Tag Archive for: Helgatun

VOSS: Bare sju leiligheter gjenstår å selge i Helgatunlia borettslag ved misjonseide Helgatun fjellpensjonat. FOTO: PETTER OLSEN

– En suksess for misjonen

Prosjektleder Odd Inge Austevoll opplever at salget av leiligheter i Helgatunlia har vært svært godt. Nå er 65 av 72 boenheter i prosjektet solgt.

6. juni i fjor meldte sambåndet.no at eierne til de 15 første ferieleilighetene i det første bygget i prosjektet Helgatunlia fikk overlevert nøklene fra Odd Inge Austevoll. Et år senere, 1. juni 2022, skal prosjektlederen overlevere nøkler de til 15 leilighetene i det andre bygget. To måneder deretter igjen, 1. august, er det overtakelse for eierne av de tolv leilighetene i det tredje bygget. Oppsummert er det solgt 65 av 72 leiligheter.

Prosessen
På årsmøtet for Indremisjonssamskipnaden (IMS) i 2016 ble det lagt frem en plan om å danne et eiendomsselskap og bygge 32 leiligheter på eiendommen til Helgatun Fjellpensjonat som eies av IMS. Rett før jul 2018 sa formannskapet i Voss herad ja til planene, som da var utvidet til 74 nye boenheter tett på Myrkdalen fjellandsby. I februar 2019 godkjente også kommunestyret på Voss planene.

Det første spadetaket ble tatt 5. august 2019. Da forklarte Austevoll at hensikten med prosjektet er å tilføre Helgatun kapital og på sikt skape en kristen fjellmenighet med utgangspunkt i Helgatun. Den 22. juni 2020 var det byggestart for Helgaunlia-prosjektet, som er organisert som et borettslag, Helgatunlia Borettslag.

Salg
– Salget har vært helt fantastisk og har gått som forventet. Vi har solgt det vi skal for å få lån i banken, sier Austevoll til Sambåndet.

I mai vil de begynne å støype på bygg fire, fem og seks i prosjektet. – Vi har hele vinteren på å til å selge de resterende sju leilighetene, sier Austevoll.

FERDIG: 1. juni skal prosjektlederen overlevere nøkler de til 15 leilighetene i det andre bygget. To måneder deretter igjen, 1. august, er det overtakelse for eierne av de tolv leilighetene i det tredje bygget. FOTO: PETTER OLSEN

Krigsutbruddet i Ukraina har påvirket hyttesalget i Norge. – Krigen har ført til økte priser på matvarer og strøm og også renteoppgang. Alt dette har skapt en usikkerhet som har gjort at det har stoppet litt opp, konstaterer prosjektlederen.

Suksess
– I det siste har det vært litt debatt om hvor bra den hytte- og ferieleilighetsutbyggingen vi ser i Norge, er med tanke på naturtap og klimaendringer. Hva tenker du om det?

– Vi bygger veldig fortettet på lite areal, så det er lite natur som går tapt, svarer Austevoll.

Han konkluderer på følgende måte: – Helgatunlia-prosjektet har vært en suksess for IMS. Byggingen har gått som planlagt, vi har fått solgt leilighetene, og det er planer om videre utbygging og oppgradering av Helgatun Fjellpensjonat.

Daglig leder Marit H. Ådnanes i IMS opplyser til Sambåndet at Helgatun-styret jobber med disse planene i samarbeid med IMS-styret.

– Vi trenger i første omgang å se på oppgradering av hovedbygget for at Helgatun skal være et tjenlig bygg for fremtiden. Det går på isolasjon, energibruk, utfordringer knyttet til konstruksjon av taket og begrensning i overnattingskapasitet. Neste trinn vil være å øke antall rom, sier Ådnanes.

Første nøkler til Helgatunlia overlevert

'- I dag har vi heist flagget, sier prosjektleder Odd Inge Austevoll.

I solskinnet i Myrkdalen tirsdag i forrige uke (1. juni) fikk eierne til de 15 første leilighetene overlevert nøklene fra prosjektleder Odd Inge Austevoll.

Vinterplass.
Blant dem som fikk nøkkel i hånden, var Ingrid Digernes fra Stord.

‒ Dette var utrolig flott. Kjempefint. Det er mye bedre enn forventet, sier Ingrid Digernes til sambåndet.no.

 Førsteinntrykket var med andre ord overveldende over nybygget, men også beliggenheten får skryt.

‒ Det ligger jo så flott til, og vi har jo nesten mer sol der enn hjemme. 

At stedet var flott og solrikt, var likevel ingen overraskelse, for familien Digernes kjente godt til hva de kjøpte. 

‒ Vi har lenge tenkt at vi ville få oss en vinterplass på fjellet og har vært mange turer til Helgatun opp gjennom årene. Her trives vi godt. Da vi hørte om planene for Helgatunlia for noen år siden, var vi derfor raskt ute med å stille oss i kø, sier hun.

Flere i vente.
Godordene var også mange fra de andre som overtok sine nye ferieboliger, skal vi tro prosjektleder Odd Inge Austevoll. Han hadde en travel dag med synfaring med alle de nye eierne. Men det er ikke tid til å hvile verken på laurbærene, nysengene eller lyngheiene. For nå venter neste etappe.

De 15 leilighetene utgjør første hus og første byggetrinn i prosjektet Helgatunlia. De to neste husene er alt under oppføring. Arbeidet med disse startet 10. mai og skal være i mål neste sommer. De skal romme 27 leiligheter, 21 av dem er allerede solgt. Det betyr at 36 av foreløpig 42 planlagte bo-enheter er solgt.

‒ Det er helt i rute og nøyaktig det antallet vi har beregnet, sier Austevoll.

Det siste byggetrinnet består av tre hus med til sammen 32 leiligheter. Grunnarbeidet er gjort, men arbeidet med selve oppføringen starter ikke før nødvendige salg er på plass. Salgsstart blir i høstferien, ifølge prosjektlederen. 

‒ Vi håper på godt salg framover også. Folk ferierer jo mer og mer i Norge, så jeg er optimist, sier en glad prosjektleder, Odd Inge Austevoll.

NYTT: John Morten og Ingebjørg Espevik blir nye medarbeidere på Helgatun. FOTO: Privat

Tid for Helgatun

Tidligere har det ikke passet for John Morten og Ingebjørg Norheim Espevik, men nå er det deres tur til å ta et tak og jobbe på Helgatun Fjellpensjonat.

I sommer presenterte sambåndet.no det nye styrerparet på Helgatun Fjellpensjonat, Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen. Da nevnte Jorunn at de trengte noen som kan gå inn i et lederteam og vikariere når hun og Aksel Ingvard har fri. Søndag 13. desember ble det meldt på Helgatuns Facebookside at John Morten og Ingebjørg Norheim Espevik blir nye medarbeidere på Helgatun. De vil dele en 100% stilling.

Avløsning
– Helgatun har en stor plass i hjertet vårt. Vi skal avløse Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen når de har sin friperiode, og vi blir en del av lederteamet, sier Ingebjørg Norheim Espevik.

Daglig leder Jorunn Johannessen på Helgatun er godt fornøyd med at Espevik blir nye medarbeidere.

– Dette er noe vi har jobbet med lenge. Jeg er glad for at vi får avløsning og har fått et lederteam på plass, og det er kjekt å samarbeide med noen om arrangementer og ikke stå for alt alene, sier Johannessen.

Engasjert
John Morten driver byggefirmaet Sag og Bygg på Bømlo, og Ingebjørg er kontorfullmektig der, med blant annet ansvar for budsjett og regnskap.

– Ingebjørg er god på tall og kontorarbeid og er strukturert, sier John Morten.

Tidligere har Ingebjørg vært faglærer i matematikk og elektrofag på en yrkesskole.

De er fra før svært engasjert i Helgatun. John Morten er med i styringsgruppa for det nye Helgatunlia-prosjektet. Første gang han var på Helgatun, var påsken for 17 år siden. På den tiden hadde Indremisjonssamskipnaden oppe en sak om Helgatun, og for å sette seg inn i saken, reiste familien opp på påskeleir. Det ga mersmak, og påsken på Helgatun ble en tradisjon. Dette likte deres yngste sønn Benjamin godt, for som han sa:

«Det er bra å være på Helgatun i påsken, for der får en med seg påskebudskapet dag for dag.»

Vil hjelpe
– Hvorfor vil dere gå inn i lederteamet på Helgatun?

– Det trengs folk der, vi ser at vi kan gjøre en forskjell, og vi vil hjelpe Jorunn og Aksel Ingvard. Så trives vi veldig godt der. Kanskje det er vår tur å ta et lite tak der, svarer John Morten.

Ekteparet har blitt spurt tidligere om de kunne tenke seg å jobbe på Helgatun.

– Da var ungene små, og det passet ikke. Nå er de større, og det er enklere, og nå har det lagt seg til rette. Det er nok et kall vi har. Ønsket vårt er at Helgatun i framtiden også skal bli en «oase» for hyttefolkene i Myrkdalen, sier Ingebjørg.

– Tiden passer også bra for å jobbe på Helgatun med tanke på Helgatunlia-prosjektet, legger John Morten til.

Han vil fortsatt drive Sag og Bygg, men har ansatt en ny mann som vil begynne etter nyttår.

De vet ikke helt når de begynner, men de regner med at det blir i slutten av februar.

Arbeidsoppgaver
– Hva vil arbeidet på Helgatun konkret bestå i?

– Arbeidsoppgavene blir nok varierte, blant annet å ta imot gjester, hjelpe til på kjøkkenet og bidra på arrangement som Helgatun arrangerer, sier Ingebjørg.

– Jeg spurte Aksel Ingvard hva han brukte mest tid på. Det var støvsuging, oppvask og resepsjon. Så det blir nok en del av det. Jeg er praktisk anlagt og ser at der er en del ting som skulle vært fulgt opp og holdt ved like, sier John Morten og legger til:

– Jeg ser med spenning fram til å sette i gang når korona slipper taket og det er liv i leiren igjen.

 Fremtiden
– Hvordan ser dere på fremtiden for Helgatun?

– På grunn av korona vet vi ikke hvordan fremtiden blir. Helgatun tar imot gjester, men det har vært mange avbestillinger. Men stedet ligger på en fantastisk plass, og utenom hotelldrift er det forskjellige aktiviteter gjennom året, som leirarbeid, vinterferieopphold, familieleir i palmehelga, påskeopphold, pusterom, damehelg og juleopphold. Nytt i år var jaktleir. Den var fullbooket, og det var venteliste, så den vil vi fortsette med til neste år, sier Ingebjørg Norheim Espevik.

Ifølge bladet Helgatun-helsing, nr. 2/20, vil fjellpensjonatet komme «greit ut økonomisk» også i 2020 (se faktaboks for mer).  

LEDERPAR: Jorunn og Aksel Ingvard styrer Helgatun. FOTO: Brit Rønningen

Helgatuns lederpar

Ekteparet Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen er kollegaer og synes det er noe av det beste med å dele på jobben som daglig leder på Helgatun.

HELGATUN: For nesten to år siden begynte Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen i en 1,5 stilling som daglig leder på Helgatun fjellpensjonat. Nå sitter Jorunn i sofaen ved resepsjonen på Helgatun sammen med samåndet.no. Hun finner frem artikkelen fra 2018 på sambåndet.no om at de var fjellpensjonatets nye lederteam.

«Tidligere har vi tenkt på og snakket om å jobbe på Helgatun. Med det samme jeg ble spurt, tenkte jeg at «dette vil jeg». Jorunn var ikke like klar. Hun var mer skeptisk, men nå er hun enda mer giret enn det jeg er. Vi er klar for Helgatun, sier Aksel Ingvard Johannessen.», leser Jorunn før hun kommer med sin versjon av saken:

‒ Da jeg så annonsen, kunne jeg ikke tenke meg å søke, men etter noen runder sammen ble vi klare for dette. Aksel ble spurt av Ims om vi kunne tenke oss å gå inn i stillingen i januar og vi begynte i august. Så vi gikk noen runder med oss selv før vi sa ja.

Kjekt
‒ Og hvordan har disse to årene vært?

‒ Det har vært travelt, men veldig kjekt. Det er veldig kjekke folk vi jobber med, og det er spennende å treffe nye folk. Vi møter mange takknemlige folk og folk som sier de føler seg hjemme her. Så har vi god kontakt med Odd Inge Austevoll som er prosjektleder for Helgatunlia.

Johannessen begynte som lederteam sammen med Sylvi Røssland Sørfonn, men Sørfonn har sluttet og ingen har tatt over etter henne.

‒ Nå har vi ikke noe lederteam. Vi må finne noen som kan vikariere når vi har fri, sier Jorunn.

Helgatun fjellpensjonat har 30 rom inkludert to leiligheter. I fjor pusset man opp loftet på dugnad og laget til en sovesal der med 24 senger. På dugnad har man også malt alle rom og skiftet tepper. Den 1. mai 2019 ble Helgatun et AS.

Ulike folk
‒ Hvordan er det å veksle mellom å bo på Helgatun når dere er på jobb, og være hjemme på Moster i friperiodene?

Nå sier vi at vi bor på fjellet, men har hytte ved sjøen. Vi har hus på Bømlo som er ved sjøen, men etter at vi begynte å jobbe på Helgatun er det som om vi er på hytta når vi er hjemme på Bømlo, svarer Jorunn.

Hva er det beste med å jobbe på Helgatun?

Det er at man treffer mange ulike folk med forskjellig bakgrunn. Vi har leirskole for barn og unge og utleie til organisasjoner og menigheter, i tillegg til alle turistene som kommer innom nå vi driver som pensjonat.

Risiko
‒ Og hva er det mest utfordrende?

Utfordringen er å få Helgatun til å gå rundt økonomisk, svarer Jorunn og viser til at Helgatun hadde 1,8 millioner kr i minus i 2018.

Fjoråret ble imidlertid godt for Helgatun. Fjellpensjonatet hadde 800 flere gjestedøgn i 2019 i forhold til 2018, og omsetningen økte med 1,7 millioner kr fra 2018 til 2019. Gaveinntektene var på 1,1 millioner kr i 2019.

Det er fantastisk at folk gir gaver, både enkeltgaver og fast givertjeneste, til Helgatun, og det viser at mange sette pris på Helgatun.

Alkohol
Aksel Ingvard er ferdig med det han holder på med og setter seg ned ved siden av Jorunn.

Helgatun er en fin måte å drive misjon på, skyter han inn.

Vi hadde antagelig hatt større omsetning om vi hadde hatt alkoholservering, men jeg er glad for at vi ikke har det, sier Jorunn og er visst ikke helt ferdig med Helgatuns økonomi.

Og det er mange som synes det er fint at vi ikke serverer alkohol, selv om de selv ikke har et restriktivt forhold til alkohol. Du sparer deg selv for masse ekstraarbeid som du må passe på når det er alkoholservering, argumenterer Aksel Ingvard.

Kollega
Jorunn vil ha Aksel Ingvards svar på hva som best med å jobbe på Helgatun.

Jeg har aldri hatt det kjekkere på jobb. Det beste med jobben, er å jobbe sammen med kona, kommer det kontant.

Når sambåndet.no lurer på hvordan akkurat det ser ut for Jorunn, svarer hun noe av det samme.

Det går veldig bra å jobbe sammen med mannen, sier hun med et smil.

Jorunn må av gårde for å ordne noe og Aksel Ingvard fortsetter med det som er bra med å jobbe på Helgatun.

Vi har fantastiske kollegaer og får kontakt med mange forskjellige folk.

Indremisjonen
Både Aksel Ingvard og Jorunn kommer fra indremisjonsfamilier og har vært med i bedehusmiljø. Men på 1980-tallet ble de kristne på en møteaksjon. I en periode var Aksel Ingvard ansatt som forkynner i ImF og jobbet i en liten stilling i Indremisjonssamskipnaden (Ims). Fortsatt har han litt møtevirksomhet for Ims. Før Jorunn begynte å jobbe på Helgatun, var hun ansatt i XL-bygg, og hun har også vært engasjert i byggingen av et helt nytt bedehus på Mostershavn.

Jorunn kommer tilbake og begynner å snakke om dagens situasjon. Året 2020 begynte bra for Helgatun, men så kom korona og avbestillinger og fra 1. april har 3 av fem ansatte vært permittert, deriblant Aksel Ingvard. Jorunn har jobbet fullt og kokken har vært permittert i 50%.

Koronapause
‒ Hvordan har det vært under stengingen av Helgatun?

Det har vært roligere enn vanlig, men vi nyttet denne tiden til å gjøre unna papirarbeid og til oppussing og vasking. Blant annet har vi malt alle rommene i andre etasje. Jeg synes koronapausen har vært bra. Under koronapausen har vi brukt området og vært mye på tur. Når folk spør om tips og hvor de kan gå, er det godt å kunne forklare hvor de kan gå. Jeg liker å komme meg ut, og vi liker fjellet, sier Jorunn.

Det er første arbeidsdag for Aksel Ingvard siden han ble permittert.

Det har vært helt greit å være permittert, for det var så travelt rett før. I vinterferien var det fullt hus. Det var veldig godt med pause og roligere dager, men det er også godt å begynne å jobbe igjen.

Helgatun er åpnet igjen og det er flere arrangementer som venter, som tre konfirmasjoner, damehelg, pusterom og jakt- og friluftleir. I sommer blir det for første gang café i matsalen som vil være åpen hver dag kl. 12.00-18.00.

Hvis det roer seg med pandemien, er det veldig mange som vil komme en helg på Helgatun, menigheter, forsamlinger og ungdomslag, sier Jorunn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTER: Aksel Ingvard og Jorunn Johannessen er klar til å ta imot gjester. FOTO: Brit Rønningen

En bra dag for Helgatun

Etter å ha vært koronastengt siden mars, har Helgatun endelig begynt å ta imot gjester.

I det sambåndet.no åpner døra og går inn på Helgatun fjellpensjonat, kommer en gutt i 8-10-årsalderen forbi og forsvinner ned trappen og ut den andre døra. Det er tomt i resepsjonen og sambåndet.no må ringe på klokken som ligger på skranken. Etter noen minutter kommer Jorunn Johannessen, som er daglig leder sammen med mannen Aksel Ingvard Johannessen. Gutten er med henne. Det viser seg at det er barnebarnet.

Familie
‒ Datteren vår har ferie og skal til Bømlo, der vi bor. Men vi kan ikke ha ferie nå, så de kommer innom Helgatun for å hilse på oss, før de drar videre til Bømlo om litt senere i dag, forklarer Jorunn.

Like etterpå dukker datteren og datterdatteren opp. Planen er å ta en tur til Voss Vind hvor barna kan fly i vindtunnel. Mens de forbereder seg på avgang, kommer også Aksel Ingvard.

Åpning
Han begynner å fortelle om hvordan åpningen av Helgatun har vært.

‒ Vi åpnet fredag 26. juni, men fra mandag til torsdag samme uke, overnattet en storfamilie på over 20 personer. De ringte på forhånd og spurte om de kunne overnatte, og vi åpnet ekstra for dem. De koste seg, sier Aksel Ingvard.

Så må han ordne noe, og Jorunn setter seg ned og forteller videre.

‒ Vi ble aldri pålagt å stenge. Når vi skulle søke om støtte, kom vi ikke under kategorien som måtte stenge. Men alle avbestilte, så det ble stengt av seg selv, sier hun.

‒ Hvordan har det vært etter 26. juni?

‒ Siden vi åpnet har vi hatt overnattingsgjester hver natt. Det har variert med 6, 8 eller 10 overnattinger pr natt. De fleste booker en natt.

Ekstraarbeid
For Jorunn har åpningen vært litt annerledes.

‒ Vi må jobbe ekstra med renhold og det er ekstra arbeid med matservering. Vi nummererer bordene og gjestene sitter ved samme bordet til alle måltidene. Når det gjelder frokost så servere s den i kafédisken. Gjestene forteller hva de vil ha og vi serverer. Slik har vi kontroll på hva som skjer. Vi må servere hver enkelt gjest for seg. Når folk reiser, er det ekstra arbeid med å rengjøre rommene. Vi ber om telefonnummer når folk ringer og bestiller. Det er viktig at gjestene følers seg trygge og at vi har gode renholdsrutiner, forteller Jorunn.

‒ Hva synes du om åpningen?

‒ Det har gått bra. Jeg hadde ingen forventninger og synes det er fint med myk start og at folk er fornøyd.

ÅPENT: Helgatun er åpen igjen. FOTO: Brit Rønningen

Gjester
Aksel Ingvard er tilbake og setter seg ned, men han får ikke sitte lenge, for det kommer inn seks gjester kledd i mc-klær. Lederparet sjekker dem inn og gir dem nøkler.

‒ De spurte om de kunne få middag her, selv om kafeen er stengt, sier Aksel Ingvard.

‒ De skal være her en natt. Senere får vi to gjester til som skal overnatte to netter, legger Jorunn til.

Aksel Ingvard forsvinner igjen.

Nordmenn
‒ Om sommeren bruker det å være mest utlendinger på Helgatun. Denne sommeren blir det mest nordmenn som kommer, sier Jorunn.

Hennes opplevelse er at nordmenn er mer forsiktige med å bruke penger og ikke legger igjen så mye.

Spontant
Så må hun reise seg, for det dukker opp et ungt par. Etterpå forteller hun:

‒ De kom spontant innom og spurte om det var noe ledig. Jeg måtte sjekke om det var noe rom som var ferdig redd opp.

‒ Ti gjester en natt er vel bra?

‒ Ja, det er bra, synes Jorunn og kaster seg rundt for å lage middag til gjestene.

Etter besøket må det bli konklusjonen: Dette har vært en bra dag for Helgatun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARME FØLELSER: Birgitte Sveen er glad i Helgatun. Begge foto: Brit Rønningen

En Helgatun-venn

Hvis du begynner å snakke med Birgitte Sveen om Helgatun fjellpensjonat, begynner hun å reklamere for stedet.

VOSS: Birgitte Sveen er på Helgatun søndag 4. august for å få med seg det første spadetaket i prosjektet Helgetunlia i Myrkdalen. Hennes mann, Per Ivar Kjærgård, er med i styret for Helgatun og Helgatunlia Borettslag og derfor en selvskreven gjest til markeringen.

‒ Jeg ser på utbyggingen som en mulighet i arbeidet som drives på Helgatun. Det er en viktig misjonsstasjon og et viktig kristent arbeid, sier Sveen til sambåndet.no.

Minner
Selv er hun nærmest vokst opp med Helgatun med en far som heter Ole Abel Sveen. Han har tidligere blant annet vært generalsekretær i ImF og talte på påskemøtene da hun var liten.

‒ Jeg husker jeg gikk i gangene her, og at det var trygt og godt, og at jeg lå i køyeseng. Og jeg husker vi gikk på langrennsski i lysløypa. Så jeg har et godt forhold til Helgatun og har gode minner herfra, forteller Sveen.

Skryt
Hun har holdt forholdet til Helgatun ved like. I 2012 kjøpte familien leilighet i området og har siden den gang brukt Helgatun, vært på møter der og brukt kafeen som hun særlig vil skryte av.

‒ Man kan invitere gjester på kafeen. Den er en fin og uformell møteplass og fungerer som et lavterskeltilbud.

Men Sveen nevner også gudstjenesten i påsken.

‒ Da er det fullt her.

Og leirarbeidet på Helgatun.

‒ Ikke glem det! Det er sentralt for å nå barn fra ikke-kristne hjem med evangeliet, fortsetter Sveen.

Natur
Familien bruker leiligheten mest om vinteren og leier den ut resten av året.

‒ Jeg er glad i fjellet og går mye på ski; slalåm, langrenn og toppturer. Det er en fantastisk natur her, og det betyr mye, sier Sveen før hun igjen skryter av Helgatun.

‒ Det er en god ånd på huset. Det er noe med varmen og misjonsengasjementet, og det er lav dørterskel. Du får en hjemmefølelse.

Fellesskap
Tanken bak utbyggingen av Helgatun Borettslag er ikke bare å få inn kapital til Helgatun, men også å skape kristent arbeid i helgene. Det er en visjon Sveen støtter.

‒ Jeg håper de kan få inn kristne familier i de nye leilighetene, slik at vi kan få et kristent fellesskap her. Vi som er her mye i helgene, går jo glipp av møter og gudstjenester i våre egne forsamlinger og menigheter, og da er det godt med et tilbud her. Det er også viktig at kristne menigheter bruker Helgatun, for stedet er avhengig av gjester, sier Sveen.

Hun peker på at Helgatun er pusset opp og har fått nye møbler, større matsal og en sovesal som gjør det til et billigere alternativ for skoleklasser.

‒ Jeg vil oppmuntre til å bruke Helgatun, avslutter Birgitte Sveen for virkelig å understreke hvor glad hun er i stedet.

Byggestart: Klar, ferdig, grav. Går alt etter planen, vil gravemaskinene spa grunnen fremst i biletet frå 1. august. 74 nye leiligheter skal på plass før våren 2022. FOTO: MAGNUS HISDAL/HARDANGERFJORD MEDIA

Helgatunlia slår an

Formannskapet på Voss sa ja like før jul. Torsdag denne veka gjorde kommunestyret det same. 25 kjøparar har allereie meldt si interesse. Helgatunlia tek form.

– Ja, det har vore ei voldsom interesse heile helga, seier Odd Inge Austevoll, prosjektleiar for den storstilte utbygginga ved Helgatun fjellpensjonat. 74 nye bu-einingar er planlagt, tett på Myrkdalen fjellandsby, ein av dei mest i ekspansive ski-metropolane i Norge. Saka er tidlegare omtale på sambåndet.no og i tema-delen av Sambåndet 06-2017.

Austevoll starta som prosjektleiar 1. februar, same dag som interesselistene vart lagt opne på helgatunlia.no. Berre få dagar etter stod 21 namn på lista over interessenter, både privatpersonar og bedrifter. Det oppdaterte talet per 15. februar, er 25. Og som ein kuriositet, reguleringsplanen var i same perioden den mest leste saken på Voss kommune sine heimesider i 2019.

Motsegn
Planene har vore under arbeid i fleire år, og då årsmøtet i Indremisjonssamskipnaden fekk planane på veggen våren 2017, vakte dei stor begeistring blant misjonsfolket. Men å byggja nyhus i fjellheimen krev planlegging, og mange steinar må lukast or vegen før ski kan spennast på. No er ein viktig milepel passert: detaljreguleringsplan for prosjektet. Den har tatt meir tid enn tenkt.

– Det tar alltid litt tid når det vert motsegner til planen, seier Austevoll.

Dei fleste motsegnene var av formell art, men når Fylkesmannen brusar, lyttar planfolket.

– Motsegna frå Fylkesmannen handla om høgda på bustadane. Det var for så vidt gode innspel som me tok med oss vidare og etterkom.

Knapp tid
Planen vart klubba igjennom i kommunestyret torsdag 14. februar etter ein viss diskusjon om skibrua som er ein del av prosjektet. Vedtaket betyr nå full fart framover for prosjekt Helgatunlia. Tida er knapp fram mot 10. april, den neste fristen prosjektgruppa har sett. Då skal alle papir, planar og avtalar for grunnarbeidet vera på plass og levert til naboane for innsyn. Når dei tre vekene med nabovarsel er omme, går byggesøknaden til kommunen. Seinast tre månader etter dette må saken vera ferdig handsama frå embetsverket.

– Me har ikkje meir enn tid og veg, men går dette som tenkt, startar me grunnarbeidet 1. august.

Fleire etappar
Fyrste byggetrinn er grunnarbeidet. Det vil pågå i tre månadar før vinteren tvingar fram ein pause. Når frosten slepp taket i mai, startar bygginga av dei fyrste seks husa med plass til 42 leilegheiter. Dei skal stå klare vinteren 2021. Dei 32 neste skal vera klar året etter. Prislapp for å få seg eit krypinn, er ikkje fastsett, men basert på prisane lengre oppe i bakken, vert det anslått ein minstepris på 3,6 millionar kroner.

– Det er inkludert garasje og skibod, seier Austevoll.

Dei 25 interessentane er berre starten, trur Austevoll, men prosjektet har så høg tomteverdi at det ikkje avhenger av forhåndssal for å få byggjelån.

– Men no er tida for å hiva seg med, for dei som vil. Visjonen vår er å skapa eit miljø rundt Helgatun med både gudstenester, søndagsskule, ungdomstreff – ja, ei slags fjellkyrkje som ikkje finnes her i Fjellandsbyen i dag, seier Odd Inge Austevoll.

Helgatun i dag. Nye Helgatunlina kjem i fremre kant av biletet. Foto: Magnus Hisdal, Hardangerfjord Media

EKTEPAR: Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen begynner som lederteam på Helgatun. Foto: Privat

Helgatun får lederteam

Med to nye ansettelser på Helgatun ser daglig leder Marit Hårklau Ådnanes i Indremisjonssamskipnaden (IMS) lyst på situasjonen for leirstedet og fjellpensjonatet.

Etter sommeren vil ekteparet Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen begynne som lederteam på Helgatun sammen med daglig leder Sylvi Røssland Sørfonn.
‒ Det er veldig bra at vi har fått et lederteam på plass, og nå har vi en bra bemanning, sier Ådnanes til sambåndet.no.

Rullering
Aksel Ingvard Johannessen har tidligere vært ansatt i ImF som forkynner og jobbet i en liten stilling i Indremisjonssamskipnaden. Nå er han miljøarbeider ved Laurhammer bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Jorunn Johannessen jobber på XL-bygg.

Ekteparet vil jobbe i til sammen 1,5 stilling og vil ha en rulleringsordning der de er en del dager på, for så å ha tilsvarende fri. I perioden de er på jobb, vil de bo på Helgatun, og når de har friperiode, vil de bo på hjemme på Moster.

Klar
‒ Tidligere har vi tenkt på og snakket om å jobbe på Helgatun. Med det samme jeg ble spurt, tenkte jeg at «dette vil jeg». Jorunn var ikke like klar. Hun var mer skeptisk, men nå er hun enda mer giret enn det jeg er. Vi er klar for Helgatun, sier Aksel Ingvard Johannessen.

‒ Hva vil være viktig for dere som lederteam?

‒ Det viktigste er å ha et godt forhold til de som jobber der, og skape trivsel og ta seg av gjestene på en god måte.

Krevende
‒ Det er krevende å drive både leirsted og fjellpensjonat, og det er ikke en ni til fire-jobb. Men vi har hatt en utfordring med å finne en permanent ordning når det gjelder stillingen som daglig leder, men vi har lært underveis. Nestleder Helge Røyksund, som sluttet til påske, har jobbet i to år og har blant annet sett på rutiner, organisering og bemanning, forteller Ådnanes.

Utfordringen med å finne en stabil ordning for stillingen som daglig leder, har Sambåndet fulgt over flere år. 

Johannessen synes kombinasjonen av leirsted og fjellpensjonat er god.

‒ Vi kommer i nær kontakt med alle slags folk, både kristne og ikke-kristne. Vi kan drive misjon på beste måte. Vi kan nå ut med evangeliet og i tillegg drive fjellpensjonat og tjene penger. Det er utrolig spennende.

Utbygging
Det er planer om utbygging av Helgatun, og et forslag som styret jobber ut fra, er en utbygging med inntil seks leilighetsbygg med totalt sytti leiligheter. Eiendomsselskapet Helgatun Utvikling AS skal stå for utbyggingen. Sambåndet satte søkelys på disse planene i juninummeret i fjor.

Storsatsingen vi planlegger på Helgatun, vil generere inntekter til Helgatun. Vi har bare 27 rom på Helgatun, og vi trenger flere. De to siste somrene har det vært kjempetravelt, med mye besøk, forteller Marit Hårklau Ådnanes.

Potensial
Ifølge årsmeldingen var det en økning på 1258 overnattinger, fra 8 971 overnattinger i 2016 til 10 229 overnattinger i 2017. Grupper med kinesiske turister utgjorde den største økningen.

Aksel Ingvard Johannessen ser lyst på fremtiden for Helgatun:

‒ Potensialet er veldig stort. Stedet har en stor kontaktflate, og det er en voldsomt stor hytteutbygging i området, sier han og kommer med noen ideer.

‒ Vi kan ha basar og samlinger på Helgatun som er åpne for alle, lavterskeltilbud med sang og forkynnelse, og vi kan samle folk i slike sammenhenger når det er anledning.

Helgatun bygger for framtiden

Indremisjonssamskipnaden (IMS) planlegger å bygge 32 leiligheter på eiendommen til Helgatun Fjellpensjonat.

På årsmøtet for IMS ble det lagt frem en plan for Helgatun som blant annet går ut på å danne et eiendomsselskap.

– Planen for Helgatun ble sånn som den ble fremlagt for årsmøtet, og det ble en nyttig samtale om de foreløpige planene. Årsmøtet ga IMS-styret fullmakt til å vurdere videre planer og til å fatte eventuelle vedtak, opplyser styreleder for Helgatun, Kåre Stautland,  til sambåndet.no.

– Dette skal skje i nært samarbeid med Helgatun-styret, som har den nære kontakten med prosjektgruppen, fortsetter Stautland.

Helgatun Hytteutvikling
Over lengre tid har en prosjektgruppe bestående av Bjarte Tolaas, Nils Tveite og Øystein Måkestad jobbet med utviklingsplaner for fjellpensjonatet som eies av IMS. I første omgang er en parsell på cirka 10 dekar på Helgatun tenkt fraskilt til et nytt selskap, Helgatun Hytteutvikling AS, som skal stå for utviklingen av arealene som Helgatun eier, og lage en utviklingsplan over eiendommen. I det som er tenkt som fase 1 prosjekt, er det utarbeidet en planskisse der det er tegnet inn tre bostedsenheter med 10 + 10 + 12 leiligheter i hver, til sammen 32 leiligheter. Til sammen forvalter Helgatun et areal på 58,8 dekar.

Ifølge den skriftlige orienteringen om prosjektet som ble lagt frem før årsmøtet, er det et mål at prosjektet ikke skal belaste økonomien eller personalet på Helgatun.

Økonomi
Av årsmeldingen går det frem at Helgatun hadde en nedgang på 527 gjestedøgn fra 9325 overnattinger i 2014 til 8798 overnattinger i 2015, og overnattingene er grunnlaget for driften. I tillegg har det også vært vanskelig å få på plass ny daglig leder. For tiden er Solveig Norheim konstituert daglig leder.

– Hvorfor utbygging av Helgatun?

– Utredning av videreutvikling og utbygging av Helgatun er en naturlig konsekvens, både av det som skjer i området, og av det faktum at en så viktig institusjon som Helgatun bør ha en stadig utvikling og fornyelse, sier Stautland som fremholder at saken ennå er på et tidlig stadium, med mange ubesvarte spørsmål.

– Så det er ikke for å bedre økonomien til Helgatun at dere gjør dette?

– Det er ikke primært derfor, svarer Kåre Stautland.

Daglig leder Marit Hårklau Ådnanes i IMS og styreleder Ingebrigt S. Sørfonn i IMS har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Helgatun søker ny leder

Erlend Nilsen sluttet 1. februar som daglig leder på Helgatun, mens Sindre Kvalheim til sommeren slutter som ungdomskonsulent i Nordhordland Indremisjon.

– Det var en veldig krevende jobb som ikke passet for meg. Derfor valgte jeg å si opp, er Nilsens forklaring på hvorfor han har sluttet som daglig leder på Helgatun fjellpensjonat i det populære skiområdet Myrkdalen ved foten av Vikafjellet.

Han startet i stillingen 1. september i fjor.

Utfordrende plass

– Jeg har jobbet for å få ting i gang, men det ble for mange og store oppgaver. Det var en utfordrende plass med veldig mye aktivitet. Jeg burde kanskje ha mer erfaring fra den type jobb før jeg begynte. Da hadde det kanskje vært noe annet, utdyper Nilsen.

Det er Indremisjonssamskipnaden (IMS) som eier Helgatun og ansetter daglig leder.

– Vi beklager at situasjonen ble som den ble. Vi har konstituert nestleder på Helgatun, Synneva Midttun, som daglig leder inntil videre, med hjelp fra mannen Tarjei, sier daglig leder Marit H. Ådnanes i IMS til sambåndet.no.

Sjømann

Erlend Nilsen har foreløpig ikke fått noen ny jobb, men regner med å gå tilbake til en lignende stilling som han hadde før han begynte på Helgatun.

– Jeg er sjømann, så det blir vel en jobb til sjøs eller annen maritim jobb, tror han.

En fin tid

SLUTTER: Sindre Kvalheim

SLUTTER: Sindre Kvalheim

Også i Nordhordland Indremisjon kommer det til å bli personalendringer. Ungdomskonsulent Sindre Kvalheim slutter den 1. juli i stillingen han har hatt siden 1. juni 2014.

– Det har vært en fin tid og givende, gode dager. Jeg takker for tiden som ungdomskonsulent i Nordhordland Indremisjon, men nå har jeg har lyst til å gjøre noe annet, sier Kvalheim til sambåndet.no.

– Hva skal du gjøre videre?

– Jeg vet ikke ennå. Det er åpent, svarer han.

Sindre Kvalheim er utdannet lærer og ikke fremmed for å begynne å jobbe i skolen.

Helgatun neste

Bjarne Kristian Sakseid (20) begynner som ettåring på Helgatun.

Helgatuns nye ettåring, Bjarne Kristian Sakseid, gikk på musikklinjen på Bildøy Bibelskole i fjor, noe han tror han får bruk for i året som kommer.

− Jeg så det som en gyllen anledning til å bruke det jeg har lært på Bildøy, og ser på det som en liten utfordring. Helgatun tar imot mange og er et godt alternativ til andre hoteller og leirsteder, fordi man her kan hjelpe folk slik at de kan få noen å snakke med om tro og tvil. Terskelen er her lavere for å snakke om tro. Bibel og leir er en god kombinasjon, sier Sakseid.

For ikke så lenge siden fikk Helgatun også ny leder. Nå søker Indremisjonssamskipnaden etter ny nestleder til leirstedet.

Aktiv i KrFU

Sakseid er fra Rissa i Trøndelag og har ikke vært aktiv i Indremisjonsforbundet (ImF) før året på Bildøy.

− Jeg har vært aktiv i KrFU i tre år og vært med på leirarbeid for NMS U og vært leder for barn fra 7-9 år på NLMs GF-Ung, forteller Sakseid om sitt engasjement i kristne sammenhenger.

− Det blir artig å se hvordan andre organisasjoner driver sammenlignet med NMS og NLM. ImF driver et viktig arbeid blant annet i Finnmark.

− Hva skal du gjøre som ettåring?

− Jeg vet ikke helt. Men det blir driftsarbeid og ta imot folk som kommer, bidra på leirene og holde driften i gang. Jeg ønsker å ta imot folk med et åpent sinn, slik at de får lyst til å komme tilbake.

Glad i fjellet

Sakseid liker å skrive og har planer om å utdanne seg til journalist. Som ettåring vil han også skrive, for han skal også drive PR-arbeid for å skape blest om Helgatun.

− Hva slags forventninger har du til året som ettåring?

− Jeg har ingen store forventinger, men jeg gleder meg til å komme i gang og treffe nye folk. Så ser jeg frem til å komme meg på fjellet. Jeg er veldig glad i fjellet. Jeg er glad for at Bildøy-året nå blir enda mer relevant, siden jeg skal jobbe med barne- og ungdomsleirene, sier Bjarne Kristian Sakseid.