Innlegg

RØDT LYS: Bildøy Bibelskole må følge smittervernregler på rødt nivå. FOTO: ImF Media arkiv

Fra gult til rødt nivå over natten for ImF-skoler

(Korona) Over natten måtte Bildøy Bibelskole og ImF-eide videregående skoler omstille seg til rødt smittevernnivå.

Søndag 3. januar, kvelden før oppstart etter juleferien, ble det klart at bibelskoler, ungdomsskoler og videregående skoler skal følge smittevernråd rødt etter trafikklysmodellen. Konkret betyr det inndeling i mindre kohorter både i undervisning og under måltid og annen sosial kontakt, samt skjerpede rengjøringsrutiner. sambåndet.no har snakket med ledelsen ved to av ImF-skolene.

– Vi må opprettholde en meters avstand mellom studenter i samme kohort og minimum to meters avstand til andre kohorter. Vi kombinerer undervisning med fysisk tilstedeværelse med noe digital undervisning. De av ansatte som kan, har hjemmekontor når dette lar seg gjøre for å få gjennomført skolehverdagen. Ellers er det strenge avstandsregler med minimum to meters avstand mellom ansatte og mellom ansatte og studentene, sier rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole.

Oppstart
– Hvordan har oppstarten vært?

– Det er egentlig gått veldig greit. Vi har vært på rødt nivå tidligere og kunne relativt raskt omstille oss fra slik det var før jul. Det skapte noe usikkerhet hos enkelte studenter om de skulle returnere til skolen eller ikke, men dette ble avklart i løpet av søndagskvelden.

For rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal og administrasjonen på skolen har det vært en pangstart på vårsemesteret.

– Det kom ganske uventet på oss at det ble rødt nivå på videregående opplæring. Men nå er vi i godt i gang, sier Andersen.

Tiltak
Gjennom hele skoleåret har KVS Lyngdal som andre videregående internatskoler, hatt koronaavstand i matsal, utdeling av mat og stadige påminnelser til elevene om å holde avstand og god hygiene.

– Hvilke nye koronatiltak har dere?

– Vi har på rødt nivå forsterket renhold på berøringsflater, og så har vi økt avstand i klasserommet. Det vil si at nesten halve skolen er på hjemmeundervisning, mens de andre er her. Neste uke bytter disse.

Utfordringer
– Hva betyr disse tiltakene for dere?

Det er ekstra utfordringer, men vi er med på å gjøre dugnaden for å begrense smitten i samfunnet.

– Har dere felles tiltak med andre videregående internatskoler?

Vi har hatt flere digitale samlinger der vi har utvekslet erfaringer, sier Ståle Andersen.

Studentene
Gunnar Ferstad forteller at Bibelskolen har en nær dialog med smittevernoverlegen i Øygarden kommune, og at han er godt fornøyd med hvordan skolen håndterer smitteverntiltakene.

– Hvordan er det for studentene å forholde seg til de nye tiltakene?

De er vant til disse tiltakene, men det er selvsagt en utfordring på en internatskole å skulle holde så streng sosial avstand. Samtidig prøver vi å motivere studentene med at en skikkelig innsats nå, kan gjøre det slik at vi kan slippe opp litt mer etter hvert. Vi legger strenge begrensninger på aktivitet utenom skoleområdet, og det er selvsagt ikke mulig å komme på besøk inn på skoleområdet for venner utenfra. Dette gjør selvsagt situasjonen noen hakk vanskeligere for en del, men stort sett takler studentene situasjonen på en god måte, sier Ferstad.

Ståle Andersen synes elevene tar det veldig fint å leve med de strenge koronatiltakene.

De er høflige og greie. Så har det stadig vært behov for påminnelser om å holde avstand.

BILDØY: Lørdag er det oppstart etter sommeren for Bildøy Bibelskole. 86 studenter er ventet til tunet. FOTO: ImF Media arkiv

Spennende oppstart for Bildøy Bibelskole

OPPDATERT Bildøy Bibelskole og de andre bibelskolene begynner et nytt skoleår hvor de må leve med koronarestriksjoner og usikkerhet når det gjelder utenlandsreisene deres.

Lørdag 22. august hadde Bildøy Bibelskole åpning av et nytt skoleår. Rektor Gunnar Ferstad opplyser til sambåndet.no at skolen har 86 studenter i år. I fjor hadde de 93 studenter ved oppstart.

‒ Fjoråret var ekstra høyt, så vi er godt fornøyde med årets kull. Det blir en spennende oppstart der vi må leve med visse restriksjoner. Jeg ser fram til å ta imot et nytt kull og tror det skal bli et flott år, sier Ferstad.

Fjellhaug
Nærmere 80 elever skal begynne på Fjellheim Bibelskole. Til dagen.no den 5. august uttaler rektor Jon Georg Fiske at de, som alle bibelskoler er pålagt, har beredskap på gult nivå på grunn av smittesituasjonen med korona. Det betyr at ingen syke skal komme på skolen, god hygiene og forsterket renhold. I tillegg skal elevene deles inn i kohorter – grupper – som skal holde fysisk avstand.

Bildøy
På Bildøy Bibelskole vil førsteårsstudentene deles i to kohorter, men fra 4. september vil de regnes som én kohort. Åpningsfesten vil gjennomføres med 1 meters avstand mellom studentene, og hver student har bare anledning til å ha med seg én følgeperson for å være innenfor rammen av totalt 200 personer på samme arrangement. Alle skolens utenlandsreiser er flyttet til våren 2021.

‒ Her vil vi følge nøye med på hvilke muligheter vi vil ha til gjennomføring og vurdere alternativ turmål dersom det viser seg at turen ikke kan gå som planlagt. Uansett vil vi gi studentene et fullverdig bibelskoleår, og gjøre det som er mulig for å levere også det som har med reisedelen av skoleåret å gjøre, sier Ferstad.

Nedgang
Leder for Informasjonskontoret for bibelskolene, Thomas Vårlid, kan ikke komme med konkrete studenttall for alle bibelskolene, siden rapport fra skolene først vil komme i oktober, men han har likevel et inntrykk av tallene.

‒ Generelt er inntrykket at det er noe nedgang i studenttallet i år. Søkertallene har vært gode, men flere har valgt høyere utdanning. Men nedgangen er ikke veldig dramatisk, uttaler Vårlid.

Han ser det som positivt at bibelskolene ligger under samme lovverk som de videregående skolene.

Utenlandsreiser

‒ Det vi er spente på, er hvordan det blir med utenlandsreisene. De fleste bibelskolene vil nok utsette reisene til våren som en plan A, i tillegg til at de har en plan B, sier Vårlid.

En trend han ser, er at de fleste som søker på bibelskole, velger de rene bibellinjene eller tjenestelinjene.

Bibelfokuser
‒ Vi opplever at de unge i dag ønsker å fokusere på Bibelen og en inspirerende bibelundervisning. Derfor er det flere som velger et år på bibelskole i stedet for et år på en kristen folkehøgskole.

Hvordan forklarer du den trenden?

De unge i dag er opptatt av å bety noe for andre og ta ansvar for miljø og den kloden vi lever på og ta ansvar for hverandre og verden, svarer Vårlid.

Godt grunnlag
Han tror en ting som betyr noe for utviklingen av søkertallene til bibelskolene, er at ungdomsledere i menigheter og bedehus ønsker å sende sine unge på bibelskole.

Et år på bibelskole kan skape engasjement for frivillig arbeid i menighet og bedehus. Det er en god disippelgjøring, en inspirerende bibelundervisning i et trygt miljø og en dannelsesreise som kan danne et godt grunnlag for resten av livet. Vi ønsker jo at troen skal vare livet ut, sier Thomas Vårlid.

Mer om årets skolestart for kristne skoler: En uvanlig skolestart (videregående skoler) Kristne skoler står støtt (kommentar)

FORTSETTER: Gunnar Ferstad orienterte mandag om at han likevel ikke slutter som rektor ved Bildøy bibelskole. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Gunnar Ferstad fortsetter som rektor

Det blir likevel ikke skifte av toppleder ved Bildøy bibelskole.

I lunsjpausen mandag informerte Gunnar Ferstad selv personalet ved Bildøy bibelskole om at han fortsetter som rektor ved den ImF-eide skolen.

– Stemningen var veldig god. Dette er en skikkelig gladnyhet for oss, sier tillitsvalgt for de pedagogisk ansatte på Bildøy, Trond Tyssøy, til sambåndet.no i en umiddelbar kommentar.

Jobbet med rekruttering

5. september 2019 kom nyheten om at Ferstad hadde orientert bibelskolestyret om at han ønsket avløsning som rektor etter fem å i stillingen. Styreleder Edvard Thormodsæter understreket at det ikke lå noen dramatikk bak Ferstads beslutning. Ferstad hadde et ønske om å gå inn i en mer tilbaketrukket rolle ved bibelskolen.

Styret har etter dette jobbet med å rekruttere ny rektor, slik Sambåndet også har skrevet om. Arbeidet har skjedd både gjennom annonsering og ved direkte oppsøkende kontakt med en del kandidater. 

– Tiden ikke inne

På styremøtet i begynnelsen av februar i år konkluderte styret med at det var tid for å innledede en dialog med Ferstad, med mål om å få ham med videre.

– Vi har hatt dialog med flere kandidater, men vi opplever at tiden ikke var inne for et rektorskifte. Vi er glade for at dialogen med Gunnar har ført frem til at han vil fortsette som rektor, sier styreleder Edvard Thormodsæter til sambåndet.no.

Styrelederen opplyser at Ferstad fikk mulighet til å tenke på både å stå videre i stillingen på midlertidig og langsiktig basis, og at Ferstad da valgte å gå inn i samtaler om å fortsette som fast i rektorstillingen.

Var åpen 

– Jeg var åpen for å innlede en dialog, og vi har hatt en god dialog om en del spørsmål rundt innholdet i stillingen. Styret har vært orientert om momentene i samtalene, sier Gunnar Ferstad.

Styreleder Edvard Thormodsæter legger til at Ferstad fortsatt skal ha det fulle ansvaret som følger med rektorstillingen.

– Jeg har motivasjon for å fortsette, og jeg er klar for å fortsette, sier Gunnar Ferstad.

Kontinuitet

For de ansatte var dette altså en god nyhet mandag formiddag.

– Det er godt å få landet dette, og godt at det ble Gunnar fortsatt, sier tillitsvalgt Trond Tyssøy.

– Kan du si noe om hvorfor dette er en god nyhet?

– For min egen del vil jeg da si at det har med kontinuitet å gjøre, og så er Gunnar  godt likt på skolen, framholder Trond Tyssøy.

Visste du at ImF har egen podcast? Lytt til nyeste episode av Lydbåndet.

FLERE: Her er kullet som startet på Bildøy Bibelskole høsten 2016. For neste skoleår ligger det an til enda flere studenter. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Gode søkertall for Bildøy Bibelskole

Bildøy Bibelskole er inne i et år med høyt studenttall, og til neste skole år ser det også ut til å bli mange studenter ved skolen.

Rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole er godt fornøyd med søkertallene til skolen. Tallene viser en 20 prosent økning sammenlignet med samme tid i fjor. For skoleåret 2020/21 har 43 sagt ja til plass på Krik (Kristen idrettskontakt), 10 har sagt ja til plass på musikk, og 10 har sagt ja til plass på Disippel.

− Nå er vi inne i en prosess med T2. Der varierer det. Dette året er det 26, men det har vært helt nede i 11 studenter for noen få år siden. Vi jobber nå med å rekruttere stipendiater og til Bildøy-teamet, sier Ferstad.

Økning
Skoleåret 2018/19 var antall studenter på Bildøy Bibelskole nede på 60-tallet. I år har skolen 93 studenter.

Det har vært en markant økning i år, og studenttallet i år har vært stabilt. Det er ingen som har sluttet, og det er spesielt. Men vi kan ikke lene oss tilbake. Vi må fortsatt jobbe med rekruttering, sier Ferstad.

Grep
− Hvorfor tror du dere har en så god økning?

Det er vanskelig å si. Vi har gjort en del grep. Blant annet har vi vært veldig synlige på PR og markedsføring og brukt store ressurser på å være på ulike ungdomsfestivaler. Vi har fått ny nettside, og vi er med på bibelskolene.no. Jeg tror også det har å gjøre med at vi sender fra oss studenter som driver god PR og som er fornøyde, og da årets studenter søkte, ble de fulgt opp kjappere ved at vi sendte ut materiell om skolen.

Mange
− Hva betyr dette for Bildøy Bibelskole?

Vi er mange. Det er flott å være med på å påvirke og gi undervisning til mange studenter. Det betyr at det er mange som kan fortelle videre om skolen. Så har det også en økonomisk side. Flere studenter betyr bedre økonomi, sier Gunnar Ferstad.

AVLØSNING: Gunnar Ferstad har bedt om avløsning som rektor ved Bildøy bibelskole. På bildet over underviser han engasjert på Lederkonferansen 2018 om forkynnelse. FOTO: ImF MEDIA ARKIV/PETTER OLSEN

Ønsker avløsning som rektor

Gunnar Ferstad har meldt fra til styret at han ønsker avløsning fra rektorrollen ved Bildøy bibelskole.

På et møte som startet kl. 14.30 torsdag ettermiddag, ble personalet ved ImF-eide Bildøy bibelskole orientert om at Gunnar Ferstad har bedt bibelskolestyret om avløsning som rektor.

– Vi har hatt en god dialog, og det ligger ingen dramatikk bak rektors beslutning, sier styreleder Edvard Thormodsæter til sambåndet.no.

15 år som leder

18.september 2013 kunne sambåndet.no bringe nyheten om at Gunnar Ferstad var ansatt som rektor fra 1. august 2014 ved det som er Norges eldste bibelskole. Han var da fra før ansatt som bibellærer ved skolen fra 1. januar 2014. På tidspunktet for ansettelsen var Ferstad forsamlingsleder i Bergens Indremisjon, en stilling han hadde hatt siden 2003.

Kun avbrutt av det halve året som lærer i 2014, har Ferstad med andre ord vært i lederstilling i 15 år.

– Ferstad ønsker nå å gå over i andre oppgaver, sier Thormodsæter.

Styrelederen understreker at styret har vært tidlig informert og er sitt ansvar bevisst.

– Styret er i gang med jobben med å rekruttere ny leder for skolen, og skiftet skjer tidligst fra nyttår, sier Thormodsæter.

Positiv utvikling

Overfor sambåndet.no bekrefter rektor Gunnar Ferstad at han er innstilt på å være ut skoleåret om det skulle vise seg å være nødvendig.

– Jeg er klar for å fullføre jobben jeg står i, understreker Ferstad.

Styrelederen viser til at Gunnar Ferstad har ledet skolen i en positiv utvikling på flere større områder; det er ferdigstilt et stort rehabiliteringsprosjekt, det har vært jobbet aktivt med studentrekruttering, og ikke minst med utvikling av linjetilbudet.

– Sist, men ikke minst; vi har tydelige tilbakemeldinger på at studentene er veldig fornøyd med et år på Bildøy, og vi ser tydelig åndelig og personlig vekst, sier Thormodsæter.

“Unik varme”

Styrelederen underslår ikke at det er krevende å drive bibelskole.

– Vi er glade for at Gunnar kan gi stafettpinnen videre på et tidspunkt hvor skolen er i svært god stand. Samtidig; vi skal gi ny rektor mer enn nok av utfordringer å jobbe med, sier Edvard Thormodsæter – og legger til:

– Vi er svært takknemlige for det Gunnar har gitt i sin tid som rektor. Han har en unik varme og ivaretakende tilnærming til enkeltmennesker. Det personlige møtet og det å gå noen skritt sammen i retning av Jesus, er veldig tydelig i alt hans virke.

ØKNING: Studenttallet ved Bildøy bibelskole til høsten er tilbake til de gode årene i 2009 og 2010. ARKIVFOTO: PETTER OLSEN

Studentoppsving for Bildøy bibelskole

Noen uker før skolestart har 96 studenter takket ja til studieplass. Det er nesten 50 prosent vekst fra i fjor, og skolen er tilbake til student-tallene de hadde for ti år siden.

– Vi kan glede oss over veldig gode studenttall for kommende skoleår, og vi har så godt som fullt belegg, sier rektor Gunnar Ferstad i en pressemelding sendt til sambåndet.no

De 96 studentene som ved utgangen av juli har «takket ja» til plass, fordeler seg med 70 studenter på førsteåret og 26 på andreåret. Med det er studenttallene tilbake til de gode årene i 2009 og 2010 da skolen hadde henholdsvis 96 og 98 studenter.

Tilsvarende tall i 2018 var 66 studenter totalt, et av de laveste tallene de siste tiårene. Fordelingen da var 55 og 15. Årets tall er dermed et markert oppsving.

Den totale søkermassen har naturlig nok også økt. Årets tall viser 222 søkere mot 201 i fjor. Det tilsvarer en vekst på 10 prosent. Ja-prosenten er også økt betydelig, fra 43 prosent mot 33 prosent i 2018.

SAMMENSATT ÅRSAK
– Jeg tror kombinasjonen av bønn og arbeid er mye av svaret på hvorfor vi nå har så gode søkertall. Det er bedt mye gjennom året, og spesielt utover våren, om at skolen måtte fylles opp. Samtidig har vi satset tyngre på PR-siden den siste tiden, sier Ferstad og utdyper:

– Vi har hatt en egen stilling på markedsføring i 50 prosent. Fra 1. august øker vi den til 100. Bildøyteamet vårt har gjort en viktig jobb med å legge igjen spor som fører til Bildøy. Vi er synlige og til stede på de ulike kristne festivalene, sier rektor Gunnar Ferstad.

RELASJONER
Den jobben handler ikke bare om rekruttering, men også om å etablere relasjoner.

– Gjennom regelmessige møtepunkt knyttes og styrkes også kontakten med søkere som allerede har takket ja til plass. Møtepunkt med markedsansvarlig, team og andre som representerer skolen på stand, knytter relasjoner og er med på å skape nærhet og forventning til skoleåret.

PR-satsingen omfatter også ny nettside og økt bevissthet, igjen, på oppfølging av søkere. Deltakelse i den nye felles markedsføringen av bibelskoler gjennom bibelskolene.no som startet før jul i fjor, kan også være noe av forklaringen.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som har gitt utslaget på årets gode søkning, men summen av flere elementer har gitt oss gode tall for kommende skoleår. Så tror vi også at Bildøy er en god merkevare. studenter trives på skolen, noe som kommende 2. årskull bekrefter ved at vi har 26 studenter her 2019/20, sier Ferstad.

ØNSKER Å BEHOLDE ALLE
Nå håper skolen de skal få beholde alle ja-studentene helt fram til studiestart. Høsten 2013 falt hele syv studenter av lasset på oppløpet i august. Det håper ikke rektor Gunnar Ferstad skal skje dette året.

– Det er ikke uvanlig at det detter av noen søkere i løpet av sommeren, og særlig i forbindelse med samordnet opptak ved høyskolene, men i år har vi ikke mistet noen etter at samordnet opptak ble kjent. Av erfaring vet vi at det fortsatt kan falle av noen i løpet av august, og de fleste år er det studenter som ikke dukker opp til studiestart. Den usikkerheten må vi leve med, men uansett kan vi nå ønske velkommen et stort kull til åpningen lørdag 17. august, sier rektor Gunnar Ferstad.

Forsiden: Sverre Håvik i stigen, og Roald Evensen maler vinduskarm. Over: Gunnar Ferstad og Roald Evensen viser plakaten for Bibel og Fellesskap, mens Jens Steinsbø er opptatt med å male. Alle foto: Brit Rønningen

Maler et bilde av stor dugnadsinnsats

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

BILDØY: ‒ Det er helt fantastisk, sier Bildøy Bibelskoles rektor, Gunnar Ferstad.

Han er veldig glad for dugnadsinnsatsen fra ImFs forkynner Roald Evensen og pensjonistene Jens Steinsbø, Olav Jacobsen og Sverre Håvik fra Bømlo. Siden mandag denne uken har de malt lister i gangen utenfor auditoriet på Bildøy Bibelskole.

‒ Det er en god tid å få gjort ting på. Studentene er på reise, fortsetter Ferstad.

Stort behov
Når Sambåndet kommer innom på onsdagen, er de fire handymennene i full gang med tredje strøk med maling.

‒ Oddvar Pedersen, også fra Bømlo, er kontaktpersonen. Trenger jeg noen på dugnad, kontakter jeg ham. Han skulle vært her, men han ble syk. Nå er han er hjemme og suger tabletter, forteller Evensen.

‒ Det er stort behov for dugnadsarbeid på de ulike institusjonene i ImF. På den måten kan jeg bidra, sier Håvik.

Han har jobbet i Nordsjøen. Som pensjonist bruker han noe av tiden på dugnad for ImF.

‒ Jeg har vært Brandøy og Framnes kvgs. og i Finnmark på dugnad. Så er jeg på Modum Bad en fast uke i året på dugnad, ramser han opp.

Roald Evensen, Olav Jacobsen og Jens Steinsbø i full sving med malerkosten.

Bibel og Fellesskap
Evensen tar en liten pause og henter en plakat for Bibel og Fellesskap, et arrangement for de fra 55 år og oppover, som skal være 11.-15. juni, og insisterer på at Sambåndet tar et bilde av ham sammen med Ferstad.

‒ Vi gjør en liten vri i år. De som vil, kan få være med Bibel og Fellesskap og samtidig være med på dugnad. Dugnaden blir en integrert del av Bibel og Fellesskap. Det er for å knytte folk til skolen. Vi kan kanskje rekruttere flere aktive pensjonister som har lyst til å gjøre en arbeidsinnsats, forteller Ferstad.

‒ Hva slags dugnadsarbeid er det snakk om?

Det blir mindre vedlikeholdsarbeid inne og ute. Her er det bare å hive seg rundt. Vi stiller med verktøy og veiledning.

Aktive pensjonister
Jacobsen har vært på dugnad på Bildøy Bibelskole en gang før.

Olav Jacobsen flytter Jens Steinsbø i stigen.

‒ Jeg har vært også vært på Repparfjord i Finnmark og på Brandøy.

‒ De er aktive pensjonister, og de er så opptatte at de savner frilørdagen, sier Evensen.

Steinsbø og Jacobsen har arbeidet som lærere på videregående skole på yrkesfag og er henholdsvis elektriker og mekaniker av fag.

Fritidsaktivitet
‒ Dette er en fritidsaktivitet, sier Jacobsen.

‒ Jeg er med litt for å gjøre nytte for meg og for fellesskap og bidra med det jeg kan. Det er givende å gi noe tilbake, sier Steinsbø.

‒ Det er veldig trivelig å være med på, og det sosialt. Og god pleie får vi der vi kommer, sier Håvik.

‒ Enkelte ganger får vi så god mat at vi får lyst til å fortsette å arbeide, sier Evensen.

Men den dugnaden de er på nå, vil bli avsluttet midt på dagen neste dag. Da må de videre.

– Allsidigheten avgjorde

Arve Myksvoll er ansatt som ny økonomi- og administrasjonsleder på Bildøy bibelskole.

– Arve har røtter i ImF, han har selv gått på skolen og har et hjerte for arbeidet vårt. I tillegg til kompetanse på det fagområdet han får ansvar for, har han også en spennende allsidighet som er gunstig for en skole som vår, sier rektor Gunnar Ferstad til sambåndet.no.

Ulike oppgaver
Myksvoll var en av 16 søkere til stillingen som økonomi- og administrasjonsleder, der flere av søkerne var godt kvalifiserte. Årsaken til at valget falt på Arve Myksvoll, «var en totalvurdering», sier Ferstad.

– Han har kompetanse også innen musikk og lyd, han er allsidig innen friluftsliv, og han er bereist. Dette gir han en stor styrke, for som ansatt på Bildøy er du ansatt på skolen, du er ikke bare ansatt for å håndtere et isolert fagområde, sier Ferstad.

Fra næringslivet
Den nytilsatte deler disse vurderingene.

– Da jeg så utlysningen, kjente jeg at dette var en stilling det kunne være interessant å søke på. Oppgavene og allsidigheten som ligger i stillingen, tiltalte meg. Dessuten kjenner jeg skolen og vet det er en god plass å være, sier Arve Myksvoll.

Den nytilsatte er utdannet markedsøkonom fra BI og har de siste to årene vært ansatt i Akasia som leder for fagenheten Møllendal kapell og krematorium. Før det arbeidet han innen teknisk industri på Straume. Bakgrunnen fra næringslivet ser han på som en styrke.

– Jeg håper og tror jeg da kan se ting med andre øyne og andre briller og på den måten berike staben. Jeg tror ulike innfallsvinkler vil være positivt, sier han.

Mye nytt

Arve Myksvoll blir på Bildøy en del av ledergruppen sammen med studieleder og rektor. Og skolehverdagen vil gi mye ny læring også for ham.

– Jeg vil møte en del nye utfordringer, særlig i møte med skoleverket. Dette gleder jeg meg til å ta tak i og lære mer om.

Arve Myksvoll er 36 år, bosatt i Fjell kommune, gift med Mari, og de har et barn. Han starter i stillingen 1. mars og overtar for Knut Hogstad Nilsen.

– Bibelskole ikke bare for jenter

Mens bibelskolen Gå Ut-senteret har få gutter, har Bildøy Bibelskole en ganske jevn fordeling mellom kjønnene.

– Bildet hos oss når det gjelder førsteårsstudenter, er ikke i nærheten av de prosentene som Gå Ut-senteret operer med, sier rektor Gunner Ferstad ved Bildøy Bibelskole til sambåndet.no.

Av artikkelen «Er bibelskule mest for jenter?» går det frem at bare 5 av bibelskolen Gå Ut-senterets 42 elever er gutter. Til sammenligning har Bildøy Bibelskole 63 førsteårsstudenter, 35 jenter og 28 gutter, altså en ganske jevn fordeling.

Linjevalg
– Forskjellene kommer likevel tydelig frem i årets sammensetting på de ulike linjene. Her er det overvekt av jenter både på disippellinjen og musikklinjen, mens det er motsatt på KRIK-linjen der det er flest gutter, sier Ferstad.

Noe av det samme opplever rektor Kjetil Vestel Haga ved Bibelskolen i Grimstad som eies av Normisjon. Deres internasjonale linje, Musikklinje og Vekstlinje har stor overvekt av jenter, mens Idrett & Friluft har flere gutter, og på trosforsvarslinjen Veritas er det likt fordel. Totalt har skolen 116 studenter, hvorav 64 prosent er jenter og 36 prosent er gutter.

Hva slags profil?
– Vi har tenkt en del på det med fordeling av gutter og jenter blant studentene og prøver å ha bevissthet på hvordan treffe både gutter og jenter med vårt studietilbud. Jeg tror det er viktig at en bibelskole tenker gjennom hva slags profil den har, slik at den kan appellere til gutter og ikke blir for feminisert, sier Haga.

På Norsk Luthersk Misjonssambands Bibelskolen Fjellhaug ser det omtrent ut som på Bildøy Bibelskole. Der har man 78 studenter i år, 46 jenter og 32 gutter.

– Det er jo noen flere jenter enn gutter, men det varierer fra år til år. Du kan likevel si at det er nokså likt fordelt, med litt flere jenter, sier administrasjonskonsulent Henna Bjørkskog ved Bibelskolen Fjellhaug.

– Kjønnsfordelingen varierer sikkert etter hva slags bibelskole det er og hvilke linjer de har. Vi har KRIK-linje og der er det nesten like mange gutter og jenter som går. På vår Metro-linje er det 12 jenter og én gutt, og på musikk er det også flertall av jenter, legger Bjørkskog til.

Ikke en jentegreie
Hun er ikke enig i påstanden om at bibelskole er en jentegreie.

– Det er ikke en jentegreie, men går på personlige preferanser og hvilke interesser man har, sier Bjørkskog.

Gunnar Ferstad er på linje med Bjørkskog.

– Mitt inntrykk er ikke at bibelskole er en jentegreie. Møtet med årets studenter gir et bilde av både gutter og jenter som er godt motiverte ikke bare for linjetilbudet, men generelt godt motivert for et studieår med Bibelen som hovedbok. De uttaler et mål om å bli bedre kjent med Jesus og få styrket sin tro, sier Ferstad.

– Det er utrolig viktig at gutter kommer på bibelskole. Det handler om å få fram både mannlige og kvinnelige ledere i kristne sammenhenger. For gutter er det viktig med gode mannlige forbilder som har en klar kristen profil. Vi trenger både menn og kvinner som forbilder, sier Kjetil Vestel Haga.

Bildøy Bibelskole på Helgatun

Nytt valgfagsprogram på Bildøy

På Bildøy Bibelskole har man i år valgt å samle valgfagene i en periode på en uke om høsten og en uke om våren.

− Vi gjør det for å få mer konsentrasjon på faget og for å kunne tilby studentene mer sammenheng i faget, sier rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole.

Tidligere har valgfagene på skolen vært spredt utover året med to timer i uken. Årets studenter kan i høst velge mellom klatring, ballspill, musikkproduksjon, vokalgruppe, evangelisering og misjon, media, disippel i Finnmark, 1. Peters brev og fordypning i profeten Nehemja.

Kan tilby andre fag
− Noen fag krever mer tid enn to timer sammenhengende. Klatring krever lengre tid. Når vi nå har valgfagene samlet i flere dager i sammenheng, kan vi reise vekk eller tilby fag som det tar lengre tid å komme i gang med og som krever mer tid å gjennomføre, som kajakk og brattkort. Vi kan også tilby andre fag med ekstern undervisning over en kortere periode.

Når det gjelder media for eksempel, er det mulig å hente inn ekstern undervisning over noen dager, forteller Ferstad.

Ifølge han blir det nå også mulig å gi studenter en smakebit av andre linjer enn den de selv går på.

Loddtrekning
− Hvordan har responsen fra studentene vært?

− Vi registrerer at studentene har gitt tommelfingeren opp for at det er bra.

Ferstad kan fortelle om bred interesse for alle fag, og at skolen har forsøkt å gi alle studenter plass på et av deres førstevalg.

− Det er populært både med musikkfaget, klatring og bibelfag, men ingen fag sto uten søkere. Vi måtte ha loddtrekning for de mest populære fagene, som hadde langt flere søkere enn plasser, som Disippel i Finnmark, hvor det bare er plass til fire studenter, sier Gunnar Ferstad.

Mange vil bli bibellærer

– Vi er godt fornøyd med kandidatene som har søkt, sier rektor ved Bildøy bibelskole, Gunnar Ferstad.

Da søknadsfristen gikk ut fredag, talte søkerbunken ni søknader. I tillegg har skolen hatt muntlig kontakt med flere andre aktuelle kandidater til det ledige årsvikariatet som bibellærer på Bildøy.

Gode kandidater.
– Alle søkerne har spennende kvaliteter, og det er stort spenn og variasjon både i alder, formell kompetanse og realkompetanse, sier rektor Gunnar Ferstad, som forteller at både kvinner og menn befinner seg i søkerbunken.

Han er derfor optimistisk med tanke på den videre ansettelsesprosessen.

– Vi er fornøyd med responsen vi har fått, og vi er fornøyd med søkerne våre. Vi har et godt grunnlag, og nå starter jobben med å snakke grundigere med de 2-3 mest aktuelle kandidatene, sier han.

Lekmannslinje?
Skolen har i dag to mer eller mindre rene bibellærer-stillinger. Fra før er Kristoffer Norbye ansatt i vikariat for Morten Torsvik, som er i studiepermisjon, i den ene stillingen. Også stillingen som nå skal besettes, er et vikariat, denne gang for Edvard Foss som det kommende året skal inn i en forkynnerstilling i ImF sør.

– Tradisjonelt har man ofte ønsket en bredde i bibellærerstillingene, dvs at både teologisk kompetanse og en lekmannslinje er representert. Blir det viktig nå også?

– Vi har det med oss, men siden dette i første omgang er et vikariat, er ikke dette så viktig akkurat nå, sier Gunnar Ferstad.

God opplevelse.
– At såpass mange ønsker å arbeide som bibellærer på Bildøy; hvordan kjennes det for deg som rektor?

– Det kjennes veldig greit og er på mange måter svært tilfredsstillende, men like viktig som antallet, er begrunnelsen for at de ønsker seg hit. De gir alle uttrykk for tanker og drømmer for hva de har lyst til å utrette som bibellærer for unge mennesker, sier Gunnar Ferstad, som regner med å ha ny kandidat på plass i god tid før neste styremøte i midten av april.