Innlegg

PANDEMI: "Vi vil oppfordre til å vaksinere seg mot pandemien som herjer både lokalt og globalt", skriver kristenledere i dette oppropet. ILLUSTRASJONSFOTO: SANDRA RUGIO/WIKIMEDIA COMMONS

– Problematisk å bruke religion mot vaksinen

Generalsekretær Erik Furnes og kretsleder Ragnar Ringvoll i ImF er to av kristenlederne som har signert et opprop der de oppfordrer til å ta koronavaksinen.

Oppropet ble offentliggjort torsdag formiddag og lyder slik (de uthevde mellomtitlene er satt inn av Sambåndet-redaksjonen):

HVORFOR VAKSINERE SEG?

Vi opplever dystre og alvorlige tider. Ingen av oss har sett noe som ligner den pandemien som har snudd opp ned på verden i snart to år. Alle land vi kjenner til, er blitt berørt, og vi er alle blitt preget av dette. Kirker er i perioder blitt nedstengt, noe som vi i Norge må tilbake til krigsårene 1940–1945 for å finne noe lignende. Nå er det andre året på rad at julearrangement og gudstjenestene kun sendes digitalt de fleste steder. Det er i sannhet ekstraordinære tider.

Mange land har ikke økonomi til å vaksinere sine innbyggere. Vi i vesten har god økonomi og er privilegerte med gode vaksineringsprogrammer. Vi er først i køen med å vaksinere våre innbyggere. Det skal vi være glade for. Men pandemien kjenner ingen landegrenser og er et internasjonalt ansvar.

… det er ikke alltid frivillig å bli vaksinert

I Norge er det frivillig å ta vaksiner. Det er best at det er slik. Men det er ikke alltid frivillig å bli vaksinert. De som reiser til land i den tredje verden, vet at man ved kontroll ikke slipper inn uten å ha tatt de foreskrevne vaksiner og kan framvise vaksinasjonskort. Skal man komme inn, må man vaksineres. Man kan selvfølgelig velge å bli værende i Norge eller reise til land som ikke har vaksinasjonsplikt.

I tidligere pandemier fantes det liten hjelp å få, og dødstallene var store. Nå ser det heldigvis ut som covid-19 kan begrenses og kanskje bekjempes med vaksiner betalt av staten. Til fellesskapets beste. Noen ønsker i frihetens navn og av flere grunner å ikke ta vaksinen. Andre kan, av medisinske grunner, ikke bli vaksinert.

Vi syns det er problematisk at noen predikanter advarer mot vaksinen av religiøse årsaker

Men vi syns det er problematisk at noen predikanter advarer mot vaksinen av religiøse årsaker. Samtidig som det blir forkynt mot vaksinen, blir mennesker smittet og mange er blir alvorlig syke fordi de ikke er vaksinert. Det har også beklageligvis skjedd flere koronadødsfall. Dette er svært trist og bør mane til ettertanke.

Vi vil oppfordre til solidaritet og til å vise samfunnsansvar. La oss gi vårt bidrag til at samfunnet fortest mulig kan åpnes opp igjen – til glede for både barn, ungdom og voksne.

Vi vil oppfordre til å vaksinere seg mot pandemien som herjer både lokalt og globalt. Bli med i denne viktige dugnadsinnsatsen til alles beste!

Sammen skal vi ta samfunnet tilbake til normalen!

Leif S. Jacobsen

Ingunn Folkestad Breistein

Solveig Tufte Johansen

Arnfinn Clementsen

Bjørn Olav Hansen

Arne Pedersen

Bjørn Bjørnø

Kjell Arvid Nielsen

Gunnar Jeppestøl

Siri Iversen

Espen Ottosen

Erhard Hermansen

Hans Rogstad

Erik Furnes

Dag Martin Østevold

Knut Idland

Ingunn E. Ulfsten

Birger Wroldsen

Ragnar Ringvoll

Sten Sørensen

FEIRE: Sentral- og kretsledelse i ImF oppfordrer til samlingsfester på bedehuset til høsten for å feire gjenåpning. Bildet er fra en åpningsfest i 2015. ILLUSTRASJONSFOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Oppfordrer til samlingsfester til høsten

ImF og kretsene vil nå sende ut ansatte og ulønnede medarbeidere som normalt og ber også forsamlings- og foreningsstyrer om å forberede åpningsfester til høsten.

Fra torsdag 27. mai innførte regjeringen trinn 2 av sin plan for gjenåpning av kongeriket. Når det gjelder arrangementer, er retningslinjene nå slik:

  • Inntil 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser, og inntil 50 personer uten faste tilviste plasser.
  • Inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 – fordelt på tre kohorter med 200 i hver – dersom folk sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  • Inntil 20 personer på private sammenkomster utenom eget hjem, eksempelvis en fødselsdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.

Sang

Regjeringen presiserer at en ikke skal oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Det er også viktig å være oppmerksom på at lokale smittevernregler kan være strengere enn de nasjonale.

Dersom der er sang av solister eller mindre grupper på arrangementet, kan det medføre økt fare for smittespredning. Derfor anbefales det ekstra avstand. Dersom det er fellessang, anbefaler ImF to meter avstand mellom de tilstedeværende.

I forbindelse med utgang, nattverd, kistebæring og framføring av musikk, må man redusere muligheten for kontakt mellom deltakerne. Når arrangementet er slutt, bør deltakerne forlate salen på en ordnet måte. Norges kristne råd foreslår at de bakerste radene tømmes først, og at folk går fortløpende og raskt helt ut. 

Feire oppstart

Generalsekretær og kretslederne i ImF er opptatt av at det nå har vært en lang periode med både møteforbud og tunge restriksjoner, og at mange forsamlinger og fellesskap trenger en ny giv.

– Noen har kommet på avstand fra fellesskapet og trenger på nytt å se betydningen av å faktisk samles om Guds ord, bønn, nattverd og vennesamfunnet. Vi oppfordrer derfor alle styrer om å legge til rette for en samlingsfest eller lignende der vi kan feire og minne hverandre om dette, skriver misjonslederne i et råd som tirsdag 31. mai ble sendt ut til forsamlinger, foreninger og lag.

Lederne kommer også med forslag om å sende en personlig invitasjon til alle medlemmer eller tilhørige for å understreke at de er ønsket med videre. Kretsen kan ellers kontaktes for ideer til en oppstartssamling.

BYGLAND: Røde Kors på Agder stilte med fem biler og 10 frivillige for å kjøre hjem de fleste av elevene på KVS Bygland. FOTO: STEFFEN RØYKENES

Transportert hjem av Røde Kors

Røde Kors stilte opp da elever fra KVS Bygland ble transportert hjem tirsdag ettermiddag.

‘- En imponerende operasjon, sier rektor Steffen Røykenes ved ImF-eide KVS Bygland til sambåndet.no.

15 smittet

Den siste uken har koronasmitte satt sitt preg på internatskolen i Setesdal. Lørdag 10. april ble det første smittetilfellet bekreftet. Siste statusoppdatering fra Bygland kommune er fra 15. april og innebærer at 15 personer – 11 elever og fire ansatte – er smittet av den engelske virusvarianten.

Rektor Steffen Røykenes forteller at Bygland kommune ønsket å få transport hjem flest mulig av de 51 elevene.

Frivillige

– Kommunen engasjerte Røde Kors, og de kom til skolen tirsdag ettermiddag, sier Røykenes.

Fem beredskapsambulanser og ti frivillige mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps på Agder rullet inn på tunet 13. april.

– De elevene som var smittet og de som var i karantene, gikk hver for seg, og alle var testet på forhånd, forteller Røykenes.

Skolen stile også sin egen buss til disposisjon, og transporten gikk både Bergen, Stavanger, Telemark og steder på Agder.

– Og hele operasjonen ble utført på dugnad, påpeker en imponert rektor.

Noen elever igjen på skolen

Røde Kors Hjelpekorps skriver på sin Facebook-profil at «Hjelpekorpsene fikk god trening i dette da Røde Kors sine røde og hvite beredskapsambulanser kjørte koronasmittede sørlendinger til sykehus for rundt et år siden».

Åtte elever er igjen på KVS Bygland – av smittevernfaglige årsaker.

Selv har Røykenes vært på internatskolen siden søndag 11. april – for ikke å reise ut av smittesone, som han sier. Til sammen har fire ansatte vært til stede siden tirsdag 13. april. 

Undervisningen ved skolen har vært digital siden mandag 12. april.

– Av hensyn til det skolefaglige ønsker vi å få elevene tilbake så snart det er mulig, sier rektor Steffen Røykenes.

SMITTEVERN: I store deler av landet er det fra fredag av igjen tillatt med inntil 100 "publikummere" på møter og gudstjenester. Inntil videre gjelder dette ikke i Sør-Rogaland. ILLUSTRASJONSFOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Ulike smittevernregler i bedehusland

Fra fredag er det i store deler av landet igjen tillatt med inntil 100 publikummere i kirker og bedehus. I Sør-Rogaland forlenges imidlertid de strengere reglene fra påsketiden.

Onsdag 14. april sendte ImF sentralt og kretsene ut et oppdatert råd angående møte- og lagsvirksomheten. Rådet baserer seg på regjeringens pressekonferanse fra dagen før. Her kunngjorde statsminister Erna Solberg at første trinn av planen for gjenåpning av Norge iverksettes fra midnatt natt til fredag 16. april.

Hovedpunkter

I grove trekk betyr dette at de nasjonale smitteverntiltakene skrus tilbake til nivået som var fram til 25. mars. Det innebærer:

  • Maksimum 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • Maksimum 50 personer på arrangement for deltakere til og med 1