, men forkynnere er å anse som en av arrangørene og skal være svært bevisst på smitteverntiltakene, heter det i brevet.

Generalsekretær og kretsledere viser for øvrig til at mange arbeidstakere innen ulike sektorer må pendle over kommunegrenser.

– Det ville være bortimot yrkesforbud dersom våre ansatte forkynnere ikke skulle kunne gjøre det samme, framholder indremisjonslederne.

Smittende allsang

Et viktig forbehold er at arrangementer med allsang krever minimum to meters avstand.

– Det er nødvendig å minne om dette da allsang oppgis som sannsynlig årsak til smitteutbrudd i forsamlinger, påpekes det i onsdagens brev.

Matservering frarådes, og det samme gjelder «mingling» etter møter og andre samlinger.

Strengere i Rogaland

I Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt i jærkommunene Gjesdal, Klepp, Time og Hå, videreføres derimot de nasjonale tiltakene som ble innført fra og med 25. mars. Det har sammenheng med smittesituasjonen lokalt. Den generelle hovedregelen er at «alle planlagte arrangementer bør avlyses» (se detaljer i lenken over). De fire sistnevnte kommunene opplyser at de skal gjøre en ny vurdering mandag 19. april.

– Vi ber om Guds velsignelse over indremisjonsarbeidet på dett hjemsted – at dere får til å samles innenfor nåværende regelverk, og at dere legger langsiktige planer for misjonsarbeidet når vi kommer til mer normale tilstander, understreker generalsekretær og kretsledere i ImF.

INTERNAT: Av 27 elevar som var igjen på internata ved KVS Bygland i helga, er ti smitta av koronaviruset. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Engelsk virusvariant òg på KVS Bygland

SAKA BLIR OPPDATERT 15 personar tilknytta den ImF-eigde vidaregåande skulen KVS Bygland har testa positivt for covid-19, melder Bygland kommune.

Bla nedover for å få siste nytt. Saka vert oppdatert i kronologisk rekkefølge med den opphavlege artikkelen, som vart publisert 11. april, nedst.

Oppdatering måndag 12. april:

Ytterlegare ein positiv test er påvist. Det betyr at 11 personar tilknytta KVS Bygland er stadfesta smitta av koronaviruset. Desse 11 er i isolasjon. Elles er 18 personar i karantene.

Måndag vart det tatt sju testar. Desse vil det koma svar på i løpet av tysdagen.

Oppdatering tysdag 13. april:

Tysdag er ytterlegare tre personar tilknytta KVS Bygland stadfesta smitta. Det vil seia at 14 personar no er i isolasjon. 15 personar er i karantene.

Oppdatering onsdag 14. april:

Onsdag var det ikkje nye smitta. Bygland kommune melder at fleire elevar er blitt køyrt heim, slik at talet på isolerte personar no er nede i fem. 14 personar er i karantene. Talet på peronsar i karantene er justert etter kor mange som har reist heim og kor mange som har blitt testa i løpet av dei to siste dagane.

Oppdatering fredag 16. april:

Torsdag kom det ein positiv test til. Det betyr at 15 personar tilknytta KVS Bygland no er stadfesta smitta.

– Fire av desse 15 er tilsette, seier rektor Steffen Røykenes til sambåndet.no fredag formiddag 16. april.

Fredag var åtte av 51 elevar framleis på skulen. Fire av dei er i isolasjon og fire i karantene. Resten av elevane er reist heim og får digitalt undervisning der.

Bygland kommune fekk laurdag 10. april melding om eitt stadfesta smittetilfelle av covid-19 knytta opp mot KVS Bygland. Det blei sett kriseleiing. Kommunen meldte laurdag at den smitta er i isolasjon, og at alle nærkontaktar vert testa og sit i karantene. Nærare bestemt var 36 personar i karantene og 27 i ventekarantene. Pr. laurdag kveld er smittekjelda ukjent. Ordførar Sigbjørn Åge Fossdal seier til Agderposten at det blir jobba på spreng med å finna smittekjelda, og at dette vil vera viktig for å få kontroll på smitteutbrotet.

Testing sundag kveld

Sundag melder kommunen at av dei prøvane som blei tatt laurdag, har det førebels kome melding om ni positive og to usikre. Dei ni positive kjem altså i tillegg til den eine på laurdag.

Kommuneoverlegen oppmoda sundag alle som har vore i kontakt med elevar og lærarar ved KVS Bygland, om å møta opp for testing på teststasjonen kl. 18 om kvelden. Kl. 21.20 sundag kveld melde kommunen om at 34 personar var testa sundag. Ti personar var i isolasjon og 64 i karantene.

– Smittesporingsteamet og kriseleiinga har arbeidd i ettermiddag, og vi føler at vi førebels har kontroll på situasjonen. Det vi ser, er at smittesituasjonen hovudsakeleg gjeld KVS. Lærarar og elevar ved KVS er sette i karantene. Dei smitta er sette i isolasjon, skriv kommunen på si nettside sundag kveld.

Symptom torsdag

sambåndet.no snakka med rektor Steffen Røykenes ved KVS Bygland sundag kveld.

– Eleven som vart stadfesta smitta laurdag, fekk symptom torsdag og blei testa fredag. Eg snakka med han for kort tid sidan, og det går bra med han. Det er snakk om litt feber og hovudverk, seier Røykenes.

23 elevar heime

23 av dei 51 elevane reiste heim for helga fredag. Då det laurdag vart klart at ein av de 28 som var igjen på skulen, var smitta. vart alle dei 27 andre elevane – og nokre av dei tilsette – testa i løpet av laurdagen. Kommunen oppmodar dei 23 elevane som reiste heim, og familiane deira, om å testa seg i heimkommunen. 

– Eg reknar med at vi vil få full oversikt over smittesituasjonen tysdag kveld. Alle dei 23 tilsette er testa, og alle som per sundag kveld har fått prøvesvar, har testa negativt, seier Røykenes.

Alvorleg

Kommuneoverlege Åsulv Horverak i Bygland seier til Agderposten at situasjonen er uoversiktleg og alvorleg. Kommunen har om lag 1200 innbyggarar.

– Det er blodraude tal om ein ser på antal smitta per 100.000 innbyggarar, er Horverak si vurdering av ti smitta.

– Faren for ytterlegare smittetilfelle er stor, legg ordførar Sigbjørn Åge Fossdal til.

Digitalt

Rektor Steffen Røykenes opplyser til sambåndet.no at det blir digital undervisning frå måndag av, i første omgang ut veka. Det vil gjelda både for dei elevane som er igjen på internata, og for dei som er heime.

– Dei som er på internata, skal jo ha mat, så nokre av dei tilsette vil vera på skulen. Lærarane underviser heimefrå, seier Røykenes.

Som kjent er 25 personar tilknytta KVS Lyngdal,  smitta.

I aprilnummeret av Sambåndet, som blei trykt 8. april og kjem ut til alle abonnentane tysdag 13. april, er det omtalt ei sak der foreldra til ein elev tidlegare i år klaga på KVS Bygland fordi dei meinte  skulen hadde hatt for strenge smitteverntiltak i januar.

KORONA: Hovedledere i indremisjonsfamilien anbefaler tomme stoler i bedehusene de neste to ukene. FOTO: PRIVAT

ImF anbefaler møtestopp

(Korona) Generalsekretæren og kretslederne i ImF går nå ut med anbefaling om at det ikke holdes noen møter de to neste ukene.

‘- Vi bør vise samfunnsansvar og være føre var, uttaler lederne i indremisjonsfamilien.

Bakgrunnen er de nye nasjonale koronatiltakene som Regjeringen kom med 5. november. Her anbefales det at man i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt. På offentlige arrangementer innendørs kan det være inntil 200 personer dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter og maksimalt 50 personer dersom setene ikke er fastmontert.

I og rundt Bergen og Lister er tiltakene enda strengere enn de nasjonale. I Bergen settes grensen for antall personer på offentlig arrangement til 20 – med «faste sitteplasser». 

«Alvorlig forverret»

Fredag gjennomførte ImF sentralt et nettmøte med kretsledere og Ung-ledere. I en uttalelse etter møtet vises det til at ImF hittil har hatt «en ganske offensiv holdning» når det gjelder møtevirksomhet innenfor smittevernreglene. 

– Men vi opplever nå at situasjonen er alvorlig forverret, uttaler indremisjonslederne.

Beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at Norge kan få 2300 nye smittede daglig om tre uker dersom smitten fortsetter å spre seg i samme tempo som nå, og mellom 20 og 60 nye, daglige sykehusinnleggelser. 

– Det er ikke påvist smittespredning i våre bedehus til nå, og det er vi takknemlig for, uttaler indremisjonslederne.

Ny vurdering om to uker

Samtidig konstaterer de at det de fleste steder er vanskelig å gjennomføre en konsekvent håndtering. På de fleste møter kommer det også en god del eldre, som er i risikogruppen. Forsamlingssang fordrer større avstand enn den nå så kjente meteren. En del kommuner tolker ordlyden om «fastmonterte seter» veldig bokstavelig, noe som rammer de fleste bedehus, og det kan bli gjennomført stikkprøver.

– Dette er momenter som gjør at vi nå vil anbefale å innstille møtevirksomheten de to neste ukene. Nå bør vi vise samfunnsansvar og gjøre det vi kan for å forhindre en ytterligere forverring av smittesituasjonen. Så vil vi vurdere om anbefalingen skal forlenges ut over to uker, heter det i dagens uttalelse.

Formuleringer

Overfor sambåndet.no påpeker generalsekretær Erik Furnes at de bevisst har valgt å skrive «to uker» og ikke «14 dager».

– Regjeringen iverksetter de nasjonale tiltakene fra midnatt natt til mandag 9. november, mens eksempelvis Bergen gjør sine ekstra strenge tiltak gjeldende fra midnatt natt til lørdag 7. november. Her må man altså kunne vurdere litt alt etter de lokale forholdene om man tenker at de to ukene skal begynne å løpe fra og med denne helgen, sier Furnes.

– Hva ligger det konkret i formuleringen «fastmonterte seter»?

– Det har jeg forstått at Norges Kristne Råd skal jobbe med å få klarlagt, sier Furnes.

Strengere enn NLM

Av uttalelsen går det også fram at ImF-ledelsen har vært i samtaler med NLM, og at de to organisasjonene akkurat nå «gir litt ulike råd». NLM mener det er forsvarlig å samles så lenge en er nøye med å følge retningslinjene. 

– I ImF vektlegger vi nå at vi har en unntakstilstand som er spesielt alvorlig, og at vi derfor bør være føre var. Uansett må det lokale lederskapet treffe en beslutning basert på nasjonale og kommunale retningslinjer og råd fra organisasjonene, framgår det av uttalelsen.

Erik Furnes bekrefter overfor sambåndet.no at det akkurat nå er en reell forskjell i rådgivningen fra ImF og NLM.

– ImF går lenger enn NLM gjør, sier generalsekretæren. 

Indremisjonslederne avslutter uttalelsen med å oppfordre til utholdenhet i bønn og kreativ tenkning når det gjelder å nå ut med evangeliet. Konkret nevner de sosiale medier og nettmøter, og de understreker også at man innenfor samme kohort fortsatt kan samles som mindre gruppe.

– La ikke sløvhet og likegyldighet få innpass, for også nå skal vi bygge Guds menighet, understreker generalsekretær og krets- og ungledere i Indremisjonsforbundet. 

Lenke til uttalelsen finner du på imf.no.

CAMPING: Lyngdal Bibelcamp følger den nye smittevernveilederen fra NHO reiseliv Foto: ImF Media arkiv

Manglende felles veileder skapte korona-krøll

(Korona) I påvente av en nasjonal smittevernveileder for campingplasser har NHO Reiseliv laget en. Driftsleder Thomas Knutsen ved Lyngdal Bibelcamp har tatt den i bruk.

‒ Det er mange foreninger som ønsker en nasjonal standard for smittevern for campingplasser. Vi sendte et forslag til høring til regjeringen for fem år siden. Siden har vi har ikke hørt noe fra dem, sier Jarle Buseth, bransjesjef i NHO Reiseliv til sambåndet.no. Mer fra ham senere i artikkelen. 

I forbindelse med koronaepidemien har NHO Reiseliv sjekket med regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) om regelverket for campingplasser. Som det går frem av en artikkel i siste nummer av Bobil og Caravan Magasin, er det den enkelte kommune som har ansvaret for campingplassene. Konkret betyr det at det i praksis er de kommunale smittevernoverlegene som hver for seg avgjør hva som skal skje med campingplassene i forbindelse med koronaepidemien.

Sabeltann

I nyeste nummer av Sambåndet, 06-07/20 som kom ut 16. juni, beskrev vi et eksempel på hvordan dette kan arte seg. 4. juni meldte vg.no at Dyreparken planlegger å spille Kaptein Sabeltanfor 800 personer per forestilling, da ved hjelp av soner med plass til 200 i hver. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand mente opplegget var trygt.

Imidlertid reagerte helseminister Bernt Høie. Han argumenter for at man her deler ett arrangement opp i ulike arrangement, og at det ikke er innenfor regelverket. Etter den 15 juni har myndighetene åpnet opp for arrangementer for opptil 200 personer. 

Høie fikk støtte fra assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på regjeringens pressekonferanse fredag 5. juni. Helsedirektoratets vurdering er at å dele opp publikum i grupper på 200 ikke er tilstrekkelig for å forebygge spredning av smitte.  

Lyngdal

Dermed ble det skapt usikkert om Lyngdal Bibelcamp (LBC), som åpner mandag 29. juni, ville få samme vurdering. Programmet for Lyngdal Bibelcamp viser nemlig at det blir to parallelle familiemøter om morgenen med maks 200 på hvert, ett i hallen og ett i møteteltet. På kveldsmøtene i hallen legges det opp til direkte overføring av møtene til fotballdelen av hallen på stor skjerm, og der vil det maksimalt kunne være 200 personer til stede. For disse er det egen inngang. 

‒ Jeg synes det er litt vanskelig å tolke hva Høie egentlig uttaler seg om. Vi forholder oss til at det er maks 200 per arrangement, og at det ikke er oppgitt noe maksgrense for campingplasser. Arrangementene på Bibelcampen og campingplassen er to forskjellige tingJeg kan ikke skjønne annet enn at vi er innenfor smittevernreglene, sa arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til Sambåndet nr. 06-07/20.

Smittevern 

Folk må registrere seg og melde seg på via den ImF-utviklede konferanseappen «meet316» for å få plass på de ulike samlingene. Matservering krever også påmelding. Frokost og middag vil serveres puljevis i matsalen i løpet av totre timer, mens kvelds blir tilbudt som matpakke. Denne appen vil også være til hjelp i arbeidet med smittesporing om det skulle oppstå smitte.  

  Vi har laget en egen smittevernplan, sier driftsleder på Lyngdal Bibelcamp, Thomas Knutsen.  

Forutsetninger  

Kommuneoverlege Henriette Pedersen i Lyngdal kunne berolige i nyeste nummer av Sambåndet. 

  ‒ For meg virker det som at opplegget for LBC er lov og innenfor regelverket siden det er snakk om to forskjellige samlinger. Forutsetningen er at det er i to forskjellige lokaler, og at det er plass til minst en meters bevegelighet mellom folk til enhver tid, sa Pedersen. 

 ‒ Lyngdal Bibelcamp er både arrangement og campingplass. Hvor mange kan være på området samtidig om man skal holde seg innenfor regelverket? 

  Det avhenger av utformingen og størrelsen på plassen. Man må bruke skjønn og vurdere stedet utfra hvor mange toaletter det er og hvor hyppig renhold man har, svarer Pedersen. 

 Ifølge Knutsen har Bibelcampen renhold tre ganger for dagen, ode vil bruke ekstra tid på det i sommer.  

Spørsmål
Brannsjef i NHO Reiseliv, Jarle Buseth, kan fortelle om mange spørsmål etter at regjeringen startet den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

‒ Vi ble bombardert med henvendelser før, under og etter at det ble åpnet opp etter koronastegningen. Derfor har vi laget en smittevernveileder for campingplasser for å hjelpe våre medlemmer. Nå kan campingplassene åpne, men de må vurdere selv med tanke på kapasitet, renhold og avstand. Veilederen er for alle og kan fungere som felles standard, sier Buseth.

Veilederen som kom 29. april og ble oppdatert 9. juni, tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:

  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer
  • Syke personer skal være i isolasjon/ karantene

VIKTIG: – Smittevernveilederen fra NHO Reiseliv er en oppfordring til å følge felles regler, sier driftsleder Thomas Knutsen ved Lyngdal Bibelcamp. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Anbefalinger
Driftsleder Thomas Knutsen ved Lyngdal Bibelcamp kjenner til veilederen.

‒ Den er viktig, og den er en oppfordring til å følge felles regler. Vi følger anbefalingene i den, og den legger særlig vekt på renhold og avstandsregler, sier Knutsen.

‒ Har dere savnet en nasjonal standard for smittevern for campingplasser?

‒ Det har ikke vært noe voldsomt problem med å få på plass smittevernregler. Vi har laget vår egen smittevernplan som vi har sendt til kommuneoverlegen og fått godkjent, og så følger vi veilederen fra NHO reiseliv.

Ansvar
‒ Har dere oppdaget noe nytt i veilederen fra NHO reiseliv som har fått konsekvenser for Lyngdal Bibelcamp?

‒ I grunnen ikke, men vi følger anbefalingene med ekstra renhold og avstandsregler i butikken, svarer Knutsen.

Han ønsker samtidig å få frem at det også er viktig at folk tar ansvar og holder avstand og vasker hender ofte.

Respons
Ifølge Buseth har NHO Reiseliv fått masse respons på veilederen.

‒ Våre medlemmer er veldig fornøyde med veilederen. Kommuneoverlegene har forskjellige kriterier slik at det er ulikt fra kommune til kommune hvordan campingplasser forholder seg til smittevern. Etter at vi kom med smittevernveilederen, er det mange kommuneoverleger som har henvist til den. Den er et tillegg til det den respektive campingplass allerede har av renholdsrutiner sier han og føyer til:

‒ De fleste campingplasser har allerede gode renholdsrutiner, men de må legge ekstra vekt på renhold av berøringsflater.

Uvitenhet
‒ Hvorfor tror du at det ikke er kommet på plass en nasjonal standard for smittevern på campingplasser?

‒ Det kan ha å gjøre med at de fleste campingplasser har gode renholdsrutiner. Så kan det være litt uvitenhet om hvor stort det med camping er og hvor mange som ferierer på den måten, tror Jarle Buseth.

Han viser til at NHO Reiseliv avdeling camping har cirka 250 medlemmer som er stjerneklassifisert i henhold til Nordiske stjernekrav.

Ifølge tall fra Norsk bobil- og caravanclub er det cirka 225 000 personer som eier campingvogn eller bobil i Norge i dag, av disse er 120.000 registrert. Videre er det cirka 800 større campingplasser i Norge i dag, hvorav nesten 90 er medlem i Norsk Bobil og Caravan Clubs Topp Camping. Rundt 250 er med i NAFs campingkjede. Norske campingplasser har nesten 10 millioner gjestedøgn pr år.

SOSIALT: Mange saknar kyrkjekaffien i desse dagar, men no kan han vere på veg attende. Biletet er frå ein utandørs kyrkjekaffi i Hasvik i Finnmark. Foto: Reidun I. Aasebø.

Kyrkjekaffien kan snart gjere comeback

(Korona) Gradvis vender gudstenestelivet attende over heile Europa. Norske kyrkje- og bedehusgjengarar lengtar etter andeleg samkjensle og til praten over kaffikoppen. Den treng ikkje vere langt unna.

Strømming av møte og gudstenester er blitt naudløysinga for mange kristne fellesskap dei siste månadene, men ingenting erstattar fellesskapen ein får ved å vere på same stad. Derfor ser mange med lengt fram til å kunne møtast for å lovsynge og lytte til forkynning og – ikkje minst – å drikke kaffi saman.

– Kyrkjekaffien kjempeviktig

– For mange er kyrkjekaffien kjempeviktig, seier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd (NKR).

Han seier det er vorte svært klårt i koronatida at kyrkjekaffien har mykje å seie, og han gjev att noko han høyrde frå ein kyrkjegjengar: «Kva skal vi med gudsteneste om vi ikkje kan ha kyrkjekaffi?»

– Folk opplever at det er viktig å kome saman, men det handlar ikkje berre om sjølve gudstenesta, men også om relasjonen ein får over kaffikoppen etterpå, seier han til Kristelig Pressekontor.

Mange fellesskap har løyst møterestriksjonane digitalt, men no vil folk gjerne treffast att.

– Det er ein så viktig del av det relasjonelle å møtast på same staden, seier Hermansen, som  trur kyrkjekaffien kan vere på veg attende i norske kyrkjelydar.

5.juni oppgraderte Norges Kristne Råd smittevernvegleiaren sin (sjå faktaboks). Der er det synt til Mattilsynet, som oppmodar til skjerpa merksemd om hygiene knytta til tillaging og servering av mat under kyrkjekaffi og liknande.

Over helga vert det troleg opna for at inntil 200 personar kan vere i same lokale. Føresetnaden er at avstandskrava kan overhaldast. Det er førebels uklårt om det også vert slutt på 1-metersregelen. Den vart oppheva for skulesektoren sist i mai, men ikkje i samfunnet elles.

Gradvis åpning

Rundt om i Europa er mange kyrkjer no gradvis i ferd med å bli opna etter nedstenging i lang tid og berre strømma gudstenester, melder nettstaden Evangelical Focus.

Erhard Hermansen seier ein god del kyrkjelydar også i Noreg er i gang med vanlege samlingar slik at folk kan møtast andlet til andlet slik som før 12. mars.

– Mitt inntrykk er at det for veldig mange er eit stort ynskje å kome i gang med fysiske gudstenester att, sjølv om det ikkje har vore like lett for alle å få det til, seier han.

NKR er ein paraplyorganisasjon for 26 norske trussamfunn og har laga ein vegleiar for kyrkjelydar i samband med korona-epidemien. Han har vore brukt flittig.

– Mange har vendt seg til oss frå lokalkyrkjelydar for å spørre korleis dei skal forstå dei ulike punkta i vegleiaren, seier Hermansen som med det også har fått eit godt overblikk over i kva grad kyrkje-Noreg er i ferd med å kome ut av korona-dvalen.

Fysisk og digitalt

Ein god del kyrkjelydar er no i gong med møte att, men på ulike måtar.

– Nokre har lagt seg på ein kombinasjon av digital overføring og fysisk oppmøte med det talet på menneske som no er lov, altså 50 stykk med minst ein meters avstand. Andre har framleis reint digitale møte og gudstenester, seier han.

Av dei som har byrja å møtast fysisk, er det mange som krev påmelding via e-post eller tekstmeldingar. Nokre forsamlingar melder frå om dette i annonsen i avisa.

– Vi ser også at fleire større kyrkjelydar har fleire like gudstenester med fysisk oppmøte etter kvarandre, seier han.

Holder avstand

DISTANSERING: I den italienske menigheten Chiesa Apostolica i byen Grosseto har de begynt å komme sammen igjen for å feire gudstjeneste – men med god avstand mellom stolene og påminnelser på gulvet om hvor lang en meter faktisk er. Foto: Chiesa Apostolica/Evangelical Focus.

I Europa liknar trenden ein del på det som skjer i Noreg, men det er merkbart ulikt frå land til land. Mellom kyrkjene som forsiktig har opna dørene igjen, er Chiesa Apostolica i byen Grosseto ved den italienske vestkysten. Der møtest dei til gudsteneste att, men med god avstand mellom stolane og godt synlege svart- og gulstripa tape på golvet for å minne om nøyaktig kor lang ein meter er.

I ein kommentar på Facebook skriv ein britisk kyrkjegjengar:

– Flott at de er attende i kyrkja. Her i Storbritannia kjem ikkje det til å skje på ei stund.

Italia, som vart så hardt ramma tidleg i pandemien, ser altså lys i tunnelen, medan britane må smøre seg med tålmod. Nokre land har planar for når kristne kyrkjelydar kan samles på same staden att. Andre er ikkje komne så langt, melder Evangelical Focus.

I Irland er 20. juli sett som mogeleg opningsdato ifylgje Evangelical Alliance Ireland, men datoen er ikkje stadfesta. Får ein ikkje bukt med smittespreiinga, kan alt bli utsett.

I land som Italia, Spania, Austerrike, Frankrike og Sveits er situasjonen ein annen. I Austerrike har kristne kunna samle seg i fire veker, i Frankrike i tre. I Austerrike skal dei fleste kyrkjene no vere gjenåpna. Kring halvparten av dei evangeliske kyrkjene i Frankrike skal ha gjort det same. I Sveits har det gått saktare. Der vart kristne møtelokale gjenopna i pinsa.

– Nokre pastorar er redde grunna dei mange forholdsreglane, så dei opnar ikkje kyrkjene, heiter det i ei uttale frå samanslutninga av evangeliske kyrkjelydar i Frankrike.

Somme kristne er redde for å gå i kyrkja, og dei held seg uansett heime. Dei som tør å kome, er dels nølande til å ha nær kontakt med andre. Då ryk kanskje kyrkjekaffien, sjølv om gleda over å skå kvarandre att er stor.

– Men med masker over andletet kan vi ikkje eingong klemme kvarandre, seier ein kyrkjegjengar i byen Caserta i Italia som Evangelical Focus siterer, så europeisk kyrkjeliv er ikkje heilt friskmeldt enno. KPK