KARANTENE: Hurtigtester torsdag viste at fem elever ved KVS Lyngdal kan være smittet av covid-19. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Engelsk virus-variant ved KVS Lyngdal

OPPDTATERES 25 personer tilknyttet KVS Lyngdal er smittet av den britiske mutasjonen av koronaviruset.

Bla nedover for å få siste nytt. Saken oppdateres i kronologisk rekkefølge med den opprinnelige artikkelen, som ble publisert 11. mars, nederst. 

Oppdatering fredag 12. mars kl. 09.30:

Ifølge NRK Sørlandet er antall elever som kan være smittet, økt fra fem til sju. Dette er bekreftet av kriseledelsen i Lyngdal.

Oppdatering fredag 12. mars kl. 13.45:

Så langt har hurtigtester slått ut positivt på sju elever ved KVS Lyngdal. Alle disse skal være tilknyttet samme sosiale krets, og foreløpig ser det altså ut til at det antatte smitteutbruddet kan være begrenset til denne vennegjengen. Når det gjelder smittevei og smittekilde, opplyser kommuneoverlegen at den med stor grad av sannsynlighet er avdekket.

I løpet av ettermiddagen og kvelden torsdag 11. mars ble det ved luftveisklinikken i Lyngdal gjennomført hele 586 ordinære tester, og 216 hurtigtester. Det var to av disse hurtigtestene som ga utslag. Dette melder Lyngdal kommune.

Oppdatering søndag 14. mars kl. 23:

Rødt nivå

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har besluttet å sette KVS Lyngdal og Eilert Sundt videregående skoles avdeling i Lyngdal på rødt nivå fra og med mandag 15. mars. Eventuelle andre lokale tiltak skal drøftes i et møte mandag formiddag med Statsforvalteren i Agder og Folkehelseinstituttet. Også Farsund kommune har valgt å sette det videregående skoletilbudet på rødt nivå.

Rødt nivå innebærer blant annet følgende:

• Dele elever i mindre grupper
• Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
• Unngå trengsel og store samlinger
• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

I tillegg har også Lyngdal ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Lyngdal kristne grunnskole (LKG) valgt å ha hjemmeundervisning mandag.

Smittestatus
De fleste prøvene tatt i tilknytning til smitteutbruddet på KVS-Lyngdal er per søndag kveld ferdig analysert. Så langt er det bekreftet 11 positive prøver. Alle elever, ansatte og nærkontakter skal testes på nytt mot slutten av den ti dagers karanteneperioden.

Totalt i Lyngdal er det per søndag 14. mars 16 aktivt smittede og isolerte personer.

– Selv om utbruddet på KVS Lyngdal ser ut til å bli av mindre omfang enn først fryktet, uttrykkes det fra kommuneoverlegens side bekymring over at det ikke foreligger noen entydig smittekilde. Verken til dette utbruddet, eller de øvrige smitteklyngene i Lyngdal siste ukene. I to av disse er det også avdekket mutasjonssmitte, heter det i en pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune.

I løpet av siste uken er det ved luftveisklinikken i Lyngdal testet et antall personer tilsvarende 15 prosent av Lyngdals befolkning.

Oppdatering mandag 15. mars kl. 10:

Uavklart om mutert virus

– De 11 elevene som er bekreftet smittet ved KVS Lyngdal, er i isolasjon, sier ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen, til sambåndet.no.

Øvrige elever og ansatte er i karantene fram til resultatet av den andre prøven er klar. Denne prøven skal tas mot slutten av uka. Fortsatt er det slik at det aller meste av smitten ved den ImF-eide skolen er knyttet til en vennegjeng.

– En del av elevene ved skolen har fått lov til å reise hjem, sier Kristensen.

Det er foreløpig uavklart om noen av de 11 som har fått positivt utslag på første prøve, er smittet av en mutert variant av viruset.

– Det blir nå analysert videre, sier ordfører Jan Kristensen og legger til:

– Vi har nå testet alle elever og ansatte ved KVS Lyngdal. Basert på det kunne vi ha forventet enda mye verre resultat enn de 11 positive prøvene.

Oppdatering tirsdag 16. mars kl. 10.30:

Mutert virus bekreftet

Ifølge pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune datert 15. mars, er det nå 12 elever med bekreftet koronasmitte ved KVS Lyngdal. 

– Det er nå også bekreftet at alle de internatboende elevene som har testet positivt, er smittet av mutert virus, heter det i pressemeldingen.

Det tar flere uker å få avklart hvilken mutert virusvariant det er snakk om.

På et ekstraordinært formannskapsmøte mandag kveld ble det blant annet vedtatt stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og barn over 16 år. Det gjelder fra og med tirsdag
16. mars og fram til 26. mars kl. 18. 

Les også intervju med rektor Ståle Andersen som ble gjort 15. mars og som representerer et øyeblikksbilde. 

Oppdatering tirsdag 16. mars kl. 20.30:

Britisk mutant

Tirsdag ettermiddag ble det bekreftet at smitten på KVS er den engelske virusvarianten. Det opplyser Lyngdal kommune i en pressemelding. Ifølge Folkehelseinstituttet ser det ut til at den engelske virusvarianten, og varianten fra Sør-Afrika, er mer smittsomme enn det vanlige korona-viruset. Men ut fra dagens kunnskap gir ikke disse virusvariantene økt risiko for alvorlig sykdom.

Situasjonsbildet i Lyngdal i kjølvannet av smitteutbruddet på KVS har ikke endret seg dramatisk siste døgnet. Etter at alle de første testene er analysert er det påvist smitte hos 15 personer, som er en økning på tre. Ifølge Fædrelandsvennen på nett er en av de tre siste en ansatt. Test nummer to av elever og ansatte på KVS-Lyngdal skal etter planen gjennomføres førstkommende fredag.

Oppdatering onsdag 17. mars kl. 11.15:

18 smittede

Tre elever ved KVS som testet negativt på første prøve, har nå fått positivt utslag på test nummer to. Det vil si at det per onsdag 17. mars er 18 personer tilknyttet smitteutbruddet på KVS-Lyngdal som har testet positivt for covid19, går det fram av en pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune onsdag 17. mars. Dette er tre flere smittede enn dagen før.

De tre siste positive smittetilfellene knyttet til utbruddet på KVS-Lyngdal ble bekreftet sent tirsdag kveld (16. mars) og onsdag formiddag (17. mars). Som kjent ble det 16. mars dokumentert at smitten som først ble påvist blant elever og ansatte på KVS Lyngdal, er av den engelske virusvarianten.

– Det er derfor nærliggende å anta at all ny smitte som i tiden framover påvises, er av samme virusmutasjon, heter det i pressemeldingen.

Den engelske virusvarianten, og varianten fra Sør-Afrika, skal ifølge Folkehelseinstituttet være mer smittsomme enn det vanlige korona-viruset.

– Men ut fra dagens kunnskap gir ikke disse virusvariantene økt risiko for alvorlig sykdom, uttaler kriseledelsen i Lyngdal kommune.

Fredag 19. mars skal test to av internatelever og ansatte ved KVS Lyngdal gjennomføres.

Totalt er det per onsdag 17. mars 20 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal og 450-500 personer i karantene.

Oppdatering torsdag 18. mars kl. 13.15: 

Sprengt testkapasitet

19 personer ved KVS Lyngdal er nå bekreftet smittet, alle av den engelske virusvarianten, melder kriseledelsen i Lyngdal kommune i en pressemelding torsdag 18. mars. Det er en økning på én person fra onsdag. Til sammen er nå 22 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal, inkludert de 19 på KVS Lyngdal. 

Kommuneoverlegen i Lyngdal besluttet torsdag å stenge Å barneskole i minst sju døgn, der en elev nå har testet positivt. De andre barne- og ungdomsskolene er på rødt nivå. 

Kommuneoverlege Henriette Pettersen uttrykker i sitt hastevedtak bekymring over at smitte tilsynelatende «vandrer rundt» uoppdaget, og gir rom for de oppblussingene vi den senere tid har sett. Særlig knyttes det bekymring til at smitten ser ut til å spre seg lettere enn før blant unge mennesker, heter det i pressemeldingen. 

Situasjonen er også krevende fordi testkapasiteten i Lyngdal kommune nå på det nærmeste er sprengt, og det må gjøres ekstraordinære tiltak for å få kontroll på situasjonen. 

Oppdatering fredag 19. mars kl. 16:

Ny test utsatt

Per fredag 19. mars er det 24 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal, melder kommunen. 22 av disse er tilknyttet utbruddet på KVS Lyngdal. 22 er en økning på tre fra oppdateringen torsdag. De to siste tilfellene ble bekreftet fredag.

Alle internatelever og ansatte skulle etter planen vært testet på nytt fredag 19. mars. Men grunnet lang inkubasjonstid før smitte sikkert kan påvises, er KVS-testingen nå
utsatt til mandag 22. mars.

Per fredag 19. mars befinner det seg totalt nærmere 700 personer i karantene i kommunen.

Oppdatering onsdag 24. mars:

Før påske var antall smittede økt til 25. Elevene ble oppfordret til å teste seg i hjemkommunen 5. eller 6. april før. Det blir ny test på skolen 12. april.

Oppdatering tirsdag 6. april:

Siste bekreftede smittetilfelle i Lyngdal var torsdag 25. mars. Også denne personen er nå ute av isolasjon. 6. april kunne kommuneoverlegen melde om null aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal. Per tirsdag 6. april sitter det fortsatt et titall personer i karantene.

 

Skolen legger ut oppdateringer på denne nettsiden.

Kriseledelsen i Lyngdal ble ved 15-tiden torsdag 11. mars fra kommuneoverlegen orientert om at fem elever ved den ImF-eide kristne videregående skolen så langt har testet positivt på hurtigtest som indikerer at de kan være smittet av covid-19. Elevene testet seg på bakgrunn av symptomer, går det fram av en pressemelding fra Lyngdal kommune.
 
– Det ikke avklart om internatelevene blir sendt hjem for å være i karantene, eller om de skal være i karantene her på skolen, sier rektor Ståle Andersen til sambåndet.no ved 20.30-tiden torsdag kveld.
 
Karantenen vil vare i minst sju dager, og skolen vil starte med digital undervisning fra og med fredag av. Lærerne vil mest sannsynlig undervise hjemmefra.
 
– Ettersom det er elever her, må skolen ha en viss drift, så det er folk her, sier Andersen. Rektoren var selv på jobb torsdag kveld.
 
 Utover kvelden torsdag fortsatte testingen på skolen, ledet av kommunelegen og smittevernteamet.

Mange berørt

Som en konsekvens av de positive testene er 250 internatboende elever og et hundretall hjemmeboende elever satt i karantene. I tillegg er 50-60 ansatte ved skolen satt i karantene. Også nærkontakter til nærkontaktene er i ventekarantene, slik at et betydelig antall husstander er berørt av det antatte smitteutbruddet.

Samtlige drøyt 400 elever og lærere testes fortløpende gjennom torsdagen, og smittesporing pågår. Bevegelsesmønster kartlegges tilbake til 1. mars.

Testsvar vil trolig ikke foreligge før søndag eller mandag.

Frykter større utbrudd

Flere av KVS-elevene har siste tiden vært utplassert ved bedrifter i Lyngdal, og mange elever har også vært på besøk i nabokommuner.

Kommuneoverlege Henriette Pettersen frykter et nytt større utbrudd kan være under oppseiling. Kriseledelsen i Lyngdal kan derfor ikke sterkt nok få presisert viktigheten av å strengt etterleve smittevern- og avstandsregler, samt å avstå fra unødvendige reiser, heter det i pressemeldingen.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.