Tag Archive for: p7-kristen riksradio

RADIO: Ole Khristian Sameien er fungerende daglig leder for P7 Kristen riksradio, mens Anette Birgitte Lillebø Bøe er daglig leder og ansvarlig redaktør for Ptro. MONTASJE: SAMBÅNDET

P7 og Ptro kan bli slått sammen

I ekstraordinære årsmøter skal P7 Kristen riksradio og Ptro ta stilling til om de skal slå seg sammen til én organisasjon.

Publisert 24. august 2022 kl. 08.12. Oppdatert kl. 12.52. 

Det går fram av en pressemelding. Det har vært fusjonssamtaler mellom de to kristne radiokanalene siden høsten 2021. Siden kanalene allerede har til dels sammenfallende målgruppe og profil, har de to organisasjonene nå et ønske om å bli en felles organisasjon.

En eventuell sammenslåing vil bli avgjort på ekstraordinære årsmøter i organisasjonene 23. september 2022.

– Sterkere sammen

– Det er gjennomført en grundig prosess med mange møter og samtaler. Dette har resultert i utarbeidelse av en felles plattform for en mulig fusjon. Vi tror at vi kan stå sterkere sammen i en utfordrende medietid. Tanken er å ta med oss det beste fra begge organisasjonene og utvikle oss videre. Vi vil jo det samme – å spre Jesus enda lenger ut, sier de to daglige lederne, Anne Birgitte Lillebø Bøe og Ole Kristian Sameien.

Ptro og P7 er hver for seg store kristne radiokanaler med et stort nedslagsfelt. Til sammen når de over 100.000 unike radiolyttere hver måned, ifølge pressemeldingen.

Styreleder i P7, Anja Ulveseth Heggen, sier til sambåndet.no at et enstemmig P7-styre står bak ønsket om fusjon. På styremøtet mandag 22. august godkjente styret intensjonsavtalen og anbefalte årsmøtet å godkjenne utkast til fusjonsavtale.

Navn

Til egen kanal sier fungerende daglig leder Ole Kristian Sameien i P7 at radioen vil bli kjent som Ptro, mens organisasjonen vil hete Ptro Kristen riksradio. Dermed er elementer fra begge dagens navn med.

– Det har vært mange samtaler om det både i stab, styre og blant eierne, men ingen harde fronter. Vi er enige om at Ptro er et fint navn, og fra P7s side er det også en anerkjennelse av den merkevarebyggingen Ptro har gjennomført, sier styreleder Anja Ulveseth Heggen.

Plassering

En fusjonsgruppe med representanter fra begge kanalene, har jobbet med tanken om fusjon siden høsten 2021. Ett av emnene har naturlig nok vært lokalisering. P7 holder til på Straume i Vestland fylke, mens Ptro har hovedkontor i Sandnes i Rogaland og avdelingskontorer i Agder og Vestland fylker.

– Fusjonsgruppen har kommet med anbefalinger også om plassering, men jeg ønsker ikke å si noe om det nå, sier Heggen.

Når det gjelder ting som nedslagsfelt, konsesjoner og økonomi, sier styrelederen at de to kanalene er nokså jevnbyrdige, mens Ptro har flere ansatte enn P7. Dersom det blir gjort vedtak om fusjon på de ekstraordinære årsmøtene 23. september, skal det veges et interimstyre. Dette styret skal så arbeide videre med hvordan organisasjonen skal se ut, deriblant spørsmålet om daglig leder. P7 har i dag ikke noen fast ansatt daglig leder.

– Ingen vil miste stillingen sin som direkte resultat av en fusjon, sier Heggen.

STABEN: Medarbeiderne i P7, fra v. Ole Andreas Wastvedt, Kristoffer Hjortland, May-Britt Liljeroos-Lauvik og Ingvald André Kårbø (i permisjon). Ole Kristian Sameien var ikke til stede da bildet ble tatt i oktober i fjor. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Nedslagsfelt

Ifølge pressemeldingen er det et mål med fusjonen å «spre Jesus enda lengre ut».

– Det betyr også at vi ønsker å nå ut i deler av landet der vi hver for oss i dag ikke har konsesjon. Et nytt styre må lage en strategiplan der dette blir ett av punktene, utdyper Heggen.

Økonomi har ikke vært noen sentral faktor i arbeidet med en mulig sammenslåing.

– Vi er motivert av muligheten for å nå lenger ut, og flere ansatte vil gjørE en ny radiokanal mer robust. Da kan vi sende programmer der vi ikke sender i dag, sier styreleder Erik Waaler i Ptro til Kristelig Pressekontor.

Han opplyser at en sammenslåing vil berøre de nåværende kanalenes lisenser. og at det der kan ligge økonomiske gevinster.

Program

Det nye styret må også fastsette programtilbud. – Det som er klart, er at innholdet skal være gjenkjennbart for begge kanalenes lyttere og inneholde DNA fra begge. Målet er at de som i dag er glad i Ptro og P7 hver for seg, skal bli enda gladere for et sammenslått tilbud, sier Heggen i P7.

Mens Ptro eies av Misjonssambandet, har P7 medlemsorganisasjoner og ikke eiere i vanlig forstand.

– Det ligger i premissene at eierforhold skal videreføres 50–50, uten at jeg kan si mer om det nå. Det skal være en reell fusjon der ingen av partene får en opplevelse av at de blir overtatt av den andre, understreker Anja Ulveseth Heggen.

Tidligere publisert denne uka (lenkene åpner seg i eget vindu):

23. august: Raknestunet feiret og innviet.

23. august: Päivi Räsänen må vente ett år på ankesaken.

22. august: Sjøholt doblet elev-tallet (også tall for andre skoler).

22. august: Mener kommuner kutter til friskoler i strid med veiledning.

 

Gunnar Ferstad har drive med formidling i mange år, og etter sommarferien skal han gjera det som vikarierande radio- og TV-pastor i P7. Bildet er frå Leiarkonferansen til ImF i 2018. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Gunnar Ferstad blir vikar i P7 – og tømrar

Gunnar Ferstad går direkte frå rektorstillinga på Bildøy bibelskole til eit årsvikariat som radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio.

Ferstad blir vikar i halv stilling for Ingvald André Kårbø, som skal ut i gradert farspermisjon i eitt år frå 1. august. Det stadfestar styreleiar Anja Ulveseth Heggen i P7. Styret hadde møte i går.

– Gunnar har takka ja, og dette blir ei god løysing. Han går godt inn i rekka med Ola Bjorland, Johnn Hardang og no Ingvald, seier styreleiaren til sambåndet.no.

Internt i P7 har det vore jobba med denne saka heilt sidan det vart kjend at Ferstad ville slutta som rektor etter skuleåret 2021/22.

– Starten kan skje både før og etter 1. august, seier Anja Ulveseth Heggen.

Eige program

Oppgåvene til Ferstad i P7 vil handla om programproduksjon.

– Han skal mellom anna laga sitt eige program, og han vil bli involvert i produksjonen av «God søndag» på Kanal 10. Detaljane i dette må me sjå på fram mot oppstarten, seier Anja Ulveseth Heggen.

Gunnar Ferstad seier til sambåndet.no at det var han sjølv som ville avgreinsa vikariatet til 50 prosent stilling.

– Det er moglegheit for å justera på dette, men eg skal òg gjera andre ting, seier Ferstad.

Tømrararbeid

Den komande pastorvikaren kan fortelja at han skal etablera eit enkeltpersonføretak og ta på seg tømraroppdrag.

– Før eg kom til Bergen, dreiv eg med tømrararbeid, seier Ferstad.

Han stadfestar at det var P7 som tok kontakt med han om vikariatet som radio- og TV-pastor.

– Det var ein ny tanke då, og det måtte modnast. Eg kjenner at eg er motivert til dette, seier Ferstad.

Formidling

Ferstad har jobba med formidling i mange år, både som forsamlingsleiar i Bergens Indremisjon og som lærer og rektor på Bildøy bibelskole.

– No får eg konsentrera meg om færre ting. Eg skal fylla nokre behov som P7 har for programproduksjon og har elles fått eit romsleg mandat til å skapa noko nytt, seier Ferstad.

Den påtroppande radio- og TV-pastoren gler seg òg over å få bli del av eit arbeid som når utanfor landegrensene, som til dømes radiomisjon.

Ser fram til

Staben i P7 vart informert i samband med lunsjen tysdag.

– Eg opplever at ein samla stab ser fram imot at Gunnar blir ein del av P7-staben det komande skuleåret, seier konstitutert dagleg leiar Ingvald André Kårbø.

Kårbø sin permisjon er som nemnd, gradert. Det tyder at han skal ha noko reiseverksemd og programproduksjon i den aktuelle perioden.

STABEN: Medarbeiderne i P7, fra v. Ole Andreas Wastvedt, Kristoffer Hjortland, May-Britt Liljeroos-Lauvik og Ingvald André Kårbø. Ole Kristian Sameien var ikke til stede. FOTO: Brit Rønningen

Wastvedt tilbake i P7, og Kårbø blir daglig leder

OPPDATERT Ole Andreas Wastvedt vender tilbake til P7 i et seks måneders vikariat. Samtidig er det klart at Ingvald Kårbø skal kombinere jobben som radio- og TV-pastor med å være fungerende daglig leder.

Ole Andreas Wastvedt returnerer dermed til arbeidsplassen der han var ansatt i nesten åtte år, fra 2008 til 2016.

– Jeg gleder meg til det, sier Wastvedt, som stiller på stabsmøte i P7 allerede på mandag. Da vil det også bli mer klart hvordan den nye organisasjonen i P7 blir seende ut.

Økonomi og administrasjon

Styrelederen bekrefter at det er Kenneth Hjortlands halvårige permisjon fra stillingen som daglig leder som har utløst behovet, selv om det ikke er denne stillingen Wastvedt skal ha. Sånn sett blir ikke Wastvedt vikar for Hjortland.

– Han blir økonomi- og administrasjonsmedarbeider og går inn i de oppgavene fra daglig leder-stillingen som ikke er fordelt på de øvrige i staben, sier Heggen.

Det handler blant annet om regnskapsoppgaver, og Wastvedt skal også dekke inn den radiotimen som Kenneth Hjortland hadde ansvar for på fredagene.

– Vi er veldig glad for at vi så raskt har fått på plass noen som kan ta seg av de oppgavene som ikke var fordelt. Ole Andreas har jo også erfaring innen økonomi og administrasjon fra flere steder, sier Anja Ulveseth Heggen.

Radio DSF

Som kjent slutter Ole Andreas Wastvedt i stilling som kretsleder i Midthordland Indremisjon i første del av desember. Den halve stillingen i P7 vil dermed fram til nyttår bli fordelt slik at han kan yte maksimalt i ImF Midthordland fram til etter adventsleiren. Wastvedt bekrefter at han ble kontaktet av P7 og utfordret til å gå inn i et vikariat på seks måneder.

Helt uten kontakt med radioarbeid har han ikke vært etter at han sluttet i P7 for å begynne i Indre Sjømannsmisjon, der han blant annet jobbet som daglig leder.

– Jeg har vært engasjert i radioarbeid det siste året, som styreleder i Radio DSF, som eies av Norges Samemisjon, forteller Wastvedt.

Endringer i staben

Av staben som Ole Andreas Wastvedt jobbet med fram til 2016, er det bare programansvarlig May-Britt Liljeroos Lauvik igjen. Hun og kontormedarbeider Kristoffer Hjortland vil øke sine stillinger med 20% hver de neste seks månedene.

Radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø vil de neste seks månedene få en kombinert stilling som radio- og TV-pastor og fungerende daglig leder i P7.  I tillegg vil utvikler og forkynner i P7, Ole Kristian Sameien, overta en del av de oppgavene som daglig leder tidligere har hatt ansvar for, blant annet P7s internasjonale mediemisjonsarbeid gjennom TWR.

Journalist Brit Rønningen har medvirket til denne artikkelen.

69 GRADER NORD: I løpet av høsten flytter Ingvald André Kårbø fra Tromsø til Øygarden for å bli ny radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio. FOTO: PRIVAT

P7 får ny radio- og tv-pastor

Ingvald André Kårbø (34) blir ny radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio.

Kårbø er i dag rektor på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Han tiltrer stillingen i P7 1. januar 2020. Johnn Hardang, som har stillingen i dag, vil fortsette fram til slutten av 2020. Han fyller 67 år 25. desember. Dermed sikres en god overgangsperiode.

– Jeg skal ikke fylle Hardangs sko, det er hans oppgave. Min jobb blir å fylle mine egne, sier Ingvald André Kårbø til sambåndet.no.

Synonymt

I en pressemelding fra P7 blir det gjort et poeng av at P7 for mange har vært synonymt med Johnn Hardang. Så har da også Hardang hatt en sentral rolle i mediebedriften på Straume vest for Bergen helt siden 2005.

– Johnn Hardang har lang fartstid, og det er med ydmykhet jeg går inn i stillingen. Men heldigvis skal jeg få være Ingvald, sier Kårbø.

Forkynnelse

Kårbø varslet i desember 2018 styret for Fjellheim Bibelskole at han ønsket å fratre rektorstillingen fra og med august 2019. Han har jobbet ved den NLM-eide skolen siden august 2010, først som lærer og fra høsten 2015 som konstituert rektor. Han tiltrådte lederjobben fast fra august 2017.

– Grunnen til at jeg sa opp som rektor, var ønske om å bruke mer tid til forkynnelse og undervisning. Det har blitt en reorientering for meg at det er andre ting enn administrasjon jeg skal bruke tid på, sier Kårbø.

Han ble tipset om stillingen i P7 og søkte på jobben.

Luksusproblem

– Vi hadde svært mange søkere til stillingen og fikk på mange måter et luksusproblem ved at vi måtte velge blant flere svært godt kvalifiserte kandidater, sier daglig leder Kenneth Hjortland i P7.

Hjortland beskriver Kårbø som «en ettertraktet forkynner og bibellærer». 34-åringen har mastergrad i teologi fra Fjellheim internasjonale høgskole og også ledelsesutdanning fra Universitetet i Tromsø på CV-en.

– Det er stor glede i P7 over at en så solid teolog kommer inn og styrker staben, sier Hjortland.

Bibeltillit

Ingvald André Kårbø er glad for å ha fått jobben.

– Det blir et arbeid som gir mulighet for undervisning og veiledning ut fra Guds ord, å dele noe som kan bli noen til hjelp. P7 er en spennende plattform for dette, sier Kårbø.

Selv om han altså ikke tenker at han skal fylle Johnn Hardangs sko, tror ikke Kårbø at de to er veldig ulike teologisk sett.

– Jeg har lyttet til Hardang og setter pris på hans undervisning og bibelutlegning. Jeg ønsker å være en som får ha min tillit og trygghet i det Jesus har gjort for meg, og i at Ordet er sant og til å stole på. Jeg er opptatt av bibeltillit og det å ha et evangelisk siktemål, sier den kommende radio- og tv-pastoren.

Hjem

Ingvald André Kårbø er oppvokst i Øygarden, som snart blir felles kommune med Fjell der P7 holder til. For ham blir det dermed å flytte hjem, noe han ser fram til. Kona, Camilla, kommer fra Luleå i Nord-Sverige.

– I oppveksten gikk jeg både i bedehuset og i kirken. Etter hvert fant jeg mitt hjem i Misjonssambandet, sier han.

Podcast

Ingvald André Kårbø nevner podcast når sambåndet.no spør om hans erfaring med radio og tv. Daglig leder Kenneth Hjortland er ikke bekymret over begrenset erfaring i så måte.

– Med ansettelsen av Kårbø har P7 rustet seg godt for et generasjonsskifte, uttaler Kenneth Hjortland.

Ny nasjonal kristen radio

Menigheten Filadelfia i Kristiansand vil starte en ny nasjonal kristen radiokanal. Daglig leder Johnn Hardang i P7 ønsker den nye kanalen velkommen.

− Vi ser det slik at alle tiltak som går på å forkynne evangeliet på radio, er positivt. Jo flere som er på den arenaen, jo bedre er det. Det er min tilnærming, sier Hardang.

Den nye kristne radiokanalen får navnet Radio 3,16 og går etter planen på lufta i april. Kanalen vil, ifølge en nyhetssak fra Kristelig Pressekontor, dekke 70 prosent av landets befolkning.

Johnn Hardang opplyser til Sambåndet at P7 har blitt kontaktet av Radio 3,16 med tanke på om de kan levere programmer for dem. Dette er drøftet av styret i P7.

Når flere

− Dette er ikke så aktuelt for oss. Vi vil ikke spre oss på to kanaler. De lager sin radio, vi lager vår radio. Vi ønsker å bygge videre på det konseptet vi allerede har jobbet med i mer enn to år, sier daglig leder Johnn Hardang i P7.

 − Hva vil etableringen av Radio 3,16 bety for P7?

− Jeg tror det vil bety lite. Dette vil ikke berøre P7 sin virksomhet i særlig grad. Vi når i sum flere når det det er to kanaler, sier Hardang.

Ønsker samarbeid

− Vi ønsker en bred kristen profil og vil gjerne ha med lutherske organisasjoner, sier daglig leder Margrethe Tveit i Radio 3,16 til Sambåndet.

Den nye radiokanalen er i samtaler med God Radio som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, om samarbeid.

Etter planen skal Radio 3,16 starte 19. april. Ifølge Tveit har kanalen et budsjett på 5 millioner kroner for det første driftsåret, og planen er å ha en bemanning på 4 ½ årsverk i tillegg til noen frivillige medarbeidere. I hovedsak vil Radio 3,16 sende på de ulike lokalradioblokkene som nå bygges ut (se faktaboks), og det vil bli en 24/7 kanal (sender hele døgnet).

Oase for landet

− Vi har drevet med Radio Filadelfia i Kristiansand siden 1987, men hadde en visjon om å være en oase for landet og ikke bare for Kristiansand. Med Dab er det en mulighet til å sende ut over det lokale nettet. Vi vil være en nasjonal radio, sier Tveit.

Etter hvert vil Radio 3,16 erstatte Radio Filadelfia

− Det blir for mye for oss å jobbe med to kanaler, men Radio Filadelfia vil i hvert fall sende ut året, sier Tveit.

Spennende nysatsing

Jarle Haugland er daglig leder i Familie & Medier og styreleder for P7. Han synes det er spennende med den nye radiokanalen.

− Det er spennende med en nysatsing. Jeg oppfatter at de vil nå lengre, og samtidig vil de invitere eksterne aktører med. Det er en fin ting. Jeg håper de vil lykkes. Familie & Medier vil gjerne være medspillere, sier Haugland.

 − I fjor var du med og kartla mulighetene for å starte en nasjonal kanal. Utfra den erfaringen, hva tenker du om Radio 3,16 sin mulighet for å lykkes?

− Jeg tror mulighetene kan være gode hvis de får andre til å samarbeide, og hvis de klarer å skape et økonomisk grunnlag, svarer Haugland.

Reklamefinansiert

Når det gjelder økonomi, vil Radio 3,16 være reklamefinansiert. Tveit meddeler at de har inngått en avtale med et byrå som skal selge reklame for kanalen.

Programprofilen til den nye kanalen vil være en forlengelse av programprofilen til Radio Filadelfia.

− Nå jobber vi med programprofilen. Innholdet blir magasinprogrammer, aktualitetsprogrammer, musikkprogrammer, undervisning og nyheter. Vi starter mykt med å bruke noe av arkivmaterialet vi allerede har, men satser på mye produksjon av nye programmer også. Det vil bli noe nytt og noe gjenbruk som folk i Kristiansand vil kjenne igjen, sier Tveit.

Johnn Hardang ser ikke på Radio 3,16 som en konkurrent.

− Vi konkurrerer ikke i kristen sammenheng. Vi er medarbeidere, sier den daglige lederen av P7.

Kenneth Hjortland

Fra Betlehem til P7

SAKEN ER UTVIDET. Kenneth Hjortland slutter som administrasjonsleder i Bergens Indremisjon og går over i tilsvarende stilling i P7 Kristen Riksradio.

Hortland har sin siste arbeidsdag i forsamlingen i Bergen 29. februar, går det fram av et medlemsbrev fra Bergens Indremisjon (BI). Styret i BI hadde oppsigelsen på sitt bord 8. desember.

– Vi ønsker å takke Kenneth Hjortland for den gode innsatsen han har gjort gjennom flere år og ønsker Guds velsignelse over den tjenesten han nå skal gå inn i, heter det i styrevedtaket.

Styret arbeider nå med bemannigssituasjonen i Bergens Indremisjon. To av de øvrige i staben er ute i permisjon.

– Når langt ut
– Jeg ser på P7 som et virkelig spennende misjonsprosjekt. De når langt ut, med begrensede ressurser. Det blir kjempespennende å få være med på å utvikle arbeidet videre, sier Kenneth Hjortland til sambåndet.no.

Administrasjonsslederen har også notert seg at P7 har vært gode til både å omstille og tilpasse seg ulike rammebetingelser.

– Potensialet er fortsatt stort, og det trigger meg. I tillegg er det dyktige folk, sier Kenneth Hjortland – som heller ikke legger skjul på at en reisevei på 300 meter til jobb er fristende.

– Selv om den blir tredoblet når P7 flytter inn i Straume forum, sier Hjortland med et smil.

Nyopprettet

Målt i omsetning går Hjortland til en betydelig mindre skute enn den han er med på å styre i dag.

– Men etter 7,5 år i stillingen som administrasjonsleder i Bergens Indremisjon, tror jeg kanskje at jeg ikke lenger har så mye nytt å komme med der, sier Kenneth Hjortland.

Stillingen som administrasjonsleder i P7 er nyopprettet. I en kort nyhetsmelding på p7.no melder Hjortlands arbeidsgiver fra 1. mars følgende:

Det er en glede å ønske Kenneth Hjortland velkommen som ny medarbeider i P7!

 

Ny kristen DAB+ kanal

P7 og Kystradioen har fått sendetillatelse på DAB+.

– Vi har hatt prøvesending i hele påsken. Den 8. april lanseres vi som egen DAB+ kanal for Bergen og Nordhordland, forteller ansvarlig redaktør for Kystradioen, Ole Andreas Wastvedt, til sambåndet.no.

Nå har den kristne radiokanalen P7, som har Indremisjonsforbundet som en av eierorganisasjonene, sammen med Kystradioen fått senderettigheter på DAB+. Den nye DAB+ kanalen i Bergen har fått navnet P7 Kystradioen.

Sendetillatelse
– Kystradioen mistet allmennradiokonsesjonen i 2009. P7 overtok, og Kystradioen ble en avdeling under P7. Vi har sendt på disse to konsesjonene. Norkring (Telenor) bygger ut DAB+ nettet i Bergen og omegn, og vi har fått sendetillatelse med egen kanal på dette nye digitale sendernettet, forklarer Wastvedt.

Ifølge ham koster det ca 6000 kroner i måneden å sende på DAB+, og kostnadene til Tono og Gramo vil øke. Det er Vegvesenet som har ansvar for å bygge ut DAB+ nettet i tuneller. P7 Kystradioen kutter ikke FM sendingene, men vil sende på FM i en overgangsperiode frem til i hvert fall overgangen 2017/2018.

Vil nå ut
– Hvorfor gjør dere dette?

– For å nå ut med det kristne budskapet. Det ligger bak alt vi gjør. Vi har 350 000 potensielle lyttere i dekningsområdet. Kystradioen har ikke tidligere hatt så stor dekning. Siden 2009 har Kystradioen sendt 4 timer i daglig på to nisjekonsesjoner for FM sendinger i Bergen og på Sotra. Nå kan vi sende 24 timer i døgnet. Vi skal samarbeide med Radio Gnisten som vil dra hovedarbeidet med å fylle kanalen. I hovedsak vil det være satsing på programmer på formiddagen og repriser på ettermiddagen, sier Wastvedt.

Bedre lydkvalitet
Selv om det blir utvidet sending har P7 Kystradioen foreløpig ikke planer om å ansette flere medarbeidere.

– Vi har gode hjelpemidler og datamaskiner som styrer det meste. Vi vil også bruke eksterne programleverandører.

Wastvedt kommer med en god grunn for lytterne til å bli med kanalen fra FM til DAB+:

– Lydkvaliteten på DAB+ er bedre og klarere enn på FM, så lenge man har dekning, forsikrer han.

P7 sprer nettradio-misjon

P7 Kristen Riksradio har hatt en spennende start på 2015. Nå skal radiostasjonen bidra med sin kompetanse i internasjonalt radiomisjonsarbeid.

P7 Kristen Riksradio, der Indremisjonsforbundet er en av eierne, er en av Trans World Radios (TWR) to norske partnere. Norea Mediemisjon er den andre partneren. Som partner i TWR er P7 en del av en internasjonal radiomisjonsorganisasjon som arbeider i 160 land med til sammen 230 språk.

− Alt vi bidrar med, utenfor Norges grenser går via TWR. Hittil har vi støttet internasjonal radiomisjon ved å sende penger. Minst 10 % av omsetningen i P7 skal ut av Norge. Det skal vi gi videre. Vi er aktive i fire verdensdeler. Vi støtter arbeid i Hellas i Europa, Venezuela i Sør-Amerika og Tadsjikistan i Sentral-Asia. Så er vi også inne i Nord-Afrika og Midtøsten, forteller daglig leder Johnn Hardang i P7 til sambåndet.no.

Invitasjon fra Sør-Amerika
Nå skal P7 bidra med mer enn penger utenfor Norges grenser. I 2013 hadde P7 besøk av Branco Bjelajac, på den tiden hovedansvarlig for TWR Europas kontakt med de nordiske partnerne. Under besøket nevnte Johnn Hardang at P7 var åpen for en annen måte å støtte internasjonalt radiomisjonsarbeid i tillegg til det å sende penger.

− Vi sa: «Ser dere noen som trenger det vi har av kompetanse, skal vi ta utgiftene for reise og lønn». Det tok de imot med åpne armer, forteller Hardang.

I januar i år fikk P7 en invitasjon fra Sør-Amerika om å delta på en radiokonferanse i Santa Cruz i Bolivia. Hele 15 land var representert på konferansen. Teknisk ansvarlig i P7, Olav Hardang, fikk ansvar for å holde foredrag om internettradio.

Nettsider og internettradio
− Det er noe vi har jobbet med i ti år. Vi har klart å sette opp en internettradio du kan høre på alle plattformer, både pc, mobil og nettbrett. Olav har spesialisert seg på å finne gratis software på nettet og laget løsninger på grunnlag av det, forklarer Hardang.

På konferansen i Santa Cruz 17.–21. mars viste det seg at en del av partnerne hadde behov både for oppgradering av hjemmesidene på internett og for videre arbeid med internettradio. Som første steg har Olav Hardang begynt et samarbeid med partneren fra Paraguay.

− Partneren fra Paraguay fortalte at de hadde en nettside som ligger død, og at det ikke var mulig med internettradio på den. Og siden 70 % av Paraguays befolkning er under 30 år, er det viktig å være på den plattformen som ungdom er, sier Johnn Hardang.

Etterspurt kompetanse
Det kan også være aktuelt for P7 å bidra med kompetanse overfor partnere i land som Peru, Brasil, Bolivia og Den Dominikanske Republikken. I tillegg vil det bli tettere samarbeid med Spania.

− Spania er der Norge var for to år siden. Også her dreier det seg om å oppgradere nettsiden til levende sider hvor det er mulig å drive internettradio, sier Hardang.

− Hva tenker du om at P7 har en kompetanse som er etterspurt?

− Starten på 2015 har vist oss at det er mer enn en måte å drive radiomisjon på. Vi kan også bidra med mennesker og kompetanse. La meg si det slik: Vi var to mennesker som var fem dager i Sør-Amerika. Så Jesus kan fortsatt velsigne to fisker og fem brød. Dette har vært en stor velsignelse og glede. Olav avsluttet sitt foredrag med å si at «vi kommer ikke for å vise hvor flinke vi er, men for å dele.» Vi dro hjem rikere enn da vi reiste, svarer Johnn Hardang.

– Gratulerer Åge!

Geir Magnus Nyborg gratulerer Åge Nevland med dagen.

RADIOMISJON SOM LIVSKALL

Tidligere generalsekretær i Familie & Medier (tidligere Kristelig Kringkastingslag), Åge Nevland, fyller 80 år 15. september. Internasjonalt er Åge kjent som ”Age”, men alderen tynger ham ikke. Det er en utrolig sprek jubilant som kan se tilbake på et langt liv med radio og andre medier. Åge er en av radiomisjonens pionerer. Han ble tent for kristent radioarbeid på 50-tallet og var med fra den første fasen i Norea Radio. I 1979 ble han generalsekretær i Familie & Medier, en stilling han hadde i 22 år. Fra 2001 har han vært en aktiv pensjonist. Han er fortsatt aktiv i P7-Kristen Riksradio og har laget 2600 programmer i serien Veien gjennom Bibelen. For sitt store arbeid ble Nevland tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 2009.

Åge Nevland er født i Saudasjøen. Han forteller ofte at han på sett og vis vokste opp i to hjem. Den gjennomgripende forvandlingen av hjemmet kom etter at faren opplevde en dramatisk omvendelse på bedehuset. Dette gjorde sterke og varige inntrykk på den unge Åge. Den kristne visjonen som kom over hjemmet i Saudasjøen fikk Åge med seg ut i livet. Han hadde stor interesse for biler og utdannet seg derfor til motoringeniør ved Bergen Tekniske Skole. Det ble ikke biler, men kristen radio som skulle bli hans arbeid og hans personlige kall.

Som tekniker i nystartede Norea Radio så Åge de store mulighetene som lå i radiomisjonen til Norge og verden for øvrig. Han steg i gradene og endte opp som daglig leder for et internasjonalt radioarbeid i sterk vekst. I etterkrigstiden var radio et effektivt middel som kunne nå gjennom både jernteppet og bambusteppet. Norea Radio sendte programmer til flere land i Øst-Europa og til det folkerike Kina. Åge har gang på gang fått oppleve å møte mennesker som fikk et åndelig gjennombrudd, eller fikk hjelp til sitt kristne liv, ved å lytte til radiosendinger i skjul for undertrykkende regimer.

Åge Nevland kom tidlig med i styret for Kristelig Kringkastingslag. I 1979 ble han den første generalsekretæren i KKL. Denne lytter- og seerorganisasjonen vokste sterkt under Nevlands ledelse og er fortsatt en av Europas største i sitt slag. Her fikk Nevland kjempe for kristne verdier og kristne programmer i radio og tv. Han hadde også en klar front mot alt som bryter ned og virker ødeleggende på hjem og familie. Under Nevlands ledelse har KKL delt ut mange millioner i stipend til folk som har ønsket å videreutdanne seg eller arbeide med ulike medieprosjekter.

I radiomisjonens storhetstid var det kort- og mellombølge som dominerte. Dette førte Nevland i kontakt med kringkastingsfolk i Europa og USA. Han var en av grunnleggerne av organisasjonen Fellowship of European Broadcasters, der han var nestleder i styret til han gikk av i år 2000. I 1996 ble han tildelt en internasjonal hederspris fra den store kristne medieorganisasjonen National Religious Broadcasters i USA. I 2001 fikk han den europeiske Brobyggerprisen.

«Radiobølger uten grenser» er tittelen på en bok om Nevland som Asle Hetlebakke førte i pennen i 2010. Der kommer det fra at tross mange reisedager og et aktivt engasjement på ulike felter, har Nevland alltid gitt familien den sentrale plassen i livet. For meg personlig har det vært en sterk opplevelse å gå inn og ut i dette hjemmet og oppleve ekte kristen varme og omsorg, både fra Åge og kona Gudrun. I sin aktive pensjonisttilværelse har Åge også funnet mye tid sammen med barn og barnebarn.

Det er mange som ønsker Åge Nevland til lykke med dagen og velsignelse over mange aktive år framover.

Geir Magnus Nyborg

Kristen radiopioner rundet 80 år

Han utdannet seg til bilmekaniker og deretter til maskiningeniør. Men radiomisjon ble hans livskall. 15. september rundet Åge Nevland 80 år.

Når han ser tilbake på et langt liv, er han ikke i tvil om at han havnet på ”rett hylle ” i livet. Han har ivret for radiomisjonen siden han opplevde et kall til å gå inn i denne typen arbeid på 1950-tallet.

I 1957 sluttet han i bilverkstedet i Ganddal hvor han jobbet, for å begynne som tekniker i den nystartede Norea Radio, og her oppdaget han hvilke muligheter som lå i å spre det kristne budskap gjennom radiomisjon både til Norge og andre land. Etter hvert steg han i gradene og ble daglig leder for et internasjonalt radioarbeid i sterk vekst. Blant annet hadde Norea Radio sendinger til kommunistlandene i Øst-Europa og også til Kina. Under navnet Norea Mediemisjon er Norea fortsatt aktiv i kristent mediearbeid både i Norge og på flere kontinenter.

KKL

Nevland kom tidlig med i styret for Kristelig Kringkastingslag, og ble organisasjonens første generalsekretær i 1979. Lytter- og seerorganisasjonen vokste sterkt under Nevlands ledelse, og er fortsatt en av Europas største i sitt slag, nå under navnet Familie & Medier. Nevland var generalsekretær i KKL fram til han ble pensjonist i 2001.

– Når du ser tilbake på tiden i KKL, hva var det viktigste dere oppnådde?

– Da vil jeg nevne tre ting: Stipendordningen vi innførte, der vi gir stipend til folk som vil dyktiggjøre seg innen mediearbeid. Det andre er vannskilleprinsippet, der vi fikk gjennomslag for at programmer som kan være skadelige for barn og unge under 18 år skal sendes etter klokken 21 om kvelden. Og det tredje er opprettelsen av organisasjonen Barnevakten, en organisasjon som gir råd om barn og medier, sier Nevland som mener behovet for en organisasjon som Familie & Medier kanskje er enda større i dag enn i hans tid i organisasjonen.

Satt spor etter seg

Nevland har satt spor etter seg på mange felt. For P7-Kristen riksradio laget han ikke mindre enn 2600 programmer i serien Veien gjennom Bibelen. Han var i sin tid også en av grunnleggerne av organisasjonen Fellowship of European Broadcasters, der han var nestleder i styret fram til 2000. I 1996 fikk han tildelt en internasjonal hederspris fra den store kristne medieorganisasjonen National Religious Broadcasters i USA. I 2001 fikk han den europeiske Brobyggerprisen. Her hjemme ble han tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 2009, KPK

Les også mediegründer Geir Magnus Nyborg sin hyllest til jubilanten her!