Tag Archive for: Johan Halsne

FRAMMØTE: Årets Stjernedryss i advent var godt besøkt. FOTO: Privat

Drysser julestjerner av humor og kunnskap

Etter et opphold under koronapandemien og digital versjon i fjor, har ImF Sunnmøre igjen invitert til fysisk Stjernedryss i adventstiden.

Kretsleder Johan Halsne i ImF Sunnmøre regner på det og kommer frem til at det har vært arrangert Stjernedryss i advent siden 2005. Fra 2005-2015 var Stjernedryss i regi av ImF, og da ble det gjennomført i Rogaland. Fra 2015-2022 har det vært arrangert på Sunnmøre.

Det har vært arrangert 160 Stjernedryss gjennom disse årene.  På grunn av korona ble det ikke noe Stjernedryss i 2020. I fjor hadde de en digital versjon. I år har ImF Sunnmøre hatt fire fysiske Stjernedryss fire ulike steder i kretsen, nærmere bestemt i Langevåg, Ulsteinvik, Valderøy og Brattvåg.

– Vi har feiret 140-årsjubileum for ImF Sunnmøre. Derfor har vi hatt færre Stjernedryss enn vi pleier, sier Halsne til sambåndet.no.

SANG: Emilia Lindberg bidrar med sang på Stjernedryss i advent. FOTO: Privat

Program
– Hvordan var årets Stjernedryss?

– Jeg synes det har vært fint. Det var veldig godt besøkt, mellom 100 og 200 besøkende, og folk sier at dette er et program de synes om og liker å være en del av.

Årets gjester var sanger, kunstner og komiker Torolv Nordbø fra Ryfylke, Arild Ove Halås og Randi Fagerhol Lauvås fra ImF Sunnmøre/Emblem bedehusforsamling og Bjarte Ystebø som gikk av som redaktør i Norge i Dag etter sommerens generalforsamling.

– Jeg hadde en forventning til programmet og gjestene, og de ble innfridd. Gjestene våre tok opp tema som psykisk helse, det å savne noen og det å gjennomleve og håndtere konflikt, fortsetter Halsne.

Videreutvikle
– Er Stjernedryss en tradisjon dere vil fortsette med?

– Vi vil fortsette med Stjernedryss, men vi er opptatt av å videreutvikle form og innhold, slik at det blir enda bedre og vi får frem julens innhold ved kombinasjon av humor og tilført kunnskap om hva jul virkelig er, sier Johan Halsne.

SAMME FYLKE: Hans Ivar Guddal og Ragnhild Fagerhol Lauvås slutter som Ung-ledere i henholdsvis Nordmøre og Romsdal Indremisjon og ImF Sunnmøre.

Nabokretser jakter Ung-ledere

Samtidig som ImF Sunnmøre søker etter Ung-leder og barne- og ungdomsarbeider, søker Nordmøre og Romsdal Indremisjon etter Ung-leder.

– Det er helt tilfeldig, sier kretsleder Johan Halsne i ImF Sunnmøre til sambåndet.no.

Samtidig som kretsen har lyst ut en fast stilling som leder av ImF-Ung Sunnmøre og et års-vikariat som barne- og ungdomsarbeider, har også nabokretsen, Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI), ute stillingsannonse der de søker etter Ung-leder i fast stilling.

– For vår del er det slik at Hans Ivar Guddal har jobbet som Ung-leder hos oss i seks år. Nå vil han ha nye utfordringer. Det er ren tilfeldighet at det skjer samtidig som det er ledige stillinger i ImF Sunnmøre, sier også kretsleder Ole Christian Martinsen i NRI.

Forandring
Guddal bekrefter overfor sambåndet.no at han trenger forandring i arbeidshverdagen sin. Han forteller at han ønsker mer regulær arbeidstid for å kunne være mer sammen med familien

– Jeg er så heldig at jeg har fått meg jobb i et byggefirma på Eide. Det blir kjekt å begynne i en jobb der jeg får bruke kroppen litt mer. Etter hvert håper jeg at jeg kan få tatt fagbrevet slik at jeg også kan få meg en utdanning, sier Guddal.

Givende
Hvordan har det vært å jobbe som Ung-leder i Nordmøre og Romsdal Indremisjon?

– Først av alt vil jeg si at det har vært utrolig givende. Det å få lov til å følge barn og unge, som går veien i lag med Jesus, har vært fantastisk. Jeg har fått et veldig godt forhold til misjonsfolket, og det har virkelig gått opp for meg hva det har betydd for meg, svarer Guddal.

Utfordrende
I ImF Sunnmøre slutter Ragnhild Fagerhol Lauvås som leder av ImF-Ung Sunnmøre, mens Hilde-Sofie B. Østrem skal ut i fødselspermisjon.

– Det er veldig kjekt å være barne- og familiearbeider i ImF Sunnmøre. Nå med korona har det vært litt utfordrende, siden de fleste leirer og lagsbesøk er blitt avlyst, men jeg har fått vært litt ute på besøk likevel og fikk gjennomført en dagsleir i vår. Når jeg kommer tilbake fra permisjon, gleder jeg meg veldig til å få møte alle sammen igjen og fortelle mer om Jesus, sier Østrem.

Samme marked
Når sambåndet.no spør kretslederne om de blir konkurrenter, siden de skal rekruttere til samme type stilling og kretsene grenser til hverandre, svarer de slik:

– Det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Hvis de finner noen, er det bra for dem. Det er ikke sikkert at de samme folkene er aktuelle for stillingene, sier Martinsen og legger til:

– Men folk til lederstillinger i misjonen vokser ikke på trær.

– Vi er inne i det samme markedet, og det er like stillinger – ledere til barne- og ungdomsarbeidet, i forskjellig geografisk område, men i samme fylke. Jeg håper folk kan spre informasjon om de ledige stillingene til aktuelle kandidater. Der er mange flotte folk som kan gjøre en god jobb, sier Johan Halsne.

INNSPILLING: Aud Kindervåg Halsne og Arild Ove Halås under innspilling av Stjerndryss i advent. FOTO; Privat

Lager digitalt Stjernedryss

ImF Sunnmøres årlige arrangement "Stjernedryss i advent" blir litt annerledes i år. I stedet for å samles fysisk kan man samles foran skjermen hjemme i stua.

– Da alt ble stengt ned, bestemte vi oss for å lage et digitalt Stjernedryss. Vi flyttet lys- og lydutstyr og kamera til Ingeløa på Godøya, sier kretsleder Johan Halsne i ImF Sunnmøre.

Ingeløa på Godøya er der hvor P7s TV-program «Tett på» ble spilt inn, en ombygd låve på gården til Linda og Karl Arne Austnes, sistnevnte tidligere kretsleder i Sunnmøre Indremisjon.

Gjester
Innspilling av Stjernedryss er godt i gang. Det blir fire sendinger som sendes fredag kveld kl. 19.30 på ImF Sunnmøres Facebookside. Den første sendingen blir fredag 20. november.

Hvordan blir programmet på det digitale Stjernedryss?

I hvert program vil det være en eller to gjester, og vi vil fokusere på et tema som er knyttet til gjestene. Så blir det musikkinnslag av en eller flere sangere. Til slutt blir det en appell eller andakt. Vi gir også folk mulighet til å støtte ImF Sunnmøre på Vipps.

Hilde Margrethe Gjengedal, Gudrun Longva, Marit Stokken Berland, Irene Krokeide Alnes og Linda Austnes er noen av gjestene.

Annerledes
– Hvordan vil det digitale Stjernedryss skille seg fra de fysiske Stjernedryss som har vært tidligere?

Det blir annerledes. Vi bruker å ha en gratis utlodning og matservering. Det blir det selvfølgelig ingen ting av. Nå inviterer vi i stedet til Stjernedryss hjemme i stua, sier Johan Halsne og legger til:

Det er spennende å bruke digitale plattformer for å formidle budskapet. Vi må bruke de verktøyene som er mulige nå som alt er stengt ned. Mens en dør er lukket, åpnes en annen dør.

VERKTØY FOR VEKST: ‒ Det er en hjelp til å kartlegge status i egne forsamlinger og avdekke svakheter og styrker, sier kretsleder Johan Halsne i ImF Sunnmøre

ImF og NLM samarbeider om Vekst på Sunnmøre

Kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon har sendt ut invitasjon til forsamlingene i kretsen om å bli med i prosessverktøyet Vekst.

ImF Sunnmøre og region nordvest av NLM har i høst gått sammen om å tilby sine forsamlinger og bedehus å bli med i prosessverktøyet som kalles Vekst. Det er utviklet av NLM og er en prosess som går over to år med fire samlinger og jevnt arbeid mellom samlingene.

Hjelp
‒ Det er en hjelp til å kartlegge status i egne forsamlinger og avdekke svakheter og styrker. Målet er å skape vekst. Det handler om å nå nye mennesker, sier kretsleder Johan Halsne i ImF Sunnmøre til sambåndet.no.

Han påpeker at på flesteparten av bedehusene på Sunnmøre er NLM og ImF de største organisasjonene.

‒ Derfor er det naturlig å bruke samme verktøy for menighetsutvikling. Det gir mer felles forståelse internt og gir bedre resultat, sier Halsne.

Styrken
‒ Hva skiller Vekst fra andre verktøy som Namu (Naturlig menighetsutvikling) og Futurum (læringsnettverk i regi av Bedehuskirken)?

‒ Vekst skiller seg ikke så mye ut fra andre verktøy, men der er nyanseforskjeller.

I kretsbladet Heimemisjonen skriver Halsne at styrken til Vekst er at «denne prosessen tar hensyn til hvor ditt fellesskap er i dag og hvordan deres lokalsamfunn ser ut.»

En del fellesskap på Sunnmøre både fra NLM og ImF har alt gjort seg bruk av dette verktøyet.

Sykkylven bedehusforsamling er en av forsamlingene som har vært gjennom Vekst og avsluttet prosessen i vår. Nå har forsamlingen jevnlige møter med en mentor.

Visjon
‒ Det har gitt anslag til god prosess hvor vi har reflektert over hva som skal til for at forsamlingen skal få vekst. Det er snakk om vekst i videste forstand – åndelig vekst og vekst i kvalitet og i kvantitet, vi skal oppleve at vi blir flere. Vi er blitt mer målbevisste når det gjelder hva vi vil, og vi har formulert en felles visjon – «Med Jesus – ekte livsglede til alle» – sier leder Oddbjørn Brunstad i Sykkylven bedehusforsamling.

Det er cirka 30 aktive i forsamlingen og rundt 40 stykker på forsamlingsmøtene annenhver søndag. Ellers har forsamlingen smågrupper.

‒ Hos oss er de fleste 50 år og oppover, så vår utfordring er hvordan nå den unge generasjonen. Vi ser etter tenåringer og er utålmodige etter å starte barnearbeid, sier Brunstad.

Bevisstgjort
Også Vestnes misjonsforsamling avsluttet i vår en toårig prosess med Vekst.

‒ Vi opplever at det var godt å tenke gjennom situasjonen og hva vi vil som forsamling. For oss i ledergruppen og styret har det vært med og bevisstgjort oss. Vekst er et verktøy til å kartlegge hvordan situasjonen i forsamlingen er og hva som er viktig å jobbe videre med. Vi er nå i en fase der vi evaluerer det vi har bestemt oss for, sier styreleder Arnfinn Stige i Vestnes misjonsforsamling.

Forsamlingen har barnelag og har nylig startet en gruppe for ungdommer. På møtene annenhver søndag kommer det omtrent 50 stykker.

Halsne håper at flere forsamlinger vil bli med i Vekst nå som de har fått invitasjon.

‒ Det er ennå for tidlig til at vi har fått respons, men vi ønsker at forsamlingene som har fått invitasjon, ser på det og vurderer om de skal gå inn i en prosess med Vekst, sier Johan Halsne.

Sunnmøre Indremisjon skal kjøpe butikkdriften Johan R. Sunde AS. Foto: ImF Media arkiv

Delt om kjøp av fargehandel

Sunnmøre Indremisjon har vedtatt å selge Ålesund bedehus og kjøpe butikken Johan R. Sunde AS.

‒ Møtet forløp veldig rolig og saklig. Temperaturen var ikke høy, og det var en god tone, sier kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon til sambåndet.no om det ekstraordinære kretsårsmøtet tirsdag 6. november.

Som tidligere meldt på sambåndet.no var det to saker som var oppe, nemlig salg av Ålesund bedehus og kjøp av Johan R. Sunde AS, en jernvare- og fargehandel. Årsmøtet har nå vedtatt å gi styret fullmakt til å selge Ålesund bedehus og overta Johan R. Sunde AS.

Avstemming
‒ Det var bare innlegg som støttet salg av bedehuset, mens det var nesten likelig fordelt mellom innlegg som var for og mot kjøpet av butikken, sier Halsne.

Avstemmingen viste at av de 69 utsendingene var det to som stemte mot salg av bedehuset, og åtte som stemte mot kjøp av Johan R. Sunde AS.

Spennende
Saken om Johan R. Sunde er en spennende sak der ingen vet så altfor mye om hvordan dette vil se ut om fem-seks år. Men vi er trygge på at vi har gjort et klokt valg om å takke ja til dette gode tilbudet vi har fått om å overta drifta av denne virksomheten, forteller styreleder i ImF Sunnmøre, Oddbjørn Brunstad, til radiosunnmore.no.

Han nevner også at det ble stilt kritiske spørsmål og uttrykt usikkerhet overfor hva en slik overtakelse vil kreve av Sunnmøre Indremisjon, og om det vil ta oppmerksomhet vekk fra misjonsvirksomheten som kretsen skal drive.

Tradisjon
‒ Det er spesielt at misjonen skal drive jernvare- og fargehandel, men Sunnmøre Indremisjon har god tradisjon for å engasjere seg i forskjellig typer forretningsvirksomhet. Og dette skal generere inntekter til misjonen, sier Halsne.

Kretslederen viser til at kretsen tidligere har drevet kafé og bokhandel, og at den i dag driver både brukthandel, begravelsesbyrå, barnehage og reiseselskap (Plussreiser).

Neste steg
‒ Når det gjelder salget av Ålesund bedehus, vil neste steg være å starte forhandlinger med Ungdom i Oppdrag, bekrefter Halsne.

Organisasjonen har vært leietaker i huset siden 2015 og har gitt uttrykk for at de er interessert i å overta huset.

Aksjeselskapet ImF Sunnmøre Holding AS er under dannelse og blir den nye juridiske eieren av Johan R. Sunde AS. Den første oppgaven for styret i ImF Sunnmøre Holding AS blir nå å sluttføre forhandlingene og ansette daglig leder.

Fra 1. januar 2019 blir Johan Halsne kretsleder i ImF Sunnmøre. Her fra årsmøtet i 2017 med sunnmørsalpene i bakgrunnen. FOTO: PETTER OLSEN

Sunnmøre Indremisjon skifter navn

Indremisjonsforbundets krets på Sunnmøre vil ha sterkere tilknytning til ImF og går over til å bli ImF Sunnmøre.

Det kan skape større forståelse av hvilken sammenheng vi er en del av, og det kan bidra til sterkere tilhørighet, sier kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon, som det fremdeles heter, til sambåndet.no.

Sunnmøre ImF skifter formelt navn til ImF Sunnmøre fra og med 1. januar 2019. Også Midthordland Indremisjon har nylig skiftet navn etter samme modell og heter nå ImF Midthordland. 

Prosess
Navnendringen ble vedtatt på Sunnmøre Indremisjons årsmøte den 8.-10. juni.

Da Det Vestlandske Indremisjonsforbund ble Indremisjonsforbundet, startet det en prosess i flere av kretsene i organisasjonen hvor de spurte seg om de skulle skifte eller beholde navnet sitt. Kretsen i Rogaland var den første som skiftet navn – til ImF Rogaland, forklarer Halsne den historiske bakgrunnen for navneendringen.

Identitet
Men for han er ikke det viktigste å skifte navn.

Det viktigste er at en i navnet får frem forholdet mellom kretsen og ImF. Sunnmøre Indremisjon har ikke ImF i navnet, og det kan være vanskelig å se at vi er en del av en større sammenheng, særlig for de som står utenfor. Det dreier seg om identitet og tilknytning. Med det nye navnet ImF Sunnmøre er det enklere å forstå sammenhengen mellom krets og sentralleddet.

Logo
Hvorfor navneendring nå?

‒ ImF har fått ny felles logo, og da mente vi det var riktig tidspunkt å ta det opp.

Hvilke reaksjoner har dere fått på navneendringen?

På årsmøtet var det ingen som stemte mot forslaget og ingen som kom med innvendinger, sier Johan Halsne.

Ny administrasjonsleder i Sunnmøre Indremisjon

Fra 1. januar 2016 blir Janne Støbakk ny administrasjonsleder i Sunnmøre Indremisjon.

– Jeg gleder meg til jobben, og jeg er takknemlig for tilliten styret har vist meg, er Støbakks kommentar til at hun etter nyttår blir Sunnmøre Indremisjons nye administrasjonsleder.

Janne Støbakk overtar dermed etter Harry Valderhaug, som ble valgt til ordfører i Giske kommune i høst.

Mer ansvar
Hun har jobbet i Sunnmøre Indremisjon siden 2002, først som praktikant, deretter som vikar. I dag jobber hun som kontorfullmektig i 80 % stilling. I den nye jobben blir det i 100 prosent. Tidligere har hun jobbet i bank og på kontor. Hun har utdanning innen regnskap og økonomi.

– Jeg er veldig glad i jobben min og Sunnmøre Indremisjon og det arbeidet som blir drevet. Nå blir det mer ansvar i forhold til det jeg har hatt før. Jeg blir med i styret og blir på den måten mer med i det som skjer, i tett samarbeid med kretsleder. Jeg satser på å gjøre en god jobb, fortsetter Støbakk.

Ikke lære- og hyrderolle
– Janne Støbakk er en person med full innsikt og kunnskap om Sunnmøre Indremisjon, forteller kretsleder Johan Halsne i en pressemelding. – Hun kommer til å ha de samme oppgavene som i dag, i tillegg til noen flere, legger han til.

– I Dagen i dag går Johannes Kleppa ut og tar til orde for at kvinner aller helst ikke bør ha vikaransvar for roller med lære- og hyrdeansvar. Kretslederne i ImF har en slik stilling med lære- og hyrdeansvar. Hva tenker du om at en kvinne som nestleder, vil vikariere for deg?

– Stillingen vil ikke ha noen lære- og hyrderolle. I tilfelle hun må vikariere for meg, har vi et hyrderåd. Det tar seg alltid av lære- og hyrdeansvaret, sier Johan Halsne.

Økte gavebeløpet – vant tur fra Si-Reiser

Sunnmøre Indremisjon og Radio Sunnmøre har lokket med tur til Israel for å få en oppgang i gaveinntektene. Vinneren er klar.

− Vi har fokusert på fast givertjeneste og økning i giverbeløpet. For å få inn mer penger, la vi ut en gulrot. De som ble faste givere eller økte gavebeløpet, ble med i en trekning hvor vi loddet ut en tur til Israel sponset av Si-Reiser, forteller kretsleder Johan Halsen i Sunnmøre Indremisjon til sambåndet.no.

En god økning
Fra juni og til 1. september var det mulig å være med i trekningen. Nå er turen til Israel som skulle gå 18.-28. oktober, blitt avlyst, men vinneren får i stedet et gavekort fra Si-Reiser til en verdi av kr 19 950,-. Aksjonen ga Sunnmøre Indremisjon og Radio Sunnmøre til sammen 13 nye givere, og 13 faste givere har økt beløpet. Det har kommet inn lovnader om økte gaver på kr 44 700,- pr år for Sunnmøre Indremisjon og kr 36 624,- pr år for Radio Sunnmøre.

− Det er en økning i fast givertjeneste pr år som vi er godt fornøyd med. Det er et bra resultat, sier Halsne.

Vinneren
Den heldige vinneren av gavekortet er Jostein Standal (85) fra Ålesund.

− Det var gledelig og godt å høre at vi har fått et slikt gavekort, er vinnerens kommentar.

Han økte sitt faste giverbeløp til Sunnmøre Indremisjon.

− De trenger sårt støtte, Indremisjonsforbundet og kristent arbeid, sier Standal.

Hva han vil bruke gavekortet til, er han ikke sikker på. En mulighet er at kona bruker det til en tur til Israel neste år.

Johan Halsne tror en slik trekning for å få en oppgang i givertjenesten, kan være en god idé også for andre.

− Det at du får noe igjen for å bli fast giver eller øke beløpet du gir, er en annen måte å gjøre det på, sier kretslederen.

Singing in Åkrehamn

Charlotte Ritchie er en av artistene som deltar når Åkrehamn denne helga er vertskap for Singing in The City.

I helgen arrangerer Indremisjonsforbundet (ImF) årets Singing in The City, og det er første gang det går av stabelen i Åkrehamn på Karmøy. Det blir konsert både i morgen kveld og lørdag ettermiddag og kveld i Åkrehamn nye kirke. På søndag avsluttes det hele med gudstjeneste med tale av generalsekretær Erik Furnes i ImF. Fra USA kommer Charlotte Ritchie og Jim Brady Trio og vil opptre både i morgen kveld og på gudstjenesten søndag. En rekke lokale sang- og musikkrefter vil også delta, som Felleskoret Åkra, Sevlandsgutane, Åshild Kvilhaug, Ingar og Camilla Hemnes, trioen Arvid, Ingeborg og Irene Alsaker og gruppen Kerysso.

Dugnadsinnsats
− I begynnelsen var Singing in the City i Stavanger–Sandnes-området fordi jeg der kjente en rekke lokale folk som kunne gjøre en dugnadsinnsats. Så har det kommet et ønske om at Singing in the City beveger seg i geografien. Jeg sa at det var greit, men da må mine lokale folk kunne jobbe frivillig, for vi kan ikke lønne noen. I fjor var det på Valderøy på Sunnmøre, og det var en veldig bra opplevelse. I år har vi lagt det til Karmøy fordi det er et rikt sang- og musikkliv der, og det er folk lokalt som kan gjøre en frivillig innsats, forteller Johan Halsne som er initiativtaker til Singing in The City.

Avslutter med gudstjeneste
− Noe spesielt med årets Singing in the City?

− Vi har laget et fast opplegg for Singing in The City. I år avslutter vi med utvidet gudstjeneste på søndag. Før har vi avsluttet med møte.

Så langt er det forhåndsolgt 27 enkeltbilletter og 32 konsertpass til Singing in The City. Det er også mulig å bestille hotell og busstur for de som må komme langveisfra, for å få med seg arrangementet. Ingen har vist interesse for tilbudet om busstur, men 50 personer har bestilt hotell i det sambåndet.no snakker med Halsne.

− Det kommer også en kontingent med 10 personer fra Sverige som har hørt om Singing in The City og som vil ha det med seg, forteller Halsne.

Ny leiarduo i Sunnmøre Indremisjon

Johan Halsne vert krinsleiar, og Harry Valderhaug går inn i nyetablert stilling som administrasjonsrådgjevar.

Den nye leiarduoen tar til 1. januar. Halsne er tilsett i full stilling som krinsleiar, men vil i fyrste omgang bli leigd ut til ImF og Si-reiser i 40 prosent. Valderhaug si stilling som administrasjonsrådgjevar er ei prosjektstilling i inntil 50 prosent.

Dei to tar over stillinga etter Karl Arne Austnes som etter 5 og eit halvt år har vald å gje seg som krinsleiar.

Godt kjent.
– Johan Halsne sitt namn dukka tidleg opp i denne prosessen. At han no har svara ja, er vi svært takksame for. Vi trur at han og Harry Valderhaug vil utgjera eit godt og framtidsretta leiarteam, seier Hallvard Emblemsvåg, krinsformann i Sunnmøre Indremisjon.

Johan Halsne er i dag forkynnar og prosjektmedarbeidar i Indremisjonsforbundet. Her har han mellom anna vore arkitekten bak song-konseptet Singing in the City. Han kjem frå Halsnøy i Ryfylke, er gift med Aud Halsne (dagleg leiar i Si-Reiser), og dei har 3 gutar i alderen 21-28 år, ei svigerdotter og eit barnebarn. Han er òg tidlegare sauebonde og er aktiv i politikken.

Johan Halsne er også godt kjent på Sunnmøre frå før.
– Han kjenner området, han kjenner distriktet, og han kjenner folket. Han har forkynnarerfaring, gode strategiske evner og erfaring frå ulike prosjekt og arrangement, seier Emblemsvåg.

Ny stilling.
Med seg i leiarteamet får han Harry Valderhaug i ei nyoppretta stilling som administrasjonsrådgjevar.

– Dette er ei nødvendig satsing vi har hatt ynskje om lenge, men ikkje fått på plass. Difor er med svært glade for at Harry Valderhaug har sagt ja, seier formann Hallvard Emblemsvåg.
Harry Valderhaug er 49 år, kjem frå Valderøy, er gift med Heidi, og dei har fire jenter i alderen 10-21 år. Han er aktiv på bedehuset på Valderøy der han er styreleiar i den lokale indremisjonsforeininga. Han har vore politisk aktiv sidan 1995 og er i dag gruppeleiar for KrF.

I motsetning til Halsne har ikkje Valderhaug noko fartstid som tilsett i misjonen, men har i 20 år drive sitt eige firma med rådgjeving innan finans og forsikring.

– Eg kjenner meg stolt og glad på ein god måte. Desse to kjenner kvarandre frå før og vil utfylle kvarandre. Saman med resten av staben er med no godt rusta for å møte framtida, seier Emblemsvåg.

Tenkeboksen.
Både Johan Halsne og Harry Valderhaug erkjenner at dei vart overraska då spørsmålet om å gå inn i dei nye stillingane, kom.

– Det tok litt tid før eg svara ja, for denne utfordringa var eg usikker på. Dette er jo noko eg aldri har gjort før, seier Harry Valderhaug ærleg. No håper han erfaringa frå næringslivet kan bli ein styrke.

– Eg har eit bra kontaktnett og kjenner ein del gjennom jobben eg har hatt. Dette, saman med andre forhold ein må ta omsyn til, kan gje viktige impulsar til utforminga av morgondagens måte å drive lokalmisjon på, også her på Sunnmøre, seier Valderhaug.

Ukjente oppgåver.
Den største utfordringa for Johan Halsne var å bryte opp frå Ryfylke. Den andre var å seie ja til ukjente oppgåver.

– Eg har aldri vore krinsleiar før, og det skremmer meg litt. Samtidig har eg dei siste åra vore i ein fase der eg har sagt meg meir open for nye utfordringar, seier Halsne.

No gler han seg til å møte misjonsfolket.

– Og då meiner eg heile folket – for eg har vore mykje på Sunnmøre, men ofte på dei same plassane. No gler eg meg til å møte resten, seier Halsne, som omtalar Sunnmøre i svært positive ordelag.

– Det finnes knapt finare plass å bu enn her, bortsett frå Halsnøy, seier han lurt.

– Enorm innsats.
Avtroppande krinsleiar Karl Arne Austnes går nå tilbake til stillinga som gardbrukar på heiltid.

– Eg er veldig glad for den løysinga som no er komen på plass og ser fram til å engasjere meg i misjonen på andre måtar enn før, seier Austnes – som takkar misjonsfolket for tilliten som er vist desse åra.

– Karl Arne Austnes har lagt ned ein enorm innsats, og me er takksame for at han blir med oss vidare som fritidsforkynnar og i fleire styreverv, seier Hallvard Emblemsvåg som er optimistisk med tanke på framtida.