Innlegg

HEDRET: Marianne Timenes Norum ved KVS Lyngdal vant hedersprisen som årets entreprenørskapslærer på Agder. FOTO: PRIVAT

Prisbelønnet lærer fra KVS Lyngdal

KVS Lyngdal fikk flere priser på Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter. I tillegg ble skolens lærer Marianne Timenes Norum hedret med prisen for årets entreprenørskapslærer på Agder.

– Det er veldig gøy å vinne, sier lærer Marianne Timenes Norum ved KVS Lyngdal til sambåndet.no før hun skynder seg å legge til:

– Det er hele skolen som vinner – ledelsen, kontorpersonalet, lærere og elever. Det er stor velvilje fra skolens side. Den tilrettelegger for dette, og vi heier hverandre frem. Vi gjør hverandre gode.

Hederspris
I forbindelse med Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter torsdag 5. mars vant hun hedersprisen som årets entreprenørskapslærer i Agder. Ungt Entreprenørskap Agder er arrangør av messa og konkurransen, og Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Hvordan blir man årets entreprenørskapslærer?

– Det er elever i ungdomsgruppene som nominerer, og lærer og andre ansatte på skolen kan også nominere.

Begrunnelse
I begrunnelsen for at Timenes Norum fikk prisen heter det at hun «har lang erfaring med Ungdomsbedrift som metode og sentral del av undervisningen. Med vilje til å jobbe hardt, alltid presis og nøye, systematisk og målrettet, har hun vært og er en viktig bidragsyter til forankring av arbeid med entreprenørskap og Ungdomsbedrifter ved skolen. Hun er brennende engasjert og sulten på forbedringer, både kollegialt og i sitt arbeid med elever.

Tidligere elever omtaler Marianne som; … fargerik i sin adferd, voldsomt støttende og motiverende, med ønske om at alle skal utvikle seg fra «der de er» – tydelig på at det viktigste med entreprenørskapsfaget er hvordan læringsutbyttet kan anvendes i fremtiden og arbeidslivet.»

OMSVERMET: Lærer Marianne Timenes Norum ved KVS Lyngdal med sine elever vant flere priser på Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter. Foto: Privat

Meritter
KVS Lyngdal fikk ikke bare årets entreprenørskapslærer. På mesterskapet deltok 100 bedrifter, og 10 av disse var fra KVS Lyngdal. Ungdomsbedriftene konkurrerte i 16 kategorier, og bedriftene fra KVS Lyngdal vant fem 1. plasser, seks 2. plasser og tre 3. plasser. Bare for en måned siden vant skolen alle prisene på salgsmesse for Ungdomsbedrifter for skolene i Lindesnes- og Listerregionene i Mandal. Tidligere har KVS Lyngdal også hatt elever som har gått videre til Norgesmesterskapet for Ungdomsbedrifter.

Grundig
– Hvorfor gjør KVS Lyngdal det så bra i entreprenørskap?

– Det er nok grundig arbeid og det at vi stiller krav til elevene. Så det er et godt samarbeid med næringslivet og mentorer. Elevene er veldig selvgående og de synes det er gøy å legge mye arbeid i dette for å få det til. Alle er fornøyde med faget, for de lærer noe de får bruk for senere i livet. Det er et praktisk fag, de spiller ulike roller i bedriftene og de tar ansvar. Det lærer de mye av. Som arbeidstaker senere får de bruk for det de lærer her. I tillegg lærer å tenke nytt, og det trenger vi i arbeidslivet.

Hva betyr det å vinne disse prisene?

Det betyr mye. Det gir stor oppmerksomhet om skolen og entreprenørskap og det gir inspirasjon når en ser at det en gjør, gir resultater, sier Marianne Timenes Norum.

SALGSTEAM: Her er det beste salgsteamet. Foto: Privat

KVS Lyngdal sjekket ut alle prisene

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

‒ Det er et tverrfaglig prosjekt som vi har jobbet med gjennom hele året. Elevene har jobbet veldig hardt og systematisk. Jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier lærer Vegard Rydh ved KVS Lyngdal til Sambåndet.

Andreklassingene ved skolen deltok onsdag 5. februar på Salgsmesse for Ungdomsbedrifter for skolene i Lindesnes- og Listerregionene i Mandal. Der var det konkurranse for andreklassene på alle videregående skoler i regionen. Elevene konkurrerte om beste utstilling og beste salgsteam.

Produkter
‒ Det går på markedsføring og presentasjon, hvordan standen ser ut, hvordan de selger, og hvordan de tar kontakt med publikum, forklarer Rydh og føyer til:

‒ De selger sine produkter. Et lag har laget håndverk i tre, et annet har utviklet en nettside for å markedsføre lokale bønder, og det tredje har laget skinner for rullestolbrukere.

Elevene fra KVS Lyngdal vant 1., 2. og 3. prisen i begge konkurransene.

Erfaring
Hva betyr det å vinne denne konkurransen?

Det er veldig stas. Jeg er veldig stolt av elevene. Det er en god erfaring til fylkesmessa.

KVS Lyngdal har også tidligere gjort det godt på både salgsmessa og på fylkesmessa som samler 100 ungdomsbedrifter og vel 500 videregående elever. Det var derfor ingen overraskelse at de stakk av med noen priser, men at de skulle ta alle er det bare å gratulere med. Så får vi se hvordan de hevder seg 5. mars når fylkesmessa går av stabelen. Kanskje vinner de en NM-billett også, sier rådgiver Vemund Ruud i Ungt Entreprenørskap.

Økning
Det er Ungt Entreprenørskap Agder som arrangerer messa og konkurransen. Ruud opplyser at det i år bare var tre skoler som var representert, 19 bedrifter som ble presentert og 100 elever som deltok på konkurransen.

To skoler var i år savnet på denne messa, men kommer tilbake neste år. Ellers er det en økning på 36 prosent i år av elever som driver ungdomsbedrift, slik at dette er i medvind. En av fire elever på Agder er gjennom ungdomsbedriftsprosjekt.

Verktøy
Rydh er ikke tvil om at Ungt Entreprenørskap er et godt undervisningsverktøy som gjør fagene mer relevant for elevene.

Vi er med på dette fordi det gir elevene den riktige kontakten med det faglige stoffet. I prosjektet lærer de å lage forretningsplan, regnskap, kundebehandling og markedsføring. Det gir elevene en utvidet forståelse av det de skal lære.

Kåret
I fjor vant KVS Lyngdal fem priser på salgsmessa, og på fylkesmessa i fjor ble Bee Saved UB fra KVS Lyngdal kåret til årets ungdomsbedrift på Agder. Bedriften ønsker å spre informasjon om bienes viktige rolle i økosystemet, og hva som skjer om de forsvinner, i tillegg til å selge relaterte produkter som man kan kjøpe under Butikkfanen. Både Bee Saved og Ecoffee UB, også fra KVS Lyngdal, vant flere priser. Eccoffee fokuserer på kaffe og naturen og har som visjon å være med på å forminske den globale mengden avfall fra kaffekapsler som ikke blir resirkulert.

AREAL: KVS-Lyngdal planlegger utbygging, men starter med en midlertidig løsning. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Vurderer nybygg til 26 millioner

ImF-eide KVS Lyngdal trenger flere klasserom allerede fra høsten 2020. Nå vurderer styret nybygg kalkulert til 26 millioner kroner.

– Vi legger opp til en midlertidig løsning for skoleåret 2020/21, sier rektor Ståle Andersen til Sambåndet.

Bakgrunnen for økt plassbehov er at den videregående skolen i januar 2019 fikk godkjenning for klasse nummer to på studiespesialisering. Det innebar inntil 30 ekstra elever fra høsten 2019, 60 ekstra fra høsten 2020 og inntil 90 ekstra høsten 2021.

Flere har sluttet.

Skoleåret 2019/20 har KVS Lyngdal i underkant av 50 elever på studiespesialisering første trinn. Fra skolestart var det 60 elever og full kapasitet, men noen har sluttet underveis.

– Det er bortimot 20 som har sluttet siden skolestart, og vi har ikke klart å finne noe tydelig mønster i det. Vi trenger nok litt tid på å arbeide oss inn når det gjelder studiespesialisering, sier Andersen.

At så pass mange har sluttet, er en viktig årsak til at skolen forventer et underskudd på mellom 1,5 og 2 millioner kroner i år.

– Tidligere år har vi hatt litt større tilgang enn vi har i år på elever som vil inn til oss, sier Andersen.

Nybygg.

Til møtet 19. september hadde skolestyret fått på bordet tegninger og kalkyle fra det rådgivende ingeniørfirmaet Dagfin Skaar AS. Priskalkylen, som styret betegner som «røff», er på ca. 26 millioner kroner. Styret vurderer også andre løsninger enn det som tegningene viser. Nybygget vil inneholde klasserom og grupperom, og styret anslår samlet lånebehov til 30 millioner. 26. mars skrev sambåndet.no at det også var aktuelt å øke internatkapasiteten.

– Det ser ikke ut til at vi trenger så mye internatkapasitet som vi hadde beregnet, så vi venter med akkurat det, sier Andersen.

På neste møte, 18. november, valgte styret å utsette oppstarten av nybygget til mai 2020 med ferdigstillelse til juni 2021.

– Vi kom til at det ble for kort tid å ha et så stort bygg ferdig til høsten 2020, sier Andersen.

Fjøset.

I dag har skolen to klasserom i fjøset. Her er det i tillegg rom som i dag brukes til demonstrasjon av landbruksutstyr. Med enkle grep kan dette gjøres om til et tredje klasserom og utgjøre den midlertidige løsningen fra og med kommende skoleår.

– Vi opplever imidlertid at disse klasserommene ligger litt for langt unna de øvrige, og med det planlagte nybygget vil alle klasserom være sentralt plassert. Men klasserommene i fjøset vil fortsatt kunne brukes til undervisning som er nært knyttet til praksis, påpeker rektor Ståle Andersen.

SKOGBRUK: KVS Lyngdal har solgt mye tømmer i år i forbindelse med byggingen av Anne-Cath. Vestly familiepark. FOTO: PRIVAT

Penger på trær på KVS-skolene

KVS Lyngdal har så langt i år tjent 1,3 millioner kroner på salg av tømmer.

På skogbruk og friluftsliv på KVS Lyngdal inngår undervisning i praktisk skogsarbeid som hogst, tynning og vedproduksjon. I år har skolen avvirket nærmere 6000 kubikkmeter med hogstmoden skog.

Inspektør Jon Nygård ved KVS Lyngdal presiserer overfor Sambåndet at den store mengden var spesiell for i år, og at den ble avvirket ved hjelp av hogstmaskin. På spørsmål om hva som er vanlig, årlig mengde, og med motorsag, svarer Nygård at skolen ikke har noe mål på det.

Erstatning
Sambåndet.no meldte 20. juli at KVS Lyngdal vil selge 50 dekar til den nye Anne-Cath. Vestlys familiepark som vil ligge 100 meter fra skolen. I dag er det ei hinderløype og 800 meter med vei på arealet de selger. For å få erstatning for dette arealet sendte KVS Lyngdal 9. april en søknad om bygging av landbruksvei, et nyanlegg med en lengde på 2145 meter og hvor 80 % skal brukes til skogbruk og 20 % til jordbruk. 3. mai fattet plankontoret i Lyngdal kommune et vedtak hvor rådmannen godkjenner KVS Lyngdal søknad om bygging av traktorvei i veiklasse 7.

Naturområde
‒ Vi har gjort en del arbeid med den nye veien som ligger vest for skolen. Den blir kanskje ferdig til neste sommer, sier rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal som synes skolen nå har fått et fint naturområde.

Veien på arealet som KVS Lyngdal har solgt til Anne-Cath. Vestlys familiepark (Forundringsparken AS), er en rundløype, mens den nye veien går opp til toppen av Åsen.

‒ Vi kommer lengre opp og ser utover hele Lyngdal. Det er mye bedre, sier inspektør Jon Nygård.

Tømmer
Hogst inngår som en del av undervisningen i praktisk skogsarbeid på skogbruk og friluftsliv. Hva skjer med tømmeret?

‒ Tømmeret blir solgt til skurtømmer, og noe blir videreforedlet til papir. Vi omsetter det via firmaet AT Skog.

Så langt i år har KVS Lyngdal solgt 6000 m³ tømmer for netto 1,3 millioner kr.

‒ Det betyr en god inntekt for oss, sier inspektør Jon Nygård.

Hva ellers brukes skogen til?

Den blir brukt til beite for dyrene, ridning og undervisning i friluftsliv. Vi trenger et område hvor vi kan drive friluftsliv, svarer Jon Nygård.

Bygland

Også KVS Bygland tilbyr skogbrukslinje og leverer tømmer Agder og Telemark Skogeigarlag. Det meste blir solgt til sagbruk for å bli til bygningsmateriale, men noe blir til papir og brensel.

– For det meste hogger vi i egen skog, men de to siste årene har vi hogget for andre, sier lærer Terje Mjøkåland.

Skolen avvirker inntil 500 kubikkmeter tømmer i året med motorsag og har en brutto fortjeneste av det på 200.000 kroner.

– Det er en viktig inntektskilde for oss, sier inspektør Steffen Røykenes. 

Mormor og Knerten i Anne-Cath Vestlys familiepark. Illustrasjon: Anne-Cath. Vestly familiepark

KVS-Lyngdal får Knerten til nabo

KVS-Lyngdal og Lyngdal Bibelcamp ser positivt på at Lyngdal får Anne-Cath Vestlys familiepark.

Audnedal, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal har gått sammen om et regionalt samarbeid for å realisere Anne-Cath Vestlys familiepark og museum. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Vest-Agder fylkeskommune og en toårig nasjonal støtte på statsbudsjettet. Den vil ligge noen 100 meter fra KVS-Lyngdal, som er eid av Indremisjonsforbundet.

Selger
Rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal opplyser til sambåndet.no at de har avtalt å selge 50 dekar til parken. På arealet de selger, er det i dag ei hinderløype og 800 meter med vei. Som kompensasjon skal Familieparken lage tilsvarende lengde ny vei på KVS-Lyngdals andre arealer, og hinderløypa skal flyttes til skolens arealer.

– Aktiviteter i parken kan være fint for våre elever, og kanskje kan de også bli engasjert i arbeidet i parken, sier rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal.

Naboer
– Hva tenker du om å få en slik familiepark som nabo?

– Jeg ser positivt på det og håper på positive ringvirkninger. Det skal bli spennende å følge prosjektet.

Noe av det samme sier prosjektleder Kiersten Kauffman.

‒ Vi kommer til å ha mye glede av å samarbeide med KVS-Lyngdal, sier hun.

Nasjonalt
Til Lister24.no har hun uttalt at: «det vi har klart, har nasjonal betydning. I Sverige har de Astrid Lindgren. Det er en tydelig skatt som de har løftet frem. Det samme har danskene gjort med H.C. Andersen. Nå skal vi sette på plass det som mangler her i Norge.»

‒ Det er et spennende prosjekt, og det er unikt at det har støtte fra staten og fylkeskommunen. Mange lokale aktører blir involvert, for det finnes mye gode ressurser her i regionen, sier Kauffman til sambåndet.no.

Økonomi
‒ Hvor langt er dere kommet i prosessen?

‒ Neste steg nå er at reguleringsplanen blir godkjent.

Det er ifølge Kauffman for tidlig å si veldig mye konkret om kostnadene rundt prosjektet, men det jobbes med detaljeringsplaner – både på bygg og attraksjoner.

Slik tenker man seg at parken skal se ut. FOTO: Anne-Cath. Vestly familiepark

Barnefamilier
Det er brødrene Stig og Gaute Ubostad som først lanserte ideen om en temapark for syv år siden. De driver Sørlandsbadet i regionen​. ​Til Lister24.no sier Gaute Ubostad: «Vi skal nå være med og bygge en region som skal være best på barnefamilier.»

Deler av parken skal etter planen åpnes i løpet av 2020, samme år som den folkekjære forfatteren ville fylt 100 år, mens resten av parken planlegges åpnet året etter. «Knerten», Mormor og de åtte ungene, Ole Aleksander Fillibom-bom-bom og mange flere av figurene til Anne-Cath Vestly vil bli å finne i parken, og den vil være fylt av opplevelser ute og inne som skal engasjere på tvers av generasjoner.

Positivt
Driftsleder på Lyngdal Bibelcamp, Thomas Knutsen, er positiv til prosjektet.

–​ Vi er spente på hvordan det vil bli, men jeg tror det blir positivt for hele Lyngdal. Det kan bidra til å tiltrekke seg flere campingturister og flere til Lyngdal Bibelcamp. På campen fokuserer vi på barnefamilier, og nå kommer denne parken i tillegg, som gjør det samme, sier han. 

Prosjektleder Kauffman ser også positivt på at Anne-Cath Vestlys familiepark får Lyngdal Bibelcamp som nabo.

‒ De som vil ha glede av Lyngdal Bibelcamp, håper vi også vil få glede av Familieparken, sier Kiersten Kauffman.

POPULÆR: Hver tredje tiendeklassing i Lyngdal har satt ImF-eide KVS-Lyngdal på førsteplass for skoleåret 2019/20. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Mener offentlig skole må tåle kutt

At en offentlig skole nå kan måtte kutte i tilbudet på grunn av KVS-Lyngdal, var ikke en frykt Kunnskapsdepartementet tok hensyn til.

8.januar i år meldte sambåndet.no at den ImF-eide videregående skolen KVS-Lyngdal hadde fått medhold fra Kunnskapsdepartementet (KD) og dermed kan ta inn 30 ekstra elever på studiespesialisering – det som før kaltes allmennfag eller gymnas – hvert av de tre neste skoleårene. Skolen kutter tilsvarende på yrkesfag slik at antall plasser totalt sett ikke øker.

Avslag

Utdanningsdirektoratet (Udir) avslo først skolens søknad i januar i fjor. Udir la vekt på Vest-Agder fylkeskommunes holdning om at et ja til KVS-Lyngdal kunne føre til at et tilsvarende tilbud ved en offentlig videregående skole måtte legges ned.

25.april i år meldte regionavisen Fædrelandsvennen at offentlige Eilert Sundt videregående skole (vgs) i Farsund nå risikerer å måtte kutte en klasse på studiespesialisering høsten 2019, samtidig som KVS-Lyngdal starter opp sin nye klasse. Én av tre tiendeklassinger i Lyngdal har ifølge avisen satt KVS-Lyngdal på førsteplass.

I friskoleloven står det at «ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet (…)». KD viser til at vurderingen av dette skal bygge på skjønn.

Byremo

Fylkeskommunen mente i sin uttalelse at det er behov for studiespesialiserende klasser i Flekkefjord, Farsund og Byremo – sistnevnte i innlandskommunen Audnedal – for å kunne gi et tilbud geografisk nært der elevene bor. Om KVS-Lyngdal fikk ja til å utvide, mente fylket at særlig Byremo vgs ville få problemer.

KVS-Lyngdal svarte at den høsten 2017 bare hadde fire elever fra de tre kommunene som har Byremo vgs som sin lokale skole. På studiespesialisering har Byremo kun tilbud på VG1-nivå, og den hadde våren 2017 bare én søker fra de tre nærkommunene til dette tilbudet.

Farsund

Når det gjelder Eilert Sundt vgs i Farsund, opplyste KVS-Lyngdal at fylkesrådmannen særlig fryktet for realfagstilbudet der da den misjonseide skolen i Lyngdal i 2013 ble godkjent for studiespesialisering. KVS-Lyngdal hadde imidlertid bare én elev fra Farsund ved elevtellingen høsten 2017.

De elevene som velger KVS-Lyngdal, gjør etter skolens syn det fordi det innebærer et alternativ til den offentlige skolen.

Tilsynelatende kan det altså være en viss realisme i bekymringene fra fylkeskommunen, bare at det ikke gjelder Byremo vgs, men Eilert Sundt. Det hører imidlertid med til historien at Eilert Sundt vgs nå, som følge av en sammenslåing, består av de offentlige skolene i både Lyngdal, Farsund og Lista. Dagens skoleanlegg i Lyngdal og Farsund skal bygges ut for 384 millioner kroner og stå ferdig henholdsvis høsten 2019 og høsten 2021.

Valg

KD viser i sin vurdering til at KVS-Lyngdal har stor pågang til studiespesialisering, mens de 200 plassene på naturbruk ikke blir fylt opp. Den andre kristne videregående skolen i Vest-Agder – Kristen VGS Vennesla – har også flere søkere til studiespesialisering enn den har plass til. En utvidelse på KVS-Lyngdal vil dermed gi elever som ønsker et kristent tilbud, økte valgmuligheter, påpeker KD.

KD anser ikke at 90 nye plasser ved KVS-Lyngdal «vil ha så store negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet at hensynet til fylkeskommunen skal veie tyngst». KVS-Lyngdal har søkere fra «et annet og større område enn fylkeskommunens skoler». Generelt må fylkeskommunen være forberedt på endringer i elevgrunnlaget.

KD er enig med KVS-Lyngdal i at den store utbyggingen forventes å gjøre fylket enda bedre rustet i konkurransen. Utfordringene med å få søkere til Byremo, eksisterer uavhengig av KVS-Lyngdal, konkluderer Kunnskapsdepartementet i den endelige avgjørelsen.      

UTVIDER IGJEN: Våren 2015 var den gamle låven gjort om til nytt internat. Også administrasjonbygg og hovedbygg ble oppgradert. Nå venter nye byggeplaner på KVS Lyngdal. FOTO: arkiv

KVS-Lyngdal trenger mer plass

30 nye elevplasser står klar til høsten. Nå ønsker KVS Lyngdal seg flere klasserom, grupperom og mer internatplass.

− På styremøte 21. mars ble det vedtatt å fortsette med planarbeidet. Og en prosjektgruppe skal jobbe med planene, sier rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal til sambåndet.no.

Den 8. januar meldte sambåndet.no at KVS-Lyngdal har fått godkjenning til å få utvide med ny klasse på studiespesialisering. Det betyr at skolen får 30 ekstra elever til høsten, 60 ekstra høsten 2020 og 90 ekstra høsten 2021.

Behov
− Vi trenger mer fellesareal inne, 4-5 nye klasserom, grupperom og mer internatkapasitet, oppsummerer rektor for å forklare hvorfor skolen har utbyggingsplaner.

Klarer dere å ta imot 30 ekstra elever til høsten?

− Det skal vi klare.

Tidlig
− Hva skjer videre?

− Foreløpig jobbes det med plantegninger. Prosjektgruppen skal ha møte i april og vil legge frem sine forslag på styremøtet i juni.

Rektoren fremholder at de er tidlig i planprosessen og i en tidlig fase med finansiering og tillatelser, men han regner med at det skal gå i orden.

− Målet er at vi skal være ferdig høsten 2020, sier Ståle Andersen.

Slik så det ut sommeren 2014 da nye internat var under oppføring ved KVS Lyngdal. Foto: Vilhelm Viksøy

Den gamle gymsalen ble i 2015 omgjort til ny administrasjonsfløy. Nå venter nye utbygginger ved KVS. Foto: Vilhelm Viksøy

 

 

VOLLEYBALL: Her er KVS-Lyngdals vinnerlag. Foto: Privat

Overrasket av seier

Idrettslæreren ved KVS-Lyngdal var usikker på om skolens volleyball-lag ville klare det, men de vant og er norgesmestre.

I helgen var det Mesterskap videregående skoler i volleyball i Bodø. Den ImF-eide skolen KVS-Lyngdal vant i klasse Mix. De spilte mot Skeisvang vgs fra Haugesund. Resultatet i finalen ble 25-15 og 25-18.

Fantastisk
‒ Det er helt fantastisk. Jeg var veldig overrasket. Jeg trodde ikke vi ville vinne. Men vi var det beste laget, sier idrettslærer Nils Edvin Numme ved KVS-Lyngdal til sambåndet.no.

Kvart- og semifinalen vant KVS-Lyngdal med knapp margin, 2-1 i begge kampene.

Press
‒ Da de kom til finalen, med 200-300 på tribunen, var jeg spent på hvordan de ville takle presset, vedgår Numme.

‒ Og hvordan taklet de presset?

De spilte over all forventing. De spilte sin beste kamp, sier idrettslæreren.

Det er ikke først gang en ImF-eide skoler har vunnet NM-Mix i volleyball. I 2016 vant Danielsen videregående skole mot Framnes kristne vidaregåande skule i finalen. Framnes kom i helgens konkurranse på 5. plass.

Markedsføring
‒ Hva betyr det for dere å vinne?

‒ Det betyr mye, og det er en god markedsføring av skolen. Jeg tror det blir lagt merke til at KVS-Lyngdal har et høyt nivå på volleyball på idrettslinja. Kanskje flere elever vil søke hos oss på grunn av det, svarer idrettslærer Nils Edvin Numme.

Rektor Ståle Andersen gleder seg over at KVS-Lyngdal får utvide med en ny klasse i studiespesialisering til høsten. Foto: ImF Media arkiv

KVS-Lyngdal åpner døren for flere elever

Til høsten blir det dobbelt så mange plasser på studiespesialisering på KVS-Lyngdal.

I juli 2017 skrev sambåndet.no om KVS-Lyngdal som søkte om godkjenning til å få utvide med ny klasse på studiespesialisering. Fylkeskommunen ved Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) som er høringsinstans, var negative. Skolen fikk avslag fra Utdanningsdirektoratet. Avslaget ble anket til Kunnskapsdepartementet, og nå har departementet gitt KVS-Lyngdal godkjenning.

Lang tid
‒ Det tok lang tid. Det er to år siden vi søkte, konstaterer rektor Ståle Andersen overfor sambåndet.no.

‒ Hva er din kommentar til at dere har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet?

‒ Vi er veldig fornøyd med det.

Med godkjenningen får KVS-Lyngdal 30 ekstra elever til høsten, 60 ekstra høsten 2020 og 90 ekstra høsten 2021.

Økonomi
‒ Hva betyr denne godkjenningen for dere?

‒ Vi har hatt stram økonomi de siste årene. Økonomisk er en utvidelse bedre for oss. Hvis vi ikke hadde fått godkjenning, hadde vi vært nødt til å avvise mange som ønsker å gå hos oss, svarer Andersen.

På KVS-Lyngdals Facebookside står det: «De siste årene har det vært veldig mange søkere på få plasser og vanskelig å komme inn! Nå er muligheten større!»

Rektoren forklarer det at det er vanskelig å komme inn på KVS-Lyngdal, med at det er høyt karakterkrav for å komme inn.

‒ Søkertallene viser at mange ønsker å gå hos oss, og nå kommer mange flere til å gå her, sier Ståle Andersen.

Lykkeønskninger fra Marit Bjørgen

Elevene ved KVS-Lyngdal har blitt ønsket lykke til i disse tentamenstider av selveste skidronningen.

På KVS-Lyngdals Facebook-profil er det lagt ut en video hvor lærer Marianne Fredbo står sammen med den abdiserte skidronningen Marit Bjørgen. Bjørgen ønsker elevene lykke til med tentamensperioden, som startet onsdag 28. november.

En telefon til Fredbo avslører at Bjørgen ikke har vært på visitt på den ImF-eide videregående skolen. Men Fredbo har vært på foredrag i Oslo med Bjørgen, et foredrag som hadde form av et intervju, i forbindelse med en svømmeforbundet sin Parasamling (samling for svømmere med funksjonsnedsettelse).

Marit Bjørgen er ambassadør og styremedlem for VI-stiftelsen, en stiftelse for å øke fokuseringen på paraidretten.

‒ Det var bare å benytte anledningen til å få Marit Bjørgen til å komme med en hilsen til elevene, forteller Fredbo.

‒ Hvordan har den videoen blitt mottatt?

‒ Det virker som at folk synes det var gøy. Alle vet hvem Marit Bjørgen er, og hun er et veldig positivt forbilde. Hun er fokusert og bruker sine egenskaper på en god måte.

‒ Hvordan var det å være på foredrag med henne?

‒ Det var veldig interessant å få høre hvordan hun har jobbet for å nå de målene hun har satt seg. Hun har vært veldig målbevisst og reflektert, og hun står for mange gode verdier, sier Marianne Fredbo.

SØR: ImF-eide KVS-Lyngdal rammes hardt av tilskuddskuttet. FOTO: PETTER OLSEN

Betydelige tap for naturbruksskoler

STATSBUDSJETTET Misjonseide KVS-Bygland og KVS-Lyngdal vil tape henholdsvis 600.000 og 2 millioner kroner i statstilskudd for 2019.

‘- Dette er drastisk for oss, sier rektor Steffen Røykenes ved ImF-eide KVS-Bygland til sambåndet.no.

– Ganske dramatisk også for oss, samstemmer rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal. 

I Kunnskapsdepartementets (KD) budsjettforslag for 2019 kommer det fram at tilskuddssatsen for naturbruk vil bli redusert med ni prosent i 2019. KVS-Bygland får i dag om lag 170.000 kroner i statstilskudd per elev på naturbruk. Det utgjør 15 prosent av det de offentlige skolene får. Ganger vi dette med anslagsvis 40 naturbrukselever ved KVS-Bygland, betyr det rundt regnet 600.000 kroner for indremisjonseide KVS-Bygland. For KVS-Lyngdal utgjør kuttet i statstilskudd ca. 2 millioner kroner.

Laksekonsesjoner.

I budsjettforslaget oppgir KD to årsaker til tilskuddskuttet: Strukturendringer i den offentlige skolen, og at noen fylkeskommuner har økte inntekter fra laksekonsesjoner. Dette trekkes fra tilskuddsgrunnlaget.

– Når noen kan drive billigere, gir det utslag på tilskuddet, bekrefter Røykenes.

Varsler endring.

Også Kristne friskolers forbund (KFF) bruker uttrykk som “drastisk” om kuttet på ni prosent for 2019. KD bemerker at store endringer fra et år til et annet “kan vere utfordrande”. Departementet vil “fram mot statsbudsjettet for 2020 vurdere om det kan gjerast endringar i tilskotsmodellen til frittståande vidaregåande skolar for å hindre så store utslag”.

– Det er en god tanke, men det tjener oss uansett veldig dårlig for 2019, konstaterer Steffen Røykenes.

KVS-Bygland har et budsjett på ca. 15 millioner for 2019. 600.000 kroner utgjør fire prosent av dette.

– Jeg håper at KFF kan nå fram med en løsning for slike urimelige utslag allerede for 2019, sier Ståle Andersen. 

Bygland-rektor Steffen Røykenes har foreløpig ikke fått snakket med kolleger ved andre naturbruksskoler, men regner det som sikkert at det blir et tema på skolelederkonferansen på Gardermoen 22.-24. oktober.

Også om statsbudsjettet: Trolig sluttstrek for Ørskog folkehøgskole.