Innlegg

KVS-Lyngdal feirer utbygging

Arbeidet med utvidelsen av KVS Lyngdal er ferdig. I dag blir det fest.

I oktober 2012 fikk KVS-Lyngdal godkjenning på å utvide tilbudet sitt til også å omfatte studiespesialiserende utdanningsprogram, en godkjenning for en utvidelse på 90 elevplasser fordelt på tre trinn.

− Vi ønsker flere ben å stå på som skole. Så er det mange som har spurt etter et studiespesialiserende utdanningsprogram, forklarer rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal.

Behov for mer plass
En slik økning i elevtallet betyr behov for flere internatplasser, klasserom, større matsal, større kjøkken med mer, og det ble satt i gang rivningsarbeid og klargjøring for bygging høsten 2013. I litt over et år har skolen vært gjennom omfattende utbygginger og ombygginger. Nå er arbeidet ferdig, og KVS-Lyngdal har fått cirka 2200 kvadratmeter med helt nye arealer, i tillegg til å ha bygd om cirka 2200 kvadratmeter.

− Hva betyr denne utvidelsen for dere?

− Flere elever kommer til å gå på skolen, og skolen vil bli kjent av flere, sier Andersen.

Åpningsfest
Mandag 4. mai inviterer skolen til åpningsfest kl. 13-15 med flere prominente gjester for å markere at utbyggingen er ferdig. Stortingsrepresentantene Ingunn Foss og Hans Fredrik Grøvan, ordfører Jan Kristensen, generalsekretær Erik Furnes i eierorganisasjonen Indremisjonsforbundet, og Olav Haavorstad, utvalgsleder i Vest-Agder Fylkeskommune, er blant de inviterte gjestene.

Holder budsjettet
Investeringene har hatt et budsjett på 60 millioner kroner eks. mva.

− Det ser ut som vi holder budsjettet, sier Andersen og er meget fornøyd med de nye bygningene som er tatt i bruk.

Utvidelsen i elevplasser betyr også at man trenger flere lærere.

− Vi holder på med å tilsette tre nye lærere til høsten, forteller Ståle Andersen.

KVS-byggingen i rute

Første etappe av utbyggingen av KVS-Lyngdal er klar til skolestart.

LYNGDAL: – Jeg må bare beklage at tunet ser litt halvvegs ut i år, men når dere kommer tilbake neste år, vil det være mye flottere ut her, sier rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal.

NYE KLASSEROM
Han var kveldens gjest under fredagens kveldsmøte på Lyngdal Bibelcamp. Ett av spørsmålene i den lille sofapraten med møteleder Kenneth Foss, var utbyggingen av skolen. Rektor Andersen kunne fortelle at alt er i rute.

– Ombyggingen av den gamle gymsalen er så godt som ferdig. Der har vi nå fått fire klasserom, grupperom, arbeidssatsjoner og kontorplasser. Her er det bare finishen som gjenstår, og bygget skal stå klart til skolestart, forteller han.

HAVUTSIKT
Den gamle gymsalen ligger i hovedbygget og her finner man også det andre byggeprosjektet; kjøkken og matsal. Begge deler skal utvides og den tidligere peisestuen skal bygges om til en dagligstue med aviskrok.

– Når dere kommer tilbake neste år og går inn i vinterhagen, vil dere se ut mot sjøen. Det blir flott, lover Andersen.

NY «DRIFTSBYGNING»
Det mest synlige byggeprosjektet for årets gjester, er arbeidet i den gamle driftsbygningen på skoleplassen like ved siden av møtehallen. Bygningen fra 1947 er revet og nytt bygg med plass til møtesal, treffrom og 40 nye internatrom, er i ferd med å reise seg.

– Her vil det også bli nye lokaler for Johannes Åpenbar, forteller Andersen, og inviterer gjestene tilbake om ett år.

– Da vil alt være mye bedre og området utenfor skal også bli bilfritt, lover han.

Utbyggingen ved KVS-Lyngdal har en kostnadsramme på 60 millioner. Hovedårsaken til utbyggingen, i tillegg til vedlikeholdsbehov, er  behov for mer plass etter at skolen er godkjent for 90 nye studieplasser.

Den nye "driftsbygningen" får både låvebro og silo som den gamle. Utover det er det meste nytt.

Den nye «driftsbygningen» får både låvebro og silo som den gamle. Ellers er det meste nytt. Foto: Vilhelm Viksøy

 

Den gamle gymsalen er blitt kontorfløy og klasserom. Den står klar til skolestart. Foto: Vilhelm VIksøy

Den gamle gymsalen er blitt kontorfløy og klasserom. Den står klar til skolestart. Foto: Vilhelm Viksøy

 

Store byggeplaner ved KVS-Lyngdal

Planer til mellom 40 og 50 millioner kroner sendt på anbud.

Planene omfatter et nybygg der den gamle låven i dag står, og en ombygging av hovedbygget. En tenkt opprusting av A-internatet er lagt på vent i påvente av anbudsprisen på de to øvrige delene av prosjektet.

Nybygg
– Siloen og den gamle låvebroa skal beholdes, men så er planen å erstatte låven med et treetasjes nybygg med internatrom på toppen, ny møtesal – som flyttes fra dagens hovedbygg –  og diverse rom til skolebruk i 1. etasje, særlig til idrett. Det opplyser styremedlem Kenneth Foss til sambåndet.no.

Hovedbygg
I hovedbygget er det tanken å bygge den gamle gymsalen om til kontorer og resepsjon. Dagens matsal skal utvides, og det skal bli bibliotek i dagens peisestue. I tillegg blir det nye klasserom i hovedbygget.

– Det skal være nytt styremøte i september, og da håper vi å kunne velge entreprenør, og at arbeidene kan starte i forlengelsen av det, sier Kenneth Foss.

Trenger mer plass
Byggeplanene vil bokstavelig talt ruve i skolens historie. Bakgrunnen er at skolen har hatt en utvikling de siste fem-ti årene som gjør at den trenger mer plass.

– Skolen må settes i stand til å huse 270 elever og flere ansatte enn tidligere, og det nye tilbudet om studiespesialisering (allmene fag) gjør at det blir 30 flere elever for hvert år. Matsalen er for liten i dag, og det er ikke noen god bibliotekløsning.

Øker gjelden
Prosjektet skal etter planen finansieres ved økt låneopptak. Administrasjonen ved skolen har jobbet med planene i flere år, og styret har vært holdt løpende orientert.

 

KVS-Lyngdal utvider

Får godkjent 90 nye elevplasser på linjen for studiespesialisering.

Den videregående ImF-skolen i Lyngdal har fram til i dag vært godkjent for inntil 300 elever fordelt på linjene Naturbruk, Idrettsfag, og Service og samferdsel (IKT-linjen). I tillegg har de vært godkjent for inntil 30 elever innen såkalt påbygg, men dette tilbudet har vært lite ettertraktet og har av økonomiske årsaker ligget dødt.

Skolen har de siste årene hatt et elevtall på omlag 240.

30. mars i år søkte KVS Lyngdal om å utvide sitt linjetilbud med 90 nye elevplasser på en linje for studiespesialisering, og 1.  oktober kom svaret fra Utdanningsdirektoratet:  de 90 elevplassene er godkjent.

Ikke alle har vært like positive til ønsket om utvidelse. Fylkesrådmannen er en av dem som har uttrykt seg skeptisk. Han var urolig for hvilke konsekvenser dette ville få for skolestrukturen i Listerregionen.
Den politiske ledelsen i fylket var derimot ikke enig. Flertallet i Hovedutvalg for kultur og utdanning (HUK) som bestod av representanter fra KrF, H, FrP og SP, vedtok å støtte skolens søknad om etablering av 90 nye plasser. Representantene fra AP og SV støttet fylkesrådmannens forslag.

I begrunnelsen fra HUK heter det blant annet: – Når 100 av 250 elever kommer fra andre fylker i landet, sier det noe om skolens omdømme og gode tilbud.

Utdanningsdirektoratet har valgt å lytte mer til HUK enn fylkesrådmann og sier at «etter en samlet vurdering å kunne imøtekomme søknaden fra KVS-Lyngdal.

Det nye studietilbudet er godkjent fra og med skoleåret 2013/14 og må iverksettes innen tre år etter dette.