TILTALT: Päivi Räsänen risikerer to års fengsel for å ha skrevet om det bibelske ekteskapssynet. FOTO: PRIVAT

Tiltalt for å ha lagt ut bibelvers på Twitter

Den finske riksdagspolitikeren Päivi Räsänen er tiltalt for tre tilfeller av straffbar agitasjon mot en minoritetsgruppe. En av anklagene gjelder et bibelvers hun postet på sosiale medier.

I marsnummeret i fjor intervjuet Sambåndet Päivi Räsänen om politietterforskningen. Det er i en pressemelding sendt til Sambåndet 30. april at Räsänen opplyser om tiltalen.

– Om morgenen 29. april mottok jeg beskjed via telefon om at Riksadvokaten (Prosecutor General) har bestemt seg for å tiltale meg for tre saker for distriktsretten i Helsinki, skriver Räsänen.

Tiltalen har en strafferamme bøter eller fengsel i maksimalt to år. 

Tre anklagepunkter

I Sambåndet i fjor gjorde vi rede for de aktuelle sakene. Den første handler om om traktat den kristne riksdagspolitikeren skrev i 2004 og som hadde tittelen «Til mann og kvinne skapte han dem – homoseksuelle forhold utfordrer den kristne forståelsen av menneskeheten» (fritt oversatt). Utgiveren av traktaten, Den evangelisk-lutherske misjonsstiftelsen i Finland, er også anklaget, ved sin leder.

Det andre anklagepunktet gjelder en tweet som ble publisert 17. juni 2019 som, i tillegg til Twitter, ble publisert på Facebook og Instagram. I denne mikrobloggen satte hun spørsmålstegn ved Den evangelisk-lutherske kirkes tilslutning til Helsinki Pride i 2019. Hun illustrerte teksten med et bilde fra Bibelen, oppslått på Rom 1,24-27. 

Den tredje anklagen gjelder synspunkter som politikeren la fram i et TV-program på Finlands utgave av NRK om temaet «Hva ville Jesus ha tenkt om homoseksuelle?»

– Sjokkerende

– Riksadvokatens beslutning er overraskendene, ja, sjokkerende. Jeg oppfatter ikke at jeg har truet eller krenket en minoritetsgruppe. I alle disse tre tilfellene handler det om Bibelens lære om ekteskap og seksualitet. Når alt kommer til alt, handler anklagene mot meg om hvor vidt det er lov i Finland å gi uttrykk for en overbevisning som er basert på Bibelens og den kristne kirkes tradisjonelle undervisning, uttaler Päivi Räsänen i pressemeldingen til Sambåndet.

Den kristne riksdagspolitikeren kan ikke se at hun på noen måte har ærekrenket homoseksuelle.

– Jeg har hele tiden understreket at jeg respekter og forsvarer deres menneskelige verdighet og deres menneskerettigheter. Imidlertid er Bibelens lære klar på at ekteskap er en forening av mann og kvinne, og at det å praktisere homofili er mot Guds vilje, uttaler Päivi Räsänen.

Innholdsløst

Apostelens Paulus’ undervisning handler ikke bare om å forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne, påpeker Räsänen, men om hvordan et menneske blir frelst og får evig liv.

– Dersom Guds ords lære om syn blir fornektet, så blir kristentroens kjerne tømt for innhold. Det handler om det offer som Jesus tilveiebrakte på korset på grunn av vår synd, og måten han åpent evigheten for oss, understreker Räsänen.

Bokbål

Riksdagspolitikeren påpeker videre at tiltalen handler om noe langt mer enn risikoen for bot eller fengsel. Det handler om et krav om sensur, en ordre om å fjerne de aktuelle postene på sosiale medier og forbud mot publikasjon av den nevnte traktaten. 

– En slik dom vil åpne en vei for å forby publisering av tilsvarende tekster og moderne bokbrenning, sier Päivi Räsänen.

Hun viser til at politiet mente at det ikke var noen grunn til å mistenke henne for en straffbar handling relatert til traktaten og TV-intervjuet og dermed heller ingen grunn til å etterforske. Politiet uttalte at «dersom noen av synspunktene i Bibelen skulle anses å per definisjon oppfylle kriteriene for kriminell agitasjon, ville formidling av eller å gjøre Bibelen tilgjengelig, i prinsippet være straffbart. 

– Så dypest sett handler tiltalen mot meg om ytrings- og religionsfrihet, framholder Räsänen.

Rettigheter

Hun sier hun vil møte i retten med et fredfullt og tappert sinn i tillit til at Finland er en konstitusjonell stat der grunnlovsfestede rettigheter om ytrings- og religionsfrihet blir respektert. 

– En overbevisning basert på den kristne tro er er mer enn overfladisk meningsytring. De første kristne ga ikke avkall på sin tro selv i møte med løvens gap. Hvorfor skulle jeg da frasi meg min tro i en rettssal? Jeg vil ikke ta avstand fra min tro eller det jeg har skrevet. Ei heller ber jeg om unnskyldning for apostelen Paulus’ lære. Jeg er beredt til å forsvare ytrings- og religionsfriheten så langt som det er nødvendig, sier Päivi Räsänen.

Jussen

Juridisk sett påpeker den finske politikeren og lovgiveren at straffbar agitasjon krever forsett. Det innebærer et krav om at den som står for ytringen, oppfatter handlingen som en straffbar overtredelse. For å kunne vurdere om skyldkravet er oppfylt, må man gjøre sitt beste for å sette seg inn i forfatterens bakgrunn og hensikt med ytringen. 

– Som medlem av Riksdagen har jeg vært med på å formulere dette prinsippet. Jeg tenkte overhodet ikke at min tweet eller synspunkter basert på den kristne tro, på noen måte kunne være ærekrenkende eller fornærmende, påpeker Räsänen.

Tid for å stå opp

Politikeren oppfordrer andre til å gjøre seg bruk av ytrings- og religionsfriheten. 

– Denne tiltalebeslutningen viser at akkurat nå er det tid for å forsvare disse fundamentale frihetene og rettighetene.

Den kvinnelige riksadvokaten i Finland har sagt at hun har mottatt ubehagelige meldinger som følge av sakene mot den kristne politikeren.

– Jeg håper at man ikke utsetter henne for slikt, avslutter Päivi Räsänen. 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.