Tag Archive for: Lars Dale

PARTNERAVTALE: Lars Dale, daglig leder i Awana Norge (t.v.) og Hans Kristian Skaar, daglig leder i Misjonssambandet Ung, signerer avtalen 3. mai. FOTO: Awana

Misjonssambandet Ung er blitt ny Awana-partner

– Det er en svært hyggelig anerkjennelse for oss at Misjonssambandet ung nå blir tettere på Awana, sier Lars Dale, daglig leder i Awana Norge.

– Det har vært en modningsprosess for oss, og jeg vil gi Awana honnør for tålmodig venting gjennom mange år, sier Hans Kristian Skaar, daglig leder i Misjonssambandet ung (NLM ung).

For spørsmålet om parternskap har vært til vurdering tidligere, men da valgte NLM ung å takke nei. Begrunnelsen handlet både om innhold, teologi og pedagogikk – blant annet «pugge-delen» av bibelvers som tidligere var sentral i Awana-opplegget.

Opplegget har etter det vært gjennom flere revideringer og framstår i dag på en måte som Skaar lett kan stille seg bak.

– Det har vært gjort en stor og solid jobb, og det er gledelig å nå bli en del av Awana. Vi har hatt en god og fin dialog i alle disse årene, og vi har hele tiden anbefalt Awana som ressurs. Ved å tegne en partneravtale som vi gjør nå, forplikter vi oss i større grad, sier Skaar.

Forpliktende
Partneravtalen som ble signert 3. mai, gir ikke NLM ung noen form for formelt eierskap i Awana. Det gir heller ikke automatisk plass verken i styringsgrupper eller programkomiteer, men det gir likevel en tettere forpliktelse.

– En partner forplikter seg på å promotere Awana i egne rekker, og på lengre sikt vil det gi oss flere brukere totalt sett. Det betyr også at de uttrykker et ønske og vilje til å bidra med egne ressurser til arrangement og videre utvikling, sier Lars Dale i Awana.

En parternavtale betyr også at NLM ung selv skal trene ressurspersoner som skal følge opp og veilede i det arbeidet som drives i egne forsamlinger.

– Det frigjør ressurser hos Awana, men det viktigste med det er at lederne følges tett slik at barn og unge får et enda bedre kjennskap til budskapet i Awana, sier Lars Dale.

Ikke enerett
Men et partnerskap gir ikke eksklusivitet slik at Awana blir NLM ung sitt eneste anbefalte opplegg.

– Vi har flere gode produkt og ressurser vi anbefaler, og vi har også opplegg vi lager selv. For oss er det viktig å ha flest mulig verktøy vi kan anbefale, for behovene på lokalplanet er ikke alltid like. Hos oss ser vi at det er overvekt av lag i større forsamlinger som bruker Awana, sier Skaar.

Per i dag brukes Awana i 20 lag hos NLM ung. De fleste av dem er i større forsamlinger der halvparten er forsamlinger som er tilknyttet flere organisasjoner.

Misjonssambandet ung blir med dette den tredje partneren i Awana. Fra før er ImF Ung og Fribu partnere. Awana brukes nå av 181 ulike lag.

SE VIDEO: Signeringsfest med kake og salutt

JUL: Slik ser forsiden på adventskalenderen ut.

Awana med adventskalender på tre språk

Før påske kom Awana Norge med en påskekalender, som ble en suksess. Nå lanserer de adventskalender på norsk, engelsk og ukrainsk.

Når sambåndet.no ringer til daglig leder Lars Dale i Awana Norge, er han opptatt med å forberede seg til trosopplæringskonferansen i regi av Den norske kirke onsdag 19. oktober. Der skal han presentere Awana og den nye adventskalenderen som nå kan bestilles på Awanas hjemmeside. Det er første gang Awana gir ut adventskalender.

Bredt ut
– Før påske kom vi for første gang med påskekalender. Det ble en suksess. Nå går vi enda bredere ut, sier Dale.

Med det tenker han på at en kan få adventskalenderen på både norsk, engelsk og ukrainsk.

– På den måten kan vi få delt det beste budskapet i verden med ukrainere på deres hjertespråk. Vi drømmer om at menighetene skal dele ut adventskalenderen til ukrainere i Norge. Gjennom engelsk når vi også mange andre med ulike nasjonaliteter, fremholder han.

Gave
Den daglige lederen forklarer at det er tosidig hvorfor de gir ut adventskalenderen på engelsk og ukrainsk. Det ene er å nå de i Norge som ikke har norsk som morsmål. Det andre er at den engelske og ukrainske adventskalenderen skal sendes til ulike land i Europa.

– Det er en gave fra Awana Norge til Europa, sier Dale.

Les også: Klar for Awana Europa.

QR-kode
Adventskalenderen består av en luke, i form av QR-kode, for hver dag fra 1. til 24. desember. Bak hver luke finner man en bibeltekst, noen spørsmål og dagens utfordring, og i helgene er det litt bonusstoff.

På Awanas hjemmeside står det at hensikten med kalenderen er å hjelpe familier til gode familiestunder gjennom hele adventstiden på en overkommelig måte, og at bare ved å ha kalenderen fremme, blir familien påminnet om julens budskap og hovedperson.

Rabatter
Awana Norge ønsker at kalenderen skal bli delt og har derfor kvantumsrabatter. Kalenderen koster kr 69 pr. stykk ved kjøp av 10 eller flere og kr 49 kr pr. stykk ved kjøp av 20 eller flere. Den kan også kjøpes på ImF Ung sin hjemmeside. Ved bestilling av inntil 19 stk. av juleheftet Barnehelg, inkludert Awana adventskalender, koster det kr 99 pr. blad/kalender, og ved bestilling av 20 eller flere Barnehelg koster det kr 69 pr .blad/kalender.

VITNESBYRD: I 2018 fikk Lisa Børud Medierosen fra Tro & Medier for sitt tydelige kristne vitnesbyrd i mediene. FOTO: KPK

Familien Børud til Awana-konferansen

Både tema og talere til Awana-konferansen i januar 2023 er klar. Daglig leder Lars Dale i Awana Norge regner med fullt hus.

Neste uke åpner påmeldingen til Awana DNA-konferansen 21. januar 2023 i Fredheim Arena.

– Vi gleder oss til å treffe igjen alle som bruker Awana. Vi regner med fullt hus og 400 deltakere, sier Dale til sambåndet.no.

Temaet for konferansen er «Levende tro fra generasjon til generasjon».

– Det temaet er avgjørende for hvorfor vi har invitert familien Børud til konferansen, forteller Dale.

Tre generasjoner
Tre generasjoner Børud kommer, og det blir sofaprat med de tre generasjonene i hver sin sofa.

– De skal fortelle om velsignelsene med en levende tro fra generasjon til generasjon. Og vi skal snakke med dem om hva de har gjort for å leve Jesuslivet og troen i praksis på hjemmebane, og hvordan neste generasjon har opplevd det og så gitt det videre til neste generasjon, fortsetter Dale.

Lørdagskvelden skal Børud-familien også bidra med kveldskonsert som er kalt «Best of Børud» med sanger fra Lisa Børud, Børud-gjengen og Arnold Børud. Frem til 15. november er konserten kun for de som melder seg på DNA-konferansen. Fra 16. november er konserten åpen for alle. De som skal på konferansen, må kjøpe konsertbilletten for seg.

Talere
– Hva kan du ellers si om programmet?

– Det er mange kjente og gode navn som skal snakke om samme tema, svarer Dale. Han nevner Øivind Augland som er daglig leder i Hånes frikirke og M4 Europe og styreleder i Xpand Norge. Videre Linda Andernach Johannessen som er Levende tro-konsulent i Misjonskirken UNG og Runar Liodden som er kapellan i Modum menighet. Fra Awana Norge stiller nasjonal leder Anne Lene Otterøen og undervisningsleder Jorun Singstad Djupvik.

VERTSKAP: Håvard Haugland var møtevert for Awana-dagen sammen med sønnen Rasmus. FOTO: SKJERMBILDE

500 på Awana-dagen

Over 500 påmeldte til den digitale Awana-dagen lørdag sikret en solid publikumsrekord - og over halvparten av deltakerne var nye.

Håvard Haugland, daglig leder i Frikirkens barn & unge (Fribu), var møtevert for Awana-dagen sammen med sønnen Rasmus. De to ønsket velkommen ved å sette deltakerantallet i perspektiv:

– Over 500 påmeldte er en dobling fra Awana DNA-konferansen i fjor, sa Haugland. 

27. januar 2020, da påmeldingsfristen til Awana DNA-konferansen i Fredheim Arena i 2020 gikk ut, skrev sambåndet.no at det var 250 påmeldte. Da årets første nummer av Sambåndet ble sendt til trykking 13. januar, hadde over 200 meldt seg på årets koronapåvirkede skjermbaserte arrangement. Daglig leder i Awana Norge, Lars Dale, uttalte at «det kommer til å bli mange flere påmeldinger», og han har altså sine ord i behold. 

Mange nye

– 120 menigheter bruker nå Awana. Flere enn 100 menigheter er representert i dag, og over halvparten av dem er nye, sa Dale i et av sine innlegg lørdag.

Ser vi på de enkelte påmeldte lørdag var over halvparten av de ca. 500 nye. Det gjorde tydelig inntrykk på Lars Dale at hans egen menighet i Fredrikstad, 3:16, var godt representert blant nykommerne:

– 40 av dere som ser på, er fra Lars’ menighet, kunne nasjonalt leder for Awana Norge, Anne Lene Otterøen, opplyse.

Slik det har vært vanlig de siste årene, hadde konferansen to spor, ett for de som er nye for Awana, og det andre for dem som er i gang. Fellessamlinger i hver ende omkranset disse. 

Vitnesbyrd

I en innledende dialog delte tre av lederne i Awana Norge, Anne Lene Otterøen (nasjonal leder), Jorunn Singstad Djupvik (undervisningsleder) og Lars Dale (daglig leder), kort om hva som har grepet dem med trosopplæringsopplegget fra amerikanske Awana.

– Å se hvordan et barnearbeid slår røtter og kan skape en bærekraftig tro – det tok meg. Det handler ikke om barneparkering, men om å reise opp disipler blant barn og unge – om å prioritere dem og la dem få bibelkunnskap og relasjoner. Awana er et redskap til å nå målet om frelste barn og unge som utrustes til et liv i tjeneste for Jesus, sa Otterøen.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke hørte om Awana tidligere. Da kunne kanskje all den tiden jeg har investert i barne- og ungdomsarbeid, gitt helt andre resultater. Foreldre har størst påvirkning på barns tro, og menigheten kan støtte foreldrene. I Awana har vi et opplegg som har resultater å vise til, sa Dale.

– Noe av det som er spesielt med Awana, er at alle undervisningsbøker også har en bok som er beregnet på hjemmet, og det er et helhetlig opplegg fra 2 til 19 år. Jeg har vært med i barne- og ungdomsarbeid i over 40 år og har sett altfor mange som har forsvunnet – alle dem som aldri fikk fotfeste i sin egen tro. Med Awana bygger vi tro systematisk helt fra barna er små, slik at den blir god og sterk og mobil og kan vare livet ut. Det handler om å mobilisere for å stoppe den store lekkasjen fra menighetene, og jeg tror Awana er et godt verktøy i så måte. Barna og de unge lærer seg å tenke selv og leve troen i hverdagen, og de opplever å møte voksne som lever troen i hverdagen. Troen flytter seg fra hodet og ned i hjertet slik at det blir et liv. Det gir en sterk mening til hver arbeidsdag, vitnet Djupvik.

LEDERE: Jorunn Singstad Djupvik, t.v., Anne Lene Otterøen og Lars Dale. FOTO: SKJERMBILDE

Ikke siden 80-tallet

Så hvorfor har Indremisjonsforbundet (ImF) satset så mye for å ta Awana til Norge? Andreas Evensen, assisterende generalsekretær i ImF og daglig leder for ImF-Ung, pekte på at sist gang ImF gjorde noe lignende, var på 1980-tallet.

– ImF trengte et nytt opplegg for barn og unge, og Awana har et helhetlig opplegg som bygger på Bibelen som Guds ufeilbarlige ord og med evangeliet som stjerne. Det kommer i et språk og en innpakning som barn og unge kan relatere seg til. Guds ord og relasjon trenger å henge sammen, sa Evensen.

Evensen er selv Awana-leder på sitt lokale bedehus. Han viste til hvor lett vi kan kjenne oss igjen i holdningene fra Jesu disipler om at barna var et forstyrrende element i de voksnes viktige samtaler. Jesus satte disiplene grundig på plass, slik Matteus selv forteller om i kap. 19. 

– Barn og unge er verdifulle for Gud. Awana er et verktøy som hjelper oss å prioritere det viktigste arbeidet og ta Jesu eksempel, og situasjonen i landet vårt, på alvor, sa Evensen.

Han pekte også på hjemmets betydning. – Vår historie med Awana handler om en oppvåkning hos en del sentrale ledere. Menighetens oppgave er å støtte og utruste hjem og foreldre til å gi troen videre. Moses sto selv foran Israelsfolket og oppfordret dem til det, påpekte Andreas Evensen med referanse til 5. Mos 6.

300 barn

MENIGHET: Runar Landro delte erfaringer. FOTO: SKJERMBILDE

Runar Landro, hovedpastor i Fredheim Arena i Sandnes, utdypet noe av det Andreas Evensen sa om satsingen på 1980-tallet. Det som tidligere het Indremisjonsforbundet Sandnes har drevet misjonsarbeid i Sandnes siden 1943.

– Over 300 barn var innom bedehuset hver uke på 1980-tallet. Men altfor få av disse barna ble værende, og også mange barn fra kristne familier forsvant. Det er en smerte som har vært der i mange år. Men vi har en Gud som både vekker, overrasker og leder, sa Landro med henvisning til Awana.

– I denne tiden der vi ikke kan samles fysisk, hører vi at barn og unge snakker om at de savner Fredheim. En gutt på fire år jublet da han kom inn dørene nylig i forbindelse med en dåpsgudstjeneste. Vi håper at vi om noen år har nye tall å fortelle om – tall som viser at de fleste har tatt Jesus med seg på sin reise gjennom livet. Vi tror det er noen prinsipper i Awana som virker, fordi de er i 0verensstemmelse med originalen, sa Runar Landro – med Bibelen høyt hevet.  

Les mer fra Awana-dagen i neste nummer av Sambåndet.

VEKST: Awana Norge har opplevd 20% vekst i 2020. Her fra Frikstad Awana. FOTO: ImF Media arkiv

Awana vokste bredt i korona-året

Awana Norge opplever at flere menigheter, forsamlinger og bedehus blir medlemmer og har startet giveraksjonen «Invester i fremtiden» for å utbre Awana enda mer.

En oppsummering viser at Awana Norge har hatt en medlemsvekst på 20% i 2020.

– Vi ser at vi har vekst fordi flere kirker, menigheter, bedehus og forsamlinger er blitt medlemmer og har startet med Awana i år, på tross av korona. Antall menigheter og forsamlinger som er medlemmer, har økt fra 100 til 120 i år, sier daglig leder Lars Dale til sambåndet.no.

– Det gledelige er at 15 av disse medlemmene er kommet til etter at landet stengte ned i mars. De melder seg inn og forbereder seg på tiden etter korona, legger han til.

Spredning
De nye lagene, foreningene og menighetene kommer fra Misjonskirken, Frikirken, NLM, Normisjon, ImF, baptister og pinsevenner

– Det er altså en god spredning i kirkelandskapet blant de som blir medlemmer, og det er spennende at det er de store organisasjonene og frikirkesamfunnene som er blitt med, fortsetter Dale.

Han forklarer at det er menigheter og forsamlinger som blir medlemmer i Awana. Om en menighet har flere Awana-lag, så blir alle likevel regnet som ett medlem.

Helhetlig
– Hvordan vil du forklare veksten?

For det første så er det Gud som gir vekst. Så har Awana et helhetlig opplegg fra 2-18 år. Det er det ingen andre som kan tilby så vidt oss bekjent. Vi har bearbeidet bøker og materiell og arbeidet frem produkter som vi er veldig takknemlige for og fornøyde med. I tillegg fokuserer vi på å hjelpe menigheter med å utruste ledere samt hjelpe foreldre og familier til å få et språk for troen.

Aktivitet
– Hvordan er det med salget av materiell?

– Det er redusert og mindre enn forventet. Uten korona hadde vi hatt mer salg.

– Hva slags inntrykk har dere av aktiviteten til Awana-lagene?

Aktiviteten er preget av at korona har satt barne- og ungdomsarbeidet på vent. Det er redusert aktivitet. Inntrykket er at menighetene er flinke til å følge instruksene fra myndighetene og følger rådene som gjelder hvor mange som kan samles. Det er en utfordring å holde avstand, og det virker inn på hvor mange som har vært samlet, sier Dale.

Investering
– Hva vil dere gjøre videre?

– Vi har en dedikert og motivert stab, og vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for at mange flere skal få nytte og glede av å bruke Awana.

Dale viser til giveraksjonen de har satt i gang, og hvor de har sendt ut invitasjon til medlemmene om å støtte Awana med en gave eller kollekt eller ved å bli fast giver.

– Det handler om å investere i fremtiden, investere i verdifulle mennesker og fremtidens ledere. Som vi spør i invitasjonen til å delta i giveraksjonen: «Hvem vil reise seg for Jesus i Norge om 15 år», sier Lars Dale.

NYANSATT: Lars Dale, her sammen med kona Ådel, går inn i ledelsen av Awana Norge. FOTO: PRIVAT

Ønsker å gjøre Awana stort i Norge

Lars Dale (58) fra Fredrikstad er ansatt som administrasjonsleder i Awana Norge.

‘- Vi føler oss veldig trygge på denne ansettelsen. Lars Dale er en strateg og en varm og relasjonell mann, sier Anne Lene Otterøen til sambåndet.no.

Otterøen har til nå vært daglig leder for Awana Norge, som er en avdeling i ImF.  Fra og med torsdag 24. september blir tittelen hennes nasjonal leder.

– Jeg skal jobbe med visjon og målsetting, utdyper Otterøen.

Menighetsplanter

Lars Dale har skriftlig takket ja til stillingen som administrasjonsleder, og staben i Awana ble informert torsdag. Firebarnsfaren overtar mange av oppgavene som handler om drift og oppfølging av staben. Mens administrasjonsleder skal jobbe i full stilling, vil Anne Lene Otterøen gå noe ned i stillingsprosent.

Den nyansatte administrasjonslederen har drevet som bokhandler i Fredrikstad i 34 år og har bygd opp flere Libris butikker. Disse har han nå solgt. Dale har også vært med på å bygge opp menigheten 3:16 i Fredrikstad og et ungdomsarbeid som i gjennomsnitt samler 900 ungdommer. Sammen med kona Ådel har han i 10 år vært regionleder i Familefokus, som er Ungdom i oppdrags familiearbeid, og han har undervist der i 15 år. 

Tro i hjemmet

– Lars Dale har jobbet med tro i hjemmet i alle år. Han har sagt at en av de første tingene han tenkte da han hørte om Awana, var at «det vil jeg være med på å gjøre stort i Norge», forteller Anne Lene Otterøen.

Dale har også erfaring fra Normisjon og Laget, og han er utdannet innen økonomi og administrasjon. 

Det var 17 søkere til stillingen som administrasjonsleder, og fem av disse ble innkalt til intervju.

– Det var mange godt kvalifiserte søkere, sier nasjonal leder for Awana Norge, Anne Lene Otterøen.