Innlegg

UTVIDER: Fredheim Arena søker ny pastor når Runar Landro nå reduserer sin stilling. Prosessen har pågått lenge og er godt forberedt. Bildet viser staben anno 2016. FOTO: Petter Olsen

Fredheim utvider pastorteamet

– Dette er en prosess som startet for flere år siden og som nå ble aktualisert og fikk ny fart da Runar Landro ble ImF-leder i 60 prosent.

Det sier Andreas Bjørntvedt, pastor og daglig leder i Fredheim Arena i Sandnes. Forsamlingen har nå lyst ut etter ny pastor i 50–100 prosent stilling. Det er mer enn Runar Landro reduserer sin stilling med, i praksis blir det dermed en utvidelse av staben.

Del av team
Den nye pastoren blir ikke ny hovedpastor, men går inn som en del av et pastorteam sammen med Runar Landro, Andreas Bjørntvedt og Anne Lene Otterøen.

– Pastorteam er noe vi har hatt lenge, og vi tror det er en bedre måte å organisere oss på. Som team kan vi utfylle hverandre, sier Bjørntvedt.

Og det er en slik utfyllende tenkning som ligger til grunn når kvalifikasjonene hos den nye pastoren listes opp. I jakten på ny pastor har Fredheim-pastorene lett etter svakheter hos seg selv.

– Vi tre som er der i dag, har alle vår styrke i «å gjøre noe nytt». Vi kjenner nok at vi mangler den klassiske «hyrden», en som er sterk på omsorg og diakoni. Vi ønsker en person som ivaretar og følger opp enkeltmedlemmer, en som kan besøke gamle og syke, en med omsorgsperspektivet på plass – ja, en som kan tette bakdøren vår slik at ikke medlemmer forsvinner uten at vi merker det, sier Bjørntvedt.

Huskirkeansvar
Smågrupper og huskirker blir også et ansvarsområde for den nye pastoren.

– Vi tenker at huskirker og smågrupper er noe av det viktigste vi gjør, men spør du medlemmene våre, tror jeg ikke de nødvendigvis opplever det slik. Vi er altså redd det ikke merkes i det daglige. Vi trenger derfor en person som kan løfte dette høyt, sier Bjørntvedt.

Kompetansen som er ønsket, defineres som «relevant høyere utdannelse innen ledelse og/eller teologi». Et annet stikkord er «erfaring».

– Rett person og rett erfaring er viktigere enn formell kompetanse. Derfor har vi ikke søkt etter en person med en spesifikk teologisk kompetanse.

Mann og kvinne
Heller ikke kjønn er vektlagt.

– Vi har plassert det som ImF omtaler som «særskilt hyrde- og læreansvar» og som regnes som tillagt mannen, i vårt eldsteråd. Der kommer Runar fortsatt til å være med fra pastorteamet. Dermed vil ikke spørsmålet om kjønn være avgjørende for ansettelse av en ny pastor, sier Andreas Bjørntvedt.

Søknadsfrist er 19. mars, og Fredheim har bistand fra selskapet Human til karlegging av kandidatene. Det er allerede navn på blokken, men flere er ønsket.

– Vi tenker at dette er en spennende pastorstilling i en utrolig fin menighet! – det er bare å søke, sier pastor og daglig leder, Andreas Bjørntvedt.

OVERTAR: Det er god stemning mellom ImF-leder Runar Landro og operasjonell leder Anja Ulveseth Heggen første dag i ny jobb. FOTO: Brit Rønningen.

Første dag på hjørnekontoret

Runar Landro og Anja Ulveseth Heggen er begynt å lede ImF. Deres første arbeidsdag har fullt program.

ImFs nye leder-duo, Runar Landro, ImF-leder, og Anja Ulveseth Heggen, operasjonell leder, kommer inn i ImFs kontoretasje i Straume Forum cirka klokken 09.15 onsdag 1. mars. Det er deres første arbeidsdag i de nye stillingene, og de har ifølge Ulveseth Heggen stramt program, men skal prøve å få til et kjapt intervju med Sambåndet i løpet av dagen.

Bønn
– Vi har en avtale om intervju med Dagen klokken 12.30, men jeg har sagt at vi ikke vil snakke med dem før vi har snakket med Sambåndet, sier Landro med et smil.

– Først må vi inn og be, fortsetter han og går sammen med Ulveseth Heggen inn på generalsekretærens kontor.

Rett etter lunsj er det en liten åpning for et lite intervju.

Klargjøring
– Hva kan dere si om programmet for første arbeidsdag?

– Det er å bli kjent og snakke om arbeidsfordelingen, for å klargjøre hvem som gjør hva og blir med i hvilke styrer og råd. Så er det få oversikt over hva som gjøres, sier Landro.

– Vi har også diskutert hva vi skal prioritere. Det ser ut som å bli sånn omtrent som vi var forespeilet, føyer Ulveseth Heggen til.

– Ja, det at du skal ha det administrative ansvaret og Landro det åndelige?

– Ja, Runar er den åndelige, jeg den praktiske, sier Ulveseth Heggen med et smil.

– Er det med arbeidsfordelingen blitt mer klargjort?

– Jeg er glad for at Anja kan ting jeg ikke kan, svarer Landro indirekte.
– Jeg synes det er kjekt at det Runar ikke vil gjøre, får jeg jobbe med, repliserer Ulveseth Heggen.

Planlegging
– Hva har dere gjort så langt?

– Det har vært planlegging og snakk om hvem som følger opp hva. Det er ikke blitt tatt de store avgjørelsene i dag, sier Landro.

Ulveseth Heggen viser til at det er styremøte neste helg og møte om organisasjonsprosessen i neste uke.

– Det er store saker vi må ta tak i, fastslår Landro.

Organisasjonsprosessen
– Hvordan blir det å jobbe med organisasjonsprosessen?

– Den har jeg vært med i allerede. Men nå skal jeg være med i en ny rolle, og det er spennende. Det skal bli spennende å finne sin plass, sier Landro.

– Det er det samme for meg. Jeg har jobbet i ImF tidligere, men nå blir det i en ny rolle, legger Ulveseth Heggen til.

God stemning
Hvordan har første arbeidsdag vært så langt?

Det har vært god stemning, synes Anja Ulveseth Heggen.

– Nå er det alvor, og det er vi som må ta tak i sakene som ligger der og venter, fremholder hun.

– Vi har en god tone og vil hverandre vel. Og vi gleder oss, svarer Runar Landro.

Dermed er intervjuet slutt, for Dagen venter.

Lytt til podkast med vekslingssamtale mellom Erik Furnes og Runar Landro.

Slik markerte de ImF-ansatte sin sjef gjennom mer enn 13 år.

FORM: At Ålesund bedehus har vært omtalt som "Johanneskirken", har nok ikke først og fremst med møteform å gjøre. ILLUSTRASJONSFOTO: ImF MEDIA ARKIV

Høykirkelig møteform på bedehuset?

Forsamlingskonsulent Runar Landro i ImF bekrefter det som det nystartede prosjektet Radiogudstenesta hevder, at noen i de nye forsamlingene savner liturgi.

Runar Landro erfarer at mennesker med både lang og kort fartstid i bedehuset, opplever savn av ulike elementer, så vel liturgiske som stilarter innen sang og musikk.

‒ Ofte fører tider med endring i tradisjoner og stilarter til avskalling, uansett hvilken sammenheng det måtte gjelde. Slik er det også i dagens bedehuslandskap, hvor en generasjon opplever at ikke minst musikkstil er i endring for å komme i møte en ny generasjon, sier han.

 Dokument
I dokumentet Råd fra ImF i kirkesituasjonen anno 2015/2016 står det: «Vi har forståelse for at bedehusforsamlingenes lavkirkelige møteform ikke er like aktuell for alle, og inviterer til samtaler om hvordan noen av våre bedehus eventuelt kan brukes til å romme menigheter med ulike liturgiske uttrykk.»

Landro vil ikke kommentere Radiogudtenesta i Fjell kyrkje som sambåndet.no omtalte i går, spesielt, men har følgende kommentar til samarbeid:

‒ Jeg setter forsamlingsfriheten høyt og vil derfor støtte tiltak ulike grupper med ulike begrunnelse har for å organisere og tilrettelegge kristent arbeid som de har tro for.

Støtter
Leder i hyrderådet i ImF Straume, Willy Landro, har blitt kontaktet av initiativgruppen i Radiogudstenesta med spørsmål om samarbeid.

‒ Det er et positivt prosjekt, og vi har informert om det på gudstjenesten vår. Vi støtter det de står for, men vi vil ikke legge ned arbeid for å samarbeide om dette prosjektet, sier Landro.

Forsamlingskonsulent Runar Landro

‒ Har du erfaring med at noen i ImF Straume savner liturgien?

‒ Det er ikke noe trykk fra noen i forsamlingen på at de vil ha mer liturgi, svarer han og nevner at ImF Straume har liturgi på sine gudstjenester, med trosbekjennelsen, forbønn og velsignelsen. En gang i måneden har de nattverd.

Samarbeid
Med tanke på samarbeid bedehusforsamlinger og andre forsamlinger, menigheter og kirkesamfunn er ikke møteform det viktigste for Runar Landro.

Som forsamlingskonsulent i ImF er andre ting overordnet for meg. For det første det å ta vare på en sunn bibelsk teologi. For det andre det å ta vare på den tro og det mot våre åndelige mødre og fedre viste da de i sin tid våget å bryte nytt land for å nå lenger ut med evangeliet.

‒ Hva tenker du om samarbeid bedehus–kirke?

‒ Mitt ønske er at ImF viser raushet der det er mulig, og tydelighet der det er nødvendig, uansett hvilken kirkelig sammenheng vi snakker om, svarer Runar Landro.

‒ To av tre sogneprester i Fjell kommune har sagt at de vil vie likekjønnede. Jeg opplever at kirken har gjort valg som utelukker formelt samarbeid, mener Willy Landro.

Bedrageri med påmeldingslister

For andre gang er det sendt inn falske påmeldinger til arrangement som involverer Fredheim forsamling i Sandnes.

– Vi spør oss om de som står bak, kan ha et ønske om å gjøre det vanskelig for oss, sier pastor Runar Landro til Sambåndet. Det seneste tilfellet var Lev livet-konferansen i Fredheim Arena 20.–21. september.

10 PROSENT
– Da vi tok kontakt med folk for å avklare praktiske ting, viste det seg at i overkant av 30 personer som sto på listene, ikke var påmeldt likevel. Noen av dem kjente ikke til konferansen en gang, sier Landro. De falske påmeldingene utgjorde om lag 10 prosent av de 350 plassene på konferansen. Påmeldingene kom inn fra august av. Og mot slutten kom det inn en del gruppepåmeldinger.

– Dermed så det ut som om konferansen var fullbooket, og vi slappet av i promoteringsarbeidet i den viktige fasen med å fange opp etternølere, sier Landro.

MERARBEID
Personene det gjaldt, var alle knyttet til kristen virksomhet. De som jobbet med listene, hadde derfor ikke noen foranledning til å tvile på om påmeldingene var ekte.

– Det førte først og fremst til et kolossalt merarbeid, fordi vi måtte finne ut av hvem som reelt sett var påmeldt. Vi gikk gjennom samtlige navn og måtte kontakte en god del, sier Landro.

– Hvordan reagerte de som ble oppringt og som viste seg ikke å være påmeldt likevel?

– Mest med overraskelse, sier Landro.

MERUTGIFTER
Pastoren utelukker ikke at de falske påmeldingene fikk økonomiske konsekvenser i form av at det for eksempel ble bestilt inn mer mat enn det som viste seg å være nødvendig, og at det ble for sent å avbestille.

– Vi vurderte å politianmelde saken, men fikk beskjed om at siden påmeldingssystemet vårt ikke gjorde det mulig å spore hvilken adresse de falske påmeldingene kom fra, ville ikke politiet kunne gjøre noe, sier Landro.

BEDRAGERI
Sambåndet får opplyst fra politiet at dette i tilfelle ville ha blitt etterforsket som bedrageri, fordi de falske påmeldingene var egnet til å påføre tap ved at en sa nei til ekte påmeldinger. Bedrageri kan straffes med ubetinget fengsel. Den første refleksjonen Runar Landro gjør seg, både på egen og andre forsamlingers vegne, er at systemene for registrering må være mer proffe i framtiden. Også for to-tre år siden, i forbindelse med en ungdomsleir, kom det inn falske påmeldinger.

SABOTASJE
Pastoren sier at de ikke har noen mistenkte i saken:

– Vi tenker at det kan være gutteromsstreker uten ond hensikt. Alternativet er at noen bevisst saboterer og er klar over at de lager ekstraarbeid og kan påføre oss unødvendige utgifter, sier Runar Landro.