Innlegg

TALER: Chris Duwe er en av foredragsholderne på Awana DNA-konferansen i 2019. Bildet er fra konferansen i 2018. FOTO: VILHELM VIKSØY

Med vekt på røttene

Viktigheten av smågrupper og kontakt med hjemmet blir et sentralt tema på den tredje Awana DNA-konferansen.

Konferansen går av stabelen 8.–9. februar 2019, og også denne gangen blir den i Fredheim Arena i Sandnes.

– Noe av det vi ser når vi snakker med medlemmer og er rundt på besøk, er at det er utrolig viktig å holde fast i konseptet Awana – og ikke falle for fristelsen til «bare» å bruke undervisningen, framholder daglig leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen.

Tett oppfølging i smågrupper og kontakt mellom forsamling og hjem er kjernen i Awanas opplegg.

Fellesprogram

Fredagskvelden 8. februar er satt av til representanter for lag som allerede er i gang med Awana. Lørdagen er det åpent for alle til å melde seg på. Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet (ImF) og synodeformann Jarle Skullerud i Frikirken innleder fellesprogrammet ved nettopp å snakke om forholdet hjem–forsamling–Awana.

Anne Lene Otterøen har Awanas DNA, eller særpreg, som tema. Jorunn Singstad Djupvik fra Awana Norge går inn på ledernes rolle.

Det er også lagt opp til en panelsamtale mellom generalsekretær Karl Johan Kjøde i Laget NKSS (Norges kristelige student- og skoleungdomslag), daglig leder for Norske baptisters barne- og ungdomsforbund, Roald Zeiffert, og Jorunn Singstad Djupvik fra Awana Norge. Emnet for samtalen er hva man må gjøre for å snu trenden der for mange forsvinner fra troen og forsamlingen, og at det er vanskelig å stå opp for troen.

På ettermiddagen har Chris Duwe – «han med Øystein» – temaet «Hvordan samtale med barn og unge om at Gud virkelig har skapt?». Barne- og familieforkynner Viggo Klausen i Misjonskirken ung skal snakke om «Barn og Den hellige ånd».

Mot slutten av lørdagen ser pastor i Fredheim Arena, Runar Landro, på generasjonsperspektivet, mens Anne Lene Otterøen avrunder fellesprogrammet med hvordan man kan holde drømmen og visjonen med Awana levende.

Seminar

Mellom postene i fellesprogrammet er det også lagt inn en seminarbolk. Her kan deltakerne velge mellom å lytte til Karl Johan Kjøde om trosforsvar og Viggo Klausen om treffpunkter i forsamlingen der foreldre og barn er sammen. I tillegg har Chris Duwe også trosforsvar som tema, men da med hovedvekten på den nye bokserien fra Awana som tar opp dette. Dette er for aldersgruppen Journey, som Tore Nesvåg fra ImF Rogaland og Geir Erik Børressen fra forsamlingen i Fredheim Arena har et eget seminar om.

Roald Zeiffert har seminar om hvordan man kan bygge en bærekraftig tro. Jorunn S. Djupvik har seminarformuleringen «Tenk om det som skjedde i kirka, også skjedde hjemme».

Påmeldingsfrist til konferansen er 23. januar.

LEDERE: Anne Lene Otterøen og Andreas Evensen leder Awana-satsingen til daglig. Bildet er fra Awana-konferansen i 2018. FOTO: VILHELM VIKSØY

Gleder seg over Awana-aksjon

Ildsjeler håper å ha samlet inn en million kroner til Awana-satsingen innen julen ringes inn.

«100 gir 10.000» er navnet på en gaveaksjon til inntekt for ImFs store satsing for barn og ungdom – trosopplæringsopplegget Awana. Bakgrunnen er at Awana Norge per 31. august hadde et underskudd på en million kroner.

– Kort tid etter oppstart er det gitt løfter for over 200.000 kroner, sier daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung til Sambåndet.

Initiativ.

Foreløpig er det ImF-forkynner Roald Evensen og tidligere styreleder i ImF, Kjell Furnes, som har akslet oppgaven. Arbeidsmetoder er brev, e-post og telefon – og informasjon på møter. Oppgir giveren personnummer, får man skattefradrag.

– Det startet med at min far spurte meg om hvordan det gikk med økonomien til Awana, forteller Andreas Evensen.

Da Roald Evensen hørte om millionunderskuddet i regnskapet, var veien kort til aksjonen «100 gir 10.000» – altså en million kroner til sammen. Underskuddet er oppstått ved at det var budsjettert med at ulike søknader om støtte skulle gi uttelling. Det har man nå innsett at ikke vil skje. Utgiftene består i hovedsak av lønn og trykkekostnader.

– Det koster å lansere Awana i Norge. På den andre siden er det verdt å nevne at det er solgt bøker for om lag 800.000 kroner i år. Det er mer enn budsjettert, sier Andreas Evensen.

Satse.

ImF-Ung-lederen håper også på at det skal bli mulig å øke inntektene ut over enn inndekning av underskuddet.

– Det handler om å ha frimodighet til å satse videre de neste årene. ImF gjør dette på vegne av forsamlinger og kretser. Derfor er det også planen at generalsekretær Erik Furnes i ImF og jeg skal skrive et anbefalingsbrev til kretser og forsamlinger med tanke på at det kan tas opp kollekt til Awana, sier Evensen.

ImF vil også gjøre et framstøt for å øke inntektene fra fast givertjeneste (FGS). Gir man til ImF, går det penger også til Awana.

Takknemlig.

Per i dag er det over 70 innmeldte lag i Awana. Disse betaler en kontingent, og Evensen understreker at erfaringene er gode.

– Flere foreldre engasjerer seg, og flere barn og unge kommer med i arbeidet, sier Andreas Evensen.

Daglig leder for Awana Norge, som organisatorisk ligger under ImF, Anne Lene Otterøen, gleder seg over aksjonen.

– Den føyer seg inn i rekken av det jeg opplever som en enorm raushet fra alle kanter i ImF. Jeg er veldig takknemlig, sier hun.

Familen.

Otterøen påpeker at det så langt er brukt mye krefter på bearbeiding og oversettelse av materiell.

– Vi føler oss egentlig klar til å tilby Awana til enda flere, samt at vi har et konsept som vil styrke familiebiten i Awana-opplegget, opplyser Otterøen.

Den daglige lederen er også opptatt av at en bedret økonomi vil kunne skape større forutsigbarhet for de som er ansatt i engasjementstillinger i Awana Norge. For årene 2020 – 2024 har hun skissert et behov for fem ansatte i totalt fire årsverk.

Steve Cohoon forteller om Murai fra Papua Ny-Guinea. Alle foto: Vilhelm Viksøy

Jorden rundt med Awana

TILBAKEBLIKK - DNA-KONFERANSEN «Ta oss til ethvert sted der det er barn». Slik lyder Awanas bønn til Gud. Og de blir bønnhørt.

SANDNES: – Vi velger ikke hvor barna er. De er der de er, og Gud vil at vi skal nå dem med evangeliet. Vi er opprømt over at Gud bruker Awana over hele verden. Vi er opprømt over hva Han gjør.

Det er 3. februar 2018, og Steve Cohoon står på talerstolen under den andre DNA-konferansen i Fredheim Arena om trosopplæringsopplegget fra amerikanske Awana.  Han er visepresident for internasjonale feltoperasjoner i Awana. Det neste kvarteret skal komme til å ta tilhørerne med på en verdensomspennende reise.

Flere barn
– Jeg vil snakke til dere om hva Gud gjør over hele verden gjennom dette underfulle arbeidet kalt Awana. Jeg er takknemlig til Gud for at han lar meg være en del av det.

Cohoon forteller at Awanas grunnlegger, norskættede – og nå avdøde – Art Rorheim, på sine eldre dager en gang ble spurt om hva han ville ha holdt fram om han kunne få sagt én ting til: «Flere barn», lød svaret. Flere barn til Jesu kongerike.

– Vår visjon i Awana er å utruste kristne ledere over hele verden til å lære barn og unge å kjenne, elske og tjene Jesus. Siden 2007 har vi fått lansert Awana i flere enn 65 utviklingsland, forteller Cohoon.

Strategi
Strategien for å oppnå dette har vært lederbasert. Awana har brukt tid og krefter på å lære lokale kristenledere hvordan de kan undervise barn i bibelhistorier og å lære bibelvers utenat, og hvordan man kan ha det gøy sammen og oppnå gode relasjoner til barna. Aller først på agendaen står likevel det å samle en gruppe med pastorer og utlegge Awanas visjon for dem og snakke om hva Bibelen sier om barn.

– Barna er ikke morgendagens kirke, de er dagens. Vi må investere vår tid, energi og ressurser inn i det å nå barn i dag, fordi de kommer til å bli morgendagens ledere. Vi må nå dem i dag, sier Cohoon inntrengende.

Mottakelige
Aldersspennet 4 til 14 år er ifølge Awana den perioden der barn er mest mottakelig for å ta imot evangeliet.

– Vi ønsker altså å nå dem når muligheten er størst, sier Cohoon.

I utviklingslandene der organisasjonen har arbeid, leder den erkjennelsen til en undervisningsøkt på tre til fem dager der lederne får lære hvordan de skal gjennomføre Awana-opplegget. Så er det oppfølgingsmøter for å avdekke det som måtte oppleves vanskelig.

Fire millioner
– Siden vi lanserte denne lederbaserte modellen i 2007, har Gud gjort det mulig for oss å nå flere enn 3,5 millioner barn over hele verden med evangeliet. I fjor fikk vi oppleve at nye 400.000 barn ble nådd for Jesus, noe som brakte oss over fire millioner til sammen, sier Steve Cohoon, som likevel skynder seg å understreke:

– Det handler om ett barn av gangen. Hvert eneste barn har betydning for Gud. Vi arbeider i svært mange kirker over hele verden og trener deres ledere, men det er mange igjen å nå.

El Salvador, Mongolia og Norge er land der Awana nylig har startet arbeid.

Cohoon er begeistret over hva Gud gjør i Norge.

Norge
– Vi er veldig begeistret over hva Gud gjør i Norge. Når vi snakker med lederskapet her og hører om deres innlevelse og den visjonen Gud har gitt dem – og når vi ser den måten de har tatt eierskap til Awana på – blir vi opprømt. Gud gjør store ting i dette landet, og vi ser med spenning på framtiden og hva Gud vil gjøre i hver enkelt av dere som tar del i dette, sier Cohoon.

Visepresidenten for Awanas internasjonale arbeid ser utover de om lag 300 konferansedeltakerne:

– Dere er alle spesielle for Gud, dere er alle kalt av Ham, og dere har alle en hensikt for Ham. Denne konferansen er en viktig dag, og jeg tror alle vil se tilbake på den som begynnelsen på noe stort som Gud gjør. Dersom Gud er i det, vil det utvilsomt bli større enn vi så for oss.

India
Cohoon starter på reisen. Han forteller om fire gutter fra India som opplevde seg uønsket og hadde startet sin egen lille gjeng. Foreldrene deres hadde ikke råd til å sende dem på skolen, så de endte på gaten, hvor de plukket opp dårlig språk og lærte seg kunsten å stjele.

– En Awana-leder så dem mens han var på vei til en lokal kirke og Awana-opplegget der. Nå sier guttene at avgjørelsen de tok om å bli med til denne kirken, var den beste de noen gang har tatt, forteller Cohoon.

Afrika
Liberia i Afrika er neste stopp. Salomon er 14 år gammel. Han har tre brødre og en søster. Moren forlot familien etter at søsteren ble født. Salomon var eldst, og han hjalp faren med å forsørge familien. Men det gikk ikke lenge før Salomon kom i dårlig selskap. Han begynte å stjele fra det han solgte, og han brukte pengene til å gamble for.

– Det gikk ikke lenge før han hadde tapt alle pengene, og i frykt for å bli straffet holdt han seg borte fra hjemmet i to år, forteller Cohoon.

I disse to årene oppholdt Salomon seg på gata. En dag han vandret formålsløst rundt i byen der han holdt til, møtte han barn som lekte utendørs i en Awana-sirkel. En av lederne så ham og spurte om han hadde lyst til å være med. Salomon takket ja, og etter at leketiden var over, gikk de alle inn til smågrupper. Lederen delte fra Jakob 4,8: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Awana-lederen la til: «Ulydighet har ført noen av dere bort fra hjemmet og foreldrene deres. Men dersom dere holder dere nær til Gud i dag, kan Gud hjelpe dere med å vende hjem igjen.»

– Salomon ba en av Awana-lederne om hjelp til å holde seg nær til Gud, og den dagen fattet gutten lit til Kristus som sin herre og frelser. Salomon vendte hjem igjen og startet med skolearbeid. Han er nå til stor hjelp for faren med å forsørge familien, forteller Cohoon.

Oseania
Den siste historien handler om Murai, som bor i Papua Ny-Guinea. Han er 11 år gammel og den yngste av 18 barn. Murais far har fire koner. Murai, moren og søstrene går i kirken, og de deltar på Awana.

– Murai er glad i Awana, glad i å lære om Jesus og å lære bibelvers utenat. Han vokser i troen. I løpet av fjoråret inviterte Murai 30 andre barn til å være med ham på Awana, så han er en evangelist også, sier Cohoon.

Murais far er landsbyhøvding. Han er også dommer, så folk respekterer ham virkelig. Det er fordi han er landsbyhøvding at han har fire koner. Han har også to magikere som livvakter og som følger ham hvor han enn går. Murai er den yngste i denne familien, og det er grunnen til at hans far er særlig glad i ham.

Omvendt
En dag kom det et evangelisk korstog til landsbyen. Murai så plakaten og tryglet faren om å ta ham med seg dit. Faren gikk med på det for å tilfredsstille gutten.

Mens de er på møtet, lytter faren til budskapet fra Bibelen. Murai ber hele tiden: «Gud, vær så snill å dømme min far ved ditt ord mens han lytter. La din Hellige ånd vise ham alle dine hemmeligheter ved å kjenne hvem Jesus er. Takk, Gud! Amen.»

Da de kom hjem fra møtet, fikk faren en søvnløs natt på grunn av denne bønnen. Søndagen samme uke holdt faren Murai i hånden og gikk til gudstjenesten. Hele landsbyen fikk høre at høvdingen deres ble omvendt og ba Kristus om å bli hans personlig frelser. Landsbyboerne tror nå at alle i denne landsbyen en dag vil ta imot Jesus.

– Gud bruker barn på så mange måter. Han bruker troende til å lede barn til Kristus hele tiden, og han er opprømt over muligheten til å bruke deg, sier Cohoon, før han fortsetter reisen.

Bordeller
Konferansedeltakerne får være med til slummen i Bangladesh, der Awana driver menighetsarbeid blant barn av prostituerte. Også i slummen i Kenya har en rekke Awana-klubber vokst fram, og det drives menighetsarbeid for barn som lever i dyp fattigdom.

– Disse barna har ikke noe rent materielt, men dersom de får lære Kristus å kjenne, har de alt – alt de trenger for å leve evig med sin himmelske far, understreker Stev Cohoon.

Tilbake i India er det Awana-klubb blant bordellene i Mumbai som driver arbeid for barna av de prostituerte der.

Åpner dører
– Vi har bedt Gud om dette: «Ta oss ethvert sted der det er barn.» Vi velger ikke hvor disse barna er. De er der de er, og Gud vil at vi skal nå dem med evangeliet. Vi er opprømt over at Gud bruker Awana over hele verden. Vi er opprømt over hva Han gjør, sier visepresidenten i Awana, som ikke er ferdig:

– I midtre del av Afrika finnes det over 300 Awana-klubber. Det er forbløffende hvordan Gud bruker vår leder der til å spre evangeliet gjennom Awana-opplegget i land der vi aldri hadde drømt om å ha et arbeid. Gud åpner den ene døren etter den andre. I Irak, i Syria, i Marokko og i Mauritania åpner Gud dører i det stille. Vi ber om deres bønner i en situasjon der Gud begynner å bruke dette menighetsarbeidet i hvert verdenshjørne, sier Steve Cohoon.

Europa
Hva Europa angår, får deltakerne vite at Awana-ansatte i lengre tid har bedt om at Gud må åpne en sterk mulighet til å se evangeliet spre seg i denne delen av verden gjennom Awana.

– Gjennom arbeidet til Matt Markins (president for Awana, red.anm.) og gjennom Runar (Landro, red.anm.), Erik (Furnes, red.anm.) Anne Lene (Otterøen, red.anm.) og andre ser vi hva Gud gjør gjennom Awana i Europa. Vi er overveldet og takknemlig til Gud for velsignelsen ved å ha Awana i Norge. Og vi tror at dette bare er begynnelsen på å kunne nå mange med evangeliet om Kristus i denne delen av verden, sier Cohoon.

Endre verden
Awanas visepresident for internasjonale feltoperasjoner går inn for landing på Fredheim.

– Awana handler om å nå barn og utruste ledere, og vi ønsker å endre verden for Jesus Kristus. Vi ønsker at Gud skal bruke mennesker, vanlige mennesker akkurat som dere, til å nå barna som så desperat trenger å få høre evangeliet om Jesus Kristus. Disse barna trenger å få vite at det er noen som elsker dem, og du kan være den som forteller dem det. Du kan være den spesielle personen til en gutt eller en jente et eller annet sted der Gud har plassert deg. Vi er takknemlig for dere, for hva dere gjør, og vi er takknemlig for å være en partner for dere. Takk for at dere har tatt eierskap til dette arbeidet, konkluderer Steve Cohoon.

VISJON: - Hold fortsatt visjonen høyt, er rådet fra Matt Markins til Awana Norge. FOTO: VILHELM VIKSØY

– Stiller de vanskelige spørsmålene

Awanas toppleder er imponert over måten ImF har tatt trosopplæringsopplegget til Norge på, og han har et klart råd for veien videre.

SANDNES: Sambåndet møtte Matt Markins på DNA-konferansen i Fredheim Arena i Sandnes 3. februar. Vi spurte presidenten og den administrerende direktøren hvilket inntrykk han har av Indremisjonsforbundet (ImF) som partner i Norge for Awana.  

Spørsmål

– Mitt inntrykk er at lederskapet i ImF stiller virkelig vanskelige spørsmål og virkelig gode spørsmål, og at det har ført til at Erik (Furnes, generalsekretær i ImF, red.anm.) har tatt kontakt med de beste folkene for å få et samarbeid på et slikt nivå i stand, sier Markins og fortsetter:

– Jeg ser på ImF som en tilrettelegger av de beste og vanskeligste samtalene for å takle noen av de største utfordringene dere står foran i dag. Og i sentrum for det er evangeliet og disippelgjøring av barn og familier.

– Har du noen følelse av hvilke spørsmål det er ImF står ovenfor?

– Ett av dem vet jeg er av en praktisk natur: Hvordan får man foreldre til å ta et skritt nærmere barna sine? I en travel og hektisk kultur med en overfylt timeplan, hvordan hjelper vi foreldre til å ha visjonen som gjør at de ser at det å engasjere meg med barnet mitt og dets åndelige utvikling, er en prioritert oppgave? I de årene jeg har vært på denne reisen sammen med Erik og Runar (Landro, pastor på Fredheim, red.anm.) og Anne Lene (Otterøen, daglig leder for Awana Norge, red.anm.), er det et spørsmål jeg ser de har stilt seg gang på gang.

Bevisst

– Hva er ditt inntrykk av måten ImF har tatt imot Awana på, forberedt opplegget og lansert det i Norge?

– Grundig, bevisst, samarbeidsorientert og partner-drevet. Jeg har kjent Runar og Gunnar (Ferstad, rektor på Bildøy bibelskole, red.anm.) siden 2009. Vi begynte å snakke om Awana i 2013 og så å møtes om Awana i 2015. Derfra har det vært sammenhengende forberedelse, læring og trening.

Markins er klar på hva han oppfatter som ImFs motivasjon.

– Det tror jeg er å være bevisst på at Awana kunne være til hjelp med å møte de bekymringer som ImF og deres nettverk av forsamlinger er opptatt av. Når det gjelder samarbeidsbiten, har vi vært i stand til å samarbeide både person til person og med Awana-organisasjonen her i Norge. Det å se på hvordan de samarbeider med hverandre, er faktisk helt nydelig. Det gjør at jeg har lyst til å være tettere på kirken her i Norge for å være en enda bedre venn.

Kritikk

I avisen Vårt Land 30. oktober i fjor kom flere fagpersoner med kritiske merknader til Awanas trosopplæringsopplegg. Menighetsfakultetet (MF) mente enkelte av lærebøkene ga uttrykk for et ubalansert menneskesyn. IKO – kirkelig pedagogisk senter advarte mot det konservative bibelsynet, Søndagsskolen Norge mente materiellet ga for lite rom for undring, og misjonseide NLA Høgskolen var ikke fornøyd med trosforsvarsbiten. Awana Norge var enig i noe av kritikken fra MF og skriver om innholdet i en av lærebøkene.      

– Jeg vil understreke at jeg av språklige årsaker ikke har lest artiklene. Ut fra den begrensede innsikten jeg har, vil jeg utfordre kritikerne til å komme og ta en kopp kaffe med Erik Furnes, ha dialog og samtaler og se opplegget i funksjon, kommenterer Matt Markins og fortsetter:

– Awana er helt på linje med måten Jesus møtte mennesker på. Vi ser han engasjere seg med religiøse ledere, med syndere og med disiplene. Han snakket med mange folk på en gang, han disippelgjorde de 12, og han var mentor for de tre. Også Awana er svært relasjonell.

Visjon og trening

– Hva mener du vil være det viktigste for ImF og de som jobber med Awana, å legge vekt på i fortsettelsen?

– To ting: Hold budskapet og visjonen fremst, slik at når kirker hører om Awana, forstår de hvorfor dette er viktig. Trening og utrusting vil hjelpe ImF med å være bærekraftig. Jo mer Anne Lene kan utvikle nettverk av mennesker som blir trenet, desto flere ledere vil det bli. Om ImF legger vekt på dette i den nærmeste perioden, vil de klare å fortsatt være sunne og vokse samtidig, mener Matt Markins.

FULL SAL: Fra den første Awana DNA-konferansen, i februar 2017, også den i Fredheim Arena. Foto: ImF Media arkiv

President kommer til Awana-konferansen

Årets utgave av DNA-konferansen tar hensyn til at noen er startet med Awana, mens andre er i startgropa.

I formiddag starter den andre Awana DNA-konferansen i Fredheim Arena i Sandnes. Det vil si – som meldt i januarnummeret, var det i år også en “mini-DNA” som gikk av stabelen fredag kveld.

Fredagskvelden var beregnet på de lagene som er medlem av Awana Norge og som er startet med opplegget. I løpet av tre kveldstimer fikk disse tilbud om ledertrening og hjelp til å bruke Awana-materiellet, forteller daglig leder i Awana Norge, Anne Lene Otterøen, til Sambåndet.

I dag kan nye lag få innføring i Awana, men Otterøen lover at dagen også vil være matnyttig for de som var på den første konferansen, ved at de kan velge mellom ulike seminarer.

– Vi har også lagt opp til andre forelesere enn i fjor som har ulike temaer, slik at dette blir nytt for alle, sier Otterøen.

Fra USA kommer Matt Markins, president for Awana, som skal snakke om strategisk lederskap, og Steve Cohoon, som har emne hvor og hvordan Awana arbeider. Fellessamlingene inkluderer også erfaringsutveksling og tema om relasjon og disippelgjøring. Det blir seminarer om familiegrupper (Håvard Haugland), forsamlingsvekst (Runar Landro), lederrekruttering (Ingrid H. Heskje) og Awana-materiell.

Du kan lese “alt” om fjorårets konferanse i nummer 3/17 av Sambåndet. Årets konferanse kan du lese mer om i februarnummeret av Sambåndet, som går i trykken på onsdag. 

Gi det videre

Awana kan vise til resultater som gir håp, også i et sekularisert Norge, konstaterer Sambåndet.

«Enhver menighet er bare én generasjon unna nedleggelse», konstaterer Egil Svartdahl i boken «Gi det videre» fra 2014. Svartdahl skriver om fire aldersgrupper i forsamlingen: 0–25 år, 25–50 år, 50–75 år og 75–100. Foreldregenerasjonen er ifølge Svartdahl nøkkelen til menighetens videre liv. Klarer man ikke å inkludere den, glipper også generasjonen under.

I en utvidet temaseksjon presenterer Sambåndet denne gang disippelgjøringsopplegget fra amerikanske Awana. På en konferanse i Fredheim Arena i februar var over 300 mennesker fra 28 ulike kretser, lag, bedehus og kirkesamfunn i og utenfor Indremisjonsforbundet (ImF) samlet for å lære om Awana. Også i denne sammenheng blir setningen fra Svartdahl relevant.

Fredheim-pastor Runar Landro la fram tall som viser at de ulike kristne forsamlingene mister svært mange barn og unge, også fra rekkene av dem som har gått gjennom forsamlingens barne- og ungdomsarbeid. Samtidig understreket han betydningen av at foreldregenerasjonen lar barna se at troen har betydning for dem og dermed er troverdig.

Representantene fra Awanas hovedkontor i Chicago viste gjennom sine personlige innlegg hvilken betydning prinsippene og tenkningen i Awana har hatt for deres liv og familier. Barna og de unge tas på alvor, og det legges vekt på en klar evangelieframstilling for alle aldersgrupper. En nasjonal studie i USA viste at 92,7 prosent av dem som hadde gått på Awana i minimum seks år, og som hadde foreldre som var en del av deres åndelige utvikling, fremdeles går i forsamlingen minst én gang i uken etter at de er blitt voksne.

I tillit til Gud har Awana satt seg som mål å nå ti millioner barn og unge innen 2020 og mangler ennå seks millioner. Uttalelsen om at de tror mange av disse kan nås i Norge, framstår i norske ører i overkant ambisiøs. Men Awana kan uansett vise til resultater som gir håp, også i et sekularisert Norge.  Ikke minst involverer opplegget den viktige foreldregenerasjonen. For Awana er klar på at de baserer seg på et samarbeid mellom hjem og forsamling og har verktøy som fremmer det. Og også aldersgruppene over foreldrene kan la seg utruste til å bli ledere med evighetsbetydning for etterkommerne.

Også om en organisasjon kan det sies at den bare er én generasjon unna sin egen nedleggelse

Erik Furnes beskriver tilretteleggingen og lanseringen av Awana i Norge som det største han har fått være med på siden han tok over ledelsen av ImF i 2009. Det setter satsingen i perspektiv, samtidig som det forplikter til videre oppfølging. Også om en organisasjon kan det sies at den bare er én generasjon unna sin egen nedleggelse.        

300 fikk se Awana i praksis

- Dette er en viktig dag for barn og unge i Norge, sa daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung da han ønsket velkommen til norgespremiere for Awana i Fredheim Arena i Sandnes.

SANDNES: De over 300 påmeldte til Awana DNA-konferansen fylte hovedsalen til ImF-forsamlingen Fredheim Arena i Sandnes. Sammen med forsamlingens familiepastor, Anne Lene Otterøen, var Andreas Evensen vertskap for konferansen.

Premiere

Det de påmeldte fikk være med på, var i realiteten norgespremiere for barne- og ungdomsopplegget til den verdensomspennende organisasjonen Awana. Indremisjonsforbundet (ImF) har inngått en avtale med den Chicago-baserte organiasjonen og fått oversatt og tilpasset litteratur til norsk. Forsamlingen i Fredheim Arena har vært pionerer og skal være en ressurs med tanke på å spre Awana også til organaisasjoner, forsamlinger og kirke- og trossamfunn utenfor ImF.

Bibel og relasjon

Konferansedeltakerne fikk innledningsvis høre fire sentrale personer fortelle fra deres reise med Awana. Foruten Evensen og Otterøen gjaldt det hovedpastor Runar Landro i Fredheim Arena og generalsekretær Erik Furnes i ImF. I tillegg fikk deltakerne høre Donna Hershock og Chris Marchand fra Awanas hovedorganisasjon fortelle om hva Awana står for og hvilke ressurser de kan tilby. Kort sagt bygger det på grundig bibelundervisning kombinert med nære relasjoner mellom barn og ledere og mellom forsamlingen og hjemmet. Det følger barna fra de er to år gamle og opp til 18-19 år.

Anne Lene Otterøen delte også erfaringer som Fredheim Arena har gjort seg fra sin utprøving av Awana. Også Chris Duwe (Øyvind og Chris) delte fra sine erfaringer med evangelisering for barn.

Demonstrasjon

En del av stoffet var nok kjent for mange av deltakerne, blant annet gjennom det Sambåndet tidligere har skrevet (se faktaboks). Den største opplevelsen var nok derfor den timen der detakerne, fordelt i tre grupper, fikk se opplegget utspille seg i praksis, der konferansedeltakerne delvis gikk inn i rollene til barna og ungdommene som vanligvis deltar. Særlig heftig ble det i gymnatikksalen der lekedelen av opplegget ble presentert. 

Memorering av bibelvers (se på veggen) inngår i undervisningen.. Foto: Petter Olsen

Fra Vadsø

Maria Hauge fra ImFs finnmarksarbeid hadde reist helt fra Vadsø og var trolig den som hadde tilbakelagt flest kilometer (ca. 2400) for å komme til konferansen.

– Jeg hadde hørt en del om Awana på forhånd, også at det var prøvd ut på et langt mindre sted enn i Fredheim Arena, sier Hauge til sambåndet.no – og sikter til Matningsdal bedehus på Jæren.

Nå har hun lyst til å teste det ut i Finnmark.

– Det er snakk om to klubber fra 1.-4. klasse og to fra 5.-7. klasse i Vadsø og Vestre Jakobselv med mellom fem og ti stykker i hver klubb, forteller Maria Hauge.

Takknemlig

25-30 personer var i sving fredag og lørdag for å gjennomføre det praktiske med konferansen.

– Akkurat nå er jeg bare takknemlig, ikke minst for at så mange mennesker brenner for å gi evangeliet til barna, sier Anne Lene Otterøen like etter at konferansen er avsluttet.

– Ut fra “summingen” å dømme, er mange positive til å ta Awana i bruk, sier en glad Anne Lene Otterøen.

Sambåndet kommer tilbake med mer fra konferansen.

DNA-dag for framtiden

I dag, fredag, er påmeldingsfrist for Awana-konferansen i Fredheim. Påmeldingstallet nærmer seg 300 og fullt hus.

– Vi tror Gud gjennom Awana har gitt oss et verktøy for Norge, og vi ønsker å dele det videre med andre på DNA-konferanse. Da vil vi gi en innføring i Awana-reisen vår fram til idag og vil hjelpe deltakerne til å gripe kjernen og DNA-et i Awana, sier Anne Lene Otterøen, familiepastor i Fredheim Sandnes.

Lørdag 18. februar er dagen da ImF inviterer til DNA-konferanse i Sandnes. Målet denne dagen er å gi Awana-konseptet videre til resten av ImF og andre forsamlinger og fellesskap i Norge.

Erfaringene fra Fredheim etter et halvt år med Awana er noe av det som blir servert på konferansen.

– Vi ser allerede spennende resultater hos oss, særlig på dette med å få troa inn i hjemmet og at barna trives med opplegget. Det har vært en økning på ca 50 prosent barn på gudstjenestene våre høsten 2016, sier Otterøen, som det siste året har hatt 20 prosent stilling for ImF Sentralt for å arbeide med Awana.

Besøk fra USA.
Til konferansen kommer også Donna Hershock og Chris Merchand fra Awana Chicago.

– Donna vil ta oss grundig inn i «The secret source», dvs hemmelighetene i Awana. Hva er nøkkelen ved opplegget? Chris har ansvar for utviklingen av undervisning. For nettopp dette er noe av målet med konferansen. Den skal ikke bare inspirerer, men den skal ta deltakerne på innsiden i Awana-konseptet og få dem til å forstå samspillet mellom barn, unge, foreldre og forsamling.

– Blir det rett og slett litt Awana for dummies?

– Hehe, det var dine ord. Jeg vil heller si at vi vil gi en grundig innføring i visjonen og hva Awana er for noe.

Samlingsstund
For å klare dette blir ikke konferansen bare lyttende, den blir også deltakende.

– Deltakerne får være med på en Awana-samling med undervisning, grupper og aktiviteter. De skal få se dette i sving og komme med innspill og spørsmål i etterkant.

I tillegg blir det også undervisning ved barne- og ungdomsforkynner Chris Duwe fra UIO.

– Han skal undervise om hvordan man kan forkynne for barn og unge i dag. Troen utfordres i hverdagen på en helt annen måte enn for bare 20 år siden. Hvordan kan vi møte dette, hvordan kan vi disippelgjøre de som vokser opp, med en bibelsk forankring. De lever under et vanvittig press. Her har Chris mye spennende erfaring å dele.

– Og da må jeg bare spørre, har han med seg Øystein? Dukkekameraten sin?

– Ja, Øystein blir med og dukker opp flere ganger i løpet av konferansen, sier Otterøen.

Pastorer
Målgruppen for konferansen er naturlig nok barne- og ungdomsledere som ønsker å lære hva Awana er, men ikke de alene.

– Nei, like viktig er det at pastorer, forsamlingsledere og formenn – altså de som sitter med beslutningsmyndighet og kan ta de strategiske beslutningene, kommer. Uten at Awana blir en integrert del av hele forsamlingsarbeidet blir det vanskelig å få det til å fungere, sier hun.

Oppfordringen er derfor klar:
– Reis gjerne flere sammen for å få dette under huden. Dette handler om å nå barn og unge med evangeliet og disippelgjøre dem.

– Blir det flere konferanser, eller er det nå eller aldri?

– Det kommer flere, men ikke i år. Et av kriteriene for å ta Awana i bruk og kjøpe materiell fra oss, er at man har gjennomført en slik konferanse. Derfor er det ingen grunn til å vente. Bli med på denne festreisen fra starten av. Utover året vil det bli oppfølging av de forsamlingene som ønsker å være med, så da vil vi ha fokus på ledertrening og å hjelpe dem i gang.

Sponsing
Fredag 3. februar er påmeldingsfristen som er satt, og tallet nærmer seg nå 300 deltakere. Blant navnene er flertallet fra sammenhenger utenfor ImF, ifølge barne- og familieleder i ImF-ung, Bjarte Vesetvik. Han kan også lokke med ImF-sponsing til forsamlinger med litt reisevei.

– Vi vil at DNA-konferansen skal være for alle, ikke bare de med kort reisevei. Derfor sponser vi hver enhet fra Sogn- og Fjordane og nordover med inntil 5000 kroner for å gjøre økonomien litt enklere, sier Vesetvik.

Avspark for Awana i Norge

Over 400 mennesker fylte Fredheim Arena da forsamlingen nylig tok avspark for Awana sitt barneopplegg i Norge.

SANDNES: – Vi håper Awana-opplegget skal bli en integrert del av trosopplæringen, sikre god, bibelfundert undervisning og være så bra at barna inviterer med alle vennene sine, sier familiepastor Anne Lene Otterøen i den ImF-tilknyttede forsamlingen Fredheim Arena.

Amerikansk

Men hva er Awana, tenker du kanskje?

Awana er en organisasjon i USA som produserer ressurser for menigheter over hele verden. Nesten 11.000 menigheter i USA bruker opplegget til Awana, og organisasjonen har arbeid i 116 land. Indremisjonsforbundet (ImF) har nå inngått en formell avtale med Awana om å være den organisasjonen som tar Awana til Norge.

Awana tilbyr et barne- og ungdomsopplegg som følger barna fra de er to år og helt inn i voksenalderen. Opplegget fokuserer på grundig bibelundervisning og på nære relasjoner mellom barn og ledere og mellom forsamlingen og hjemmet.

Bøker, hefter og andre ressurser har i løpet av det siste året blitt oversatt fra engelsk til norsk, og målet er at disse ressursene fra høsten 2017 skal bli tilgjengelig for alle barne- og ungdomslag i ImF.

Pilot

Fredheim Arena vil det neste året fungere som pilotmenighet for Awana-opplegget, og dette begynte altså med et stort smell søndag 28. august: 140 barn på barnegruppene, over 400 på formiddagsmøte og over 145.000 kroner innsamlet i kollekt (den forrige rekorden var 59 000). På møtet fikk vi se alle barne- og ungdomslederne som skal være med i de ulike gruppene, og pastor Runar Landro talte om at Gud er trofast, og at dette er et budskap som vi kan få gi videre til de neste generasjonene.

Avspark for Awana i Fredheim Arena 28.08.16. Foto: Privat

Avspark for Awana i Fredheim Arena 28.08.16. Foto: Privat

Etter møtet kunne Fredheim by på følgende (hold dere fast): hesteridning, hoppeslott, hoppesklie, luftgeværskyting, paintball, popcornmaskin, blikkbokskasting, englemassasje(!), ansiktsmaling og en to meter lang bløtkake.

– Det er herlig å være i gang, sier Anne Lene Otterøen.

– Vi tror vi har fått noe av Gud gjennom vårt vennskap med folkene fra Awana. Vi har fått i oppgave å gi det videre, og vi på Fredheim vil snart sette oss ned og snakke om hvordan vi kan ta dette videre, både her i vår menighet og videre utover. For dette er for bra til at vi kan holde det for oss selv, sier hovedpastor Runar Landro.

– Rette ledere til rett tid

«You really caught the spirit of Awana» («Dere har virkelig klart å gripe det Awana står for»), sier Valerie Bell, leder for Awana sitt arbeid internasjonalt.

Hun var tydelig imponert over arrangementet som Fredheim hadde laget til denne søndagen.

Valerie Bell, Cindy Craig og Donna Hershock har vært gjester på Fredheim hele uken i forveien, der de har bidratt med ledertrening og inspirasjon.

– Gud har reist opp de rette lederne til rett tid, både her på Fredheim og i ImF, og satt dem i kontakt med Awana slik at vi sammen kan jobbe for at barna i Norge skal få bli kjent med evangeliet. Og så er det ekstra spesielt for oss å oppleve at Awana er kommet til Norge, fordi familien til grunnleggeren vår, Art Rorheim, kommer fra Norge, sier Cindy Craig og fortsetter:

– Jeg er virkelig imponert over lederne her på Fredheim og deres brennende ønske om å tjene og lede barna. Jeg tenker på Salme 78 når jeg ser det som skjer her på Fredheim, og dette er akkurat det Awana står for.

Avslutningsvis spør vi Cindy, Valerie og Donna om de har et godt råd til andre som vurderer å starte en Awanaklubb. Og svaret er like enkelt som det er amerikansk: «Just do it!»

Nytt barneopplegg i ImF

Fredheim forsamling skal fra høsten 2016 teste ut et nytt undervisningsopplegg for barn og unge.

− Vi skal bearbeide et undervisningsopplegg fra Awana ministries for aldersgruppen 2 til 18 år. Det er en stor og spennende jobb. Først må vi se på hvilke bøker og opplegg vi skal tilrettelegge for eget bruk. I Fredheim forsamling er vi cirka 20 stykker som er med på prosjektet frivillig, forteller Anne Lene Otterøen, som er ansvarlig for å legge til rette for at materiale fra Awana ministries kan brukes i ImF.

I september var Otterøen sammen med en gruppe fra Fredheim forsamling på besøk til Awana ministires  (se faktaboks) i Streamwood utenfor Chicago. Det er en internasjonal kristen organisasjon som utvikler opplegg til barne- og ungdomsklubber, og opplegg som når barn og unge fra alle samfunnslag med evangeliet.

Les også: ImF-ledere besøkte Awana

En Awana-samling består av tre elementer; organisert lek, undervisning og smågrupper. I hver gruppe det to ledere – en holder samtalen i gang, og en tar ut et og et barn og prater med det og ser det.

Bibelfundert
Ifølge Otterøen skal de oversette for aldersgruppen 2-18 år innen neste sommer. På ImFs generalforsamling i juli 2016 vil Otterøen ha et seminar hvor hun vil presentere inntrykkene og erfaringer med Awanas materiale så langt. Målet er å ha klart et pilotprosjekt som 2016/2017 kun blir brukt i Fredheim forsamling.

− I løpet av det året vil vi sannsynligvis se ting som kan justeres. Deretter håper vi det er klart til bruk for ImF og alle som ønsker det, sier Otterøen.

− Hva er ditt inntrykk av materialet fra Awana?

− Så langt vi kan se, er det bibelfundert og grundig gjennomarbeidet. Hvis du følger det hele tiden, så har du gått gjennom hele Bibelen når du er ferdig. Det som er bra, er at man memorerer bibelvers og får bibelkunnskap. Så skjer det i samarbeid med foreldrene. Barna får en bok hver som de kan jobbe med både i menigheten og hjemme.

Awana klarer ifølge Otterøen noe man ikke har sett fra andre; 92% av barna som deltar i seks år eller mer i dette opplegget, bevarer troen etter at de er ferdige med videregående.

Foreldre
− Hva er det med opplegget til Awana som gjør at så mange fortsatt er kristne flere år etter å ha gått igjennom det?

− Jeg tror det handler mye om at man får foreldrene på banen. Dette er et konkret redskap som kan hjelpe foreldrene med tanke på tro i hjemmet. Det undervises fra en bok som barna tar med seg hjem, og man kan følge opplegget hjemme slik at foreldrene blir kjent med det. Så handler det videre om sterke relasjoner mellom barn og unge og gruppelederne. De er opptatt av at opplegget skal være relevant for hverdagen, og at barna skal gjøre egne erfaringer i møte med Jesus, sier Otterøen.

− Hvordan er opplegget relevant for hverdagen?

− Det handler om hva slags verdier som er viktige å lære barn. Jeg tror at vi er ganske flinke på å fortelle barna hvordan de bør oppføre seg og hva som forventes, men barna ser mer på hva vi gjør enn hva vi forteller dem. Karakteren vår dannes av summen av valg og vaner. De valgene barna ser at vi gjør, vil de ofte ta etter. Mine vaner blir mine barns verdier – for de tror at det jeg gjør, er det som er viktig for meg. En verdi er ikke en verdi før den løftes opp og leves ut. Awana er opptatt av barn og unge skal kjenne, elske og tjene Kristus.
Verdier

Når hun først er kommet inn på verdier, er det naturlig for Otterøen å ta opp individualismen i samfunnet.

− I dag snakker man om å finne seg selv og gjøre det som er bra for en selv. Jeg tror det handler om noe mye større og bedre; det handler om å finne Jesus. Vi er ikke skapt til individualisme og uavhengighet, vi er skapt til fellesskap med Ham og med hverandre. Dette er noe Awana er opptatt av i opplæringen av barn, sier Anne Lene Otterøen.

Fredheim til USA for å lære

En gruppe på 23 personer fra Fredheim forsamling har vært på studietur til USA for møte Awana Ministries og delta på årets D6-konferanse i Louisville.

− Awana hadde samlet mange av sine sentrale ledere for å undervise gruppen fra Norge, og i to hele dager i september fikk vi en grundig innføring i Awanas historie og deres prinsipper og metoder for å gjøre barn og unges tro til et fundament for livet, forteller hovedpastor Runar Landro i Fredheim forsamling til sambåndet.no.

Awana jobber i over 100 land og kan vise til et ukentlig oppmøte på bortimot tre millioner barn og unge (se også faktaboks).

Lytte og lære
− Som gode indremisjonsfolk tok vi ikke alt for god fisk da både kultur og teologi former hvordan vi jobber ulikt på ulike steder. Men når skikkelig utførte undersøkelser viser at 92 % av de som har fulgt et Awana-opplegg i seks år eller mer, fortsatt er aktive og bevisste kristne som voksne, da oppmuntrer det til å lytte og lære, sier Landro.

− Hvordan var oppholdet hos Awana?

− Dagene hos Awana var lærerike, utfordrende og oppmuntrende. Vi vekslet mellom undervisning for alle, gode måltider og mer tilpasset undervisning for ulike aldersgrupper. Et høydepunkt for oss var timen vi fikk sammen med Awanas grunnlegger, Art Rorheim. Å møte en 97 år gammel mann med et brennende hjerte og et sterkt engasjement for å nå barn og unge med evangeliet, var en sterk opplevelse. At han hadde sine røtter i Norge, med foreldre fra Ombo i Ryfylke, gjorde nok dette møtet ekstra sterkt for både ham og oss.

Viktige år
Nettopp utfordringen med å nå barn og unge med evangeliet, er årsaken til at Landro og gruppen fra Fredheim forsamling besøkte Awana. Planen er at noe av Awanas undervisningsopplegg skal tas i bruk i Indremisjonsforbundet.

− Alle vet at barne- og ungdomsårene er formende for hva vi tror resten av livet. Vi kan derfor ikke la være å søke det beste opplegget for å nå disse gruppene. Med nødvendige tilpasninger, ikke minst til norsk kultur, tror jeg at det de har brukt generasjoner og meget dyktige folk til å utvikle, kan berike og gjøre vårt arbeid enda bedre, sier Runar Landro.