Tag Archive for: Mats Alvheim

LYNGDAL: I år legges det opp til turer i nærområdet under Lyngdal bibelcamp. Dronebildet er fra 2018. FOTO: Rugsland Byggtjenester AS

Bibelcamp med turer på programmet

Neste uke begynner Lyngdal bibelcamp. Nytt i år er fast seminar hver onsdag, to-tre turer hver uke og litt program på kafeen noen kvelder i uka.

– Vi er klare til å ta imot folk, og vi ønsker gjøre en slik jobb at folk koser seg og trives og har lyst til å komme igjen neste år. Det sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i Indremisjonsforbundet (ImF) til sambåndet.no.

Han snakker om Lyngdal bibelcamp (LBC) som starter neste uke.

Booking
Når det gjelder booking til årets sesong. opplyser arrangementsansvarlig Mats Alvheim ved KVS Lyngdal at det ligger bra an, men at det er litt færre bookinger enn i fjor.

– Når det gjelder campingplassen, begynner det å bli ganske fullt, men det er litt ledig i begynnelsen og på slutten av Bibelcampen. På rom og leiligheter er det ledig alle ukene, sier han.

Seminarer
I år blir det ifølge Foss noe nytt på programmet. Det blir fast seminar klokken 16-17 hver onsdag.

– Vi har hatt seminar tidligere, men det har vært mer sporadisk, forteller Foss.

Den første uken er Runar Landro seminarholder om teamet «En farfar i livet!» – om trosformidling i hjemmet, med vekt på besteforeldrenes bidrag. Andre uke vil Gunnstein Nes ha seminar med overskriften «Hva er det med Israel?», mens det blir seminar ved Ingvald A Kårbø den tredje uken med tittelen «Hverdagskallet». Siste uke vil Sverre Bøe ha seminar om temaet «Én bibel–mange oversettelser».

Det tidligere 55+, senere Kveldsåpent, som de siste årene har vært kafé uten program, vil i år ha litt program tirsdag, torsdag og lørdag.

AGDER: Lyngdal er et godt utgangspunkt for turer. Dronebildet er fra 2018. Foto: Rugsland Byggtjenester AS

Tur og basar
– Nytt er også at vi vil prøve å arrangere to-tre turer hver uke midt på dagen. Vi tenker det er positivt å gjøre noe sammen. Det er ikke bestandig lett å bli kjent med nye for den som kommer alene på Bibelcampen, sier Foss.

I fjor var det for første gang basar to lørdager på bibelcampen. På årets bibelcamp blir det basar i uke 27 og 29 og misjonsløp i uke 28 og 30.

ANSETTER: Arrangementsansvarlig Mats Alvheim søker sesongarbeidere til Lyngdal Bibelcamp. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

– Sommerjobb med mening

Lyngdal Bibelcamp søker sesongarbeidere for årets sommersesong. Ifølge arrangementsansvarlig Mats Alvheim er det en mulighet for ungdom til å få prøvd seg.

På sin hjemmeside søker Lyngdal Bibelcamp sesongarbeidere i perioden 20. juni til 14. august, og søknadsfristen er 1. april. Det er snakk om butikkmedarbeidere, driftsarbeidere og renholdere. Arbeidstid vil være turnus, med dag- og kveldsvakter.

Når arrangementsansvarlig Mats Alvheim i KVS Drift AS regner på hvor mange de trenger, kommer han frem til at de trenger minst ti personer til butikk og resepsjon, seks-sju til drift og ti personer til renhold.

Stor gjeng
– Det krever en ganske stor gjeng for å få gjennomført sommersesongen fra skoleslutt til skolestart, konstaterer Alvheim.

– Hvordan er det med opplæring?

– Vi har opplæring i ukene før, uke 25 og uke 26 rundt skoleslutt, og det blir gitt fortløpende opplæring etter som folk blir ansatt.

Det er KVS Drift AS som ansetter og er ansvarlig for sesongarbeiderne.

Spennende
– Det er veldig spennende og trivelig jobb der en får prøvd seg og truffet masse hyggelig folk. Det er sommerjobb med mening, sier Alvheim.

– Hvor høyt lønnsbudsjett snakker vi om?

– Vi har ikke satt noe budsjett, men inntekter fra utleie og kiosk vil dekke lønnsutgifter. Vi vil lønne dem etter alder og ansiennitet og etter regulativ som gjelder for ungdom, sier Mats Alvheim.

LBC: Arrangementsansvarlig Mats Alvheim i KVS Drift er klar til å ta imot booking for campingvogn, bobil og telt. FOTO: Brit Rønningen

Klart for booking for campere i Lyngdal

Nå er bookingen åpnet for bobil, campingvogn og telt på Lyngdal Bibelcamp (LBC).

Mens booking av rom og leiligheter på LBC startet den 6. januar, åpner bookingen for campingvogner, bobiler og telt i dag, tirsdag.

– Bobilområdet er det samme som i fjor. Men det vil være flere sanitære fasiliteter og flere strømuttak, opplyser arrangementsansvarlig Mats Alvheim i KVS Drift til sambåndet.no.

Investeringer

Det er investeringen som han fortalte om da sambåndet.no snakket med ham rett før åpningen av booking i januar.

– Det blir ferdig når bibelcampen starter, sier Alvheim.

– Hva skjer når det gjelder å finne mer areal til campingvogner?

– Det har ikke lykkes med å finne noe alternativ. Det tar tid, men vi jobber med å finne en løsning, sier Alvheim.

Han peker på at det er maks 16 dager i året at det er behov for mer plass til campingvogner.

Plassering
– Er det rabattordning for campingvogn og bobil?

– Det er det ikke, men det er ulik pris som handler om plassering. Det er billigere om du bor nærmest veien, der det er mest støy, enn om du bor nærmest sjøen. Alle prisene finner en når en går inn og booker.

– Hvordan er det med bookingen av leiligheter?

– Det er OK booking på leilighetene. Det er færrest ledige leiligheter i uke 2 og uke 4. Når det gjelder dobbeltrom og enkeltrom, er det god kapasitet alle fire ukene, sier Mats Alvheim.

Fra programmet

Bibeltimer uke 27: Andreas Evensen

Kveldsmøter: Johan Halsne

Konsert: Justified

Bibeltimer uke 28: Jon Roger Nesje

Kveldsmøter: Marit og Irene

Konsert: Sveinung Hølmebakk

Bibeltimer uke 29: Aud Karin K. Ringvoll

Kveldsmøter: Svein Granerud

Konsert: Star of hope.

Bibeltimer uke 30: Erik Furnes

Kveldsmøter: Torgeir Lauvås.

Se flere opplysninger på bibelcampen.no.

LBC: – Alt er i rute med førebuingane til ny sesong på Lyngdal Bibelcamp, melder arrangementsansvarleg i KVS Drift, Mats Alvheim. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Klart for booking til oppgradert bibelcamp

Det skal investerast for nær ein kvart million kroner før komande bibelcampsesong i Lyngdal. Booking av rom og leilegheiter startar torsdag 6. januar.

Styret for KVS Drift AS gjorde vedtak 23. november om oppgradering av det elektriske anlegget på campingområdet, fleire straumuttak på bubilområdet og pålagde brannverntiltak. Til saman er dette kostnadsrekna til 225.000 kroner.

Bubil

Eigen bubilcamp på grusbanen ovanfor møtehallen var nytt av året ved Lyngdal Bibelcamp (LBC).  Arrangmentsansvarsleg Mats Alvheim i KVS Drift stadfestar at ein legg opp til dette i juli 2022 òg.

– Meininga er å ha på plass sanitærfasilitetar og meir straum, seier Alvheim til Sambåndet.

Sjølv om dei fleste bubilar har både toalett og dusj «innomhus», er det ikkje alle som nyttar denne delen av campingkøyretøyet.

– Tanken på litt lengre sikt er å ha eitt eller to toalett og ein dusj som del av bubilcampen. Men det er enno ikkje ferdige planar for dette. Om me ikkje rekk det før komande sesong, kan det vera aktuelt å leiga ein toaletthengar, seier Alvheim.

Camping

I oktobernummeret skreiv me at Mats Alvheim ville utfordra styret for KVS Drift til å leita etter fleire område på eigedomen til KVS Lyngdal som kan nyttast til camping. I 2021-sesongen var ikkje jordet oppe ved matsalen tilgjengeleg, fordi skulen hadde sett det av til økologisk jordbruk.

– Me har diverre ikkje funne fleire plassar for campingvogner enn det me hadde sist sommar, rapporterer Alvheim no.

Nye samtalar

Det betyr at LBC i utgangspunktet vil ha 39 plassar for campingvogner, der nokre av dei òg er lagt til rette for vogner over sju meter. Fredag 10. desember var det eit møte mellom KVS Drift og ImF om disponeringa av jordet.

– KVS Drift skal no på nytt sjå på om dei kan koma med meir areal enn me hadde i sommar, seier marknads- og arrangementsansvarleg i ImF, Kenneth Foss.

Booking

Elles er det slik at bestilling av rom og leilegheiter startar 6. januar. Dei nye elevbrakkene som Sambåndet tidlegare har skrive om, går no inn i LBC-tilbodet under namnet I-internatet. I hovudsak er det dei som har sommarjobb på campen, som skal inkvarterast her, men det vil vera nokre rom tilgjengelege for gjester som måtte ønskje enkeltrom med eige bad.

Dette tyder også at gjester no kan leiga rom på A-internatet. Rom i A-, B- og I-internata kan leigast for eitt døgn, medan rom i D- og G-internata må tingast for minimum tre døgn. Leilegheiter i C, E og F må, som tidlegare, tingast på vekebasis.

– I veke 30 er prisane sett noko ned i von om at fleire vel å koma den veka enn det som har vore vanleg, seier Alvheim.

Utvask

I 2022 blir det elles obligatorisk å tinga utvask og sengetøy, og det må ein kryssa av for som tilval i bookinga. Då lyt ein òg opplysa om kor mange som skal bu på romma.

– Me ønskjer at alle gjester skal oppleva å koma til reine rom og reine dyner og puter, seier Alvheim.

Bookinga av plassar på campingen vonar Alvheim å koma i gong med 21. april.

Mat

På internata A, B, I og G er frukost inkludert. Middag og kvelds kan kjøpast utanom i høvesvis kafeen ved skulen og butikken på campingen. Middagsmenyen vil innehalda både thaimat, fish & chips, taco og pizzabuffet i tillegg til kompe og søndagsmiddag.

– Me vonar at gjestene vel å eta minst ein middag i tillegg til kompenmiddagen, seier Mats Alvheim.

Om programmet er det klart at Kveldsope blir erstatta av eit kafé-tilbod i delar av matsalen etter kveldsmøta.

Programmet (foreløpig)

Bibeltimer uke 27: Andreas Evensen

Kveldsmøter: Johan Halsne

Konsert: Justified

Bibeltimer uke 28: Jon Roger Nesje

Kveldsmøter: Marit og Irene

Konsert: Sveinung Hølmebakk

Bibeltimer uke 29: Aud Karin K. Ringvoll

Kveldsmøter: Svein Granerud

Bibeltimer uke 30: Erik Furnes

Kveldsmøter: Torgeir Lauvås.

Se flere opplysninger på bibelcampen.no.

ARRANGEMENTSANSVARLIG: Mats Alvheim, arrangementsansvarlig i KVS Drift AS, er glad for at mange har lyst til å komme på Bibelcampen. I ukene 28-29 er det fullt. FOTO: Brit Rønningen

Bibelcamp med smidigere smittevernstiltak

I år er det ikke så strengt med smittevern på Lyngdal Bibelcamp som det var i fjor.

LYNGDAL: ‒ Det litt lettere og mer normalt i år, fastslår Solveig Hosøy som er leirsjef den første uken (uke 27) på Lyngdal Bibelcamp (LBC).

Hun var også leirsjef på fjorårets Bibelcamp. Da var det mer krav til smitteverntiltak og mer rengjøring. Blant annet måtte stolene vaskes etter hvert møte. Det er ikke nødvendig i år siden Bibelcampen kan arrangeres i tråd med trinn tre i gjenåpningen av samfunnet.

I år blir fellesområdet vasket flere ganger om dagen, og man må bruke håndsprit når en går på møte. I fjor måtte en sjekke inn på hver samling ved å skanne en QR-kode før en gikk inn, mens man i år bare må melde seg på møter og samlinger ved hjelp av den ImF-utviklede appen Meet 316.

‒ Det er litt spesielt den første uken på Bibelcampen. Funger alt som det skal? Hvor mange kommer? Utover uken er vi kommet inn i det, sier Hosøy når Sambåndet møter henne tidlig i uke 27.

Apparat
‒ Hva kan du si om apparatet rundt Bibelcampen?

‒ Det er et veldig stort apparat som skal til for at det skal bli Bibelcamp. Du har ansatte på Ungdomscampen, Kidzcampen og voksencampen. Så har du de som jobber i butikken og teknikere og forsangere. Men alt er gjort klart på forhånd. Vi kommer til duk og dekket bord. Teknikerne er klare, stolene er satt ut, og campingplassen er gjort klar, forteller Hosøy.

Når hun prøver å regne på det, kommer hun frem til at det er cirka 30 mennesker i sving utenom de som er ansatt i ImF.

ARBEIDERSAMLING: I starten av en uke på Bibelcampen møtes alle de som har sommerjobb på campen den uka. Leirsjef i uke 27, Solveig Hosøy, til venstre. FOTO: PETTER OLSEN

Mats Alvheim har sin første sesong som arrangementsansvarlig i KVS Drift AS og dermed også driftsleder for LBC.

‒ Vi er veldig glade for at vi klarer å gjennomføre og ha møter, og det er veldig spennende og kjekt å se at så mange har lyst til å komme på Lyngdal Bibelcamp, sier Alvheim.

 Booking
‒ Hvordan har folk tatt imot at det er forhåndsbestilt booking?

‒ Ja, det er nytt i år at alt skjer gjennom booking, både camping, telt og bobil. Det virker som de fleste har forstått at de må det. Det har vært få telefoner, svarer Alvheim.

Han opplyser at i ukene 28-29 er camp, telt og alle rom utenom dobbeltrom, opptatt.

‒ Det er leit når vi må si «beklager, det er helt fullt», men vi har den plassen vi har. De som har bestilt, har sikret seg plass. Bobil er det enkleste å komme på en drop-in. Utfordringen er strøm. Vi har 20 kontakter og lagt til rette for 20 bobiler. Alle plassene er opptatt, forteller Mats Alvheim.

BOBILCAMP: Grusbanen som settes av til bobiler, ligger i kort avstand fra møtehallen. FOTO: MATS ALVHEIM

I år må alle bestille plass på Bibelcampen

Nytt for 2021-sesongen på Lyngdal Bibelcamp (LBC) er at også de som kommer med bobil, campingvogn eller telt, må bestille plass på forhånd.

Det opplyser arrangementsansvarlig i KVS Drift AS, Mats Alvheim, til sambåndet.no.

– Det er flere grunner til dette, sier Alvheim.

Smittesporing

Brannregler og god oversikt dersom det skulle bli nødvendig med smittesporing, er to av årsakene.

– For det tredje kan vi i år ikke bruke det som har blitt kalt «brunåkeren», fordi den skal omgjøres til økologisk landbruk. Dermed mister vi mange vognplasser og sitter igjen med de som er på selve campingplassen. Summen av dette er at vi ønsker å bruke vårt bookingsystem til forhåndsbestilling av campingplasser, sier Alvheim.

Bobilcamp

Bobiler får i år en egen bobilcamp på grusbanen bak skolebyggene. Det blir mulighet for strømtilkobling, og det vil være vannposter og trådløst internett.

– Her håper vi å lage et miljø blant bobilferierende. Her er det god plass, sier Alvheim.

Hver kveld vil også noen fra butikken ta opp bestilling på brød og rundstykker for levering på bobildøren til frokosttid neste morgen.

Telt og vogner

Telt og campingvogner skal stå på selve campingplassen ned mot sjøen. På et kart på booking-delen av nettstedet bibelcampen.no finner man et kart der hver plass har en bokstav og et tall.

– Dette finner du igjen i bookingen, hvor du vil se om plassen er ledig eller opptatt. Så bestiller du for de dagene du ønsker å være på campingen, forklarer Alvheim.

Et eget område er satt av for telt, med plass til 15 telt, og et område med plass til 15 vogner.

– Du bestiller en av disse plassene og blir anvist plass når du ankommer, sier Alvheim.

Vil helst slippe å avvise

Den arrangementsansvarlige oppfordrer alle til å booke plass på forhånd.

– Møter du i porten og det er fullt, må vi avvise gjester, selv om vi helst ikke vil si nei til noen, påpeker Mats Alvheim.

Han oppfordrer også til å bruke bookingsystemet på hjemmesiden. Det nytter ikke å ringe.

Går seg til

– Og så håper vi at det dette året blir mer spredning utover de fire ukene bibelcampen varer. De siste årene har det vært veldig fullt noen uker og god kapasitet andre uker. Håpet er at vi har et godt belegg alle ukene, sier Alvheim.

– Tror du mange vil reagere på disse endringene?

– Generelt vil forandringer fra det vi er vant med, kunne skape reaksjoner. Men slik vi ser det, er dette grep som må tas, og vi tror dette går seg til etter hvert, sier arrangementsansvarlig Mats Alvheim.

NY: Mats Alvheim blir ny medarbeider ved KVS Lyngdal og Lyngdal Bibelcamp. FOTO: Privat

Skal drifta og arrangera for ImF i Lyngdal

Mats Alvheim overtar etter Thomas Knutsen som driftsansvarleg på Lyngdal Bibelcamp og skal samstundes ha arbeidsoppgåver på KVS Lyngdal.

Arrangementsansvarleg er tittelen, og det er ei nyoppretta 100 % stilling ved KVS Lyngdal. Rektor Ståle Andersen opplyser til sambåndet.no at deler av stillinga inneber å ta over Thomas Knutsens arbeidsoppgåver som driftsansvarleg for Lyngdal Bibelcamp. I tillegg blir det oppgåver ved KVS Lyngdal, som informasjonsarbeid, IT-ansvar og ansvar for større arrangement. No er Mats Alvheim tilsett i stillinga, og han byrjar 1. april. 

God kandidat
‒ Vi hadde 24 søkjarar, og blant dei var det mange gode. Mats Alvheim har god erfaring og er ein god kandidat, og han takka ja til stillinga. Det er veldig bra å få dette på plass, seier Andersen.

Alvheim er 48 år, gift og har ei dotter. Han kjem opphaveleg frå Salhus nord for Bergen. I 2003 flytta han til Sørlandet og jobba som barne- og ungdomssekretær i Agder krets av NLM. Seinare har han jobba med å gjere Kvås folkehøgskole i Lyngdal kommune til vidaregåande skule. Frå 2005 til 2018 har han arbeidd som rektor/skuleleiar ved vidaregåande skular, sist ved Lyngdal vaksenopplæring. Dei siste åra har han vore gruppeleiar ved varehuset Jula i Lyngdal.

‒ Det har vore særs kjekt og lærerikt, og eg trur at lærdommen med sal og kundeservice er noko eg kan ta med meg inn i stillinga som arrangementsansvarleg, seier Alvheim.

Interessant
Kvifor vil du bli arrangementsansvarleg ved KVS Lyngdal?

‒ Det å arrangere ting er noko eg har gjort heile livet. Frå å ha ansvar for eit barnekor som 12-åring til leirsjef, barne- og ungdomsarbeidar og lærar. Dette er noko eg liker og tykkjer er gjevande. Eg er glad i utfordringar, og då denne stillinga vart utlyst, var det ei stilling eg hadde lyst på. I tillegg inneheld stillinga både marknadsføring og utvikling av IKT ved skulen, som også er område eg interesserer meg for.

Kva vil være viktig for deg som arrangementsansvarleg?

‒ Det som vert viktig, er å legge alt til rette på ein slik måte at gjesten skal kjenne på at dette har vore ei god oppleving og vonaleg vil kome attende.

ImF
Kva er ditt forhold til KVS Lyngdal og ImF?

‒ Som rektor ved Kvås VGS hadde vi samlingar og møtepunkt der eg var saman med rektor ved KVS Lyngdal. I tillegg har eg fleire vener og kjende som både har vore elevar der og som arbeider der. Sjølv om NLM er den organisasjonen eg har arbeidd i, har alltid ImF vore der. Fleire gonger har eg samarbeidd med ImF om leirar og barnemøteveker. Eg har nokre år bak meg som medlem i koret Senit i Betlehem i Bergen, fortel Mats Alvheim.