TILSYN: NLA Høgskolen mener nå å kunne dokumentere at de oppfyller alle krav fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

NLA mener å ha oppfylt alle krav

NLA Høgskolen kan vise til både styrket fagmiljø og økt forskningsvirksomhet og mener de oppfyller kravene til fortsatt å være en akkreditert høgskole.

I desember 2019 besluttet Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) å sette i gang en revidering av NLA Høgskolens akkreditering. At den delvis ImF-eide høgskolen er akkreditert betyr at den har fullmakt til selv å opprette nye studietilbud på bachelorgradsnivå.

Bakgrunnen for revideringen var blant annet at Nokut «over lengre tid hadde registrert ulike bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet».

16. desember 2021 slo styret for Nokut fast at NLA Høgskolen oppfyller lovens krav til å verne og fremme akademisk frihet, og det ble ikke gitt krav til oppretting på dette punktet.

Avvik

Derimot var det to andre punkter der Nokut-styret mente at NLA ikke oppfylte aktuelle forskrifter om studiekvalitet. NLA fikk en frist på to år til å dokumentere styrket fagmiljø innenfor økonomi og administrasjon og å øke «førstestillings- og toppkompetansen». «Førstestillingskompetanse» gjelder stilling som førsteamanuensis eller førstelektor, mens «toppkompetanse» gjelder stilling som professor eller dosent.

For det andre må NLA kunne vise til «økt og stabil forskningsvirksomhet innen fagområdene økonomi og administrasjon og lærerutdanning».

Dokumentasjon

28. juni i år, om lag et halvt år før fristen, sendte NLA Høgskolen inn et dokument på til sammen 820 sider som de mener utgjør den nødvendige dokumentasjonen for å svare ut de to punktene.

– Tilsynssaken har allerede trukket langt ut i tid blant annet på grunn av pandemien, påpeker rektor Sigbjørn Sødal.

I sammendrag og oppsummering lister rektor opp følgende:

  • Mellom oktober 2020 og juni 2023 har første- og toppkompetansen ved NLA økt fra 48,5% til 61,1%. Dette har skjedd ved nyrekruttering og interne opprykk. I 2020 lå gjennomsnittet for akkrediterte høyskoler på 56,6%. I samme periode har toppkompetansen ved NLA økt fra 7,6% til 16,9%. I 2020 lå gjennomsnittet for akkrediterte høyskoler på 14,7%.
  • Fra 2020 til 2022 økte antallet Cristin-registrerte forskningsresultater ved NLA med 78%. (Cristin er et rapporteringssystem for forskningspublikasjoner.)
  • Fra 2021 til 2022 økte antallet publikasjonspoeng ved NLA fra 76,1 til 135,4, som innebærer en økning på 78%. De fleste andre institusjoner hadde stagnasjon eller tilbakegang i sine publiseringstall samme år. Tilstandsrapport for høyere utdanning i 2023 (HK-dir) bemerket at «… NLA utmerket seg med betydelig vekst”. Antall publikasjonspoeng i treårsperioden 2020-2022 ligger i gjennomsnitt 71% høyere enn i treårsperioden 2017-2019.
  • NLAs fagmiljø i lærerutdanning som i perioden 2013-2019 hadde et snitt på 15,1 publikasjonspoeng pr. år, produserte 60,2 poeng i 2022. Avdelingen økte dermed fra 0,1 poeng pr. faglige årsverk i 2019 til 0,6 poeng pr. faglige årsverk i 2022.
  • NLAs fagmiljø i økonomi og administrasjon (Hauge School of Management) er styrket og har økt antallet årsverk fra 5,7 i 2020 til 14,2 i 2023. I 2021 og 2022 leverte avdelingen et snitt på henholdsvis 1,0 og 0,6 publikasjonspoeng pr. faglige årsverk.
  • Det faglige utviklingsarbeidet vitner ifølge rektor om samfunnsrelevans og viser at høyskolen «aktivt bidrar til å realisere flere av regjeringens nasjonale og internasjonale satsinger».
  • Pr. 27. juni 2023 har NLA Høgskolen over 80 NVI-rapporteringer i 2023, et resultat som ligger over antall NVI-rapporteringer ved årets slutt i alle årene 2017, 2018 og 2019. Dette er en sterk indikasjon på at forskningsproduksjonen stabiliserer seg på et høyere nivå. (NVI står for Norsk vitenskapsindeks og er årlig rapportering på vitenskapelige resultater.

Ny vurdering

På bakgrunn av dokumentasjonen skal det nå gjøres en ny sakkyndig vurdering av NLA Høgskolen. I et svarbrev datert 30. juni skriver Nokut at de er «inne i en periode hvor det kan ta lengre tid enn ønskelig før Nokut kan starte saksbehandlingen». Nokut vil så raskt som mulig komme tilbake til når dette kan skje.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.