Tag Archive for: gunnar ferstad

SERIE: Gunnar Ferstad (t.v.) og Jan Rettedal synes boken "Som en av hans" inviterer til mange radioprogram. FOTO: Brit Rønningen

Bok er blitt programserie på P7

Radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad i P7 ville ikke lage program som bare besto av enetale. Nå har han laget en serie med samtaler om Jan Rettedals bok «Som en av hans».

– Jeg var på jakt etter et annet konsept enn en pastors enetale. Ideen kom i mai i fjor i bilen på vei fra Bergen til Kvinesdal, sier radio- og TV-pastor Gunnar Ferstad i P7 til sambåndet.no.

Han snakker om å lage en programserie med utgangspunkt i boken «Som en av han», som han ga ut på Sambåndet Forlag (del av Lunde Forlag) i 2021.

– Boken inviterer til mange program. Den forteller mange historier, og ikke bare én. Jeg var på jakt etter noe med varighet, ikke bare to prate-programmer, forklarer Ferstad.

Jan Rettedal trengte ikke lang tid på å si «ja» til å være med og lage en programserie med samtaler om boken. Han kaller serien en samtalevandring gjennom bokens historier.

Levende formidling
– Det å være i studio er en veldig god og levende måte å formidle på hvor man åpner for spørsmål og svar. Det er en god måte å komme inn i bibeltekstene på. Midtveis i serien, mens vi var i flytsonen, spør Gunnar meg om jeg har laget bonuskapitler, forteller Rettedal.

Boken har 16 ulike historier, og Jan har fem bonusfortellinger i tillegg. Resultatet er en programserie på 21 episoder der en samtaler om de ulike historiene, pluss en introepisode. Episodene er på 20-25 minutter hver. Serien blir også vist på Kanal 10 og Bedehuskanalen. Per 16. februar er det fem episoder som ligger ute.

I STUDIO: Gunnar Ferstad (t.v.) og Jan Rettedal har en samtalevandring gjennom de ulike historiene i boken «Som en av hans». FOTO: Brit Rønningen

En ressurs
– Hva vil dere med serien?

– Jeg vil at folk skal bli dratt inn i evangeliet. Jeg er opptatt av å skape bibelglede og bibeltrygghet, svarer Rettedal.

– Vi har laget en programserie som vi ønsker skal bli en ressurs for mindre grupper. Vi ønsker å invitere folk inn i Skriften og oppleve glede og begeistring, Jeg tenker at denne ressursen kan bli liggende i P7-arkivet i årevis, tilføyer Ferstad.

Allerede søndag 19. februar vil serien bli brukt som ressurs. Forsamlingen ImF Straume vil da oppleve Rettedal og Ferstad i en samtaleandakt rundt en av episodene i serien.

– Folk kan da sende spørsmål til oss på SMS, og så svarer vi på dem, forteller Ferstad.

En glede
– Hvordan har det vært å jobbe med serien?

– Det er har vært en glede. For meg er det med på å gjenskape atmosfæren fra skrivestua. Det er blitt levende og dynamisk, og Gunnar har knallgode spørsmål. Denne boken egner seg godt til en slik serie, sier Jan Rettedal.

– Det har vært en udelt glede. Jeg har gledet meg til å gå i studio med Jan. Vi samarbeider godt, synes Gunnar Ferstad.

Tilbakemeldinger
– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått på programmene som ligger ute?

– Det har eksplodert, begynner Rettedal og legger til: – «skulle vi ønske».

Så blir han mer seriøs:

– Vi har fått fine tilbakemeldinger. Folk lytter, blir berørt, deler det med andre og gleder seg til neste episode.

– Har det å jobbe med boken på denne måten, fått deg til å se nye ting i den?

– Jeg trodde at personene allerede var levende for meg og at jeg kjente dem, men med dette prosjektet har de blitt enda mer levende. Jeg er kommet enda tetter på dem, og det håper og ber jeg om at også lytterne skal gjøre, sier Jan Rettedal.

Gunnar Ferstad har drive med formidling i mange år, og etter sommarferien skal han gjera det som vikarierande radio- og TV-pastor i P7. Bildet er frå Leiarkonferansen til ImF i 2018. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Gunnar Ferstad blir vikar i P7 – og tømrar

Gunnar Ferstad går direkte frå rektorstillinga på Bildøy bibelskole til eit årsvikariat som radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio.

Ferstad blir vikar i halv stilling for Ingvald André Kårbø, som skal ut i gradert farspermisjon i eitt år frå 1. august. Det stadfestar styreleiar Anja Ulveseth Heggen i P7. Styret hadde møte i går.

– Gunnar har takka ja, og dette blir ei god løysing. Han går godt inn i rekka med Ola Bjorland, Johnn Hardang og no Ingvald, seier styreleiaren til sambåndet.no.

Internt i P7 har det vore jobba med denne saka heilt sidan det vart kjend at Ferstad ville slutta som rektor etter skuleåret 2021/22.

– Starten kan skje både før og etter 1. august, seier Anja Ulveseth Heggen.

Eige program

Oppgåvene til Ferstad i P7 vil handla om programproduksjon.

– Han skal mellom anna laga sitt eige program, og han vil bli involvert i produksjonen av «God søndag» på Kanal 10. Detaljane i dette må me sjå på fram mot oppstarten, seier Anja Ulveseth Heggen.

Gunnar Ferstad seier til sambåndet.no at det var han sjølv som ville avgreinsa vikariatet til 50 prosent stilling.

– Det er moglegheit for å justera på dette, men eg skal òg gjera andre ting, seier Ferstad.

Tømrararbeid

Den komande pastorvikaren kan fortelja at han skal etablera eit enkeltpersonføretak og ta på seg tømraroppdrag.

– Før eg kom til Bergen, dreiv eg med tømrararbeid, seier Ferstad.

Han stadfestar at det var P7 som tok kontakt med han om vikariatet som radio- og TV-pastor.

– Det var ein ny tanke då, og det måtte modnast. Eg kjenner at eg er motivert til dette, seier Ferstad.

Formidling

Ferstad har jobba med formidling i mange år, både som forsamlingsleiar i Bergens Indremisjon og som lærer og rektor på Bildøy bibelskole.

– No får eg konsentrera meg om færre ting. Eg skal fylla nokre behov som P7 har for programproduksjon og har elles fått eit romsleg mandat til å skapa noko nytt, seier Ferstad.

Den påtroppande radio- og TV-pastoren gler seg òg over å få bli del av eit arbeid som når utanfor landegrensene, som til dømes radiomisjon.

Ser fram til

Staben i P7 vart informert i samband med lunsjen tysdag.

– Eg opplever at ein samla stab ser fram imot at Gunnar blir ein del av P7-staben det komande skuleåret, seier konstitutert dagleg leiar Ingvald André Kårbø.

Kårbø sin permisjon er som nemnd, gradert. Det tyder at han skal ha noko reiseverksemd og programproduksjon i den aktuelle perioden.

BYTTER LEDERJOBB: Andreas Evensen går fra ImF-Ung til Bildøy bibelskole. Bildet er tatt på ImFs lederkonferanse i 2021. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Her er den nye Bildøy-rektoren

Andreas Evensen blir ny rektor for Bildøy bibelskole etter Gunnar Ferstad. Han starter i jobben seinest 1. august.

– Jeg skal få være med på å forvalte noe, men Bildøy bibelskole er ikke mitt prosjekt, men dypest sett Guds, sier Evensen til Sambåndet.

Andreas Evensen er daglig leder for ImF-Ung og assisterende generalsekretær i Indremisjonsforbundet (ImF). Evensen informerte styre og ansatte i ImF-Ung onsdag, mens personalet på Bibelskolen ble orientert kl. 11 i dag, torsdag.

Flere søkere

I desember i fjor informerte Gunnar Ferstad de bibelskoleansatte om at han ønsket å avslutte sin periode som rektor sommeren 2022. Han hadde varslet bibelskolestyret om dette allerede før sommerferien 2021. Stillingen ble lyst ut i januar i år, blant annet i Sambåndet.

– Det var fire registrerte søkere innen fristen 6. februar. I tillegg har styret vært i dialog med flere andre kandidater, sier styreleder Edvard Thormodsæter.

Teologi

«Høyere utdanning innen teologi og/eller ledelse» var en av de ønskede kvalifikasjonene som var nevnt i stillingsutlysningen.

– Andreas har mastergrad i teologi. Det var en styrke ved hans søknad, både med tanke på at det er en bibelskole det handler om, og det rent faglige, sier Thormodsæter.

Styret har ellers hatt en tanke om at det ville være fordelaktig at den nye rektoren  er tett på indremisjonssammenhengen. Som sønn av mangeårig forkynner Roald Evensen er den påtroppende rektoren både oppvokst i og kjent med både indremisjonen og misjonslandskapet for øvrig.

– Teologisk kjenner Andreas strukturen og det læremessige i ImF svært godt. Han sitter blant annet i lære- og tilsynsrådet i ImF, framholder Thormodsæter.

Utfyller

Styrelederen viser videre til at Evensen siden 2017 har ledet ImF-Ung, som driver arbeid for barn og unge, og at det er en kompetanse han vil kunne dra nytte av også på Bibelskolen. Det Andreas Evensen derimot mangler, er skoleleder-kompetanse.

– Men har vi studieleder Laila Eidsheim Flaa, med mye skoleledererfaring, som vil utfylle Andreas på dette området og være en viktig brikke videre, påpeker Thormodsæter.

Lederskap

Styret har lagt vekt på at Andreas Evensen har «rettet blikket mot lederskap», som styrelederen uttrykker det: – Andreas sier selv at han ikke er en person som tenkte at han skulle bli leder. Han har nok vært leder fordi han har erfart at han har noe å komme med, og det er en flott vei inn i lederskap, sier Thormodsæter.

Styrelederen beskriver Bildøy bibelskole som «et drivhus av påvirkning» overfor unge mennesker.

– Et sunt lederskap på en slik arena fordrer en leder med karakter og som tenker at lederrollen er hans ansvar. Andreas er lærevillig og ydmyk, og vi vurderer at han har karakter til å gå inn i dette. I ImF-Ung har han lagt vekt på lederskap og lederskapsutvikling, og det får han fortsette med på Bildøy.

ImF som eier

Et annet trekk styrelederen trekker fram, er Evensens erfaring fra sentraladministrasjonen i ImF. I egenskap av daglig leder i ImF-Ung er han medlem av ledergruppa i ImF sentralt.

– Det er mer å gå på i forholdet mellom Bibelskolen og ImF som eier, så som at skolen i enda større grad skal bidra til å utruste personer som kan komme tilbake til ImF-sammenhengen. Det vil Andreas utforske videre, sier Thormodsæter.

Utvikling

Bildøy bibelskole kan gå mot er rekordstort antall studenter til høsten og er i en god tilstand.

– Men det betyr ikke at det ikke trengs å jobbe med utvikling også i fortsettelsen, så som struktur og planmessig strategi. Det handler om å løfte på hver stein for å se på hvordan skolen kan bli best mulig, sier Thormodsæter.

Styrelederen er også tydelig på at de nå får en småbarnsfar som rektor. – Det setter noen premisser for arbeidet. Som styre tenker vi langsiktig og på at Andreas skal kunne leve et godt liv både som far til fire gutter og som arbeidstaker.

Dialog

Rent praktisk betyr dette at Evensen, i den første fasen, ikke kommer til å reise så mye som Gunnar Ferstad har gjort. For øvrig er det klart at Ferstad ikke skal ha noe ansettelsesforhold til Bibelskolen det kommende skoleåret.

– Dette er i overenstemmelse med Gunnars eget ønske. Så ønsker styret å gå i dialog med Gunnar om eventuelle bidrag fra høsten 2023, sier Edvard Thormodsæter.

Edvard Thormodsæter er styreleder for Bildøy bibelskole og har ledet arbeidet med å rekruttere ny rektor. FOTO: APPEX

Ønsket

Andreas Evensen opplyser til Sambåndet at han ble oppfordret av bibelskolestyret til å søke jobben, og at han har vært i samtaler med styret.

– De hadde et ønske om meg som rektor, og det er godt å oppleve seg ønsket, sier Evensen.

Den påtroppende rektoren ser på jobben som en mulighet til å være på å bidra positivt inn i unge menneskers liv. – Bibelskolen er en viktig arena som får betydning for studentene for resten av livet.

Lederskap

Evensen har opplevd det slik at styret har sett etter en leder for skolen, mer enn en ren skolefaglig person. – Jeg har etter hvert en del erfaring med å lede ansatte og strategisk arbeid, og det vil jeg ta med meg inn i jobben som rektor.

Han viser til Rom 12,8, hvor det står at «den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver».

– Jeg kan bidra på den læremessige biten og undervise litt selv, slik rektor alltid har gjort, men først og fremst skal jeg legge til rette for at andre kan gjøre jobben sin. Jeg har tro på et utrustende lederskap.

Evensen erkjenner at han en gang hadde en drøm om å bli bibellærer, men at det med lederskap etter hvert har vokst fram i ham.

– Det handler om nådegaveutrustning og altså «gjør det med iver». Så tror jeg også at den virkelige lederen for skolen dypest sett er Gud og ikke meg.

Ærefrykt

Evensen erkjenner likevel at det er med en viss ærefrykt han har sagt ja til stillingen. – Ikke på grunn av bildene på veggen av markante forgjengere, men overfor Gud. Jeg kan se tilbake på folk som har vært i stillingen, og jeg tror jeg kan lære mye av både dem og andre, men samtidig må jeg få være meg selv og stake ut en kurs for skolen sammen med medarbeiderne.

Evensen kan ikke si så mye om hvordan de ansatte vil merke forskjell på ham og Gunnar Ferstad.

– Men én ting er at vi er i ulike livssituasjoner. Jeg er småbarnsfar, og det vil ha noe å si for hvordan jeg fyller rollen. Prioriteringen er Gud, kona, barna og jobben – i den rekkefølgen, og gudsforholdet er ikke lik jobben. Kallet er å følge Jesus, understreker Andreas Evensen.

Organisasjon

Det er ikke avklart når han begynner i rektorstillingen. – Det kan bli aktuelt med en overgangsordning i juni, sier den påtroppende rektoren.

I tillegg til å slutte i jobben som daglig leder i ImF-Ung, vil han også gå ut av delstillingen som assisterende generalsekretær i ImF. En hovedoppgave i sistnevnte jobb har vært å være leder for den organisasjonsprosessen som ImF er inne i. Det er ikke avklart hva som nå skjer med ledelsen av dette arbeidet fram mot ekstraordinær generalforsamling i 2023.

UNDERVISNING: Gunnar Ferstad er vant til å stå foran en forsamling, som her på Lederkonferansen. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Varsler avgang som rektor

Gunnar Ferstads ekstraetappe som rektor ved Bildøy bibelskole avsluttes til sommeren.

Det informerte Ferstad selv personalet om i lunsjpausen tirsdag.

– Jeg er forsynt av å ha en rolle der jeg sitter med det øverste lederansvaret, sier Ferstad til sambåndet.no.

5.september 2019 brakte sambåndet.no nyheten om at Gunnar Ferstad ønsket avløsning som rektor seinest fra høsten 2020. Begrunnelsen var da den samme som nå. I februar 2020 innledet bibelskolestyret samtaler med Ferstad som førte til at han likevel fortsatte i stillingen.

Annerledes

– Det var da snakk om tre skoleår. Men de to siste årene har vært veldig annerledes, med tanke på korona. I vårt lille samfunn på Søre Bildøy har det vært ekstra krevende å ha lederansvar disse to skoleårene, sier Ferstad.

Høsten 2019, kort tid etter at Ferstad hadde varslet sin avgang, ble Bibelskolen også rammet av et dødsfall under en skoletur til Israel.

Tilbaketrukket

Før sommerferien i år varslet Gunnar Ferstad bibelskolestyret om at han ønsket å avslutte som rektor sommeren 2022.

– Jeg er klar for å ha en annen og litt mer tilbaketrukket rolle, sier Ferstad.

Rektoren sier han «tror han har bidratt med noe».

– Men etter åtte år i stolen tror jeg at det heller ikke for skolen er usunt med et skifte, sier Ferstad.

Uavklart videre

61-åringen har ikke tenkt å slutte i arbeidslivet.

– Hva som skjer videre, er ikke avklart ennå. Men det som ligger fast, er at jeg ikke skal være ved skolen skoleåret 2022/23, eventuelt med unntak av noen vikartimer om det skulle bli aktuelt, sier Gunnar Ferstad.

Styreleder ved Bildøy bibelskole, Edvard Thormodsæter, sier til sambåndet.no at Ferstads beslutning ikke kom overraskende.

– Gunnar har hatt tidenes lederutfordring de siste årene, påpeker han.

Mulig rolle videre

Styret er i gang med prosessen for å rekruttere ny rektor. Et utvalg er i dialog med aktuelle kandidater, og det legges opp til utlysning på nyåret.

– Han har en kompetanse som er verdifull for skolen, men hvilken rolle og form for tilknytning til bibelskolen er ikke ferdig vurdert ennå, sier Thormodsæter.

Kompetanse

Om den nye rektoren sier styrelederen at de ser etter en kandidat med lederegenskaper og som også kan være en åndelig leder.

– Fordelen siden sist er også at vi har fått på plass tidligere friskolerektor Laila Eidsheim Flaa som studieleder. Vi har med andre ord solid skolelederkompetanse i staben som kan komplettere rektor, påpeker Edvard Thormodsæter.

Målet er at ny rektor skal være ansatt før sommerferien.

RØDT LYS: Bildøy Bibelskole må følge smittervernregler på rødt nivå. FOTO: ImF Media arkiv

Fra gult til rødt nivå over natten for ImF-skoler

(Korona) Over natten måtte Bildøy Bibelskole og ImF-eide videregående skoler omstille seg til rødt smittevernnivå.

Søndag 3. januar, kvelden før oppstart etter juleferien, ble det klart at bibelskoler, ungdomsskoler og videregående skoler skal følge smittevernråd rødt etter trafikklysmodellen. Konkret betyr det inndeling i mindre kohorter både i undervisning og under måltid og annen sosial kontakt, samt skjerpede rengjøringsrutiner. sambåndet.no har snakket med ledelsen ved to av ImF-skolene.

– Vi må opprettholde en meters avstand mellom studenter i samme kohort og minimum to meters avstand til andre kohorter. Vi kombinerer undervisning med fysisk tilstedeværelse med noe digital undervisning. De av ansatte som kan, har hjemmekontor når dette lar seg gjøre for å få gjennomført skolehverdagen. Ellers er det strenge avstandsregler med minimum to meters avstand mellom ansatte og mellom ansatte og studentene, sier rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole.

Oppstart
– Hvordan har oppstarten vært?

– Det er egentlig gått veldig greit. Vi har vært på rødt nivå tidligere og kunne relativt raskt omstille oss fra slik det var før jul. Det skapte noe usikkerhet hos enkelte studenter om de skulle returnere til skolen eller ikke, men dette ble avklart i løpet av søndagskvelden.

For rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal og administrasjonen på skolen har det vært en pangstart på vårsemesteret.

– Det kom ganske uventet på oss at det ble rødt nivå på videregående opplæring. Men nå er vi i godt i gang, sier Andersen.

Tiltak
Gjennom hele skoleåret har KVS Lyngdal som andre videregående internatskoler, hatt koronaavstand i matsal, utdeling av mat og stadige påminnelser til elevene om å holde avstand og god hygiene.

– Hvilke nye koronatiltak har dere?

– Vi har på rødt nivå forsterket renhold på berøringsflater, og så har vi økt avstand i klasserommet. Det vil si at nesten halve skolen er på hjemmeundervisning, mens de andre er her. Neste uke bytter disse.

Utfordringer
– Hva betyr disse tiltakene for dere?

Det er ekstra utfordringer, men vi er med på å gjøre dugnaden for å begrense smitten i samfunnet.

– Har dere felles tiltak med andre videregående internatskoler?

Vi har hatt flere digitale samlinger der vi har utvekslet erfaringer, sier Ståle Andersen.

Studentene
Gunnar Ferstad forteller at Bibelskolen har en nær dialog med smittevernoverlegen i Øygarden kommune, og at han er godt fornøyd med hvordan skolen håndterer smitteverntiltakene.

– Hvordan er det for studentene å forholde seg til de nye tiltakene?

De er vant til disse tiltakene, men det er selvsagt en utfordring på en internatskole å skulle holde så streng sosial avstand. Samtidig prøver vi å motivere studentene med at en skikkelig innsats nå, kan gjøre det slik at vi kan slippe opp litt mer etter hvert. Vi legger strenge begrensninger på aktivitet utenom skoleområdet, og det er selvsagt ikke mulig å komme på besøk inn på skoleområdet for venner utenfra. Dette gjør selvsagt situasjonen noen hakk vanskeligere for en del, men stort sett takler studentene situasjonen på en god måte, sier Ferstad.

Ståle Andersen synes elevene tar det veldig fint å leve med de strenge koronatiltakene.

De er høflige og greie. Så har det stadig vært behov for påminnelser om å holde avstand.

BILDØY: Lørdag er det oppstart etter sommeren for Bildøy Bibelskole. 86 studenter er ventet til tunet. FOTO: ImF Media arkiv

Spennende oppstart for Bildøy Bibelskole

OPPDATERT Bildøy Bibelskole og de andre bibelskolene begynner et nytt skoleår hvor de må leve med koronarestriksjoner og usikkerhet når det gjelder utenlandsreisene deres.

Lørdag 22. august hadde Bildøy Bibelskole åpning av et nytt skoleår. Rektor Gunnar Ferstad opplyser til sambåndet.no at skolen har 86 studenter i år. I fjor hadde de 93 studenter ved oppstart.

‒ Fjoråret var ekstra høyt, så vi er godt fornøyde med årets kull. Det blir en spennende oppstart der vi må leve med visse restriksjoner. Jeg ser fram til å ta imot et nytt kull og tror det skal bli et flott år, sier Ferstad.

Fjellhaug
Nærmere 80 elever skal begynne på Fjellheim Bibelskole. Til dagen.no den 5. august uttaler rektor Jon Georg Fiske at de, som alle bibelskoler er pålagt, har beredskap på gult nivå på grunn av smittesituasjonen med korona. Det betyr at ingen syke skal komme på skolen, god hygiene og forsterket renhold. I tillegg skal elevene deles inn i kohorter – grupper – som skal holde fysisk avstand.

Bildøy
På Bildøy Bibelskole vil førsteårsstudentene deles i to kohorter, men fra 4. september vil de regnes som én kohort. Åpningsfesten vil gjennomføres med 1 meters avstand mellom studentene, og hver student har bare anledning til å ha med seg én følgeperson for å være innenfor rammen av totalt 200 personer på samme arrangement. Alle skolens utenlandsreiser er flyttet til våren 2021.

‒ Her vil vi følge nøye med på hvilke muligheter vi vil ha til gjennomføring og vurdere alternativ turmål dersom det viser seg at turen ikke kan gå som planlagt. Uansett vil vi gi studentene et fullverdig bibelskoleår, og gjøre det som er mulig for å levere også det som har med reisedelen av skoleåret å gjøre, sier Ferstad.

Nedgang
Leder for Informasjonskontoret for bibelskolene, Thomas Vårlid, kan ikke komme med konkrete studenttall for alle bibelskolene, siden rapport fra skolene først vil komme i oktober, men han har likevel et inntrykk av tallene.

‒ Generelt er inntrykket at det er noe nedgang i studenttallet i år. Søkertallene har vært gode, men flere har valgt høyere utdanning. Men nedgangen er ikke veldig dramatisk, uttaler Vårlid.

Han ser det som positivt at bibelskolene ligger under samme lovverk som de videregående skolene.

Utenlandsreiser

‒ Det vi er spente på, er hvordan det blir med utenlandsreisene. De fleste bibelskolene vil nok utsette reisene til våren som en plan A, i tillegg til at de har en plan B, sier Vårlid.

En trend han ser, er at de fleste som søker på bibelskole, velger de rene bibellinjene eller tjenestelinjene.

Bibelfokuser
‒ Vi opplever at de unge i dag ønsker å fokusere på Bibelen og en inspirerende bibelundervisning. Derfor er det flere som velger et år på bibelskole i stedet for et år på en kristen folkehøgskole.

Hvordan forklarer du den trenden?

De unge i dag er opptatt av å bety noe for andre og ta ansvar for miljø og den kloden vi lever på og ta ansvar for hverandre og verden, svarer Vårlid.

Godt grunnlag
Han tror en ting som betyr noe for utviklingen av søkertallene til bibelskolene, er at ungdomsledere i menigheter og bedehus ønsker å sende sine unge på bibelskole.

Et år på bibelskole kan skape engasjement for frivillig arbeid i menighet og bedehus. Det er en god disippelgjøring, en inspirerende bibelundervisning i et trygt miljø og en dannelsesreise som kan danne et godt grunnlag for resten av livet. Vi ønsker jo at troen skal vare livet ut, sier Thomas Vårlid.

Mer om årets skolestart for kristne skoler: En uvanlig skolestart (videregående skoler) Kristne skoler står støtt (kommentar)

FORTSETTER: Gunnar Ferstad orienterte mandag om at han likevel ikke slutter som rektor ved Bildøy bibelskole. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Gunnar Ferstad fortsetter som rektor

Det blir likevel ikke skifte av toppleder ved Bildøy bibelskole.

I lunsjpausen mandag informerte Gunnar Ferstad selv personalet ved Bildøy bibelskole om at han fortsetter som rektor ved den ImF-eide skolen.

– Stemningen var veldig god. Dette er en skikkelig gladnyhet for oss, sier tillitsvalgt for de pedagogisk ansatte på Bildøy, Trond Tyssøy, til sambåndet.no i en umiddelbar kommentar.

Jobbet med rekruttering

5. september 2019 kom nyheten om at Ferstad hadde orientert bibelskolestyret om at han ønsket avløsning som rektor etter fem å i stillingen. Styreleder Edvard Thormodsæter understreket at det ikke lå noen dramatikk bak Ferstads beslutning. Ferstad hadde et ønske om å gå inn i en mer tilbaketrukket rolle ved bibelskolen.

Styret har etter dette jobbet med å rekruttere ny rektor, slik Sambåndet også har skrevet om. Arbeidet har skjedd både gjennom annonsering og ved direkte oppsøkende kontakt med en del kandidater. 

– Tiden ikke inne

På styremøtet i begynnelsen av februar i år konkluderte styret med at det var tid for å innledede en dialog med Ferstad, med mål om å få ham med videre.

– Vi har hatt dialog med flere kandidater, men vi opplever at tiden ikke var inne for et rektorskifte. Vi er glade for at dialogen med Gunnar har ført frem til at han vil fortsette som rektor, sier styreleder Edvard Thormodsæter til sambåndet.no.

Styrelederen opplyser at Ferstad fikk mulighet til å tenke på både å stå videre i stillingen på midlertidig og langsiktig basis, og at Ferstad da valgte å gå inn i samtaler om å fortsette som fast i rektorstillingen.

Var åpen 

– Jeg var åpen for å innlede en dialog, og vi har hatt en god dialog om en del spørsmål rundt innholdet i stillingen. Styret har vært orientert om momentene i samtalene, sier Gunnar Ferstad.

Styreleder Edvard Thormodsæter legger til at Ferstad fortsatt skal ha det fulle ansvaret som følger med rektorstillingen.

– Jeg har motivasjon for å fortsette, og jeg er klar for å fortsette, sier Gunnar Ferstad.

Kontinuitet

For de ansatte var dette altså en god nyhet mandag formiddag.

– Det er godt å få landet dette, og godt at det ble Gunnar fortsatt, sier tillitsvalgt Trond Tyssøy.

– Kan du si noe om hvorfor dette er en god nyhet?

– For min egen del vil jeg da si at det har med kontinuitet å gjøre, og så er Gunnar  godt likt på skolen, framholder Trond Tyssøy.

Visste du at ImF har egen podcast? Lytt til nyeste episode av Lydbåndet.

FLERE: Her er kullet som startet på Bildøy Bibelskole høsten 2016. For neste skoleår ligger det an til enda flere studenter. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Gode søkertall for Bildøy Bibelskole

Bildøy Bibelskole er inne i et år med høyt studenttall, og til neste skole år ser det også ut til å bli mange studenter ved skolen.

Rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole er godt fornøyd med søkertallene til skolen. Tallene viser en 20 prosent økning sammenlignet med samme tid i fjor. For skoleåret 2020/21 har 43 sagt ja til plass på Krik (Kristen idrettskontakt), 10 har sagt ja til plass på musikk, og 10 har sagt ja til plass på Disippel.

− Nå er vi inne i en prosess med T2. Der varierer det. Dette året er det 26, men det har vært helt nede i 11 studenter for noen få år siden. Vi jobber nå med å rekruttere stipendiater og til Bildøy-teamet, sier Ferstad.

Økning
Skoleåret 2018/19 var antall studenter på Bildøy Bibelskole nede på 60-tallet. I år har skolen 93 studenter.

Det har vært en markant økning i år, og studenttallet i år har vært stabilt. Det er ingen som har sluttet, og det er spesielt. Men vi kan ikke lene oss tilbake. Vi må fortsatt jobbe med rekruttering, sier Ferstad.

Grep
− Hvorfor tror du dere har en så god økning?

Det er vanskelig å si. Vi har gjort en del grep. Blant annet har vi vært veldig synlige på PR og markedsføring og brukt store ressurser på å være på ulike ungdomsfestivaler. Vi har fått ny nettside, og vi er med på bibelskolene.no. Jeg tror også det har å gjøre med at vi sender fra oss studenter som driver god PR og som er fornøyde, og da årets studenter søkte, ble de fulgt opp kjappere ved at vi sendte ut materiell om skolen.

Mange
− Hva betyr dette for Bildøy Bibelskole?

Vi er mange. Det er flott å være med på å påvirke og gi undervisning til mange studenter. Det betyr at det er mange som kan fortelle videre om skolen. Så har det også en økonomisk side. Flere studenter betyr bedre økonomi, sier Gunnar Ferstad.

AVLØSNING: Gunnar Ferstad har bedt om avløsning som rektor ved Bildøy bibelskole. På bildet over underviser han engasjert på Lederkonferansen 2018 om forkynnelse. FOTO: ImF MEDIA ARKIV/PETTER OLSEN

Ønsker avløsning som rektor

Gunnar Ferstad har meldt fra til styret at han ønsker avløsning fra rektorrollen ved Bildøy bibelskole.

På et møte som startet kl. 14.30 torsdag ettermiddag, ble personalet ved ImF-eide Bildøy bibelskole orientert om at Gunnar Ferstad har bedt bibelskolestyret om avløsning som rektor.

– Vi har hatt en god dialog, og det ligger ingen dramatikk bak rektors beslutning, sier styreleder Edvard Thormodsæter til sambåndet.no.

15 år som leder

18.september 2013 kunne sambåndet.no bringe nyheten om at Gunnar Ferstad var ansatt som rektor fra 1. august 2014 ved det som er Norges eldste bibelskole. Han var da fra før ansatt som bibellærer ved skolen fra 1. januar 2014. På tidspunktet for ansettelsen var Ferstad forsamlingsleder i Bergens Indremisjon, en stilling han hadde hatt siden 2003.

Kun avbrutt av det halve året som lærer i 2014, har Ferstad med andre ord vært i lederstilling i 15 år.

– Ferstad ønsker nå å gå over i andre oppgaver, sier Thormodsæter.

Styrelederen understreker at styret har vært tidlig informert og er sitt ansvar bevisst.

– Styret er i gang med jobben med å rekruttere ny leder for skolen, og skiftet skjer tidligst fra nyttår, sier Thormodsæter.

Positiv utvikling

Overfor sambåndet.no bekrefter rektor Gunnar Ferstad at han er innstilt på å være ut skoleåret om det skulle vise seg å være nødvendig.

– Jeg er klar for å fullføre jobben jeg står i, understreker Ferstad.

Styrelederen viser til at Gunnar Ferstad har ledet skolen i en positiv utvikling på flere større områder; det er ferdigstilt et stort rehabiliteringsprosjekt, det har vært jobbet aktivt med studentrekruttering, og ikke minst med utvikling av linjetilbudet.

– Sist, men ikke minst; vi har tydelige tilbakemeldinger på at studentene er veldig fornøyd med et år på Bildøy, og vi ser tydelig åndelig og personlig vekst, sier Thormodsæter.

“Unik varme”

Styrelederen underslår ikke at det er krevende å drive bibelskole.

– Vi er glade for at Gunnar kan gi stafettpinnen videre på et tidspunkt hvor skolen er i svært god stand. Samtidig; vi skal gi ny rektor mer enn nok av utfordringer å jobbe med, sier Edvard Thormodsæter – og legger til:

– Vi er svært takknemlige for det Gunnar har gitt i sin tid som rektor. Han har en unik varme og ivaretakende tilnærming til enkeltmennesker. Det personlige møtet og det å gå noen skritt sammen i retning av Jesus, er veldig tydelig i alt hans virke.

ØKNING: Studenttallet ved Bildøy bibelskole til høsten er tilbake til de gode årene i 2009 og 2010. ARKIVFOTO: PETTER OLSEN

Studentoppsving for Bildøy bibelskole

Noen uker før skolestart har 96 studenter takket ja til studieplass. Det er nesten 50 prosent vekst fra i fjor, og skolen er tilbake til student-tallene de hadde for ti år siden.

– Vi kan glede oss over veldig gode studenttall for kommende skoleår, og vi har så godt som fullt belegg, sier rektor Gunnar Ferstad i en pressemelding sendt til sambåndet.no

De 96 studentene som ved utgangen av juli har «takket ja» til plass, fordeler seg med 70 studenter på førsteåret og 26 på andreåret. Med det er studenttallene tilbake til de gode årene i 2009 og 2010 da skolen hadde henholdsvis 96 og 98 studenter.

Tilsvarende tall i 2018 var 66 studenter totalt, et av de laveste tallene de siste tiårene. Fordelingen da var 55 og 15. Årets tall er dermed et markert oppsving.

Den totale søkermassen har naturlig nok også økt. Årets tall viser 222 søkere mot 201 i fjor. Det tilsvarer en vekst på 10 prosent. Ja-prosenten er også økt betydelig, fra 43 prosent mot 33 prosent i 2018.

SAMMENSATT ÅRSAK
– Jeg tror kombinasjonen av bønn og arbeid er mye av svaret på hvorfor vi nå har så gode søkertall. Det er bedt mye gjennom året, og spesielt utover våren, om at skolen måtte fylles opp. Samtidig har vi satset tyngre på PR-siden den siste tiden, sier Ferstad og utdyper:

– Vi har hatt en egen stilling på markedsføring i 50 prosent. Fra 1. august øker vi den til 100. Bildøyteamet vårt har gjort en viktig jobb med å legge igjen spor som fører til Bildøy. Vi er synlige og til stede på de ulike kristne festivalene, sier rektor Gunnar Ferstad.

RELASJONER
Den jobben handler ikke bare om rekruttering, men også om å etablere relasjoner.

– Gjennom regelmessige møtepunkt knyttes og styrkes også kontakten med søkere som allerede har takket ja til plass. Møtepunkt med markedsansvarlig, team og andre som representerer skolen på stand, knytter relasjoner og er med på å skape nærhet og forventning til skoleåret.

PR-satsingen omfatter også ny nettside og økt bevissthet, igjen, på oppfølging av søkere. Deltakelse i den nye felles markedsføringen av bibelskoler gjennom bibelskolene.no som startet før jul i fjor, kan også være noe av forklaringen.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som har gitt utslaget på årets gode søkning, men summen av flere elementer har gitt oss gode tall for kommende skoleår. Så tror vi også at Bildøy er en god merkevare. studenter trives på skolen, noe som kommende 2. årskull bekrefter ved at vi har 26 studenter her 2019/20, sier Ferstad.

ØNSKER Å BEHOLDE ALLE
Nå håper skolen de skal få beholde alle ja-studentene helt fram til studiestart. Høsten 2013 falt hele syv studenter av lasset på oppløpet i august. Det håper ikke rektor Gunnar Ferstad skal skje dette året.

– Det er ikke uvanlig at det detter av noen søkere i løpet av sommeren, og særlig i forbindelse med samordnet opptak ved høyskolene, men i år har vi ikke mistet noen etter at samordnet opptak ble kjent. Av erfaring vet vi at det fortsatt kan falle av noen i løpet av august, og de fleste år er det studenter som ikke dukker opp til studiestart. Den usikkerheten må vi leve med, men uansett kan vi nå ønske velkommen et stort kull til åpningen lørdag 17. august, sier rektor Gunnar Ferstad.

Forsiden: Sverre Håvik i stigen, og Roald Evensen maler vinduskarm. Over: Gunnar Ferstad og Roald Evensen viser plakaten for Bibel og Fellesskap, mens Jens Steinsbø er opptatt med å male. Alle foto: Brit Rønningen

Maler et bilde av stor dugnadsinnsats

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

BILDØY: ‒ Det er helt fantastisk, sier Bildøy Bibelskoles rektor, Gunnar Ferstad.

Han er veldig glad for dugnadsinnsatsen fra ImFs forkynner Roald Evensen og pensjonistene Jens Steinsbø, Olav Jacobsen og Sverre Håvik fra Bømlo. Siden mandag denne uken har de malt lister i gangen utenfor auditoriet på Bildøy Bibelskole.

‒ Det er en god tid å få gjort ting på. Studentene er på reise, fortsetter Ferstad.

Stort behov
Når Sambåndet kommer innom på onsdagen, er de fire handymennene i full gang med tredje strøk med maling.

‒ Oddvar Pedersen, også fra Bømlo, er kontaktpersonen. Trenger jeg noen på dugnad, kontakter jeg ham. Han skulle vært her, men han ble syk. Nå er han er hjemme og suger tabletter, forteller Evensen.

‒ Det er stort behov for dugnadsarbeid på de ulike institusjonene i ImF. På den måten kan jeg bidra, sier Håvik.

Han har jobbet i Nordsjøen. Som pensjonist bruker han noe av tiden på dugnad for ImF.

‒ Jeg har vært Brandøy og Framnes kvgs. og i Finnmark på dugnad. Så er jeg på Modum Bad en fast uke i året på dugnad, ramser han opp.

Roald Evensen, Olav Jacobsen og Jens Steinsbø i full sving med malerkosten.

Bibel og Fellesskap
Evensen tar en liten pause og henter en plakat for Bibel og Fellesskap, et arrangement for de fra 55 år og oppover, som skal være 11.-15. juni, og insisterer på at Sambåndet tar et bilde av ham sammen med Ferstad.

‒ Vi gjør en liten vri i år. De som vil, kan få være med Bibel og Fellesskap og samtidig være med på dugnad. Dugnaden blir en integrert del av Bibel og Fellesskap. Det er for å knytte folk til skolen. Vi kan kanskje rekruttere flere aktive pensjonister som har lyst til å gjøre en arbeidsinnsats, forteller Ferstad.

‒ Hva slags dugnadsarbeid er det snakk om?

Det blir mindre vedlikeholdsarbeid inne og ute. Her er det bare å hive seg rundt. Vi stiller med verktøy og veiledning.

Aktive pensjonister
Jacobsen har vært på dugnad på Bildøy Bibelskole en gang før.

Olav Jacobsen flytter Jens Steinsbø i stigen.

‒ Jeg har vært også vært på Repparfjord i Finnmark og på Brandøy.

‒ De er aktive pensjonister, og de er så opptatte at de savner frilørdagen, sier Evensen.

Steinsbø og Jacobsen har arbeidet som lærere på videregående skole på yrkesfag og er henholdsvis elektriker og mekaniker av fag.

Fritidsaktivitet
‒ Dette er en fritidsaktivitet, sier Jacobsen.

‒ Jeg er med litt for å gjøre nytte for meg og for fellesskap og bidra med det jeg kan. Det er givende å gi noe tilbake, sier Steinsbø.

‒ Det er veldig trivelig å være med på, og det sosialt. Og god pleie får vi der vi kommer, sier Håvik.

‒ Enkelte ganger får vi så god mat at vi får lyst til å fortsette å arbeide, sier Evensen.

Men den dugnaden de er på nå, vil bli avsluttet midt på dagen neste dag. Da må de videre.