Innlegg

MISJONSMARK: Mannskaper fra ca. 150 forskjellige nasjoner var innom Bergen havn i 2019. Bildet er fra 2008. FOTO: KENNY LOUIE/WIKIMEDIA COMMONS

Starter ny misjonsorganisasjon

Avtroppende kretsleder i ImF Midthordland, Ole Andreas Wastvedt, vil fra nyttår gå over til å bli havnemisjonær blant utenlandske sjøfolk.

I begynnelsen av desember avslutter Ole Andreas Wastvedt sitt arbeid som kretsleder i ImF Midthordland. Den 30. oktober meldte sambåndet.no at han går inn i en et seks måneders vikariat i P7, der han blir økonomi- og administrasjonsmedarbeider i halv stilling. Samtidig jobber han med å starte opp en ny misjonsorganisasjon, Havnemisjonen, som skal forkynne evangeliet og gi velferdstjenester til utenlandske sjøfolk.

‒ Når jeg er ferdig i ImF Midthordaland, kan jeg satse for fullt på å forberede oppstart til nyttår. Første mål blir å reise nok økonomi så jeg kan fungere som havnemisjonær, sier Wastvedt til Sambåndet.

Oppstart
Før han begynte som kretsleder i ImF Midthordland, var Wastvedt konstituert generalsekretær i Den Indre Sjømannsmisjon.

‒ Hvor langt er du kommet i oppstarten av Havnemisjonen?

‒ Vi har det formelle på plass med organisasjonsnummer, bankkontonummer, Vippsnummer og givertjeneste. På hjemmesiden havnemisjonen.no kan de som er interessert, få mer informasjon.

Sjøfolk
Hvor starter du Havnemisjonen?

‒ Jeg ønsker å sikre at det arbeidet som blir drevet blant utenlandske sjøfolk i Bergen, blir drevet videre med norske frivillige.

Han fremholder at det er uavklart i hvilken grad det blir samarbeid med andre organisasjoner om arbeidet.

‒ Hvorfor misjon blant utenlandske sjøfolk?

‒ Det handler om at da jeg jobbet i Den Indre Sjømannsmisjon, ble jeg godt kjent med Seaman’s Mission-arbeidet de driver. Jeg har også vært med som frivillig i dette arbeidet etterpå. Om bord på cruiseskipene er det et stort mannskap, og mange av sjøfolkene er borte fra familien sine opp til ti måneder i året. Savnet etter familien er stort, og fristelsene om bord og i land er mange. Arbeidet er OK, og lønnen er god sammenlignet med lønnsnivået i landene de kommer fra, men de ofrer mye.

Sted å være
Hva skal Havnemisjonen gjøre, konkret?

‒ Først trenger vi et sted hvor vi kan være og en plass hvor sjøfolk kan komme å få en kopp kaffe og noe å spise, adgang til internett, og hvor vi vil ha Det nye testamente (NT) på ulike språk. Altså et sted der de får ro og det kan åpne seg en mulighet til å kommunisere om alt og ingen ting og om troen, Jesus og livet. En jeg samtalte med, opplevde å bli far mens han var på havet, og han fikk se barnet sitt først på Skype. Andre får vite at mor eller far er død mens de er på jobb, og noen får vite at kona har forlatt dem og vil skilles. Vi får del i både sorger og gleder. Vi får alle de glade, triste og tragiske historiene, sier Wastvedt og føyer til:

‒ Jeg kommer til å jobbe for å få muligheten til også å gå om bord i båtene og snakke med sjøfolkene.

I første omgang vil han konsentrere seg om cruiseskipene, men han ønsker også kontakt med sjøfolk på cargoskip, containerskip og tankskip.

Misjonsmark
‒ I 2019 registrerte vi mannskaper fra cirka 150 forskjellige nasjoner som var innom Bergen Havn. Når det gjelder misjonsbefalingen, trenger en ikke å reise langt for å nå verdens folkeslag. En kan bare ta seg en tur til havna, påpeker Wastvedt.

Hvordan er det med økonomi og frivillige?

‒ Foreløpig er verken økonomi eller frivillige på plass, men jeg trenger forbønn og støttespillere i arbeidet hvis det skal bli bærekraftig. Dette er kristen nestekjærlighet og omsorg for fremmede i våre havner. Samtidig ønsker jeg å gi dem det beste jeg selv har fått, frelsen i Jesus Kristus, sier Ole Andreas Wastvedt.

STABEN: Medarbeiderne i P7, fra v. Ole Andreas Wastvedt, Kristoffer Hjortland, May-Britt Liljeroos-Lauvik og Ingvald André Kårbø. Ole Kristian Sameien var ikke til stede. FOTO: Brit Rønningen

Wastvedt tilbake i P7, og Kårbø blir daglig leder

OPPDATERT Ole Andreas Wastvedt vender tilbake til P7 i et seks måneders vikariat. Samtidig er det klart at Ingvald Kårbø skal kombinere jobben som radio- og TV-pastor med å være fungerende daglig leder.

Ole Andreas Wastvedt returnerer dermed til arbeidsplassen der han var ansatt i nesten åtte år, fra 2008 til 2016.

– Jeg gleder meg til det, sier Wastvedt, som stiller på stabsmøte i P7 allerede på mandag. Da vil det også bli mer klart hvordan den nye organisasjonen i P7 blir seende ut.

Økonomi og administrasjon

Styrelederen bekrefter at det er Kenneth Hjortlands halvårige permisjon fra stillingen som daglig leder som har utløst behovet, selv om det ikke er denne stillingen Wastvedt skal ha. Sånn sett blir ikke Wastvedt vikar for Hjortland.

– Han blir økonomi- og administrasjonsmedarbeider og går inn i de oppgavene fra daglig leder-stillingen som ikke er fordelt på de øvrige i staben, sier Heggen.

Det handler blant annet om regnskapsoppgaver, og Wastvedt skal også dekke inn den radiotimen som Kenneth Hjortland hadde ansvar for på fredagene.

– Vi er veldig glad for at vi så raskt har fått på plass noen som kan ta seg av de oppgavene som ikke var fordelt. Ole Andreas har jo også erfaring innen økonomi og administrasjon fra flere steder, sier Anja Ulveseth Heggen.

Radio DSF

Som kjent slutter Ole Andreas Wastvedt i stilling som kretsleder i Midthordland Indremisjon i første del av desember. Den halve stillingen i P7 vil dermed fram til nyttår bli fordelt slik at han kan yte maksimalt i ImF Midthordland fram til etter adventsleiren. Wastvedt bekrefter at han ble kontaktet av P7 og utfordret til å gå inn i et vikariat på seks måneder.

Helt uten kontakt med radioarbeid har han ikke vært etter at han sluttet i P7 for å begynne i Indre Sjømannsmisjon, der han blant annet jobbet som daglig leder.

– Jeg har vært engasjert i radioarbeid det siste året, som styreleder i Radio DSF, som eies av Norges Samemisjon, forteller Wastvedt.

Endringer i staben

Av staben som Ole Andreas Wastvedt jobbet med fram til 2016, er det bare programansvarlig May-Britt Liljeroos Lauvik igjen. Hun og kontormedarbeider Kristoffer Hjortland vil øke sine stillinger med 20% hver de neste seks månedene.

Radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø vil de neste seks månedene få en kombinert stilling som radio- og TV-pastor og fungerende daglig leder i P7.  I tillegg vil utvikler og forkynner i P7, Ole Kristian Sameien, overta en del av de oppgavene som daglig leder tidligere har hatt ansvar for, blant annet P7s internasjonale mediemisjonsarbeid gjennom TWR.

Journalist Brit Rønningen har medvirket til denne artikkelen.

SLUTTAR: Ole Andreas Wastvedt har vore kretsleiar i ImF Midthordland sidan 2018. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

ImF Midthordland jaktar ny kretsleiar

Til nyttår sluttar Ole Andreas Wastvedt som kretsleiar i ImF Midthordland.

Årsmøtepapira til ImF Midthordland vart publisert på nettsida til kretsen i midten av juni. Under sak 13, Samtale om arbeidet, i forslag til årsmøteprotokoll kjem kretsstyret med denne informasjonen:

«Kretsleder i ImF Midthordland har sagt opp sin stilling som kretsleder. Ole Andreas Wastvedt begynte i stillingen i 2018. I en del av perioden har han også vært Ung-leder og tett på leirarbeidet på Fjell-ly. Vi takker for tjenesten som er gjort i kretsen og ønsker Guds fred videre i andre oppdrag.» Årsmøtet er 14.-15. august på Fjell-ly.

Overfor sambåndet.no stadfestar Ole Andreas Wastvedt at han med verknad frå 1. juli har sagt opp stillinga som kretsleiar.

– Oppseiingstida er på seks månadar, så eg blir ståande i stillinga ut året, seier Wastvedt.

Førebels har ikkje Ole Andreas Wastvedt ny jobb å gå til. Han kom til ImF Midthordland frå stillinga som generalsekretær i Den indre sjømannsmisjon. Før den tid var han tilsett i P7. Han har økonomiutdanning frå Bedriftsøkonomisk Institutt.

Rekruttere

Kurt Urhaug er styreleiar i ImF Midthordland. Han stadfestar at kretsen no vil starta arbeidet med å rekruttera ny kretsleiar og viser elles til informasjonen i årsmøtepapira.

Ifølgje strategiplanen for 2013–2020 har ImF Midthordland eit mål om å «Arbeide for et tettere samarbeid for indremisjonsarbeidet i Midthordland, Bergen og Nordhordland. Vurdere de nåværende kretsgrenser.»

– Kan oppseiinga aktualisera ein diskusjon om fusjon?

– Dette er jo eit tema som lever, til dømes i samband med strukturprosessen i ImF sentralt, seier Kurt Urhaug til sambåndet.no.

PERMITTERT: Kretsleder Ole Andreas Wastvedt er permittert i 40 %. FOTO: Brit Rønningen

‘- Trenger de ansatte vi har

(Korona) Etter å ha vært to måneder koronastengt har Bergens Indremisjon fortsatt ikke noen planer om å permittere ansatte.

sambåndet.no 4. april og i papirutgaven for april meldte vi om permitteringer i sju av ti kretser i indremisjonsfamilien. Tre av kretsene hadde alle sine i arbeid.

Nå er situasjonen endret for den ene av de tre, ImF Midthordland. På kretsstyremøtet 23. april ble det vedtatt å permittere kretsleder Ole Andreas Wastvedt i 40 % fra 29. april.

Jeg er permittert på ubestemt tid. Det er begrunnet med at det er reduksjon i arbeidsoppgaver på grunn av frafall av leirer og møter, sier Wastvedt og føyer til:

Kretsstyret vil vurdere fortløpende den økonomiske situasjonen og vil ha nytt møte den 26. mai.

Bergens Indremisjon
Bergens Indremisjon har ennå ikke gått til permitteringer.

Styret har vedtatt at vi ikke skal permittere noen av de ansatte, forteller daglig leder Bodhild Fjelltveit i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

Hun forteller at forsamlingens ungdomsarbeider har hatt nok å gjøre siden ungdomsarbeid går sin gang på nettet, kontorleder og kontorsekretær gjør det daglige administrative arbeidet, og vaktmesteren fortsetter med sine vedlikeholdsoppgaver.

Økonomi
Vi har trengt de ansatte vi har. Vi har nedgang i kollekt siden vi ikke har hatt ordinære gudstjenester disse to månedene, men vårgaven er sendt ut som normalt. Ellers jobber vi med beredskapsplan for leir, planlegge neste semester og med å tilrettelegge Awana for barne- og ungdomsarbeidet, sier Fjelltveit.

I Sogn og Fjordane Indremisjon er det heller ingen permittering. Kretssekretær og eneste ansatte, Sondre Orrestad, fortsetter som før i 100 % stilling, opplyser Orrestad selv til sambåndet.no.

Dette bildet er ikke fra julemessen, men fra årets høstmesse i ImF Midthordland som har erstattet kretsens julemesse. Foto: Privat

Legger ned julemessen

Bildøy Bibelskole og ImF Midthordland erstatter julemessen med et annet arrangement på en annen tid på året.

Økonomi- og administrasjonsleder Arve Myksvoll ved Bildøy Bibelskole har ikke fått mange reaksjoner fra folk på at det i år ikke blir noe av den tradisjonsrike julemessen på skolen.

‒ Det er antagelig ikke så mange som har fått det med seg, og vi har ikke gått ut for å opplyse om at det ikke blir noen julemesse i år, sier Myksvoll til sambåndet.no.

Nedadgående
‒ Hvorfor legger dere ned julemessen?

‒ Det var nedadgående oppslutning om den. Når vi tenker på alle dugnadstimene som blir lagt ned, står det ikke i forhold til hva vi sitter igjen med, svarer Myksvoll.

I stedet vil Bildøy Bibelskole ha en basar utpå vårparten.

‒ Basaren vil være mindre arbeidskrevende og et mindre arrangement. Julemessa krever mer over lengre tid.

Flyttet
ImF Midthordaland har også lagt ned sin julemesse. Den er erstattet med høstmesse i forbindelse med høstmøtet i oktober.

‒ Høstmessen er samme konseptet som julemessen, bare at det er flyttet fra november til oktober, sier kretsleder Ole Andreas Wastvedt.

‒ Hvorfor har dere gått fra julemesse til høstmesse?

‒ Det handler om at det er mange julemesser og nedgang i inntekter fra julemessen. Og før har høstmøtet og julemessen lagt beslag på to helger for kretsen. Med å ha en høstmesse i forbindelse med høstmøtet, frigjør vi en helg på Fjell-ly. I år var det konfirmantleir i stedet, og det ga inntekter til leirstedet.

Fornøyd
‒ Hvordan var høstmessen?

‒ Høstmessen var godt besøkt, og vi var godt fornøyd med resultatet. Det er en vinn-vinn-situasjon for oss. Vi har allerede planlagt høstmesse til neste år.

Som Wastvedt tror også Myksvoll at noe av forklaringen på nedgangen i oppslutning om julemessen har å gjøre med at der er mange julemesser, og at mange lokale menigheter har sine opplegg.

‒ Hva har julemessen betydd for Bildøy Bibelskole?

‒ Julemessa har vært et møtepunkt for bibelskolens venner og for kretsen. Med basaren kan vi fortsatt ha et slikt møtepunkt, sier Arve Myksvoll.

Ole Andreas Wastvedt er både kretsleder og Ung-leder i ImF Midthordland. Foto: Brit Rønningen

Leder både kretsen og ungdomsarbeidet

Økonomi og en oppsigelse er årsaken til at Ole Andreas Wastvedt er kretslederen som midlertidig også er Ung-leder.

I 2018 hadde ImF Midthordland et underskudd på 900 000 kr. Senere fikk kretsen en oppsigelse fra Ung-leder Karianne Hatlevik, og kretsen har foreløpig kuttet den stillingen for å redusere underskuddet.

‒ Det er bakgrunnen for at jeg midlertidig, i hvert fall ut året, er Ung-leder i ImF Midthordland, sier kretsleder Ole Andreas Wastvedt til sambåndet.no.

Overgangsperiode
Han opplever at det går bra å kombinere stillingene som kretsleder og Ung-leder.

‒ Målet at arbeidet i kretsen og barne- og ungdomsarbeidet blir ivaretatt på best mulig måte etter de ressursene vi har. Jeg føler at vi klarer det. I lengden kan vi ikke ha en situasjon hvor jeg er både kretsleder og Ung-leder. Men i en overgangsperiode er det greit.

Wastvedt opplyser videre at målet er at kutt og nedprioriteringer ikke skal gå utover barne- og ungdomsarbeidet.

‒ Men det viktigste i dette arbeidet er ikke kretsen, men de lokale lederne. ImF Midthordlands hovedsatsing er på lag og forsamlinger, og det er der barne- og ungdomsarbeidet skjer.

Konsekvenser
‒ Hvilke konsekvenser har det for kretsen og for kretsens barne- og ungdomsarbeid at det er kuttet i en stilling og at kretslederen også er Ung-leder?

‒ Det merkes at det blir kuttet i en stilling. Jeg har jobbet en god del overtid i hektiske perioder, men kan ta det ut i avspasering når det er roligere. Vi kan også effektivisere arbeidet. Styrken med at jeg både er kretsleder og Ung-leder er at jeg får full innsikt i hva som skjer i barne- og ungdomsarbeidet, sier Wastvedt.

Han fremholder at han ikke står alene. Kretsen har hatt to barne- og ungdomsarbeidere i til sammen 60% stilling i vinter. Til høsten blir dette redusert til en 40% stilling, men de får i tillegg inn en T2-student fra Bildøy Bibelskole.

‒ Barne- og ungdomsrådet har også et ansvar, og vi har mange gode frivillige medarbeidere med oss, sier Wastvedt.

Misjonsfolket
‒ Hvor mange prosent jobber du som kretsleder og hvor mange prosent som Ung-leder?

‒ Det er vanskelig å svare på. Jeg tar arbeidsoppgavene fortløpende. Alt som blir meldt av behov, blir tatt tak i. Her skulle jeg ønske at lagene var mer frempå og tok mer kontakt.

På sikt ønsker Wastvedt en Ung-leder i full stilling.

‒ Da kan jeg få anledning til å være mer ute blant misjonsfolket og se hva som skjer i kretsen, sier Wastvedt og poengterer at en Ung-lederstilling er et spørsmål om budsjett og økonomi.

‒ Vi må være ærlige med misjonsfolket som finansierer og driver misjonsarbeidet. Vi kommer ikke lenger enn misjonsfolket vil, sier Ole Andreas Wastvedt.

I august begynner Ole Andreas Wastvedt som kretsleder i ImF Midthordland Foto: Brit Rønningen

Søker tryggere havn

Ole Andreas Wastvedt forlater en organisasjon som sliter for å jobbe i en organisasjon som opplever vekst.

− Jeg har kall som predikant og forkynner. Jeg har tenkt at kretsleder kunne være en passende stilling for meg. Jeg gleder meg til samarbeid med leirstedet Fjell-ly og til å bli kjent med kretsen og misjonsfolket, sier den påtroppende kretslederen i ImF Midthordland til Sambåndet.

Wastvedt begynner i den nye jobben i august. Siden januar 2016 har han jobbet i Indre Sjømannsmisjon, og i august samme år ble han konstituert daglig leder i organisasjonen. Det er en organisasjon som sliter og som søker samarbeid eller sammenslåing med andre organisasjoner. Indremisjonsforbundet (ImF) er en av organisasjonene som har fått en slik henvendelse om samarbeid eller sammenslåing.

Fremmed farvann
− Det er store utfordringer i Indre Sjømannsmisjon og jeg har ikke maktet å snu den negative utviklingen, konstaterer Wastvedt og fortsetter:

− I Indre Sjømannsmisjon har jeg vært i fremmed farvann. Jeg er ikke fisker og ikke vokst opp langs kysten, men i Rakkestad i indre Østfold.

Som kretsleder i ImF Midthordland vil han kjenne seg på tryggere grunn.

− Kona har vokst opp med leirstedet Fjell-ly. Vi kan stå mer sammen når jeg begynner i ImF Midthordland. Wastvedt er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Fra 2008 til 2016 jobbet han i P7, og før det har han vært områdearbeider i Finnmark for Norsk Luthersk Misjonssamband. Han har også gått på Bildøy Bibelskole og vært ettåring i Finnmark Indremisjon. I dag bor han, kona og deres tre barn bor på Vik i Øygarden, og familien går i Vik bedehus i Øygarden.

Kretsens rolle
− Hva vil du som kretsleder i ImF Midthordland? − Det viktigste er å forkynne og formidle Guds ord. Forsamlingsbygging og leirarbeidet på Fjell-ly er satsingsområder. Og kretsen må finne sin funksjon.

− Kan du si litt om det?

− Trenger vi kretsen, spør Wastvedt før han utdyper: − Kretsen kan komme inn når det gjelder tunge oppgaver som forsamlinger ikke har ressurser til. I tillegg driver kretsen leirarbeid. Kretskontoret kan være et ressurskontor for forsamlinger og foreninger. Det kan hjelpe forsamlingene med forkynnere og oppfølging av dåpsbarn og trosopplæring. Det kan være et støtteapparat rundt forsamlingene. Kretsen kan være bindeledd mellom forskjellig forsamlinger og koordinere samarbeid mellom forsamlingene.

Økonomi
− Hvilke muligheter ser du i ImF Midthordland?

− Kretsen har et velfungerende barne- og ungdomsarbeid. I Straume Forum er det en vekst.

− Hvilke utfordringer ser du i ImF Midthordland?

− Økonomi er alltid en utfordring. Vi kan ikke drive misjon uten penger. Bærekraftig økonomi er viktig. Det er blitt vanskeligere å få tak i frivillige. Å drive arbeid på frivillig basis blir mer krevende. Med vektlegging på forsamlingsbygging ser vi tendens til pastorisering av bedehusene. Det kan være bra, men det krever at vi har økonomi til å betale lønn. Det kan føre til at det blir mindre penger til ytremisjon. Men landet er kommet i en slik situasjon med avkristning og sekularisering at det er blitt en misjonsmark. Kanskje er det riktig å bruke mer ressurser på misjonsarbeid i Norge, sier Ole Andreas Wastvedt.