Innlegg

ENGASJEMENT: Mange av ungdommene stopper opp for å snakke med Reidar fra Åpne Dører og for å få informasjonsmateriell etter møtet om forfulgte kristne i Kina. FOTO: Brit Rønningen

Åpne dører på ungdomsmøte

Det er et sterkt møte med den forfulgte kirke i Kina på Ungdomscampen, og ungdommene er engasjerte.

LYNGDAL: ‒ Er dere alene, eller er det noen fra politiet eller myndighetene her, spør Reidar, reisekoordinatoren fra Åpne Dører, og ser utover salen med ungdommer på møtet denne onsdagskvelden på Ungdomscampen på Lyngdal Bibelcamp.

Han har reist mye i lukkede land. Det ønsker han fremdeles å gjøre. Derfor kan han ikke stå frem med fullt navn og bilde. Denne kvelden tar han med ungdommene til Kina og en kinesisk husmenighet og tar rollen som pastor.

Kompromisser
‒ Vi har ikke lov til å samles. Jeg har sittet 20 år i fengsel, fortsetter Reidar og viser til pastor Lamb. Han spør om ungdommene vet hva det står om i Johannes Åpenbaring.

‒ Den boken handler om de siste tider. Der står det mye om at det skal komme forfølgelser. I Kina er det slik at ingen kan forkynne om Jesus til deg før du er 18 år, men i Bibelen står det at en skal gå ut i all verden gjøre disipler. En må også fortelle om Jesus i Kina og andre lukkede land. Vi kan ikke inngå kompromisser med myndighetene når det gjelder det, sier Reidar og kommer med eksempel på hvor frimodige kinesiske kristne kan være.

‒ Når husmenigheter samles, synger de lovsanger, og møtene kan vare i timevis.

Overvåking
I 27 år har han reist for Åpne Dører.

‒ Ungdomslaget mitt hadde lyst til å samle inn penger til Åpne Dører. Jeg ble utfordret til å reise. Siden har det blitt reising, sier Reidar til sambåndet.no.

Ungdommene får høre om hvordan noen menigheter må avgi fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning når de skal på gudstjeneste i Kina. Både utenfor og inne i kirker har myndighetene satt opp overvåkingskameraer med programvare for ansiktsgjenkjenning.

MINIBIBEL: Reidar med en kinesisk minibibel. Den tar liten plass og gjør det mulig å få inn flere bibler i Kina. FOTO: Brit Rønningen

Bibler
‒ Hvor mange bibler har dere hjemme? En? To? I Kina måtte opptil 50 000 mennesker dele på én bibel på 90-tallet. Det var en enorm mangel på bibler.

Så får ungdommene høre om Perleprosjektet. Den 18. juni 1981 ble bibelbeholdningen i Kina doblet på én natt, fra 1 million til 2 millioner. Det ble beskrevet som den største operasjonen i sitt slag i Kinas historie.

‒ Det var et svar på nødropet fra kinesiske kristne: «Gi oss en bibel!», forklarer Reidar.

En million kinesiske bibler ble smuglet via en lekter og en slepebåt til en strand i det sørlige Kina. Ved stranden ventet rundt 2000 kinesiske kristne og hentet biblene i lastebiler og på sykler.

Fra 1950-tallet til rundt år 2000 økte antall protestantiske kristne i Kina fra 700 000 til 70 millioner. I dag er det 100 millioner kristne i Kina. Det er flere kristne i Kina enn det er i USA og flere kristne enn medlemmer i kommunistpartiet. I huset hos pastor Lamb kunne så mange som 400 mennesker samles på en gudstjeneste. For å få plass til hele menigheten ble gudstjenesten gjentatt tre ganger i uken.

‒ Be for landet mitt. Takk for at du ble med på husmøte, avslutter Reidar.

Engasjement
Etterpå stiller han seg opp ved et bord med informasjonsmateriell for Åpne Dører. Mange av ungdommene stopper opp for å snakke. For en av dem er ikke det Reidar forteller, noe nytt, for hun har vært på møte med ham før. En annen ønsker Guds velsignelse i arbeidet. Noen har spørsmål, og noen lurer på hva de kan gjøre og kikker på informasjonsmateriellet og kortene med bilde av forfulgte kristne på forsiden og bønneemner på baksiden.

‒ Du kan be for «Samiah», foreslår Reidar og gir kortet med bilde av «Samiah» til en gutt.

Engasjementet til disse ungdommene er det ikke noe å si på.

TROVERDIG: - Bibelen er troverdig når den sier at du er kjent og elsket av Gud, fremholder Vegard Hetlebakke i bibeltime på Ungdomscampen. BEGGE FOTO: Brit Rønningen

Med ImF-Ungs visjon som tema på Ungdomscampen

Den første uken på Ungdomscampen gjør de unge et dypdykk i hva det vil si å kjenne Jesus.

LYNGDAL: Vegard Hetlebakke er bibeltimeholder på Ungdomscampen den første uken på Lyngdal Bibelcamp (LBC). Han tar utgangspunkt i den første delen av ImF-Ungs visjon: Å kjenne Jesus.

‒ I Bibelen får vi bli kjent med Jesus, det levende ordet om Jesus. Da skjer det noe i hjertene våre. Det er troverdig, og det har kraft til å forandre mennesker, sier Hetlebakke.

Men det er ikke bare snakk om at vi skal kjenne Gud.

Redningsmann
‒ Hagar i 1. Mos kalte Gud: «Du er en Gud som ser.» Gud ser meg og kjenner meg. Ja, Gud vil først og fremst kjenne deg, fortsetter Hetlebakke.

Fra Powerpoint-presentasjonen trekker han fram et bilde fra historien om Narnia. Det viser Edmund som er lurt av heksa og sitter i fangenskap.

‒ Hva har du mest lyst på i denne verden, spør Hetlebakke og svarer selv:

‒ Du kan bli lurt og satt i fangenskap idet du prøver å få det du har mest lyst på. Edmund kan være et bilde på alle mennesker. Vi vendte oss alle hver vår vei og er alle i fangenskap. Vi trenger en redningsmann.

ARRANGEMENTSKONSULENT: Ragnhild Naterstad i ImF-Ung.

Visjon
Arrangementskonsulent i ImF-Ung, Ragnhild Naterstad, forteller til sambåndet.no at det alltid pleier å være tema på Ungdomscampen.

‒ I år er det ImF-Ungs visjon som er tema, og den preger Ungdomscampen ved at den blir tatt opp i forkynnelsen i bibeltimene, sier Naterstad. 

ImF-Ungs visjon bygger igjen på visjonen til ImF-eide Awana Norge – om at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.

I uke 28 er det å elske Jesus som blir tatt opp, mens i uke 29 er det å tjene Jesus som er tema. Dermed er de tre verbene i visjonen «brukt opp», mens Bibelcampen jo teller fire uker.

Ære

I uke 30 handler det om å ære Jesus.

‒ «Å ære Jesus» står ikke i visjonen. Hvorfor har dere valgt det som tema den siste uken?

«Ære» er et begrep som åpner opp for å se nærmere på hva det konkret betyr å leve som kristen. Det kan hjelpe oss til å løfte blikket og vise oss at vi lever for noe større enn oss selv, forklarer Naterstad.

Kjærlighet
I bibeltimen er Vegard Hetlebakke også inne på det å leve for noe mer enn seg selv.

I Joh 17,3 står at det evige livet er at vi kjenner Jesus. Det handler om mer enn her og nå, men evig liv, sier Hetlebakke.

Så spør han hvem det er vi får kjenne, når vi får kjenne Jesus.

Jesus oppfylte lovens standard for oss. Det betyr at vi er Guds arvinger, Guds sønner og døtre. Dette er ekte kjærlighet. Han ser alle ting, og han ga livet sitt for oss. Jesus er mange ting, men først og fremst vår redningsmann. Han griper tak i oss når vi ikke klarer oss selv. Å kjenne Jesus er livet, fremholder han og slår fast:

Å kjenne Jesus handler om å la seg elske av ham og tro på ham. Først og fremst er du kjent og elsket av Gud. Det er der vi må begynne.

Fredrik Ree holder bibeltime på Ungdomscampen. Alle foto: Brit Rønningen

En interaktiv bibeltime

Når Fredrik Ree skal holde bibeltime på Ungdomscampen, foretrekker han at ungdommene deltar.

Klokken nærmer seg 12.00 og man kan finne ungdommene på Lyngdal Bibelcamp inne i hallen på KVS Lyngdal. Det er tid for bibeltime på Ungdomscampen og Fredrik Ree som har ansvaret for bibeltimene, er klar. Han har valgt Møter med Jesus som tema. I dag vil han snakke om hvordan Jesus møter to personer, nemlig synagogeforstanderen Jairus og kvinnen som hadde hatt blødning i tolv år, som det står om i Mark 5, 22-43.

Møter
‒ Hva ser dere her? Hva foregår i denne teksten, spør Ree etter at han har lest teksten.

Han foretrekker å gjøre det interaktivt når han skal ha bibeltime, for han vil gjerne at de unge skal lære noe, og da må de være aktive.

– Jesus var ute på sjøen og går på den andre siden. Der møter han synagogeforstanderen som har en syk datter. Så kommer kvinnen, og hun rører ved Jesus, sier en.

– Folkemengden lo da Jesus sa at datteren ikke er død, men at hun sover, svarer en annen.

‒ Det er to historier her. Jairus løper til Jesus for at han skal komme og legge hendene på datteren slik at hun kan bli helbredet. Kvinnen kommer og forstyrrer hans agenda. Hva gjør Jesus, spør Ree.

Hvorfor
‒ Hun falt ned for Jesus, kommer det fra en.

‒ Ja, hun falt ned for Jesus og fortalte hele sannheten. Jesus lytter til hennes historie. Hvorfor var kvinnen der? Og hvorfor tok Jesus seg tid til henne når Jairus ventet på ham, undrer Ree.

Det kommer flere forslag fra ungdommene.

‒ Men det er én ting dere ikke observerte, og det er det som skjedde under samtalen med kvinnen. De kommer med beskjed om at Jairus’ datter er død. Hvorfor sier han at datteren sover? Og andre hvorfor-spørsmål: Hvorfor lar han Jairus gå i uvisshet om datterens skjebne? Hvorfor legger han seg på kne for Jesus, vil Ree vite.

Etter bibeltimen er det samtale i grupper.

Uren
Spørsmålene blir hengende i luften før han går nærmere inn på kvinnen.

‒ Det står at kvinnen hadde gått til mange leger, det betyr at hun hadde gått til heksedoktorer. I Det gamle testamentet er kvinner med blødninger urene. Hvis man tok på noen som var uren, ble man selv uren. Jødene var nøye med renhetsforskriftene. At kvinnen har hatt blødninger i tolv år betyr at hun ikke har blitt berørt på tolv år. Vi trenger å bli berørt for å leve. Jesus setter seg med henne. Hvorfor skjelver hun?

Ree svarer selv:

‒ Hun vet konsekvensene av å berøre Jesus. Alle i folkemengden risikerte å bli urene på grunn av henne, og hun kunne bli strengt straffet.

Timing
Så vender han tilbake til spørsmålet hvorfor Jesus sier at Jairus’ datter sover.

‒ Jesus vil vise at det er han som har makt over døden. Det skjer en vekst hos Jairus fra han ber til han får bønnesvar. Han venter på Jesus, og det gjør at han får tillit til Gud, sier Ree og konkluderer:

‒ Når vi ikke får bønnesvar, lurer vi på: Hva holder du på med, Gud? Hvorfor svarer du ikke? Vår timing er ikke alltid som Jesus sin, og hvis vi prøve å presse vår timing over på Jesus, vil vi slite med å føle oss elsket av Jesus. Av og til er det bra at Gud ikke gir oss de svarene vi vil ha.

Bibeltimen er over, og ungdommene deler seg inn i grupper for å samtale om den.

Forsidebilde: Fotballturneringen er i gang. Bilde over: Full action under volleyballturneringen. Alle foto: Brit Rønningen

Action på Ungdomscampen

Ungdommene på Lyngdal Bibelcamp trenger ikke å kjede seg. Det sørger actiondag med volleyball- og fotballturnering for.

LYNGDAL: En gjeng ungdommer har samlet seg på volleyballbanen på KVS Lyngdal. Flere kommer til. De er med på Ungdomscampen på Lyngdal Bibelcamp og venter på action og på at volleyball- og fotballturneringen skal begynne. Høyttalere er rigget til og på et bord jobber noen med å gjøre klar en pc. Noen etternøler kommer slengende. Omsider kan turneringen begynne. Aktivitetsleder Christian Løkhammer orienterer først om reglene.

Barbeint
− I fotballturneringen er det første mann til tre mål på fem minutter. I volleyball er det første mann til 21 poeng, forklarer han.

Så leser han opp lagene. Cirka 60 ungdommer har meldt seg på turneringen og de blir delt opp i 12 lag. Ikke alle ungdommene har skotøy som passer like godt til å spille turnering i og noen går barbeint.

− For å gjøre det rettferdig, må alle spille barbeint, sier Christian.

Etter hvert kommer også målene til fotballturneringen på plass på plenen ved siden av volleyballbanen.

− Lag 1 og 2 går på fotballbanen og lag 7 og 8 går på volleyballbane 1 og lag 5 og 6 går på volleyballbane 2. Er dere klar, spør Christian før han tar nedtelling. Og så er kampen er i gang.

Rakel Naomi Thorstvedt, Emilie Olivia Nordhaug og Marius Foss liker seg godt på Ungdomscampen.

Stemning
Rakel Naomi Thorstvedt står og venter på at hennes lag skal få spille, mens Emilie Olivia Nordhaug bare ser på.

− Jeg skal ikke delta på turneringen, for da blir jeg støl i kroppen, sier hun spøkefullt til sambåndet.no.

Hun har vært mange ganger på Ungdomscampen.

− Jeg trives her og det er kjempegod stemning og fine folk.

Rakel Naomi har også vært på Ungdomscampen flere ganger.

− Vi er en gjeng fra Tremor kirken som reiser sammen. Det er fint å være her, sier hun.

Vokst opp
Marius Foss er ferdig med en volleyballturnering som laget hans vant, og nå venter han på å få spille igjen. Han er nærmest vokst opp med Lyngdal Bibelcamp.

− Jeg hadde ikke vært her hvis det ikke hadde vært for Bibelcampen. Mamma og pappa traff hverandre her, forteller han.

Fredrik Ree sitter og venter på at laget hans skal spille.

Bibeltimeholder på Ungdomscampen, Fredrik Ree, deltar også på turneringen.

− Tema for bibeltimene er «Møter med Jesus», og jeg snakker om hvordan Jesus møter ulike mennesker i Bibelen. Det er interaktiv undervisning der deltagerne ikke bare hører på meg, men der vi leser og tolker bibelteksten sammen. Jeg ønsker å lære ungdom å lese Bibelen på egen hånd, sier Fredrik.

Sommerjobb
Aktivitetsleder Christian er med på Ungdomscampen på sjette året.

− Det er veldig kjekt og gøy på Ungdomscampen, og jeg liker mottoet for Bibelcampen: «Ferie gir hvile – Guds ord gir kraft», forteller han.

Så da han trengte en sommerjobb og han så at Ungdomscampen søkte etter aktivitetsleder, søkte han og fikk jobben.

Resultatet av turneringen blir at lag 10, som er Christians lag, vinner volleyballturneringen, mens lag 9 vinner fotballturneringen.

− Det var en vellykket turnering. Folk synes alltid det er gøy med turneringer nå man er på leir, oppsummerer Christian.

− Som aktivitetsleder prøver en å finne aktiviteter som en tror alle vil like, legger han til.

Ungdomscamp med god stemning

Ungdomskonsulent Solveig Hosøy i ImF-Ung har travle dager som ansvarlig for Ungdomscampen.

–Det har vært veldig god stemning og mange folk på Ungdomscampen. I forrige uke var det fullt. Det er rundt 90 ungdommer på bibeltimene og godt over 100 på kveldsmøtene. Det er Hosøys foreløpige oppsummering av årets opplegg for ungdom på Lyngdal Bibelcamps.

Ungdommene møter opp
– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått?

– Vi har fått gode tilbakemeldinger. Foreldre setter pris på det gode tilbudet vi har til ungdommene. Og ungdommene selv møter og stiller opp kveld etter kveld. Det er en tilbakemelding i seg selv.

Denne uken på Ungdomscampen har Hosøy ansvar som ungdomsforkynner. Tema for bibeltimene har vært Bibelen en spennende bok.

– Jesus er tilstede på møtene. Det er stort å få være med på. Så er det masse flott ungdom. Hver uke er det cirka 20 ungdommer som jobber frivillig på campen, sier Hosøy.

Peke på Jesus
I fjor fikk ungdommen på Bibelcampen et nytt treffsted i det nye tun-bygget, som kalles Eden. Ifølge Hosøy fungerer stedet bra i år som ungdomscafé. Den er åpen hver kveld når det ikke er kveldsmøte.

– Det er fire ansatte som har ansvar for cafeen hver uke, og det er mye ungdom som kommer, forteller Hosøy.

Foruten forkynnelse er det forskjellige aktiviteter som gocart og boblefotball på Ungdomscampen.

– Vi ønsker å tilby gode aktiviteter og godt fellesskap til ungdommene, men vi ønsker først og fremst å peke på Jesus, sier Solveig Hosøy.

 

 

Rekordsommer på Campen

– Alle ukene var de beste noensinne, ifølge årets gjester.

– Ja, vi har en rekordsommer, sier administrasjonsleder i ImF, Anja U. Heggen. Det sier hun uten å ha full oversikt verken på besøkstall, kollekt-tall eller inntekter.

– Men det er godt med folk alle ukene, og gjestenes tilbakemelding sier oss mye, framholder hun.

Investering.
Ifølge Heggen er det den økonomiske satsingen som begynte i fjor sommer, som nå begynner å gi avkastning for fullt.

– Da vi la ned Sommerstevnet for to år siden, hadde vi et ønske om å lage Sommerstevne-sus gjennom hele campingsesongen. Derfor bestemte vi også å bruke mer penger på campen, og da særlig programdelen. Vi la nok lista litt vel høyt i fjor og har justert den noe ned. Likevel har vi beholdt mye av det løftet vi ønsket, sier Anja U. Heggen.

– Det er alltid rom for justeringer og forbedringer, men jeg tror vi har funnet en god vei å gå. Det gjelder både talere og sangkrefter. Vi har beholdt en del av bredden, samtidig som vi spisser innenfor hver uke, sier hun.

GF-tall.
Den best besøkte uken var som vanlig uke 29.

– Det var en festreise, sier Kenneth Foss som var leirsjef den uken.

Besøkstallene viser 300 på bibeltimene, 300 på barnesamlingene og en storsamling søndag som nesten sprengte hallen. Tett oppunder 900 møtedeltakere denne søndagen er besøkstall som matcher møtene under GF sommeren 2013.

– Vi hadde også fullt belegg på overnatting og camping, og 35-40 enheter hele uken på ekstra-jordet oppe ved hallen. Det har jeg aldri opplevd før, sier Kenneth Foss.

– Men én ting er selve møtene, personlig ser jeg mer og mer av verdien disse ukene har for folks åndelig liv resten av året.

Eden.
I tillegg til kostnader knyttet til programmet, er det personellkostnader som er den største utgiftsposten. Både Kidzcamp for barn og b-tween og Ungdomscampen har 10-12 ansatte i drift hver uke.

Årets ungdomscamp hadde også fått nytt lokale. Drivhuset som har huset Johannes Åpenbar, er i ferd med å bli historie. Ungdommen har derfor fått nytt treffsted i det nye tun-bygget. Med Eden, som lokalet heter, har foreløpig ikke blitt noe paradis. Lokalet er mindre, trangere, er mer som et klasserom og har ikke samme sjarm som før. Både ungdommer og ungdomsledere har overfor Sambåndet gitt uttrykk for at de savner «Baren», og for en del av ungdommene var det andre samlingssteder på området som var like populære.

– Jeg tror alle er enige om at årets Eden ikke var optimalt. Det er nytt og fint, men mangler noe av sjarmen fra det gamle lokalet. Her bør vi nok justere noe til neste år, sier Heggen, som likevel skryter av opplegget.

– Programmet var veldig bra, og ungdomslederne gjør en kjempejobb. Forkynnelsen er også solid, og det fortelles om ungdommer som både blir frelst og fornyet, sier Anja U. Heggen.

 

Jobber for eget og andres påfyll

– Det er ikke lønnen som lokker oss til Lyngdal, sier ungdommene.

@LYNGDAL: Det er sol, det er varmt, og det er midt på sommeren. Inne i møtesalen på Lyngdal Bibelcamp er dagens bibeltime på vei inn i «andre punktet», og et sted der hjemme har mange av vennene allerede gjort unna første økt på dagens sommerjobb.

Men ikke i Lyngdal. Her er det noen som så vidt har våknet til liv.

UNGDOMSCAMPEN
Klokka er i ferd med å bikke 11.15 når en håndfull formiddagstrette ungdommer snubler inn i peisestua på KVS-Lyngdal. De er klare for morgenens første matbit før resten av dagen skal på plass.

– Flott, da er vi alle, sier Solveig Hosøy. Hun er ansatt i ImF-ung som leder for Ungdomscampen i Lyngdal. Med egne bibeltimer, action-opplegg, kveldsmøter og ikke minst treffsted i Johannes Åpenbar til etter sommermørkets frambrudd, lever ungdomscampen sitt eget liv i Lyngdal. Et godt liv, skal vi tro deltakerne og lederne – og avisa Dagen.

Denne uken har Solveig med seg 15 ungdommer fra Nordhordland Indremisjon til å fylle oppgavene i teamet. Det gjør ingen av dem rike. De fleste har litt lønn, men noen, som lovsangsbandet, jobber bare for hus og mat.

Og påfyll.

p-vegard-hetlebakke-og-lena-kleivland-fotoVV

Vegard Hetlebakke og Lena Kleivland er to av ungdomslederne i sommer. Foto Vilhelm Viksøy

FOR EGEN DEL
For når Sambåndet møter noen av dem etter at hvitosten er ryddet bort og dagens mange gjøremål er fordelt, forteller de om helt andre ting enn bankkontoen som motiv for valget av sommerjobb.

– Det er veldig kjekt å være her. Vi er en gjeng som kjenner hverandre godt fra før, og da blir det veldig sosialt. Dessuten får jeg mye påfyll for min egen del. Egentlig er det jo nesten som å ha ferie, sier Lena Kleivdal, som har sommerjobb i Lyngdal for andre år på rad.

Førstereisgutt Vegard Hetlebakke sier seg enig.

– Jeg visste ikke så mye før jeg kom, men inntrykket er positivt. Det er veldig sosialt og kjekt å være her og mange gode møter å få med seg.

MØTETID
For selv om dagen har mange oppgaver som skal fylles, vanker det også mye fritid og rikelig med tid til å være deltaker på både ungdomsmøter og andre møter. Det er noe av det viktige med en slik jobb.

– Det er et godt fellesskap. Vi har kristne rundt oss hele tiden, og det gir oss påfyll, sier de.

– Så mer lønn er ikke nødvendig?

– Det går veldig fint som det er, sier Lena.

– Dersom jeg skulle vært her hele sommeren, ville det nok vært annerledes, men for en uke og to går dette bra, sier Vegard – og kaster seg ut i dagens oppgaver.

KIDZ-GJENGEN
Men før Vegard, Lena og de andre ungdommene hadde gnidd søvnen ut av øynene, var en annen gruppe ungdommer allerede godt i gang med sitt opplegg. For det er ikke bare ungdomscampen som gir liv til framtiden, også barna fra 3 til 12 har sitt eget opplegg i Kidz camp.

– Vi har det veldig kjekt, sier Maria Elstad.

23-åringen er teamleder for de tolv ungdommene som har sommerjobben sin her. For på samme måte som ungdomscampen, drives også Kidz camp av ungdommer som brenner mer etter å gi påfyll til seg selv og andre, enn etter å fylle kontoen.

– Dette er også ledertrening. Her får unge ledere stor mulighet til å prøve seg i ulike oppgaver. Da er det min jobb som teamleder å følge dem opp, sier hun.

(saken fortsetter under bildet)

n-kidz-bonnesamling-fotoVV

Ledere på Kidz camp forbereder dagen i bønn. Foto: Vilhelm Viksøy

FRITID NOK
Barnetog, barnetime, familieaktiviteter, innslag på kveldsmøte og grill-fest. Det er noe av innholdet som fyller dagen for de ansatte i Kidz camp. Men når dette er planlagt, gjennomført og unnagjort, er det mange timer igjen av døgnet.

– Vi som er her, får god tid til å være med på opplegg selv også, sier Maria.

Og selv om Kidz camp og Ungdomscampen er to ulike team, har de mye tid sammen – og noen jobber også begge steder i løpet av en sommer.

n-kidz-lyngdal-leggetid-fotoVVLEGGETID?
En av de som har tjent to ulike team, er Jakob Saghaug.

– For meg er dette ferie samtidig som jeg får stor mulighet til å gjøre nytte for meg. Jeg liker tanken på at jeg kan bety noe for andre og være et forbilde, sier Jakob.

Han reiste selv mye til Lyngdal som liten og opplevde godene ved å være barn på campen. På denne måten får han gitt litt tilbake.

– Det viktigste for meg er at jeg får påfyll for egen del ved å være her, og så gir det meg veldig mye å se at barna koser seg og lærer noe. Det er faktisk betaling mer enn nok for meg, sier 20-åringen som er ansatt for 3. året på rad.

– Men du, jeg så et oppslag om at dere i teamet ble oppfordret til å være i seng til midnatt. Går det bra?

– Det holder litt hardt, for vi pleier ofte å henge nede i baren til den stenger klokka ett. Men det er viktig med nok søvn, så vi greier i alle fall å holde ro på internatene slik at de som vil får sove, sier camp-arbeideren.

n-kidz-lyngdal-jakob-fotoVV