Innlegg

NY BOK: – Mitt inderlige ønske er det samme som Johannes’ ønske; at mennesker skal komme til tro, at de skal se hvem Jesus er, at de skal bli glad i å lese Bibelen og være vitner om Jesus, sier Vegard Soltveit. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Fra bibelgruppe til bok

Vegard Soltveit har skrevet en bok som han håper kan hjelpe folk til tro.

– Da jeg jobbet i ImF Sør og var ungdomsarbeider i Finsland og Frikstad bedehus, opplevde jeg et behov for et bibelgruppeopplegg. De som fantes, var mest temarettet. Det manglet et opplegg som går inn i bibeltekstene. Jeg kontaktet daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung og nevnte at jeg ønsket å lage en bok av opplegg jeg brukte da jeg jobbet i ImF Sør. Andreas syntes det var en god idé, sier assisterende generalsekretær Vegard Soltveit i Den norske israelsmisjon (DNI) til Sambåndet.

Boken som heter «For at dere skal tro», er nå gitt ut på Sambåndet Forlag i samarbeid med DNI og ImF-Ung. «For at dere skal tro» er et bibelgruppeopplegg over Johannesevangeliet 1–12.

Til tro

Hva vil du med boken?

 – Mitt inderlige ønske er det samme som Johannes’ ønske; at mennesker skal komme til tro, at de skal se hvem Jesus er, at de skal bli glad i å lese Bibelen og være vitner om Jesus. Jeg håper boken kan hjelpe folk inn i bibeltekstene og til å trekke linjer og se sammenhenger.

Hvorfor et bibelgruppeopplegg om akkurat Johannesevangeliet?

Jeg har alltid likt Johannesevangeliet. Det er en sentral bok, det er et av evangeliene, og det er annerledes enn de andre tre evangeliene. I kapitlene 1–12 vandrer Jesus ute blant folk.

Perspektiv

Soltveit fremholder at boken fokuserer på flere ting.

Det ene er Det gamle testamente (GT) som perspektiv for å forstå Johannesevangeliet. Johannes vil vise hvem Jesus var. Han snakker om tegn, mens de andre evangelistene snakker om under. Johannes bruker GT for å vise at det Jesus gjør, er tegn på at han er den som GT snakker om.

Det andre forfatteren fokuserer på, er trospersektivet.

Johannes skriver på slutten av evangeliet at han har skrevet for at folk skal komme til tro.

Til slutt nevner han misjonsperspektivet med indremisjon, ytremisjon og jødemisjon.

Disse perspektivene hører sammen og må gå sammen, forklarer Soltveit.

Daglig leder Petter Olsen i Sambåndet Forlag framhever at boken kaster lys over den kristne tros jødiske røtter og dermed også at de to testamentene i Bibelen henger sammen. 

Videoer

Det er også lagt ut videoer på preik.tv for hvert kapittel. Noen ligger åpne, og andre må man ha kode for å se. Hvert kapittel har spørsmål til samtale og refleksjon.

Hvem er boken for?

Dette bibelgruppeopplegget passer for folk i 20-årene, men også tenåringer kan bruke det, sier Vegard Soltveit.

Visegeneralen

Han er ungdomsarbeider, men blir snart assisterende generalsekretær. Vegard Soltveit skifter organisasjon og arbeidsoppgaver.

– Jeg er absolutt ikke lei Indremisjonsforbundet (ImF) eller ungdomsarbeid, forsikrer Vegard Soltveit overfor Sambåndet.

For tiden er han ansatt som ungdomsarbeider i Finsland og Frikstad bedehus, men den 15. august begynner han som assisterende generalsekretær i Israelsmisjonen (DNI).

– Å være ung og ansatt i ImF er fint, det. Det er godt å bli kjent med organisasjonen på flere plan. ImF er en god organisasjon å arbeide i og et godt sted å være trossamfunnsmedlem, fortsetter Soltveit.

– Hva er det beste med å jobbe i ImF?

– Noe av det beste med min tjeneste i ImF har vært alle de fantastiske menneskene jeg har blitt kjent med. Det beste har vært å se at unge mennesker begynner å lese i Bibelen og ønsker å følge Jesus. Dette har jeg sett mye av, og det er utrolig gøy!

Utfordrende ungdomsarbeid
– Og hva er det mest utfordrende med å jobbe i ImF?        

– Det meste er gledelig i arbeidet med ungdom. Utfordringen er å få timene og dagene til å strekke til, da det er mye som kunne og burde vært gjort som det ikke blir tid til. Det er også leit å oppleve at noen av ungdommene gjør andre valg enn hva jeg skulle ønske, og bytter ut bedehusmiljøet med andre miljøer.

Utfordringen med ungdom som velger bort bedehusmiljøet har han ingen enkle svar på, men når han blir utfordret av Sambåndet, deler han sine tanker om hvordan nå unge med evangeliet.

– Alle mennesker er likt stilt og trenger å få høre evangeliet, uansett alder. De må få evangeliet forkynt, og man må forkynne der de er i livet. Et annet viktig aspekt tror jeg er å vise ungdommene respekt og tillit. Vise at jeg stoler på dem og vil være med dem. Så må de få ansvar, slik at de får tilhørighet og eierskap til arbeidet. Ungdomsarbeidet er ikke mitt soloprosjekt, men det er Guds arbeid som både jeg og ungdommene blir invitert til å være med på.

I ungdomsarbeidet har Soltveit lagt stort vekt på bibelgruppearbeid.

– Det er noe jeg tror vil bære mye frukt også etter at jeg slutter i min tjeneste i ImF.

Han tror også at flere voksne kan engasjere seg i ungdomsarbeid.

– Ungdom vil ha kontakt med voksne. De opplever det trygt og godt at voksne vil være sammen med dem.

Sterke opplevelser
– Hva er dine sterkeste opplevelser fra ImF?

– Det er mange! Men særlig vil jeg trekke fram noen weekender hvor det har vært delekvelder og vitnesbyrd, og det har vært sterkt at ungdommene selv har vitnet og delt. Å være med på møteuker hvor alle generasjoner har vært representert, har også vært veldig sterkt. Jeg har også vært med på hjelpesendingstur til Russland som har vært veldig sterkt, forteller Soltveit.

Han kjente ImF godt før han begynte å jobbe der, fra bedehus, leirer og et år på Bildøy Bibelskole.

– Det var et veldig lærerikt og fint år. Jeg anbefaler alle å gå på Bildøy.

På ImFs Generalforsamling i 2013 ble Soltveit med et benkeforslag valgt inn i forbundsstyret.

– Når du er med i forbundsstyret, blir du kjent med organisasjonen og får innblikk i prosesser og ta del i arbeidet. Du lærer en del om hvordan drive organisasjon, og det er noe jeg tar med videre.

Fremtiden
– Hva tenker du fremtiden for ImF?

– ImF er inne i en spennende tid der de vil satse på forsamlinger. Dette tror jeg er veien å gå, å styrke trossamfunnet og forsamlingene. Det er også spennende med det nye barneopplegget som kommer til høsten, og lederkonferansen som erstatning for Arbeidermøtet. Alt dette er viktig for ImF framover, sier Soltveit.

Men snart går han over til å jobbe i DNI. Overskriften «Headhuntet til Israelsmisjonen» som Sambåndet brukte rett etter at det ble kjent, er ikke Soltveit komfortabel med.

– En jeg kjenner, tipset dem om meg. De ringte og spurte meg om jeg hadde sett stillingen og om jeg ville søke. Jeg ble oppfordret til å søke og ikke direkte spurt om jobben, forklarer Soltveit.

Navnediskusjon
På DNIs landsmøte var det diskusjon om navnet. Flere tok til ordet for at Israelsmisjonen burde skifte navn, et forslag som ble møtt med en del motstand.

– Hva en organisasjon skal hete er viktig. Det er tradisjoner og en historie som skal ivaretas, samtidig skal navnet klart fortelle hva som er organisasjonens arbeid. Diskusjonen om navneendring blir spennende å følge. Jeg er opptatt av at navnet skal fortelle hva vi holder på med, og hva vi vil oppnå, er Soltveits kommentar til navnesaken.

– Hva vil du legge vekt på som assisterende generalsekretær?

– Til å begynne med vil jeg sette meg grundig inn i organisasjonen, bli kjent med de ansatte og misjonsfolket. Det blir en spennende tid.

Imponert over DNI
Vidar Soltveit kjente ikke DNI så godt, så han brukte en del tid på å lese seg opp på organisasjonens arbeid før han bestemte seg for å si ja til stillingen.

– Gjennom arbeidet med å bli mer kjent med DNIs arbeid, ble jeg mer og mer imponert. De driver et stort, fagorientert og viktig arbeid. Misjon, forsoning og faglig kompetanse står sentralt. Dette appellerte til meg, og jeg gleder meg til å være med og bidra og utvikle arbeidet til DNI.

– Hvordan skal du få med unge i DNI?

– Jeg tror DNI har gode muligheter til å få med unge som brenner for Jesus, blant annet ved å engasjere dem i spennende, viktig og godt forsoningsarbeid og misjonsarbeid.

Samtidig ønsker den påtroppende assisterende generalsekretæren å komme med en presisering:

– DNI har en veivalgprosess hvor man vil satse på unge, men vi skal ha med alle.

Headhuntet til Israelsmisjonen

Indremisjonsforbundet (ImF) mister snart en av sine unge medarbeidere til Den norske Israelsmisjon.

Vegard Soltveit ble oppfordret til å søke på stillingen som assisterende generalsekretær i Den norske Israelsmisjon (DNI). Han er i dag ansatt som ungdomsleder på Frikstad bedehus og er også medlem av forbundsstyret i ImF.

Satser på unge
– Det hadde nok med at DNI vil satse på unge, men også fordi de anså min utdanning og arbeidsfaring for å være relevant for arbeidet. Da jeg ble oppringt og bedt om å søke, hadde jeg bare litt generell kunnskap om DNIs arbeid og kjente til kun noen få prosjekter, sier Soltveit til sambåndet.no.

God markedsføring
– Hvorfor sa du ja til stillingen?

– Da jeg leste om DNIs arbeid, ville jeg være med. Å markedsføre godt, og vise hva vi holder på med, tror jeg er en viktig faktor for å engasjere mennesker i alle aldre.  Samtidig er jeg glad for at vi er et team som skal arbeide sammen om dette målet, og jeg tror det vil lykkes godt. DNI har mye spennende, viktig og godt å tilby unge mennesker som brenner for Jesus, som forsoningsarbeid og misjonsarbeid.

Les også: Hva betyr det å være en israelsvenn? (Synspunkt i Sambåndet)

Et tap
Generalsekretær Erik Furnes i ImF registrerer at en av organisasjonens unge medarbeidere nå slutter.

– Det er ingen tvil om at det blir et tap for Indremisjonsforbundet, er hans kommentar.

– Hva kan ImF gjøre for å beholde sine unge medarbeidere?

– Det er viktig å investere i talenter og ta vare på de som har fått opplæring og engasjement hos oss, sier Furnes og legger til:

– Av og til kommer det folk utenfra og blir engasjert i ImF. Andre ganger er det folk fra ImF som blir engasjert i andre sammenhenger. Vi må se stort på det, så lenge folk jobber for Guds rike. Og folk må få følge kallet sitt.

Fra indremisjon til Israelsmisjon

Vegard Soltveit går fra ungdomsleder på Frikstad bedehus til assisterende generalsekretær i Den norske israelsmisjon (DNI).

Det ble klart på landsmøtet i DNI på Nordhordland folkehøgskole 29. juni-3. juli. Soltveit er også medlem av forbundsstyret i Indremisjonsforbundet (ImF).

I nytt veivalgsdokument for Den Norske Israelsmisjon argumenteres det for å endre organisasjonsnavnet.

Etter presentasjon og debatt rundt veivalgsprosjektet ga landsmøtet i DNI enstemmig «sin støtte til at det utarbeides en strategi for implementering av prosjektets forslag og føringer». Det var likevel langt fra enighet om alle punkter og konklusjoner i det 48 sider lange dokumentet. Særlig ønsket om å endre navn ble møtt med en del motstand.

Navnevalg

– Navn og budskapet det formidler, er viktig. Hva blir igjen om en tar vekk både Israel og misjon, spør Inger Kristine Løge.

I veivalgsdokumentet påpekes det at «Israel» ofte av utenforstående assosieres med staten Israel, mens det for misjonen er avgjørende å vise at det ikke er staten, men det jødiske folket, som er organisasjonens målgruppe. Det står også at «Misjon» er en svært kontroversiell betegnelse både i Israel og hos mange jøder.

– Israelsmisjonen må være modige. Vi kan ikke være feige og bare følge verdens tankegang, det gjelder navn og mange ting. Vi må stå for noe. Det blir respektert, selv om noen kan reagere på det, sier Reidar Skaiaa.

– Starter på minus

Avtroppende styremedlem Brit Hvalvik er ikke enig i at navnet må beholdes.

– Det er greit at et navn skal skape nysgjerrighet hos folk, men når det oppfattes så negativt at vi starter på minussiden og må forsvare og forklare oss opp til null før vi kan begynne å skape engasjement, er det et problem, sier hun.

Hun sier hun er redd de som argumenterer mot navneendring, ikke har helt kontakt med opinionen i samfunnet.

Return2Sender

Verken Hvalvik eller komiteen bak veivalgsdokumentet har foreløpig foreslått noe nytt navn til organisasjonen. Navnet som brukes på ungdomsorganisasjonen i DNI, Return2Sender (R2S), har vært oppe som forslag og fikk både støtte og motstand på Landsmøtet.

– Når det gjelder navnet, er det ingen tvil. Det bør være Return2Sender. Ungdommene har hatt det navnet, og nå er det på tide at vi voksne også tar det i bruk, sier John Erling Jerstad som er kretsleder for DNI i Møre og Romsdal.

Return2Sender-navnet spiller på at evangeliet skal tilbake til jødene som det kom fra opprinnelig.

Navnet på DNIs ungdomsorganisasjon klinger ikke like godt i alle delegatenes ører.

– «Return to sender» oppfattes som et negativt uttrykk for engelsktalende. Det betyr at budskapet ikke kom frem, men kommer i retur, sier Anne Margrethe Lund som er engelsklærer.

– Opp til landsstyret

Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann sier det er opp til landsstyret å bestemme om det blir et navneskifte.

– En navneendring må ha en tydelig forankring i organisasjonen. Demokratiet i Israelsmisjonen fungerer slik at alle har en stemme og bruker stemmeretten sin ved å velge et styre og så får det være opp til styret om det eventuelt skal stemmes over på et annet landsmøte.

Satser på yngre målgruppe

En annen ting som ble diskutert på DNIs landsmøte, var behovet for å nå yngre målgrupper.

«Misjonens framtidige støttespillere er aldersgruppen 50-minus. Denne gruppen må prioriteres, vinnes og pleies, og de ansattes innsats skal primært tilgodese denne aldersgruppen», står det i veivalgsdokumentet.

– Jeg blir nokså frustrert over at det er snakk om at det kun er de under 50 som skal være med. Vet du hva, vi er viktige alle i hop! Hver alder har sin tid, og hver alder må bidra, sier Inger Kristine Løge.

Avtroppende leder for Return2Sender, Håvard Maurstad, var klar på at en prioritering av de yngre ikke betyr at DNI ikke trenger de eldre.

– Dere er viktigere enn noen gang. Det å fokusere på yngre målgrupper betyr ikke å glemme dere, sier Maurstad.

Ung ny assisterende generalsekretær

På landsmøtet ble Vegard Soltveit presentert som ny assisterende generalsekretær. Han er 27 år og overtar 15. august etter Jorunn Andestad Langmoen. Soltveit har blant annet bakgrunn fra Indremisjonsforbundet og Laget.

– Vegard har både riktig alder og bakgrunn for denne stillingen. Vi trenger personer med kompetanse som også kjenner de unges kultur, språk og levemønster, sier generalsekretær Heitmann.

Soltveit var til stede på Landsmøtet og er spent på å begynne i den nye stillingen.

– Jeg synes det er sprekt av DNI å satse på meg som er så ung. Det viser at det ikke bare er ord, men også handling bak veivalgsønskene, sier Soltveit.

Ønsker flere barnefamilier

Både Heitmann og Soltveit er opptatt av at de klare føringene for målgruppesatsning ikke utelukker de andre målgruppene.

– Det å satse på unge er ikke en enten/eller sak. Alle må få føle at de hører til, sier Soltveit.

Heitmann håper flere barnefamilier vil engasjere seg i Israelsmisjonen.

– Vi har utviklet et konsept på sommerstevnene hvor vi har klart å rekruttere barnefamilier, men skulle gjerne hatt enda flere unge familier engasjert, sier han.

Opplæring i Israel

DNI ønsker også å satse på et opplæringstilbud for ungdom i Israel.

– Vi håper å komme i gang med dette i 2017 i samarbeid med norske partnere. Dette kan også være et opplegg som kan tilbys til frivillige medarbeidere, sier Heitmann.

Forslaget, som i første omgang tenkes som et tre måneders opphold, fikk ros fra Landsmøtets delegater.

– Responsen her var jo umiddelbar positiv, sier generalsekretæren. KPK