Innlegg

ENDRINGER: Irene Krokeide Alnes og Roald Evensen har måttet forskyve på en del av møtene sine denne høsten. FOTO: ImF MEDIA

Avlyste møter erstattes

(Korona) Målet er at ImF-forkynnernes møtedager i høst som er blitt avlyst på grunn av koronapandemien, skal erstattes.

Det bekrefter Camilla Kårbø, personalleder i ImF, overfor Sambåndet.

– Men alle møtene vil ikke være på samme sted som de opprinnelig ble planlagt, presiserer Kårbø.

Forkynnere

ImF har for tiden seks forkynnere ansatt, fem av dem i prosentstillinger: Marit Stokken Berland (100 prosent), Irene Krokeide Alnes, Roald Evensen, Torgeir Skrunes, Gunnstein Nes og Aud Karin Kjølvik Ringvoll. Til sammen utgjør det over 2,5 årsverk.  

En periode i vår var forkynnerne permittert på grunn nedstengningen av samfunnet som følge av koronapandemien. Etter sommerferien startet møtevirksomheten opp igjen, men da underlagt et sett av smittevernregler. Møteledere i foreninger og forsamlinger landet rundt måtte påta seg et utvidet ansvar som arrangører og venne seg til spritflasker, avstand mellom stolene og – ikke minst – nitid registrering av navn og telefonnummer på alle møtedeltakere. Så vidt ImF kjenner til, har ingen personer blitt smittet som følge av høstens møtevirksomhet.

Smittebølge

Et stykke utpå høsten ble det klart at den andre smittebølgen var en realitet, og 5. november gikk regjeringen ut med et råd om å ha minst mulig sosial kontakt for å begrense smittespredningen. Dagen etter responderte krets- og sentralledelse i ImF med et råd om å innstille møtevirksomheten i to uker. 19. november ble dette rådet «myket opp» til at man ut året kan ta hensyn til lokale variasjoner i smittesituasjonen. ImF oppfordret til særlig å prioritere tilbudet til barn og unge.

Roald Evensen, som er i 50 prosent stilling fordelt over en intensiv periode fra august og fram til april/mai påfølgende år, kan fortelle om en noenlunde normal høst med tanke på møtevirksomhet.

– Jeg hadde ganske mange møter fra 20. august og fram til og med torsdag 5. november, inkludert flere møteuker, og jeg vil gi honnør for gjennomføringen av møtene, sier han.

Utsatt

Møteuka i Øystese 11.–15. november ble flyttet til januar. Også noen enkeltmøter får nye datoer. Et bedehus tilknyttet Nordhordland Indremisjon valgte å avlyse alle møter fram til nyttår, men den dagen Evensen skulle vært der, tar han igjen for kretsen i en periode han ellers skulle hatt fri.

– På denne måten opprettholder jeg møtedagene mine, sier Evensen.

Den erfarne forkynneren tror folk kan ha blitt litt forvirret av endringer i smittevernregler med tillegg av lokale variasjoner.

– Men til og med Bergens Indremisjon benyttet seg av muligheten til å kunne samle såpass få som 20, forteller Roald Evensen.

Avlyst tur

Irene Krokeide Alnes, som også er tillitsvalgt for forkynnerne, kan fortelle om det samme som Evensen. To møteuker sammen med Marit Stokken Berland i henholdsvis Manger og Ølensvåg gikk ut i høst, men begge skal gjennomføres neste år. Det ble ikke noe av forkynneroppdrag på Kypros i regi av Plussreiser, men i stedet ble det to møteuker innenlands.

– For eksempel gledet vi oss over å få være med på 40-årsjubileum for vekkelsen på Godøya på Sunnmøre, sier Alnes.

Bønn

Sangevangelisten opplever det slik at folk gjerne vil komme sammen. – Det er en oppvåkning blant indremisjonsfolket med tanke på å ta ansvar selv.

Alnes forteller om en god opplevelse i høst med å være på Bildøy bibelskole og snakke om bønn. I etterkant ble alle studentene med i bønnegrupper. Hun opplever at bevisstheten om hvor viktig bønn er, har vokst utover i koronaåret.

– Covid19 driver oss i bønn både som forkynnere og som folk. For eksempel på Godøya og Ellingsøya er det jevnlige bønnemøter, sier Irene K. Alnes.

Vekkelsestegn i Vardø

Etter en møteserie i Vardø opplever evangelist Irene Krokeide Alnes at Gud arbeider i Vardø, og Finnmark Indremisjon er med og støtter arbeidet i byen.

‒ Det var ikke store flokken som kom denne gangen, fra en til 20 stykker på møtene. Men det var utrolig fine samlinger, forteller en engasjert Irene Krokeide Alnes til sambåndet.no.

I september har hun hatt en tre uker lang møteserie i Vardø. Da hun var der i april–mai, kunne Sambåndet melde om at det kom mye folk på møtene. Krokeide Alnes forklarer mindre oppslutning denne gangen med at tidspunktet for møteserien var midt i multesesongen, og at folk var opptatte med sauesankingen og å nytte de siste dagene på hyttene sine før vinteren.

Søkende
‒ Vi opplevde at der er mennesker som er søkende og kommer på møtene selv om oppslutningen var større i vår, sier kretsleder i Finnmark Indremisjon, Paul Tore Garvo.

‒ Hva vil dere gjøre videre i Vardø?

‒ I Finnmark Indremisjon vil vi satse mer på Vardø enn vi har gjort før. Vi har et ønske om å få til jevnlige møter, kanskje en gang i måneden. svarer Garvo.

Møteserien ble holdt i Frelsesarmeens lokaler, og Krokeide Alnes og Garvo samarbeidet med et team fra IM-kirken på Tertnes utenfor Bergen. Lokale krefter deltok også med musikk, sang og vitnesbyrd.

Gjennombrudd
‒ Folk ba om konkret forbønn for syke og kom med frimodige vitnesbyrd. De fortalte om at de hadde fått frimodighet til å dele troen med andre. En som sang på møtene, sa etter det første møtet han sang på, at han hadde opplevd et åndelig gjennombrudd. Vi som hørte ham synge, kunne høre en nådegave, sier Krokeide Alnes.

Sangevangelisten nevner videre en mann som jobbet på sjøen og som trodde han var alene kristen. Han hørte sangen utenfor bakeriet og ble invitert til møte.

‒ På møtet oppdaget han at han ikke var alene, men han hadde kristne søsken også i Vardø. Det var veldig stort, og han ble styrket i troen på Jesus.

Sangstund
Krokeide Alnes hadde ikke bare møter, men var også ute på gaten og sang og inviterte folk på møte om kvelden.

‒ Utenfor butikken og bakeriet hadde vi sangstund i en halv time eller tre kvarter. Noen sa: «Syng mer. Vi vil høre mer.» Det var veldig kjekt, sier hun og legger til:

‒ Vi hadde også møter med folk i ledende stillinger i byen. De uttrykte takknemlighet for at vi ber for byen og ville velsigne byen.

Lengsel
Til slutt vil hun oppfordre folk til å be for Vardø.

‒ Der er en enorm lengsel etter åndelig liv. Folk som kom fra andre steder, sa at det var utrolig åpent og godt å være på møtene. Det var flere som ble sittende sammen og synge i lag en halv time og mer etter at møtet var slutt og kaffen var drukket opp. At folk ikke vil gå hjem etter et møte, er et vekkelsestegn. På slutten av møteserien var der mennesker som søkte frelse. Be om at det som er begynt i Vardø, må fortsette og spre seg til hele landet, sier Irene Krokeide Alnes.

VARDØ: Vekkelsesmøtene foregår i Frelsesarmeens lokaler. FOTO: MARNY KVELDSTAD

Det skjer noe i Vardø

Møteaksjonen med evangelist Irene Krokeide Alnes, Paul Tore Garvo og teamet fra IM-kirken er blitt forlenget med to uker.

− Det er kommet mye folk på møtene, og vi ser Den Hellige Ånd i arbeid. Det har skjedd en oppvåkning blant Guds folk, og flere har fått mer frimodighet. Jeg merker at her er det ting på gang, forteller Krokeide Alnes til sambåndet.no.

Opprinnelig skulle hun ha en møteuke i Vardø, fra 24.-28. april, men den er blitt forlenget med to uker.

− Det har vært uvanlig mye folk på møtene. Noen har vært på hvert møte. Det har også kommet folk fra Vadsø, Vestre Jakobselv, Varangerbotn, Tana og Kirkenes.

Forlengelsen av møteaksjonen har ført til at Krokeide Alnes har vært nødt til å endre planer og blant annet takke nei til en bryllupsinvitasjon.

Vekkelsesvind

Hvorfor har dere utvidet møteaksjonen?

− Vi kjenner på at Vardø har en besøkelsestid. På plakatene står det: «Vekkelsesmøter». Det har blitt en «snakkis» i byen. Mange spør: «Hvorfor trenger vi vekkelse?» Det prøver vi å svare på. Og det har gitt oss mange gode samtaler. Det er en vekkelsesånd i møtene. Jesus stiller oss alle på valg. Det skaper fornyelse og behov for frelse. Vi har også hatt stor hjelp av lokale sang- og musikkrefter som er en stor inspirasjon i møtene.

I Vardø samarbeider Krokeide Alnes med «Vardøteamet» fra IM-kirken Tertnes utenfor Bergen og kretsleder Paul Tore Garvo. «Vardøteamet» består av 3-5 personer som er i Vardø over tid. Noen av dem over år. De første kom til Vardø i 2012. 

Bibelutdeling
− «Vardøteamet» har knyttet mange gode relasjoner. De er synlig i byen, oppmuntrer og velsigner mennesker og har fått en stor kontaktflate og samles to ganger i uken og inviterer til åpent hus på kaffe, vafler og en god prat, sier Krokeide Alnes.

Hun forteller at teamet for alvor ble kjent under Ungdom i Oppdrags initiativ til bibelutdelingen til alle i Vardø i 2014. IM-kirken ønsket å velsigne byen og tok derfor på seg det økonomiske ansvar for å dele bibler til alle i Vardø kommune og delte ut over 700 bibler og omtrent 100% tok imot biblene.

‒ Flere ville ha forbønn, og de hadde mange fine samtaler på dørstokkene. En plass kom de kjørende etter dem, fordi de ikke var hjemme under bibelutdelingen. De ville ha flere bibler, og de kjørte glad hjem med syv bibler i bagasjen. Bibelutdelingen betydde også mye for samholdet og kallsbevisstheten innad i teamet, forteller Krokeide Alnes. 

Guds lys

Hun opplyser til Sambåndet at det er «alternativ» åndelig virksomhet og religiøsitet i Vardø.

‒ Derfor er Ordets forkynnelse, bønn og barmhjertighet viktig for at Guds lys skal få slippe til. Jeg er veldig takknemlig for å få være her og for alle som støtter opp om arbeidet og som deltar på møtene, fremholder Irene Krokeide Alnes og oppfordrer folk til å be for møteaksjonen.

SUNNMØRE: Songevangelistane Irene Krokeide Alnes (t.v.) og Marit Stokken Berland kom til Ørsta 6. februar og har møte på Ørsta bedehus t.o.m. 17. februar.

45 år på vegen

Marit og Irene. Dei to namna høyrer i hop. I 45 år har songevangelistane reist i inn- og utland med instrument og sunge og talt Guds ord til folk. No er dei i Ørsta på Sunnmøre.

På søndagsmøtet på Ørsta bedehus 10. februar var det over 80 menneske samla.

– Vi synes det er kjekt å komme til Ørsta, bedehuset er eit flott lokale, seier Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes.

Dei kom til Ørsta 6. februar og vert her til og med søndag 17. februar. Lokal krefter som vert saman med Marit og Irene på møta, er Matias Austrheim og Nils Ose, Harry Andersen, koret Kvit sektor, Johan Halsne, Kari Laila og Ove Aksnes, Strengemusikken, Solfrid Ulstein Riise, Inger Marta og Per-Arne Lillebø.

Før alle møta er det ope bønnemøte, og etter alle møta er det høve til forbønn, og så vert det sett fram litt mat og drikke. Mange nyttar høvet til å snakke med andre og drøse kring borda i peisestova på bedehuset.

Takknemlig

– Me er takknemlig for tenesta me fekk i Guds rike i folket vårt. Alle desse åra i møte med misjonsfolket har gitt oss respekt for dei mange som står på i arbeidet rundt omkring i bygd og by. Så er det alltid ein lengt i hjarta etter at fleire må få sjå kven Jesus er og komme inn i det kristne fellesskapet. Å reise med Guds Ord er å vere «med sjefen på jobb» og sjå kva han gjer, seier Marit Stokken Berland.

– Folk har det travelt. Derfor er behovet for å samlast om Guds ord større enn nokon gong. Store ting skjer når vi samlast til bønn og lovsong og deler vitnesbyrdet om Jesus med krandre. Når det står på plakatene at «alle er velkomne» , er det sant. Vi trur Jesu ord om at han døde for alle, for å gi oss evig liv. Det er verda sin viktigste bodskap, seier Irene Krokeide Alnes.

Hjørdis Almelid Vikenes er leiar av Ørsta Indremisjon

Fornyelse på Valderøy

Så har det skjedd igjen: En møteaksjon med Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes har blitt forlenget.

− Det er en stund siden sist at vi forlenget en møteaksjon med to uker. Det er stort at det fortsatt skjer, sier Irene til sambåndet.no.

620_Marit-Irene-01b

Marit og Irene forlenger møteaksjonen på Valderøy bedehus med to uker. Foto: Roy Mulelid

Det er for tiden møteaksjon på Valderøy bedehus med Marit og Irene. Arrangementet er et samarbeid mellom alle indremsisjonsforeningene på Valderøy, Giske, Godøya og Vigra. Det skulle være to uker, men har altså nå blitt forlenget med to uker. Irene forteller om ganske fullt bedehus og utelukker ikke at det kan bli ytterligere forlengelse, samtidig som hun forsikrer sambåndet.no om at stedene der de egentlig skulle vært, har blitt tatt vare på.

− Andre har måttet stille opp der vi egentlig skulle vært disse to ukene, så det har gått fint, sier hun.

Bønnering
− Hva er det som skjer?

− For det første har vi satt i gang en bønnering på alle øyene. Fra kl 06.00 til kl 24.00 er det hele tiden noen som ber for møtene. Alle tar på seg et kvarter hvor de ber for møtene og bygda. Vi merker velsignelse av disse bønneringene. Når folk er med i en bønnering, blir de mer engasjert og kjenner ansvar.

Ifølge Irene er denne bønneringen den viktigste forklaringen på det som skjer på Valderøy.

− Det har ført til fornyelse i kristenflokken, styrket fellesskapet for troende, og det har skapt en vekkelsesånd. Både de som går på bedehuset til vanlig og de som ikke går regelmessig, kjenner seg dradd til Jesus.

Fornyelse
Bjørn Valkvæ i arrangementskomiteen bekrefter det Irene sier:

− Det oppleves veldig positivt, spesielt med tanke på samarbeidet mellom ImF-foreningene og forsamlingene. Mange søker forbønn, og det er stor bevegelse i forsamlingen. Vi opplever fornyelse, sier han.

Noen konkrete eksempler på at folk er blitt kristne i løpet av denne møteaksjonen, kan ikke Irene komme med.

− Men det har skjedd mye blant unge – uten at det sies til oss at noen har blitt kristne.

− Hvorfor har dere forlenget møteaksjonen?

− Det er fordi vi opplever fornyelse. Det er bevegelse særlig blant unge, men også eldre, til å søke nærmere Herren. En sa: «Jeg har fått et nytt bønneliv og ny frimodighet til å være et vitne.» Vi har ikke ofte hatt 14 dagers møteaksjon i senere tid, men ser hvor viktig det er. Mye spennende skjer når en gjør så grundig forarbeid og så mange deltar og kjenner ansvar, sier Irene.

Valderøy

Det er mye sang og muskk på møtene. Foto: Privat

Mange tilbakemeldinger
Foruten Marit og Irene deltar ulike sang- og musikkrefter på møtene, og redigert opptak fra møtene kan høres på FM 101 kl 21.00 hver kveld i nærradiosending fra studio på Valderøy bedehus.

− Vi har fått masse tilbakemeldinger fra folk som har lyttet på radiooverføringene. Vi har også forbønnsamling. Folk søker forbønn i møtet og ønsker å innvie seg til Jesus og tjeneste for ham, forteller Irene.

Hun vil ikke fremme seg selv og Marit i det som skjer.

− Vi forkynner ordet, synger og vitner om evangeliet. Det er ikke så viktig å snakke om årsak. Det er snakk om Guds time, og bønn er veldig viktig. Vi er så takknemlige for at Jesus arbeider i bygdene, og vi er takknemlig når vi ser hva som skjer når Jesus samler oss.

Så vil hun oppfordre folk til å be for henne og Marit og til å ha forventning til at Gud kan gjøre noe der de selv bor.

− Vi må aldri slutte å tro at vekkelsen kan komme, sier Irene Krokeide Alnes.