Innlegg

BERGEN: Danielsen videregående skole er i rute. FOTO: PETTER OLSEN

Stabile elevtall for ImF-skoler

Ledelsen ved de misjonseide videregående skolene er fornøyd med antall søkere som har sagt ja til elevplass til høsten.

Ved KVS-Bygland har 65 søkere har takket ja til elevplass og betalt innmeldingspenger. I år har skolen hatt 44 elever.

− Det er en fin økning, og det er veldig gledelig og positivt. Hvis vi klarer å holde det tallet til høsten, ser det bra ut, sier rektor Steffen Røykenes til sambåndet.no.

Han forklarer økningen med at de starter med vg3 Naturbruk.

− Vi har fått ni elever til den nye linjen. Det er egne elever som har gått to år hos oss, sier han.

Rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal melder om 320 søkere som har sagt ja til skoleplass. Skolen har hatt cirka 310 elever i år.

− Vi er godt fornøyd med det tallet. Det er helt som vi har budsjettert med, sier Andersen.

KVS-Lyngdal har søkt om utvidelse på studiespesialisering, men har fått avslag.

− Vi har klaget på avslaget og venter nå på svar på klagen, forteller Andersen.

Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS) ser ut til å få omtrent samme antall elever til neste år som i år.

− Cirka 250 søkere har sagt ja til elevplass. I år har vi hatt 252 elever. Det er veldig stabilt, og vi er godt fornøyd med det. Vi har noen få ledige plasser på 1. klasse. Det er mindre kull, noe vi merker på ungdomsskolen, sier fungerende rektor Jostein Moldsvor ved Framnes kvgs.

På Danielsen vgs er det totalt 315 søkere som har sagt ja til elevplass. På 1. klasse er det en økning på 30 elever sammenlignet med i fjor.

‒ Det ser bra ut for oss, sier studieinspektør Dag Mathiassen.

Stor oppslutning om kristne skole-møter

De misjonseide videregående skolene melder om god oppslutning om de ukentlige kristne møtene.

Rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal har registrert en økt oppslutning om skolens kristne møter på torsdagene som er for elever og ansatte. Møtene er i lokalene som heter Eden.

− På det meste kan det være opptil 150 stykker på møtene. Da er det helt fullt. Ofte er det over 100 stykker, forteller Andersen til sambåndet.no.

God oppslutning
− Hvorfor er det økt oppslutning om torsdagsmøtene?

− Det har pleid å være god oppslutning, men det har aldri vært så mange som i år. Jeg tror det har blitt slik at folk bare ha med seg torsdagsmøtene. Vi er veldig glade for at elevene kommer for å høre Guds Ord, sier Andersen.

Også på Framnes KVGS og KVS-Bygland er det god oppslutning om skolens kristne møter.

− De siste 2–3 årene har det vært økt oppslutning. Det har vært 60–100 stykker på møtene, og det har vært godt oppmøte jevnt over hele året. De samme kommer på alle møtene, sier rektor Harald Voster ved Framnes KVGS, som har 245 elever.

− Vi har hatt en god oppslutning gjennom hele året. Det har vært stabilt, og det er mye de samme som kommer igjen. Jeg har ikke oppdaterte tall, men det er cirka 25 stykker på møtene. Og det er jo bra med tanke på at vi har 61 elever, sier rektor Steffen Røykenes ved KVS-Bygland.

Ingen utbygging
 
Lokalet Eden på KVS-Lyngdal har plass til 150 stykker, og skolen har 310 elever.

− Hva gjør dere hvis det kommer enda flere på torsdagsmøtene?

− Da må vi gå bort til idrettshallen. Det er veldig fint at det er stor oppslutning om torsdagsmøtene. Det er vi veldig glade for, sier Ståle Andersen.

I forbindelse med arrangementet Lyngdal Bibelcamp har det vært snakk om å bygge ut Eden.

− Det blir nok ikke noe utbygging av Eden til neste skoleår på grunn av økonomien. I fjor hadde vi cirka en million kroner i underskudd. Vi har hatt overskudd tidligere som vi har satt av, så teknisk sett går vi i balanse, sier rektor Ståle Andersen.

Gode søkertall sikrer drift

Både KVS-Lyngdal og KVS-Bygland melder om gode tall for førsteprioritetssøkere til neste skoleår.

– Det er utrolig gledelig for både ansatte og elever at tallene har snudd etter noen magre år. Men det er ikke garantert at alle som har fått skoleplass, takker ja, sier inspektør Tor Inge Askeland ved KVS-Bygland til sambåndet.no.

Skolen har kapasitet til 125 elever og har sendt ut tilbud om skoleplass til 110 elever. Av disse var det 80-90 elever som hadde KVS-Bygland som førsteprioritet. Det er cirka 20 søkere til idrettsfag.

Ny rekord

– Hva betyr disse tallene for dere?

– Det betyr at vi kan drive videre. Hvis vi hadde fortsatt nedgangstrenden, hadde det vært vanskelig å fortsette driften.

På KVS-Lyngdal kan de også vise til gode søkertall.

– Vi har kapasitet til 330 elever, og det er cirka 490 elever som har søkt oss som førsteprioritet. Det er litt flere enn i fjor, som var rekord. Så vi har ny rekord i år. Vi er godt fornøyd, opplyser rektor Ståle Andersen.

God sirkel

 – Hvordan forklarer du tallene?

– Vi er i en god sirkel og har fått nye fasiliteter. Så jobber vi med rekrutteringen, svarer Andersen.

Tallene betyr at KVS-Lyngdal får fullt belegg til høsten. Ifølge Andersen er dette første året med fullt belegg på grunn av søkningen til Vg1 og Vg2 på studiespesialisering.

Høsten 2015 begynte KVS-Bygland med Vg1 Idrett. Tor Inge Askeland regner med at skolen vil få en makskapasitet på 165 elever når den får fullt utbygd tilbud på Idrett. ‘

Momskompensasjon

– Hvis dette fortsetter, må vi bygge et nytt internat. Det blir spennende med tanke på saken om momskompensasjonen, sier han.

For tiden har KVS-Bygland plass til 90 elever på internatet. Med en makskapasitet på 165 elever, anslår inspektøren at skolen vil ha behov for en internatkapasitet på rundt 140 elever.

– Vi har fått utsatt klagefrist på kravet om å tilbakebetale momskompensasjon. Nå håper vi at vedtaket blir omgjort, så vi kan beholde momskompensasjonen. Vi er avhengig av det for å drifte skolen videre, ellers blir det vanskelig, slår Tor Inge Askeland fast.

Tina-saken preger Lyngdal

Fire lyngdøler er arrestert og siktet i en 15 år gammel drapssak. Det har også vært samtaleemne på KVS-Lyngdal.

På KVS-Lyngdal har ansatte og elever fått med seg at fire menn fra Lyngdal ble arrestert i Tina-saken forrige uke. I oktober 2000 ble Tina Jørgensen funnet drept, én måned etter at hun forsvant fra Stavanger sentrum (se faktaboks). Jørgensen og hennes familie var mange somre på Rosfjord camping i Lyngdal, et steinkast fra Lyngdal bibelcamp.

Trist sak
− Det var mye snakk om det før helgen. Det er en trist sak som preger Lyngdal. Lørdag var det foreldredag ved skolen, og vi fokuserte da på elevene våre og skolen. Det hadde kanskje vært mer snakk om det hvis det ikke hadde vært på grunn av det, forteller rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal til sambåndet.no.

Skolen har lagt til rette for samtale med elever som ønsker det, i forbindelse med saken.

− Ellers tenker vi at det blir mindre snakk om dette nå når etterforskningen pågår, sier Andersen og legger til: − Politiet har bedt om ro til å etterforske, og det må de få.

Brukt i undervisningen
Elevrådsleder Susann Aanensen ved KVS Lyngdal opplever at det siste som har skjedd i Tina-saken, ikke preger elevene ved skolen så mye.

− Vi har mest fått reaksjoner som «Vi synes synd på de pårørende», eller at det er litt rart og ekkelt. De som på en måte kjenner dem det dreier seg om, blir nok mer preget av det. Vi andre er ikke så preget. Det er en så gammel sak. Hvis det hadde skjedd i dag, hadde det vært verre. Vi har snakket om det, men det er ikke noe som opptar oss så mye. Vi snakker like mye om andre ting, sier Aanensen.

− Hva har skolen gjort i denne saken?
− Så vidt jeg vet, har ingen lærere tatt det opp i klassen, men skolen har tilrettelagt for samtale for de som vil. I en klasse har de snakket om det og brukt det i undervisningen, i psykologi, forteller Susann Aanensen.

Internatbrann på Bibelcampen

Hele D-internatet ved KVS Lyngdal ble natt til mandag evakuert. Snarrådig innsats slukket brannen før den rakk å utvikle seg.

– Jeg våknet av brannalarmen halv fire i natt, åpnet døra til mellomgangen og røyken slo i mot meg fra trappeoppgangen, forteller leirsjef og brannvernleder Kenneth Hjortland, som selv bodde på D-internatet.

Da skjønte han fort at det var alvor og fikk satt igang evakuering av bygget. Men på dette tidspunkt var allerede brannen slukket.

For ifølge Lyngdal lensmannskontor startet brannen i et batteri som lå til lading på et av rommene. Flere kilder har fortalt til Sambåndet at gjesten som hadde batteriet liggende ved senga, våknet av røyklukten, fikk båret med seg batteriet ut, men kom ikke lenger enn til trappeoppgangen før batteriet tok fyr for alvor. Han løp så tilbake, hentet brannslange og fikk slukket brannen i løpet av få sekunder.

Kenneth Hjortland berømmer innsatsen til gjesten som slukket brannen.

– Reaksjonen i en slik situasjon, kunne vært helt annerledes. Her viste han en stor snarrådighet, skryter Hjortland.

DRAMATISK
D-internatet huset omtrent 20 gjester brann-natten. Alle ble evakuert til matsalen og fikk deretter sove videre i andre rom på området. Evakueringen foregikk også etter «boka» uten store tilløp til panikk.

– Men det er klart en del opplevde dette dramatisk. Det er midt på natten, det er vått, det er brannbil, ambulanse og politi i tunet, røykfullt og folk står i undertøyet, sier Hjortland, som selv kjente høy puls.

– Det var mye røyk i bygget og min største panikk var at det lå folk igjen på noen av rommene. Først da brannvesenet hadde vært igjennom hele bygget med røykdykkere, kunne jeg puste lettet ut, sier han.

ETTER BOKA
Driftsleder André Heradstveit gir også honnør til brannslukker og de øvrige gjestene.

– Brannvesenet var fornøyd med jobben som ble gjort og evakueringen fungerte godt. Nå er vi mest glad for at omfanget ikke ble større, sier han.

De materielle skadene etter brannen er begrenset til trappeoppgangen. I tillegg er det noe vannskader og naturlig nok røykskader på flere av rommene.

– Vi må vaske ned deler av D-internatet. Det starter vi med så fort som mulig, sier Heradstveit.

Deler av bygget er fortsatt i bruk, men gjester fra fire rom nærmest brannstedet, har blitt flyttet til andre internat. Heradstveit regner ikke med at brannen skal få store konsekvenser for resten av sesongen.

– Vi tror og håper bygget skal være klar til normal bruk fortest mulig. Dersom deler av bygget forblir stengt, vil gjestene som skulle hatt overnatting her, få nye, tilsvarende rom, sier han.

n-lyngdal-brann-2-fotoVV

Elna og Asbjørn Kristoffersen fra Askøy, var to av gjestene som måtte evakueres under brannen natt til mandag. – Evakueringen fungerte godt og vi opplevde det hele som profesjonelt. Vi ble flyttet bort til matsalen og fikk oss et nytt rom etterpå, forteller stamgjestene. Foto: Vilhelm Viksøy

 

Overlever på KVS-Lyngdal

Bli med elever på misjonseide KVS-Lyngdal på Survival.

For 11. gang har KVS-Lyngdal gjennomført Survival (overlevelse) for VG2- og VG3-elever på idrettslinja som fordyper seg i friluftsliv/ekstremsport. Dette er en av fire hovedturer på denne fordypningen og varer vanligvis et drøyt døgn.

– Vi prøver så godt vi kan å finne på noe nytt og utvikle oss i nye retninger. Dette året prøvde vi oss i retning middelalder og primitiv overlevelse, sier hovedlærer og tidligere marinejeger Andreas Kjøndal til sambåndet.no.

Utenom ullundertøyet måtte elevene selv sy sine egne skinnklær, noe som ifølge Kjøndal gjorde opplevelsen og læringen enda mer interessant.

“Målet er å kjenne på grensene, bli testet og ikke minst oppleve hvor takknemlig man kan være over å ha en seng og mat til vanlig”, heter det i beskrivelsen av dette fordypingsfaget.

Bli med ut i villmarken via videoen ovenfor!

Stor dag på KVS-Lyngdal

Et nybygg og investeringer for ca 60 millioner kroner ble mandag feiret på KVS-Lyngdal.

− Det var en fin fest og mange fine taler. Programmet gikk knirkefritt. Elever og ansatte fikk en veldig følelse av å stå sammen om skolen, sier rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal.

Han er meget fornøyd med gårdagens feiring av at skolen har fått ca 2200 kvadratmeter med helt nye arealer og også har bygd om ca 2200 kvadratmeter.

God skole
Stortingsrepresentantene Ingunn Foss (H) og Hans Fredrik Grøvan (KrF), Lyngdals ordfører Jan Kristensen (H), generalsekretær Erik Furnes i eierorganisasjonen Indremisjonsforbundet og Olav Haavorstad, utvalgsleder i Vest-Agder fylkeskommune, var blant de inviterte gjestene.

− De holdt alle veldig gode taler, som kommuniserte bra også til elevene våre. Fra utvalgsleder i fylkeskommunen, Olav Haavorstad, fikk vi høre at skolen har rykte på seg for å være en veldrevet og god skole, forteller Andersen og innrømmer at det gjør godt å få høre slikt om skolen han er rektor for.

Fint med gode ord
− Det er fint å få mange gode ord og fint at elevene fikk være med på det. De bidro med sang og piano- og gitarspill, sier han.

Ordfører Jan Kristensen tok for seg skolens historie i sin tale og takket for at KVS-Lyngdal var i kommunen. Blant annet fortalte han om at lyngdøler pleide å kalle tilflyttende elever som gikk på det som den gang het Lyngdal Jordbruksskole, for kaniner.

Folk fra distriktet som ikke hadde anledning til å være med på festen, kunne senere på dagen å få en omvisning på skolen.

Rektors konklusjon er klar: − Det var en stor dag!

 

KVS-Lyngdal feirer utbygging

Arbeidet med utvidelsen av KVS Lyngdal er ferdig. I dag blir det fest.

I oktober 2012 fikk KVS-Lyngdal godkjenning på å utvide tilbudet sitt til også å omfatte studiespesialiserende utdanningsprogram, en godkjenning for en utvidelse på 90 elevplasser fordelt på tre trinn.

− Vi ønsker flere ben å stå på som skole. Så er det mange som har spurt etter et studiespesialiserende utdanningsprogram, forklarer rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal.

Behov for mer plass
En slik økning i elevtallet betyr behov for flere internatplasser, klasserom, større matsal, større kjøkken med mer, og det ble satt i gang rivningsarbeid og klargjøring for bygging høsten 2013. I litt over et år har skolen vært gjennom omfattende utbygginger og ombygginger. Nå er arbeidet ferdig, og KVS-Lyngdal har fått cirka 2200 kvadratmeter med helt nye arealer, i tillegg til å ha bygd om cirka 2200 kvadratmeter.

− Hva betyr denne utvidelsen for dere?

− Flere elever kommer til å gå på skolen, og skolen vil bli kjent av flere, sier Andersen.

Åpningsfest
Mandag 4. mai inviterer skolen til åpningsfest kl. 13-15 med flere prominente gjester for å markere at utbyggingen er ferdig. Stortingsrepresentantene Ingunn Foss og Hans Fredrik Grøvan, ordfører Jan Kristensen, generalsekretær Erik Furnes i eierorganisasjonen Indremisjonsforbundet, og Olav Haavorstad, utvalgsleder i Vest-Agder Fylkeskommune, er blant de inviterte gjestene.

Holder budsjettet
Investeringene har hatt et budsjett på 60 millioner kroner eks. mva.

− Det ser ut som vi holder budsjettet, sier Andersen og er meget fornøyd med de nye bygningene som er tatt i bruk.

Utvidelsen i elevplasser betyr også at man trenger flere lærere.

− Vi holder på med å tilsette tre nye lærere til høsten, forteller Ståle Andersen.

KVS-byggingen i rute

Første etappe av utbyggingen av KVS-Lyngdal er klar til skolestart.

LYNGDAL: – Jeg må bare beklage at tunet ser litt halvvegs ut i år, men når dere kommer tilbake neste år, vil det være mye flottere ut her, sier rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal.

NYE KLASSEROM
Han var kveldens gjest under fredagens kveldsmøte på Lyngdal Bibelcamp. Ett av spørsmålene i den lille sofapraten med møteleder Kenneth Foss, var utbyggingen av skolen. Rektor Andersen kunne fortelle at alt er i rute.

– Ombyggingen av den gamle gymsalen er så godt som ferdig. Der har vi nå fått fire klasserom, grupperom, arbeidssatsjoner og kontorplasser. Her er det bare finishen som gjenstår, og bygget skal stå klart til skolestart, forteller han.

HAVUTSIKT
Den gamle gymsalen ligger i hovedbygget og her finner man også det andre byggeprosjektet; kjøkken og matsal. Begge deler skal utvides og den tidligere peisestuen skal bygges om til en dagligstue med aviskrok.

– Når dere kommer tilbake neste år og går inn i vinterhagen, vil dere se ut mot sjøen. Det blir flott, lover Andersen.

NY “DRIFTSBYGNING”
Det mest synlige byggeprosjektet for årets gjester, er arbeidet i den gamle driftsbygningen på skoleplassen like ved siden av møtehallen. Bygningen fra 1947 er revet og nytt bygg med plass til møtesal, treffrom og 40 nye internatrom, er i ferd med å reise seg.

– Her vil det også bli nye lokaler for Johannes Åpenbar, forteller Andersen, og inviterer gjestene tilbake om ett år.

– Da vil alt være mye bedre og området utenfor skal også bli bilfritt, lover han.

Utbyggingen ved KVS-Lyngdal har en kostnadsramme på 60 millioner. Hovedårsaken til utbyggingen, i tillegg til vedlikeholdsbehov, er  behov for mer plass etter at skolen er godkjent for 90 nye studieplasser.

Den nye "driftsbygningen" får både låvebro og silo som den gamle. Utover det er det meste nytt.

Den nye “driftsbygningen” får både låvebro og silo som den gamle. Ellers er det meste nytt. Foto: Vilhelm Viksøy

 

Den gamle gymsalen er blitt kontorfløy og klasserom. Den står klar til skolestart. Foto: Vilhelm VIksøy

Den gamle gymsalen er blitt kontorfløy og klasserom. Den står klar til skolestart. Foto: Vilhelm Viksøy

 

Store byggeplaner ved KVS-Lyngdal

Planer til mellom 40 og 50 millioner kroner sendt på anbud.

Planene omfatter et nybygg der den gamle låven i dag står, og en ombygging av hovedbygget. En tenkt opprusting av A-internatet er lagt på vent i påvente av anbudsprisen på de to øvrige delene av prosjektet.

Nybygg
– Siloen og den gamle låvebroa skal beholdes, men så er planen å erstatte låven med et treetasjes nybygg med internatrom på toppen, ny møtesal – som flyttes fra dagens hovedbygg –  og diverse rom til skolebruk i 1. etasje, særlig til idrett. Det opplyser styremedlem Kenneth Foss til sambåndet.no.

Hovedbygg
I hovedbygget er det tanken å bygge den gamle gymsalen om til kontorer og resepsjon. Dagens matsal skal utvides, og det skal bli bibliotek i dagens peisestue. I tillegg blir det nye klasserom i hovedbygget.

– Det skal være nytt styremøte i september, og da håper vi å kunne velge entreprenør, og at arbeidene kan starte i forlengelsen av det, sier Kenneth Foss.

Trenger mer plass
Byggeplanene vil bokstavelig talt ruve i skolens historie. Bakgrunnen er at skolen har hatt en utvikling de siste fem-ti årene som gjør at den trenger mer plass.

– Skolen må settes i stand til å huse 270 elever og flere ansatte enn tidligere, og det nye tilbudet om studiespesialisering (allmene fag) gjør at det blir 30 flere elever for hvert år. Matsalen er for liten i dag, og det er ikke noen god bibliotekløsning.

Øker gjelden
Prosjektet skal etter planen finansieres ved økt låneopptak. Administrasjonen ved skolen har jobbet med planene i flere år, og styret har vært holdt løpende orientert.

 

KVS-Lyngdal utvider

Får godkjent 90 nye elevplasser på linjen for studiespesialisering.

Den videregående ImF-skolen i Lyngdal har fram til i dag vært godkjent for inntil 300 elever fordelt på linjene Naturbruk, Idrettsfag, og Service og samferdsel (IKT-linjen). I tillegg har de vært godkjent for inntil 30 elever innen såkalt påbygg, men dette tilbudet har vært lite ettertraktet og har av økonomiske årsaker ligget dødt.

Skolen har de siste årene hatt et elevtall på omlag 240.

30. mars i år søkte KVS Lyngdal om å utvide sitt linjetilbud med 90 nye elevplasser på en linje for studiespesialisering, og 1.  oktober kom svaret fra Utdanningsdirektoratet:  de 90 elevplassene er godkjent.

Ikke alle har vært like positive til ønsket om utvidelse. Fylkesrådmannen er en av dem som har uttrykt seg skeptisk. Han var urolig for hvilke konsekvenser dette ville få for skolestrukturen i Listerregionen.
Den politiske ledelsen i fylket var derimot ikke enig. Flertallet i Hovedutvalg for kultur og utdanning (HUK) som bestod av representanter fra KrF, H, FrP og SP, vedtok å støtte skolens søknad om etablering av 90 nye plasser. Representantene fra AP og SV støttet fylkesrådmannens forslag.

I begrunnelsen fra HUK heter det blant annet: – Når 100 av 250 elever kommer fra andre fylker i landet, sier det noe om skolens omdømme og gode tilbud.

Utdanningsdirektoratet har valgt å lytte mer til HUK enn fylkesrådmann og sier at “etter en samlet vurdering å kunne imøtekomme søknaden fra KVS-Lyngdal.

Det nye studietilbudet er godkjent fra og med skoleåret 2013/14 og må iverksettes innen tre år etter dette.