Innlegg

Fylkeslegen har fått svar om GuttogJente

I midten av januar skal klagen mot veiledningsnettstedet GuttogJente.no være ferdigbehandlet.

Som sambåndet.no meldte 26. november, har Fylkeslegen i Troms bedt om svar fra ekteparet Maren og Sven Weum på hvilken rolle de to helsearbeiderne har i fagrådet til det ImF-støttede nettstedet GuttogJente.no (se faktaboks). Fristen var satt til 18. desember.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått svar, men jeg vil ikke kommentere det nærmere nå, sier fylkeslege Svein Steinert til sambåndet.no.

Bakgrunnen er at styrelederen i Human-Etisk Forbund har sendt en klage og bedt Fylkeslegen vurdere om de to helsearbeiderne Maren og Sven Weum er i konflikt med helsepersonelloven gjennom sin deltakelse i fagrådet.

– Vi regner med å kunne avslutte denne saken i midten av januar neste år, sier Steinert.

Fylkeslegen vil ikke si noe nå om hvordan han vurderer innholdet i svarbrevet.

– Saken vil nå bli vurdert, framholder han.

Presisering om ansvar

Det Steinert likevel kan si, er at Fylkeslegen har merket seg at teksten på nettstedet er blitt endret, og at det blant annet er klargjort hvem som er ansvarlig for de svar som gis. Under «om oss» på nettstedet står det nå følgende:

Fagrådets rolle er å kvalitetssikre innholdet på nettsiden. Deres oppgave er å være en rådgiver for den daglige ledelsen av GuttogJente.no og bidra med faglig kompetanse. Svar på spørsmål blir gjennomgått av minst et medlem av fagrådet før publisering. Det er eierorganisasjonene representert ved styret som har det endelige ansvaret for alt som publiseres.

– Nå presiseres det altså at fagrådet kvalitetssikrer svarene, men at det er eierne som står ansvarlig for innholdet i svarene, påpeker Steinert.

– Kan du si noe om hvilken vekt dere legger på den presiseringen?

– Foreløpig ikke annet enn at vi har registrert det og tar det med i vurderingen. Men eierne har tydeligvis reflekter over hvordan oppgaven til fagrådet framstilles, sier fylkeslege Svein Steinert.

 

Fylkeslegen ber om svar

Fylkeslegen i Troms ber om flere opplysninger fra to helsearbeidere som sitter i fagrådet til det ImF-støttede nettstedet GuttogJente.no.

Det opplyser fylkeslege Svein Steinert ved Fylkesmannen i Troms til sambåndet.no i ettermiddag.

Det er Maren og Sven Weum som har mottatt brevet fra fylkeslegen. De sitter i fagrådet til GuttogJente og skal kvalitetssikre de rådene som frivillige gir (se faktaboks).

– Vi ønsker å få ytterligere klargjort hvilken rolle de har og hvilke råd som gis, for å kunne ta stilling til om dette er helsearbeid eller ikke, opplyser Steinert.

Bred støtte

GuttogJente.no er en kristen veiledningsside på internett med temaene kropp, sex, forhold og identitet. Veiledningen retter seg både mot ungdommer, foreldre, lærere og ungdomsledere. «Vår veiledning baserer seg på klassisk kristen seksualetikk, det kristne verdigrunnlag og menneskesyn. Ut fra dette ser vi at ekteskapet er den eneste rammen for et seksuelt samliv som hører hjemme i et livslangt ekteskap mellom mann og kvinne», heter det i verdigrunnlaget.

Styret for nettstedet ledes av daglig leder i ImF-Ung, Kenneth Foss. Arbeidet med siden ble startet av Familie og Medier i 2012. Tjenesten var fra starten av støttet økonomisk av 16 medlemsorganisasjoner, deriblant Indremisjonsforbundet og ImF-Ung. Nå har Frelsesarmeen svart at de ikke ønsker å fornye sitt medlemskap. Styret i Frelsesarmeens barn og unge (Fabu) mente, ifølge Dagen, at nettsiden gir for ensidige svar.

Negativ omtale.

Siden juni har nettstedet, igjen ifølge Dagen, blitt omtalt mer enn 60 ganger i norske medier, i all hovedsak med negativt fortegn. Omtalen startet allerede i fjor sommer i forbindelse med homofestivalen Europride i Oslo. Det er særlig anbefalingen til homofile om å leve enslig – noe som er i tråd med konservativ kristen samlivsetikk – som har vakt motstand. Et fagråd, bestående av helsepersonell og teologer, kvalitetssikrer svar som frivillige gir, på spørsmål som kommer inn. Sambåndet får opplyst at bare om lag 5 prosent av spørsmålene handler om homofili. Nettstedet har om lag 200 unike brukere per dag.

Styrelederen i Human-Etisk Forbund uttalte i Dagen 22. oktober at han ville be fylkeslegen se på om helsepersonellets rolle i fagrådet var i tråd med offentlige retningslinjer. Helsedirektoratet uttalte allerede i juni at helserådgiverne i fagrådet ikke bryter med helsepersonelloven, men fylkeslegen i Troms har sagt at han likevel vil gå inn i saken.

27. oktober sendte Human-Etisk Forbunde formell klage til fylkeslegen i Troms, og der er denne som nå behandles av fylkeslegen. Svein Steinert opplyser at saken også har vært diskutert på bredere basis både med fylkesmannsembetet, Helsetilsynet og Helsedirektoratet.

– Spesiell sak

– Dette er en spesiell sak, og grunnen er at det ligger i et grenseland om de to helsearbeiderne her driver helserådgivning. De bruker sine yrkestitler i forbindelse med fagrådet, sier Steinert.

Årsaken til at fylkeslegen i Troms er særlig opptatt av denne saken, er ifølge Steinert at de har introdusert det såkalte Sjumilssteget – som beskrives som «et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge» – i sin saksbehandling.

– Å finne sin seksuelle identiet er følsomt og krevende. I Barnekonvensjonen heter det blant annet at barn mellom 0 og 18 ikke skal utsettes for diskriminering av noe slag, sier Steinert.

Ekteparet Weum har fått svarfrist til midten av desember, og fylkeslege Svein Steinert kan ikke love at saken er ferdigbehandlet før nyttår.

Maren og Sven Weum sier til NRK Nordnytt  , som også omtalte saken i kveld, at de ikke ønsker å kommentere saken før fylkeslegen har ferdigbehandlet klagen fra Human-Etisk Forbund.

– Ikke medisinske råd

Espen Ottosen er pressekontakt og medlem av fagrådet i GuttogJente.no.

– Det finnes tusenvis av både helsepersonell og andre i landet vårt som står for en kristen etikk, og ønsker å formidle det i privat sammenheng. For oss er det det dette handler om, sier han til NRK. Han vil også avvente fylkeslegens avgjørelse i saken før han kommenterer den ytterligere.

– Men vi har ikke tenkt at vi gir spesifikke medisinske råd. Dette er kristen veiledning som man kan droppe å bry seg om hvis man ønsker det.
Det vil være underlig hvis ikke kristent helsepersonell kan stå for kristen etikk, mener han.

 Slutter

Som Sambåndet meldte i novemberutgaven, slutter Kristine Sandvik i stillingen som daglig leder i GuttogJente med virkning fra 1. februar.

– Det er ikke den negative medieomtalen av GuttogJente som er grunnen, sier Sandvik.

Kristine Sandvik har vært daglig leder for nettstedet i 30 prosent stilling fra 1. januar i år. Nå har hun altså sagt opp stillingen. Sandvik opplyser at det fra starten av var meningen at hun skulle jobbe til juni 2015.

– Jeg avslutter mitt engasjement i guttogjente.no, et halvt år tidligere enn først planlagt. Godkjenninger av ulike fag i studieløpet mitt har gjort at jeg raskere enn antatt har blitt ferdig utdannet som lærer, og det føles riktig og naturlig å begynne å jobbe innenfor fagområdet jeg er utdannet til, sier Sandvik til Sambåndet.

Trenger flere veiledere

Styreleder i GuttogJente.no, Kenneth Foss, melder om manglende kapasitet i arbeidet med nettstedet.

– Vi trenger flere frivillige som kan svare på spørsmål. Det kommer inn flere spørsmål fra ungdom via nettsiden vår enn vi kan klare å svare på. Det er vel det vi kaller et luksusproblem, smiler han.

Arbeidet krever selvsagt en viss bibelkunnskap, og en bør samtidig kunne svare i et språk som kommuniserer godt med ungdommen.

– Det er en fordel hvis det er folk som er i kontakt med ungdom, om ikke i det daglige, så i hvert fall i en eller annen sammenheng der en har med ungdom å gjøre, sier han og nevner fortrinnsvis et kristent ungdomsarbeid, enten det er på en skole, en menighet eller et bedehus, eller et ungdomsarbeid i vid forstand, så lenge en har de kristne verdiene i behold.

– Mindre trøkk
Han bekrefter at de alt har noen som har meldt seg. Men de trenger enda flere:

– Jeg vil jo nesten si at jo flere en blir, dess mindre blir trøkket på den enkelte av de som sitter og svarer. Det er jo klart at det er ganske krevende for de som sitter i dette her, og de fleste av dem er i annen type jobb og må ta det på fritiden. Så vi vil ha så mange som mulig.

I skrivende stund har nettstedet fått inn i overkant av 100 seriøse spørsmål. Og det kommer stadig inn nye spørsmål, skal vi tro nettredaktøren for GuttogJente, Kristina Ekerhovd-Ottersen.

Stor trafikk.
Ifølge Kristina har rundt 13 500 vært innom nettstedet siden lanseringen 9. januar, og dag nummer to hadde størst pågang for det nyankomne nettstedet.

– Dagen etter lansering, da vi hadde pressedekning på saken, var 2500 unike besøkende innom, opplyser hun.

Kenneth Foss sier nettrafikken var ventet:

Ja, vi hadde ventet og håpet at det skulle bli et bra trøkk nå under lanseringen, men vi har jo tydeligvis ikke regnet godt nok i forhold til hvor mange spørsmål som ville komme. Så der er vi egentlig litt overrasket, sier han.

God respons.
Generelt sett mener Foss at responsen på GuttogJente har vært god.

– Vi har fått en del omtale i media, fortrinnsvis Dagen og Vårt Land. Og på disse spørsmålene som har kommet inn, vises det jo at det er mange som er inne på nettstedet vårt.

– Vi har også fått en del konstruktiv respons, der folk i våre sammenhenger ikke er helt fornøyd med alt som ligger på nettsiden, sier han, og legger til at de ikke blir mismodige av den grunn, men heller ser på det som en viktig ressurs for bearbeiding.

– Nettsiden er ikke en sånn statisk greie, den må hele tiden utvikles, bemerker han.

PR og kommunikasjon.
GuttogJente ønsker hele tiden å få ut PR og markedsføring for nettstedet, for at det skal bli så godt kjent som mulig. Og der er det fortsatt en jobb å gjøre, ifølge Foss, som legger til at de også har en utfordring i forhold til kommunikasjon internt.

– Vi fått en del tilbakemeldinger fra de som representerer medlemsorganisasjonene for GuttogJente som både har vært veldig bra, og så er det en del ting som vi kan bli bedre på. Det er kanskje ikke alle som er fornøyd med måten ting er skrevet på, altså går det mer på kommunikasjon, forklarer han.

– Så vi har masse vi må jobbe med. Men vi er mest av alt fornøyd, både med at vi er på plass og at vi har fått såpass mye gode tilbakemeldinger, oppsummerer han.

Kenneth Foss

Vil ha seminarer

– Det aller viktigste med GuttogJente.no er at det er en nettside som er aktuell for målgruppen, at det er en nettside som blir brukt, og at det er substans i det som blir servert der.

Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG, er oppnevnt som styreleder i GuttogJente.no. Han kommer ikke til å være sentral i den daglige driften av nettstedet, men vil lede styremøtene sammen med administrasjonen, og der gi en retning på veien videre i arbeidet.

Seminar
Et av ønskemålene for Foss er å få til seminarer på skoler og menigheter, hvor de kan sende folk for å undervise i temaer som GuttogJente.no tar opp.

– En nettside er jo en ting; det å treffe folk og få lov til å undervise er jo kanskje minst like viktig, bemerker han.

– Nå som nettsiden er oppe og går, ser jeg frem til at ungdommer selv kan søke kunnskap, få mulighet til å stille spørsmål og få gode svar. Men det aller viktigste for min del er kanskje at det blir en ressursside for våre ungdomsledere, både i det frivillige ungdomsarbeid, i menighetsliv og på skolene. Det tror jeg det er et veldig behov for.

Tabu?
Engasjementet hans for denne saken beskriver han som veldig generelt, og han opplever selv at det som går på seksualitet, kropp og identitet er temaer som blir snakket for lite om i kristne sammenhenger. Blant dagens ungdommer, kristne som ikke-kristne, er det derimot blitt mer vanlig å snakke om ting som har med sex å gjøre.
– Men da er det ikke så mye knyttet til det bibelske og den type ting. Blant en del voksne og eldre tror jeg heller at det finnes et slikt tabu, tilføyer han.

– Hvorfor tabu?
– Nei, det er et godt spørsmål, ler han. – Men det er klart at det følger jo litt samfunnsutviklingen. Det er nok i dag mye vanligere å snakke om disse tingene enn tidligere, da trenden og holdningene i samfunnet gjorde at man ikke snakket så mye om det. En blir jo litt påvirket av samfunnet en lever i.   

Større bevissthet
Det å snakke om det ut ifra et kristent perspektiv er ofte blitt tabubelagt, mener Foss. Han ser for seg at GuttogJente.no kan være en motstrøm til denne trenden.  

 – Vi håper på å få en enda større bevissthet rundt disse emnene i våre sammenhenger, og kanskje også at det blir et tema som er litt oftere på talerstolen eller agendaen enn det har vært tilfeller av tidligere, avslutter han.

GuttogJente.no lansert

GuttogJente.no er et nettsted som tilbyr unge mennesker veiledning i temaer som kropp, identitet, forhold og seksualitet ut ifra et kristent livssyn.

Ideen om en slik nettside dukket opp i kjølvannet av NRK-satsingen Trekant, og debatten som fulgte med. I Vårt Land ble det avdekket en påfallende mangel på bibelsk veiledning og verdibasert informasjon om seksualitet, og mediebedriften Familie og Medier ble raskt utfordret til å ta grep på dette området. Sammen med Ungdom i Oppdrag startet de prosjektet GuttogJente, som ble påbegynt våren 2012. Onsdag 9. januar ble nettstedet lansert.

Behovet for et slikt nettsted er påfallende, skal vi tro Jarle Haugland, daglig leder i Familie og Medier:
– Det er et skrikende behov blant kristne ungdomsmiljøer for en tydelig veiledning, spesielt når det gjelder seksualitet – og da er internett en utmerket plattform, sier han til dagen.no.  

Et tomrom
I enkelte miljøer er det å snakke om sex og samliv blitt et tabu. GuttogJente.no ønsker å informere om slike temaer, og samtidig være en plattform hvor ungdom anonymt kan stille spørsmål de kanskje ellers aldri ville turt å stille sine egne ungdomsledere.

– I noen miljøer, mer enn andre, er det tabu å snakke om seksualitet og at vi som kristne har seksuelle følelser. Det gjør at mange kristne ungdommer i Norge finner svar på det de lurer på om seksualitet i populærkultur og i pornoindustrien. Det er dette tomrommet vi ønsker at guttogjente.no skal fylle, sier Haugland. 

Motpol
Kristina Ekerhovd-Ottersen, leder i Ungdom & Medier, har skrevet en mediekommentar på nettsiden til Familie og Medier i anledning lanseringen av GuttogJente.no. Ungdommens mediehverdag er satt på dagsordenen, og hun mener at behovet for bekreftelse på nye arenaer har resultert i større selveksponering, kroppsfokus og sexfiksering.

– Det trengs en motpol på nettet som gir de unge muligheten til å sette grenser for seg selv, og å vente med sex. GuttogJente.no er en stemme som trengs i ungdomskulturen i dag, med sitt tydelige fokus på at sex er noe verdifullt og godt, som hører til i ekteskapet, skriver hun.

Ressurs for veiledere  
Nettsiden vil også fungere som en ressurs for ungdomsledere og voksne som ønsker å snakke med ungdom om temaer som har med seksualitet og følelser å gjøre. Anders Mellingen, daglig leder av GuttogJente.no, ønsker å fjerne tabubeleggingen rundt disse temaene, og mener at nettstedet er veien å gå:

– Det varierer nok en del fra miljø til miljø hvor vanlig det er å snakke om de litt vanskeligere temaene, som for eksempel seksualitet og porno. Derfor ønsker Guttogjente.no å være en hjelp til å forklare, sette ord på og fjerne tabuene omkring disse temaene, slik at ungdomsledere og andre voksne har god og solid undervisning som de kan gi videre til ungdommene, forklarer han.

Fagrådet 
Med på laget har GuttogJente.no et solid fagråd, hvis oppgave blir å kvalitetssikre svar og innholdet på nettsiden. Rådet består av Irene Ludvigsen fra Sandsli Familiesenter, Maren og Sven Weum som driver samliv.info og Morten Eikli. 

– Vi tar utgangspunkt i et positivt verdibasert syn på sex og samliv. Ingen spørsmål er forbudte, og ethvert tema kan det snakkes om, forsikrer nettstedet.