OPPFYLT: Folkehøgskolen Sørlandet har jobbet for å oppfylle alle pålegg fra Arbeidstilsynet. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Misjonseid skole unngår tvangsmulkt

Folkehøgskolen Sørlandet, som er deleid av ImF Sør, slipper å betale tvangsmulkt fra Arbeidstilsynet.

– Jeg har fått muntlig bekreftet fra Arbeidstilsynet at de to påleggene det til slutt handlet om, nå vil bli vurdert som oppfylt. Det sier konstituert rektor Tommy Land ved Folkehøgskolen Sørlandet til sambåndet.no.

I et brev datert 28. mars i år kommer det fram at Arbeidstilsynet hadde gjort vedtak om tvangsmulkt på tusen kroner per virkedag regnet fra 30. april. Skolen fikk samtidig frist på seg til samme dato med å dokumentere at påleggene var oppfylt.

Korrespondansen i saken er offentlig i henhold til offentlighetsloven. Folkehøgskolen Sørlandet er eid av Normisjon region Agder (60 prosent), ImF Sør (30 prosent) og KFUK/KFUM Agder krets (10 prosent).

Tilsyn

Saken starter med at Arbeidstilsynet var på tilsyn ved skolen på Birkeland i Birkenes kommune den 31. oktober i fjor. I tilsynsrapporten datert 11. november ble det varslet seks pålegg Arbeidstilsynet mente at skolen ikke jobbet systematisk med rutiner for HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet), og at ledelse og verneombud ikke hadde gjennomført HMS-opplæring. Ifølge Arbeidstilsynet ble det heller ikke jobbet godt nok med forebygging av psykiske plager og forebygging og håndtering av vold og trusler. Dette var brudd på arbeidsmiljøloven og/eller tilhørende forskrifter.

Konflikt

På punktet om psykiske plager («psykososiale og organisatoriske faktorer») refererer Arbeidstilsynet til «en pågående konflikt i arbeidsmiljøet som preger de ansatte. Det fortelles at dette gir seg utslag i fysiske plager og arbeidsrelatert fravær». Tilsynet vurderer det slik at det «dreier seg om organisatoriske forhold, men at dette igjen påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. Ledelsen og de ansatte forteller om en låst situasjon, og de uttrykker et behov for bistand til å løse denne». Se kommentar fra rektor senere i artikkelen.

Tilsynsrapporten ble omtalt av regionavisen Fædrelandsvennen 15. november i fjor, men den senere utviklingen i saken har ikke vært offentlig kjent før nå.

Seks pålegg

1. desember sender Arbeidstilsynet brev med vedtak om å gi seks pålegg for det som var omtalt i tilsynsrapporten. Skolen får nå frist til 28. februar med å dokumentere at påleggene som var gitt, var oppfylt.

28. februar sender skolen inn et dokument på 49 sider, som blant annet er utarbeidet av Avonova. Firmaet beskriver seg selv som «Nordens ledende tilbyder av bedriftshelsetjeneste». Her blir det beskrevet hvordan skolen vil oppfylle de seks påleggene.

Delvis godkjent

10. mars har Arbeidstilsynet vurdert det omfattende dokumentet skolen hadde sendt inn. Konklusjonen er nå at skolen har oppfylt fire av seks pålegg, deriblant det som er nevnt ovenfor om psykiske plager. Men Arbeidstilsynet vurderer det slik at to av påleggene fortsatt ikke er oppfylt. Tilsynet varsler tvangsmulkt på tusen kroner per virkedag for begge disse to.

De to gjenstående punktene er for det første opplæring av verneombud. Under tilsynet i fjor kom det fram at det to nyvalgte verneombudene ikke hadde gjennomført HMS-opplæring med normal varighet på 40 timer. I brevet av 28. februar hadde skolen dokumentert gjennomføring av todagers kurs for verneombud, men Arbeidstilsynet skriver at 40-timerskurset ikke kan velges bort på bakgrunn av skolens egne vurderinger.

Risikovurdering

For det andre handler det om risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold. I henhold til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning skal arbeidsgiver kartlegge forhold som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for slike ting.

Selv etter å ha vurdert dokumentasjonen i brevet fra skolen av 28. februar, påpeker Arbeidstilsynet 10. mars at skolen ikke har gjennomført eller dokumentert en slik kartlegging og risikovurdering, og at det ikke er gitt opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av slike situasjoner.

Vedtak om tvangsmulkt

Da er vi framme ved 28. mars, da Arbeidstilsynet altså sendte ut vedtaket om tvangsmulkt. Skolen kan likevel unngå dette ved å dokumentere, innen 30. april, at påleggene er oppfylt.

Overfor sambåndet.no kommenterer konstituert rektor Tommy Land de to gjenstående punktene. Senest mandag 22. mai snakket han med saksbehandleren hos Arbeidstilsynet og fikk da bekreftet at saken vil løse seg uten tvangsmulkt.

Løsning

– Vår kursleverandør vurderte det slik at det var mulig med kortere kurs, så dette har vært gjort i god tro fra vår side. Arbeidstilsynet tolker loven annerledes, og nå sender vi de to verneombudene på kurset på 40 timer, sier Land.

Når det gjelder punktet om risikovurdering av fare for vold og trussel om vold, har det ifølge rektor ikke vært noen slike konkrete saker ved skolen.

– Det er de skriftlige rutinene som ikke har vært godkjent, det er ingen saker ved skolen som gjelder trusler og vold, påpeker Tommy Land.

Etter 10. mars har bedriftshelsetjenesten Avonova jobbet mer med rutinene for å unngå slike situasjoner, og rektor har fått bekreftet at rutinene nå vil bli godkjent.

Rektor gikk av

Selv om pålegget knyttet til psykiske plager ble vurdert som oppfylt allerede 10. mars, er rektor ærlig på at det har vært en konflikt her, og at den ennå ikke er løst.

– Det dreide seg om et forhold mellom noen ansatte og tidligere rektor, og det førte til at rektor sluttet våren 2022, sier Land.

Tommy Land ble så konstituert som rektor for skoleåret som nå er avsluttet.

– Min inntreden har ikke skapt ro i den konkrete konflikten. Nå er det ansatt en ny rektor, Ingfrid Farestad Skofteland, fra 1. august, og vi ser fram til det, sier Land.

Prosessen

Den konstituerte rektoren har i hovedsak opplevd den lange prosessen med Arbeidstilsynet som positiv.

– De har hjulpet oss med å få gode rutiner. På den andre siden har oppslag i regionavisa med ord som «trusler» og «vold» i ingressen, skapt støy, sier Land.

Nedgang

I likhet med folkehøgskoleslaget generelt opplever også Folkehøgskolen Sørlandet lavere søkertall for skoleåret 2023/24.

– Det har vært en reduksjon i elevtallet de to siste skoleårene, og den trenden har forsterket seg inn mot kommende skoleår, sier han.

102 elever avsluttet skoleåret nå i mai, og den avtroppende rektoren kan slå fast at det blir færre til høsten.

– Det kan føre til overtallighet i staben, med det er ikke avklart ennå, sier konstituert rektor Tommy Land.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.