Tag Archive for: sambåndet.no

ENDRING: sambåndet.no måtte tåle nedgang i antall sidevisninger og brukere fra 2016 til 2017. ILLUSTRASJON: ImF MEDIA

Første år uten rekord

2017 ble det nest beste året for sambåndet.no siden målingene startet.

Jeg skrev det i fjor på denne tiden: «For hvert år blir det stadig vanskeligere for sambåndet.no å konkurrere med fjoråret.» 2017 skulle da også vise seg å bli det første året siden redaksjonen i 2013 startet en bevisst nettsatsing, at nettavisen til Sambåndet ikke kan vise til rekord. 

Sterk vekst siste fem år

I 2017 hadde sambåndet.no 127.769 sidevisninger (2016: 153.159), en nedgang på 17 prosent fra 2016. Antall brukere var på 46.051 (2016: 57.518), en nedgang på 20 prosent fra 2016. Tallene for 2017 er likevel bedre enn for 2015 (henholdsvis 101.028 og 40.976), og sammenlignet med 2012 er antall sidevisninger økt med 667 prosent og antall brukere med 924 prosent. Sett over en femårsperiode er det dermed fortsatt rimelig å si at nyhetsnettstedet er i voldsom vekst om vi måler i prosent. 

Årsaker til nedgang

Jeg tror det i alle kan pekes på to grunner til at vi ikke klarte å øke fra 2016 til 2017. For det første var det to arrangement i 2016 som skapte mye trafikk – ImFs generalforsamling i juli og åpningen av Straume Forum i september. Som det går fram av nettanalysen for 2016, førte disse to begivenhetene til mye trafikk. I 2017 var det ingen hendelser som på en særlig måte løftet trafikken.

Den andre årsaken er en omlegging av de matematiske formlene (algoritmene) som Facebook bruker til å styre hva brukerne ser i nyhetsstrømmen. Fra våren 2015 har publisering fra nyhetsleverandører (som også sambåndet.no er et eksempel på) blitt prioritert lavere til fordel for publiseringer fra venner. «Henvisninger fra Facebook til medier har blitt mer enn doblet de siste 18 månedene», konstaterte produktsjef Max Eurlenstein på Facebooks offisielle blogg i forbindelse med omleggingen i april 2015. At vi siden 2013 i stor utstrekning har delt artiklene på sambåndet.no på Facebook har vært en hovedårsak til den sterke trafikkveksten på sambåndet.no. Nå har endringene i algoritmene slått ut også for oss, noe også tallene viser. I 2016 kom nesten 59 prosent av «trafikken» fra Facebook, mens dette tallet sank til 46,8 prosent i fjor. I 2015 var tallet 49,4 prosent. Søk er i vekst med nesten 29 prosent av totalen mot 19 prosent i 2016.

Sponset innhold

De siste månedene av 2017 ble også Facebook merkbart mer ivrig enn tidligere på å oppfordre oss som publisister til å annonsere for de artiklene vi lenker til på Facebook, altså at man betaler for at Facebook skal vise artiklene fram til flere brukere enn de ellers ville gjort. I oktober 2017 kom nyheten om at Facebook hadde satt i gang en test i flere land (ikke Norge) med at innhold fra nyhetsleverandører blir plassert i en egen nyhetsstrøm og dermed blir mindre tilgjengelig. Testen førte til sterkt redusert trafikk for flere nyhetsleverandører i de aktuelle landene. Dette er trolig også et forsøk på å få flere av mediene til å betale for at Facebook skal vise fram innholdet til flere. Dette vil selvsagt ramme medier med små budsjetter (som sambåndet.no). Facebook er avhengig av at brukerne finner godt innhold på nettsamfunnet, så la oss håpe at denne algoritmeskruen ikke strammes til.

Geografi

Innholdet på sambåndet.no leses fortsatt mest på mobiltelefon (52 prosent), deretter pc med 31 prosent og nettbrett med 17 prosent. Fortsatt befinner 95 prosent av leserne seg i Norge. Brutt ned på fylker viser det seg at Rogaland og Oslo i fjor tok inn på Hordaland i kampen om førsteplassen. Deretter er det et stykke ned til fjerde og femte plass, der henholdsvis Vest-Agder og Møre og Romsdal byttet plass i fjor. Faktaboksen viser fordelingen på byer. Bergen har tilsynelatende detronisert Oslo som den byen som har flest lesere av sambåndet.no. (Her skaper imidlertid en ny inndeling av Oslo i by og kommune litt forvirring.) Time og Karmøy er i vekst. Trondheim og Ålesund er ute av ti-på-topp-lista sammenlignet med 2016.    

FORSIDEBILDE: Mona Levin var hovedtaler under markeringen på Sotra av Krystallnatten for 79 år siden. Foto: Brit Rønningen. BILDET OVER: Inspektør Jon Gunnar Kjetså (t.v.) og rektor Steffen Røykenes kan glede seg over at saker om KVS-Bygland ble mye lest på sambåndet.no i 2017. Foto: Petter Olsen

Dette ble mest lest i 2017

2017 var året der meningsstoff gjorde seg gjeldende på lista over de ti mest leste artiklene på sambåndet.no.

Hele tre kommentarer er inne på lista (nr. to, tre og delt sjuendeplass). Helt på tampen av året har også en analyse av Rolf Kjødes utspill om en ny luthersk frikirke vakt betydelig debatt og leserinteresse. (Trykk gjerne på lenken og delta!)

Aller øverst, og ganske suverent – troner imidlertid en reportasje, og det fra en markering av at det er 79 år siden Krystallnatten i Tyskland og Østerrike. ImF-eide KVS-Bygland er inne med to nyhetssaker (nr. 4 og 9).

«Folk vil lese om folk» er et favorittuttrykk fra høystemte redaktører, og det har da faktisk også noe for seg. Nyheten om en vikarierende administrasjonsleder (delt femteplass) og en reportasje fra et disippeltreningsopphold (delt sjuendeplass) var noe mange ville lese.

Politiske saker gjorde seg også gjeldende i valgåret, men da tydelig knyttet til verdispørsmål, nemlig Erna Solbergs blant noen omstridte besøk hos Jesuskvinnene (10. plass) og «sokke-reportasje» fra Downs syndrom-dagen (delt femteplass). Førstnevnte er for øvrig den eneste saken hentet fra Kristelig Pressekontor som er med på ti-på-topp for 2017.

Her er lista i rekkefølge. Fra nummer tre og nedover er det svært jevnt. Tallene i parentes viser antall anbefalinger på Facebook. Gi dem gjerne flere!

Nr. 1 (10.11.): – Jeg vil fortsatt «gnåle» om Holocaust (569)

Nr. 2 (07.10.): Jeg skammer meg ikke (429)

Nr. 3 (20.06): Bannskap i massemedier – en trist utvikling (237)

Nr. 4 (05.01.): Gode tilbakemeldinger til KVS-Bygland (234)

Nr. 5 (delt, 18.01.): Stedfortreder fra Molde (203)

Nr. 5 (delt, 21.03.): Kledd for mangfold (203)

Nr. 7 (delt, 27.03.): Familier på disippeltrening (194)

Nr. 7 (delt, 12.11.): Dette trengte Norge (194)

Nr. 9 (22.02.): Klart for første russekull på Bygland (187)

Nr. 10 (19.03): – Kristen tro er viktig (162)

Mest lest i 2016 – med lenker nederst til 2013-15.  

Fortsatt økning for sambåndet.no

Nyhetsnettstedet sambåndet.no hadde drøyt 153.000 sidevisninger i 2016 og nesten 58.000 brukere. Det er en økning på henholdsvis 52 og 40 prosent fra året før.

For hvert år blir det stadig vanskeligere for sambåndet.no å konkurrere med fjoråret. I januar 2013 startet redaksjonen en bevisst satsing på både å publisere flere artikler og å øke utbredelsen av dem. Det har gitt resultater:

  • Antall sidevisninger (defineres som en «side» – det vil stort sett si en artikkel – på sambåndet.no som lastes inn av en nettleser) er mer enn seksdoblet sammenlignet med 2012 (16.668)
  • Antall brukere (defineres som personer som har vært innom nettstedet minst én gang) har økt nesten 13 ganger siden 2012 (4496).

Økter

Tallene for 2016 viser at også antallet av det som kalles økter, nå har passert «drømmegrensen» på 100.000. En «økt» defineres som «en serie av sidevisninger gjennomført av samme bruker innenfor en tidsperiode på 30 minutter» (kilde: synlighetsbloggen). Dette er det tallet som vektlegges mest av statistikktjenesten Google Analytics. I 2016 er det registert 105.423 slike økter. Det er en økning på 59 prosent sammenlignet med fjoråret. Går vi tilbake til 2012 (8780 økter), snakker vi dermed om 12 ganger flere.

For å sette dette litt i perspektiv, kan vi nevne at Kristiansand by har 61.000 innbyggere. Antallet som var innom sambåndet.no minst én gang i fjor, tilsvarer nesten hver innbygger i Norges åttende største by.

Antallet som var innom sambåndet.no minst én gang i fjor, tilsvarer nesten hver innbygger i Norges åttende største by

Utflating

Det skal innrømmes at den betydelige årvisse økningen flatet noe ut i fjor. Mens antall sidevisninger, brukere og økter økte med henholdsvis 55, 86 og 67 prosent fra 2014 til 2015, økte de samme parametrene med henholdsvis 52, 40 og 59 prosent fra 2015 til 2016. Et annet tegn på utflatingen er at antall førstegangsbesøkende utviklet seg negativt (minus 13 prosent) i 2016 sammenlignet med 2015. Det blir særlig spennende å se hvordan antallet brukere utvikler seg i løpet av 2017, sammenlignet med fjoråret.

Beste dag(er)

Mens dagen med flest besøk (økter) i 2015 var 1. juledag (2231 økter, intervju med Ståle Halsne), er det søndag 25. september som peker seg ut for 2016. Den dagen publiserte vi blant annet en reportasje fra åpningshelgen for Straume Forum – de nye lokalene til ImF Straume. Hele 2702 økter ble gjennomført på sambåndet.no den dagen.

GF og beste uke

Ettersom ImF gjennomførte generalforsamling i 2016 (27.-31. juli) er det også svært interessant å se på hvilken uke som var best besøkt. Redaksjonen satset betydelig på nettet de dagene GF pågikk, og det resulterte i 4610 økter i perioden 24.-30. juli (uke 30). Det ville ha vært mer enn nok til å «slå» beste uke i 2015 – 3543 økter i perioden 20.-26. desember (uke 51/52), men sannelig fikk ikke perioden 25. september til 1. oktober (uke 38/39) enda høyere resultat, med 5930 økter. Reportasjen fra åpningshelgen for Straume Forum (se lenke over) ble trolig lest over flere dager. Trolig ble også KPK-intervjuet 24. september med et par som giftet seg på ny med hverandre etter skilsmisse lest inn i den nevnte perioden. Også perioden 16. oktober til 22. oktober (uke 41/42) scoret høyere enn beste uke i 2015 – med 3771 økter. Her var det nok nyhetssakene om at Si-Reiser skifter navn til Plussreiser og ny daglig leder for Egill Danielsen Stiftelse som slo ut.

Leses mest på (Apple)mobil

Chrome er det nettleseren som flest benytter (35 prosent av alle økter i 2016), mens gode gamle Internet Explorer er nede på 7 prosent. De fleste (52 prosent av alle økter) skjer via mobiltelefon. Deretter følger datamaskin (30 prosent) og nettbrett (19 prosent) – avrundede tall. Når det gjelder hvilket merke våre lesere benytter, er det fortsatt solid Apple-dominans både hva mobiltelefon og nettbrett angår. To Samsung-modeller (Galaxy S6 og S5 er eneste unntakene, på henholdsvis 7. og 10. plass.

Trafikken

Den nevnte satsingen på å øke utbredelsen av stoffet vårt har først og fremst skjedd gjennom å dele artiklene på det sosiale nettsamfunnet Facebook, der både Sambåndet og Indremisjonsforbundet har egen profil. 59 prosent av leserne i 2016 kom til siden via sosiale medier (Facebook). For 2015 var tallet 49 prosent. 19 prosent fant nettstedet gjennom søk (22 prosent i 2015), 12 prosent ble henvist fra andre sider (13 prosent) og 10 prosent kom direkte til siden (16 prosent). Av de som kom via andre nettsteder, kom 77 prosent fra organisasjonsnettstedet imf.no, der sist publiserte Sambåndet-sak ligger klikkbar i høyremargen. Gledelig er det å se at dagen.no er kommet inn på lista med 91 henvisninger (0,75 prosent av totalen).  

Så lenge Facebook ikke tar betalt – og ikke legger seg opp i våre redaksjonelle beslutninger – er dette på sett og vis greit

Facebook

Selv om Facebook-dominansen er resultat av en bevisst strategi, betyr det altså at vi – i likhet med de fleste andre nyhetsmedier – har gjort oss ganske avhengig av nettsamfunnet for å nå virkelig mange med stoffet vårt. Alle andre måter å komme til siden på gikk altså ned i 2016. Så lenge Facebook ikke tar betalt – og ikke legger seg opp i våre redaksjonelle beslutninger – er dette på sett og vis greit. Også vi må være «der folk er».

Geografi

95 prosent av leserne våre befinner seg i Norge. Bryter vi det ned på fylker, får vi følgende fordeling: Klart størst er Hordaland med 30 prosent av alle økter fulgt av Rogaland 19 prosent og Oslo 19 prosent (18,82). Så er det et stykke ned til Møre og Romsdal 7,95 prosent og Vest-Agder 7,75 prosent. Nytt hopp til Sør-Trøndelag (2,98 prosent) og Sogn og Fjordane (2 prosent), mens Akershus (1,89 prosent), Aust-Agder (1,61 prosent) og Finnmark (1 prosent) ligger nederst. Endringen her fra 2015 er at Møre og Romsdal har klatret forbi Vest-Agder.

Ålesund doblet

Av steder i Norge er det likt i toppen (se faktaboks).  Midt på har har Sandnes og Kristiansand byttet plass, og i bunnen har Ålesund og Time gjort det samme. Karmøy lå på åttende plass i 2015, men er nå falt ut av lista. Ålesund har klart størst økning i antall besøk – mer enn doblet fra 2015. Vi skal vel ikke se bortfra at GF på Borgund folkehøgskole bidro sterkt til det. Også Sandnes og Trondheim har solid økning fra 2015 til 2016.

Dette ble mest lest i 2016

Oversikten fra Åpne Dører som viste at forfølgelsen av kristne øker, ble - noe overraskende - den mest leste artikkelen på sambåndet.no i året som gikk.

Ti på topp-listen som Sambåndet-redaksjonen setter sammen hvert årsskifte, baserer seg på hvor mange som har trykket på «del»-knappen på en artikkel og dermed bidratt til å spre den på nettsamfunnet Facebook. Gjennomgangen av de 302 artiklene vi publiserte i 2016, viser da følgende liste:

Nr. 1 (14. januar): Forfølgelse av kristne øker (675 reaksjoner på Facebook per 2. januar 2017)

Nr. 2: (1. november): Andreas Evensen ny leder av ImF-Ung (608)

Nr. 3 (7. september): Medierosen til Andreas Håtveit (569)

Nr. 4 (9. desember): Inviterer til fellesskap på julaften (559)

Nr. 5 (10. mars): Velger å synge om Jesus (515)

Nr. 6 (17. november): Distanserer seg fra Visjon Norge (458)

Nr. 7 (24. september): Såret som ble leget (433)

Nr. 8 (20. oktober): Asle Ystebø skal lede Danielsen-skolene (419)

Nr. 9 (28. oktober): – Ingen er født homofile (363)

Nr. 10 (16. oktober): Plusser på med nytt navn (315)

Når vi tar det generelle mediebildet i betraktning, burde det ikke være uventet at en artikkel som omtaler Åpne Dørers årlige undersøkelse av hvordan forfølgelsen av kristne utvikler seg, ble mest lest i 2016. Det som likevel gjør det overraskende, er et annet tall som sier noe om utbredelsen, nemlig hvor mange som er «nådd» på Facebook. Delingen av artikkelen på Sambåndets Facebook-profil ble nådd av 546 brukere av det sosiale nettsamfunnet. Tallet viser ikke nødvendigvis hvor mange som leste saken, men hvor mange som fikk den inn i nyhetsoppdateringen sin og dermed fikk mulighet til å lese artikkelen. Tallet 546 er beskjedent og svært mye lavere enn artikler som har fått langt færre trykk på «del»-knappen (se senere).

Andre plass på lista er ikke overraskende. Vi vet fra før at saker som handler om folk, blir mye lest. Men heller ikke her står antallet personer som ble «nådd» på Facebook, helt i stil: 1169.

Andreas Evensen kan nok ikke regnes som en «kjendis» i vanlig forstand, men det kan derimot de som inntok henholdsvis tredje («Mesternes nesten-mester» Andreas Håtveit) og femte (Oline Meland fra Norske Talenter) plass på lista. Og her samsvarer «nådd»-tallene bedre. Algoritmene til Facebook viste fram artikkelen om Andreas Håtveit for 5716 personer, mens Meland ble nådd av 2745 brukere.

KPK kom sterkt

Nytt av året er at av de fem øverste artiklene på lista er nr. 1,3 og 5 levert av Kristelig Pressekontor (KPK). Den unge tomannsredaksjonen i Oslo har hatt økt gjennomslag de par siste årene, og det slår altså nå også ut på sambåndet.no. Nå skal det legges til at de KPK-sakene vi publiserer, er utvalgt av Sambåndet-redaksjonen med tanke på hva vi mener vil være interessant for våre lesere. I enkelte tilfeller gjør vi også tilpasninger i KPK-artiklene for å gjøre dem enda mer rettet inn mot Sambåndet-leserne. Uansett: Sterkt av KPK å sette så stort preg på ti-på-topp-lista! Også artikkelen på sjuende plass – et intervju med et par som giftet seg på nytt med hverandre etter at de en periode var skilt, er hentet fra KPK (nådd av 1357 Facebook-brukere).

Fjerde plass inntas av en artikkel som ikke har hatt lang tid på seg til å gjøre inntrykk. 9. desember fortalte vi om dem som inviterte mennesker som trengte noen å feire jul sammen med, til Straume Forum. Artikkelen med 559 trykk på del-knappen ble nådd av 2204 på Facebook.

Artikkelen på sjette plass representerer Sambåndets «vri» på debatten som ble skap av Brennpunkt-programmet om Visjon Norge. Tallenes tale er 458 del-trykk og 778 nådd på Facebook. Denne saken skapte også noe debatt, både i artikkelens kommentarfelt og på flere Facebook-profiler.

Listas femte sak med tydelig vekt på person, er nyheten om ansettelsen av ny daglig leder for friskoleeier Egill Danielsen Stiftelse. 419 ulike reaksjoner på Facebook holdt til 8. plass på lista og førte til at saken ble nådd av 3847 brukere.

Niende plass inntas av artikkelen som skapte suverent mest oppmerksomhet i kommentarfeltet på Facebook, forhåndsomtalen av et arrangement i regi av Bergens Indremisjon om kjønnsidentitet. 363 del-trykk ble nådd av 1347 brukere av Facebook.

Nådd på Facebook

Næringslivsnyheten om at Si-Reiser skifter navn til Plussreiser, fikk sisteplassen på den etter hvert eksklusive Sambåndet-lista – regnet i antall trykk på del-knappen. Mens det for 2015 holdt med 170 del-trykk for å komme med, gikk altså grensen nesten dobbelt så høyt i 2016. Ser vi derimot på hvor mange som ble nådd, har denne artikkelen det suverent beste resulatet av alle ti: Nøyaktig 8000 fikk den inn i nyhetsoppdateringen sin etter at vi delte denne artikkelen seint på kvelden 16. oktober. Det holder til tredjeplass når vi bruker dette målekriteriet.

For dersom vi rangerer utfra hvor mange som fikk artiklene inn i nyhetsoppdateringen sin på Facebook, er det en helt annen liste som framstår:

2. juni ble et rekordhøyt antall av 12.735 personer nådd av nyheten om at elever ved KVS-Lyngdal var pågrepet i en narkotikaaskjon. Dette var en sak vi oppdaterte flere ganger (men beholdt samme nettadresse – URL). Svært få (21) trykket på del-knappen, kanskje fordi det var en negativ nyhet for Indremisjonsforbundet som eier.

En artikkel som både fikk godt med del-klikk (188) og ble nådd av svært mange, var nyheten 1. februar om at leirstedet Orreneset (Sunnmøre Indremisjon) hadde fått en stor testamentarisk gave. 188 del-klikk nådde fram til hele 9485 brukere på Facebook.

En sak vi skrev mye om i 2016, var striden om momskompensasjon for internatskolene. Artikkelen 30. mai som omhandlet løsningen, fikk «bare» 151 delinger men ble nådd av hele 6236 på Facebook.

21. mai skrev vi om et ung par som skulle jobbe for Nordmøre og Romsdal Indremisjon. 103 trykk på del-knappen holdt ikke til den offisielle ti-på-topp-lista, men saken ble nådd av hele 6035 på Facebook.  

To av artiklene fra generalforsamlingen sommeren 2016 kom også inn i nyhetsstrømmen til mange Facebook-brukere. Referatet fra den store debatten nådde 3764 (65 del-trykk), og avskjedstalen til Sverre Dag Ljønes (89 del-trykk) fant veien til 3173 brukere av det sosiale nettsamfunnet.

22. mars publiserte vi ImFs veiledningsdokument om kirkesituasjonen som vedlegg til en redaksjonell omtale. Dette ble nådd av 2273 på Facebook, noe som også er høyt i vår sammenheng (66 del-klikk).

Det får holde om enkeltsaker. Senere i uken kan du lese om hvordan det gikk med sambåndet.no som helhet i 2016.

Les mer: Lenker til hvordan det gikk i årene 2013-15

sambåndet.no passerte «drømmegrensen»

Nyhetsnettstedet sambåndet.no hadde i 2015 for første gang flere enn 100.000 sidevisninger i løpet av et år. Det er en femdobling sammenlignet med 2012.

101.028 er det nøyaktige antallet sider som ble vist på sambåndet.no i fjor – en økning på 55 prosent fra året før. 40.976 brukere var innom nettstedet minst en gang i fjor, og det er en økning på hele 86 prosent fra 2014. Totalt antall besøk på nettstedet (økter) var 66.210, en økning på 67 prosent. Det er tredje året på rad sambåndet.no kan vise til sterk vekst. Tallene vil blant annet være viktige med tanke på annonsører – og er et uttrykk for hvor mange vi faktisk når med det vi mener er et viktig innhold.

Sterk vekst

Fra og med 2013 har vi vi vært svært bevisst på å dele artiklene våre på nettsamfunnet Facebook. Særlig det siste halvannet året har vi også økt antall publiserte saker betydelig. Begge deler har gitt merkbare resultater for sambåndet.no, ikke minst dersom vi regner i prosent:

  • Antall sidevisninger har «tatt femgangeren» og vel så det, fra under 17.000 (16.668) i 2012
  • Antall brukere har åttedoblet seg, fra 4500 (4496) i 2012
  • Totalt antall besøk (økter) har mer enn seksdoblet seg, fra under 9000 (8780) i 2012

Den best besøkte dagen i 2015 var så seint som 1. juledag. Totalt antall besøk på nettstedet var da 2231, og det var intervjuet med Anne og Ståle Halsne som var det store trekkplasteret.

Gledelig er det også at andelen førstegangsbesøkende på sambåndet.no fortsatt øker. Fra 2014 til -15 steg andelen med 14 prosent – til 60 prosent, som riktignok er en noe svakere økning enn fra 2013 til -14.

Fortsatt korte økter

Antall sidevisninger for hver gang en bruker er inne, fortsetter dessverre å falle, siste år med 7,4 prosent. Det er til liten trøst at fallet er lavere siste år enn året før (12,7 prosent). Vi hadde gjerne sett at brukerne leste flere enn 1,53 artikkel hver gang de var inne. Gjennomsnittlig varighet per besøk faller med 17,4 prosent, til rett over minuttet. Også her er nedgangen mindre enn i 2014 (26,3 prosent), og det er å håpe at vi klarer å komme ned mot 0 prosent hva disse tallene angår.

Små skjermer

Det er også interessant å se på hvilket verktøy som brukes for å lese innholdet vårt. I 2014 var det en betydelig økning for mobil og nettbrett. Gledelig nok leses vi fortsatt mest på mobiltelefon (46 prosent av all lesing mot 41 prosent i 2014. At dette tallet øker viser at leserne våre hittil har sett gjennom fingrene med at vi ennå ikke har fått gjort nettstedet vårt mobil- eller skjermtilpasset. Forhåpentligvis får vi gjort noe med det i 2016. 32 prosent av lesingen skjer via datamaskin (uendret fra 2014). Da gjenstår nettbrett med 23 prosent (27 prosent i 2014). Apple Iphone styrker posisjonen ytterligere blant mobilleserne (38 prosent mot 34 prosent i 2014. På andre plass når det gjelder hvilke enheter som brukes, kommer fortsatt Apple Ipad, men har gått ned fra 35 til 29 prosent.

Hvor trafikken kommer fra

49 prosent av trafikken til sambåndet.no kom via sosiale medier (mot 30 prosent i 2014), 22 prosent kom via søk på nettet (23 prosent i 2014), 16 prosent kom direkte inn på siden (32 prosent i 2014) og 13 prosent ble henvist fra andre sider (15 prosent i 2014). Det største utslaget her er altså at vi er blitt enda mer avhengig av sosiale medier, og at færre enn i 2014 gikk inn på siden vår uten noen tilskyndelse. Det siste er ikke så kjekt å registrere. Facebook står for 99 prosent av trafikken via sosiale medier, noe som blant annet skyldes at dette er den eneste «deleknappen» vi har. Av nettsteder som henviser trafikk til sambåndet.no, er det naturlig nok fortsatt organisasjonsnettstedet imf.no som er klart størst (66 prosent mot 77 prosent i 2014). Nettstedet til Nordmøre og Romsdal Indremisjon, nri-imf.no, er nest størst – og øker (5 prosent mot 2 prosent i 2014).

Ser vi, for kuriositetens skyld, på hvilket nettverk leserne bruker, er det tydelig at de ImF-ansatte ikke bruke arbeidsdagen på å lese på sambåndet.no. Bare 2,8 prosent av trafikken kommer fra dette nettet (9. plass), mens Telenor er den klart dominerende blant leverandørene av nettverk til sambåndet-brukerne.

Geografi

Google Analytics har også en mengde tall for hvor sambåndet.no leses rent geografisk. Av land ligger Norge naturlig nok høyest med 94 prosent (uendret). Bryter vi det tallet ned på fylker, kommer Hordaland fortsatt høyest med 32 prosent, Rogaland på andre plass med 21 prosent og Oslo på tredje med 18 prosent. Rogaland og Oslo har dermed byttet plass sammenlignet med 2014. Deretter følger Vest-Agder (8 prosent) og Møre og Romsdal (7 prosent). (Se også faktaboks hva Norge angår.) Når det gjelder lesing i utlandet, er USA fortsatt størst (738 besøk), mens Danmark (387 besøk) har overtatt andreplassen fra Sverige, som faller til sjuende plass (231 besøk). Tredjeplassen innehas nå av besøk fra land som Google Analytics av en eller annen grunn ikke har kunne sette navn på (350 besøk). Israel på sjuendeplass øker mest av de navgitte landene, med 238 besøk.

Oslo er den byen/stedet i Norge der vi leses mest (se faktaboks), fulgt av Bergen. At Fjell kommune tar tredjeplassen er heller ikke overraskende ettersom både bibelskolen og ImF-administrasjonen holder til der. I fjor var det også betydelig oppmerksomhet rundt salget av ImFs administrasjonslokale, der sambåndet.no en periode nærmest fikk en (utilsiktet) lokalavisfunksjon. For undertegnede som er oppvokst på Karmøy og bor i Time, er det gledelig å se at nettopp disse to kommunene var de som økte mest i fjor hva lesing angår.

Les også: Slik gikk det i 2014

Her er årets mest delte saker

ARTIKKELEN ER OPPDATERT Et intervju som ble publisert digitalt etter at den intervjuede var død, og en prisvinnende evangelist ble de mest delte artiklene på sambåndet.no i 2015.

Inkludert artikkelen du leser nå, har Sambåndet-redaksjonen publisert 270 saker på nyhetsnettstedet sambåndet.no i år. Det er 0,7 per dag i året, og vi er dermed ikke så langt fra målet om å kunne oppdatere nettstedet hver eneste dag. 221 av artiklene står redaksjonen for selv, mens 49 artiklene er hentet fra det som har utviklet seg til å bli «kristenfolkets NTB» – Kristelig Pressekontor.

1. plass: 2. juni publiserte journalist Vilhelm Viksøy nyheten om at evangelist i Indremisjonssamskipnaden, Marit Andresen Røen – og familien hennes – hadde fått Samnanger kommunes kulturpris (alle lenker vil åpne seg i eget vindu).  Da vi lenket til den på Facebook, spredte saken seg lynraskt. 1092 personer var inne på nettstedet denne dagen (nest best besøkte dag siden vi begynte å måle i januar 2013). Minst 606 personer delte (eller responderte på annet vis) artikkelen på Facebook. Tallet kan faktisk være enda høyere ettersom vi fikk tekniske problemer som gjorde at statistikken for saken forsvant. Så stor aktivitet ble belønnet av algoritmene til Facebook, og saken ble vist fram for over 7000 personer.

2. plass: 26. april døde Oddvar Aadland. Siden han var 16 år hadde han vært aktiv i ungdomsarbeid, ikke minst på bedehuset i Blomsterdalen i Bergen. Vilhelm Viksøy intervjuet ham for Sambåndet i 2009. For at flere skulle få innblikk i det Oddvar Aadland fikk bety for mange – og etter avtale med familien – publiserte vi intervjuet digitalt for første gang på begravelsesdagen 6. mai. Leserne våre ble virkelig oppmerksom på dette dagen etter, da 1058 personer var innom sambåndet.no. De samme tekniske problemene gjorde at vi mistet totalstatistikken også for denne saken (!), men fordi jeg skrev denne bloggposten, vet vi at minimum 461 personer delte (eller responderte på annet vis) saken på Facebook. Artikkelen ble vist fram for over 10.000 personer på nettsamfunnet, noe som er rekord for vår del.

3. plass: Noe som er verdt å merke seg også i år, er at leserne ikke tar ferie – heller ikke brukerne av sambåndet.no. Derfor satser vi på å være merkbart til stede også i påske-, sommer- og juleferien. Tredje mest delte sak i år er fra 16. juli. Da publiserte journalist Brit Rønningen et intervju med Erlend Nilsen fra Karmøy, som nylig var ansatt som daglig leder for hotellet og leirstedet Helgatun i Myrkdalen. Midt i fellesferien tok 227 stk. seg tid til å trykke på dele-knappen på denne artikkelen.

4. plass: Langlesingsintervjuet med Ståle Halsne ble publisert av undertegnede så seint som 1. juledag, og det innebærer erfaringsmessig at denne saken fremdeles kan klatre på lista. (Oppdatert 3. januar 2016: Artikkelen er nå oppe på 3. plass.) 2256 personer var inne på sambåndet.no døgnet fra 1. til 2. juledag (rekorden er 2928, fra 2013), og i skrivende stund har 223 delt saken på Facebook. Nettsamfunnets algoritmer har så langt sørget for at drøyt 2700 personer har fått saken inn i nyhetsstrømmen sin.

5. plass: Prosessen med å gi Bergen en ny kristen bokhandel har Sambåndet fulgt lenge. Om kvelden 4. september kunne vi, som første nyhetsmedium, gå ut med at butikken ble en realitet. Delingstallet for denne artikkelen steg til 214. Reportasjen fra åpningsdagen fikk også bein å gå på. Men 168 delinger var ikke nok til å plassere seg på lista i et år der mange saker ble delt flere enn 100 ganger.

6. plass: På senhøsten kunne Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes gledesstrålende melde at møteaksjonen de sto i på Valderøy, var blitt forlenget. 188 av de som leste saken, viste sin glede over fornyelsen i bedehusflokken på Sunnmøre ved å dele artikkelen på Facebook – slik at enda flere fikk de gode nyhetene.

7. plass: Arna mottakssenter i Ytre Arna i Bergen huser nærmere 200 asylsøkere. Journalist Brit Rønningen ble oppmerksom på at bedehus og kirkemeninghet i bydelen inviterte beboerne på mottaket til møte på bedehuset i adventstiden. Reportasjen ble både livfull og bilderik, og 179 av leserne valgte å respondere på artikkelen på Facebook.

8. plass: Lite skiller mellom de siste plassene på den ærerike lista over de ti mest delte sakene. I vår markerte KVS-Lyngdal at den videregående skolen har vært gjenstand for en betydelig om- og påbygging. 178 lesere delte oppsummeringsartikkelen 4. mai. Dagen etter la vi for øvrig også ut en telefonreportasje fra åpningsfesten.

9. plass: I sommer platedebuterte Nancy Karine Sangolt med cd-en «Hjertelig». Omtalen av cd-en med kjente bedehussanger som Sangolt hadde satt egne melodier til, engasjerte 176 personer på Facebook.

10. plass: Så skulle det altså vise seg at 171 delinger måtte til for å plassere seg på lista i 2015. Det tallet oppnådde intervjuet i sommer med Silje Elin Minde, som nylig var ansatt som barnekonsulent i Nordhordland Indremisjon.

Les også: De mest delte sakene i 2014 og De mest delte i 2013 

Les også: Kommentar av Kjetil Fyllingen om betydningen av å dele gode artikler

Les 6. januar: Slik gikk det med sambåndet.no i 2015 (brukere og sidevisninger)

sambåndet.no doblet

Antall brukere av nyhetsnettstedet sambåndet.no økte med halvannen gang i fjor.

21.991 brukere var innom sambåndet.no minst en gang i løpet av 2014. Det er en økning på hele 145 prosent sammenlignet med 2013. Tallet forsterkes av at antall brukere i 2013 var dobbelt så høyt som for 2012.

Totalt antall besøk på nettsiden i 2014 var 39.614, som er dobbelt så høyt som i 2013. Antall sidevisninger var på 65.260, som er en økning på 75 prosent fra året før.

Beste dag

Ser vil på hvilken dag som var best, merker 30. juni seg ut. Det var dagen da vi publiserte intervjuet med Arne Opsahl Engen, samtidig som han og sønnen fortalte historien sin på Ung Landsmøte (UL) i Kongeparken. 2928 brukere var innom sambåndet.no denne sommerdagen. Det viser oss både at godt stoff blir lest, og at såkalt «timing» – at vi tenker over når vi publiserer ting – er viktig. Beste dag i 2014 hadde hele seks ganger flere brukere enn beste dag i 2013.

At andelen førstegangsbesøkende i 2014 er på 53 prosent er også gledelig, det er en økning på 22 prosent fra året før. Det betyr at stadig flere nye oppdager nettsiden vår.

Kort tid inne

Det som ikke er positivt, er at antall sidevisninger per besøk har falt til 1,65 i 2014, en nedgang på 12,7 prosent fra 2013. Det innebærer at mange bare leser en sak når de er inne. Det bekreftes av at den gjennomsnittlige varigheten på hvert besøk har gått ned med 26,3 prosent. En forklaring på kort tidsbruk per gang kan være at vi stort sett bare legger ut en ny sak per dag. De som allerede har lest saken fra dagen før, kan dermed fort oppleve seg ferdig og surfe videre til andre nettsider.

Mobil økning

Ser vi på hvilket verktøy leserne bruker for å lese oss, er det mobiltelefon og lesebrett som har størst økning fra 2013, med henholdsvis 198 og 125 prosent. Dette er særlig markant for nye brukere, og det forteller oss at vi nok bør gjøre noe med brukervennligheten vår på mobile skjermer, såkalt responsive design. Ellers er det artig å merke seg at det fortsatt er Apple-produkter som dominerer blant våre brukere. 35 prosent som leser oss på lesebrett, bruker Ipad, mens 34 prosent av mobiltelefonleserne bruker Ipone. De åtte neste på listen er ulike Samsung-produkter, men høyeste score er bare på 4 prosent.

Flere kommer direkte

Via hvilke kanaler kommer leserne inn på siden? Her er det veldig interessant å registrere at andelen som går rett inn på forsiden vår, har tatt fem-gangeren fra 2013 og nå er på 32 prosent. Nesten en tredjedel av brukerne våre i fjor gikk altså inn på siden helt av seg selv og visste hvor de skulle finne den. Det er oppløftende. Nest viktigste kanal er, ikke overraskende, sosiale medier med 30 prosent (26 prosent i 2013). 96,5 prosent av de som kom inn på siden vår via et sosialt medium, gjorde det på Facebook. Det er derfor alt annet enn tilfeldig at vi bruker våre profiler på dette nettsamfunnet til aktiv «markedsføring» av sakene våre. Den vesle restandelen kommer via Twitter. Tredje viktigste kanal er søk på internett. 23 prosent kom inn på denne måten, mot 12 året før. Så kommer henvisninger fra andre nettsider med 15 prosent, mot 17 prosent året før. Den dominerende blant disse (77 prosent) er naturlig nok organisasjonssiden imf.no, som lenker til en sak på sambåndet.no i høyremargen. Fra nettsidene til kretsene i ImF får vi flest lesere fra Nordmøre og Romsdal Indremisjon (nri-imf.no) med 2,25 prosent. ImF-Ung, som bruker en del av sakene våre, sender oss 1 prosent (halvering fra året før). Fra nettsiden til Bildøy bibelskole får vi overført 0,88 prosent, mot 2,33 året før. Ellers er det artig for meg å notere at hjemmesiden til en tidligere kollega, ordkunstner og filmanmelder Arild Abrahamsen, kommer på 8. plass på denne listen med 0,79 prosent henvsninger (arilabra.com).

Brasil kom sterkt

Hvor leses vi hen? Rimelig nok mest i Norge (93,8 prosent). Og bryter vi tallene ned på fylker, er det flest lesere av sambåndet.no i Hordaland (33 pst.), Oslo (19 pst.), og Rogaland (18 pst.). Sør-Trøndelag øker mest (opp fra 1,26 pst. til 2,52 pst), og det er også her andelen nye brukere er størst (opp fra 2,18 til 3,33 pst). (Vestfold har noen flere nye brukere i prosent, men de reelle tallene er lavere.) Ser vi på andre land, er USA størst med 1,15 prosent av leserne. Brasil på fjerdeplass utmerker seg med en voldsom vekst på 5175 prosent fra 2013, men reelle tall er lave. Japan, på 9. plass, er eneste land med nedgang (minus 61,58 prosent). (Se ellers faktaboks.) Tyskland og Australia, som fikk henholdsvis 8. og 9. plass i 2013, er helt ute av ti på topp-lista for 2014 og erstattet av Russland og voldsomt økende Brasil.

Egenvurdering

Kvantitet er vel og bra, men enda viktigere er det at vi jobber på en god måte og leverer stoff med kvalitet. For 2013 laget jeg et slags samfunnsregnskap for Sambåndet. I 2014 gjorde jeg det litt annerledes med månedlige blogger der jeg kommenterte mottakelsen av foregående blad og sa noe om hvordan vi hadde jobbet med det foreliggende nummeret. Disse kan leses på imf.no eller ved å følge disse lenkene (åpner seg i eget vindu):

Januar Februar Mars April  Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Listen over de av sakene våre som ble delt flest ganger på Facoebook i 2014, finner du her (med lenke også til 2013-lista).

Årets mest delte saker

I 2013 holdt det med 40 delinger på Facebook for å komme blant de ti mest delte sakene på sambåndet.no. I år måtte saken bli delt nesten fire ganger mer for å innta ti-på-topp-lista.

Det er veldig gledelig, for det betyr at nettisiden vår er blitt mer kjent blant folk, og at sakene vi publiserer der, får en stadig større utbredelse. Her er de ti mest delte sakene i 2014 (trykk på lenken for å lese):

1. 30. juli, samtidig med at han tok mikrofonen på Ung Landsmøte (UL) i Kongeparken, publiserte vi den sterke saken om Arne Opsahl-Engen som «sloss mot Gud, tapte – og vant». 734 personer delte denne historien på sin profil på nettsamfunnet Facebook (FB), og det er mer enn en dobling av rekorden fra 2013 (se lenke nederst i saken). Det eneste «problemet» med dette tallet er at det blir en vanskelig rekord å slå! Vi er takknemlig for at Opsahl-Engen valgte å fortelle historien om hva som skjedde i gudsforholdet da sykdom rammet familien. Saken ble først publisert i papirutgaven av Sambåndet, i juni.

2. Via vårt kontaktnett fikk vi greie på at Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes var nominert til den prestisjefylte Petter Dass-prisen i sitt 40. år som sangevangelister. Vi fikk avtale om å trykke nyheten 28. november, tre dager før prisutdeler Vårt Land gjorde det selv, og denne saken ble delt formidable 465 ganger på FB. Også det tallet er høyere enn vinnersaken fra 2013 oppnådde.

3. Tredjeplassen deles av to saker om elever og ansatte ved Bildøy bibelskole. 5. mai la vi ut saken om at de daværende T2-studentene Maria Hauge og Grete Foss var klar for ett års ansettelse i ImF som barne- og ungdomsarbeidere i Øst-Finnmark. 319 personer delte saken på Facebook. Det samme gode tallet oppnådde nyheten 11. juni om at Kristoffer Norbye var ansatt som bibellærervikar ved den ImF-eide skolen på Bildøy.

5. Saker som involverer personer blir svært ofte godt lest, og femteplassen inntas av nyheten om at det var ansatt ny lederduo for Sunnmøre Indremisjon. 284 personer delte saken om Johan Halsne og Harry Valderhaug, publisert så seint som 20. november.

6. Forfølgelse av kristne (og andre religiøse) minoriteter var dessverre svært aktuelt i året som nå ebber ut, og allerede i januar brakte sambåndet.no de første sakene om dette. Saken fra 21. januar, der T2-student i journalistpraksis, David Pletten Aasgard intervjuet Hans Olav Syversen (KrF) og Jonas Gahr Støre (Ap), ble delt 269 ganger på FB.

7. 28. mars var sambåndet.no til stede på den offisielle premieren på filmen om nå avdøde Børre Knudsen, sammen med ekteparet Knudsen og flere av barna deres. Vi fikk også intervjue både ekteparet og andre sentrale personer, og sikret oss et historisk bilde av da biskop emeritus Per Lønning, som gikk av i protest mot abortloven, hilste på Børre Knudsen etter visningen av filmen. 232 personer har til nå delt denne reportasjen på FB.

p-Brit_Helen_Finstad_foto_dpa8. Våren 2014 jobbet nevnte Aasgard med en artikkelserie om innsamlingsprosjekter ved skoler der ImF har eierinteresser. «Case»-saken om at Framnes kristne vidergående skole passerte 1 million kroner til bladet Evangelistens arbeid i India, ble publisert 3. mars og oppnådde minimum 202 delinger. (Tallet kan være enda høyere ettersom et teknisk problem gjorde at vi tapte data for en periode.) Bildet viser Brit Helen Finstad, som var leder av misjonsprosjektkomiteen.

 

 

 

 

9. Sambåndet og sambåndet.no satser også på meningsbærende stoff. 28. mars publiserte vi, i tillegg til reportasjen, en anmeldelse av Børre Knudsen-filmen. Den oppnådde gledelige 152 delinger.

10. Ruben Lie Monsen er en av flere unge forkynnere i ImF. 27. mai la vi ut saken om at han opplevde å ha et kall til å flytte til Finmnark sammen med sin blivende kone og virke som forkynner i Alta. 147 personer sørget for at denne saken kom inn på lista over de mest delte sambåndet.no-sakene på Facebook i 2014.

Nesten på lista

Den kanskje største satsingen på sambåndet.no noensinne er dekningen av jubileumsturneen til Marit og Irene. Blant annet hadde vi et (forhåndslaget) intervju fra hvert av de ni stedene som sangevangelistene besøkte. Det to sakene som oppnådde flest delinger, var fra Fitjar 1. november (124 delinger) og reportasjen 26. oktober fra konserten i Oslo (88).

Ikke alle saker vi legger ut på sambåndet.no, kommer i papirutgaven, og omvendt. Av de ti mest delte sakene var følgende publisert i papirtutgaven først: Nr. 1, nr. 3 (Finnmark), nr. 8 og nr. 10. Saker vi velger å publisere (i sin helhet) både på papir og nett, kommer som hovedregel alltid på papir først. Viktige saker som på grunn av sin nyhetsverdi publiseres på nettsiden først, kommer i bladet som notis. Skal man få med seg hele bildet av hva som skjer i og omkring Indremisjonsforbundet, er det altså en nødvendighet å lese både papir- og nettutgaven av Sambåndet.

Les også: De mest delte sakene i 2013

Et svar om framtiden til Sambåndet

Har Sambåndet livets rett, spurte nå avgått medieleder Torgeir Hauge i denne spalten i forrige nummer. Spørsmålet er utvilsomt på sin plass.

Hauge anfører at 115 års historie ikke er god nok grunn til å fortsette driften, og igjen må jeg – som hans etterfølger – si meg enig. Når noe har blitt drevet i lang tid, kan «sunk cost»-effekten inntreffe: Man vil nødig erkjenne at noe man har investert mye penger i, som det å gi ut Sambåndet på papir kan være et eksempel på, egentlig ikke burde fortsette.

Den avgåtte medielederen setter da også fingeren på økonomien. Ved inngangen til 2014 gjorde vi et dypdykk i en del tall. Vi ønsket blant annet å se hvordan ordningen med frivillig kontingent hadde slått ut. Etter at fire kretsblad ble integrert i Sambåndet løpet av 2009 og 2010, ble kontingenten på Sambåndet gjort frivillig for de som opprinnelig var abonnenter på disse kretsbladene. Sambåndet fikk en opplagsøkning på 60 prosent (fra ca. 5000 til ca. 8000), men samtidig økte trykke- og distribusjonskostnadene med totalt henholdsvis 155.000 og 200.000 i årene etter 2009. Fra 2011 ble kontingenten gjort frivillig for alle – og den anbefalte prisen satt betydelig lavere – med det resultat at innbetalingen falt dramatisk til et lavmål på 1,07 millioner kroner. Til sammenligning lå innbetalingen på mellom 1,7 og 1,5 millioner i årene 2007-09, da altså med langt færre abonnenter, men med «tvungen» kontingent.

– Frivillig kontingent er et trosprosjekt, uttalte daværende redaksjonsleder Egill J. Danielsen i januarnummeret i 2010. Nytilsatt medieleder Torgeir Hauge kalte det et «dristig prosjekt» ett år senere, men la til at han hadde «tillit til at leserne tar ansvar».

I likhet med min forgjenger må jeg konstatere at leserne ikke i tilstrekkelig grad har vedkjent seg et slikt ansvar. I årene etter bunnen i 2011 har kontingentinnbetalingen riktignok økt til i underkant av 1,3 millioner kroner, men det betyr altså at bare 45 prosent av dagens abonnenter velger å benytte seg av kontingentgiroen som sendes ut. Samtidig har Posten, eller Bring som det heter for bedrifter, de siste årene økt sine portokostnader dramatisk, noe som for øvrig gjør at vi fra nyttår bytter dem ut som distributør på størst mulig del av opplaget.

Mange abonnenter tenker nok at de gir til blad-utgiver ImF på andre måter, som i de årlige gaveaksjonene som giroen som følger nummeret du leser nå, er et eksempel på. Når kontingentgiroen i februar/mars ikke betales, er problemet imidlertid at misjonskroner må brukes til å subsidiere driften av ImF Media, som har Sambåndet som sitt hovedprodukt.

Skal vi så trosse sunk cost-effekten og slutte med underskuddsforetagendet Sambåndet? Så lenge kontingenten ikke kommer inn, må vi i alle fall stille oss spørsmålet om hvor lenge vi kan ta oss råd til å komme ut på papir. Jeg kan i dag «slippe» nyheten om at Sambåndet – etter planen – vil komme i digital versjon om kort tid, slik at bladet også kan leses på pc, mobil og nettbrett. I tillegg vil vi fortsette med det åpne nyhetsnettstedet sambåndet.no. E-bladet, som vi kan kalle det, vil kun bli gjort tilgjengelig for de som har betalt kontingenten, og vi er også avhengig av å ha en aktiv epostadresse til de som skal motta e-bladet. I tillegg vurderer vi å lansere et tilbud – med fast betaling – til de som eventuelt bare vil ha e-bladet.

Hvorfor ikke kutte ut det dyre papirproduktet helt? Fordi det, så sent som i fjor, var 400.000 nordmenn mellom 55 og 79 år som aldri brukte internett. Vi antar at en del Sambåndet-abonnenter er blant disse 400.000. Og ettersom både vi i redaksjonen og ledelsen i Indremisjonsforbundet mener at Sambåndet er viktig, må vi ta ett skritt av gangen. E-bladet vil derfor i første omgang være et supplement, men forhåpentligvis også noe som kan få flere av våre abonnenter til å bli nettbrukere.

Torgeir Hauge definerer i forrige nummer to hovedoppgaver for Sambåndet: å informere om arbeidet til ImF og inspirere misjonsfolket, og å være en kanal for giverglede til en gaveavhengig organisasjon. Jeg er ikke uenig i det heller, men vil betone ordet «journalistikk» sterkere enn «informasjon». Som jeg tidligere har skrevet i denne spalten, har redaksjonen som mål å jobbe journalistisk med det svært brede og spennende saksfeltet som ImF-familien er engasjert i. Og journalistikk er et fag og noe mer enn bare å formidle informasjon. Det siste kan eventuelt også gis i form av nyhetsbrev, som jeg forstår er det som skjuler seg bak Hauges antydning om at det finnes løsninger som «ikke bruker internett eller digitale medier».

Så har jeg da også de snart to årene jeg har vært ansatt som medieleder og redaktør, fått mange tilbakemeldinger fra lesere om at de finner mye interessant og viktig stoff i bladet. Det gleder og inspirerer hele redaksjonen. Men vi skulle så gjerne ønske, da, at langt flere så verdien av å betale giroen på 350 kroner som vi frimodig sender ut en gang i året. Er det din tur til å betale abonnementet i 2015?

Les også: Har Sambåndet livets rett?

PS: Kontonummer for innbetaling er 8220.02.80404 – og det er aldri for sent å betale!

Alle ledere og Synspunkt fra 2013 og 2014 finner du her. Velkommen til å lese, dele og kommentere.

Ingen økning for kontingenten

Foreløpig har færre enn for to år siden betalt den frivillige kontingenten på bladet Sambåndet.

ImF Media har siden 2011 hatt en ordning med frivillig kontingent på bladet Sambåndet. Så langt i år har 3352 av 7685 abonnenter betalt kontingenten for 2014. 90 personer hadde respondert på oppfordringen om å betale dobbel kontingent. Totalt ligger den innbetalte kontingenten på 1.253.795 kroner så langt i år.

– Jeg er veldig takknemlig for at 90 abonnenter har betalt dobbel kontingent, 700 kroner eller mer, og de har nå fått tilsendt den flotte boken «Duale mæ steidn» fra Sambåndet Forlag, sier medieleder Petter Olsen til sambåndet.no.

ØKER IKKE NOK
Samtidig håper han inderlig at den totale kontingentinnbetalingen for 2014 ikke stopper på 1,25 millioner kroner.

– Det vil i så fall være likt som i 2013 (1,25 millioner) og lavere enn i 2012 (1,3 millioner). Det er fortsatt anledning til å betale giroen, selv om fristen på den, var 1. mars, sier Olsen.

I 2013 var det 3583 abonnenter som valgte å betale den frivillige kontingenten, altså 231 flere enn til nå i år.

Medielederen opplyser at det er budsjettert med i underkant av 1,5 millioner kroner i kontingentinntekt for 2014. Selv det er bare litt mer enn halvparten av hva beløpet ville ha vært dersom alle de 7685 abonnentene hadde betalt de 350 kronene. For å nå det budsjetterte målet må nesten 1000 personer betale kontingenten i tillegg til de 3352 som allerede har betalt (basert på at hver betaler 350 kroner).

KUTTER KOSTNADER
Som nevnt i februarnummeret av Sambåndet, jobber ImF Media med å kutte kostnader for trykk og distribusjon av bladet. Posten øker sin pris betydelig både for i år og neste år.

– Samtidig som vi gjør vårt ytterste for at leserne skal få det vi vurderer som et best mulig produkt både på papir og nett, gjør vi det vi kan på den siden av budsjettet vi har kontroll over – utgiftssiden. Vi har også inntekter fra eksterne, grafiske oppdrag. Men kontingenten er vårt klart største inntektspotensial, og vi er helt avhengig av at flere betaler for bladet for at det skal gå rundt, sier medieleder Petter Olsen.