Tag Archive for: Betlehem

TALE: Ungdommer har samlet seg i Betlehem for høre Håvard Østhus tale på online UL. Alle foto: Brit Rønningen

Mini-UL i Betlehem

I stedet for å se på online UL alene hjemme samles en gjeng ungdommer i Bergen for å gjøre det sammen og få litt festivalstemning.

Når sambåndet.no kommer til Betlehem i Bergen, sitter barne- og ungdomsarbeider i NLM Region Vest, Cathrine Kvamme, utenfor på en krakk og registrerer ungdommene som har meldt seg på online UL 23.-25. juli. En oppsummering viser at 56 ungdommer er påmeldt.
I gangen sitter Maria Andersen og får i seg litt mat. Hun kommer fra Randaberg, og hun har vært med på UL to ganger før og har også vært med å rigge til UL.

KICK OFF: Det er pangstart på online UL.

Fellesskap
‒ Det skulle være UL camp på Tonstadli leirsted, men det ble avlyst på grunn av for få påmeldte, så da dro jeg hit i stedet, forteller Maria Andersen.
‒ Hva betyr UL for deg?
‒ Det betyr kristent fellesskap og møte med andre ungdommer som har samme tro og står for det samme som deg.

LANGVEISFRA: Maria Aarhus (til venstre) og Maria Andersen er kommet helt fra Randaberg for være med på online UL i Betlehem.

Maria Aarhus kommer og setter seg ved siden av Maria Andersen. De går på samme skole og er gode venninner.

‒ Jeg skulle på UL for første gang i år for å bli inkludert i fellesskapet og få påfyll. Nå blir det dette i stedet. Jeg håper det blir hyggelig og at jeg vil møte nye folk og at det blir lovsang, for jeg liker å synge og er med i lovsangteam, sier Maria Aarhus.

Pangstart
Inne i salen er det kick off før det blir sending fra UL studio. Ungdomsarbeider Andreas Skjelde i Salem får opp stemningen med å lede an i dans til musikken som spilles fra lydanlegget. Han får også ungdommene til å løfte opp en stol i været, og da kan ikke stemningen bli noe særlig bedre.
‒ Det er bra oppmøte siden det er midt i fellesferien, synes Skjelde.

Da han var ungdom, brukte han å reise på UL.

‒ For meg var UL nye venner og god forkynnelse. UL er en festival som forvandler mange liv, sier han.

Kvamme er fornøyd med kick off.

‒ Dette var en startet veldig bra start, en pangstart, slår hun fast.

‒ Hva slags forventninger har du til disse dagene?

‒ Jeg har forventning til at vi skal klare å skape festivalstemningen og bygge relasjoner og vennskap. Så har jeg forventing til hva Gud vil gjøre.

KJIPT; Silje Bech-Sørensen og Tirill Bjørvik synes det er kjipt at det ikke ble UL i år, men online UL er en god erstatning.

Kjipt
I salen venter venninnene Silje Bech-Sørensen og Tirill Bjørvik på at UL-sendingen skal begynne. De går begge i Tremorkirken.

‒ Jeg var på UL for første gang i fjor. Det er veldig kjipt at det ikke ble i år, men jeg tror dette blir et bra og veldig gøy arrangement, sier Silje.

‒ Jeg skulle reise for første gang på UL og treffe mange nye folk. Kjipt at det ble avlyst, men jeg tror også at dette blir bra, sier Tirill.

Forkynneren
På kveldsendingen fra online UL er det mye forskjellig program fra studio og Kongeparken Amfi med intervjuer, videoer og konkurranser før Håvard Østhus begynner å tale. Til vanlig jobber han som avdelingsleder på Tryggheim Forus VGS.

‒ Hva føler du når du får det du virkelig har lyst på og som du ser på som verdifullt?

Gleden var en kort stund. Du trodde det skulle gjøre deg konstant lykkelig, men det gjør det ikke, sier Østhus.

Han nevner Forkynneren som kom frem til at rikdom, makt, status og popularitet ikke hjelper og ikke gjør deg ikke mer fornøyd eller lykkelig. Alt er tomhet og jag etter vind.

‒ Forkynneren sier også at Gud har lagt evigheten i våre hjerter. Se livet utfra evighetens perspektiv. Livet er reisen hjem. Det viktigste er at jeg kommer frem. Vårt hjem er i himmelen, fortsetter Østhus.

FESTIVALSTEMNING: Det er som en minifestival på online UL i Betlehem.

Paulus
Et annet eksempel han nevner, er Paulus.

‒ I Filipperbrevet skriver Paulus at det han har her, er skrot sammenlignet med evigheten.

Og da han skrev «Gled dere i Herren», satt han i fengsel og med en dødsdom hengende over seg. Jesus gir ekte frihet, glede og fred, sier Østhus og avslutter med et råd:

‒ Ikke ha tunnelsyn og tro at hvordan vi har det eller at vår verdi er avhengig av ytre omstendigheter, av hvor rik, populær eller hvilken status og makt vi har.

FORNØYD: Trym Bull Thomassen og Kristine Øpsdal er fornøyd med kveldssendingen fra online UL.

Bra alternativ
‒ Det er veldig bra møte, masse variert program, er Trym Bull Thomassen sin kommentar på kveldssendingen.

‒ Jeg synes det er bra at de har investert så mye for at det skal være mulig å ha UL online og at det fungerer. Jeg skulle på UL for første gang. Så kom korona. Det er et bra alternativ at de har invitert til online UL her i Betlehem, for det kan bli ensomt å følge med hjemme alene, sier Trym Bull Thomassen.

‒ De gjør det meste ut av det. Det blir ikke helt det samme som å være på UL. Man går glipp av å være der, men det er bra å få være her i stedet, sier Kristine Øpstal.

Hun og Trym Bull Thomassen går i Betlehem.

‒ Jeg har vært på UL en gang før. Det var veldig kjekt og masse inntrykk og masse folk, og det er kjipt å gå glipp av det, sier Kristine Øpstal.

BERGEN: Betlehem er Bergens Indremisjons storstue. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Bergens Indremisjon-styret under lupen

Psykologspesialist Dag Vilsvik og tidligere politimester og statsadvokat Bjørn Hareide evaluerer Betlehemstyrets behandling av saken som førte til at Arne Pareli sa opp i Bergens Indremisjon.

I februarnummeret skrev papirutgaven av Sambåndet kort om oppsigelsen og den forestående evalueringen. Redaksjonen har også omtalt saken i to nyhetsartikler på nyhetsnettstedet sambåndet.no henholdsvis 13. og 30. januar.

Medlemsmail
Det er i en orienteringsmail sendt til alle medlemmer av Bergens Indremisjon 12. mars, det kommer fram at det er psykologspesialist Dag Vilsvik og tidligere politimester og statsadvokat Bjørn Hareide som skal forestå evalueringen. Sambåndet har fått tilgang til medlemsmailen fra kilder utenfor ImF. Bjørn Hareide har ifølge medlemsmailen erfaring fra evaluering av personalsaker i kristne sammenhenger.

– En konklusjon i en evalueringsrapport vil bli gjort kjent for forsamlingen, skriver styret for Bergens Indremisjon (BI).

Evalueringen kommer som et svar på at flere medlemmer på medlemsmøte 17. januar fremmet et ønske om «en ekstern granskning» av styrets behandling av saken som ledet til Arne Pareli Pedersens oppsigelse tidligere i år.

Ekstern kontakt
På medlemsmøtet 17. januar ble det tatt opp i hvilken grad styret har fått ekstern bistand. I medlemsmailen understrekes det at de beslutninger som er tatt i saken, er styrets ansvar. Som sambåndet.no tidligere har meldt, bekrefter styret at «i forbindelse med styrets vurdering i en innledende fase, tok forsamlingsleder bl.a. kontakt med ImF for råd og veiledning.»

Forsamlingsleder tok ny kontakt med ImF i oktober 2018. «De kom med noen konkrete råd som ble lagt fram for styret på styreweekenden 19.–20. oktober», opplyser styret.

I ukene framover hadde styret «samtaler med «noen av de evaluerte», og «rådene fra ImF ble tatt med i disse samtalene», skriver styret.

– Styret har i hovedsak fulgt de råd som er gitt fra eksterne, samt delt forsamlingsleders standpunkt i saken. Men styret har brukt mer tid før det er konkludert, og er blitt kritisert for det. Styret har også dels valgt en annen saksbehandling enn det som er foreslått fra ImF og forsamlingsleder. Saken er kjent for mange i forsamlingen, og det er delte oppfatninger om saken. Denne uenigheten har også gjenspeilt seg i styrets behandling av saken, heter det i medlemsmailen.

Det framgår at forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug ble sykmeldt kort tid etter styreweekenden i oktober, og at den videre behandlingen av saken ble gjort av styret.

Støtter
På medlemsmøtet 17. januar ble det bedt om at styret ble underlagt tilsyn fra ImF. Fordi styret har hatt en dialog med ImF underveis, fant styret det unaturlig.

Sambåndet har bedt om en kommentar fra ImF. Administrasjonsleder Helge Kleven sier han har formidlet til styret at ImF støtter at det gjennomføres en ekstern evaluering av styrets håndtering.

– Det er bra at styret har kunnet samle seg om et mandat for en slik evaluering – og orientering til medlemmene. Det er vår bønn at evalueringens konklusjon kan være til hjelp for styret, de involverte for øvrig og forsamlingen i sin helhet i tiden framover, sier Kleven.

Avslutningsvis skriver BI-styret at de i ettertid ser at «saken burde fått sin konklusjon på et tidligere tidspunkt, og at tiden som er gått, har medført ekstra belastninger for de involverte. Styret beklager det.

Det framgår også av medlemsmailen at tenåringsleder Bjørn-Sverre Juliussen har sagt opp stillingen som tenåringsleder fra 31. juli av hensyn til familien.

Denne saken er tidligere publisert i papirutgaven av Sambåndet. 

FORSAMLING: Styreleder John Økland i Bergens Indremisjon mener det kan komme noe godt for forsamlingen i Betlehem ut av evalueringen som skal gjennomføres. FOTO: ImF Media akriv

Krav om evaluering av styret for Betlehem

Det skal gjennomføres en ekstern evaluering av styrets behandling av saken som ledet til Arne Pareli Pedersens oppsigelse.

Om kvelden 13. januar publiserte sambåndet.no nyheten om at Arne Pareli Pedersen hadde sagt opp sin stilling som forsamlingsleder 2 i Betlehem, Bergens Indremisjon (BI). Både før og etter 13. januar har redaksjonen vært i kontakt med styreleder John Økland om saken.

23. januar, dagen etter styremøtet i BI, opplyste han at det på medlemsmøtet 17. januar var kommet fram et ønske om «en ekstern granskning» av styrets behandling av prosessen som ledet til Pedersens oppsigelse. Redaksjonen har ventet med å publisere dette til vi anså det som kjent i forsamlingen. 

Evaluering

I spalten «Nytt fra styret» i meldingsbladet Vårt Liv nr. 1/19, som utgis av BI og som Sambåndet abonnerer på, kunngjør BI nå følgende: «På medlemsmøtet ble det blant annet stilt spørsmål ved styrets måte å håndtere saken på. Styret tar med seg det som kom fram på medlemsmøtet, blant annet kravet om ekstern evaluering. Styret vil oppdatere medlemmene om dette og eventuelt andre ting på et senere tidspunkt.»

Overfor sambåndet.no i dag går styreleder John Økland et hakk lenger enn formuleringene i Vårt Liv:

– Jeg kan bekrefte at styret aksepterer ønsket om en evaluering, og at arbeidet med å utforme mandat og å finne personer som kan gjennomføre evalueringen, er i gang.

Ekstern

Styrelederen opplyser også at den tidligere brukte formuleringen «granskning» er endret til «evaluering».

– Noen i styret mente at «granskning» ikke er dekkende, og dessuten at det også ville bli omfattende og kostbart, sier Økland.

Det er imidlertid fortsatt slik at det skal være folk utenfor forsamlingen og BI som gjennomfører evalueringen.

– Ellers kunne det lett bli slik at noen ikke ville godta resultatet av arbeidet som ble gjort, framholder Økland.

En gruppe som består av folk både i og utenfor styret jobber nå med prosessen som må gjennomføres før evalueringen kan starte.

– Når evalueringen først er i gang, håper vi den kan gjennomføres i løpet av fire uker, sier Økland.

ImF rådspurt

I den tidligere nevnte telefonsamtalen 23. januar bekreftet Økland at Indremisjonsforbundet (ImF) var blant dem som på et tidlig tidspunkt var blitt rådspurt i saken, av administrasjonen i BI. Det opplyste styrelederen også til avisen Dagen 18. januar. I samtalen med sambåndet.no ga Økland uttrykk for at han for sin del ikke anser at ImF dermed må sies å ha vært formelt koblet på saken hele tiden.

På spørsmål om ImF kommer til å bli involvert i evalueringen, svarer styrelederen i BI dette:

– Vi vil nok ha innspill fra ImF også, men det er Betlehem som må ha hovedansvaret og styre det, sier Økland og fortsetter:

– Det er litt vanskelig å vite hvor mye ImF bør og skal være inne i evalueringsprosessen. De som skal evaluere, må ha mulighet for å kontakte ImF. Før vi går i gang med evalueringen, må ImF også kunne si noe om mandatet.

John Økland mener at BI-styret «må kunne prøves» på måten saken er håndtert på, og at det «også kan gjelde ImF».

– I og med at ImF har vært kontaktet i starten og også vært med i en senere prosess, må ImF få uttale seg, påpeker Økland.

Mer ro

Styrelederen mener evalueringen kan føre noe positivt med seg.

– Det er godt både med tanke på styret og forsamlingen å gjøre dette. Det vil kunne være med på å skape mer ro.

John Økland er også forberedt på at det kan komme fram kritikkverdige forhold.

– I ettertid vil jeg si at det er noen ting vi kunne ha gjort annerledes. Slik er det jo ofte i mange ting, og det vil forundre meg om de som skal evaluere, ikke finner noe å bemerke, sier styrelederen.

Han legger til at styret nok uansett ville ha gjennomført en intern evaluering av saken. 

BLOND: Bjørn-Sverre Juliussen ble preget av innsamlingen. FOTO: PRIVAT

Hårfin innsamling til Finnmark

Tenåringene i forsamlingen Betlehem har nådd målet med misjonsprosjektet sitt, og på nyttårsleiren satte det farge på leder Bjørn-Sverre Juliussen.

I høst har ungdommene i YA i forsamlingen Betlehem i Bergen jobbet målrettet for å samle inn penger til leirarbeidet i Finnmark Indremisjon, et misjonsprosjekt de har valgt selv.

‒ Vi har samlet inn via kollekt på fredagsmøtene. Komitéen for misjonsprosjektet har stått på og arrangert både basar og bingo  til inntekt for prosjektet. Basaren var veldig vellykket. Vi sendte en spesiell invitasjon til hele forsamlingen. Det var godt oppmøte fra Unge Voksne og hovedforsamlingen. Bingoen hadde vi etter en vanlig fredagskveld, sier leder for tenåringsarbeidet i Betlehem, Bjørn-Sverre Juliussen, til sambåndet.no.

Mål
Målet var å samle inn 35 000 kroner frem til nyttårsleiren på Skjærgårdsheimen. Resultatet ble 37 000 kroner. Juliussen og de andre lederne hadde lovet at det ville bli en markering på leiren hvis de nådde målet.

‒ Jeg hadde lovet at jeg skulle farge håret hvis vi klarte å samle inn 35 000 kroner. En kveld på nyttårsleiren fikk jeg farget håret blondt. Neste morgen gikk jeg med lue. Så kom Torunn Stople, som har ledet hele misjonsprosjektet, frem og sa hvor mye vi har samlet inn. Etterpå tok av luen og viste at jeg hadde farget håret, forteller Juliussen.

På høstleiren hadde de også satt seg et innsamlingsmål som ble nådd. Da vokset en av lederne legger og lår.

Fantastisk
‒ Hva synes du om resultatet?

‒ Jeg synes det er kjempefint at vi klarte å samle inn 2000 kroner mer enn det vi hadde som mål. Det beløpet er 3-4 ganger mer enn det som gjennomsnittlig blir samlet inn i kollekt i løpet av et år på YA-møtene, svarer Juliussen.

‒ Det er jo helt fantastisk at man har arbeidet som drives av Finnmark Indremisjon, som misjonsprosjekt, og det er vi takknemlig for, sier daglig leder Paul Tore Garvo i Finnmark Indremisjon.

Ringvirkninger
‒ Hva betyr dette for Finnmark Indremisjon?

‒ Det gir ressurser til barne- og ungdomsarbeidet. Og arbeidet gir ringvirkninger. Gjennom arbeidet når vi også barnas foreldre og besteforeldre.

Det går cirka 50-60 ungdommer på YA og 3-4 stykker har gått i bresjen for innsamling

‒ Det har vært god stemning. Folk synes det er inspirerende å samle inn til noe konkret. Vi skal holde det gående til våren. Så nå venter vi i spenning på hvor mye vi klarer å samle inn til påskeleiren, sier Juliussen.

Fra basar til julemarked

I fjor ledet Ingvild Berg basarkomiteen i Betlehem i Bergen. I år inviterer hun til julemarked.

− Vi fant ut at «julemarked» passet bedre. Det er et marked, for vi selger og lodder ut juleting og har åresalg. Så kan vi markedsføre oss på Facebooksiden «Julemarked i Bergen» hvor forskjellige foreninger og organisasjoner kan reklamere for sine arrangementer.

Slik forklarer Ingvild Berg hvorfor de har skiftet navn på arrangementet fra «basar» til «julemarked». Hun opplyser også om at julemarkedet i Betlehem har en egen side på Facebook.

Trengte mer tid
Berg og venninnen Ingebjørg Brekke savnet den gamle julemessen i Betlehem og var i fjor med og dra i gang en basar, noe sambåndet.no omtalte. Fjoråret har gitt mersmak, og lørdag formiddag åpner dørene for julemarked. Det blir lenger åpningstid enn på fjorårets basar.

− Vi skjønte at vi trengte mer tid. Det var et tettpakket program, og det gikk fort. I år blir det roligere og litt mer tid. Ellers blir det stort sett det samme som i fjor.

Kortreist mat
− Hva var erfaringen fra basaren i fjor?

− Det var veldig mye folk innom. Vi fikk solgt en del og merket at det særlig gikk mye av kortreist mat. Så vi vil kjøpe inn ekstra i år, sier Berg.

På Facebooksiden står det at det foruten salg av kortreist mat, blir salg av håndarbeidsprodukter, brukskunst, bøker og smykker, og at programmet består av sang av barnekoret Bibalo og sang og appell av Arne Pareli Pedersen.

Julekortfotografering
− Hva er nytt i år, bortsett fra at dere har skiftet navn?

− Nytt i år er at vi har mer aktiviteter for barna, blant annet fiskedam. Og vi vil ha julekortfotografering. To flinke fotografer kommer. Vi vil ha en egen krok hvor man kan bli fotografert. Bildene vil man få sendt på mail, og så kan man lage julekort, sier Ingvild Berg.

Forbereder seg på julemarked

I kveld inviterer Ingvild Berg til strikkekafé i Betlehem i Bergen. Hun oppfordrer til å lage ting til årets julemarked.

– I fjor arrangerte vi julemarked i Betlehem. Vi ønsker å arrangere det i år også. I forbindelse med det har vi en strikkekafé hvor folk kan lage ting til julemarkedet, forklarer Ingvild Berg til sambåndet.no.

Hun er med i komiteen for julemarkedet, og det er den som i inviterer til strikkekafé i Betlehem. De har hatt strikkekafé en gang før i år. Da kom det ifølge Berg 25-30 stykker.

– Da var det ikke særlig snakk om julemarkedet, men i kveld vil vi ha enda mer fokus på det, Vi har en egen side for julemarkedet på Facebook. Men man må ikke bidra. Det er ikke nødvendig å lage noe til julemarkedet. Man kan lage noe for egen del, forteller Berg og opplyser om at det er planlagt strikkekafé to ganger i løpet av høsten.

– Hvem er strikkeafeen for?

Egentlig er det for alle som vil. Det fungerer litt sånn at man blir kjent med forskjellige generasjoner. Vi har både godt voksne og unge med. Man kan lage noe, strikke, hekle eller håndarbeid, samtidig som vi har det sosialt. Det er viktig med en arena hvor man kan bygge fellesskap.

– Er det noen menn med?

Nei, det er bare kvinner, men det hadde vært kjempegøy hvis menn kom sammen og laget noe til julemarkedet, svarer Berg.

 

Kuttet tre årsverk på seks år

Ny bemanning i Bergens Indremisjon vil bestå av 5,7 årsverk. Det er tre færre enn i 2010.

Som Sambåndet meldte i januarnummeret, har styret for Bergens Indremisjon (BI) vurdert sammensetning av staben som følge av oppsigelser og pensjonering. Nå er fem stillinger tilsvarende totalt 2,6 årsverk lyst ut. Mens det i budsjettet for i fjor var 6,5 årsverk, legges det nå opp til 5,7. Målt i antall årsverk vil altså nesten halvparten av staben bli ny. Et sentralt grep er at administrasjon er redusert med 0,8 årsverk, fra 2,4 årsverk i 2015 til 1,6 nå. Forsamlingsarbeidet har beholdt 3,1 årsverk.

– Tallet lyver

Det er styret i BI som har arbeidsgiveransvaret. Styreleder Runar Mulelid mener tallet på 0,8 årsverk lyver litt.

– Administrasjonsleder i full stilling utførte også noen forsamlingsrettede oppgaver. Når den stillingen nå blir 50 prosent, overfører vi noen administrative oppgaver til den nyopprettede stillingen som forsamlingsleder 2. Også forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er inne på administrasjon, påpeker han.

– Forsvarlig

Styrelederen mener reduksjonen er forsvarlig både for å få utført de nødvendige oppgavene og med tanke på de administrativt ansatte.

– Det er også snakk om effektivisering. Til nå har både administrasjonsleder og forsamlingsleder deltatt i det styreforberedende arbeidet, men nå skal Glenn gjøre det alene, påpeker Mulelid.

Styret har også sett på om det er mulig å forenkle nødvendige arbeidsoppgaver. For eksempel legges det opp til at bladet Vårt Liv skal komme i et annet og billigere format og med et mer forsamlingsrettet innhold.

Frivillige

– Arbeidsoppgaver som kan utføres av frivillige, vil vi forsøke å få gjort på den måten. Der har de ansatte en viktig rolle, legger Mulelid til.

Etter at diakonimedarbeideren pensjonerte seg har besøkstjeneste og andakter på sykehjem eksempelvis blitt utført av frivillige.

– Som forsamling ønsker vi ikke å «kjøpe oss ut» av arbeidsoppgaver. Frivillighet er sunt for en forsamling. Samtidig vil det fortsatt være flere ansatte hos oss enn i andre forsamlinger, framholder Mulelid.

Reduksjon

For seks år siden var det 8,78 årsverk i Bergens Indremisjon.

– Sammenlignet med det vil staben nå bli redusert med tre årsverk. Har virksomheten blitt redusert tilsvarende?

– Det synes jeg det er vanskelig å svare konkret på. Dette handler om at vi må dimensjonere staben i forhold til størrelsen på forsamlingen og gaveinntektene. Da har det vært naturlig både for det sittende og tidligere styrer å jobbe i retning av en reduksjon av bemanningen. Vi må jobbe utfra nåtiden. Det er vanskelig å strekke seg lenger på antall ansatte, og så må aktiviteten være deretter.

Sykmeldinger

– De senere år har det vært flere langtidssykmeldinger blant ansatte i Bergens Indremisjon. Hva tenker du om forholdet mellom det og reduksjon av staben?

– Her må jeg svare for mitt eget syn som styrerepresentant. Jeg ser ikke at disse sykmeldingene er direkte relatert til reduksjonen i antall årsverk, sier Runar Mulelid, som til daglig er fastlege på Askøy.

– Hva vil dere gjøre for å unngå sykmeldinger som mulig følge av reduksjon i staben?

– Vi vil ha tett dialog med de ansatte og legge til rette for gode arbeidsforhold. Er det en oppgave som det verken er frivillige eller ansatte til å løse, er det bedre at den ikke utføres enn at noen sliter seg ut. Arbeidsoppgaver må stå i forhold til kapasitet, påpeker styreleder Runar Mulelid.

Viktige

Forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er opptatt av at de administrativt ansatte ikke skal oppfatte det slik at de ikke er viktige.

– Uten dem ville arbeidet vårt ha falt sammen, men vi tenker at vi ikke skal bruke mer på administrasjon enn det vi trenger, sier Nord-Varhaug.

Bergens Indremisjon kutter på administrasjon

Bergens Indremisjon kutter i antall ansattårsverk og vil satse mer på frivillighet.

Sambåndet.no meldte fredag 4. mars at forsamlingen i Betlehem lyser ut fem stillinger (se faktaboks). Ifølge utlysningsteksten er det mulig å kombinere flere av stillingene.

– Vi håper at vi får noen i hele stillinger, bekrefter forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon (BI).

Kutter

Forsamlingslederen bekrefter at administrasjon og styret har benyttet anledningen som oppsigelser og pensjonering ga, til å gjennomgå strukturen i bemanningen.

– Hovedgrepet i det vi nå gjør, er å redusere innen administrasjon og rette ressurser inn mot forsamlingsarbeidet, sier Glenn Nord-Varhaug til sambåndet.no.

Totalt sett reduseres bemanningen fra 6,5 årsverk i fjorårets budsjett til 5,7 i den nye løsningen. Fordelingen av årsverk mellom administrasjon og forsamlingsarbeid var i 2015 henholdsvis 2,4 og 3,1 årsverk, mens den nå blir henholdsvis 1,6 og 3,1 årsverk (vaktmester i full stilling kommer i tillegg). I 2010 var det til sammenligning 8,78 årsverk i Bergens Indremisjon.

– Vi reduserer administrasjonslederstillingen fra 100 til 50 prosent og kontorfullmektig fra 80 til 50 prosent stilling, sier Nord-Varhaug.

Administrasjon og styre har gått gjennom alle oppgavene som utføres på kontoret, og gitt dem et visst antall arbeidstimer.

– Da har vi sett at noe av det administrasjonslederen har gjort, har vært forsamlingsrettet. De oppgavene har vi lagt inn i en nyopprettet stilling som forsamlingsleder 2, sier Nord-Varhaug.

Audun Myksvoll, som var ansatt som diakoniarbeider i BI, er blitt pensjonist. Diakonale oppgaver legges til forsamlingsleder 2.

– Diakoni ligger dypt i historien til forsamlingen og har vært viktig for arbeidet vårt. Vi tror også at dette vil være viktig for arbeidet vårt i den tiden som kommer, sier Nord-Varhaug.

Ledelsen i BI ønsker også økt vektlegging av frivillighet og legger også det inn som en del av oppgavene til forsamlingsleder 2.

– Den som ansettes i stillingen, skal blant annet kartlegge kompetansen som finnes i forsamlingen. Nå skal vi for eksempel bytte ut et nøkkelsystem i bygget, og arbeidet med blant annet å hente inn pristilbud, gjøres av frivillige som synes det er kjekt å gjøre slike ting, sier Glenn Nord-Varhaug.

En del av tenkningen bak nyorganiseringen er også at de ansatte skal «trå et skritt tilbake», som forsamlingslederen uttrykker det:

– Vi skal lede de frivillige lederne våre og skape frihet for frivillige til å utføre en jobb i forsamlingen. Vi ønsker å slippe folk til, sier Nord-Varhaug.

Søknadsfristen for de fem stillingene er 31. mars.

– Men vi vil bruke god tid på å finne de rette personene. Vi tror dette er en investering for vekst i arbeidet vårt, sier forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon.

På besøk i Noas Ark

Noas Ark har besøkt Sør- og Vestlandet, og voksne og barn fra forsamlingen Betlehem i Bergen tok turen om bord for å lete etter skipets hemmelighet.

BERGEN: Det var etter søndagsmøtet 31. januar at forsamlingen gikk om bord i skipet som skal forestille Noas Ark (se faktaboks).

– Det er søndagsskolen i Betlehem som har tatt initiativ til dette besøket, men det er ikke bare for søndagsskolen, men for hele forsamlingen. Vi valgte et tidspunkt hvor foreldre kunne være med, opplyser barne- og familieleder Ingebjørg Brekke i Betlehem.

For alle
Tidspunktet passer for mange. Det er 36 barn og over 50 voksne som har tatt turen om bord i Noas ark, et oppmøte Brekke er godt fornøyd med.

– Vi ville besøke Noas Ark fordi det er en ypperlig anledning til å vise foreldre og barn bibelfortellingene, og vi valgte å kjøre det etter møtet fordi det ville være kjekkere for foreldre og barn å gjøre noe sammen, fortsetter Brekke.

Men hun understreker at det er for alle, også for dem som ikke har barn.

IMG_1960

Aron og mamma Rut Heradstveit ved fortellingen om Samson og Dalila. Foto: Brit Rønningen

Bibelopplevelsesmuseum
Noas Ark ble åpnet i 2007. Det tok 16 år å bygge den, og den er bygget på en lastepram som tidligere hadde transportert jernmalm. Den har ingen motorer og må derfor slepes av slepebåter. Nederlenderen Aad Peters kjøpte arken i 2010. Han har utviklet arken til å bli det første flytende bibelopplevelsesmuseet i Europa.

Vel om bord i Noas Ark samles gjengen fra Betlehem i teatersalen hvor alle dyrene er, og de besøkende får en kort introduksjon av guiden Marissa.

– Selve båten foreller en historie. Vi møter ikke bare Noa, men også Adam og Eva, Moses og andre kjente personer i Bibelen. Dokkene som viser fortellingene, er i tre, og båten er et dokketeater. Og vi har livets tre som snor seg gjennom hele arken, forteller Marissa og deler ut en quiz om bibelfortellingene som barn og foreldre kan løse mens de går rundt om bord på egen hånd for å finne svarene.

– Dere kan komme tilbake om en time for å få svar på spørsmålene, sier Marissa.

IMG_1954

Miriam Skrunes studerer Salomos dom. Foto: Brit Rønningen

Spennende å se
Samuel og Silje Skrunes og datteren Miriam er blant dem som har tatt turen. De har stoppet opp der hvor kong Salomo dømmer mellom to kvinner som er kommet til ham med et guttebarn og strides om hvem som er guttens mor.

– Det er spennende å se hva de har laget. Det passet at vi gikk i dag, sier Samuel Skrunes.

– Og det er litt spesielt og flott at skipet ligger så lenge, synes Silje Skrunes.

Datteren Miriam synes også det er spennende på Noas Ark.

– Jeg liker å se på figurene, og likte best sjiraffen, sier hun.

IMG_1958

Victoria og Helene Osen ved Moses med steintavlene. Foto: Brit Rønningen

Miriam Skrunes studerer Salomos dom.

Miriam Skrunes studerer Salomos dom.

Kjenner historiene
Ved Moses og steintavlene står Hildegunn Osen med døtrene Helene og Victoria.

– Det er veldig fint, fine dyr, synes Victoria om utstillingen.

– Jeg kjenner igjen de fleste historiene vi ser her, forteller Helene.

– De går på søndagsskolen i Betlehem. Der har de hørt historiene, forklarer mamma Hildegunn.

Aron Heradstveit er også godt kjent med bibelhistoriene. Han og mamma Rut Heradstveit er fremme ved en dame som klipper håret til en mann.

– Vet du hvem dette er, spør mamma Rut.

Aron nikker. Det vet han. Det er Samson og Dalila.

– Vi har lest om det hjemme på sengekanten om kvelden, forteller mamma Rut.

IMG_1972

Venninnene Anette og Ida kjemper med Goliat. Foto: Brit Rønningen

Populære Goliat
Litt lenger borte har Tormod Vindenes og sønnen Jakob funnet barnet i krybben.

– Det er veldig kjekt. Vi hadde tenkt å gå, men har utsatt det siden skipet skulle ligge her i to måneder. Det er fint å kunne gå sammen med Betlehem og bruke muligheten til å se utstillingen og vandringen i bibelhistorien, sier Tormod Vindenes.

– Hva var det beste med utstillingen?
– Den med Goliat. Jeg traff ham med slyngen, forteller Jakob.

– Tror du Goliat var omtrent sånn som denne dokken? spør pappa Tormod.

– Jeg tror han var mindre, svarer Jakob.

Han er ikke alene om å synes at Goliat er best. Venninnene Ida og Anette liker også godt å kjempe med Goliat.

– Det er gøy å se på tingene her, sier Ida.

– Det er stiling, synes Anette.

IMG_1970

Tormod Vindenes og sønnen Jakob har funnet barnet i krybben. Foto: Brit Rønningen

Flott opplevelse
Tilbake i teatersalen er Marissa klar med svarene på quizen. Noen har det meste rett. Som avslutning deler Marissa ut kjærlighet på pinne til alle.

– Det var en veldig flott opplevelse og bra utstilling. Det er jo kunstnere som har laget dukkene. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på at dette var kjekt. Vi fikk en gjennomgang av bibelfortellingene. Ungene fikk enda mer med seg på grunn av spørsmålene de måtte svare på. De måtte lete for å finne svar, oppsummerer barne- og familieleder Ingebjørg Brekke.

Tre lederstillinger i spill

Flere av de ansatte i Bergens Indremisjon slutter, og forsamlingen i Betlehem er inne i en endringsprosess.

Administrasjonsleder Kenneth Hjortland og barne- og familieleder Lisbeth Hjortland har sagt opp stillingene sine, mens diakoniarbeider Audun Myksvoll er gått av med pensjon, og ungdomsleder Torstein Fosse er ute i permisjon. Ifølge forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er det uavklart om Fosse kommer tilbake i stillingen.

– Vi har som mål at den nye stillingskabalen skal være klar til høsten, sier Nord-Varhaug til Sambåndet.
På et medlemsmøte 17. januar og styremøte 19. januar ble bemanningssituasjonen tatt opp.

– Der vil vi redegjøre for hva vi tenker videre. Vi ønsker å gi skikkelig informasjon. Vi vil antagelig også ta en runde med lederne i arbeidet vårt, for å høre hva de tenker om situasjonen, sier Nord-Varhaug.

En mulighet
– Hva tenker du om situasjonen i Betlehem, og da særlig bemanningen?

– Det er en mulighet til å se på situasjonen og hva vi trenger. Vi vil bruke tid på den prosessen og ikke bare sette inn folk raskest mulig. Vi vil se på hele situasjonen og på eventuelle endringer vi ønsker å gjøre. Når det gjelder administrasjonsleder, vil vi en periode ha vikarer, og Ingebjørg Brekke som vikarierer for Lisbeth Hjortland, har fått forlenget vikariatet i 40 prosent stilling, sier Nord-Varhaug.

Men det er ikke bare bemanningen som er i støpeskjeen i Bergens Indremisjon.

– Vi har begynt en prosess der vi ser på hva vi vil videre fremover, og som vi vil bruke tid på. Jeg kan ikke nå si hvor lang tid vi vil bruke, forteller Glenn Nord-Varhaug.

Interne prosesser
I høst har Betlehem hatt flere kvelder hvor de har tatt opp visjoner og veien videre.

– Det snakk om interne prosesser, og det er for tidlig å si noe om hva som konkret har kommet ut av møtene i høst, sier forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon.

Førjulsvelsignelse på Torgalmenningen

Juleevangeliet, pepperkaker, gløgg og Gulliver er ingredienser når Bergens befolkning skal velsignes i en travel adventstid.

BERGEN: – Jeg er her fordi Jannicke fra Søndagsskolen Bergen krets tok kontakt om samarbeid. Vi ønsker å ta julen tilbake, og vi har valgt å ha stand den første søndagen handelsstanden valgte å ha åpent, sier barne- og familieleder Ingebjørg Tellnes Brekke i ImF-forsamlingen Betlehem – og utdyper hva hun mener med å ta julen tilbake:

Den store gaven
– Vi vil at folk skal stoppe opp og reflektere over hva jul handler om. Det handler om å ta imot den store gaven.

Barne- og familieleder Jorunn Bergo Aarvik i Norsk Luthersk Misjonssambands forsamling Salem i Bergen sier noe av det samme.

– I Salem har vi lyst til å være til stede, for å få folk til å stoppe opp litt i en travel førjulstid. Og vi har lyst til å spre velsignelse til folk som er her på gaten. Søndagsskolen er hovedarrangør, og vi har jo søndagsskole både i Salem og Betlehem, sier hun.

IMG_1634

Ander Brathen varmer seg på en kopp gløgg. Foto. Brit Rønningen

Det er søndag 6. desember, 2. søndag i advent, og de to står på stand på Torgalmenningen i Bergen sammen med søndagsskolekonsulent Jannicke Ludvigsen i Søndagsskolen Bergen krets. Sammen med noen andre frivillige har de rigget seg til med pepperkaker, kanner med gløgg, krus og barnebladene Barnas og Barnehelg. Standen er Ludvigsens idé for å få oppmerksomhet om Søndagsskolen i adventstiden.

Førjulsvelsignelse
– Det er en førjulsvelsignelse. Vi vil være til velsignelse for folk og gi dem juleevangeliet. Samtidig synliggjør vi søndagsskolen, forteller Ludvigsen som har stått på stand i menighetssammenheng, men det er første gang Søndagsskolen Bergen krets har en slik stand.

Aarvik vil gjerne være med på å støtte Søndagsskolen.

– Vi har lyst til å skape blest om Søndagsskolen. Mange voksne har gått på søndagsskole og har gode minner fra den. Vi vil vise at søndagsskolen er levende og virksom. Det er fint hvis noen blir nysgjerrige på Søndagsskolen, sier hun.

IMG_1648

Gulliver vil ha klem, men noen er litt skeptisk. Foto: Brit Rønningen

Spent på været
Det er meldt regn og dårlig vær denne 2. søndag i advent. Surt er det, men mens det er stand, er det opphold.

– Jeg var spent på været. Det er heldigvis ikke så dårlig som de meldte, sier Aarvik.

Datteren Nina er med og deler ut pepperkaker. Hun har på seg en blå kappe og er for anledningen en liten Maria. Julekrybben med Jesus-barnet er også på standen.

– Det er fint å være med på stand, synes Nina.

Pepperkaker og gløgg går unna. Folk tar imot. Det er surt ute, så en varm kopp gløgg gjør godt. Anders Brathen er en av dem som tar imot.

– At det finnes opplegg som aktiviserer barn, er veldig bra. Jeg kjenner ikke Søndagsskolen, men dette er fin reklame for dem, sier han.

Selv har han jobbet med barn som barne- og ungdomsarbeider i SFO.

IMG_1638

Iwona Belaja med døtrene fra v. Natalia, Anastasia og Lilia. Foto: Brit Rønningen

Bra med tradisjoner
– Jeg liker at man tar vare på tradisjoner, som pepperkaker og gløgg i adventstiden. Fra Polen, som jeg kommer fra, og Irland hvor jeg har bodd, er jeg ikke vant til at man på samme måte er opptatt av tradisjoner, sier Iwona Belaja, som er på bytur med sine tre døtre.

– Hva tenker du om at de vil at folk skal stoppe opp og tenke over hvorfor vi feirer jul?

– Jeg tror dette er en veldig god måte å få dem til å gjøre det.

Gulliver, en kjent skikkelse i Søndagsskolen, er også på stand. Han går rundt og hilser på folk og gir klem til de som vil ha det, noe flere vil. Noen barn er litt usikre eller skeptiske, men når de oppdager at Gulliver ikke er farlig, blir det en klem på Gulliver.

Viktig Søndagsskole
– For barn er det veldig koselig. Det er god julestemning, sier Elisabeth Sjåstad og forsyner seg med gløgg.

IMG_1643

Ingeborg Moldstad og sønnen Esten og hans kamerat Viktor Rissevik. Foto: Brit Rønningen

Ingeborg Moldstad og sønnen Esten Moldstad og hans kamerat Viktor Rissevik stopper også ved standen og tar en kopp gløgg og pepperkake.

– Det er hyggelig at de har stand i adventstiden. Vi tente lys i dag da vi spiste frokost. Jeg har vært søndagsskolelærer. Det er  hyggelig at det skjer noe, og at folk tar initiativ. Søndagsskolen er kjempeviktig, synes Moldstad.

Brekke er fornøyd med mottakelsen av standen.

– Jeg synes det er veldig bra. Folk stopper opp, og de tar imot Barnas og Barnehelg. Søndagsskolen er lett å selge. Ingen er negative til den, sier Brekke.