Tag Archive for: Roald Evensen

ENDRINGER: Irene Krokeide Alnes og Roald Evensen har måttet forskyve på en del av møtene sine denne høsten. FOTO: ImF MEDIA

Avlyste møter erstattes

(Korona) Målet er at ImF-forkynnernes møtedager i høst som er blitt avlyst på grunn av koronapandemien, skal erstattes.

Det bekrefter Camilla Kårbø, personalleder i ImF, overfor Sambåndet.

– Men alle møtene vil ikke være på samme sted som de opprinnelig ble planlagt, presiserer Kårbø.

Forkynnere

ImF har for tiden seks forkynnere ansatt, fem av dem i prosentstillinger: Marit Stokken Berland (100 prosent), Irene Krokeide Alnes, Roald Evensen, Torgeir Skrunes, Gunnstein Nes og Aud Karin Kjølvik Ringvoll. Til sammen utgjør det over 2,5 årsverk.  

En periode i vår var forkynnerne permittert på grunn nedstengningen av samfunnet som følge av koronapandemien. Etter sommerferien startet møtevirksomheten opp igjen, men da underlagt et sett av smittevernregler. Møteledere i foreninger og forsamlinger landet rundt måtte påta seg et utvidet ansvar som arrangører og venne seg til spritflasker, avstand mellom stolene og – ikke minst – nitid registrering av navn og telefonnummer på alle møtedeltakere. Så vidt ImF kjenner til, har ingen personer blitt smittet som følge av høstens møtevirksomhet.

Smittebølge

Et stykke utpå høsten ble det klart at den andre smittebølgen var en realitet, og 5. november gikk regjeringen ut med et råd om å ha minst mulig sosial kontakt for å begrense smittespredningen. Dagen etter responderte krets- og sentralledelse i ImF med et råd om å innstille møtevirksomheten i to uker. 19. november ble dette rådet «myket opp» til at man ut året kan ta hensyn til lokale variasjoner i smittesituasjonen. ImF oppfordret til særlig å prioritere tilbudet til barn og unge.

Roald Evensen, som er i 50 prosent stilling fordelt over en intensiv periode fra august og fram til april/mai påfølgende år, kan fortelle om en noenlunde normal høst med tanke på møtevirksomhet.

– Jeg hadde ganske mange møter fra 20. august og fram til og med torsdag 5. november, inkludert flere møteuker, og jeg vil gi honnør for gjennomføringen av møtene, sier han.

Utsatt

Møteuka i Øystese 11.–15. november ble flyttet til januar. Også noen enkeltmøter får nye datoer. Et bedehus tilknyttet Nordhordland Indremisjon valgte å avlyse alle møter fram til nyttår, men den dagen Evensen skulle vært der, tar han igjen for kretsen i en periode han ellers skulle hatt fri.

– På denne måten opprettholder jeg møtedagene mine, sier Evensen.

Den erfarne forkynneren tror folk kan ha blitt litt forvirret av endringer i smittevernregler med tillegg av lokale variasjoner.

– Men til og med Bergens Indremisjon benyttet seg av muligheten til å kunne samle såpass få som 20, forteller Roald Evensen.

Avlyst tur

Irene Krokeide Alnes, som også er tillitsvalgt for forkynnerne, kan fortelle om det samme som Evensen. To møteuker sammen med Marit Stokken Berland i henholdsvis Manger og Ølensvåg gikk ut i høst, men begge skal gjennomføres neste år. Det ble ikke noe av forkynneroppdrag på Kypros i regi av Plussreiser, men i stedet ble det to møteuker innenlands.

– For eksempel gledet vi oss over å få være med på 40-årsjubileum for vekkelsen på Godøya på Sunnmøre, sier Alnes.

Bønn

Sangevangelisten opplever det slik at folk gjerne vil komme sammen. – Det er en oppvåkning blant indremisjonsfolket med tanke på å ta ansvar selv.

Alnes forteller om en god opplevelse i høst med å være på Bildøy bibelskole og snakke om bønn. I etterkant ble alle studentene med i bønnegrupper. Hun opplever at bevisstheten om hvor viktig bønn er, har vokst utover i koronaåret.

– Covid19 driver oss i bønn både som forkynnere og som folk. For eksempel på Godøya og Ellingsøya er det jevnlige bønnemøter, sier Irene K. Alnes.

MULIGHET: Roald Evensen ser koronakrisen som en mulighet for kristne til å lese Bibelen. FOTO: Vilhelm Viksøy

– Nå har vi sjansen til å pleie vårt gudsliv

(Korona/Påske) Forkynner Roald Evensen synes den største krisen nå ikke er at kristne ikke kan samles, men at kristne ikke er flinke til å pleie sitt gudsliv på hjemmebane.

For en tid siden fikk sambåndet.no en e-post fra forkynner Roald Evensen i Indremisjonsforbundet hvor han kommer med en utfordring til kristne i koronakrisen.

– Behovet for å komme sammen blir sterkere når vi ikke kan komme sammen og bare kan være hjemme alene eller med familien, begynner Evensen når vi ber ham forklare hvorfor han har sendt den e-posten.

Det normale
– Det normale for mange kristne rundt om i verden er at de har store utfordringer med å komme sammen. Det er farlig eller ulovlig, og mange må skjule for familien at de er kristne. For dem er det normale å være kristen alene. Vi kan ha godt av å kjenne på det samme som de gjør, fortsetter Evensen.

Egen erfaring gjør ham usikker på om kristne i Norge har så stort behov for å komme sammen.

– Utfra praktisk erfaring fra alle mine år som predikant virker det ikke som det å komme sammen er førsteprioritet.

Krisen
– I e-posten skriver du at den største krisen ikke er at vi kristne ikke kan møtes. Hva er den største krisen som du ser det?

– Det er at vi kristne ikke har vært flinke til å pleie vårt gudsliv på hjemmebane. Jeg er ikke overbevist om at alle i våre sammenhenger forholder seg til en åpen bibel hjemme. Jeg tror mange kun pleier sitt gudsliv ved å gå på møter. Krisen er at vi forsømmer å lese Bibelen hjemme. Nå har vi en gyllen anledning til å gjøre det. Da tenker jeg spesielt på muligheten ektepar nå har til å oppdage viktigheten av å lese Guds ord sammen. Kanskje kan dette føre til en åndelig fornyelse i landet vårt.

Hjelpemidler
Evensen oppfordrer samtidig til å møtes på alle andre mulige måter når det ikke går an å møtes fysisk.

– Vi har fantastiske hjelpemidler. Det er mange muligheter til å kommunisere selv om vi ikke kan treffes fysisk. Det ligger mye god forkynnelse på Youtube. Folk trenger ikke å bli sulteforet på Guds ord, sier han.

Påske
– Så må vi ikke glemme givertjenesten selv om alle arrangement er avlyst. Misjonens utgifter er de samme, skynder han seg å legge til.

For egen del er det en ting Evensen synes vil bli merkelig.

– Jeg talte for første gang på påskeleir i 1975 og har siden vært involvert i ulike påskearrangementer. Det er rart for første gang å ikke være med på tradisjonell påskefeiring. Nå kan vi i stedet lese påsketekstene hjemme og reflektere og meditere over tekstene.

JULEHEFTE: Roald Evensen med Barnehelg og brosjyre om Childrens Burn & Wounds Care Foundation som får overskuddet av salget av bladene han selger. Foto: Brit Rønningen

Barnehelg med Chris og Øystein

ImF-Ungs julehefte er ute for salg, og forkynner Roald Evensen bidrar også i år ivrig til å få det ut.

Ifølge redaktør Bjarte Vesetvik følger årets Barnehelg den vanlige malen.

‒ Det vil si at innholdet består av forskjellige reportasjer, julekonkurranser, hobbyaktiviteter, bakeoppskrifter, julefortellinger og juleevangeliet. I årets blad har Chris og Øystein fått mye plass, forteller Vesetvik til sambåndet.no.

Svarfristen på julekonkurransen er 15. januar, men noen har allerede sendt inn svar.

Fantastisk
‒ Hva synes du selv om årets Barnehelg?

‒ Årets Barnehelg er veldig bra. Jeg synes det blir bra hvert år. I år har vi gode reportasjer, sier Vesetvik.

Forkynner Roald Evensen i Indremisjonsforbundet bruker hvert år førjulstiden blant annet til å selge Barnehelg utenfor et kjøpesenter på Askøy.

‒ Jeg synes Barnehelg er et fantastisk blad, sier Evensen.

Noe av det samme sa han da sambåndet.no for to år siden fulgte han på stand. Da understreket han at han sto på stand fordi bladet er en fin ting å gi barn og barnebarn, og at det er nesten det eneste juleheftet for barn.

Når han nå snakker med sambåndet.no, har han stått fem dager på stand for å selge bladet, og han har to dager igjen.

Godt prosjekt
‒ Jeg merker at det er enklere å selge bladet når jeg kan si at overskuddet av det jeg selger, går til et godt prosjekt, fortelle Evensen og gir utfordringen videre til ImF-Ung som gir juleheftet.

Tidligere har han latt overskuddet gå til et prosjekt i Kairo i Egypt. I år går pengene til å støtte Childrens Burn & Wounds Care Foundation i Addis Abeba i Etiopia. Arbeidet for å forebygge brannskader og gi kirurgisk behandling for brannskader drives av plastikkirurgen Einar Eriksen og styreformann Hans Petter Schelderup.

Så langt har Roald Evensen solgt cirka 80 stykker av Barnehelg, og et blad koster 45 kr.

I sjette episode av podkasten Lydbåndet kan du høre en annen storselger av Barnehelg, Marit Andresen Røen, fortelle som sine erfaringer med juleheftet.

AVLYST: Det blir ikke Bibel og Fellesskap i år. Bildet er fra arrangementet i 2015. Foto: Brit Rønningen

Bibel og Fellesskap avlyst

Forkynner Roald Evensen synes det er trist at det i år ikke blir noe av Indremisjonsforbundets årlige arrangement for eldre.

‒ Det er 12 stykker som har meldt seg på Bibel og Fellesskap. Vi skal tenke økonomi, og da er det er for få deltakere til at det går opp økonomisk. Vi skal også tenke sosialt, og da er det litt lite folk når det nesten er flere ledere enn deltakere. Det er synd at vi må avlyse, sier Evensen, som er arrangementsansvarlig. Bibel og Fellesskap, som er for eldre og pensjonister fra 55 år og oppover, skulle etter planen gå av stabelen 11.-14. juni på Bildøy Bibelskole.

Dumt
Annbjørg Barane var med på å starte Bibel og Fellesskap, i 1991, og hun har som pensjonist vært deltaker i mange år. Hun er skuffet over at det ikke blir noe i år.

‒ Jeg synes at de har laget et veldig godt program. Så det er dumt at det ikke blir gjennomført. Vi har hatt glede av det i mange år. Det har vært ganske fullt tidligere, men det har gått gradvis nedover med oppslutningen. Vi var ikke så mange i fjor, men det var en veldig takknemlig flokk, sier Barane.

Mange tilbud
Evensen ser nedgangen i sammenheng med at kretsene i ImF har egne lignende arrangement for eldre senere på året.

‒ Det er også i en tid da det er årsmøtehelger for kretsene i ImF, og helgen før er det studentstevne for tidligere bibelskolestudenter på Bildøy Bibelskole. Mange reiser også på andre ting, som Hermon Høyfjellssenter og Evangelisten sine arrangementer. Det er i det hele tatt mange tilbud til eldre, og det synes som Bibel og Fellesskap og Bildøy Bibelskole som samlingssted har kommet litt i skyggen. Det synes jeg er trist.

Flott program
‒ Har det vært endringer i programmet og opplegget som kan forklare nedgangen?

‒ Det eneste nye i år var at yngre og friske pensjonister kunne delta på dugnad på Bibelskolen deler av Bibel og Fellesskap. Det fikk vi ingen respons på. Vi har laget et flott program, med masse godt innhold og fått tak i godt mannskap. Bibel og Fellesskap får gjerne inn forkynnere og sangkrefter fra andre sammenhenger, så det er ikke et rent ImF-arrangement, svarer Roald Evensen.

Flere årsaker
Barane tror det kan være flere årsaker til liten oppslutning om Bibel og Fellesskap.

– Jeg vet at det er veldig mange tilbud for eldre på denne tiden av året. Noen har antagelig prioritert noe annet enn Bibel og Fellesskap, noen av de som har vært med lenge, har gått bort, og mange eldre reiser mye og gjerne langt vekk. Jeg tror at det foregår en del eldrearbeid rundt omkring i ImF, og jeg håper at eldre reiser på eldretreff og leirer lokalt i kretsene. Så har du det med at hvilke ting som er populært, skifter, sier Annbjørg Barane.

Forsiden: Sverre Håvik i stigen, og Roald Evensen maler vinduskarm. Over: Gunnar Ferstad og Roald Evensen viser plakaten for Bibel og Fellesskap, mens Jens Steinsbø er opptatt med å male. Alle foto: Brit Rønningen

Maler et bilde av stor dugnadsinnsats

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

BILDØY: ‒ Det er helt fantastisk, sier Bildøy Bibelskoles rektor, Gunnar Ferstad.

Han er veldig glad for dugnadsinnsatsen fra ImFs forkynner Roald Evensen og pensjonistene Jens Steinsbø, Olav Jacobsen og Sverre Håvik fra Bømlo. Siden mandag denne uken har de malt lister i gangen utenfor auditoriet på Bildøy Bibelskole.

‒ Det er en god tid å få gjort ting på. Studentene er på reise, fortsetter Ferstad.

Stort behov
Når Sambåndet kommer innom på onsdagen, er de fire handymennene i full gang med tredje strøk med maling.

‒ Oddvar Pedersen, også fra Bømlo, er kontaktpersonen. Trenger jeg noen på dugnad, kontakter jeg ham. Han skulle vært her, men han ble syk. Nå er han er hjemme og suger tabletter, forteller Evensen.

‒ Det er stort behov for dugnadsarbeid på de ulike institusjonene i ImF. På den måten kan jeg bidra, sier Håvik.

Han har jobbet i Nordsjøen. Som pensjonist bruker han noe av tiden på dugnad for ImF.

‒ Jeg har vært Brandøy og Framnes kvgs. og i Finnmark på dugnad. Så er jeg på Modum Bad en fast uke i året på dugnad, ramser han opp.

Roald Evensen, Olav Jacobsen og Jens Steinsbø i full sving med malerkosten.

Bibel og Fellesskap
Evensen tar en liten pause og henter en plakat for Bibel og Fellesskap, et arrangement for de fra 55 år og oppover, som skal være 11.-15. juni, og insisterer på at Sambåndet tar et bilde av ham sammen med Ferstad.

‒ Vi gjør en liten vri i år. De som vil, kan få være med Bibel og Fellesskap og samtidig være med på dugnad. Dugnaden blir en integrert del av Bibel og Fellesskap. Det er for å knytte folk til skolen. Vi kan kanskje rekruttere flere aktive pensjonister som har lyst til å gjøre en arbeidsinnsats, forteller Ferstad.

‒ Hva slags dugnadsarbeid er det snakk om?

Det blir mindre vedlikeholdsarbeid inne og ute. Her er det bare å hive seg rundt. Vi stiller med verktøy og veiledning.

Aktive pensjonister
Jacobsen har vært på dugnad på Bildøy Bibelskole en gang før.

Olav Jacobsen flytter Jens Steinsbø i stigen.

‒ Jeg har vært også vært på Repparfjord i Finnmark og på Brandøy.

‒ De er aktive pensjonister, og de er så opptatte at de savner frilørdagen, sier Evensen.

Steinsbø og Jacobsen har arbeidet som lærere på videregående skole på yrkesfag og er henholdsvis elektriker og mekaniker av fag.

Fritidsaktivitet
‒ Dette er en fritidsaktivitet, sier Jacobsen.

‒ Jeg er med litt for å gjøre nytte for meg og for fellesskap og bidra med det jeg kan. Det er givende å gi noe tilbake, sier Steinsbø.

‒ Det er veldig trivelig å være med på, og det sosialt. Og god pleie får vi der vi kommer, sier Håvik.

‒ Enkelte ganger får vi så god mat at vi får lyst til å fortsette å arbeide, sier Evensen.

Men den dugnaden de er på nå, vil bli avsluttet midt på dagen neste dag. Da må de videre.

Roald Evensen får endelig napp. Trude Lie kjøper Barnehelg. Alle foto: Brit Rønningen

Barnehelg til folket

Indremisjonsforbundets forkynner Roald Evensen har som førjulstradisjon å selge ImF-Ungs julehefte Barnehelg utenfor Strusshamn Senter på Askøy.

ASKØY: Evensen har stått der i et par timer allerede når Sambåndet kommer. Han står utenfor Coop Prix på Strusshamn Senter på Askøy. Temperaturen er under null grader denne fredagen midt i desember, så det må være en kald fornøyelse. På en benk står en eske fra Bodoni som inneholder 100 eksemplarer av ImF-Ungs julehefte Barnehelg som selges for 45 kroner pr stykk. I en pepperkake-boks er det ikke pepperkaker, men Twistbiter til gratis utdeling for forbipasserende.

Tradisjon
− Det er blitt en tradisjon. Jeg har stått her i en del år. Det er greit å komme ut av bedehusboblen, sier Evensen.

− Hvorfor bruker du adventstiden på å selge Barnehelg?

− Det er et fantastisk julehefte som jeg er stolt og kry av, og som er en fin ting å gi barn og barnebarn. Det er nesten det eneste juleheftet for barn. Tidligere solgte jeg tre julehefter – Barnehelg, Sambåndet og Bildøy Bibelskoles julehefte.

Treigt salg
Dette er hans første salgsdag i år. Foreløpig har salget gått treigt.

− I dag har jeg ikke solgt så mange hefter. Det er best å stå ut på ettermiddagen, slår Evensen fast.

Det har han nok rett i. Det er ikke som mange folk som har ærend på Coop Prix akkurat nå, i 13−14-tiden.

− Hvor mange har du solgt, da?

− Jeg har så langt solgt cirka 10 stykker. Du må få med at alle som selger Barnehelg, får provisjon. Mitt overskudd går til et hjem for handikappede i Kairo.

Ivrig ambassadør
Marit Andresen Røen er en annen ivrig ambassadør for Barnehelg. Hun har begynt tidligere med salget enn Evensen, og hun har allerede fått ut de 80 eksemplarene hun har bestilt selv. I tillegg har hun overtatt heftene som er kommet inn til Indremisjonssamskipnaden. Til sammen regner hun med å ha delt ut og solgt cirka 100 Barnehelg. Og da har hun ikke telt med de som hun har delt ut på leirer.

− Jeg er veldig tent på Barnehelg, for jeg synes det er veldig viktig at barn og foreldre får vite hvorfor vi feirer jul. Det er en fin og glad måte å få inn evangeliet på, og barna synes det er kjekt. Jeg prøver å bruke alle anledninger til å få det ut, for eksempel på butikken, legekontoret, hos fysioterapeuten, på formiddagstreff og møter på bedehuset, og jeg vil inspirere troende til å bruke anledningene vi får til å dele evangeliet, sier en oppglødd Andresen Røen på telefon til Sambåndet.

Sosial sak
For Evensen handler det ikke bare om å selge Barnehelg.

− Det er fint å treffe folk. Du kan si det er en sosial sak. Her treffer jeg folk jeg ikke har sett på år og dag. Du får greie og personlige samtaler.

En dame slår av en prat med Evensen. De kjenner hverandre. Hun sier nei til å kjøpe Barnehelg, og hun vil heller ikke bli tatt bilde av.

− Jeg går ikke på bilde på grunn av disse rynkene rundt øynene. De gangene jeg har prøvd å ta bilde av meg selv med mobiltelefon, har det vært forferdelig, forklarer hun.

En annen kvinne kjøper et Barnehelg, men heller ikke hun vil bli fotografert.

Roald Evensen i samtale med nabo Bjarte Botnevik. Hunden Stella er ikke så interessert i samtalen.

Samtale
Evensens nabo Bjarte Botnevik er ute og lufter elghunden Stella og har også tid til en samtale.

Innimellom prøver Evensen å få til et salg.

− Vil du ha Barnehelg, spør han folk på vei inn og ut av Coop Prix.

− Jeg kjøpte det i fjor, svarer en dame.

− Jeg har ikke barn, og ikke har jeg barnebarn. Alt er for stort, sier en mann.

Til slutt får Evensen napp hos Trude Lie, en tidligere nabo. Hun kjøper et Barnehelg og er til og med villig til å bli fotografert av Sambåndet.

− Noen ganger har jeg hatt med barnebarna. De synes stort sett det er kjekt å være med, selv om de ikke er så utholdende, forteller Evensen.

Julens budskap
− Hva er det med Barnehelg?

− Det er en flott blanding av julens budskap, aktiviteter, konkurranse hvor du kan sende inn svar og vinne, oppskrifter og bilder fra leirer. Jeg synes det er en tiltalende layout med fint fargevalg. Det er viktig å spre et budskap som har med jul å gjøre, og ikke bare fjas.

Et eldre par og en mann stopper opp. Paret kjøper et hefte. Evensen kjenner disse også, og det blir en ny prat, denne gangen om slektninger som reiste til USA og som sendte penger hjem.

− Min mor fikk en konvolutt med dollar fra Amerika. Hvis en driver slektsgransking, så vil en finne at det var mange på Vestlandet som dro til USA, forteller Evensen.

Når samtalen er over, vil Evensen gi seg om liten stund og komme sterkere tilbake dagen etter.

− Jeg oppfordrer folk til å gjøre det samme. Hvis flere hadde gjort det samme, kunne vi solgt langt flere Barnehelg, sier Roald Evensen og lanserer også en idé:

-Det burde være solgt digitalt.

 

 

Reisebrev fra en emissær

Det er flere reiseskildringer i Bibelen, og noen går faktisk over flere kapitler. Fascinerende lesning som gir oss et visst innblikk i hverdagen til Guds folk.

Derfor tror jeg at det kan være av en viss interesse for Sambåndets lesere å følge i fotsporene til undertegnede noen dager. Denne lille reiseskildringen starter i nord og ender i sør!

ALTA

Finnmark ble besøkt 7.–14. mars. Nydelig vinter møtte meg i Alta etter å ha flydd norskekysten på langs med Widerøe fra Bergen via Tromsø. Det var ikke en sky på himmelen denne reisedagen. Utrolig, men sant.

På Alta flyplass møtte Gunnar Hofset meg sammen med kona Gulli og Alle Lise Nyvoll. Det bar mot Nyvoll og foreningskveld. Gunnar er en fantastisk sjåfør som både fant veien og kjørte trygt på vinterføret. På Nyvoll hadde vi husmøte hos Elisabeth Ingebrigtsen. Her ble det en god kveld med sang, Guds ord, prat og bevertning. Så bra at noen åpner sitt hjem for møter når vinteren og kulden gjør det litt mer krevende å fyre opp på bedehuset. Turen hjem igjen til Alta ble kjørt under et nydelig nordlys.

Neste dag ble det husmøte i Alta hos rektor Helge Ludvigsen. Skikkelig kjekk kveld. Flere unge studenter var samlet. Kvelden ble også brukt til god samtale og sannheter i Guds ord og nydelig kveldsmat. Takk – «for det er ingenting som kjem tå seg sjøl».

Alta Folkehøgskole (Øytun) fikk besøk neste morgen til morgenandakt. En stor flokk unge satt lyttende til dagens ord fra hovedboken Bibelen. Det ble til og med applaus. Tror det var responsen på Ordets evne til å treffe hjertene.

HAMMERFEST

Båttur til Hammerfest er ikke å forakte. Nydelig tur med hurtigbåten via Seiland og Saraby på styrbord side. Her sto som vanlig Svein Hansen på brygga for å ta imot den reisende. Det bar til Betania og møtehelg. Det ble «møljefest» om fredagen med fersk skrei, lever, rogn og fylte torskemager. Sannelig fikk vi med oss litt Guds ord og sang før vi «sovnet» etter all den gode fisken. Nydelig.

På grunn av uvær kom jeg meg ikke over Sennalandet på søndag ettermiddag. Dermed rakk jeg ikke møte i Alta søndag kveld. Da ble det å være med på nytt møte i Betania og båttur til Alta mandag morgen.

Hjerterom er et åpent tilbud i Alta sentrum for «hvem som helst». Prat, sang, mat og andakt. Tiltaket drives av Kirken, Pinseforsamlingen og Alta kommune. Her fikk jeg en god prat med mange mennesker og enda en gang anbefale Jesus som frelseren. Konseptet bør kunne fungere greit flere steder i Norge.

MASI

MASI: Noen av deltakerne på møtet. Bjørg fremme til venstre og tolken Klemmet Hetta ved siden av.

Masi ble besøkt mandag kveld, bygden (se kart) som politikerne ville demme ned for å gi kraft på 1970-80-tallet. Heldigvis tok de til vettet og valgte andre løsninger. Her hadde vi møte i kapellet med ca. 10 stk. fra Masi og oss fem i bilen fra Alta. En spesiell kveld der Klemet Hetta tolket, og sangen lød på norsk og samisk. Kveldens høydepunkt var å få treffe en gammel kollega ved navn Bjørg Monsen (nå gift Vars i Masi). Hun var en dugende barne- og ungdomsarbeider i min første tid som arbeider i Finnmark på 70-tallet (se for øvrig bilde).

Tromsø lufthavn kan brukes til mye. På hjemturen tirsdag 14. mars ble det tid for en prat med min fetter Håkon fra Askøy, nå bosatt i Tromsø.

SØROVER

Osterøy støtter helhjertet opp om Finnmark. Derfor ble det tid til søndagsmøte 19. mars på Hjellvik bedehus. En riktig ungdommelig forsamling med mange barnefamilier. En god formiddag med kjært gjensyn med gamle og nye misjonsvenner.

BØMLO

SANG: Bømlo musikklag som alltid med god og tradisjonell musikklagssang.

Finnmarksvennene på søre Bømlo stelte i stand basaruke 22.–25. mars. Dette kan de på Langevåg. Unge og eldre lager til basar som det er skikkelig dreis over. Håkon Garvo fra Vestre Jakobselv var med som forkynner dette året sammen med undertegnede. To møter først i uken og så barnebasar fredag og hovedbasar lørdag ettermiddag med kafé. Tror du ikke at «svigermor, Evensen og kjerringa og jeg» vant dette året også? Det står skikkelig respekt av misjonsvennene på Bømlo med Herdis Lønning i spissen. Takk, foreningsdamer, for innsatsen.

JÆREN

Få plasser er så flittige til å støtte arbeidet i Finnmark som misjonsvennene på Jæren. De er skikkelig rause både med dugnad i nord og penger til drift av misjonstjeneste. 24.–26. april var Oddmund Mikkelsen og undertegnede på tur sammen til tre bedehus. På Varhaug stilte over 50 sterkt opp en mandagskveld sammen med «Husets trekkspillklubb». God mat og åresalg ble det også tid til. Resultat over 10.000.- på en kjapp trekning. Takk skal dere ha.

Tirsdag ble Vigrestad misjonshus besøkt. Ikke den store flokken denne kvelden, men åresalg ble det tid til. Over 7000.- på et blunk! Takk til dere trofaste slitere på Varhaug som tar imot oss og stiller opp for misjonens sak i Finnmark. Det hører med til historien at jeg tok med meg tre forskjellige sorter såpoteter fra Vigrestad. De er alt kommet i jorden!

Onsdag besøkte vi Brusand bedehus. Her møtte det opp noen fra Nærbø, ja, helt fra Vegårdshei kom det Finnmarksvenner. Sangen lød tydelig og klart fra Oddmund, og Guds ord ble forkynt. Kaffe og mat ble servert. Gave til misjonen ble gitt med ca. 5.500 kr. som resultat. Takk! En av misjonskvinnene fortalte at hun hadde ledet forening for Vårsol i over 30 år. Jeg blir ydmyk i møte med den type trofasthet. Takk for gjestfrihet og mottakelse.

Når grisene lager leven i grisehuset, roet han dem ned med Dagen, Stavanger Aftenblad og Sambåndet

PS.

Mitt faste hjem for overnatting på søre Jæren har i mange år vært Anne Britt og Tron Stokkeland. Slik også på denne turen. Takk til dere for åpen heim! Tron er tømrer og grisebonde. Han kunne fortelle at når grisene lager leven i grisehuset, roet han dem ned med Dagen, Stavanger Aftenblad og Sambåndet. Spesielt noen ledere i avisene hadde god innvirkning på miljøet. Det må jeg si er skikkelig gjenbruk!

Les også forrige reisebrev fra Roald Evensen.

− Medvirker til avkristning

Påskemøtet på Bildøy Bibelskole ble avlyst, i Nordmøre- og Romsdal Indremisjon har de lagt påskesamlingen til palmehelgen. Forkynner Johannes Kleppa ber kristne om å gjenerobre påsken.

− Det er nokså typisk for tiden vi lever i. Det uttrykker en stor svakhet i kristenfolket, sier forkynner Johannes Kleppa til Sambåndet som en kommentar til at planlagte markeringer av påsken som kristen høytid må avlyses eller må legges til et annet tidspunkt.

− På NRK har muslimer gått ut og sagt at nordmenn bør gå i kirken i påsken siden de har en kristen tradisjon. Det er tankevekkende at det er muslimske innvandrere som sier det. De er vant til å vektlegge religiøse høytider. Og det er tankevekkende at kristne ikke prioriterer å feire den mest sentrale kristne høytiden. Med det, medvirker kristne til å avkristne landet, mener Kleppa.

Vil være med familien
Arild Ove HalåsI Nordmøre- og Romsdal Indremisjon har man de siste årene hatt påskesamling i palmehelgen. Ifølge kretsleder Arild Ove Halås er utfordringen å finne folk som kan ta ansvar for et påskearrangement i selve påskedagene.

− Jeg tar det til etterretning at det er vanskelig å samle folk til påskefeiring i selve påskedagene. Det er med tanke på talere, møteledere, dugnadsfolk, kjøkkenfolk. Når det gjelder våre ansatte, så er vår erfaring at i påsken vil de være sammen med familien. Du kan like det eller ikke, men slik er det. Derfor har vi en påskesamling i palmehelgen. Det fungerer veldig godt. Da kan folk ta fri i påskedagene med god samvittighet, sier Halås.

Internatmøte avlyst
p-roald-evensen-fotoEJDTidligere har det vært arrangert påskekurs hvert år på Bildøy Bibelskole frem til 2009. Påskekurset ble tatt opp igjen av Indremisjonsforbundet i 2013 og i 2014. Også i år ble det invitert til påskefeiring på Bibelskolen fra skjærtorsdag til 2. påskedag. Denne gangen ble internatmøtet avlyst. Det måtte være minst 20 stykker, for at det skulle gå økonomisk for Bibelskolen. I stedet ble det holdt tre åpne møter på Bibelskolen, et på langfredag og et møte om morgenen og et om kvelden 1. påskedag.

− Spesielt møtet på langfredag var godt besøkt. Det kom folk fra Sotra, Øygarden, Askøy og Bergen på møtene. Det var kjempefint. Det viser at det er et behov. Veldig få bedehus hadde møte i påsken. Når man planlegger møtene, baserer man seg på de som ikke er hjemme i påsken. Men det er ikke alle som drar på fjellet i påsken, sier forkynner Roald Evensen.

Dårlig utvikling
− Hva tenker du om at internatmøtet måtte avlyses og at det er vanskelig å få folk til å komme sammen for å feire påsken?

− Det er forferdelig trist at vi ikke klarer å samle over 20 mennesker på internatmøte. Det som skjer, er at kristne velger vekk påskefeiringen og gjør andre ting i stedet. Det er en dårlig utvikling, synes Evensen. For å snu utviklingen forslår han regionale påskesamlinger og regional påskefest.

− Vi må ta tilbake påsken og markere den. De fleste tar seg fri i påsken. Vi må i hvert fall ikke slutte å arrangere møter og samlinger, råder han.

Prioriteringer
Halås liker heller ikke utviklingen.

− Prinsipielt sett skulle vi hatt samling selve påskedagene. Veldig få av foreningene har møter i påsken. Det er en utvikling jeg ikke liker. Men det er bedre å markere påskebudskapet i palmehelgen. Det er en veldig fin innledning til påsken. Det handler om å være tilpasningsdyktig og innrette seg etter den tiden vi lever i. Vi håper at det kan bidra til at flere lokale foreninger vil ha samlinger på sine lokale bedehus i påsken, sier han.

Kleppa ønsker å utfordre kristne til å tenke gjennom sine prioriteringer.

− Vi må folk til å tenke over hvordan de bruker sin fritid og ferie opp mot å prioritere forsamlingen. Ferie og fritidskulturen trekker folk vekk fra den kristne forsamlingen. Derfor bør det være en viktig del av kristen strategi å gjenerobre søndagen og de kristne høytidene og at kristne prioriterer den kristne forsamlingen og forkynnelsen, sier Johannes Kleppa.