Tag Archive for: ung landsmøte

Andreas Evensen er personlig på seminaret om følelser. Alle foto: Brit Rønningen

Om å ikke føle noen ting

Følelsene er verdifulle, men det er ikke de som bestemmer hvem og hvordan Gud er, er hovedbudskapet på et seminar om følelser på Ung Landsmøte (UL).

GJESDAL: Det handler om følelser når daglig leder i ImF-Ung, Andreas Evensen, skal ha seminar med tittel «Hjelp, jeg føler ingen ting!?» på årets UL, ungdomsfestivalen til NLM Ung og ImF-Ung. Stedet er sirkusteltet i Kongeparken på Ålgård. Mange ungdommer er interessert i seminaret og har samlet seg i teltet.

Forbeder
Før seminaret begynner, blir det opplyst om at det etterpå er mulighet for forbønn. En av forbederne er Janet Seierstad som er flerkulturell konsulent i NLM.

‒ Vi opplever at mange kommer til forbønn. Jeg er også med som smågruppeleder. Da får vi bli kjent med flere og gi en mulighet til å slippe maskene, sier Seierstad.

Personlig
Evensen begynner seminaret med å være personlig. Han forteller om alt det gode som skjedde i livet frem mot sommeren 2006. Han var glad for å være kristen og kjente Guds nærvær. Så brakk han foten og ble mye alene før UL det året, og han kan fortelle at det var en tung tid etterpå.

‒ Himmelen var lukket. Bibelen og bønnen var lukket. Jeg var på jakt etter å få tilbake følelsen fra UL 2006 på Askøy. Hva skulle jeg gjøre for å få tilbake følelsen av tro og følelsen fra opplevelser, sang og møter, skildrer Evensen.

Følelser
Han fremholder at det er viktig å reflektere over hvordan man uttrykker sine følelser og hva man har lært som barn av foreldre og andre voksne.

‒ Hva slags følelser var det lov til å uttrykke? Var det noen som ikke var lov å uttrykke? Eller var det ingen begrensning, spør Evensen og fortsetter:

‒ Vi har det med å sammenligne oss med hverandre. Jeg er sånn, de er sånn. Noe er galt med meg fordi jeg ikke er som de andre, og noe er galt med meg siden jeg ikke føler sånn og sånn. Det kan gi følelser av skyld og skam. Og jeg tror at jeg er alene og at ingen andre har det som jeg. Men hvis jeg forteller det til andre, vil jeg oppdage at det ikke bare er jeg som har det slik. Vi går med masker og dekker oss til. Vi prøver å være som de andre.

Guds prosjekt
Evensen henviser til 1 Tess 5,23: «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!»

‒ Vi er legeme, sjel og ånd. De påvirker hverandre. Om jeg tar vare på kroppen eller ikke, påvirker sjelen og ånden. Hvordan du tenker om det åndelige livet, påvirker kroppen. Tingene henger sammen. Anerkjenn at vi er forskjellige. Følelsene kommer og går, og de påvirker oss. Se på følelsene som verdifulle. Hva gjør vi når de gode følelsene er borte? Vi prøver gjerne å komme opp til Gud. Men sannheten er at han kommer ned til oss, og det er hans prosjekt å frelse oss. Det viktigste er det som Gud tenker om oss. Det er ikke noe jeg avgjør, sier Evensen.

Kan vite
Igjen henviser han til bibelvers, denne gangen fra 1. Joh 5,10-13 hvor det står at de som tror på Guds Sønn, har evig liv.

‒ Jeg kan vite det uansett hva jeg føler. Følelsene kan ikke bestemme hvem Gud er og hvordan han er. Guds ord slår fast at den som har Sønnen, har livet. Tro er tillit. Det betyr å stole på Gud. Det er nok at jeg går til Gud med alt.

Har trekker Evensen en parallell til det å leve i mørket eller lyset som det står om i 1. Joh 1,6-7.

‒ De som lever i mørket, går ikke til Gud med alt, mens de som lever i lyset, kommer til Gud med sine synder. Jesu oppgave i dag er å tale vår sak for Gud.

Til slutt vil den daglige lederen i ImF-Ung advare mot å sette følelsene på en standard.

‒ De andre kan vise veldig glede, og så tror du kanskje at det er slik man uttrykker glede. Men det er flere måter å vise glede på. Gled deg på din måte, oppfordrer Andreas Evensen.

Fest på Ung Landsmøte

I dag blir Randaberg Arena full av ungdommer som skal på festival, det vil si UL (Ung Landsmøte).

– Påmeldinger til UL er som normalt. Det har tikket inn mange påmeldinger hver uke nå, men det store trykket er i uken før og i UL uka, sier prosjektleder Christina Sjaastad for UL 2016 til Sambåndet.

Som fjorårets UL, blir også årets UL arrangert i Randaberg Arena.

Fest
Hva er spesielt med årets UL?

– Årets tema er fest. Det har vi ikke hatt som tema før. Vi skal feire og markere noen av de kristne høytidene, som advent, jul, påske og pinse. Og vi skal også markere fastetiden. Torsdag vil det være redusert program med færre seminarer og vi vil blant annet tilby et seminar om bønn og et seminar om faste samt et praktisk seminar om Løvhyttefesten. 

Mange aktiviteter
Sjaastad kan også opplyse om at det også på dette UL blir mange forskjellige aktiviteter som man kan delta på, som badmintonturnering, dans, fotball, fotokurs, padling og tur til Preikestolen. Nye aktiviteter i år er misjonstivoli og ultimate frisbee.

– Jeg tror det blir kjempebra. Det er mange spennende talere og bibeltime- og seminarholdere, i tillegg til alle de forskjellige aktivitetene og seminarene. 

Bare NLM-ere får UL-rabatt

NLM Ung og ImF-Ung står begge som arrangører av UL (Ung Landsmøte). Men bare medlemmer av NLM Ung får deltakerrabatt.

På ULs hjemmeside står det: «Det er NLM ung som er hovedarrangør bak festivalen, i samarbeid med ImF ung.» Samtidig er det bare NLM Ung-medlemmer som får rabatt på UL og ikke ImF-Ung-medlemmer. Ukepass på UL koster kr 800 for medlemmer i NLM Ung, mens ordinær pris er kr 900.

Samarbeidsavtale
– NLM Ung er hovedarrangør i samarbeid med ImF-Ung, og vi har valgt å gi rabatt som et «gode» til våre medlemmer. Når de er medlemmer hos oss, får vi statsstøtte for dem, og da kan vi bruke disse pengene inn mot UL. Men det gjelder ikke for ImF-Ung medlemmer på UL, sier prosjektleder for UL, Christina Sjaastad, til sambåndet.no.

– Vi er medarrangør. NLM Ung har ansvar for alle utgifter og inntekter. Så har vi en samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet, sier daglig leder Kenneth Foss i ImF-Ung.

En negativ kommentar
– Hvorfor gir ikke ImF-Ung-medlemskap rabatt på UL, siden ImF-Ung er medarrangør?

– Det er fordi ImF-Ung da må betale NLM ung rabatten som deltakerne får. Foreløpig har vi vurdert det slik at dette vil koste oss mer enn det gir oss av inntekt. Derfor har vi heller ingen planer om å endre denne praksisen.

– Hva slags reaksjoner har dere fått på dette?

– Veldig få reaksjoner. Jeg har fått én negativ kommentar i løpet av seks år, sier Kenneth Foss.

Fra Bethel Music til UL

Bandet som skal holde åpningskonserten på årets UL, er medlemmer av Bethel Music. NLM Ung-leder Hans Kristian Skaar understreker at det ikke betyr at Bethel Church’ delvis omstridte teologi inntar ungdomsfestivalen.

Lovsangsbandet Leeland entrer scenen i Randaberg Arena 2. august kl. 23, på første dag av Ung Landsmøte (UL). Arrangører er NLM Ung i samarbeid med ImF-Ung.

Karismatikk

Sambåndet-redaksjonen har av en leser blitt gjort oppmerksom på Leelands tilknytning til Bethel Music gjennom bandmedlemmene Leeland Mooring og Casey Moore. Bethel Music springer ut av Bethel Church.

Bethel Church ligger i Redding, California og har Bill Johnson som seniorpastor. Førsteamanuensis Arne Helge Teigen ved Fjellhaug internasjonale høgskole (som eies av NLM) har i Dagen omtalt denne kirken som en «betydelig premissleverandør for ytterliggående karismatikk». Teigen har henledet oppmerksomhet mot Bill Johnsons kristologi og mener pastoren «reduserer Jesus ved å se bort fra hans guddommelighet».

– Vi ble selv klar over koblingen for noen uker siden og visste ikke om den da vi inngikk avtalen med Leeland, sier NLM Ung-leder Hans Kristian Skaar til Sambåndet.

Plateselskap

Ifølge Skaar fikk NLM Ung informasjonen fra en person internt i NLM. Ung-lederen skiller mellom Bethel Music og Bethel Church. Etter at de fikk informasjonen, har NLM Ung arbeidet med å komme i kontakt med Leeland for å finne ut hva de to bandmedlemmene står for og hvilken relasjon de har til Bethel Church.

– Vi har nå oppnådd kontakt, og Leeland forteller at de bare er artister på plateselskapet Bethel Music. Dette er et plateselskap med flere ulike artister fra ulike sammenhenger. I tillegg er to av bandmedlemmene med i et lovsangskollektiv (Bethel Music Collective, red.anm.) sammen med lovsangsledere fra ulike kirker og kirkesamfunn i USA. De presiserer at de ikke er aktivt involvert i Bethel Church. De går ikke i Bethel Church, er ikke engasjert i kirken og ser ikke på seg selv som representanter for Bethel Church, opplyser Skaar.

«Opprømt»

Av nettsiden til Bethel Church framgår det at Bethel Music ble startet i 2009 «for å ta seg av (engelsk: steward) sangene som springer ut fra vår kirke (engelsk: house) og våre lovsangsledere». 20. august 2015 skriver Leeland på sin Facebook-side at de er «så opprømt av å kunne annonsere at vi nå er del av Bethel Music Artist Collective». Så lenker de til presentasjonen av bandet på nettsiden til Bethel Music. Her står det at «Leeland er opprømt (engelsk: excited) over å ha sluttet seg til (engelsk: to partner with) Bethel Church og lovsangsbevegelsen til Bethel Music. Selv om de skal bo med sine familier i Nashville, Tennessee, kommer Leeland til å ta del i sangskriving, album, turneer, konferanser og lokale gudstjenester når de besøker Redding, California».

I et videoklipp på presentasjonssiden opplyser Leeland Mooring at det var han som tok kontakt med «Brian» (grunnleggeren av Bethel Music, Brian Johnson, som er sønn av Ben Johnson, red.anm.) i forbindelse med en sang Mooring hadde skrevet. Mooring forteller om familiære røtter i ulike kirker. «Nå får vi en ny stor rot, som går inn til Bethel», avslutter han videoen med, med en smilende Casey Moore ved siden av seg.

Går som planlagt

– Vi forholder oss til det Leeland selv sier til oss. Bandet har de siste ti årene ved flere anledninger bidratt både på lokale og nasjonale arrangement rundt om i NLM og andre deler av kristen-Norge, og Leeland har også besøkt UL tidligere. Vi opplever at de har vært både tydelige og bibelske i både tale om Jesus, nåden og kristenlivet. Og hele veien har de vært preget av et sterkt misjonsfokus. De har også bidratt med musikken til NLMs video om de minst nådde fra GF i 2012, sier Hans Kristian Skaar.

– Kan det bli aktuelt å avlyse konserten med Leeland?

– Med den informasjonen vi nå har, er det ingenting som skulle tilsi at denne konserten blir avlyst, sier Skaar.

Apostler

Han understreker at NLM Ung heller ikke har sett noen tegn til at Leeland formidler noe av det som kalles «New Apostolic Reformation», som knyttes til blant andre Bethel-pastor Bill Johnson. Denne retningen mener at Jesus også i dag utnevner apostler, og at det kan framstå profeter som på bibelsk tid.

– Det er elementer her som skiller seg fra det NLM står for, bekrefter Skaar.

Norgesturné

Lederen for NLM Ung sier også at han har orientert både ledelsen i ImF-Ung og ImF sentralt om Leelands medlemskap i Bethel Music.

– Jeg slutter meg til det Hans Kristian Skaar sier og har ikke noe å tilføye, sier daglig leder Kenneth Foss i ImF-Ung.

Dagen etter at Leeland har spilt på UL, skal de for øvrig til Filadelfia i Kristiansand. Og i starten av september besøker bandet Filadelfia-menighetene i Ålesund, Drammen, Rælingen og Fredrikstad.