Innlegg

SIKKERHET: To departementer strides nå om det er nok med fire meters avstand mellom "spikertelt". FOTO: ImF Media arkiv

Slutt-strid om fire eller åtte meters avstand

To direktorater står mot hverandre i føljetongen om hvilke avstandskrav som skal gjelde mellom særlig «spikertelt» på campingplasser.

Siden høsten 2013 har Sambåndet fulgt denne saken tett (se faktaboks) – naturlig nok med bakgrunn i at ImF er eier av Lyngdal bibelcamp (LBC). Etter et branntilsyn 10. september 2013 ble det konstatert at «campingplassen oppfyller ikke krav til avstand mellom camping-/boenheter». Brannvesenet forholdt seg da til at «spikertelt» (byggverk forbundet med campingvogner eller bobiler og som har preg av å være permanent plassert) kom inn under det generelle kravet i plan- og bygningsloven om minimum åtte meters avstand mellom «lave byggverk». LBC og de fleste andre campingplasser har forholdt seg til tre meter. En rekke andre campingplasser fikk samme påpekning.

Fra tre til fire meter
Etter ramaskrik fra bransjen (eksempelvis mente Norsk bobil og caravan club at det økonomiske grunnlaget for campingplasseierne ville forsvinne) valgte myndighetene ikke å sette makt bak dette. I stedet begynte de å se nærmere på regelverket. Sist Sambåndet omtalte dette arbeidet, var i nr. 9/18. Da lå det an til at et høringsforslag om å øke avstandskravet fra dagens tre meter til fire – inkludert mellom spikertelt – ville bli sendt ut i løpet av høsten 2018. Så har ikke skjedd, og redaksjonen har i mellomtiden fortsatt å be om innsyn i sakens dokumenter.

I et brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) datert 28.06.18 kommer det som trolig er årsaken til utsettelsen, fram: DSB, underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD), er uenig med Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), underlagt Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er sistnevnte som styrer saken.

DIBK og KMD ønsker en forenkling ved å innføre et generelt avstandskrav på fire meter både mellom enkeltstående campingvogner og mellom lave byggverk, altså «spikerteltene» som mange vogneiere har utvidet campingarealet sitt med. 

«Ikke tilrådelig»
DSB viser til at mange campingplasser i dag praktiserer en avstand på tre meter mellom campingenhetene «uavhengig om det er campingenhet med fortelt/terrasse eller campingenheter som er omhyllet med byggverk («spikertelt», ISO-camp m.v.).» Ved å øke avstanden til fire meter «vil man kunne argumentere for» at det i praksis vil føre til økt sikkerhetsnivå på nyetablerte campingplasser. Men så kommer det: «DSB setter spørsmålstegn ved hvor klokt det vil være å endre reglene for å få dem i tråd med praksis dersom praksisen ikke er tilrådelig».

Med andre ord opprettholder DSB Brannvesenets syn på at «spikertelt» er lave byggverk som det skal være åtte meter imellom. Fire meter er etter direktoratets syn bare greit mellom campingenheter uten «spikertelt».

– Å akseptere et lavere sikkerhetsnivå på campingplasser kan ikke anbefales, avslutter direktør Cecilie Daa og fungerende seksjonssjef Hans Kristian Madsen brevet.

Svarer ikke
17. desember i fjor uttalte statssekretær Lars Jacob Hiim i KMD til Sambåndet at «departementet jobber nå med høringsutkastet og flere viktige avklaringer». Hiim nevner spesifikt «Justisdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap». Det er all grunn til å tro at det handler om problemstillingene i brevet som er omtalt ovenfor. Når Sambåndet på nytt tar kontakt med Hiim, via kommunikasjonsenheten i departementet, unnlater han imidlertid å svare på spørsmål om dette. Han svarer heller ikke på om regelendringene vil få virkning for årets campingsesong.

– Saken har høy prioritet. Vi håper at høringen kan gå ut i løpet av første kvartal, sier Lars Jacob Hiim. 

BOOKING: Nå kan du bestille rom eller leilighet til årets sesong på Lyngdal bibelcamp. FOTO: ImF Media arkiv

Sikret seg rom på Bibelcampen

Nå kan folk melde seg på Lyngdal Bibelcamp og begynne å planlegge ferien. Kirsten Mona Aadland er en av dem som allerede har booket rom på Bibelcampen 2019.

Klokken 24.00 den 3. januar – natten mellom onsdag og torsdag denne uka – åpnet bookingen for Lyngdal Bibelcamp. Årets sesong er fastlagt til uke 27 til 30, 1.-28. juli.

En del har allerede meldt seg på.

‒ Foreløpig er nesten alle leilighetene i internatene C og F opptatt i uke 29, og det tikker stadig inn nye bookinger, forteller driftsleder Thomas Knutsen ved Lyngdal Bibelcamp til sambåndet.no.

På hjemmesiden www.bibelcampen.no er det oversikt over hva Bibelcampen kan tilby og en link til bookingsiden. Man kan booke på internett og på telefon.

‒ Men vi foretrekker at folk booker på nettet, sier Knutsen.

Uslåelig
Studieleder og musikklærer på Bildøy Bibelskole, Kirsten Mona Aadland, er en av dem som har vært tidlig ute og meldt seg på Bibelcampen.

‒ Vi er en familie på fire med to gutter som i sommer er henholdsvis 5 og snart 10 år. Vi reiser i lag med en vennefamilie fra Stord og har gjort det fast i uke 29 noen år nå. Vi synes at kombinasjonen av møter, bibeltimer, kjempeflott opplegg for barna, flotte leiligheter å bo i, stort uteområde og strand og masse kjekke folk er uslåelig, sier Aadland.

‒ Hvorfor har dere allerede meldt dere på?

‒ Vi satt klar til å booke oss inn fordi vi ville leie en spesiell plass. Det er stor rift om de mest populære leilighetene, så derfor måtte vi være klar da bookingen åpnet.

Kampanje
Arrangements- og markedsansvarlig i ImF, Kenneth Foss, opplyser at det har vært et mål å få ferdig så mye av programmet på Bibelcampen som mulig før bookingen åpnet.

‒ Vi har fått på plass talere og leirsjefer. Nå jobber vi med å få på plass forsangere og ledere for Kveldsåpent og Kidzcamp og Ungdomscampen, sier Foss.

‒ Er det noe nytt i år?

‒ Vi prøver å ha en utskiftning av talere, sier Foss.

Knutsen meddeler at Bibelcampen har en kampanje i januar. Man får 15% rabatt hvis man i løpet av januar booker rom på internat B, D og G i uke 30.

‒ Så nå satser vi på at det tikker inn masse bookinger, sier driftsleder Thomas Knutsen.

MANGE: Det var en god sesong på Lyngdal Bibelcamp. Bildet er fra formiddagsmøtet 22. juli. FOTO: PETTER OLSEN

Økning for Bibelcampen

Det registrerte antallet gjester på Lyngdal Bibelcamp var 23 prosent høyere i år enn i fjor.

Tall som er hentet ut fra bookingsystemet til Lyngdal Bibelcamp (LBC), viser at det var 3527 gjester på LBC i år. Tilsvarende tall for 2017 var 2878. Tallene inkluderer ikke barn og unge og heller ikke langtidsleiere eller dagsbesøkende. De reelle tallene er altså høyere enn det bookingsystemet viser.

– Flere som har vært gjester på campen i mange år, ga overfor meg uttrykk for at 2018 må ha vært tidenes sesong. Det baserte de både på antall campere og oppslutning om møtene. Folk som over flere år har jobbet på campen, hadde samme inntrykk, sier arrangements- og markedsansvarlig i ImF, Kenneth Foss, til Sambåndet.

Kollekt

Foss var selv leirsjef i uke tre. Han påpeker at det er viktig å forholde seg til faktiske tall.

– Både kollektsum og bookingtall er viktige indikatorer som kan si noe konkret om utviklingen, påpeker Foss.

Når det gjelder kollekter i løpet av campingsesongen, er det relevant å sammenligne med 2016. Da kom det ifølge Foss inn om lag 380.000 kroner. I 2017 var tallet om lag 450.000 kroner, altså en økning på 70.000 eller 18 prosent.

– Også i år kom det inn ca. 450.000, som kan tyde på at økningen fra 2016 til -17 ikke var et blaff. Trenden er ellers at kort og bankterminal er på vei ut. Bare ca. 15.000 kom inn på den måten i år. Resten er noenlunde likt fordelt mellom Vipps og kontanter, sier Foss.

649 flere

Ser vi litt mer på bookingtallene for 2018, gir de i gjennomsnitt 881 voksne gjester per uke eller 126 per dag. Økningen på totalt 649 voksne gjester fra 2017 til -18 utgjør slik sett fem «ekstra» dager.

– Vi fyller først opp med gjester på selve campingen og har så jordet oppe ved KVS-Lyngdal i reserve. I år måtte vi begynne å sende folk opp allerede første uka, og så var det fullt der både i uke 28 og 29, sier Foss.

– Hva tror du er årsakene til økningen?

 – Det er jo fristende å svare at det er det gode programmet som er årsaken, sier Foss med smil om munn – og legger til:

Kvalitet

– Vi reklamerer egentlig ikke så mye. Men de som kommer, er godt fornøyd, og vi ser at familier og vennegjenger kommer tilbake år etter år og sprer gode opplevelser til andre, sier Foss.

Han legger heller ikke skjul på at været var bedre i år enn i fjor, noe som nok førte til at noen ble flere dager enn de egentlig hadde tenkt.

Kenneth Foss er litt usikker på hvor stor betydning det nye servicebygget hadde for det økte antallet besøkende, men regner med at det også hadde en viss betydning.

– Vi er opptatt av kvalitet på de ulike samlingene. På Kidzcamp i år utvidet vi fra tre til fire grupper, slik at det ble litt færre barn på hver gruppe. Det fikk vi svært gode tilbakemeldinger på og vil fortsette med, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss.

Forsidebilde: Jarle Waldemar får foreldre og barn er med på sang med bevegelser. Bilde over: Jarle Waldemar holder høyt tempo på scenen. Alle foto: Brit Rønningen

Party for barn i alle aldre

Jarle Waldemar vil at dagens barn og unge skal trives i Guds hus. Da må bibelundervisningen også være morsom.

I møtehallen på Lygdal Bibelcamp denne fredagen, 20. juli, er foreldre og barn samlet til Kidzparty, Det er Jarle Waldemar som inviterer, Han begynner friskt og får forsamlingen med på noen fengende sanger med spreke bevegelser til. Waldemar er høyt og lavt på scenen og har høyt tempo.

– Jeg tror på Bibelen. Den er Guds ord. Den forteller om Gud. Den forteller meg hva som er rett, sier Waldemar og får voksne og barn til å gjenta det etter seg.

Lignelser
– Denne sommeren har jeg fokusert på Jesu lignelser og da særlig hans mest kjente lignelser, og mine tanker rundt det og hvordan barn og unge kan oppdage flere sider ved dem, forteller Waldemar til sambåndet.no. Han hadde familiekonsert på Bibelcampen på torsdag 19. juli.

Dagens lignelse er den barmhjertige samaritan.

– En mann gikk alene. Noen røvere så ham og tenkte: «Han kan vi ta.» Så overfalt de mannen og slo ham og lot ham ligge igjen nede. Det kom en skriftlærd og en prest forbi. De hjalp ikke. Så kom det en samaritan forbi. Han stoppet opp og hjalp mannen. Samaritanerne var man ikke venner med, sier Waldemar.

Team Rogaland i aksjon.

Lagspill
Han trekker paralleller til det som skjedde med mannen og det å mobbe og plage andre.

– Det er galt, slår Waldemar fast.

– Men det er like mye et ord ti voksne som til barn om å vise vennlighet og godhet.
Så viser han et bilde hvor noen gutter spiller fotball. Den ene gutten på bildet har ballen og det virker ikke som han har lyst til å spille den videre til de andre på laget.

– Han spiller alene. Han sier jeg, jeg. Men fotball er et langspill. Det handler om at vi skal vinne sammen. Det handler om vi, vi. Noen av dere har ingen venner, eller kjenner ingen her. Inviter med noen. Ikke la noen være ensomme. Vi kan inkludere, og vi kan være hjelpsomme og vennlige. Men vi trenger også alenetid, sier Waldemar.

Håndballjenta får mange baller i kurven.

Konkurranse
Etter et slikt alvorlig tema er det konkurransetid.

– Jeg trenger frivillige. Noen barn sammen med en mamma eller pappa. Har vi noen fra Rogaland? Og har vi noen fra Hordaland? Og noen fra Agder?

Foreldre og barn kommer opp på scenen. Fylkesveier skal de konkurrere om følgende: Mamma eller pappa skal ta imot flest baller som sønn eller datter kaster til dem. Rogaland vinner.

– Er det pappa som har lært deg å kaste, spør Waldemar jenta fra Rogaland.

– Nei, svarer jenta.

– Hun har lært det selv, konstaterer Waldemar.

Så er det klassetrinene som konkurrerer om å kaste flest baller i nettet som den ene lagdeltakeren holder. Ei jente som får mange baller i nettet, får spørsmål fra Waldemar om hun spiller håndball. Jenta svarer bekreftende.

Gøy
Partyet er over og går kidza går videre ut i dagen og Waldemar signerer bøker.

– Hva vil du med Kidzparty?

– På et møte for barn i alle aldre prøver jeg å gjøre det slik at bibelundervisningen blir givende og inspirerende og morsom. Det skal være gøy. Hvis det bare er bibelundervisning, blir det kjedelig. Vi må ha en blanding av forkynnelse og konkurranser. Jeg vil at dagens barn og unge skal trives i Guds hus. Da blir det mer interessant. Men det betyr ikke at budskapet pakkes inn og blir utydelig. Jeg ønsker å være tydelig i min forkynnelse, sier Jarle Waldemar.

Odd Asbjørn Nybø (til venstre) intervjuer rektor ved KVS Lyngdal, Ståle Andersen. Alle foto: Brit Rønningen

Møte med rektoren

Det handler om KVS-Lyngdal på Kveldsåpent, Lyngdal Bibelcamps tilbud til de som er godt voksne.

Det er lørdag 21. juli klokken 21.00. I matsalen på KVS-Lyngdal er det tid for Kveldsåpent for 55+. Denne uken på Bibelcampen er det Marit og Odd Asbjørn Nybø som har ansvar for Kveldsåpent, og 30-40 har møtt frem denne kvelden.

Deltakerne får utdelt et lodd når de kommer. Marit og Odd Asbjørn vil vite hvor folk kommer fra fylkesvis. Marit plasserer en rosa lapp for hver deltaker på et norgeskart på veggen. Det er flest deltakere fra Sunnmøre og Hordaland.

− Vi begynner med kaffe og kake, sier Odd Asbjørn.

Folk forsyner seg, og praten går livlig rundt bordene før Odd Asbjørn får frem KVS-Lyngdals rektor, Ståle Andersen.

KVS Lyngdal
− Kan du fortelle om skolen, spør Odd Asbjørn.

− Vi har cirka 300 elever, har fire linjer – studiespesialisering, IKT, idrett og naturbruk – hvor elevene kan velge mellom landbruk skogbruk og friluftsliv og hest. Det er gode fritidstilbud for elevene. Vi har kristne møter på torsdagene og opplever at cirka 100 elever kommer på disse kveldsmøtene. Det er et stort engasjement for vårt misjonsprosjekt, som i år er Gunnar Hamnøy og North-South Partnership Aids arbeid i Kenya. Det er viktig med et engasjement for andre, forteller Andersen.

Praten går livlig rundt bordet.

Utfordringer
En i salen vil vite mer om dyrene som skolen har på landbrukslinjen, og hvor de holder til.

− Vi har melkekyr, sauer og høner. Kyrne har vi ute på engen, sauene beiter på utmarken, og hønene er på gården, svarer Andersen.

− Hva er de største utfordringene med å drive kristen friskole, er Odd Asbjørns neste spørsmål.

− Å drive kristen friskole har sine utfordringer, men jeg tenker mest på mulighetene. Det er pedagogiske utfordringer. Vi har også økonomiske utfordringer, og for økonomien er det viktig å få nok elevtilgang, sier Andersen.

Program
Etter intervjuet er det loddtrekning. Gevinsten er en liten julekrybbe fra Israel.

Som avslutning på Kveldsåpent leser Marit en historie fra Alf Kjetil Walgermos bok ”Mestermøter”, som handler om bibelske personers møte med Jesus. I kveld handler det om ”Sønnene som gikk”, Sebedeus sine sønner.

− Dette er første gang vi har ansvar for Kveldsåpent. Det er en del jobb å planlegge programmet, men det er veldig kjekt, sier Marit til sambåndet.no.

Av programmet tidligere i uken nevner hun at de har vist film fra egen fiskefangst – laksefiske med not – og av blomster og frukt fra egen hage, og de har hatt besøk av Haldis Reigstad og Kjell Furnes. Det er med andre ord variert program på Kveldsåpent.

Forsidebilde: Slik ser det nye servicebygget ut. Bilde over: Jonatan Hetland til venstre og Petter Nordvik i den nye butikken. Alle foto: Brit Rønningen

Fornøyd med nytt servicebygg

Lyngdal Bibelcamp har fått ny butikk og bedre sanitærforhold.

− Det gamle bygget var for dårlig og utslitt. Det var to bygg, en butikk og et sanitærbygg. Vi tok det opp i styret for Lyngdal Bibelcamp og i ImF-styret. Det ble vedtatt at vi skulle bygge nytt servicebygg. Vi begynte å bygge i fjor og var ferdig i slutten av mai i år, forteller rektor Ståle Andersen ved KVS-Lyngdal til sambåndet.no.

Det nye servicebygget har kostet cirka ni millioner kroner. Et lokalt firma har stått for byggingen, og driftsleder for Lyngdal Bibelcamp og ansatte på KVS-Lyngdal har ledet byggeprosessen.

Større og bedre
− Det har gått bra med byggingen, men det har vært utfordringer med grunnforholdene knyttet til vanntilførsel til Lyngdal Bibelcamp, forteller Andersen.

Årets gjester på Lyngdal Bibelcamp kan nå glede seg over et nytt servicebygg med et større butikklokale og bedre sanitærforhold med flere toaletter og dusjer. Til sammen er det fjorten toaletter, og der er rom hvor det er både toalett og dusj.

Fornøyd
Jonatan Hetland har jobbet en gang før på Lyngdal Bibelcamp og jobber i butikken.

Jarle Stokkeland er fornøyd med det nye servicebygget.

− Det er flere nye rutiner, men jeg er veldig fornøyd med det nye bygget. Vi har bedre tilbud når det gjelder varm mat, og så går det mye kuleis når det er så varmt.

Tor Ivar Stølen er også fornøyd med det nye bygget. Han har jobbet på drift på Bibelcampen i 4-5 år.

− Vi trengte et nytt bygg. Det er veldig bra. Alt fungerer, men det er alltid noen småting som dukker opp når det er nytt.

− Det er et veldig bra nytt bygg. Det er mer utvalg i kiosken. Sanitærbygget er fint. Det er flere toaletter og dusjer, sier Jarle Stokkeland som bruker å dra fast på Lyngdal Bibelcamp.

Vaskeforhold
Trine Sande var på Lyngdal Bibelcamp da hun var liten. I er første gang hun er her som voksen. Hun synes også at det nye servicebygget er flott.

− Men vaskeforholdene kan bli bedre. Det er såpe på toalettene, men ikke der det er både dusj og toalett. Så er det mye kø på morgenen siden det er rengjøring samtidig som folk skal vaske seg. Men ellers går det greit, sier hun.

Lasse Amberg synes det er greit tilrettelagt for bobil på Lyngdal Bibelcamp.

Utenfor bobilen sin sitter Svein Folde og slapper av. Han har også registrert at det er kø om morgenen siden det renhold av sanitærbygget mellom klokken åtte og ni.

− Det er et veldig fint servicebygg. Selv om vi har vårt eget sanitæranlegg i bobilen, bruker vi anlegget her. Det er kanskje ikke så lurt å ha renhold mellom klokken 8 og 9 når alle skal vaske seg, sier Folde.

Bobil
Hvordan synes du det er tilrettelagt for bobil?

− Det går greit å bli kvitt gråvann, svarer Folde.

Bobileier Lasse Hamberg synes også det er greit tilrettelagt for bobiler på Lyngdal Bibelcamp.

− Vi fyller på med en hagekanne. Der får vi inn vann. For å tømme har vi en kanne under bilen. Men jeg tror de kommer til å legge enda bedre til rette for bobiler siden det blir enda flere av dem, sier Hamberg.

Rektor Ståle Andersen opplyser at det ikke har blitt gjort noe mer for å legge til rette for campingvogn eller bobil.

− Men vi vurderer om vi må utvide for bobiler og campingvogner, sier Andersen.

Forsidebilde: Mange ville få med seg Israelsfesten på Lyngdal Bibelcamp. Bilde over: Johnny Segal (til høyre) blir intervjuet av kretsleder i Sunnmøre Indremisjon, Johan Halsne. Alle foto: Brit Rønningen

Fest for Israel

Ambassadøren kom ikke, men Lyngdal Bibelcamp markerte likevel Israels 70-årsdag.

LYNGDAL: Lørdag 21. juli er en dag hvor det handler om Israel på Lyngdal Bibelcamp. Folk har fått beskjed om møte klokken 10.27 i hallen. Hvis man møter senere, går man glipp av noe.

Det de går glipp av er en video med hilsen fra Israel som viser orkester, sangere og dansere som ønsker reisende på Ben-Gurion internasjonale flyplass i Tel Aviv velkommen med Hevenu Shalom Alechem og en annen video hvor landets første statsminister, David Ben-Gurion, leser opp uavhengighetserklæringen.

Blant venner
Johnny Segal er hedersgjesten som kommer utenfra. Han er svensk jøde og han har jobbet i mange år som guide i Israel. Det er som guide på tidligere Si-Reiser (nå Plussreiser) sine turer til Israel at han er blitt kjent med Indremisjonsforbundet.

− Jeg er veldig glad for å være her. Mange i Israel tror ikke at der er mange venner i Norge. Men jeg kan fortelle dem at det er det. Her er jeg blant venner, sier Segal til forsamlingen.

Hans mor var jøde fra Romania som opplevde at hele hennes familie ble drept i Holocaust. Det var vanskelig for Segal å vokse opp med en mor som hadde en slik traumatisk bakgrunn.

− Følelseslivet hennes var blitt ødelagt i Auschwitz. Hver eneste natt hadde hun mareritt. Noen ganger var jeg redd henne, forteller Segal.

Mørke
Harry Wiig Andersen som kanskje er den nordmann som har besøkt Israel flest ganger, bidrar med en oversikt over jødefolkets og Israels historie.

− Det er flere markeringer i år. Det er ikke bare 70 år siden staten Israel ble gjenopprettet. Det er også 80 år siden Krystallnatten. Den 9. november 1938 ble 500 synagoger brent og flere tusen jøder drept, begynner Wiig Andersen og poengterer at disse 70 årene har vært et liv i sorg og et liv i lovsang.

Han går helt tilbake til GT og det som står om jødefolket som Guds folk og Guds løfter til dem.

− De var spredt i diaspora i mange år. Alle hatet dem. Ingen ville ta imot dem. De måtte gå i den mørke tunellen. Det er mange blodspor i kirkens historie. Korstogenes store blodspor var jødisk. Prester oppfordret til å brenne synagoger. Luther var en av de verste. Han kalte jødene djevelens barn. Og hvordan var det i Norge? Vi kan ikke slå oss på brystet. Grunnloven av 1814 slo fast at jøder ikke hadde adgang til riket, og den 26. november 1942 ble 532 jøder arrestert og deportert med skipet Donau og sendt til Auschwitz, forteller Wiig Andersen.

Til sammenligning nevner han hvordan Danmark under krigen sendte sine jøder i sikkerhet til Sverige.

Harry Wiig Andersen gir en oversikt over jøedenes og Israels historie.

Født på ny
− Men etter 1945 ser man lyset i tunellen. Nå skjer tingene fort. Den 29. november 1947 skulle medlemslandene i FN stemme over om Israel skulle få sitt land tilbake. Under avstemningen svarte 39 ja, 13 nei og 10 blankt. Israel skal få sitt land tilbake. Nå var vedtaket gjort.

Som en kuriositet nevner Wiig Andersen at predikanten Åge Samuelsen visst hadde en rolle i å påvirke de nordiske utsendingene til FN slik at de stemte ja.

− Folk sa: ”Herre, takk for at du i dette øyeblikk har vist at du er vår frelser.” Da de 350 delegatene satt i Independence Hall i Tel Aviv den mai 1948 og Ben Gurion hadde lest uavhengighetserklæringen, sa de: ”Vårt land er født på ny”.

Men etterpå kom det som Wiig Andersen kaller veene, da fem store araberland allerede dagen etterpå angrep Israel. Denne konflikt med nabolandene som ennå ikke løst. Samtidig påpeker Wig Andersen at Israel ligger langt fremme når det gjelder vannforvaltning, vitenskap, teknologi og jordbruk.

Eiendomsfolk
− Hvorfor vedtar FN flere resolusjoner mot Israel enn andre land? Hvorfor er norske medier så ensidig negativ i dekningen av Israel, spørs Kjell Furnes.

Kjell Furnes argumenterer ut fra Bibelen for at jødefolket er Guds eiendomsfolk.

I sitt innlegg argumenterer ut fra Bibelen at jødefolket er Guds eiendomsfolk.

− Gud har to eiendomsfolk, et åndelig eiendomsfolk, som er alle som har tatt imot Jesus som frelser, og et jordisk eiendomsfolk, som er jødefolket, sier Furnes og henviser til 5. Mos 7.

− Det står at jødene var et hardnakket folk. Men det var et redskap for Gud når han skulle gjennomføre sin frelsesplan. Han brukte folket for å gi oss sitt ord, og han brukte det for å gi oss det levende ordet. Du finner ikke et folk som har slik tillit til Gud som det jødiske. Folket har vært spredt for alle vinder. Men Gud har lovet å våke over folket i diasporaen. De skal hjem for å møte sin Messias. Det kan ikke skje i diasporaen. Gud skal ta folket i eie og gi dem landet i eie, hevder Furnes.

I Bibelen finner han 700 løfter til jødefolket og 80 prosent av dem er ifølge ham oppfylt.

Herrens finger
− Den som ikke ser Herrens finger i det som nå skjer med jødene og Israel, må be Herren om å få klarsyn. Det stemmer at jødene skal hjem. Dette folket har gitt meg Guds ord, Jesus, disiplene, Paulus og profetene. På dette grunnlaget kan jeg få bygge min tro, sier Wiig Andersen.

Segal oppfordrer kristne til å reise til Israel.

− Jeg skjønner ikke kristne som ikke har vært i Israel. Etter en tur i Israel får man et annet forhold til Bibelen, sier Segal som en avslutning på Lyngdal Bibelcamps Israelsfest.

 

LYNGDAL: Arbeidet med nytt sanitær- og servicebygg pågår for fullt. FOTO: BYGG TEKNIKK LYNGDAL AS

Bibelcamp med ansiktsløft

Nytt servicebygg venter camperne i Lyngdal.

‒ Årets Bibelcamp får et ansiktsløft og blir dermed litt annerledes. Et nytt sanitærbygg vil være klart før sesongen starter. Det blir bedre forhold, og det er kjekt å kunne utvikle Bibelcampen bygningsmessig, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til Sambåndet.

‒ Når det nye bygget står ferdig, skal det gamle bygget med kiosken rives. I det nye sanitærbygget kommer det toaletter, dusj, kjøkken og en ny butikk, fortsetter Foss.

Lyngdal Bibelcamp har også fått ny, oppdatert nettside – bibelcampen.no. Den første uken på Bibelcampen er Ole Magnus Breivold og John Roger Nesje talere, andre uke er det Erik Furnes og Marit & Irene, tredje uke er det Aud Karin Kjølvik Ringvoll og Johan Halsne, mens den siste uken er det Vegard Soltveit og Glenn Nord-Varhaug som er talere.

Kidzcamp
På Kidzcamp blir det en endring i år. Tidligere har det vært tre aldersdelinger. I år blir det fire: 3‒6 år, 2.‒3. klasse, 4.‒5. klasse og 6.‒7. klasse.

‒ Nytt er også at Kidzcamp vil få Awana-preg. Vi vil ha andakter laget ut fra Awana-materiell. Så blir det tro i hjemmet eller tro i campingvognen. Det blir også Awana-seminar der folk kan få lære om Awana på campen, sier barne- og familieleder i ImF-Ung, Bjarte Vesetvik.

Ungdomscampen
Ungdomscampen vil ha et tema som går over hele campen ‒ troverdig.

‒ Det er fordi vi ønsker å ta et dypdykk i trosforsvar og formidle at Bibelen er en troverdig bok, sier leder for Ungdomscampen, Karianne Hatlevik.

Talerne på Ungdomscampen blir Fredrik Ree, Vegard Hetlebakke og Martin Augestad.

Bookingen for Lyngdal Bibelcamp åpner klokken 24.00 den 4. januar. Foto: Brit Rønningen

Nå kan du bestille på Bibelcampen

De som har tenkt seg på Lyngdal Bibelcamp i år, kan melde seg på fra døgnet skifter fra 3. til 4. januar.

Da åpner bookingen via nettet, på siden http://www.bibelcampen.no.

− Folk kan melde seg på og begynne å planlegge. Etter hvert kommer det ut program. Deler av programmet vil være klart den 4. januar. Vi jobber også med en ny hjemmeside for Bibelcampen, forteller driftsleder Thomas Knutsen ved Lyngdal Bibelcamp til sambåndet.no.

Det er også mulig å booke via telefon fra kl 08.00 i morgen og via e-post.

− Men vi foretrekker via nettet eller telefon, sier Knutsen.

Han begynte som driftsleder i januar 2016.

− Det har vært veldig spennende og mange utfordringer. Jeg trives veldig godt.

− Hvordan går det med det nye servicebygget?

− Det skal etter planen være ferdig til Bibelcampen begynner. Butikken vil komme der, og den gamle butikken skal rives. Det vil bli forskjellig størrelse på badene, og det vil komme et handikap-toalett og et familie-bad.

− Tror du det vil føre til at flere kommer på Lyngdal Bibelcamp?

Vi håper det vil gi den effekten at flere kommer på Bibelcamp. Sanitærforholdene er viktige for om folk kommer. De har vært litt dårlig de siste årene, sier Thomas Knutsen.

Slik blir bibelcampen 2017

Kretsledere sterkt representert, og avslutningen blir samtidig med UL. Bookingen starter 2. januar.

En tredjedel av talerne på 2017-utgaven av Lyngdal bibelcamp er til daglig ledere for kretser tilknyttet Indremisjonsforbundet (ImF). Det gjelder Johan Halsne (Sunnmøre Indremisjon), Arild Ove Halås (Nordmøre og Romsdal Indremisjon) og Marit H. Ådnanes (Indremisjonssamskipnaden). I tillegg er kretsleder Torgeir Lauvås i ImF Rogaland oppført som leirsjef program den første uka (se faktaboks for datoer).

Lokal profil.

Dersom vi for anledningen regner sangevangelistene Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes som én taler (!), er det bare to av de oppsatte forkynnerne som har hovedansettelsesforholdet sitt i ImF sentralt. I tillegg til Stokken og Alnes gjelder det generalsekretær Erik Furnes. Ellers er personalleder i ImF, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, oppført som leirsjef program i uke 30.

Den lokale profilen på talerne styrkes ytterligere av pastor og tidligere daglig leder i ImF-forsamlingen Fredheim Arena i Sandnes, Runar Landro, og forkynner Marie Lode Hornnes i ImF Sør. Bibellærer Ole Magnus Breivoll ved Bildøy bibelskole og fritidsforkynner John Roger Nesje gjør talerlisten komplett.

Kvalitet.

2017 er første året Kenneth Foss har det administrative hovedansvaret for LBC, i egenskap av sin nye stilling som arrangements- og markedsansvarlig i ImF. Foss skal selv være leirsjef program i ukene 28 og 29.

– Er det vanlig med så få sentralt ansatte talere på bibelcampen?

– Det vet jeg ikke. Jeg er opptatt av å bruke våre egne talere, men da tenker vi ikke bare ImF sentralt, men kretser og lokalforsamlinger inkludert. Ellers er jeg opptatt av kvalitet på de som skal være talere. Så er det bra om det er litt variasjon fra år til år. ImF har mange gode talere, både kvinner og menn.

Kenneth Foss kan ellers love egen kidscamp og ungdomscamp hele sommeren, og det blir band og forsangere alle fire ukene. Programmet blir fortløpende oppdatert på bibelcampen.no utover våren.

Booking av rom og leiligheter åpner som vanlig mandag 2. januar. Booking via internett skjer på bibelcampen.no. Man kan også bestille på gamlemåten ved å ringe KVS Lyngdal på telefonnummer 38 33 06 00.

UL.

Nytt av året er at siste del av den siste uka får en konkurrent i form av Ung Landmøte (UL). Den store ungdomsfestivalen i regi av NLM Ung i samarbeid med ImF-Ung er i 2017 besluttet lagt til uke 29, mot vanligvis uke 30. Grunnen er at styringsgruppa for UL har ønsket å slippe kollisjon med verdens største fotballturnering, Norway Cup, på Ekebergsletta i Oslo.

– Hvilken effekt tror du det vil ha for bibelcampen, Kenneth Foss?

– Mest sannsynlig vil det bli litt færre eldre ungdommer. Men for UL vil flyttingen bety flere deltakere. Det lever vi godt med.

– Hva med rekrutteringen til barne- og ungdomsteamet?

– Vi har hatt såpass bra tilgang til søkere de siste årene at jeg tror det skal gå bra, men man vet jo aldri helt sikkert, svarer arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss.

Bibelcampen i godt spor

Leirsjef Anja Ulveseth Heggen melder om god oppslutning på Lyngdal Bibelcamp.

– Første uken har vært flott med gode bibeltimer, kveldsmøte, forsangere som har sunget både solo og ledet oss flott i allsangen, forteller Ulveseth Heggen.

De teller ikke antall på Bibelcampen, men ifølge Ulveseth Heggen har de vært mellom 150 – 200 stykker på møtene og på torsdag var det cirka 180 stykker som var på barnesamling.

God oppslutning
– Fredag, lørdag og søndag var jeg ikke der, men regner med at det da var passert 200 med god margin. Det var også god oppslutning i ungdomscamp med gode samlinger der også.

Ulveseth Hegen vil også skryte av KVS Lyngdal.

– Alt var lagt godt til rette for oss fra KVS Lyngdal drift sin side også.

Den første uken på Bibelcampen har Erik Furnes og Aud Karin Ringvoll hatt bibeltimer og kveldsmøter. Hauge-team og Anne Lise Haddeland med band har stått for sang og musikk. Det har også vært konserter med familien Fjalsett og Mette og Roger Sørensen.

Variert program
– Hva er nytt når det gjelder drift og program?

– Vi har ikke noe nytt i år. Variert program har vi hvert år, drift justerer rutiner men har ingen «revolusjonære» endringer i år. Vi føler vi er inne i et godt spor.

På fjorårets Bibelcamp var det brann på anlegget.

– Brannen har ingen innvirkning på årets camp, fra vår side. Vi har brannvakt både på dag-, kveld- og nattestid som vi alltid har hatt, forteller Ulveseth Heggen.

– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått?

– Folk er fornøyde, velsigna og gir uttrykk for at en eller flere uker på bibelcampen varer hele året, sier Ulveseth Heggen.