Innlegg

NY JOBB: Anne Berit Aarsland skal inn i en ny stilling i ImF Rogaland. FOTO: PRIVAT

Søker ny Ung-leder i Rogaland

ImF Rogaland blir tredje krets på kort tid som skal finne ny leder for barne- og ungdomsarbeidet.

Anne Berit Aarsland, som i dag er leder for ImF-Ung Rogaland, bekrefter overfor sambåndet.no at hun på eget initiativ gir fra seg ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet. Men det betyr ikke at hun slutter i misjonen.

Ny stilling

– Jeg skal fortsette i en stilling som skal jobbe med retreat, mentornettverket vårt og sjelesorgarbeid, opplyser Aarsland.

Det er ikke klart ennå hvor stor stillingen blir eller hvilken tittel Aarsland får, men hennes eksisterende stilling som Ung-leder er allerede utlyst. Søknadsfristen er 30. oktober, med tiltredelse etter avtale.

Tre nye Ung-ledere

I sommer lyste Indremisjonssamskipnaden ut Ung-leder-stillingen etter at Johannes Olsen sluttet. Du kan lese intervju med ham i nyeste nummer av Sambåndet. 2. september kom nyheten om at Synnøve Wold-Flokketvedt var ansatt i den stillingen.

7. oktober meldte sambåndet.no at Ole Andreas Wastvedt overtar etter Silje Kausland som Ung-leder i ImF Midthordland, foreløpig ut februar neste år.

Nå er det altså ImF Rogaland som skal rekruttere til denne stillingen. Kretsen la ut informasjon om dette på sin Facebook-profil 4. oktober.

– Gleder meg

Anne Berit Aarsland opplyser at de oppgavene hun nå skal inn i, er oppgaver hun også har hatt som Ung-leder.

– Nå vil jeg få mer tid til å jobbe med dem, og det gleder jeg meg til, sier Aarsland.

Flere detaljer om sammensetningen av den nye stillingen vil være klare etter 1. november. Kretsleder Torgeir Lauvås er for tiden i Israel.

Jobben som Ung-leder er lyst ut som fast stilling i 50-80 prosent.

NATUR: «Nærmere Gud og mitt eget hjerte» var eIt tema på retreaten på og rundt ImF Rogaland sin leirstad, Ognatun. FOTO: PRIVAT

Nydeleg å vere stille på retreat

Lise Marie Thuestad Litlabø ønskte å vere med på retreat over fleire dagar, og Marit. A. Røen ønskte å vere stille med Gud. Forventningane vart oppfylte på Ognatun.

Den 20.-23. september var barne- og familiearbeidar i Indremisjonssamskipnaden, Lise Marie Thuestad Litlabø, og evangelist i Indremisjonssamskipnaden, Marit Andresen Røen, på retreat på Ognatun saman med tre andre deltakarar.

‒ Frå før har eg berre vore på to ein-dagars retreat i regi av barne- og ungdomsrådet i ImF, og det har vore veldig fin. Derfor har eg ønskt å vere med på ein retreat som går over fleire dagar, fortel Litlabø, til sambåndet.no.

Røen har ikkje vore på ein slik retreat før.

‒ I tida før retreaten var det mykje som skjedde, og ikkje minst som skulle skje etterpå. Derfor ville eg prioritere den for å være avsides med Jesus, seier ho.

Stilla

‒ Korleis opplevde de å vere på retreat på Ognatun?

‒ For meg var det heilt fantastisk. Leirplassen var pynta, og det var god mat. Vi blei møtt ein og ein og fekk personleg omvising inne og ute kor det var turstiar og stille plassar. Det å vere på ein stille retreat, der det er lov å vere stille, og det å ikkje måtte seie noko og berre vere seg sjølv i stilla, var nydeleg. Om kvelden hadde vi lytterunde der vi berre skulle dele og lytte, ikkje kommentere, berre å få lov til å vere i stilla, berre meg og Gud, seier Litlabø.

Ho fortel vidare at alle måltid var stille, og at det var morgonbøn, middagsbøn og kveldsbøn med bøner frå Salmanes bok og Det nye testamentet som hadde ein samanheng med temaet «Nærmere Gud og mitt eget hjerte.» Resten av opplegget var valfritt.

STILLA: ‒ Dei som kjenner meg, veit at eg ikkje er så stille, men på retreaten var eg veldig takknemleg for stilla, seier Marit Andresen Røen. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Velkomen
Også Røen framhevar at det var godt å vere på retreat.

‒ Det var vidunderleg, ja, himmelsk, seier ho og utdjupar:

‒ Alt låg til rette for at ein kunne ha det så bra som mogleg, fysisk og andeleg. Ein kjende seg velkomen med blomster og gode ord på rommet og med naturen rundt. Eg gjekk ein tur bak leirplassen rett etter at eg kom, og der opplevde eg allereie at Gud talte til meg. Tidebøner høyrast statisk ut, men det var gjennomtenkt og godt med orda i bønene og songen. Eg likte opplegget. Det var passe med program og stille og moglegheit til tid aleine.

‒ Korleis var det å vere stille?

‒ Dei som kjenner meg, veit at eg ikkje er så stille, men på retreaten var eg veldig takknemleg for stilla. Det er ei gåve å være stille utan at det er nokon forventningar, og det var også deilig med stille måltid. Vi opplevde å vere nær kvarandre utan å snakke saman. Så var det  forunderleg stort at vi ikkje skulle gje noko vidare. Gud skulle gje noko til oss. Og slik kan vi likevel få noko å gje vidare.

Himmelrommet
Litlabø valde å gå på fjellet den eine dagen og å vere inn den andre.

‒ Inne var det fint pynta på rommet og ein godstol og eit bilete med eit bibelvers. Og tidebøna opplevde eg som noko godt og trygt.

Med det same ein svingar inn mot Ognatun, står det eit stort skilt med teksten «Sikre deg din plass i himmelrommet.»

‒ Det er hyttetomter i nærleiken, og skiltet viste til dei, men for oss fekk skiltet ei eiga tyding, seier Litlabø.

Meiningsfylt
Leiar for ImF-Ung Rogaland, Anne Berit Aarsland, var med å arrangere og stå for det praktiske på retreaten. Ho har vore på retreat fleire stader, første gong var i 2006.

‒ Det var utruleg fint, og vi erfarte at Ognatun egnar seg til dette bruket. Vi fekk prøve ut ulike bøner og kunne finne kva vi trivst med. Geir Otto Holmås hadde ein fin måte å leie retreaten på, og det var fine impulssamlingar der ein fekk tankar og ein bibeltekst ein skulle reflektere over. Vi hadde også lovsongssamling der ein kunne velje om ein ville synge eller ikkje, seier Aarsland.

Vegleiing

I STILLA: – Det å vere på ein stille retreat, der det er lov å vere stille, og det å ikkje måtte seie noko og berre vere seg sjølv i stilla, var nydeleg. Det seier Lise Marie Thuestad Litlabø. FOTO: KJETIL FYLLINGEN, LEKENDELETT.NET

Alle deltakarane fekk tilbod om ein samtale eller andeleg vegleiing. Aarsland var ein av vegleiarane.

‒ Korleis var det?

‒ Det var veldig meiningsfylt.

‒ Det var ikkje terapi eller sjelesorg, men  ein samtale om prosessen ein var i mens ein var der, understrekar Litlabø og legg til:

‒ Vi fekk vandrekort kor ein skulle jobbe med kjenlsene og gå til Gud med dei og sjå dei i lys av Guds sanning. For meg var det nyttig og godt å jobbe med.

Takksemd
‒ Kva sitt du igjen med etter retreaten?

‒ Eg sit igjen med ro og fred og tryggleik både i trua og i arbeidet mitt som barne- og familiearbeidar. Under opphaldet las eg «Nådens gåte» av Philip Yancey. Det var òg ein del av det, at Guds nåde blei ny og god då eg var der. Det blei nærare Gud og nærare mitt hjarte. Eg er veldig glad for moglegheita til å vere med på retreat. Gud hadde regien, svarar Lise Marie Thuestad Litlabø.

Anne Berit Aarsland tar med seg dette:

‒ Som heilskap sitt ein igjen med stor takksemd til Gud for at vi fekk dette til og for stunda vi fekk, og det var fint å høyre korleis dei andre opplevde retreaten. Det er første gong vi arrangerer fleire dagars retreat, og vi gler oss til å arrangere fleire.

Til neste år vil ImF Rogaland ha ein helge-retreat i mars og retreat over ei heil veke i september.

UTSIKT: I anledning retreat på Ognatun er det laget et kart for turer og en sti rundt området med forskjellige utkikkspunkt med benker hvor en kan sitte å være i naturen. FOTO: PETTER OLSEN

Inviterer til retreat på Ognatun

Ansatte og frivillige i kristne forsamlinger og organisasjoner med behov for å trekke seg tilbake i stillhet, har nå anledningen til å gjøre det på ImF Rogalands leirsted.

Vi vil det skal være bedehuspreg på retreaten, slik at bedehusfolk kjenner seg igjen, sier leder Anne Berit Aarsland i ImF-Ung Rogaland til sambåndet.no.

Hun er med og forbereder den første retreaten på kretsens leirsted Ognatun, 20.–23. september, med tema: «Nærmere Gud og mitt eget hjerte». Blant annet vil hun være en av fire åndelige veiledere.

Investeringer
Det var i mai i fjor at sambåndet.no meldte om prosjekt retreat på Ognatun. Retreat betyr et sted man kan trekke seg tilbake. Nå er prosjektet en realitet.

I juni arrangerte de Stille dag på Ognatun. Den første retreaten er for ansatte og frivillige i kristne forsamlinger og organisasjoner, og den er særlig rettet mot ledere.

Vi har investert litt for å kunne gjøre Ognatun til et retreatsted, sier Aarsland.

Hun nevner at de har fått et bibliotek med kristen litteratur som retreatdeltagere kan benytte, og at de har laget kart for turer og en sti rundt området med forskjellige utkikkspunkt med benker hvor en kan sitte å være i naturen. På alle rommene vil det være en godstol, slik at deltagerne på retreat har en god plass å sitte ned og være stille.

GRØNT: På Ognatun er det også mulighet for å nyte skogens ro. FOTO: PETTER OLSEN

I skrivende stund er det fire påmeldte, og de kan ta maks tretti deltagere.

 Program
Hva kan du si om programmet for retreaten?

– Retreat-leder Geir Otto Holmås vil lede oss i bibelrefleksjon og gi impulser til stillhet, bønnelivet og innholdet i retreaten. Vi har også laget vandrekort som hjelp til å gå til Gud med dine følelser. Det blir mulighet for åndelig veiledning og samtale for den som vil. Lovsagsleder Ester Frantzen Aarsland vil lede oss i lovsang, forteller Aarsland.

I tillegg har en fotograf dekorert bilder med bibelvers som kan være en inspirasjon til å komme inn i stillheten.

Hvorfor har dere invitert Geir Otto Holmås til å lede retreaten?

– Geir Otto Holmås er en stor ressurs i norsk retreat-arbeid. Vi er så heldige å få gå i lære hos ham i disse dagene, sier Anne Berit Aarsland.

ADVENT: - Vi kan bety noe ved å invitere noen på besøk eller besøke noen nå i desember, sier leder for ImF-Ung Rogaland, Anne Berit Aarsland. ILLUSTRASJONSFOTO

Jul med nestekjærlighet på menyen

ImF Rogaland har startet en aksjon på Facebook hvor de oppfordrer folk til å invitere eller gå på besøk til en familie eller enkeltpersoner i løpet av desember.

 – Vår julefeiring på Ognatun 3. juledag må gå ut i år. I stedet vil vi satse på å samles i små grupper i hjemmene, siden vi ikke kan samles mange til julefeiring på Ognatun, sier leder for ImF-Ung Rogaland, Anne Berit Aarsland til sambåndet.no.

I 2013 inviterte ImF Rogaland for første gang til julefeiring i samarbeid med Kia (Kristent Interkulturelt Arbeid). Siden har det blitt en tradisjon. På grunn av koronapandemien har kretsen i år kommet opp med et alternativ, prosjektet «Julefeiring med nestekjærlighet på menyen».  Prosjektet blir fremmet av en aksjon på Facebook.

Prioritere
– Hvem kan vi være med å bety noe for i desember? Vi kan bety noe ved å invitere noen på besøk eller besøke noen. Vi vil oppmuntre til å nedprioritere andre ting for å prioritere å gå på besøk eller invitere på besøk, fortsetter Aarsland.

ImF Rogaland organiserer tiltaket, og i første omgang vil de sende invitasjon til de som har vært med på julefeiringen på Ognatun. Kretsen vil også ta kontakt med Hå mottak og inkludere de som bor der. Aarsland nevner at et alternativ til å samles hjemme kan være å invitere en familie eller enkeltpersoner på kafé eller restaurant.

Rammer
– Vi anbefaler at det blir lagt klare rammer for et slikt besøk, som at juleevangeliet blir delt, sier Aarsland.

Hun fremholder at man må følge anbefalte smitteverntiltak, noe som blant annet betyr at hvis en prioriterer å være med på dette prosjektet, bør en ha færre andre nærkontakter samme uken. Alle som vil, kan delta i prosjektet, selv om en ikke har vært med i komiteen for julefeiringa.

Håp
– Vi håper at vi på denne måten kan snu koronasituasjonen til noe positivt, og at slike besøk vil skape gode og varige relasjoner mellom etniske norske familier og våre nye landsmenn. En invitasjon kan også bety mye for andre som kjenner på ensomhet i desember. Forhåpentligvis kan vi gjennom dette få bety noe for enda flere enn vi hadde kunnet med julefeiring på Ognatun, understreker Anne Berit Aarsland.

LEDERTRENING: Ester Frantzen Aarsland er ansatt som ledertreningskonsulent i ImF-Ung Rogaland. Foto: Privat

Leirledere får oppfølging

ImF-Ung Rogaland har ansatt Ester Frantzen Aarsland i en nyopprettet prosjektstilling som ledertreningskonsulent. Hun skal følge opp leirlederne.

‒ Jeg har et hjerte for barn og ungdom. Det er viktig at ungdom får ledertrening og oppfølging, sier Ester Frantzen Aarsland til sambåndet.no

Hun har drevet med ungdomsarbeid i 10 år, og 1. august ble hun ansatt i ImF-Ung Rogaland i en 30 % prosjektstilling som ledertreningskonsulent. Der skal hun sørge for at leirledere får ledertrening og oppfølging.

Frantzen Aarsland er 28 år, gift og har et barn. Av utdanning er hun sosionom og har et års utdanning i verdibasert endringsledelse.

Hun er ellers ansatt i 70 % i en stilling for å utvikle trosopplæringsopplegget Awana og da med å tilrettelegge Trek (8.-10. klasse) for norske forhold.

Tjeneste
‒ Jobben min vil være å gi leirledere støtte og oppmuntring i tjenesten, fortsetter Frantzen Aarsland.

I løpet av sin toårige prosjektstilling er målet å utforme en ledertreningsarena for leirlederne, men hvordan dette skal se ut, er ikke klart ennå.

‒ Hva er viktig for deg som ledertreningskonsulent?

‒ Jeg er opptatt av å gi barn og unge god støtte og oppfølging slik at de får vokse og utnytte sitt fulle potensial. Jeg tror det er viktig å ikke sette mennesker i oppgaver basert på egne behov, men heller å se lederne som hele mennesker og gi dem oppgaver der de kan blomstre.

 Behov
Leder i ImF-Ung Rogaland, Anne Berit Aarsland, forteller at bakgrunnen for den nyopprettede stillingen er at en av de ansatte sluttet.

‒ Vi vurderte hva vi skulle gjøre videre og spurte: «Hva har vi behov for?» Vi så at vi har mange unge ledere på leir og som er ledere på Awana-leirene, som trenger ledertrening. Det har for eksempel vært godt voksne ledere som har ledet bibelgruppene på Awana-leirene. Nå ville vi at unge ledere på leir blant annet skal få trening i å lede en bibelgruppe, sier Aarsland.

‒ Har det noen sammenheng med at ImF-Ung satser på ledertrening?

‒ Det stemmer at ImF-Ung driver med ledertrening. Vi tenkte at vi med å opprette en slik stilling kunne trene enda flere. Det er godt at noen jobber spesielt med dette, svarer Anne Berit Aarsland.