BERGEN: Bedehuset Betania i Laksevåg, som ImF fikk som gave i 2012, planlegges solgt. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

ImF vil satse i økonomisk motgang

ImF-ledelsen peker ut en vei for å få orden på økonomien og dermed også kunne styrke misjonsvirksomheten på flere områder.

Publisert torsdag 21. desember 2023 kl. 07.04.

Sakspapirene til den ekstraordinære generalforsamlingen (GF) som skal holdes i Bergen 24. februar neste år, er nå sendt ut. Den formelle innkallingen ble sendt på e-post til om lag 300 lokallagsledere tirsdag ettermiddag. Ytterligere om lag 120 får papirene i posten.

Som tidligere meldt på sambåndet.no vedtok ImF-styret 25. november å kalle inn til ekstraordinær GF på nyåret. Bakgrunnen var «den økonomiske situasjonen», slik det generelt ble formulert i det enstemmige vedtaket.

På GF vil foreløpig regnskap for 2023 bli presentert. I Sambåndet som kommer ut denne uka, kan du lese om utviklingen så langt. På GF vil styret også orienterte om budsjettet for 2024 og legge fram en plan der målet er å skape en bærekraftig økonomi for forbundet.

Salg

Sambåndet meldte i nr. 7/23 (18. oktober) at ImF-ledelsen så det som nødvendig å selge eiendom for å komme ned på et forsvarlig utgiftsnivå, og at det er innhentet oppdaterte verditakster. Av sakspapirene til GF framgår det at administrasjon og styre konkret ønsker å selge bedehuset Betania i Laksevåg i Bergen og to boliger på Bildøy. Ifølge taksten vil det kunne gi inntekter på totalt 19,5 millioner kroner som i all hovedsak er tenkt brukt til å redusere gjeldsbelastningen.

Betania Laksevåg ble gitt i gave til ImF 1. januar 2012 og er blitt brukt til studentkollektiv og utleie til annen kristen virksomhet. Slik ImF-ledelsen ser det, «faller det utenfor ImF sin kjernevirksomhet å drive lokalt misjonsarbeid» og å «drifte eiendommer for utleie». Eiendommen har hittil heller ikke styrket ImF sin økonomi. Administrasjonen har fått «flere henvendelser fra kristne aktører som ønsker å kjøpe eiendommen med tanke på fortsatt misjonsdrift».

Boligene på Bildøy selges i samråd med ledelsen ved Bildøy bibelskole. Tre tilsvarende boliger ble solgt i 2016.

ImF-ledelsen understreker at det også tidligere er solgt eiendommer som ImF har eid alene eller sammen med andre. «Dette har skjedd uten vedtak i generalforsamling med bakgrunn i det ansvar styret til enhver tid har for ansvarlig økonomisk drift og forvaltning», heter det i sakspapirene.

Satsing

ImF-styret har også vedtatt at en mindre del av eventuelle salgsinntektene kan gå til å styrke prioriterte deler av driften. Styreleder Gabriel Pollestad og ImF-leder Runar Landro peker i sakspapirene på fire konkreter områder:

  • Opptrapping av forkynnervirksomheten. Her er det allerede konkrete planer.
  • Veiledning og tilsyn. Utviklingen i retning av «alt-under-ett-tak»-forsamlinger gjør dette enda mer aktuelt, og ImF ønsker å utvide kompetansen på dette.
  • Digitale medier. Dette handler ikke minst om å nå den yngre del av befolkningen. ImF ser etter muligheter til å knytte til seg ekspertise på digitale medieplattformer.
  • ImF tror det lokale diakonale arbeidet kunne vært styrket om også sentralleddet hadde hatt ressurser her.

For både å kunne videreføre dagens arbeid og satse ytterligere, ber ImF-styret om at den ekstraordinære generalforsamlingen «gjev si tilslutning til at ImF set i verk dei førelagte tiltaka».

Tomt

Sambåndet skrev allerede høsten 2021 at det var aktuelt å videreutvikle resteiendommen på Bildøy. ImF-ledelsen presiserer i sakspapirene at dette skal gjøres i samarbeid med ledelsen på Bibelskolen. Planen er å sette ned et utvalg som skal se på framtidig bruk. Det vil omfatte både utvikling til eget bruk så vel som salg. Ekstern kompetanse vil bli brukt i arbeidet.

Administrasjonslokalene i 4. etasje i Straume Forum er det foreløpig ikke aktuelt å selge. Styret viser til at utleieavtaler gir et positivt økonomisk bidrag, og at organisasjonsprosessen kan komme til å tilføre ImF oppgaver som krever plass.

IMF-STYRET: Her er styret som ledet ImF i perioden 2019 til 2022, da avgjørelsene om Sjøholt folkehøgskole ble tatt. Ytterst til høyre styreleder Gabriel Pollestad, som sammen med flere av de andre ble gjenvalgt for en ny treårsperiode. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Beklagelse

I sakspapirene redegjør ImF-ledelsen også om bakgrunnen for de økonomiske utfordringene forbundet opplever. Første punkt er da etableringen av Sjøholt folkehøgskole (FHS).

ImF-styret ønsker å beklage behandlingen av Sjøholt-saken under henvisning til paragraf 9d i lov for ImF: «ImF-styret uttrykker en tydelig beklagelse for at saken om Sjøholt folkehøgskole ikke har vært forankret i tydelige vedtak på tidligere generalforsamlinger. En sak med så store økonomiske konsekvenser skulle først ha vært forelagt våre kretser for uttalelse. Og det skulle heller ikke ha vært gjort bindende avtaler med store økonomiske konsekvenser uten forankring i misjonsfolket gjennom vedtak fattet i generalforsamlinger for ImF.»

Det er først i regnskapsåret 2023 at satsingen har hatt stor betydning for likviditeten til forbundet, da i form av økte renteutgifter. Fra og med 2024 skal det også betales avdrag på det om lag 40 millioner kroner store lånet. For øvrig arbeides det nå med å omdanne lånet til aksjekapital i Sjøholt folkehøgskole eiendom AS. Det vil gjøre det lettere for andre å gå inn som eiere (se også sambåndet.no 28.06.23).

Awana

Selv om altså Sjøholt FHS på den ene siden har kostet forbundet dyrt, påpeker ImF-styret på den andre siden at «skolen på en enestående måte er med på å virkeliggjøre vårt kall til å møte en ny generasjon både med evangeliet og et diakonalt arbeid som åpenbart er med på å gi ungdom nytt livsmot».

Den andre satsingen som har skapt økonomiske problemer, er trosopplæringsopplegget Awana. ImF-styret skriver at forbundet «med vitende og vilje i flere år har dekket et underskudd» i forbindelse med utvikling og drift av dette arbeidet. Styret påpeker at man innen 2025 vil ha mindre behov for investeringer i Awana, og at avdelingen Awana Norge påregnes å gå i økonomisk balanse fra 2025.

– Dagens styre vil uttrykke stor takknemlighet for det arbeidet som er gjort i forbindelse med igangsettingen av Awana og har stor tro på at dette er et arbeid som vil bære varig frukt for Guds rike i årene som kommer, heter det i sakspapirene.

Veien videre

ImF-ledelsen viser til at forbundet gjennom 125 år har vært i stand til å «bidra med viktige misjonsstrategiske tiltak». Her nevnes spesielt Bildøy bibelskole og trosopplæringsopplegget Awana.

– Det er vår overbevisning at vi ved på stå sammen, skal klare å videreutvikle ImF sentralt til i enda større grad å være en kjærkommen ressurs for det store og viktige misjonsarbeidet som skjer gjennom våre lokale og regionale ledd, framhever styreleder Gabriel Pollestad og ImF-leder Runar Landro i sakspapirene til den ekstraordinære generalforsamlingen.

Fakta

Sjøholt og økonomi

Sambåndet har, særlig fra og med 2020, skrevet en rekke artikler om økonomien i Sjøholt-prosjektet Her er to som også ble publisert på nett:

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.