Innlegg

Bildøy Bibelskole på Helgatun

Endrer Bildøy-hverdagen

– Vi prøver å ta på alvor at studentene våre har stort spenn i sin bibelkunnskap, sier rektor Gunnar Ferstad.

Problemstillingen er ikke ny, og den har vært diskutert også tidligere. Den har også vært prøvd ut til en viss grad i valgfagstilbudet ved skolen. Men fra høsten 2015 gjør Bildøy bibelskole et forsøk på differensiert bibel-undervisning for alle. Fagene vil være de samme, men i GT- og NT-fagene vil studentene kunne velge ulike undervisningsløp.

– Krevende
– Vi har snakket om det før, men ikke gjort noe med det. Dette året har vi folkene som gjør at det vil være naturlig å gjøre et forsøk. Men dette er ikke hugget i stein, så dersom det ikke fungerer, har vi gode muligheter til å endre tilbake, sier Ferstad, som innrømmer at det er krevende å kommunisere tanken uten at det oppfattes som ulike nivå og A- og B-lag.

– Det er krevende å gjøre dette på en god måte, for vi ønsker ikke å skape et skille i studentflokken vår. Samtidig må vi ta på alvor av det er stor variasjon i både bibelkunnskap og motivasjon blant de studentene vi får. Med omleggingen vil vi prøve å nå alle på en bedre måte, sier Gunnar Ferstad.

Ulike løp
Hvordan dette vil se ut med tanke på kapittel og vers, er for tidlig å si. Der gjenstår en del planleggingsarbeid sammen med bibellærerne.

– Hovedtanken er at vi ønsker å ha muligheten til å gå dypere og grundigere med noen, og å gå saktere og gi oss bedre tid med andre. Her blir det vår jobb å presentere de ulike løpene på en god måte og hjelpe studentene til å ta valget, sier Gunnar Ferstad, som understreker at dette ikke bare handler om kunnskapsnivå, men også om motivasjonen for å studere.

– Og så vil vi ikke ha vanntette skott. Her må vi justere og tilpasse undervegs, og det vil være helt ok å endre klasse dersom man finner ut at man har valgt «feil».

Lørdag 15. august er det åpningsfest på Bildøy.

Nytt og gammelt til Bildøy

Per Gunnstein Nes (t.v.) og Ole Magnus Breivold skal begge inn i vikariat som bibellærere kommende skoleår.

– Jeg er svært fornøyd med den kombinasjonen vi nå får, både med tanke på i erfaring, alder og kompetanse, sier Gunnar Ferstad, rektor ved ImFs bibelskole på Bildøy.

De to nye lærerne går inn i to ulike vikariat. Breivold skal inn i stillingen til Edvard Foss, som er innvilget et års permisjon, og Nes skal inn i 60 prosent stilling for Kristoffer Norbye som har søkt permisjon i 50 prosent av stillingen sin for kommende skoleår.

Misjonæren.
Ole Magnus Breivold er 34 år og utdannet teolog ved Norsk Lærerakademi og Misjonshøgskolen.  I tillegg har han blant annet pedagogisk kompetanse, bibelhebraisk fra studier i Israel og årsstudium i matematikk. I dag er han misjonær i Ukraina, utsendt fra Norkirken i Bergen.  Tjenesten hans er i dag ved bibelskolen i Petrodolina, i nærheten av Odessa. Breivold er født i Rissa i Sør-Trøndelag og er gift med Aleksandra fra St. Petersburg.

– Ole Magnus har en faglig bred kompetanse, og han har gitt et svært godt inntrykk i samtalene vi har hatt med ham. Han har også en spennende internasjonal erfaring, og aldersmessig vil han være et godt tilskudd til staben. Han framstår rett og slett som en solid og spennende kandidat til denne jobben, sier Gunnar Ferstad.

Tømreren.
Den andre vikaren, Per Gunnstein Nes, er «en gammel kjenning» for bibelskole-vennene. Han var lærer ved Bildøy på hele 90-tallet før han fant fram hammeren i januar 2001. Han går nå inn i et vikariat i 60 prosent stilling som bibellærer.

– Per Gunnstein er en som er godt kjent i misjonsfolket og har god inngang blant folket. Han er en som mange liker å lytte til, og med han på plass styrker vi bibellærersiden vår, sier Ferstad.

Selv ser den tidligere bibellæreren fram til å stå bak kateteret igjen.

– Da jeg ble utfordret til å gå inn i stillingen, kjente jeg fort at dette var jeg veldig motivert for. Så langt jeg vet per i dag, vil deler av undervisningsoppgavene handle om å tegne de lange Kristus-linjene i Bibelen, og det er noe jeg selv har stor glede av, sier Per Gunnstein Nes.

I tillegg til 60 prosent på bibelskolen skal han være 40 prosent ansatt som forkynner hos skoleeier Indremisjonsforbundet (ImF).

Mange vil bli bibellærer

– Vi er godt fornøyd med kandidatene som har søkt, sier rektor ved Bildøy bibelskole, Gunnar Ferstad.

Da søknadsfristen gikk ut fredag, talte søkerbunken ni søknader. I tillegg har skolen hatt muntlig kontakt med flere andre aktuelle kandidater til det ledige årsvikariatet som bibellærer på Bildøy.

Gode kandidater.
– Alle søkerne har spennende kvaliteter, og det er stort spenn og variasjon både i alder, formell kompetanse og realkompetanse, sier rektor Gunnar Ferstad, som forteller at både kvinner og menn befinner seg i søkerbunken.

Han er derfor optimistisk med tanke på den videre ansettelsesprosessen.

– Vi er fornøyd med responsen vi har fått, og vi er fornøyd med søkerne våre. Vi har et godt grunnlag, og nå starter jobben med å snakke grundigere med de 2-3 mest aktuelle kandidatene, sier han.

Lekmannslinje?
Skolen har i dag to mer eller mindre rene bibellærer-stillinger. Fra før er Kristoffer Norbye ansatt i vikariat for Morten Torsvik, som er i studiepermisjon, i den ene stillingen. Også stillingen som nå skal besettes, er et vikariat, denne gang for Edvard Foss som det kommende året skal inn i en forkynnerstilling i ImF sør.

– Tradisjonelt har man ofte ønsket en bredde i bibellærerstillingene, dvs at både teologisk kompetanse og en lekmannslinje er representert. Blir det viktig nå også?

– Vi har det med oss, men siden dette i første omgang er et vikariat, er ikke dette så viktig akkurat nå, sier Gunnar Ferstad.

God opplevelse.
– At såpass mange ønsker å arbeide som bibellærer på Bildøy; hvordan kjennes det for deg som rektor?

– Det kjennes veldig greit og er på mange måter svært tilfredsstillende, men like viktig som antallet, er begrunnelsen for at de ønsker seg hit. De gir alle uttrykk for tanker og drømmer for hva de har lyst til å utrette som bibellærer for unge mennesker, sier Gunnar Ferstad, som regner med å ha ny kandidat på plass i god tid før neste styremøte i midten av april.

 

 

Nykomponerte juletoner på Bibelskolen

Musikkstudentene på Bibelskolen er for tiden opptatt med låtskriving. Resultatet blir egen jule-cd.

Etter høstferien har man kunnet høre nye julesanger på Bildøy. Det er musikkstudentene som jobber.

− Det er et prosjekt hvor studentene skal skrive og spille inn en julesang. De må komponere en melodi og gjerne lage tekst. Hovedfokus er på melodi. Det er bare noen få som ikke har en tekst. Jeg er veldig imponert over hva de har fått til i løpet av den tiden de har fått på dette, sier musikklærer Lars Erik Birkeland.

Resultatet vil bli en intern jule-CD i et opplag på 100-150. En egen komite jobber med CD-en. Det kan også hende at noe av resultatet blir fremført på juleavslutningen som en intern lansering.

Gøy og utfordrende
− Vi har fått mest positiv respons fra studentene på prosjektet. Mange har ikke skrevet en sang eller melodi før. De blir kjent med seg selv og hvordan de takler det. Det er en forsmak på hovedprosjektet i mai. Da skal de lage en låt, forteller Birkeland.

Studentene bekrefter at de har likt å jobbe med prosjektet.

− Det har vært kjempegøy, givende og nyttig til videre musikkproduksjon. Jeg kommer nok til å lage flere sanger etter dette, sier student Marius Hjortland.

− Det har vært gøy å jobbe med. Og litt krevende og utfordrende. Du blir glad når du har fått det til og hører det du har laget og spiller det inn, sier student Beate Dagfinrud.

Teksten vanskeligst
På spørsmålet om hva som har vært vanskeligst å lage, melodi eller tekst, svarer medstudent Adelin Fylkesnes:

− Teksten er kanskje det vanskeligste. Det er vanskelig å få frem budskapet og det å få tekst og melodi til å passe sammen.

Hjortland er enig. Han begynte med melodien, det omvendte av hva som er vanlig.

− Det var ikke lett å lage tekst som passet til melodien jeg hadde laget. Hadde jeg startet på prosjektet i dag, hadde jeg begynt med teksten, sier han.

Bedre musikkforståelse
− Hvorfor julesanger?

− Det er for at studentene skal få en bredere musikkforståelse, og det er en del av faget musikkteknologi, svarer Lars Erik Birkeland.

Musikklæreren synes at de som har laget tekster, har laget mye fint. Noen har skrevet tekster på engelsk.

− Tekstene handler om hvorfor vi egentlig feirer jul. Det er gode tekster.

Sommerjakt etter nye Bildøy-studenter

Fasiten etter fire av fem uker er tre nye studenter.

– Det har vært varierende, men kjekt, sier David Pletten Aasgard.

Sammen med Daniel Sandberg har Aasgard sommerjobb med å besøke fem ulike sommerstevner. Målet for de to tidligere T2-studentene er å skaffe nye studenter til Bildøy Bibelskole.

– Dette betaler seg selv, sier Daniel og får støtte fra David.

– Det skal ikke så mange nye studenter til fra høsten før det har betalt tilbake kostnaden med teamet, mener David.

ULIKE GRUPPER
Når fire av fem uker er unnagjort, viser status tre studenter fra høsten 2014. Det er likevel ikke hele bildet, ifølge Aasgard.

– Vi møter mange av de som allerede har søkt og tenkt seg til Bildøy. Å møte dem på stand like i forkant, knytter dem enda tettere til oss og skaper forventing til året. Dessuten møter vi mange som har planer om å starte om noen år, forteller Aasgard engasjert.

OMBESTEMTE SEG
En av disse er Henriette Kleiveland fra Knarvik. 17-åringen har etter sommerens team-møte i Lyngdal bestemt seg for å starte neste høst.

– Jeg har alltid hørt om Bildøy og lurt litt på å gå der, men har vel egentlig helt litt mer mot andre skoler. Nå har det snudd, sier hun.

– Hvorfor det?

– Ved å møte sommerteamet har jeg fått høre mer om hvordan det er på Bildøy og oppdaget ting jeg ikke visste om fra før, forteller hun.

– NØDVENDIG INVESTERING
David beskriver de fire stoppene på Skjærgårds, TenOase, Lyngdal bibelcamp og UL som ganske varierte og forskjellige, og alle steder har de opplevd mye god respons.

Vi har møtt flere potensielle søkere, som vurderer ett eller flere år på Bildøy. Det er også mulige disippel-studenter der ute som vil gå enten et halvt eller helt år, sier David.

Så selv om ikke det offisielle regnskapet viser mer enn tre nye studenter før siste uke på Krik Arena, tror ikke David sommerturen er bortkastet.

– Dette er rett og slett nødvendig investering og jeg håper Bildøy ikke bare begrenser et slikt team til sommeren. Det er minst like viktig å rekruttere studenter gjennom vinteren, sier David Pletten Aasgard.

På grunn av ferieavvikling er det ingen tilstede ved Bibelskolen til å kommentere søker-resultatet.

Salget på vent

OPPDATERT: Fjell kommune er ikke klar til å kjøpe, men sier heller ikke nei. I torsdagens kommunestyre ble vedtak i saken utsatt til høsten.

Forslaget om utsettelse ble fremmet av Høyre og ble vedtatt med 28 mot 17 stemmer. Dermed ble selve spørsmålet om kjøp ikke realitetsbehandlet og ImF må fortsatt leve i uvisshet om det blir salg av administrasjonsbygget til kommunen.

Saken overlates nå til Komité for drift og fram til neste behandling er administrasjonen bedt om å gjøre en grundigere vurdering knyttet til spørsmålet om byggets egnethet, og ikke minst om plasseringen det best egnede stedet for kommunens behov for boliger til Rop-pasienter.

Kommunens ønske om å kjøpe administrasjonsbygget og bygge det om til boliger for mennesker som sliter med rus og psykiatri, har skapt sterke reaksjoner i lokalmiljøet. Saken har også blitt behørig dekket i lokalavisen Vestnytt og fått «spalte- og lydplass» hos NRK Hordaland.

Utfallet av kvelden ble dermed også i tråd med det Sambåndet presenterte tidligere i uken, der Arbeiderpartiet var partiet som førte an i ønsket om kjøp:

– Arbeiderpartiet har vært samstemt hele tiden. Vi går for å kjøpe bygget og realisere planene kommunen har for dette, sier Marianne Bjorøy, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Fjell kommune før torsdagens kommunestyremøte.

Planene handler om å gjøre ImFs administrasjonsbygg om til boliger for mennesker som sliter med tung rus og psykiatri, den såkalte ROP-gruppa. Planene har skapt reaksjoner og utrygghet i nærmiljøet, noe som også framgår av kommentarene til tidligere publisert sak på sambåndet.no

Bibelskolen skeptisk
Også Bildøy Bibelskole, som ligger trehundre meter fra det aktuelle bygget, er blant de som har meldt sin uro.

«Vi er urolige for planer om at Kommunen vil bruke bygget til leiligheter for ROP-brukere. På Bibelskolen har vi ca 80 studenter hvert år. Det er av avgjørende betydning for oss at de opplever nærmiljøet trygt. Det er viktig for de som unge mennesker, og det er viktig for skolens rykte. I dag har vi veldig godt rykte i forhold til en flott beliggenhet i rolige omgivelser», skriver rektor Aud Karin K. Ringvoll i et brev til Fjell kommune på oppdrag fra styret.

Forstår reaksjoner
Marianne Bjorøy har ingen problemer med å forstå reaksjonene. Det blir likevel underordnet.

– Denne gruppen har sine pasientrettigheter som oss andre. Et fast ankerfeste betyr mye for en slik gruppe, derfor må vi gjøre hva vi kan for å skaffe dem et sted å bo og gi dem den hjelp de trenger. Dette er mennesker som selv ønsker et sted å bo og hvis vi som politikere ikke vil se dem, hvem skal gjøre det da, spør hun.

Avgjøres torsdag
Saken ble tirsdag 3. juni behandlet i Komite for finans og forvaltning. Der ble resultatet 9-2 mot kjøp. Dette var like mye av taktiske årsaker, ifølge komiteleder Tore Lønøy, for hadde komiteen vedtatt utsettelse, ville ikke saken blitt fremmet for kommunestyret.

Nå skjer det i full tyngde torsdag kl 1300. Der får Arbeiderpartiet følge av SV sin representant og 3 av KrFs medlemmer kommer også til å stemme for kjøp. De øvrige partiene, som vil være i flertall, ønsker utsettelse eller ingen kjøp.

p-TomGeorgIndrevik

Tom Georg Indervik. Foto: Kelly services

Vil ha svar
– Dette er en vanskelig og viktig sak, og jeg reagerer litt på at debatten dels har handlet om hensynet til alle andre og ikke til de som trenger disse boligene, sier Tom Georg Indervik, gruppeleder i Høyre, det største partiet i Fjell kommune.

Når han nå ønsker utsettelse, er det ikke for å skrinlegge prosjektet, men fordi partiet ønsker flere svar før de bestemmer seg.

– Vi må være trygg på at det som etableres er i ordnede former og få opp alle aspektene, enten det blir boliger her eller andre steder. Så må vi sikre oss at informasjonen skal være best mulig. Det er viktig for lokalsamfunnet, men ikke minst for de som skal flytte inn her. Et raskt politisk vedtak kan ødelegge dette, sier han.

– Kan vente
Også Frp vil ha saken utsatt, men det er av økonomiske årsaker.

– Vi har tommelen opp for prosjektet og vil få til denne typen boliger raskest mulig. Men kommunen er inne i en fase der vi selger bygg og vi vil se på muligheten for å kunne bruke egne bygg eller tomter for å bygge nytt fra bunnen av. Vi er derfor ikke klar for å kjøpe nå, sier Benjamin Nyborg, gruppeleder hos Frp.

Skulle saken i kommunestyret ende med utsettelse, har ImF lovet å vente med salg.

– Vi har fått en formell henvendelse fra Atle Justad i Fjell kommune om muligheten for dem til å ha huset på hånd til september. Det har vi sagt ja til. En utsettelse til høsten vil derfor ikke være kritisk for salgsprosessen, sier Erik Furnes, daglig leder i Indremisjonsforbundet.

Bibelskolestudenter feiret 17. mai på gresk

T2-studentene ved Bildøy bibelskole markerte grunnlovsjubileet i kortbukse og t-skjorte.

PATMOS: Norges grunnlovsdag feires mange steder i verden, på mange forskjellige måter. Noe ekstraordinært ble det i år, siden det er 200 år siden grunnloven ble ferdiggjort. Få kan skilte med å feire 17. mai mer annerledes enn andreårsstudentene ved Bildøy bibelskole, som ligger på Sotra utenfor Bergen.

LES OGSÅ: Bildøy søker ny bibellærer

T2-linja, som er en ledertreningslinje for studentene som vil gå ett år ekstra på Bildøy bibelskole, reiser hvert år til Patmos, en gresk øy utenfor Tyrkia, på studietur. I år landet denne turen på selveste 17. mai.  Noe som, hvis en skal tro studentene, ikke var et alt for stort tap.

På turen var det 22 sollystne nordmenn, som kunne veive med det norske flagget i solfylte, greske gater. De reisende kunne nyte sol og strandliv, kombinert med ”Ja, vi elsker” og norske flagg.

LES OGSÅ: Kjører gravemaskin på dugnad

For 17. mai-feiring ble det, med norske sanger og flagg. Lokalbefolkningen på Patmos fant det norske 17.mai-toget fascinerende og tok både bilder og film av de feirende nordmennene.

– Vi var fornøyd med grunnlovsfeiringen på en gresk øy, sier Knut Ivar Iversen, student ved bibelskolen.

LES OGSÅ: Bibelskolen snart ferdig renovert

Ellers brukte studentene fra bibelskolen tiden på å besøke hulen til Johannes, hvor endetiden ble proklamert til apostelen. Det ble også tid til kirkebesøk, omvisning i klosteret og mye, mye bading.

– Det var kjekt å kunne tilbringe en uke på Patmos. Det var også en opplevelse å feire 17. mai et annet sted enn i Norge, sier student Ellen Kristine Skregelid.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at journalisten som har skrevet denne artikkelen, selv var med på turen.

I kø for å jobbe på Bildøy

– Vi er utrolig takknemlige for at så mange kompetente og flotte folk tenker at det er stas å være lærer på Bildøy, sier rektor Aud Karin K. Ringvoll.

Dagen før søknadsfristen går ut, har Bidløy-rektoren et luksusproblem. Søkerne til den ledige bibellærestillingen, er flere, og gode.

– Det er nesten slik at vi godt kunne tenkt oss å hatt ledig stilling til flere enn én, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

Hun understreker samtidig at ingen er ansatt og aktuelle kandidater skal i gjennom en ansettelsesprosess før de evt tilbys en jobb. Det er derfor fortsatt mulig å levere søknad.

– Men da skal det være gode folk, sier hun med et smil.

Teologisk kompetanse
Den ledige stillingen på bibelskolen er et vikariat for Morten Torsvik som har søkt permisjon. Torsvik er utdannet teolog og det er grunnen til at skolen har presisert «teologisk kompetanse» i stillingsteksten.

– I nedbemanningsprosessen i fjor, ble vi noe svekket på denne typen kompetanse. Når vi nå søker vikar, har vi vært obs på å ivareta dette, sier styreleder Knut Fr. Sørheim, som understreker at det ikke nødvendigvis er teologisk embetseksamen som ligger i kravet.

– Nei, en slik kompetanse kan være mangfoldig, men vi ønsker en person med formell utdannelse. I tillegg vil selvsagt de personlige kvalifikasjonene være viktige, sier han.

– Hva med kjønn? Kan en kvinne som er ordinert som prest, også være aktuell?

– Den problemstillingen har vi faktisk ikke diskutert i styret, så her vil jeg si at vi er åpen for alle kandidater i utgangspunktet, sier Sørheim.

Dobbelt løp
Stillingen er en heltidsstilling og ledig fra 1. august. Oppgavene er undervisning i blant annet bibelfag, apologetikk og etikk. Sosialpedagogisk arbeid med hovedvekt på samtaler, oppfølging og tilsyn, følger også med. Det gjør også profileringsarbeid for skolen og noe reisevirksomhet.

Knut Fr. Sørheim forteller at skolen kjører et dobbelt løp for å finne den rette kandidaten. I tillegg til utlysningen har de også kontaktet aktuelle kandidater med oppfordring om å søke.

– Men her ønsker jeg naturlig nok ikke å nevne navn, sier avtroppende styreformann.

Navn nevner heller ikke rektor Ringvoll. Hun er bare takknemlig for at søkerne er gode.

– Men det må jo bety at mange har fått med seg at dette er verdens beste arbeidsplass, sier hun lurt.

Oppussingen går framover

…men fortsatt langt igjen til mål for Bildøy bibelskole.

– Nå er arbeiderne i gang på siste halvdel av internat C, sier Edvard Foss (forsidebildet), bibellærer på Bildøy bibelskole.

Internatene har blitt pusset opp, halvdel for halvdel. Nå er det bare 1/6 igjen av internatområdene. I tillegg har det blitt lagt nytt gulv i bibelskolehallen. Etter det er det hovedbygget som står for tur.

– Internat C skal stå ferdig til sommerferien. Elevene sin flotte innstilling må jeg skryte av. De har bodd på en byggeplass et helt år, men jeg har fortsatt ikke hørt en eneste klage, sier Edvard Foss.

GODE GIVERTALL
Givertallene er solide, og det har totalt kommet inn 8.175.000 kroner. Det er 277 medlemmer i 3000-klubben, men det er ikke nok, skal en tro økonomileder Willy Landro.

LES MER OM 3000-KLUBBEN HER

– Vi har fått inn en del, men vi har langt igjen. Det er behov for at folk trøkker til, sier Landro.

Ellers har flere kretser gitt sin støtte til 3000-klubben siden Sambåndet skrev om oppussingsprosjektet på bibelskolen i november. En fornøyd Edvard Foss kan fortelle at hele 19 lag og foreninger nå støtter oppussingen.

KRETSENE MÅ TA ANSVAR
– Det som er viktig å få fram, er at det er kretsene som eier skolen. Det er her en utdanner framtidens ungdomsledere og bedehustalere. Alle kretsene må innse det og støtte oppussingen. Ellers er det også mulig å kjøpe rommene på bibelskolen for 50.000 kroner. Da vil kjøperen på en eller annen måte få navnet knyttet til rommet, sier Foss, som oppfordrer alle til å bli giver på en eller annen måte.

Mye er gjort, men det er en god del igjen før arbeidet er over. Totalkostnadene er på over 25 millioner kroner.

LES MER OM OPPUSSINGSARBEIDET HER

Kjører gravemaskin på dugnad

Elevene bruker fritiden sin på å gjøre skolen til et finere sted.

– Det er kjekt med dugnad når en ser så tydelig resultat. Studentene og de ansatte på skolen blir så glad. Det er ikke mye vi gjør, men mange blir glad, sier Håkon Litlabø, en av elevene som jobber dugnad på skolen.

Han har frivillig brukt tiden etter skoletid på å grave opp en vei fram til en parkeringsplass og gravd opp et område hvor det skal bygges et skur.

Annet dugnadsarbeid har gått ut på å felle trær, hogge ved og fjerne busker og andre vekster fra områdene rundt bibelskolen.

På spørsmål om hvorfor elevene vil bruke fritiden sin til å jobbe på skolens uteområder, kommer svaret hurtig.

– Fordi det er kjekt. Vi ønsker at det skal se finest mulig ut, og at plassen skal bli mer brukt. Vi gjør det frivillig med glede, sier Ingrid Elise Fykse, student på bibelskolen.

De ansatte på skolen setter veldig pris på innsatsen:

– Studentene som jobbet frivillig, har gjort en utrolig innsats. Jeg er kjempetakknemlig for innsatsen de har lagt ned for fellesskapet, sier konstituert rektor ved Bildøy bibelskole, Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

Bildøy nærmer seg 1,2 millioner i jubileumsgave

Brorparten av gavene ble samlet inn på jubileumsfesten lørdag kveld.

Telleapparatene er ennå ikke ferdig avkjølt, og fortsatt venter Bibelskolen på tallene fra flere kirkekollekter, men sikre tall til nå, viser gaveløfter på 1,17 millioner kroner. Over millionen ble samlet inn under lørdagens jubileumsfest.

For på samme dato som første spadestikket for Bibelskolen ble tatt for 32 år siden, inviterte Bibelskolen til jubileumsfest i storhallen. Velfylt kakebord, hilsen fra ordfører, søkelys på vedlikeholdsbehov, skolekor, divisi-gruppe, hilsener, vokalgruppe, innslag fra elever, glimt fra byggeperioden og innsamlingen – programmet var innholdsrikt og variert når landets eldste, og en av de yngste, bibelskolene feiret kombinert 125- og 30-årsjubileum.

Og ikke mindre enn to festtalere var i sving.

TILLITSFULL FESTTALE
Tidligere rektor og generalsekretær Karl Johan Hallaråker talte om bibeltillit og bibelglede.

– Bibelen er Guds åpenbaringsord, og hele skriften er innåndet av Gud. Det er det ingen tvil om for en som lytter ved skolebenken på Bildøy, sa Hallaråker og understreket en annen viktig side ved et bibelskoleår.

– Da leser man Bibelen i sammenheng, og ikke bare mannakornene.

Han pekte også på at ordet er et nådemiddel, ikke bare informasjon, og at bibelordet er et ord fra Guds munn som ikke bare gir liv, men som verner om livet.

FESTLIG FESTTALE
Den andre festtaleren var skolens første medielærer, Geir Magnus Nyborg. Han kåserte, til stor begeistring, om livet på bedehuset.

– Jeg har mange ganger lurt på hva de måtte tenke de der ute, om de fikk et blikk av alt som skjer her inne, sa han undrende.

– Vi ligger under for synd, men vi står i vekkelse. I vekesvis, man må jo bli sliten i føttene av å stå så lenge. Vi går på et ord og sier bare det vi blir mint om – og aller helst sier vi noe når vi «ikke hadde tenkt å si noe i kveld», vi vandrer i mørket og ligger under for alkohol, kåserer han, til stor gjenkjennelse fra salen.

Stor undring hadde han også hatt i sin barndom for de uformelle – som de som hadde som oppgave «å runde opp kollekten».

– De imponerte meg alltid. Det var en 2-3 menn som hadde denne jobben. Da tok de fram setlaboka som var alt for stor for den lille formue den rommet, og rundet opp. Det sømte seg best å sende hele summer til misjonen, sa han.

STOR OPPRUNDINGSJOBB
Og setlaboka måtte vært stor dersom disse herremennene var til stede i bibelskolehallen lørdagskvelden. For å runde opp summen denne kvelden til nærmeste store tall, ville krevd et løft.

51 nye givere til 3000-klubben gir Bibelskolen 765.000 i gaveinntekter fordelt på de neste fem årene. Plusser man på 215.000 fra kretsene og 55.000 i kollekt, rundet kveldens gaver millionen. Sammen med kollekter fra flere møter søndag og to større enkeltgaver, regner skolen med at den samlede gaveinngangen denne helga kan passere 1,2 millioner. Da har de i tilfelle slått vigslingsfesten høsten for 30 år siden som samlet inn 1,1 millioner på en kveld.

– Det er helt fantastisk. Jeg hadde aldri tenkt tanken at vi skulle få inn like mye som under vigslingsfesten, sier konstituert rektor Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

Du kan se bilder fra festen på ImFs Facebook-profil