Tag Archive for: indremisjonssamskipnaden

TILSETT: Synnøve Wold-Flokketvedt, t.v., og Linda Aase er tilsett som høvesvis Ung-leiar og Ung-medarbeidar i Indremisjonssamskipnaden. FOTO: PRIVAT. MOTNASJE: SAMBÅNDET

IMS aukar i Ung-arbeidet

Synnøve Wold-Flokketvedt er tilsett som Ung-leiar i Indremisjonssamskipnaden (IMS), medan Linda Aase er ny Ung-medarbeidar.

Det opplyser dagleg leiar i kretsen, Marit H. Ådnanes, til sambåndet.no. Dei to byrja 1. september i høvesvis 70 og 30 prosent stilling.

Som Sambåndet skreiv i augustnummeret, vart stillinga som Ung-leiar lyst ut etter at Johannes Olsen slutta i stillinga.

– Linda Aase ønskte me inn i staben allereie før me lyste ut stilling som Ung-leiar, og i mainummeret av kretsbladet Venen bad vi interesserte om å ta kontakt. Linda skal særleg arbeida med leiartrening for ungdom, men også inn mot leir og noko lagsbesøk for ungdom, seier Ådnanes.

Barn

Begge dei to nytilsette var med på stabsdagane som kretsen hadde tidlegare denne veka.

Det var fleire som viste interesse for stillinga som Ung-leiar. Den daglege leiaren er godt nøgd med tilsetjinga.

– Med har òg sett på samansetjinga av kompetanse i staben. Synnøve har jobba med barn i barnehage- og førskulealder, og ho brenn for leirarbeid. Me trong særleg ein person som kunne ta barneleirar, peikar Ådnanes på.

Etne

Ung-avdelinga i IMS har ansvar for aldersgruppa 0 til 18 år. Synnøve Wold-Flokketvedt var med som leirleiar i sommar. Ho bur i Etne kommune i Vestland fylke og dermed ikkje så langt frå leirstaden Brandøy.

– Det er òg fint å få vera meir til stades i den delen av kretsen, seier Ådnanes.

Den nye Ung-leiaren er gift, bur på gard og har tre jenter i alderen 6–13 år.

Satsar

Johannes Olsen hadde 80 prosent stilling då han slutta, medan det altså no er tilsett to personar i til saman 100 prosent stilling.

– Me fann ut at me måtte satsa litt. Så er det jo også slik at Johannes hadde 100 prosent stilling før han vart pastor i ImF Fitjar for nokre år sidan, seier Marit H. Ådnanes.

INVITERER: Dagleg leiar Marit H. Ådnanes i Indremisjonssamskipnaden inviterer til forsamlingskonferanse laurdag. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Frå hjarte til hjarte på forsamlingskonferanse

Indremisjonssamskipnaden inviterer igjen til forsamlingskonferanse på Norheimsund bedehus.

– I fjor vart forsamlingskonferansen gjennomført digitalt. Derfor gler vi oss til å kunne møtast att, sjå kvarandre og snakka med kvarandre, seier dagleg leiar Marit H. Ådnanes i Indremisjonssamskipnaden til sambåndet.no.

Laurdag 19. mars skal kretsen samlast til konferanse på Norheimsund bedehus. For fem–seks år sidan tok generalsekretær Erik Furnes i ImF og pastor Runar Landro i Fredheim Arena initiativ til den første forsamlingskonferansen. Det starta med samling både på Leirvik og i Norheimsund.

Program

– Det meste av programmet er felles med utgangspunkt i temaet «… frå hjarte til hjarte …», fortel Ådnanes.

Ho vil sjølv snakka om «Eg kallar dykk vener!» (jf. Joh 15,15), medan Andreas Evensen og Eirik Stensland vil tala om høvesvis «Med den styrke Gud gir» og «Korleis deler me tru med kvarandre?». I programmet blir det også glimt til inspirasjon, det vil seia glimt frå det som skjer av arbeid lokalt.

– Så har vi fokustid der ein kan velja mellom temaa barne- og ungdomsarbeid, fellesskap og leiarskap, seier Ådnanes.

Inspirasjon

Så langt har 44 personar meldt seg på forsamlingskonferansen. Dei var rundt 50 på sist forsamlingskonferanse, men det har også vore oppe i  60-70 deltakarar.

– Det er ein heil delegasjon, 11 personar, som kjem frå Voss, og det er kjekt. Forsamlingsleiar Knut Kvamme i Nainkyrkja ImF-Voss skal fortelja om erfaringar med å bruka filmserien «Chosen».

Betydning

– Kva er nytt med årets forsamlingskonferanse?

– Vi har nye tema kvart år. Elles har vi sidan den første konferansen justert og funne kva som fungerer og ikkje. No har vi funne ein modell som fungerer.

– Kva har Kraftkonferansen og forsamlingskonferansen betydd?

– Det må nesten folk svara på sjølv. Etter Kraftkonferansen i februar var det ein som sa at «denne dagen har gitt så masse.»  Fellesskapet og det at ein ikkje er åleine, trur eg betyr mykje, svarar Marit H. Ådnanes, som ønskjer å få fram at dei har hatt eit veldig bra samarbeid med dei lokale i Norheimsund.

– Dei klargjer lokala og står for mat og alt det praktiske. Vi berre går inn med program, seier den daglege leiaren i Indremisjonssamskipnaden.

FYSISK: Indremisjonssamskipnadens Kraft-konferanse blir igjen fysisk. Her fra Kraft-konferansen i 2019, der daværende pastor Thomas Rake var blant dem som underviste. FOTO: Brit Rønningen

Henter kraft fra hvile i Gud

I fjor var Indremisjonssamskipnadens Kraft-konferanse digital, men i år blir den fysisk.

– Noen er gjerne skeptiske til å samles fysisk, men i år blir det slik, og vi gleder oss til det. Vi trenger å samles og oppgløde hverandre, sier daglig leder i Indremisjonssamskipnaden (IMS), Marit Hårklau Ådnanes, til sambåndet.no.

Lørdag 19. februar samles medarbeidere i kretsen til Kraft-konferanse på Leirvik bedehus. Sist Ådnanes sjekket, var det 50 påmeldte til konferansen.

Blandet

– Det er en blandet alderssammensetning – fra ungdommer og til de eldste, der flere er over 80 år. Det er stas at så mange har meldt seg på, sier Ådnanes.

IMS arrangerte den første Kraft-konferansen høsten 2018 og den andre høsten 2019. Etter det ble det bestemt at neste konferanse skulle flyttes til vinteren 2021. Den konferansen var digital.

Program

Hovedtema for årets konferanse er «Livet med Gud». Programmet er delt i flere fellessesjoner og en nettverksdel. I fellessesjonen vil Daniel Sæbjørnsen snakke om «Venta på Gud», der han vil ta for seg kallet innover mot Gud og kallet utover med Gud. I nettverksdelen kan deltakerne velge mellom fire ulike nettverk; barneleder, ungdomsleder, fellesskap og bønn i forsamlingen. Det blir også glimt til inspirasjon der folk deler fra lokalt arbeid de står i.

Hvile

– Hvorfor har dere «Livet med Gud» som hovedtema?

– Vi ønsker virkelig at konferansen skal være en plass hvor en ikke bare kjenner på krav og alt man burde gjøre, men kan kjenne på hvilen i Gud, og at det er der vi henter kraft til å gå ut i en tjeneste. Så ønsker vi at folk skal bli inspirert og utrustet og kjenne på fellesskap.

– Hva er deres erfaringer fra tidligere Kraft-konferanser?

– Vi har god erfaring med de tidligere konferansene, og vi har fått tilbakemelding på at det er nyttig og bra å møtes. Selvsagt er det litt varierende hva folk sitter igjen med, men spesielt husker jeg en deltaker fra sist: Det var den beste dagen hun hadde hatt på veldig lenge; til lærdom og refleksjon, og nye vennskapsbånd ble knyttet, sier Ådnanes.

STORD: Nordbygda bedehus er solgt til St. Josephs Katolske menighet i Haugesund. FOTO: PRIVAT

Nordbygda bedehus solgt til katolsk menighet

St. Josephs katolske menighet i Haugesund har kjøpt Nordbygda bedehus for 1,7 millioner kroner.

Det er vemodig å måtte selge bedehuset, og det er mange tanker og følelser som kommer opp. Men det ble for mye arbeid og ansvar, sier Gunnar Birkeland til sambåndet.no om salget av Nordbygda bedehus på Stord.

Nordbygda Indremisjonsforening var eier av bedehuset, som er fra 1953. I mange år har det vært aktivt bedehusarbeid, men særlig fra 2007 og utover har arbeidet skrumpet inn. I fjor ble bedehuset overført til kretsen, Indremisjonssamskipnaden (IMS), som har jobbet med å få solgt bedehuset. Den 19. april i år ble salgskontrakten signert, og kjøperen, St. Josephs katolske menighet i Haugesund, har betalt 1,7 millioner kroner for bedehuset.

Ifølge siste nummer av kretsbladet Indremisjonsvenen vil St. Josephs katolske menighet foreløpig ha gudstjenetester 1-2 ganger i måneden på polsk og engelsk, og en håper at en etter hvert også vil ha gudstjenester på norsk. Det blir også undervisning for barn.

God løsning
Når det ikke er grunnlag for drift, er vi glade for at det blir solgt, og i dette tilfellet er vi glade for at det blir solgt til en kristen menighet. Vi har funnet en god løsning og har hatt et godt samarbeid med den lokale foreningen i prosessen, sier kretsstyreleder Ole Bernar Innvær.

Lokale behov
Er dette et enkelttilfelle, eller vil dere selge flere bedehus?

Nei, kretsen har ingen planer om å selge flere bedehus. Vi håper å få beholde flest mulig av bedehusene, men lokale behov og forhold må være avgjørende når det gjelder hva som skal skje med bedehus der det er lite aktivitet, svarer Innvær.

Forsamlinger
Ser du det i sammenheng med en trend hvor bedehusforeninger danner forsamlinger?

Det blir flere forsamlinger dersom forskjellige foreninger blir enige om å gå sammen om å danne forsamling. Men vi i kretsen har ingen planer om å ta initiativ til større forsamlinger. Det blir opp til de lokale foreningene. Det må skje ut fra et lokalt initiativ, sier Ole Bernar Innvær.

I år inviterer daglig leder Marit H. Ådnanes i IMS til digital forsamlingskonferanse og tjeneste- og lederkonferanse. FOTO: ImF Media arkiv

Anbefaler å følge digitale konferanser gruppevis

I år kjører Indremisjonssamskipnaden sin årlige forsamlingskonferanse og lederkonferanse digitalt. IMS-lederen oppfordrer deltakere til å samles lokalt i grupper på inntil ti, innenfor smittevernreglene.

‒ Å gjøre disse konferansene digitale er absolutt ikke noe ideelt, men alternativet er at det ikke blir noen konferanse, sier daglig leder Marit H. Ådnanes i Indremisjonssamskipnaden (IMS) til sambåndet.no.

Lørdag 13. februar vil IMS arrangere digital forsamlingskonferanse, og lørdag 20. februar går tjeneste- og lederkonferansen Kraft digitalt på Zoom. Ådnanes tror de ville fått flere med seg om konferansene hadde vært fysisk. Rundt 30 er nå påmeldt på Forsamlingskonferansen. Det kan være flere deltakere bak hver påmelding. Påmelding til Kraftkonferansen regner Ådnanes med vil ta mer av i neste uke.

Program
På forsamlingskonferansen vil ImFs generalsekretær Erik Furnes, Ung-leder Johannes Olsen i IMS og Ådnanes ha innlegg, i tillegg til lokale bidragsytere. Furnes vil snakke om åndelig lederskap, mens Olsen blant annet vil snakke om hvordan ta vare på barne- og ungdomsarbeidet i fellesskapet, og Ådnanes vil ta for seg smågrupper.

På Kraftkonferansen vil plantingsleder i ImF, John Torjus Eriksen, ha innlegg om smågrupper og nye fellesskap, mens Olsen og Ådnanes vil avslutte med hva vi kan gjøre for å ruste oss for fremtiden.

Aktuelt
‒ Hvorfor har dere valgt å sette akkurat disse temaene på dagsorden?

‒ Vi opplever det som svært aktuelle tema. I tillegg handler det om hvem vi får med på konferansen. Når Erik Furnes kunne bli med, er det naturlig at han snakker om åndelig lederskap og åndelig tilsyn, siden han har jobbet en del med det og det er noe som vi ikke har vært så flinke til å snakke om. Smågrupper som jeg skal snakke om, er noe jeg brenner for. Det er også noe vi kan få til i koronatiden. Jeg har stor tro på at smågrupper er sentrale som en vei til vekst og utrustning i det kristne fellesskapet. John Torjus Eriksen skal også snakke om smågrupper på Kraftkonferansen. Førstkommende lørdag skal Johannes Olsen snakke om hva vi kristne gjør når vi møtes og hva i mitt liv vil jeg at folk som ikke er kristne skal kople seg på. Det blir spennende, sier Ådnanes.

Anbefaling
‒ Hvordan har dere tenkt når dere gjennomfører disse konferansene digitalt?

Det er fordeler og ulemper med digitale konferanser. En fordel er at digitale konferanser er lettere tilgjengelig og man sparer tid. Et minus er at der er tekniske hindringer for mange, og mange er lei av digitale møter. Folk savner å møtes, svarer Ådnanes og kommer med en anbefaling:

Vi anbefaler folk å møtes lokalt, i alle fall de som kan det med tanke på smittevern. Slik gjorde vi det på Gilje bedehus under den digitale Awana-dagen. Man kan komme inntil ti personer sammen for å følge konferansen på storskjerm.

Konferansene er åpne for alle. Man melder seg på, og så får man link til Zoom.

Jeg tror vi trenger påfyll og inspirasjon i tiden vi er i, og motivasjon til å planlegge for fremtiden, sier Marit H. Ådnanes.

Spent på den første «Kjør igjønå-basaren»

Etter inspirasjon fra ImF Rogalands «Drive-in-basar» i april inviterer Indremisjonssamskipnaden til det samme på søndag, men med en litt annen vri.

‒ Vi ville gi det et norsk navn og bruke dialekt, sier daglig leder Marit Ådnanes Indremisjonssamskipnaden (IMS) til sambåndet.no og ler.

Kretsen har fornorsket engelske «Drive-in-basar» til «Kjør igjønå-basar».

Endring
Planen var å ha Storsamling for Indremisjonssamskipnaden på Framnes 19.-21. juni. Koranviruset har ført til endringer i planene. Som planlagt blir det utsendingsmøte lørdag 20. juni, men da på Leirvik bedehus, og søndag 21. juni blir det altså «Kjør igjønå-basar». Ådnanes innrømmer at de har blitt inspirert av ImF Rogalands «Drive-in-basar» i april. ImF Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal Indremisjon hadde «Drive-in-basar» 6. juni (se nedenfor), og nå er det altså IMS’ tur.

https://www.facebook.com/1551456355121527/videos/284898599211391/?__xts__%5B0%5D=68.ARDnBDF7jhDkKtNPCuJyMhZJmGuadqi4AJDFf08muRBFSW46Q-t31hbCenNk73b-Oervgud86NDberB0gOiQi4GwYCuEi5e7szsU84Vx3NB7TBNKv_2b0kQJkD38DggK6DRWjtrns_kLHLC3oorseaqvuQfQ_x-NgWrguYReU9bFUtHphGDQ1ib3DeDbrsUJ8w3TCzOZB9nQ-Q3Vr60kkJKg2Y7NZW2GhM7fW19NwGSwpKlrL-ts1MYgSLYOMD3p1BdIwvCC2u4EZZk8By4MYH2CRX2tdNcYhIBgh_hVlASE8wFJyLRhGSdjqyA08Xoy4iabFZIcjp2eiTm92B3OsUnzZVrwY5Pvk0c&__tn__=-R

Nordmøre og Romsdal Indremisjon hadde live-dekning på sin Facebook-profil gjennom hele dagen (se et eksempel under), og kretsen opplyser at de fikk inn 57.000 kroner. 

https://www.facebook.com/124412447622717/videos/546248529397713/?__xts__%5B0%5D=68.ARD5qpOC9HZZBZJdzW_vxDsANnJbp_RaJo5M-7VCqxi5iUtUsYquBqempueQhqoS0Ifa3R21dgGv-1q-dK2-o2YFBrjdNr7EqyuTeiA6_xMK7pjR_O3VtapiIlHSXqClvvIo690xjwtnmD8Arw9uCPRly4W7FA2W6Fi73rTG6h8p–d04S1aF-2igCoCg2SydCjxQ3V0GhFpCJerWzkd_qxuFnfQljOANowd55-iTB8zRpLYFIY1Z-FlawlN4287JT8bDrNHI7FFNTY2s1UrcHfBpWPcG-3kYceNx39BDz6uYKzds9fbMk5HnCh3seCLjw2I2CcjgPILYIcWVaVX4zk1UZ86EwP3&__tn__=-R

 

 

Program
Syv bedehus skal besøkes i løpet av IMS-basaren som begynner på Uskedalen bedehus og avsluttes på Gilje bedehus. På hvert sted vil det bli satt opp en løype med ulike stasjoner folk kjører igjennom med bil. Det blir aktiviteter og konkurranser som går sammen med smittevernregler, lynlotteri, loddsalg til hovedlotteri, mat og drikke. Hovedtrekningen er kl. 19.00 på parkeringsplassen på Gilje bedehus. Den blir strømmet live på IMS sin Facebookside og nettside. Det blir også trukket et skiltnummer som vinner av en premie som blir kunngjort under livesendingen. De som ikke har mulighet til å komme, kan kjøpe lodd via Vipps eller kontonummer.

Spent
‒ Vi har aldri gjort det før. Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå. Det kan hende det blir kaos noen steder. Så vi jobber med å ha nok vakter, sier Ådnanes.

Hva er målet for basaren?

‒ ImF Sunnmøre fikk inn 160 000 kr på sin basar. Får vi inn 80 000, er jeg godt fornøyd. Får vi inn 100 000, er jeg kjempefornøyd, sier Ådnanes og føyer til:

‒ Været har også mye å si for hvor mange som kommer.

‒ Du vil helst ha fint vær?

‒ Det er best med sånn passe fint vær, er Marit Ådnanes sin erfaring.

SPESIELL TID: Jeg håper mange oppdager hvor mye forsamlingen betyr for dem. Samtidig tenker jeg på eldre som sitter mye alene, sier daglig leder Marit H. Ådnanes i Indremisjonssamskipnaden. FOTO: ARKIV

Bekymret for ansatte og leirsteder

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

Daglig leder Marit H. Ådnanes i Indremisjonssamskipnaden (IMS) er bekymret for kretsens ansatte og for kretsens økonomi og for fremtiden for kretsens to leirsteder Brandøy og Helgatun.

– Det er en utfordrende tid. Spesielt gjelder dette økonomisk, både for oss, men spesielt for leirplassene. Jeg håper fast givertjeneste blir opprettholdt i tiden vi står i, men det er klart at med avlyste arrangement og møter blir det mindre lagsgaver. Jeg er litt spent på hvordan det nå blir med støtte fra bedrifter til annonser, sier Ådnanes til sambåndet.no.

Status
Status for kretsen er at 11 ansatte i kretsen og på leirstedene vil bli helt eller delvis permittert, de fleste fra mandag 30. mars, andre fra 14. april (se også egen sak om permitteringer). I mai regner Ådnanes med at det vil komme litt flere permitteringer. Kretsens konfirmantundervisning fortsetter på nett, men konfirmasjonsdagen er utsatt til høsten.

Leirplasser
På Brandøy er de i avslutningen av en stor oppussing som har kostet penger.

– Avlyste arrangement i lang tid framover er derfor ikke ideelt. Men misjonsfolket stiller opp. I en nystartet innsamlingsaksjon er halvparten av målet nådd om å få inn kr 500.000 i vår, forteller Ådnanes.

– Vi har to rom igjen å pusse opp, og det vil vi fullføre, men dugnadshelgen i begynnelsen av mai vil antagelig bli avlyst, sier daglig leder på Brandøy, Andreas Christensen Våge.

I Helgatunlia var de inne i en avgjørende fase med salg av leiligheter i travleste skisesong.

– Når skitrekket er midlertidig stoppet, er det klart det får konsekvenser for salg. Prosjektgruppen jobber med alternative og kreative løsninger for hvordan utviklingen kan se ut.

Pluss og minus
Kretslederen ser både pluss og minus med den nye situasjonen.

– Vi får nå et stopp i bakken og har mer stillhet og tid til å tenke. Det er utfordrende i et samfunn som er veldig aktivitetsfokusert. Jeg håper mange oppdager hvor mye forsamlingen betyr for dem. Samtidig tenker jeg på eldre som sitter mye alene.

Et pluss som Ådnanes ser med situasjonen, er at man kan møtes på nettet.

– Det er flere måter vi kan være sammen på, men jeg vil ikke hive meg på alt som er av muligheter på nettet. Jeg vil bruke tid med familien og være stille med Gud og ikke være på skjerm hele dagen, sier Marit H. Ådnanes.

Til kraft og inspirasjon

I helgen arrangerer Indremisjonssamskipnaden for andre gang lederkonferansen Kraft. Kretsleder Marit Hårklau Ådnanes håper konferansen vil sette i gang nye prosesser.

Når Sambåndet ringer er Marit H. Ådnanes opptatt med de siste detaljene som må på plass før Indremisjonssamskipnadens lederkonferanse Kraft begynner lørdag 28. september på Leirvik bedehus. Hun skulle gjerne hatt flere påmeldte. I skrivende stund – onsdag – er det 55 påmeldte. På fjorårets konferanse var det 90-100.

‒ Men det kan ennå komme flere, sier Ådnanes.

Nytt
Hun fremholder at Kraft ikke bare er en konferanse til inspirasjon.

‒ Kraft er fellesskap. Å bygge relasjoner er viktig. Så blir det mye bra undervisning som kan sette i gang nye tanker og prosesser.

Er det noe nytt i forhold til fjorårets konferanse?

‒ Vi har forandret litt. I fjor hadde vi speed learning hvor en kunne velge mellom to av fire presentasjoner av hva som foregår av arbeid rundt om i kretsen. Nå har vi i stedet Glimt til inspirasjon. Da får man med seg alle fire presentasjonene, men de får mindre tid, og det blir ikke tid til å stille spørsmål.

Program
Programmet er inspirert av ImFs lederkonferanse og består blant annet av fire nettverk; barneleiar, Ung-leiar, fellesskap og tenande liv. I en fellessesjon er temaet: Er det stengt for evangeliet i Norge anno 2020? som pastor i Bedehuskirken, Thomas Rake, vil snakke om.

Hva slags forventninger har du til Kraft?

‒ Jeg har en forventning til at det skal bli bra for de som er der, godt fellesskap og god undervisning, sier Marit H. Ådnanes.

Med varme vafler til russen

Liv Rolfsnes (67) skal bruke 16. mai til å dele ut gratis vafler til russ og andre i Odda.

Å dele ut vafler til russen i Odda 16. mai har områdesekretær for Odda/Ullensvang i Indremisjonssamskipnaden (IMS), Liv Rolfsnes, gjort mange ganger før. Men hun har hatt en lang pause og begynte igjen for tre år siden.

– Jeg spurte folk: «Skal jeg ta det opp igjen?», forteller Liv.

Hun fikk positiv respons fra bedehuset, kirken, Frelsesarmeen og pinsemenighet.

– Det er et felleskristent tiltak, understreker Liv.

Love Heart
I dag vil hun og cirka 15-20 andre frivillige være på plass igjen og klar med 15 liter vaffelrøre pluss noen ekstra poser med vaffelrøre hvis det blir for lite. For to år siden ble det for lite røre, og de måtte på bensinstasjonen for å kjøpe kanelgifflar.

– Jeg vasket bilen den dagen, og to russejenter kom forbi, forteller Liv videre.

Her må det skytes inn at Liv ikke bare deler ut vafler. Hun deler også ut peppermyntdrops som det står «Loveheart» på. Det har gitt henne mange gode samtaler og kontakter. Derfor er hun blitt kjent som «Love Heart»-Liv. Disse russejentene fikk også «Love Heart» og røde hjerter med Johannes 3,16.

– «Guds kjærlighet er lik for alle. Gud gjør ikke forskjell. Kjærligheten øker når vi deler, og så smaker det godt. Nå må dere la jungeltelegrafen gå og si at det er gratis vafler å få i natt», sa jeg til dem. Da vi begynte å dele ut vafler, kom jentene til meg og sa «Du, vi har lagt ut hjertet på Facebook!». Der var masse folk, ikke bare russ.

Felleskirkelig tiltak
– Hvordan er ungdomsmiljøet i Odda?

– Det er vel sånn som på andre plasser, men det er lite kristent ungdomsarbeid utenom konfirmantarbeidet.

– Hvorfor gjør du dette?

Her må Liv trekke de lange linjer. I 1997 begynte hun som områdesekretær for Odda/Ullensvang i Indremisjonssamskipnaden (IMS). Året etter spurte hun kristne i Odda om de kunne tenke seg å være med ut på gaten den 16. mai og dele ut vafler til russen og andre som var ute den natten. Ideen hadde hun fra da hun bodde i Leirvik. Der var det nemlig en gjeng som gikk ut og evangeliserte på gaten den 16. mai. Nå ville hun gjøre det samme i Odda. Hun fikk med seg folk, og det var et felleskirkelig tiltak, og ikke bare Odda Indremisjon som sto bak.

Nød for ungdommen
– Jeg fikk nød for ungdommen. Vi ligger i sengene våre, mens de unge er ute, og de sliter, sier Liv.

– På uteplassen ikke langt fra kirken hadde vi to langbord og strøm og 16 liter vaffelrøre. Vi var der sammen med politi og natteravner, og vi hadde samtaler med ungdommen. De var overrasket over at alt var gratis, fortsetter Liv.

– Noen spurte oss: «Kan dere komme igjen neste lørdag», husker Liv.

De kom igjen flere lørdager utover våren og noen ganger om høsten rundt skolestart. I flere år delte Liv ut vafler den 16. mai. Siste året hun gjorde det, før hun tok et langt opphold, opplevde hun at en bil med ungdommer ropte til henne: «Vi snakket med deg på lørdag!» mens hun fylte bensin.

God kontakt
– Hvordan har det vært å begynne med dette igjen?

– Det har vært veldig positivt. Ungdommene er så takknemlige og positive. De lurer på hvorfor vi gjør dette. Da svarer jeg at jeg vil gjøre det gode for dem. Det er Guds kjærlighet som driver meg og som ligger under. Og det er jo varme hjerter i dobbel forstand, svarer Liv.

Men hun var spent på om de ville få kontakt med ungdommene. Når man hører henne fortelle, er det ikke tvil om at hun har fått god kontakt. Og det er kanskje ikke så rart at russen vil snakke med henne når hun deler ut hjerter til dem hvor det står: «Kjære russ 2016! Må Gud velsigne deg. Alt godt for livet ditt». Hvem ville ikke like å få et slikt hjerte?

russ

Foto: ImF Media, arkiv

Mer revy-jubel i IMS

Jubileumsrevyen fra 2014 settes opp på nytt. Denne gang i Bømlo Kulturhus som en del av Indremisjonssamskipnaden sitt Haustmøte.

– Vi har fått flere spørsmål om å sette opp revyen enda en gang; «den er for god til å bli liggende uspilt», sier Jan-Ove Fagerheim. Han var en av ildsjelene bak, og en av dem som inntok scenen med stor trygghet, da Indremisjonssamskipnaden i 2014 feiret sitt 150-årsjubileum med revyen, eller det «historiske spelet», Glimt i auga og gløtt av himmel.

Revyen, som var skrevet av Tor Eivind Skeiseid og hans medarbeidere i Ryfylke livsgnist, samlet fullt hus og vakte stor begeistring på urfremføringen under årsmøtet på Husnes, så stor at det ble ekstraforestillinger samme høst på Stord og i Norheimsund.

BØMLO NESTE
Og nå er det altså på’an igjen med scenekunsten, omtalt av Sambåndet som «Humor, åndskraft, latter, tårer. Det er salig blanding når Ims feirer sin egen historie».

At det ble Bømlo, var litt tilfeldig. Spørsmålene har kommet fra flere hold, og det har vært gjort seriøse vurderinger om å sette revyen opp både i Haugesund og Sandnes. Det har også vært uformelle samtaler om å sette den opp på Lyngdal Bibelcamp og under GF, men av ulike årsaker har ikke det latt seg gjøre.

Arrangementet i Bømlo Kulturhus er om ettermiddagen 2. oktober, samme helg som det tradisjonsrike Haustmøtet i kretsen. Det avsluttes vanligvis med en serie små-møter i distriktet, men i år blir en del av disse flyttet til en senere helg for å gi rom for revyen.

– Vi har oppfordret de lokale bedehusene om å samle seg om revyen denne ettermiddagen og tilbudt dem en annen høstmøtesøndag i stedet for. Det har vi fått god respons på, forteller Marit Hårklau Ådnanes, daglig leder i IMS. Hun forteller også at ordene «Glimt i auga, gløtt av himmel» vil være å finne igjen på plakaten for Haustmøtet.

NYE GODBITER
Oppsetningen som kommer på Bømlo, er i hovedsak den samme som har vært spilt før. Men Jan-Ove Fagerheim kan også lokke med noen nye godbiter.

– Det blir tre nye scener av den mer revyaktige sorten som vi ikke fikk plass til under årsmøtet. Blant annet om reaksjoner etter «forferdelig spetakkel-musikk på årsmøtet».

Det store spenningsmomentet nå er om replikkene og timingen fortsatt sitter like godt to år etter premieren.

– Vi møttes nå like etter påske i «revyfamilien» og hadde en fornøyelig dag sammen. Veldig mye av stoffet sitter overraskende godt, men vi må øve en del fram mot høsten. Men det blir bare moro, sier Jan-Ove.

– Så du har ikke gått lei revyen ennå?

– Nei, men familiene våre er kanskje blitt ørlite mer lei enn oss, sier han med et smil.

– Og hva med bømlingene, er de modne for en revy som dette?

– Ja, det er vel heller vi som må heve oss. De er jo «bortskjemt» med Mostraspelet, så her må vi legge oss i selen for å innta rett nivå, sier Jan-Ove Fagerheim.

SE ET GLIMT FRA REVYEN HER:

Deler stand og stilling

Ekteparet Annbjørg Naterstad Våge (25) og Andreas Christensen Våge (26) er det nye styrerparet på Brandøy leirsted. De begynner i august.

Indremisjonssamskipnaden (IMS) har lenge vært på jakt etter nytt styrerpar til leirstedet Brandøy. Nå er Annbjørg Naterstad Våge og Andreas Christensen Våge klar til å gå inn i oppgaven.

− Vi fikk spørsmålet for et år siden om vi kunne tenke oss å bli det nye styrerparet, men da takket vi nei. Da passet det ikke. Det var mye som skjedde på en gang. Så fikk vi spørsmålet igjen, og nå takket vi ja, forteller Andreas.

Leirarbeid og misjon
Ekteparet jobber i dag ved Lundeneste videregående skole, Annbjørg som norsklærer og Andreas som administrasjonskonsulent. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband.

− Hva var det som gjorde at dere sa ja nå?

− Vi har lyst til å arbeide i misjonen, og leirarbeidet er en viktig del av misjonen. Så ligger leirstedet nært der vi bor. Og det er spennende arbeid, sier Våge.

Deltidsstillinger
Han og Annbjørg vil fortsette å jobbe på Lundeneset i delte stillinger og dele en 100 prosentstilling som daglig leder på Brandøy. Andreas vil ha det formelle ansvaret og ha hovedansvaret for rammene, mens Annbjørg vil ha ansvar for innholdet, for kjøkken og forpleining. For Andreas sin del blir det noe likt og noe ulikt når det gjelder arbeidsoppgavene han nå har på Lundeneset og som han vil få på Brandøy.

− Det er administrasjon i begge stillingene, bare at det er litt forskjell på administrasjon av en skole og av et leirsted.

En god leirplass
− Hva vil være viktig for dere som styrerpar på Brandøy?

− Vi ønsker at det skal være en god leirplass – et trivelig og godt sted hvor ungene gjestene kan komme på leir – en plass en har lyst til å komme til, og at det skal være en plass som er et redskap for misjonen. Og vi er opptatt av at det må bli mer brukt, ikke bare i helgene, men også i uken, svarer Våge som ikke tror det blir problem å dele stilling med kona.
− Det tror jeg kommer til å gå veldig godt, sier han.