Innlegg

LBC: Arrangementsansvarlig Mats Alvheim i KVS Drift er klar til å ta imot booking for campingvogn, bobil og telt. FOTO: Brit Rønningen

Klart for booking for campere i Lyngdal

Nå er bookingen åpnet for bobil, campingvogn og telt på Lyngdal Bibelcamp (LBC).

Mens booking av rom og leiligheter på LBC startet den 6. januar, åpner bookingen for campingvogner, bobiler og telt i dag, tirsdag.

– Bobilområdet er det samme som i fjor. Men det vil være flere sanitære fasiliteter og flere strømuttak, opplyser arrangementsansvarlig Mats Alvheim i KVS Drift til sambåndet.no.

Investeringer

Det er investeringen som han fortalte om da sambåndet.no snakket med ham rett før åpningen av booking i januar.

– Det blir ferdig når bibelcampen starter, sier Alvheim.

– Hva skjer når det gjelder å finne mer areal til campingvogner?

– Det har ikke lykkes med å finne noe alternativ. Det tar tid, men vi jobber med å finne en løsning, sier Alvheim.

Han peker på at det er maks 16 dager i året at det er behov for mer plass til campingvogner.

Plassering
– Er det rabattordning for campingvogn og bobil?

– Det er det ikke, men det er ulik pris som handler om plassering. Det er billigere om du bor nærmest veien, der det er mest støy, enn om du bor nærmest sjøen. Alle prisene finner en når en går inn og booker.

– Hvordan er det med bookingen av leiligheter?

– Det er OK booking på leilighetene. Det er færrest ledige leiligheter i uke 2 og uke 4. Når det gjelder dobbeltrom og enkeltrom, er det god kapasitet alle fire ukene, sier Mats Alvheim.

Fra programmet

Bibeltimer uke 27: Andreas Evensen

Kveldsmøter: Johan Halsne

Konsert: Justified

Bibeltimer uke 28: Jon Roger Nesje

Kveldsmøter: Marit og Irene

Konsert: Sveinung Hølmebakk

Bibeltimer uke 29: Aud Karin K. Ringvoll

Kveldsmøter: Svein Granerud

Konsert: Star of hope.

Bibeltimer uke 30: Erik Furnes

Kveldsmøter: Torgeir Lauvås.

Se flere opplysninger på bibelcampen.no.

LBC: – Alt er i rute med førebuingane til ny sesong på Lyngdal Bibelcamp, melder arrangementsansvarleg i KVS Drift, Mats Alvheim. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Klart for booking til oppgradert bibelcamp

Det skal investerast for nær ein kvart million kroner før komande bibelcampsesong i Lyngdal. Booking av rom og leilegheiter startar torsdag 6. januar.

Styret for KVS Drift AS gjorde vedtak 23. november om oppgradering av det elektriske anlegget på campingområdet, fleire straumuttak på bubilområdet og pålagde brannverntiltak. Til saman er dette kostnadsrekna til 225.000 kroner.

Bubil

Eigen bubilcamp på grusbanen ovanfor møtehallen var nytt av året ved Lyngdal Bibelcamp (LBC).  Arrangmentsansvarsleg Mats Alvheim i KVS Drift stadfestar at ein legg opp til dette i juli 2022 òg.

– Meininga er å ha på plass sanitærfasilitetar og meir straum, seier Alvheim til Sambåndet.

Sjølv om dei fleste bubilar har både toalett og dusj «innomhus», er det ikkje alle som nyttar denne delen av campingkøyretøyet.

– Tanken på litt lengre sikt er å ha eitt eller to toalett og ein dusj som del av bubilcampen. Men det er enno ikkje ferdige planar for dette. Om me ikkje rekk det før komande sesong, kan det vera aktuelt å leiga ein toaletthengar, seier Alvheim.

Camping

I oktobernummeret skreiv me at Mats Alvheim ville utfordra styret for KVS Drift til å leita etter fleire område på eigedomen til KVS Lyngdal som kan nyttast til camping. I 2021-sesongen var ikkje jordet oppe ved matsalen tilgjengeleg, fordi skulen hadde sett det av til økologisk jordbruk.

– Me har diverre ikkje funne fleire plassar for campingvogner enn det me hadde sist sommar, rapporterer Alvheim no.

Nye samtalar

Det betyr at LBC i utgangspunktet vil ha 39 plassar for campingvogner, der nokre av dei òg er lagt til rette for vogner over sju meter. Fredag 10. desember var det eit møte mellom KVS Drift og ImF om disponeringa av jordet.

– KVS Drift skal no på nytt sjå på om dei kan koma med meir areal enn me hadde i sommar, seier marknads- og arrangementsansvarleg i ImF, Kenneth Foss.

Booking

Elles er det slik at bestilling av rom og leilegheiter startar 6. januar. Dei nye elevbrakkene som Sambåndet tidlegare har skrive om, går no inn i LBC-tilbodet under namnet I-internatet. I hovudsak er det dei som har sommarjobb på campen, som skal inkvarterast her, men det vil vera nokre rom tilgjengelege for gjester som måtte ønskje enkeltrom med eige bad.

Dette tyder også at gjester no kan leiga rom på A-internatet. Rom i A-, B- og I-internata kan leigast for eitt døgn, medan rom i D- og G-internata må tingast for minimum tre døgn. Leilegheiter i C, E og F må, som tidlegare, tingast på vekebasis.

– I veke 30 er prisane sett noko ned i von om at fleire vel å koma den veka enn det som har vore vanleg, seier Alvheim.

Utvask

I 2022 blir det elles obligatorisk å tinga utvask og sengetøy, og det må ein kryssa av for som tilval i bookinga. Då lyt ein òg opplysa om kor mange som skal bu på romma.

– Me ønskjer at alle gjester skal oppleva å koma til reine rom og reine dyner og puter, seier Alvheim.

Bookinga av plassar på campingen vonar Alvheim å koma i gong med 21. april.

Mat

På internata A, B, I og G er frukost inkludert. Middag og kvelds kan kjøpast utanom i høvesvis kafeen ved skulen og butikken på campingen. Middagsmenyen vil innehalda både thaimat, fish & chips, taco og pizzabuffet i tillegg til kompe og søndagsmiddag.

– Me vonar at gjestene vel å eta minst ein middag i tillegg til kompenmiddagen, seier Mats Alvheim.

Om programmet er det klart at Kveldsope blir erstatta av eit kafé-tilbod i delar av matsalen etter kveldsmøta.

Programmet (foreløpig)

Bibeltimer uke 27: Andreas Evensen

Kveldsmøter: Johan Halsne

Konsert: Justified

Bibeltimer uke 28: Jon Roger Nesje

Kveldsmøter: Marit og Irene

Konsert: Sveinung Hølmebakk

Bibeltimer uke 29: Aud Karin K. Ringvoll

Kveldsmøter: Svein Granerud

Bibeltimer uke 30: Erik Furnes

Kveldsmøter: Torgeir Lauvås.

Se flere opplysninger på bibelcampen.no.

FORSANGER: Arvid Pettersen i gang som forsanger på Lyngdal Bibelcamp. ALLE FOTO: Brit Rønningen

Den musiserende misjonæren

For Arvid Pettersen er musikk det viktigste av alle unødvendige ting, og musikk har lært ham mye om livet.

LYNGDAL: Det er den første uka (uke 27) på Lyngdal Bibelcamp (LBC), og Arvid Pettersen er forsanger sammen med kona Ragnhild, datteren Josefine og musikkollega og venn Lene-Marie Helland. Etter møtene er han å finne ved et bord i ved inngangen til KVS-hallen. Der er han opptatt med å selge sine album og boka Når sant skal synges, som kom ut i 2020. Mange bibelcampere stopper opp og kjøper album eller bok eller begge deler.

‒ Jeg opplever at jeg er mer misjonær enn musiker, sier han til sambåndet.no.

Og det er sant. Han ikke bare spiller og synger evangeliet, mellom sangene kommer han også med et evangelisk budskap.

 

SAMSPILL: Arvid Pettersen sammen med Lene-Marie Helleland (fra v.), datter Josefine og kona Ragnhild Pettersen.

Stort spenn
På hjemmesiden hans går det frem at han har hatt gleden av å spille i mange forskjellige menigheter og kirkesamfunn, og han har også hatt gleden av å besøke og spille i 20 land. Det har også vært stort spenn i hvem han har spilt for og hvor han har hatt konserter. Han har sunget og spilt i Europaparlamentet, i Parlamentspalasset, i kirker, i fengsler, suppekjøkken, sykehjem og barnehjem, og publikum har bestått av alt fra politiske ledere, næringslivsledere, religiøse ledere, medlemmer av ulike kongefamilier, blant annet i Romania, Makedonia og Belgia, til «vanlige folk». Og nå er han altså på Lyngdal Bibelcamp.

‒ Det er Solveig Hosøy (leirsjef i uke 27) som fikk oss hit. Hun hørte oss da vi sang på en konsert og fikk lyst til å spørre om vi kunne komme, forklarer Pettersen og legger til:

‒ Det er hyggelig å være her.

Akustisk
‒ Hvordan er det å ha musikk felles som familie?

‒ Det er veldig praktisk. Man kan øve hvor som helst. Det er et stort privilegium og fantastisk at de er musikalske og synger og spiller instrumenter.

‒ Hva kan du si om musikken din?

‒ Musikken min er akustisk. Jeg er glad i å bruke ekte instrumenter. Stilmessig spenner det fra klassisk via rock til salmer. Det er bare menneskelige merkelapper. Jeg er opptatt av bibelske temaer og av hvilket bilde av Gud og Guds gjerning som til enhver tid skal frem. Vi blir begrenset hvis vi prøver å fange Den Hellige ånd, sier Pettersen og fortsetter:

‒ Livet er ikke bare åndelig. Du har lovsanger som jeg forstår som sanger til Gud, og du har vitnesbyrd-sanger. Jeg skriver om vår, sorg og barna. Det er naturlig for meg å ta opp ting som ikke er åndelige. Det er et personlig budskap.

BOK: Arvid Pettersen med boka Når sant skal synges.

Samspill
Så må sambåndet.no vente litt, for noen vil kjøpe Når sant skal synges og at Pettersen skal signere boka.

‒ Hva vil du si om «Når sant skal synges»?

‒ Gjennom 20 år har jeg notert tanker om musikk og tro basert på Bibelen og egne tanker. Nå er det blitt bok.

‒ Og hva er du kommet frem til?

‒ Musikk har mye å lære oss om livet og samspill mellom mennesker. I et orkester har alle en unik lyd. Mennesker skal være annerledes. Det var en med Downs syndrom som sa: Alle er annerledes. Musikk er flerstemt. Hvis alt høres ut som en fløyte, vil det høres ut som en pipekonsert. Eller hvis alt høres ut som en tuba, vil det høres ut som en elefantflokk. Det er helt nødvendig at alle er annerledes, men samtidig samstemt. Alle gode musikere er gode til å lytte til hverandre.

Viser
Pettersen har også gitt ut et nytt album, Livets seilas.

‒ Det er bare norske tekster. Jeg har skrevet om temaer. Det er noen nye sanger og noen som ikke er nye. Jeg vil si det er viser. Noen sanger er om skaperverket. En sang, Jeg glemmer aldri deg, er dedikert til en jente som døde av narkotika og som bodde hos oss en periode. Det er mye alvor i noen av tekstene, forteller Arvid Pettersen.

PIONERER: Jeanette Risdal (t.v.) og Åshild Skjørestad er blant de første campinggjestene som tok i bruk den nye standplassen på Lyngdal Bibelcamp. FOTO: PETTER OLSEN

Trives på ny bobilcamp

Den nye bobilcampen til Lyngdal Bibelcamp fungerer godt, skal vi tro to familier med lang fartstid på campen.

LYNGDAL: Mandag 12. juli, i uke to av 2021-sesongen på Lyngdal Bibelcamp (LBC), får sambåndet.no lov til å forstyrre familiene Risdal og Skjørestad midt i middagen. De har fått plass til henholdsvis bybobil og campingvogn på den nye bobilcampen på den gruslagte ridebanen bak KVS-hallen.  

Lang fartstid

Jeanette Risdal kan fortelle at det er den 19. sesongen hun og ektemann Svein er på LBC. Familien er fra Hommersåk i Riska bydel i Sandnes kommune. Ved middagsbordet diagonalt overfor henne sitter sønnen Ruben. 

– De tidligere årene har vi vært nede på selve campingplassen. Bortsett fra de to første årene – da vi leide leilighet – har vi bodd i campingvogn, sier Jeanette Risdal.

– Hva synes dere om å komme opp hit?

– Det var litt langt borte fra det andre – fra doene og dusjene – men det var helt greit, vi har det veldig fint her oppe også. Det er fredelig.

– Dere bruker ikke do og dusj i bilen?

– Vi bruker sanitæranlegget også, sier Risdal.

Strøm og vann

– Er det noe det er kortere til her enn der nede?

– Det er kanskje kortere til møtesalen, sier Risdal ettertenksomt.

– Har dere orientert dere om de tekniske tingene her oppe?

– Ja, vi bruker strøm, og så er det vann i vannslangene. Vi bruker vannkanne for å fylle vann på tanken i bilen, for det er klattete å rigge ned bilen for å kjøre bort.

Avløp

Etter intervjuet får sambåndet.no bekreftet fra driftsleder Mats Alvheim at det også er mulig å tømme «gråvann», altså vann som er brukt til vask, i en sluk på grusplassen. Toalettanken tømmes på baksiden av serviceanlegget nede på sletta.

– Synes noen det er tungt å bære toalettanken ned dit, er det bare å ringe drift, så kjører vi tanken ned med firehjulingen, sier Alvheim. 

For familien Risdal er det altså første sesong med bobil. 

– Det var bedre plass i vogna, sier Jeanette Risdal om forskjellen.

Den dagen sambåndet.no er på besøk, er de bare to i bilen.

– Men i helgen var vi fire. Det gikk veldig fint det også, og så hadde vi ikke prøvd det før, sier Jeanette Risdal.

Booking

Som Sambåndet har meldt både på papir og nett, er det denne sesongen nødvendig å booke plass på forhånd, uansett hvordan man skal bo. Jeanette Risdal er godt fornøyd med det.

– Da var vi jo sikre på at vi fikk plass. Vi hadde fått med oss informasjonen – hvis vi følger med på eksempelvis Facebook, får vi jo det med oss. Jeg synes det var en kjempegrei ordning.

– Fungerte det da dere kom – var det satt av plass til dere?

Ja, det var det, men ikke akkurat slik at «du skal stå der». Her oppe er det ikke slik. Vi kunne velge. 

Savner Eden

Familien Risdal kom til Bibelcampen fredag 9. juli og blir til søndag 18. juli.

– Det varierer litt, men vi pleier å være cirka en uke. Så reiser vi videre etterpå. 

Sønnen Ruben legger til at savner ungdomslokalet Eden som sted å henge, ikke minst når det er dårlig vær. Som Sambåndet også har skrevet, er Eden stengt som «hengested» dette året, av smittevernhensyn. I stedet er det kiosk der. 

LANG FARTSTID: Jeanette Risdal (t.v.) og Åshild Skjørestad er for veteraner å regne når det gjelder Lyngdal Bibelcamp. FOTO: PETTER OLSEN

Campingvogn

Middagsgjester utenfor bybobilen denne dagen er Åshild Skjørestad og sønnen Joar. Far Oddgeir Skjørestad er, i likhet med Svein Risdal, på jobb.  

– Vi er i grunnen ganske enige med det som Jeanette har sagt, konstaterer Åshild Skjørestad.  

De bor i campingvogn på den nye standplassen.

– Vi har alle fall vært på LBC i 25 år, litt av og på. Noen år da vi har vært på langferie, har vi ikke vært her, forteller Skjørestad.

Sønnen Joar skyter inn at det nå er tre-fire år siden sist.

– Hvordan var det å komme tilbake?

– Veldig gildt. Veldig gildt å se folk og å komme på møter. Det er det som er Lyngdal. Det er jo sommer, sier Åshild Skjørestad. 

Sosialt og åndelig

Jeanette Risdal bekrefter at det er kjekt med det sosiale.

– Det er mange andre fra Hommersåk her. Vi pleier å passe på at vi reiser hit omtrent på samme tid. Ungdommene har mange de kjenner fra før av, og det har vi voksne også.

Risdal setter også stor pris på programarbeidet.

– Det er enormt kjekt å gå på møter og få det åndelige påfyllet, som vi ikke ellers pleier å få om sommeren. Det er en veldig viktig grunn til at vi kommer hit. Og nå når det har vært et slikt merkelig år, hva vi satt enda mer pris på det. Å synge sammen, for eksempel. At det var lov her nå, var veldig kjekt.

– Til forskjell fra Justøyfamiliens Bibelcamping?

– Ja, det er litt skummelt også, men vi håper det går bra, sier Jeanette Risdal.  

DANSKER: Danske Jens og Ingrid Thomsen har det fint på Lyngdal Bibelcamp. BEGGE FOTO: Brit Rønningen

Godt å være dansk på Lyngdal Bibelcamp

Klar Kristusforkynnelse, fin natur og fantastiske mennesker trekker danske Jens og Ingrid Thomsen til Lyngdal Bibelcamp.

LYNGDAL: Etter bibeltimen på fredag i uke 27 på Lyngdal Bibelcamp (LBC) treffer sambåndet.no på ekteparet Jens og Ingrid Thomsen fra Danmark og blir med dem bort til campingvognen deres for å høre mer om deres forhold til LBC.

De begynner med å fortelle at de har vært gift i 49 år og har vært kristne hele livet. Ingrid jobbet i et bofellesskap for utviklingshemmede før hun ble pensjonist, mens Jens har vært melkebonde.

Tips
‒ Vi var med og starte den første bibelcampen i Danmark, på Hvide Sande i Vest-Jylland, som begynte i 1968. Det kom også nordmenn dit. I 2007 hadde vi lyst til å gjøre noe annet, sier Ingrid.

Noen av nordmennene som de ble kjent med, var Flekkerøyguttene og Ragnar Ringvoll (nåværende kretsleder i ImF Sør). Flekkerøyguttene skulle komme til Danmark i 2008. Under planleggingen i 2007 tok Thomsen kontakt med ImF for å høre om de kjente til en bibelcamp i Norge. ImF kunne selvfølgelig tipse dem om Lyngdal Bibelcamp.

‒ Da Ragnar Ringvoll hørte at vi skulle til Lyngdal, ble han helt i hundre, husker Ingrid.

Og dermed var det gjort. Siden 2007 har de hver sommer tatt en tur til Lyngdal for å være med på Bibelcampen.

Fantastisk
‒ Rektor ved KVS Lyngdal, Ståle Andersen, og familien hans har vært fantastisk til å ta imot oss, skryter Jens.

De kom torsdag 8. juli og skal være til onsdag 21. juli. I uke 28 er det Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes som taler på kveldsmøtene.

‒ Vi vil være her når Marit og Irene er her. Vi gleder oss til det, sier Ingrid.

‒ Hva er det som gjør at dere kommer til Lyngdal Bibelcamp år etter år?

‒ Det er klar Kristusforkynnelse. Det er fin natur og fantastiske mennesker på Bibelcampen, forklarer Jens.

‒ Det er en fantastisk campingplass. Vi får alt vi trenger her, legger Ingrid Thomsen til.

TROVERDIG: - Bibelen er troverdig når den sier at du er kjent og elsket av Gud, fremholder Vegard Hetlebakke i bibeltime på Ungdomscampen. BEGGE FOTO: Brit Rønningen

Med ImF-Ungs visjon som tema på Ungdomscampen

Den første uken på Ungdomscampen gjør de unge et dypdykk i hva det vil si å kjenne Jesus.

LYNGDAL: Vegard Hetlebakke er bibeltimeholder på Ungdomscampen den første uken på Lyngdal Bibelcamp (LBC). Han tar utgangspunkt i den første delen av ImF-Ungs visjon: Å kjenne Jesus.

‒ I Bibelen får vi bli kjent med Jesus, det levende ordet om Jesus. Da skjer det noe i hjertene våre. Det er troverdig, og det har kraft til å forandre mennesker, sier Hetlebakke.

Men det er ikke bare snakk om at vi skal kjenne Gud.

Redningsmann
‒ Hagar i 1. Mos kalte Gud: «Du er en Gud som ser.» Gud ser meg og kjenner meg. Ja, Gud vil først og fremst kjenne deg, fortsetter Hetlebakke.

Fra Powerpoint-presentasjonen trekker han fram et bilde fra historien om Narnia. Det viser Edmund som er lurt av heksa og sitter i fangenskap.

‒ Hva har du mest lyst på i denne verden, spør Hetlebakke og svarer selv:

‒ Du kan bli lurt og satt i fangenskap idet du prøver å få det du har mest lyst på. Edmund kan være et bilde på alle mennesker. Vi vendte oss alle hver vår vei og er alle i fangenskap. Vi trenger en redningsmann.

ARRANGEMENTSKONSULENT: Ragnhild Naterstad i ImF-Ung.

Visjon
Arrangementskonsulent i ImF-Ung, Ragnhild Naterstad, forteller til sambåndet.no at det alltid pleier å være tema på Ungdomscampen.

‒ I år er det ImF-Ungs visjon som er tema, og den preger Ungdomscampen ved at den blir tatt opp i forkynnelsen i bibeltimene, sier Naterstad. 

ImF-Ungs visjon bygger igjen på visjonen til ImF-eide Awana Norge – om at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.

I uke 28 er det å elske Jesus som blir tatt opp, mens i uke 29 er det å tjene Jesus som er tema. Dermed er de tre verbene i visjonen «brukt opp», mens Bibelcampen jo teller fire uker.

Ære

I uke 30 handler det om å ære Jesus.

‒ «Å ære Jesus» står ikke i visjonen. Hvorfor har dere valgt det som tema den siste uken?

«Ære» er et begrep som åpner opp for å se nærmere på hva det konkret betyr å leve som kristen. Det kan hjelpe oss til å løfte blikket og vise oss at vi lever for noe større enn oss selv, forklarer Naterstad.

Kjærlighet
I bibeltimen er Vegard Hetlebakke også inne på det å leve for noe mer enn seg selv.

I Joh 17,3 står at det evige livet er at vi kjenner Jesus. Det handler om mer enn her og nå, men evig liv, sier Hetlebakke.

Så spør han hvem det er vi får kjenne, når vi får kjenne Jesus.

Jesus oppfylte lovens standard for oss. Det betyr at vi er Guds arvinger, Guds sønner og døtre. Dette er ekte kjærlighet. Han ser alle ting, og han ga livet sitt for oss. Jesus er mange ting, men først og fremst vår redningsmann. Han griper tak i oss når vi ikke klarer oss selv. Å kjenne Jesus er livet, fremholder han og slår fast:

Å kjenne Jesus handler om å la seg elske av ham og tro på ham. Først og fremst er du kjent og elsket av Gud. Det er der vi må begynne.

ARRANGEMENTSANSVARLIG: Mats Alvheim, arrangementsansvarlig i KVS Drift AS, er glad for at mange har lyst til å komme på Bibelcampen. I ukene 28-29 er det fullt. FOTO: Brit Rønningen

Bibelcamp med smidigere smittevernstiltak

I år er det ikke så strengt med smittevern på Lyngdal Bibelcamp som det var i fjor.

LYNGDAL: ‒ Det litt lettere og mer normalt i år, fastslår Solveig Hosøy som er leirsjef den første uken (uke 27) på Lyngdal Bibelcamp (LBC).

Hun var også leirsjef på fjorårets Bibelcamp. Da var det mer krav til smitteverntiltak og mer rengjøring. Blant annet måtte stolene vaskes etter hvert møte. Det er ikke nødvendig i år siden Bibelcampen kan arrangeres i tråd med trinn tre i gjenåpningen av samfunnet.

I år blir fellesområdet vasket flere ganger om dagen, og man må bruke håndsprit når en går på møte. I fjor måtte en sjekke inn på hver samling ved å skanne en QR-kode før en gikk inn, mens man i år bare må melde seg på møter og samlinger ved hjelp av den ImF-utviklede appen Meet 316.

‒ Det er litt spesielt den første uken på Bibelcampen. Funger alt som det skal? Hvor mange kommer? Utover uken er vi kommet inn i det, sier Hosøy når Sambåndet møter henne tidlig i uke 27.

Apparat
‒ Hva kan du si om apparatet rundt Bibelcampen?

‒ Det er et veldig stort apparat som skal til for at det skal bli Bibelcamp. Du har ansatte på Ungdomscampen, Kidzcampen og voksencampen. Så har du de som jobber i butikken og teknikere og forsangere. Men alt er gjort klart på forhånd. Vi kommer til duk og dekket bord. Teknikerne er klare, stolene er satt ut, og campingplassen er gjort klar, forteller Hosøy.

Når hun prøver å regne på det, kommer hun frem til at det er cirka 30 mennesker i sving utenom de som er ansatt i ImF.

ARBEIDERSAMLING: I starten av en uke på Bibelcampen møtes alle de som har sommerjobb på campen den uka. Leirsjef i uke 27, Solveig Hosøy, til venstre. FOTO: PETTER OLSEN

Mats Alvheim har sin første sesong som arrangementsansvarlig i KVS Drift AS og dermed også driftsleder for LBC.

‒ Vi er veldig glade for at vi klarer å gjennomføre og ha møter, og det er veldig spennende og kjekt å se at så mange har lyst til å komme på Lyngdal Bibelcamp, sier Alvheim.

 Booking
‒ Hvordan har folk tatt imot at det er forhåndsbestilt booking?

‒ Ja, det er nytt i år at alt skjer gjennom booking, både camping, telt og bobil. Det virker som de fleste har forstått at de må det. Det har vært få telefoner, svarer Alvheim.

Han opplyser at i ukene 28-29 er camp, telt og alle rom utenom dobbeltrom, opptatt.

‒ Det er leit når vi må si «beklager, det er helt fullt», men vi har den plassen vi har. De som har bestilt, har sikret seg plass. Bobil er det enkleste å komme på en drop-in. Utfordringen er strøm. Vi har 20 kontakter og lagt til rette for 20 bobiler. Alle plassene er opptatt, forteller Mats Alvheim.

HINDERLØYPE: Linus Hatlem i hinderløypen. ALLE FOTO: Brit Rønningen

På sporet av noe gøy

Lyngdal Bibelcamp skal være familievennlig, og hva er mer familievennlig enn at familien deltar på sporløp sammen?

Det er ettermiddag på Bibelcampen. Familier samles i KVS-hallen for å være med på sporløp. Leken består av ti poster. Leder for Kidzcamp i uke 27, Ellinor Haugland, opplyser til sambåndet.no at det er 23 lag som har meldt seg på sporløp.

Helge Hatlem er sammen med sønnen Linus og vennen Stig-Einar Sørensen på et lag.

‒ Vi er Moldegjengen, to vennepar. Du må få med deg at herrene stiller opp, mens damene er på jobb. Noen av dem er med-ledere på sporløpet. Vi ble oppfordret til å være med, forteller Sørensen.

‒ Vi har vært på Bibelcampen 12-13 år på rad. Linus som er 14 år, har vært med siden han var liten, sier Hatlem.

‒ Vi er på Bibelcampen fordi ungene trives så godt her, forklarer Sørensen.

Kreativt
Første post i sporløpet er å ta det mest kreative lagbildet. Sørensen og far og sønn Hatlem stiller seg opp så kreativt de kan foran fotografen.

Foran neste post er det litt kø. Der er oppgaven å få fotballen i mål. Det klarer alle tre på laget.

Post tre går på å huske gjenstander som de får se i et minutt før de blir dekket over av et pledd.

‒ Der var en flaske, begynner Linus,

‒ Og karameller, fortsetter Sørensen.

‒ Solbriller, sier Hatlem.

De ramser opp, og de klarer å huske alle gjenstandene.

KRAMELLER: Stig-Einar Sørensen (til v.), Linus Hatlem og Helge Hatlem prøver å gjette hvor mange karameller det er i boksen. Ane Karidatter Sørensen venter på svar.

Sko-kast
Så blir det action på neste post, for der skal deltagerne kaste skoen sin så langt de kan. De får to forsøk. Resultatet for Sørensen og far og sønn Hatlem er cirka 15 meter.

Halvveis i løpet er det om å gjøre komme på flest mulig navn på en bestemt bokstav. Det begynner med bokstaven y.

Awana-konsulent Cecilie Skår i ImF-Ung står klar på neste post for å forklare det som skal skje der. Her er det en hinderløype som deltakerne skal gjennom på kortest mulig tid. Flere får problemer med siste hinderet der en skal kaste ringer og treffe pinnene i et ringspill. Ved første treff har en fullført løpet. For Linus går det ikke lang tid før han treffer en pinne, men far Hatlem strever med å treffe.

Karameller
Det er gjensynsglede på syvende post. Sørensens datter Ane Karidatter er der og forklarer oppgaven. Den er ikke helt enkel. På stolen ved siden av henne er det en boks full av karameller. Far og Hatlem og sønn skal gjette hvor mange karameller det er i boksen. De studerer hvordan karamellene ligger i boksen og prøver å telle hvor mange karameller det er i lengden og bredden og høyden.

‒ Vi tipper at det er 176 karameller, røper Sørensen overfor sambåndet.no.

Gøy
Da er neste post lettere. Det gjelder å lage en så lang snor som mulig av sko og skoreimer og annet man har for hånden. Sørensen og Hatlem og sønn må av med skoene og trekke ut skoreimene og legge dem utover gulvet, i tillegg til mobiltelefon og jakker. Linus river opp noe papir. Sluttresultatet blir 13,6 meter.

‒ Den kunne blitt lenger hvis vi hadde tatt ut skosålene. Og Linus glemte å ta av seg jakken, registrerer Sørensen.

Fleip eller fakta

Nestsiste post går raskt unna. Det er stafett. Helge Hatlem løper bakover så fort han kan, mens Stig-Einar Sørensen hinker av gårde, og Linus avslutter med å løpe vanlig i full sprint.

Til slutt får hjernen noe å arbeide med da de på siste post skal finne ut om en opplysning er fleip eller fakta.

‒ Det var gøy, oppsummerer Linus Hatlem etter vel gjennomført sporløp.

‒ Og hvilken post var gøyest?

‒ Hinderløypen var den gøyeste, synes han.

Som normalt
Teamleder Ellinor Haugland er fornøyd med oppmøtet til sporløpet og på Kidzcamp for øvrig.

‒ På møtene har vært det rundt 140 barn. Det er flere enn det bruker å være den første uken, og det er fint at det er så mange barn. Det er derfor vi er her, sier Haugland.

I fjor var det bare to barnegrupper, og man måtte bruke møteteltet til samlingene. I år er det fire barnegrupper, slik som det er til vanlig.

‒ Vi arrangerer barnemøter så godt som normalt, opplyser Haugland.

Betyr noe

Det er tredje året hun er leder på Kidzcamp. Første året var hun vanlig leder, andre året var hun andaktsholder og i år er hun teamleder. Med henne er det 14 ledere på Kidzcamp.

‒ Det er gøy å jobbe med barn og fortelle dem om Jesus, og det er godt å ha en jobb som betyr noe for andre. Så er det spennende å være teamleder, og jeg har et team med gode ledere, sier Ellinor Haugland. (Og til alle dem som lurer: Ja, hun er datter av leder for Tro & Medier, Jarle Haugland.)

Publisert mandag: Ny veileder endrer ikke regler for ansettelser ved kristne friskoler.

VENNETREFF: Vennene Solveig Leithaug og Arvid Pettersen spiller sammen på kveldsmøte på Bibelcampen. Begge foto: Brit Rønnigen

Overraskelsesbesøk på Bibelcampen

Midt i en turné tar Solveig Leithaug seg tid til å besøke Lyngdal Bibelcamp og treffe sin gode venn Arvid Pettersen med familie som er forsangere på Bibelcampen.

LYNGDAL: På kveldsmøtet den første tirsdagen på Lyngdal Bibelcamp får deltakerne et overraskelsesbesøk av Solveig Leithaug. Det er forsanger Arvid Pettersen med kone Ragnhild og datter Sofia, som er skyld i overraskelsen. Leithaug bekrefter dette overfor Sambåndet etter kveldsmøtet.

‒ Jeg er på Bibelcampen for å være med Arvid og Ragnhild. Vi er gode venner, sier hun.

Grunnen til at det lot seg gjøre, er at Leithaug er på Norgesturné fra 2.–24. juli. Frem til 13. juli er det en liten pause i turneen. Da skal hun ha konsert i Sarons dal Arena i Kvinesdal, ikke så langt unna Lyngdal.

Navnesøstre
Kveldsmøtet begynner med at hun synger Lean On the Everlasting Arms, og gitarspillet får det til å svinge bra. Senere synger hun Give me Jesus. Leirsjef Solveig Hosøy inviterer henne til en sofaprat på scenen.

‒ Vi er navnesøstre. Jeg føler at jeg kjenner din bror, Bjarte, bedre enn deg, men jeg skal være oppkalt etter deg, forteller Hosøy og får frem at Solveig er vel så kjent som sin bror.

Musikk
Leithaug er oppvokst på Frekhaug der foreldrene arbeidet på Nordhordland Folkehøgskole. 18 år gammel debuterte hun med utgivelsen Askepott. Siden har hun jobbet med musikk som sanger, gitarist og låtskriver, og hun har vært innom flere ulike musikkstiler fra country, visesang, americana og jazz til mer keltiskinspirert musikk. Hun har bodd over 25 år i USA og holder i dag hus i Nashville og samarbeider blant andre med Bill Gaither.

‒ Jeg er preget av amerikansk musikk, erkjenner Leithaug overfor Sambåndet.

NAVNESØSTRE: Leirsjef Solveig Hosøy intervjuer sofagjesten Solveig Leithaug.

USA
Under intervjuet i sofaen vil Hosøy vite hvordan det er å bo i USA.

‒ Det er mange ting som er fint med USA, starter Leithaug med å svare.

Det hun ikke nevner, er det som hun forteller om i et intervju med Vårt Land i februar i fjor. Der går hun blant annet inn på det vanskelige ekteskapet og bruddet med den amerikanske predikanten Ken Henderson, som i over et tiår hadde hatt et skjult, eskalerende rusproblem med amfetamin og alkohol. De ble skilt i 2008.

På spørsmål fra Sambåndet om hva hun synes om Bibelcampen, sier Leithaug at det er kjempekoselig å være der.

‒ Jeg har mange gode venner her.

Troen
Hva slags forhold har du til Indremisjonsforbundet og Bibelcampen?

‒ Jeg kjenner godt til det, for jeg er vokst opp på bedehuset. Men det er første gang jeg er på Bibelcampen.

Det er ikke bare Sambåndet som vil snakke med Leithaug etter kveldsmøtet. En deltaker kommer og forteller Leithaug at hun husker henne da hun var på Bibelcampen for noen år siden.

‒ Jeg tror ikke det var på Bibelcampen. Jeg har vært i Lyngdal, men jeg tror det var i en kirke. Men jeg skal ikke påstå at jeg har rett, sier Leithaug til deltakeren før hun går over til Sambåndets siste spørsmål.

‒ Hvordan vil du si at troen din har utviklet seg?

‒ Kjernen ligger der like fast, men jeg er ikke barn lenger. Jeg har fått mye mer erfaring. Troen betyr mye for meg, og sangen Give me Jesus betyr mye for meg. Det er det kjæreste jeg har, ikke troen, men Jesus, fremholder Solveig Leithaug.

APP: Det ligger an til å bli en mer normal bibelcampsesong i år enn i fjor, men man må fortsatt bruke appen Meet316 for å melde seg på møter og samlinger. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Tror på mer normal sesong på Lyngdal bibelcamp

OPPDATERT På årets Bibelcamp blir det mest sannsynlig mulighet for to kohorter på 500 mennesker hver. Folk må bruke appen Meet 316 for å melde seg på møtene.

18. juni gikk regjeringen til trinn tre i gjenåpningen av samfunnet, og årets sesong på Lyngdal bibelcamp planlegges etter reglene for denne delen av gjenåpningsplanen. Som i fjor blir også årets Bibelcamp preget av koronarestriksjoner, men altså ikke i samme grad som i fjor.

Kidzcamp kan arrangere nesten som normalt. Vi trenger ikke møteteltet som vi hadde i fjor, og vi deler som vanlig i fire grupper, men vi dropper barnetoget, og barna får ikke synge på kveldsmøtene, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

To kohorter
Når det gjelder Ungdomscampen, kommer ikke Eden til å være oppholdssted for ungdom. Dette på grunn av at det fortsatt vil være smittevernrestriksjoner for de over 20 år. Det blir kun kiosk i Eden. Som i fjor vil det på kveldstid i hallen bli arrangert diverse for ungdom.

På hovedcampen er det etter reglene for trinn tre i gjenåpningen, lov til å samle 1000 mennesker fordelt på to kohorter på 500 med tilviste plasser. I møtesalen blir det krav om 1 m avstand mellom de som ikke kommer fra samme husholdning, men det gjelder ikke for Kidzcamp.

Når det gjelder allsang, har det vært anbefalt to meters avstand. Nå er det åpnet for 1 meter under allsang.

Vi kommer til å begynne med én kohort den første uken og så åpne opp for to kohorter den andre uken. Med erfaringen fra tidligere kommer vi ikke opp i 1000 deltagere, så alle som vil på møter, vil få plass, forteller Foss.

Meet 316
Appen Meet 316 som ble brukt under fjorårets bibelcamp, må folk også i år laste ned og bruke.

Men i år må man bare bruke appen for å melde seg på møter og samlinger. Det er ikke nødvendig å melde seg på måltider. En trenger heller ikke å scanne QR-kode når en møter fram, slik en måtte i fjor, sier Foss.

Kenneth Foss oppfordrer folk til å bruke appen, fordi det letter administrasjonen. Om man av ulike årsaker ikke kan bruke den, vil det også bli tilbud om en manuell påmelding idet man møter opp til samlingene. Da vil navn og telefonnummer bli skrevet opp.

Smitte
I Lyngdal kommune har det vært smitte de siste ukene. Derfor venter kommunen med å innføre trinn tre i gjenåpningen til den 27. juni. I en pressemelding fra Lyngdal kommune går det også frem at om smitten øker, vil kommunen vurdere å innføre ny lokal forskrift.

Smittevernlege Ehsan Rajabian i Lyngdal kommune vil overfor sambåndet.no ikke spekulere om hvor sannsynlig det er at Lyngdal Bibelcamp kan arrangeres i tråd med trinn tre i gjenåpningen.

Vi må gjøre vurderinger fortløpende. Ingen kan forutsi situasjonen i kommende uker. Følg kommunens nettside for oppdatert informasjon, skriver han i en e-post til redaksjonen.

Kenneth Foss regner i det lengste med at det blir en mer normal sesong på Bibelcampen i år i forhold til i fjor, selv om det også i år blir en meter avstand og spriting. 

– Men vi er klar til å snu oss rundt om vi må forholde oss til strengere regler enn trinn tre, sier Foss.

Oppdatert 28. juni: 26. juni besluttet kriseledelsen at også Lyngdal kommune går til trinn tre i gjenåpningen, fra og med søndag 27. juni kl. 12. I sin vurdering la smittevernlege Ehsan Rajabian til grunn situasjonen i hjemmetjenesten, hvor det ikke er påvist flere smittetilfeller. Generelt er det kontroll på smitten, og smitteveiene er tilknyttet isolerte klynger. Faren for villsmitte vurderes derfor i øyeblikket som svært liten. I en pressemelding fra Lyngdal kommune anmodes befolkningen likevel om å være forsiktige.

Les også: Flere drop inn-plasser på Lyngdal Bibelcamp.

SIKKERHET: Lyngdal bibelcamp jobber nå med å tilpasse seg strengere krav til brannsikring fra nyttår. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Måler opp campingplassen

Lyngdal bibelcamp gjør nå et arbeid for sikre at man ikke mister campingtomter som følge av nye og strengere avstandskrav fra 1. januar 2022.

I januarnummeret skrev Sambåndet om en høring der regjeringen foreslo å dele opp campingplasser i parseller (se faktaboks). Området mellom parseller, og mot områdene utenfor campingplassen, skal utgjøre branngater. Hensikten er å hindre brannspredning fra ett område på campingplassen til et annet.

Vedtatt

26. mars ble et lovforslag – proposisjon – om dette sendt til Stortinget, og 28. mai ble lovforslaget enstemmig vedtatt. Det skal nå utformes en forskrift. Detaljene kan komme allerede i sommer, og det vil da bli ny høring. De nye reglene skal etter planen tre i kraft 1. januar 2022.

Dette er slutten på en sak som startet høsten 2013 og som Sambåndet har fulgt tett med bakgrunn i at ImF eier Lyngdal bibelcamp (LBC). I tillegg til inndeling av campingplassen i parseller skal avstanden mellom de enkelte tomtene i hver parsell økes fra dagens tre til fire meter. Avstandskravet var på høring i 2019.

Nye tiltak

Det er avklart at utvidet avstand gjelder for nye tiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) definerer nye tiltak som utvidelse av campingplassen med nye plasser, legging av ny infrastruktur (vann, avløp, strøm) og utskiftning av eksisterende. Gjøres det endringer bare på en del av campingplassen, vil de nye reglene bare gjelde for den delen.

Mindre endringer vil ikke være omfattet. Det gjelder utskiftning av campingvogn på en plass eller bytte av eier/leietaker, når vognen tas ut midlertidig eller ved bygging av ny platting eller reparasjoner.

Regelendringene skal altså ikke ha tilbakevirkende kraft. Det innebærer at vogner med spikertelt eller isolerte fortelt som er plassert med tre meters avstand med tillatelse fra kommunen, fortsatt kan bli stående slik de gjør i dag.

Tomter

BOOKING: I år må også campinggjester med campingvogn, bobil eller telt booke plass på forhånd. Gjestene velger f.eks. tomt J 12 på de dager de ønsker, og får opp den prisen som gjelder. ILLUSTRASJON: LYNGDAL BIBELCAMP

LBC har per i dag 36 drop inn-plasser og 50 helårsplasser. Innen 1. januar vil resterende plasser på området som kalles camping vest, bli målt opp utfra tremeterskravet. Dersom dette ikke blir gjort innen nyttår, ville campingplassen stått igjen med ca. ti færre tomter. Det bekrefter arrangementsansvarlig i KVS Drift, Mats Alvheim, som også er driftsansvarlig for LBC, overfor Sambåndet. Målet er å komme opp i 50 drop inn-plasser i tillegg til de 50 som er helårs.

Statssekretær Heidi K. Nakken i KMD opplyste på et webinar 14. april at de enkelte kommunene også kan gi «etterfølgende tillatelse til en eksisterende plassering», altså før 1. januar 2022, «hvis den finner det forsvarlig».  

Sesong

Mats Alvheim opplyser at det er gjennomført befaring med Lyngdal kommune og brannvesenet. Foreløpig tilbakemelding er at LBC er godt innenfor dagens regelverk med tre meter mellom vognene. LBC er likevel blitt oppfordret til å søke kommunen og godkjenning. En brannkonsulent er i den forbindelse i gang med å lage en rapport.

– LBC ønsker å framstå mer som en campingplass og ikke bare en bibelcamp. Det betyr at vi ønsker å utvide sesongen i begge ender av de fire ukene med bibelcamp, sier Alvheim.

Eksempelvis vil det være helgevakt på campingen fra påske til høstferien, men butikken vil ikke være åpen hele den perioden. Allerede i dag er det også mulig å bruke plassen som bobilparkering for kortere opphold.