Innlegg

SOKNEPREST: Benjamin Bjørnsen Anda er nytt medlem i kretsstyret i ImF Sunnmøre. Til daglig er han sokneprest i Giske og Vigra. FOTO: Privat

– Kristne må stå sammen om Guds ord

Benjamin Bjørnsen Anda kjenner seg hjemme både på bedehuset og i det kirkelige. Soknepresten i Giske og Vigra er nå blitt medlem av kretsstyret til ImF Sunnmøre.

Valget skjedde på årsmøtet til ImF Sunnmøre i juni. 29-åringen har studert teologi ved NLA Høgskolen og er sokneprest i Giske og Vigra.

I et intervju med Sunnmørsposten i juli valgte avisen – mot Andas ønske – å fokusere på at han er en høykirkelig prest, konservativ teolog og såkalt kvinneprestmotstander. Det ble det mediestorm av, som han skriver i en tekstmelding til sambåndet.no når redaksjonen spør om et telefonintervju med bakgrunn i kretsstyrevalget.

Kallet
– Hva er bakgrunnen for ditt engasjement i kretsstyret i ImF Sunnmøre?

– Det handler om at indremisjon er en del av kallet, og det som ImF har som motto – «Med Guds ord til folket».

Anda som er fra Bryne, har også bakgrunn fra Indremisjonsforbundet i Rogaland. Oldefaren var i sin tid formann i daværende Rogaland Indremisjon.

STILLING: «Vi får se hva Guds veier bringer», svarer Benjamin Bjørnsen Anda på spørsmål om hvorvidt det kan være aktuelt for ham med en pastorstilling i ImF. FOTO: PRIVAT

– Før sommeren ble jeg spurt om å stille til valg, og det hadde jeg lyst til å være med på. Jeg har lyst til å være med og heie på det flotte arbeidet som ImF driver blant barn, unge og voksne, og være med på å gjøre Guds ord kjent. Kan jeg bidra til det, vil jeg være med på det, sier Anda.

Av ulike grunner har han ikke fått vært med på styremøter ennå, men han ser frem til å bidra.

Prest
– Kan det tenkes at det kan være aktuelt for deg å søke jobb i ImF?

– Jeg vet ikke om det er aktuelt. Jeg er prest, og jeg vil gjerne være det i Den norske kirke, og hvis ikke det er mulig, i en frikirkelig sammenheng. I første omgang vil mitt engasjement i ImF være frivillig.

– Hva med pastorstilling i ImF?

– Det kan kanskje være aktuelt. Vi får se hva Guds veier bringer.

Høy og lav
– I den grad du regner deg som høykirkelig, hva tenker du om å engasjere deg i en organisasjon som er lavkirkelig?

– Mange vil nok si at jeg er høykirkelig. Samtidig er det viktig for meg å være både høyt og lavt, så å si. Jeg kjenner meg hjemme på bedehuset og i det kirkelige. Det viktigste er at vi kristne står sammen om Guds ord. Med den utviklingen vi ser i samfunnet, tror jeg det blir enda viktigere å stå sammen fremover, både høy og lav.

Kretsstyret
I referatet fra årsmøtet til ImF Sunnmøre trekkes det fram at valgnemnda har lyktes i å skaffe flere unge styrekandidater, og at kretsstyret har den laveste snittalderen noensinne.

I tillegg til Anda, som altså er 29 år, er Sigurd Sæverud Nybø, 40 år fra Sjøholt, og Solveig Stenerud Monsen, 30 år fra Sjøholt, nye i styret. Fra før sitter Leif Steinar Alnes (Godøy), Linda Austnes (Godøy), Odd Kåre Naalsund (Vigra) og Mathias Riise (Ulsteinvik). 1. vara (møter fast) er Lasse Molnes, 45 år fra Ellingsøy, 2. vara: Ole Per Storhaug (Slette), 3. vara: Kåre Magne Remmen 53 (Godøy) og 4. vara: Jenny Erikson Humlen 48 år (Humla).

Tidligere publisert denne uka: Kommunen krever plass til flere biler utenfor Straume Forum.

FJELLHEIMEN: Orreneset misjonssenter ligg ved enden av Nysætervatnet i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

ImF Sunnmøre vil ikkje selja leirplassar

Styret i ImF Sunnmøre sa måndag nei til framlegget om å selja ein eller begge leirplassane som kretsen eig, til fordel for Sjøholt folkehøgskule.

Det opplyser kretsleiar Johan Halsne til sambåndet.no seint måndag kveld.

Det var generalsekretær Erik Furnes i ImF sentralt som kom med framlegg om eit slikt sal på årsmøtet i kretsen 14. september. Bakgrunnen er ein kostnadsauke på nær 22 millionar kronar for rehabilitering og nybygg på Sjøholt. Furnes gjorde framlegg om at overskotet av eit eventuelt sal kunne gå til den nye folkehøgskulen, og at kretsen i staden kunne arrangera leirar og stemne på dei to folkehøgskulane i området.

Ventar

På årsmøtet vart framlegget sendt vidare til styret, som handsama det måndag 27. september. Kretsleiar Johan Halsne opplyser at styret viste til eit vedtak før sommaren.

– Då hadde eit utval vurdert om det ville være tenleg for kretsen å selja ein av leirplassane, i så tilfelle Brusdalsheimen, men styret fann at ein ville venta med eit eventuelt sal til etter at prosessen med å sjå på korleis indremisjonsfamilien skal organisera seg i framtida, er avslutta. Styret kunne ikkje sjå at det var kome til noko som gjorde det naudsynt å endra på dette, seier Halsne.

Alt ligg på bordet

– Vil det seia at framtida til leirstadane ligg på bordet i den pågåande strukturprosessen i ImF?

– Eg meiner at alt må liggja på bordet i ein slik prosess, svarar kretsleiar Johan Halsne i ImF Sunnmøre.

Vedtaket om korleis indremisjonsfamilien skal vera organisert i framtida, skal treffast på ekstraordinær generalforsamling i 2023.

SAMME FYLKE: Hans Ivar Guddal og Ragnhild Fagerhol Lauvås slutter som Ung-ledere i henholdsvis Nordmøre og Romsdal Indremisjon og ImF Sunnmøre.

Nabokretser jakter Ung-ledere

Samtidig som ImF Sunnmøre søker etter Ung-leder og barne- og ungdomsarbeider, søker Nordmøre og Romsdal Indremisjon etter Ung-leder.

– Det er helt tilfeldig, sier kretsleder Johan Halsne i ImF Sunnmøre til sambåndet.no.

Samtidig som kretsen har lyst ut en fast stilling som leder av ImF-Ung Sunnmøre og et års-vikariat som barne- og ungdomsarbeider, har også nabokretsen, Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI), ute stillingsannonse der de søker etter Ung-leder i fast stilling.

– For vår del er det slik at Hans Ivar Guddal har jobbet som Ung-leder hos oss i seks år. Nå vil han ha nye utfordringer. Det er ren tilfeldighet at det skjer samtidig som det er ledige stillinger i ImF Sunnmøre, sier også kretsleder Ole Christian Martinsen i NRI.

Forandring
Guddal bekrefter overfor sambåndet.no at han trenger forandring i arbeidshverdagen sin. Han forteller at han ønsker mer regulær arbeidstid for å kunne være mer sammen med familien

– Jeg er så heldig at jeg har fått meg jobb i et byggefirma på Eide. Det blir kjekt å begynne i en jobb der jeg får bruke kroppen litt mer. Etter hvert håper jeg at jeg kan få tatt fagbrevet slik at jeg også kan få meg en utdanning, sier Guddal.

Givende
Hvordan har det vært å jobbe som Ung-leder i Nordmøre og Romsdal Indremisjon?

– Først av alt vil jeg si at det har vært utrolig givende. Det å få lov til å følge barn og unge, som går veien i lag med Jesus, har vært fantastisk. Jeg har fått et veldig godt forhold til misjonsfolket, og det har virkelig gått opp for meg hva det har betydd for meg, svarer Guddal.

Utfordrende
I ImF Sunnmøre slutter Ragnhild Fagerhol Lauvås som leder av ImF-Ung Sunnmøre, mens Hilde-Sofie B. Østrem skal ut i fødselspermisjon.

– Det er veldig kjekt å være barne- og familiearbeider i ImF Sunnmøre. Nå med korona har det vært litt utfordrende, siden de fleste leirer og lagsbesøk er blitt avlyst, men jeg har fått vært litt ute på besøk likevel og fikk gjennomført en dagsleir i vår. Når jeg kommer tilbake fra permisjon, gleder jeg meg veldig til å få møte alle sammen igjen og fortelle mer om Jesus, sier Østrem.

Samme marked
Når sambåndet.no spør kretslederne om de blir konkurrenter, siden de skal rekruttere til samme type stilling og kretsene grenser til hverandre, svarer de slik:

– Det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Hvis de finner noen, er det bra for dem. Det er ikke sikkert at de samme folkene er aktuelle for stillingene, sier Martinsen og legger til:

– Men folk til lederstillinger i misjonen vokser ikke på trær.

– Vi er inne i det samme markedet, og det er like stillinger – ledere til barne- og ungdomsarbeidet, i forskjellig geografisk område, men i samme fylke. Jeg håper folk kan spre informasjon om de ledige stillingene til aktuelle kandidater. Der er mange flotte folk som kan gjøre en god jobb, sier Johan Halsne.

INNSPILLING: Aud Kindervåg Halsne og Arild Ove Halås under innspilling av Stjerndryss i advent. FOTO; Privat

Lager digitalt Stjernedryss

ImF Sunnmøres årlige arrangement "Stjernedryss i advent" blir litt annerledes i år. I stedet for å samles fysisk kan man samles foran skjermen hjemme i stua.

– Da alt ble stengt ned, bestemte vi oss for å lage et digitalt Stjernedryss. Vi flyttet lys- og lydutstyr og kamera til Ingeløa på Godøya, sier kretsleder Johan Halsne i ImF Sunnmøre.

Ingeløa på Godøya er der hvor P7s TV-program «Tett på» ble spilt inn, en ombygd låve på gården til Linda og Karl Arne Austnes, sistnevnte tidligere kretsleder i Sunnmøre Indremisjon.

Gjester
Innspilling av Stjernedryss er godt i gang. Det blir fire sendinger som sendes fredag kveld kl. 19.30 på ImF Sunnmøres Facebookside. Den første sendingen blir fredag 20. november.

Hvordan blir programmet på det digitale Stjernedryss?

I hvert program vil det være en eller to gjester, og vi vil fokusere på et tema som er knyttet til gjestene. Så blir det musikkinnslag av en eller flere sangere. Til slutt blir det en appell eller andakt. Vi gir også folk mulighet til å støtte ImF Sunnmøre på Vipps.

Hilde Margrethe Gjengedal, Gudrun Longva, Marit Stokken Berland, Irene Krokeide Alnes og Linda Austnes er noen av gjestene.

Annerledes
– Hvordan vil det digitale Stjernedryss skille seg fra de fysiske Stjernedryss som har vært tidligere?

Det blir annerledes. Vi bruker å ha en gratis utlodning og matservering. Det blir det selvfølgelig ingen ting av. Nå inviterer vi i stedet til Stjernedryss hjemme i stua, sier Johan Halsne og legger til:

Det er spennende å bruke digitale plattformer for å formidle budskapet. Vi må bruke de verktøyene som er mulige nå som alt er stengt ned. Mens en dør er lukket, åpnes en annen dør.

BAK SPAKENE: Arild Ove Halås er ny programleder i Radio Sunnmøre. Foto: Radio Sunnmøre

Nå også på radio

Arild Ove Halås har fått nye utfordringer. I tillegg til administrative oppgaver og å jobbe som forkynner i ImF Sunnmøre, har han begynt som radioarbeider.

‒ Jeg pleier å si at jeg er Johan Halsnes løpegutt, sier Arild Ove Halås muntert til sambåndet.no for å forklare de varierte arbeidsoppgavene han har i ImF Sunnmøre.

Oppgaver
Høsten 2018 begynte han i 40 % stilling administrasjonsmedarbeider og forkynner i ImF Sunnmøre som han skulle kombinere med en 40 % stilling som forkynner i Nordmøre og Romsdal Indremisjon, kretsen han har vært kretsleder for i 12 år. Nå har Halås sluttet i stillingen i Nordmøre og Romsdal Indremisjon og jobber 90 % i ImF Sunnmøre.

Men da programleder Victor Haram skulle slutte i Radio Sunnmøre, spurte kretsleder Johan Halsne om Halås kunne tenke seg å bli utleid til Radio Sunnmøre i 30 % stilling. Det kunne Halås, og han begynte 1. september.

 Programleder
‒ Hvordan er det å jobbe med radio sammenlignet med det å jobbe med et kretsblad?

‒ Det er en artig utfordring etter å ha jobbet i 30 år med mye av det samme. Jeg synes det er kjekt, sier han.

I Radio Sunnmøre har Halås ansvar for to sendetimer hver dag som programleder i Kaffipausen kl. 12.00 og i Kveldstimen kl. 21.00 pluss i innslag og intervju.

Bibelpraten
I tillegg har Johan Halsne og ham selv startet programmet Bibelpraten, som de så langt har laget 28 korte episoder av og som ligger ute på radioens nettside og som podcast.

‒ Det er et program hvor daglig leder Ragnhild Kristine Vartdal Espelund i Radio Sunnmøre samtaler med Johan Halsne og meg i studio om forskjellige temaer i Bibelen som skapelsen, syndefallet, Abraham, Israelsfolket, Bergprekenen og Paulus. Vi kommer til å lage flere episoder. Tanken er å samtale og prøve å svare på spørsmål om det som står i Bibelen, sier Halås.

‒ Hva er erfaringen så langt med Bibelpraten?

‒ Vi har fått gode tilbakemeldinger på at folk synes det er interessant og greit høre på. Vi synes selv det er kjekt å jobbe med.

 Teknikk
‒ Hva har vært det mest utfordrende med å jobbe med radio?

‒ Det mest utfordrende har vært det tekniske. Jeg har hatt en bratt læringskurve og har lært mye teknikk. Men jeg er glad for at jeg får lov til å være med og lage programmer.

Tidligere har Radio Sunnmøre sendt 73 timer i uken. Fra 1. oktober kan man høre kanalen 24/7 på nettet.

Sunnmøre Indremisjon skal kjøpe butikkdriften Johan R. Sunde AS. Foto: ImF Media arkiv

Delt om kjøp av fargehandel

Sunnmøre Indremisjon har vedtatt å selge Ålesund bedehus og kjøpe butikken Johan R. Sunde AS.

‒ Møtet forløp veldig rolig og saklig. Temperaturen var ikke høy, og det var en god tone, sier kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon til sambåndet.no om det ekstraordinære kretsårsmøtet tirsdag 6. november.

Som tidligere meldt på sambåndet.no var det to saker som var oppe, nemlig salg av Ålesund bedehus og kjøp av Johan R. Sunde AS, en jernvare- og fargehandel. Årsmøtet har nå vedtatt å gi styret fullmakt til å selge Ålesund bedehus og overta Johan R. Sunde AS.

Avstemming
‒ Det var bare innlegg som støttet salg av bedehuset, mens det var nesten likelig fordelt mellom innlegg som var for og mot kjøpet av butikken, sier Halsne.

Avstemmingen viste at av de 69 utsendingene var det to som stemte mot salg av bedehuset, og åtte som stemte mot kjøp av Johan R. Sunde AS.

Spennende
Saken om Johan R. Sunde er en spennende sak der ingen vet så altfor mye om hvordan dette vil se ut om fem-seks år. Men vi er trygge på at vi har gjort et klokt valg om å takke ja til dette gode tilbudet vi har fått om å overta drifta av denne virksomheten, forteller styreleder i ImF Sunnmøre, Oddbjørn Brunstad, til radiosunnmore.no.

Han nevner også at det ble stilt kritiske spørsmål og uttrykt usikkerhet overfor hva en slik overtakelse vil kreve av Sunnmøre Indremisjon, og om det vil ta oppmerksomhet vekk fra misjonsvirksomheten som kretsen skal drive.

Tradisjon
‒ Det er spesielt at misjonen skal drive jernvare- og fargehandel, men Sunnmøre Indremisjon har god tradisjon for å engasjere seg i forskjellig typer forretningsvirksomhet. Og dette skal generere inntekter til misjonen, sier Halsne.

Kretslederen viser til at kretsen tidligere har drevet kafé og bokhandel, og at den i dag driver både brukthandel, begravelsesbyrå, barnehage og reiseselskap (Plussreiser).

Neste steg
‒ Når det gjelder salget av Ålesund bedehus, vil neste steg være å starte forhandlinger med Ungdom i Oppdrag, bekrefter Halsne.

Organisasjonen har vært leietaker i huset siden 2015 og har gitt uttrykk for at de er interessert i å overta huset.

Aksjeselskapet ImF Sunnmøre Holding AS er under dannelse og blir den nye juridiske eieren av Johan R. Sunde AS. Den første oppgaven for styret i ImF Sunnmøre Holding AS blir nå å sluttføre forhandlingene og ansette daglig leder.

Fra 1. januar 2019 blir Johan Halsne kretsleder i ImF Sunnmøre. Her fra årsmøtet i 2017 med sunnmørsalpene i bakgrunnen. FOTO: PETTER OLSEN

Sunnmøre Indremisjon skifter navn

Indremisjonsforbundets krets på Sunnmøre vil ha sterkere tilknytning til ImF og går over til å bli ImF Sunnmøre.

Det kan skape større forståelse av hvilken sammenheng vi er en del av, og det kan bidra til sterkere tilhørighet, sier kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon, som det fremdeles heter, til sambåndet.no.

Sunnmøre ImF skifter formelt navn til ImF Sunnmøre fra og med 1. januar 2019. Også Midthordland Indremisjon har nylig skiftet navn etter samme modell og heter nå ImF Midthordland. 

Prosess
Navnendringen ble vedtatt på Sunnmøre Indremisjons årsmøte den 8.-10. juni.

Da Det Vestlandske Indremisjonsforbund ble Indremisjonsforbundet, startet det en prosess i flere av kretsene i organisasjonen hvor de spurte seg om de skulle skifte eller beholde navnet sitt. Kretsen i Rogaland var den første som skiftet navn – til ImF Rogaland, forklarer Halsne den historiske bakgrunnen for navneendringen.

Identitet
Men for han er ikke det viktigste å skifte navn.

Det viktigste er at en i navnet får frem forholdet mellom kretsen og ImF. Sunnmøre Indremisjon har ikke ImF i navnet, og det kan være vanskelig å se at vi er en del av en større sammenheng, særlig for de som står utenfor. Det dreier seg om identitet og tilknytning. Med det nye navnet ImF Sunnmøre er det enklere å forstå sammenhengen mellom krets og sentralleddet.

Logo
Hvorfor navneendring nå?

‒ ImF har fått ny felles logo, og da mente vi det var riktig tidspunkt å ta det opp.

Hvilke reaksjoner har dere fått på navneendringen?

På årsmøtet var det ingen som stemte mot forslaget og ingen som kom med innvendinger, sier Johan Halsne.