Innlegg

Store byggeplaner ved KVS-Lyngdal

Planer til mellom 40 og 50 millioner kroner sendt på anbud.

Planene omfatter et nybygg der den gamle låven i dag står, og en ombygging av hovedbygget. En tenkt opprusting av A-internatet er lagt på vent i påvente av anbudsprisen på de to øvrige delene av prosjektet.

Nybygg
– Siloen og den gamle låvebroa skal beholdes, men så er planen å erstatte låven med et treetasjes nybygg med internatrom på toppen, ny møtesal – som flyttes fra dagens hovedbygg –  og diverse rom til skolebruk i 1. etasje, særlig til idrett. Det opplyser styremedlem Kenneth Foss til sambåndet.no.

Hovedbygg
I hovedbygget er det tanken å bygge den gamle gymsalen om til kontorer og resepsjon. Dagens matsal skal utvides, og det skal bli bibliotek i dagens peisestue. I tillegg blir det nye klasserom i hovedbygget.

– Det skal være nytt styremøte i september, og da håper vi å kunne velge entreprenør, og at arbeidene kan starte i forlengelsen av det, sier Kenneth Foss.

Trenger mer plass
Byggeplanene vil bokstavelig talt ruve i skolens historie. Bakgrunnen er at skolen har hatt en utvikling de siste fem-ti årene som gjør at den trenger mer plass.

– Skolen må settes i stand til å huse 270 elever og flere ansatte enn tidligere, og det nye tilbudet om studiespesialisering (allmene fag) gjør at det blir 30 flere elever for hvert år. Matsalen er for liten i dag, og det er ikke noen god bibliotekløsning.

Øker gjelden
Prosjektet skal etter planen finansieres ved økt låneopptak. Administrasjonen ved skolen har jobbet med planene i flere år, og styret har vært holdt løpende orientert.

 

KVS-Lyngdal utvider

Får godkjent 90 nye elevplasser på linjen for studiespesialisering.

Den videregående ImF-skolen i Lyngdal har fram til i dag vært godkjent for inntil 300 elever fordelt på linjene Naturbruk, Idrettsfag, og Service og samferdsel (IKT-linjen). I tillegg har de vært godkjent for inntil 30 elever innen såkalt påbygg, men dette tilbudet har vært lite ettertraktet og har av økonomiske årsaker ligget dødt.

Skolen har de siste årene hatt et elevtall på omlag 240.

30. mars i år søkte KVS Lyngdal om å utvide sitt linjetilbud med 90 nye elevplasser på en linje for studiespesialisering, og 1.  oktober kom svaret fra Utdanningsdirektoratet:  de 90 elevplassene er godkjent.

Ikke alle har vært like positive til ønsket om utvidelse. Fylkesrådmannen er en av dem som har uttrykt seg skeptisk. Han var urolig for hvilke konsekvenser dette ville få for skolestrukturen i Listerregionen.
Den politiske ledelsen i fylket var derimot ikke enig. Flertallet i Hovedutvalg for kultur og utdanning (HUK) som bestod av representanter fra KrF, H, FrP og SP, vedtok å støtte skolens søknad om etablering av 90 nye plasser. Representantene fra AP og SV støttet fylkesrådmannens forslag.

I begrunnelsen fra HUK heter det blant annet: – Når 100 av 250 elever kommer fra andre fylker i landet, sier det noe om skolens omdømme og gode tilbud.

Utdanningsdirektoratet har valgt å lytte mer til HUK enn fylkesrådmann og sier at «etter en samlet vurdering å kunne imøtekomme søknaden fra KVS-Lyngdal.

Det nye studietilbudet er godkjent fra og med skoleåret 2013/14 og må iverksettes innen tre år etter dette.