Innlegg

VEKST: Awana Norge har opplevd 20% vekst i 2020. Her fra Frikstad Awana. FOTO: ImF Media arkiv

Awana vokste bredt i korona-året

Awana Norge opplever at flere menigheter, forsamlinger og bedehus blir medlemmer og har startet giveraksjonen «Invester i fremtiden» for å utbre Awana enda mer.

En oppsummering viser at Awana Norge har hatt en medlemsvekst på 20% i 2020.

– Vi ser at vi har vekst fordi flere kirker, menigheter, bedehus og forsamlinger er blitt medlemmer og har startet med Awana i år, på tross av korona. Antall menigheter og forsamlinger som er medlemmer, har økt fra 100 til 120 i år, sier daglig leder Lars Dale til sambåndet.no.

– Det gledelige er at 15 av disse medlemmene er kommet til etter at landet stengte ned i mars. De melder seg inn og forbereder seg på tiden etter korona, legger han til.

Spredning
De nye lagene, foreningene og menighetene kommer fra Misjonskirken, Frikirken, NLM, Normisjon, ImF, baptister og pinsevenner

– Det er altså en god spredning i kirkelandskapet blant de som blir medlemmer, og det er spennende at det er de store organisasjonene og frikirkesamfunnene som er blitt med, fortsetter Dale.

Han forklarer at det er menigheter og forsamlinger som blir medlemmer i Awana. Om en menighet har flere Awana-lag, så blir alle likevel regnet som ett medlem.

Helhetlig
– Hvordan vil du forklare veksten?

For det første så er det Gud som gir vekst. Så har Awana et helhetlig opplegg fra 2-18 år. Det er det ingen andre som kan tilby så vidt oss bekjent. Vi har bearbeidet bøker og materiell og arbeidet frem produkter som vi er veldig takknemlige for og fornøyde med. I tillegg fokuserer vi på å hjelpe menigheter med å utruste ledere samt hjelpe foreldre og familier til å få et språk for troen.

Aktivitet
– Hvordan er det med salget av materiell?

– Det er redusert og mindre enn forventet. Uten korona hadde vi hatt mer salg.

– Hva slags inntrykk har dere av aktiviteten til Awana-lagene?

Aktiviteten er preget av at korona har satt barne- og ungdomsarbeidet på vent. Det er redusert aktivitet. Inntrykket er at menighetene er flinke til å følge instruksene fra myndighetene og følger rådene som gjelder hvor mange som kan samles. Det er en utfordring å holde avstand, og det virker inn på hvor mange som har vært samlet, sier Dale.

Investering
– Hva vil dere gjøre videre?

– Vi har en dedikert og motivert stab, og vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for at mange flere skal få nytte og glede av å bruke Awana.

Dale viser til giveraksjonen de har satt i gang, og hvor de har sendt ut invitasjon til medlemmene om å støtte Awana med en gave eller kollekt eller ved å bli fast giver.

– Det handler om å investere i fremtiden, investere i verdifulle mennesker og fremtidens ledere. Som vi spør i invitasjonen til å delta i giveraksjonen: «Hvem vil reise seg for Jesus i Norge om 15 år», sier Lars Dale.

NYANSATT: Lars Dale, her sammen med kona Ådel, går inn i ledelsen av Awana Norge. FOTO: PRIVAT

Ønsker å gjøre Awana stort i Norge

Lars Dale (58) fra Fredrikstad er ansatt som administrasjonsleder i Awana Norge.

‘- Vi føler oss veldig trygge på denne ansettelsen. Lars Dale er en strateg og en varm og relasjonell mann, sier Anne Lene Otterøen til sambåndet.no.

Otterøen har til nå vært daglig leder for Awana Norge, som er en avdeling i ImF.  Fra og med torsdag 24. september blir tittelen hennes nasjonal leder.

– Jeg skal jobbe med visjon og målsetting, utdyper Otterøen.

Menighetsplanter

Lars Dale har skriftlig takket ja til stillingen som administrasjonsleder, og staben i Awana ble informert torsdag. Firebarnsfaren overtar mange av oppgavene som handler om drift og oppfølging av staben. Mens administrasjonsleder skal jobbe i full stilling, vil Anne Lene Otterøen gå noe ned i stillingsprosent.

Den nyansatte administrasjonslederen har drevet som bokhandler i Fredrikstad i 34 år og har bygd opp flere Libris butikker. Disse har han nå solgt. Dale har også vært med på å bygge opp menigheten 3:16 i Fredrikstad og et ungdomsarbeid som i gjennomsnitt samler 900 ungdommer. Sammen med kona Ådel har han i 10 år vært regionleder i Familefokus, som er Ungdom i oppdrags familiearbeid, og han har undervist der i 15 år. 

Tro i hjemmet

– Lars Dale har jobbet med tro i hjemmet i alle år. Han har sagt at en av de første tingene han tenkte da han hørte om Awana, var at «det vil jeg være med på å gjøre stort i Norge», forteller Anne Lene Otterøen.

Dale har også erfaring fra Normisjon og Laget, og han er utdannet innen økonomi og administrasjon. 

Det var 17 søkere til stillingen som administrasjonsleder, og fem av disse ble innkalt til intervju.

– Det var mange godt kvalifiserte søkere, sier nasjonal leder for Awana Norge, Anne Lene Otterøen.