Tag Archive for: korona

PANDEMI: "Vi vil oppfordre til å vaksinere seg mot pandemien som herjer både lokalt og globalt", skriver kristenledere i dette oppropet. ILLUSTRASJONSFOTO: SANDRA RUGIO/WIKIMEDIA COMMONS

– Problematisk å bruke religion mot vaksinen

Generalsekretær Erik Furnes og kretsleder Ragnar Ringvoll i ImF er to av kristenlederne som har signert et opprop der de oppfordrer til å ta koronavaksinen.

Oppropet ble offentliggjort torsdag formiddag og lyder slik (de uthevde mellomtitlene er satt inn av Sambåndet-redaksjonen):

HVORFOR VAKSINERE SEG?

Vi opplever dystre og alvorlige tider. Ingen av oss har sett noe som ligner den pandemien som har snudd opp ned på verden i snart to år. Alle land vi kjenner til, er blitt berørt, og vi er alle blitt preget av dette. Kirker er i perioder blitt nedstengt, noe som vi i Norge må tilbake til krigsårene 1940–1945 for å finne noe lignende. Nå er det andre året på rad at julearrangement og gudstjenestene kun sendes digitalt de fleste steder. Det er i sannhet ekstraordinære tider.

Mange land har ikke økonomi til å vaksinere sine innbyggere. Vi i vesten har god økonomi og er privilegerte med gode vaksineringsprogrammer. Vi er først i køen med å vaksinere våre innbyggere. Det skal vi være glade for. Men pandemien kjenner ingen landegrenser og er et internasjonalt ansvar.

… det er ikke alltid frivillig å bli vaksinert

I Norge er det frivillig å ta vaksiner. Det er best at det er slik. Men det er ikke alltid frivillig å bli vaksinert. De som reiser til land i den tredje verden, vet at man ved kontroll ikke slipper inn uten å ha tatt de foreskrevne vaksiner og kan framvise vaksinasjonskort. Skal man komme inn, må man vaksineres. Man kan selvfølgelig velge å bli værende i Norge eller reise til land som ikke har vaksinasjonsplikt.

I tidligere pandemier fantes det liten hjelp å få, og dødstallene var store. Nå ser det heldigvis ut som covid-19 kan begrenses og kanskje bekjempes med vaksiner betalt av staten. Til fellesskapets beste. Noen ønsker i frihetens navn og av flere grunner å ikke ta vaksinen. Andre kan, av medisinske grunner, ikke bli vaksinert.

Vi syns det er problematisk at noen predikanter advarer mot vaksinen av religiøse årsaker

Men vi syns det er problematisk at noen predikanter advarer mot vaksinen av religiøse årsaker. Samtidig som det blir forkynt mot vaksinen, blir mennesker smittet og mange er blir alvorlig syke fordi de ikke er vaksinert. Det har også beklageligvis skjedd flere koronadødsfall. Dette er svært trist og bør mane til ettertanke.

Vi vil oppfordre til solidaritet og til å vise samfunnsansvar. La oss gi vårt bidrag til at samfunnet fortest mulig kan åpnes opp igjen – til glede for både barn, ungdom og voksne.

Vi vil oppfordre til å vaksinere seg mot pandemien som herjer både lokalt og globalt. Bli med i denne viktige dugnadsinnsatsen til alles beste!

Sammen skal vi ta samfunnet tilbake til normalen!

Leif S. Jacobsen

Ingunn Folkestad Breistein

Solveig Tufte Johansen

Arnfinn Clementsen

Bjørn Olav Hansen

Arne Pedersen

Bjørn Bjørnø

Kjell Arvid Nielsen

Gunnar Jeppestøl

Siri Iversen

Espen Ottosen

Erhard Hermansen

Hans Rogstad

Erik Furnes

Dag Martin Østevold

Knut Idland

Ingunn E. Ulfsten

Birger Wroldsen

Ragnar Ringvoll

Sten Sørensen

FEIRE: Sentral- og kretsledelse i ImF oppfordrer til samlingsfester på bedehuset til høsten for å feire gjenåpning. Bildet er fra en åpningsfest i 2015. ILLUSTRASJONSFOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Oppfordrer til samlingsfester til høsten

ImF og kretsene vil nå sende ut ansatte og ulønnede medarbeidere som normalt og ber også forsamlings- og foreningsstyrer om å forberede åpningsfester til høsten.

Fra torsdag 27. mai innførte regjeringen trinn 2 av sin plan for gjenåpning av kongeriket. Når det gjelder arrangementer, er retningslinjene nå slik:

  • Inntil 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser, og inntil 50 personer uten faste tilviste plasser.
  • Inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 – fordelt på tre kohorter med 200 i hver – dersom folk sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  • Inntil 20 personer på private sammenkomster utenom eget hjem, eksempelvis en fødselsdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.

Sang

Regjeringen presiserer at en ikke skal oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Det er også viktig å være oppmerksom på at lokale smittevernregler kan være strengere enn de nasjonale.

Dersom der er sang av solister eller mindre grupper på arrangementet, kan det medføre økt fare for smittespredning. Derfor anbefales det ekstra avstand. Dersom det er fellessang, anbefaler ImF to meter avstand mellom de tilstedeværende.

I forbindelse med utgang, nattverd, kistebæring og framføring av musikk, må man redusere muligheten for kontakt mellom deltakerne. Når arrangementet er slutt, bør deltakerne forlate salen på en ordnet måte. Norges kristne råd foreslår at de bakerste radene tømmes først, og at folk går fortløpende og raskt helt ut. 

Feire oppstart

Generalsekretær og kretslederne i ImF er opptatt av at det nå har vært en lang periode med både møteforbud og tunge restriksjoner, og at mange forsamlinger og fellesskap trenger en ny giv.

– Noen har kommet på avstand fra fellesskapet og trenger på nytt å se betydningen av å faktisk samles om Guds ord, bønn, nattverd og vennesamfunnet. Vi oppfordrer derfor alle styrer om å legge til rette for en samlingsfest eller lignende der vi kan feire og minne hverandre om dette, skriver misjonslederne i et råd som tirsdag 31. mai ble sendt ut til forsamlinger, foreninger og lag.

Lederne kommer også med forslag om å sende en personlig invitasjon til alle medlemmer eller tilhørige for å understreke at de er ønsket med videre. Kretsen kan ellers kontaktes for ideer til en oppstartssamling.

BYGLAND: Røde Kors på Agder stilte med fem biler og 10 frivillige for å kjøre hjem de fleste av elevene på KVS Bygland. FOTO: STEFFEN RØYKENES

Transportert hjem av Røde Kors

Røde Kors stilte opp da elever fra KVS Bygland ble transportert hjem tirsdag ettermiddag.

‘- En imponerende operasjon, sier rektor Steffen Røykenes ved ImF-eide KVS Bygland til sambåndet.no.

15 smittet

Den siste uken har koronasmitte satt sitt preg på internatskolen i Setesdal. Lørdag 10. april ble det første smittetilfellet bekreftet. Siste statusoppdatering fra Bygland kommune er fra 15. april og innebærer at 15 personer – 11 elever og fire ansatte – er smittet av den engelske virusvarianten.

Rektor Steffen Røykenes forteller at Bygland kommune ønsket å få transport hjem flest mulig av de 51 elevene.

Frivillige

– Kommunen engasjerte Røde Kors, og de kom til skolen tirsdag ettermiddag, sier Røykenes.

Fem beredskapsambulanser og ti frivillige mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps på Agder rullet inn på tunet 13. april.

– De elevene som var smittet og de som var i karantene, gikk hver for seg, og alle var testet på forhånd, forteller Røykenes.

Skolen stile også sin egen buss til disposisjon, og transporten gikk både Bergen, Stavanger, Telemark og steder på Agder.

– Og hele operasjonen ble utført på dugnad, påpeker en imponert rektor.

Noen elever igjen på skolen

Røde Kors Hjelpekorps skriver på sin Facebook-profil at «Hjelpekorpsene fikk god trening i dette da Røde Kors sine røde og hvite beredskapsambulanser kjørte koronasmittede sørlendinger til sykehus for rundt et år siden».

Åtte elever er igjen på KVS Bygland – av smittevernfaglige årsaker.

Selv har Røykenes vært på internatskolen siden søndag 11. april – for ikke å reise ut av smittesone, som han sier. Til sammen har fire ansatte vært til stede siden tirsdag 13. april. 

Undervisningen ved skolen har vært digital siden mandag 12. april.

– Av hensyn til det skolefaglige ønsker vi å få elevene tilbake så snart det er mulig, sier rektor Steffen Røykenes.

SMITTEVERN: I store deler av landet er det fra fredag av igjen tillatt med inntil 100 "publikummere" på møter og gudstjenester. Inntil videre gjelder dette ikke i Sør-Rogaland. ILLUSTRASJONSFOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Ulike smittevernregler i bedehusland

Fra fredag er det i store deler av landet igjen tillatt med inntil 100 publikummere i kirker og bedehus. I Sør-Rogaland forlenges imidlertid de strengere reglene fra påsketiden.

Onsdag 14. april sendte ImF sentralt og kretsene ut et oppdatert råd angående møte- og lagsvirksomheten. Rådet baserer seg på regjeringens pressekonferanse fra dagen før. Her kunngjorde statsminister Erna Solberg at første trinn av planen for gjenåpning av Norge iverksettes fra midnatt natt til fredag 16. april.

Hovedpunkter

I grove trekk betyr dette at de nasjonale smitteverntiltakene skrus tilbake til nivået som var fram til 25. mars. Det innebærer:

  • Maksimum 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • Maksimum 50 personer på arrangement for deltakere til og med 19 år, det vil i denne sammenheng si barne- og ungdomslag. Her gjøres det også unntak for anbefalingen om en meters avstand – dersom det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Maksimum fem personer som gjester i eget hjem og maksimum ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem (for eksempel på bedehuset)– Dette må ligge til grunn for å vurdere samling av bibelgrupper/smågrupper, heter det i brevet som onsdag gikk ut fra hoved- og kretskontorer i ImF. Utendørs skal det være maksimum 20 personer.

Felles for alle disse arrangementstypene er at alle i publikum må være fra samme kommune. De som arrangerer, inkludert eventuell forkynner, har ansvar for at smittevernreglene overholdes.

Forkynnere

I brevet viser misjonslederne til at det er kommet spørsmål om forkynnere som krysser kommunegrenser.

– Vi følger en forsiktig praksis her, men forkynnere er å anse som en av arrangørene og skal være svært bevisst på smitteverntiltakene, heter det i brevet.

Generalsekretær og kretsledere viser for øvrig til at mange arbeidstakere innen ulike sektorer må pendle over kommunegrenser.

– Det ville være bortimot yrkesforbud dersom våre ansatte forkynnere ikke skulle kunne gjøre det samme, framholder indremisjonslederne.

Smittende allsang

Et viktig forbehold er at arrangementer med allsang krever minimum to meters avstand.

– Det er nødvendig å minne om dette da allsang oppgis som sannsynlig årsak til smitteutbrudd i forsamlinger, påpekes det i onsdagens brev.

Matservering frarådes, og det samme gjelder «mingling» etter møter og andre samlinger.

Strengere i Rogaland

I Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt i jærkommunene Gjesdal, Klepp, Time og Hå, videreføres derimot de nasjonale tiltakene som ble innført fra og med 25. mars. Det har sammenheng med smittesituasjonen lokalt. Den generelle hovedregelen er at «alle planlagte arrangementer bør avlyses» (se detaljer i lenken over). De fire sistnevnte kommunene opplyser at de skal gjøre en ny vurdering mandag 19. april.

– Vi ber om Guds velsignelse over indremisjonsarbeidet på dett hjemsted – at dere får til å samles innenfor nåværende regelverk, og at dere legger langsiktige planer for misjonsarbeidet når vi kommer til mer normale tilstander, understreker generalsekretær og kretsledere i ImF.

INTERNAT: Av 27 elevar som var igjen på internata ved KVS Bygland i helga, er ti smitta av koronaviruset. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Engelsk virusvariant òg på KVS Bygland

SAKA BLIR OPPDATERT 15 personar tilknytta den ImF-eigde vidaregåande skulen KVS Bygland har testa positivt for covid-19, melder Bygland kommune.

Bla nedover for å få siste nytt. Saka vert oppdatert i kronologisk rekkefølge med den opphavlege artikkelen, som vart publisert 11. april, nedst.

Oppdatering måndag 12. april:

Ytterlegare ein positiv test er påvist. Det betyr at 11 personar tilknytta KVS Bygland er stadfesta smitta av koronaviruset. Desse 11 er i isolasjon. Elles er 18 personar i karantene.

Måndag vart det tatt sju testar. Desse vil det koma svar på i løpet av tysdagen.

Oppdatering tysdag 13. april:

Tysdag er ytterlegare tre personar tilknytta KVS Bygland stadfesta smitta. Det vil seia at 14 personar no er i isolasjon. 15 personar er i karantene.

Oppdatering onsdag 14. april:

Onsdag var det ikkje nye smitta. Bygland kommune melder at fleire elevar er blitt køyrt heim, slik at talet på isolerte personar no er nede i fem. 14 personar er i karantene. Talet på peronsar i karantene er justert etter kor mange som har reist heim og kor mange som har blitt testa i løpet av dei to siste dagane.

Oppdatering fredag 16. april:

Torsdag kom det ein positiv test til. Det betyr at 15 personar tilknytta KVS Bygland no er stadfesta smitta.

– Fire av desse 15 er tilsette, seier rektor Steffen Røykenes til sambåndet.no fredag formiddag 16. april.

Fredag var åtte av 51 elevar framleis på skulen. Fire av dei er i isolasjon og fire i karantene. Resten av elevane er reist heim og får digitalt undervisning der.

Bygland kommune fekk laurdag 10. april melding om eitt stadfesta smittetilfelle av covid-19 knytta opp mot KVS Bygland. Det blei sett kriseleiing. Kommunen meldte laurdag at den smitta er i isolasjon, og at alle nærkontaktar vert testa og sit i karantene. Nærare bestemt var 36 personar i karantene og 27 i ventekarantene. Pr. laurdag kveld er smittekjelda ukjent. Ordførar Sigbjørn Åge Fossdal seier til Agderposten at det blir jobba på spreng med å finna smittekjelda, og at dette vil vera viktig for å få kontroll på smitteutbrotet.

Testing sundag kveld

Sundag melder kommunen at av dei prøvane som blei tatt laurdag, har det førebels kome melding om ni positive og to usikre. Dei ni positive kjem altså i tillegg til den eine på laurdag.

Kommuneoverlegen oppmoda sundag alle som har vore i kontakt med elevar og lærarar ved KVS Bygland, om å møta opp for testing på teststasjonen kl. 18 om kvelden. Kl. 21.20 sundag kveld melde kommunen om at 34 personar var testa sundag. Ti personar var i isolasjon og 64 i karantene.

– Smittesporingsteamet og kriseleiinga har arbeidd i ettermiddag, og vi føler at vi førebels har kontroll på situasjonen. Det vi ser, er at smittesituasjonen hovudsakeleg gjeld KVS. Lærarar og elevar ved KVS er sette i karantene. Dei smitta er sette i isolasjon, skriv kommunen på si nettside sundag kveld.

Symptom torsdag

sambåndet.no snakka med rektor Steffen Røykenes ved KVS Bygland sundag kveld.

– Eleven som vart stadfesta smitta laurdag, fekk symptom torsdag og blei testa fredag. Eg snakka med han for kort tid sidan, og det går bra med han. Det er snakk om litt feber og hovudverk, seier Røykenes.

23 elevar heime

23 av dei 51 elevane reiste heim for helga fredag. Då det laurdag vart klart at ein av de 28 som var igjen på skulen, var smitta. vart alle dei 27 andre elevane – og nokre av dei tilsette – testa i løpet av laurdagen. Kommunen oppmodar dei 23 elevane som reiste heim, og familiane deira, om å testa seg i heimkommunen. 

– Eg reknar med at vi vil få full oversikt over smittesituasjonen tysdag kveld. Alle dei 23 tilsette er testa, og alle som per sundag kveld har fått prøvesvar, har testa negativt, seier Røykenes.

Alvorleg

Kommuneoverlege Åsulv Horverak i Bygland seier til Agderposten at situasjonen er uoversiktleg og alvorleg. Kommunen har om lag 1200 innbyggarar.

– Det er blodraude tal om ein ser på antal smitta per 100.000 innbyggarar, er Horverak si vurdering av ti smitta.

– Faren for ytterlegare smittetilfelle er stor, legg ordførar Sigbjørn Åge Fossdal til.

Digitalt

Rektor Steffen Røykenes opplyser til sambåndet.no at det blir digital undervisning frå måndag av, i første omgang ut veka. Det vil gjelda både for dei elevane som er igjen på internata, og for dei som er heime.

– Dei som er på internata, skal jo ha mat, så nokre av dei tilsette vil vera på skulen. Lærarane underviser heimefrå, seier Røykenes.

Som kjent er 25 personar tilknytta KVS Lyngdal,  smitta.

I aprilnummeret av Sambåndet, som blei trykt 8. april og kjem ut til alle abonnentane tysdag 13. april, er det omtalt ei sak der foreldra til ein elev tidlegare i år klaga på KVS Bygland fordi dei meinte  skulen hadde hatt for strenge smitteverntiltak i januar.

KARANTENE: Fra og med mandag 15. mars ble KVS Lyngdal satt på rødt nivå, og det er travle dager for rektor Ståle Andersen. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

‘- Tøft for elevene

KVS Lyngdal har nå det strengeste smittevernregimet siden nedstengingen i mars i fjor. Elever og lærere får ikke ha kontakt med hverandre.

Det er hektiske dager, sier rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal til sambåndet.no.

Fra og med søndag ble skolen satt på rødt nivå av kriseledelsen i Lyngdal kommune. Bakgrunnen er at 12 elever på skolen har testet positivt på koronatest (følg utviklingen i smittesituasjonen her). Disse elevene er nå i isolasjon, mens resten av skolens elever og ansatte er i karantene, det vil si 250 internatboende elever og et hundretall hjemmeboende elever i tillegg til ca. 80 ansatte. Ifølge Andersen har cirka 70 elever reist hjem og er i karantene i sin hjemkommune. Lærerne jobber hjemmefra.

Gjennomslag
Vi har fått gjennomslag fra kommunelegen for å ha nødvendig personell på skolen for å kunne drifte for elevene som bor på internatet. Vi får ikke ha kontakt med hverandre, men elevene får lov til å gå i matsalen for å hente mat, og da må de gå med munnbind, forteller Andersen.

Digitalt
‒ Hvordan driver dere undervisning nå?

Det er digital undervisning for alle. Vi prøver å gi elevene variasjon. De ansatte legger ut oppgaver på digitale læringsplattformer og undervisning på Youtube, og ansatte og elever samles til digitale møter for å samtale om undervisning og oppgaver.

Tøft
‒ Hvordan preger denne situasjonen elever og lærere?

Noen synes det er tøft, og det at en å må sitte alene på rommet sitt, er en påkjenning. Men sånn er situasjonen.

Andersen minner om at det er nesten som under nedstengingen i mars i fjor.

Vi har blitt vant til at det er strengt, men nå er det enda strengere enn det har vært tidligere. Det som er nytt, er at det er smitte på skolen, og at det er ekstra strenge rutiner for at det ikke skal bli smittespredning, sier Ståle Andersen.                           

 

UNDERSØKELSE: NLA Høgskolen har kartlagt hvordan ansatte har håndtert situasjonen og endringene under pandemien. FOTO: SAMBÅNDET arkiv

Endringsvillige NLA-ansatte

(Korona) En undersøkelse blant ansatte på NLA Høgskolen viser at de har håndtert overgang til digital undervisning og hjemmekontor på en god måte.

Sommeren 2020 gjennomførte NLA Høgskolen en undersøkelse for å kartlegge hvordan ansatte håndterte situasjonen og endringene i hverdagen under pandemien.

– Sett under ett ser det ut til at ansatte har håndtert situasjonen og endringene til digital undervisning og hjemmekontor på en god måte, konkluderer HR-leder Elin Constanse Gilje ved NLA Høgskolen overfor sambåndet.no.

Les også: Slik påvirket korona høgskolene.

Løsningsvilje
Undersøkelsen viste også behov for tiltak som bedre opplæring på programvare, teknisk løsninger og tilrettelegging av fysisk arbeidsmiljø/ergonomi ved videre hjemmekontorløsning.

Gilje fremholder at hele organisasjonen har tilegnet seg mer digital kompetanse i løpet av svært kort tid.

– Til tross for en krevende periode med mange raske endringer, har ansatte løst utfordringer på en svært god måte med et stort pågangsmot, engasjement og løsningsvilje. Vi må heller ikke glemme at vi er heldige når vi sammenligner oss med mange andre. Selv om 2020 var et svært uvanlig studieår, har vi allikevel hatt drift av høgskolen.

Gimlekollen

I forrige uke publiserte sambåndet.no en artikkel fra KPK om NLA Høgskolen Gimlekollen og den digitale undervisningen på studiet Kommunikasjon og livssyn (KL)

– Koronafasen er et gigantisk læringssprang og utviklingstrinn for oss når det gjelder å utvikle digitale plattformer og undervisning. Vi har gjort oss en god del erfaringer. Vi har for eksempel konsekvent to lærere på kursdagene, kortere økter og mye refleksjon, og vi legger opp til interaktivitet, sa programansvarlig for KL, Lars Dahle.

Minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H), mener økt digitalisert undervisning i høyere utdanning er viktig.

– I løpet av våren 2021 skal vi legge fram en ny digitaliseringsstrategi der vi skal stille en del krav og være ambisiøse. Digitalisering er helt avgjørende for å gi flere tilgang til utdanning uavhengig av hvor de bor eller hvilken livssituasjon de er i, sier han til NRK.

NLA Høgskolen Gimlekollen opplevde da også at flere søkte seg til KL da de fikk et digitalt tilbud.

Arbeidsmiljø
– Hvordan opplever du at koronapandemien har påvirket det psykososiale miljøet blant de ansatte ved NLA Høgskolen, Elin Constanse Gilje?

– Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som krav, kontroll og støtte ser ut til å være ivaretatt i den nye hverdagen for de aller fleste, og ansatte oppgir tillit til ledelsen for hvordan situasjonen er håndtert og ansatte har blitt fulgt opp. Mange ønsker fleksibiliteten med hjemmekontor i forlengelsen av pandemien, men oppgir også utfordringer med tanke på å kunne regulere skillet mellom arbeid og fritid, sier Gilje og legger til:

– Tilbakemeldingene fra ansatte er at det største savnet er det sosiale fellesskapet og de uformelle møtearenaer, sier HR-leder Elin Constanse Gilje.

Undervisningen er per 15. februar i hovedsak fortsatt digital. Se oppdatert oversikt her.

KORONA-RÅD: ImF anbefaler at møter og samlinger blir avholdt digitalt fram til 18. januar. Zoom og Teams er to aktuelle plattformer.

Anbefaler kun digitale møter til 18. januar

ImF sentralt og kretsene kommer med råd om at alle fysiske møter og samlinger innstilles inntil 18. januar. Bakgrunnen er de forsterkede smitteverntiltakene som regjeringen gikk ut med søndag.

3. januar kom det nye anbefalinger og regler fra regjeringen. Fra 4. til 18. januar kan det maksimalt være ti personer på blant annet livssynssamlinger innendørs. Unntaket er lokaler hvor alle tilhørere sitter enkeltvis i fastmonterte seter. I slike lokaler kan det fortsatt være 200 personer.

Det er føyd til, påpeker generalsekretær og kretsledere i ImF, at «de fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses». 

Kun digitalt

– Ut fra de signaler som er gitt, anbefaler vi at alle fysiske møter/samlinger i ImF innstilles fram til 18. januar. Vi oppfordrer alle til å gjøre disse møtene digitale dersom det er mulig, heter det i et brev som ble sendt ut mandag. 

For en del mindre bedehus vil ti personer kunne være aktuelt, men misjonslederne fraråder likevel fysisk samling.

– Selv om det åpnes for muligheten til å samle inntil ti personer på livssynsamlinger, anbefaler regjeringen at disse utsettes eller avlyses da disse ikke vil være i tråd med nasjonale anbefalinger. Vi anbefaler derfor det samme i ImF, skriver misjonslederne, som også kommer med en oppfordring:

– I tilfeller der en har planlagt å bruke talere/ressurser fra kretsen eller ImF sentralt bør en prøve å utsette arrangement, ikke avlyse. 

Opptak og sending

Misjonslederne viser til at barn og unge er de som rammest hardest av smitteverntiltakene.

– Vi oppfordrer derfor særlig til gjennomtenkning og kreativitet for å lage digitale tilbud for disse. Lovverket nevner at «ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangmenter, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede». Det bør derfor ligge godt til rette for opptak/sending av digitale samlinger i forsvarlige rammer, heter det i brevet.

Hver fredag formiddag vil sambåndet.no komme med en oppdatert liste over åpne digitale samlinger i helgen, basert på innspill fra kretsene.

Permitteringsvarsel

I dette tredje koronarådet som sendes ut fra ImF (se faktaboks for lenke til de to tidligere), er det også tatt med en anbefaling om hjemmekontor fram til 18. januar for alle ansatte som har mulighet for det. Arbeidsrelaterte møter skal holdes digitalt.

– En del av våre ansatte vil få varsel om permittering nå, i tilfelle nåværende situasjon skulle få varighet utover 18. januar, heter det også i brevet.

Rådene er koordinert med ledelsen i NLM og Normisjon. ImF vil komme med oppdatert råd før perioden utløper 18. januar.

Oppfinnsomhet

Brevet avsluttes med en oppfordring til kreativ bruk av digitale plattformer som Messenger, Teams og Zoom for å pleie kontakt og ha smågrupper, felles bibellesning og sjelesorg, veiledning og mentorsamtaler. 

– Det går også godt an å gå turer sammen, mulighetene er fortsatt mange, konstaterer misjonslederne. Som det også står i sangen på 719 i Sangboken: «Kjærlighet oppfinnsom gjør, Gud vil åpne deg en dør.»

KORONA: Kvite evangelikale er den gruppa av kristne i USA som i høgast grad kjenner på svekka tilknyting til forsamlinga si samanlikna med før koronapandemien. ILLUSTRASJONSFOTO

Pandemien gir lågare forsamlingstilknyting

Nesten halvparten av dei spurte i ei undersøking svara at dei kjenner lågare tilknytning til den kristen forsamlinga si no enn før koronapandemien.

Ei fersk amerikansk undersøking frå den uavhengige forskingsorganisasjonen PRRI (Public Religion Research Institute) tar for seg innverknaden koronapandemien har på religiøst liv.

I rapporten sin skriv PRRI at dei fleste religiøse gruppene ser pandemien som ein betydeleg grunn til bekymringar, men at politiseringa av pandemien har resultert i store forskjellar i støtte til restriksjonar, oppfatningar av pålitelege styresmakter og religiøs praksis.

Sjølve undersøkinga vart gjennomført i september 2020, før talet på smitta auka i oktober og november.

Evangelikale skil seg ut

SKIL SEG UT: Kvite evangelikale var den einaste religiøse gruppa som ikkje hadde koronapandemien på topp tre som kritisk viktige saker i september då PRRI-undersøkinga vart gjennomførd. FOTO: PRRI

Eit fleirtal av amerikanarar (60%) og fleirtal av dei fleste religiøse grupper svarer at koronapandemien er eit kritisk problem. Pandemien er ei topp otte blant svarte protestantar (79%), latinamerikanske katolikkar (72%), medlemmer av ikkje-kristne religionar (70%), religiøst ikkje-tilhøyrande amerikanarar (66%), andre kristne (62%), kvite katolikkar (58%), kvite hovudlinjeprotestantar (55%) og latinamerikanske protestantar (54%).

Kvite evangeliske protestantar er den einaste religiøse gruppa der viruspandemien ikkje rangerer blant topp tre av kritisk viktige saker, med berre 35% som seier problemet er kritisk. Dei rangerer i staden abortsaka, eit rettferdig presidentval og terrorisme på topp tre.

Religiøs tilknyting under pandemien

Undersøkinga viser at blant amerikanarar som deltar på gudstenester minst eit par gonger i året, seier nesten halvparten (47%) at dei føler seg mindre knytt til den religiøse forsamlinga si no enn før pandemien. Omtrent ein tredel (32%) seier at dei føler same nivå av tilknyting, og omtrent ein av fem (21%) seier at dei føler seg meir tilknytt.

Desse mønstera går ifølgje PRRI igjen for dei fleste religiøse grupper, bortsett frå kvite evangeliske protestantar og kvite katolikkar, som har større sannsyn for å føla seg mindre knytt til (høvesvis 54% og 55%) og mindre sannsyn for å føla seg meir knytt til kyrkjene sine eller religiøse forsamlingar (10% kvar).

Religiøse unntak for sosiale samlingar

Meir enn fire av ti amerikanarar (44%) støttar at kyrkjer og andre religiøse organisasjonar skal kunna halda fram med å halda fysiske samlingar, sjølv når regjeringa har gitt ordrar som avgrensar sosiale samlingar på grunn av koronavirus, samanlikna med eit fleirtal av amerikanarane (54 %) som er imot dette.

Også her skil kvite katolikkar og evangelikale seg noko ut med høvesvis 59 og 75 prosent som meiner at kyrkjer bør få halda fysiske samlingar sjølv når styresmaktene elles strammar inn på sosiale samlingar. Hos dei fleste andre kristne gruppene er fleirtalet imot unntak for kyrkjer og religiøse samlingar, men forholda er i mange tilfelle jamt (sjå tabell).

JAMT: I mange religiøse grupperingar er det jamt mellom dei som støttar at religiøse samlingar bør få unntak for smittevernsrestriksjonar og dei som er imot unntak. FOTO: PRRI

Ein firedel trur Gud vil verna truande

Omtrent ein av fire amerikanarar (23%) er samde i at «Gud påskjønner alltid dei som har tru med god helse og vil verna dei mot å bli smitta av koronavirus», medan tre av fire er usamde (76%), inkludert eit fleirtal som er heilt usamd (56%).

Svarte protestantar (52%) og latinamerikanske protestantar (39%) er mest sannsynleg samde om at Gud vil verna dei truande mot koronavirus. PRRI påpeikar at desse gruppene likevel er blant dei med høgast sannsyn for å rapportera at dei alltid er iførte munnbind når dei går ut offentleg, og til å seia at påbod og restriksjonar er rimelege forsøk på å verna menneske.

Færre enn tre av ti kvite evangeliske protestantar (29%), spanske katolikkar (29%) og andre kristne (23%) er samde i påstanden om Guds vern. Endå færre kvite hovudlinjeprotestantar (19%), ikke-kristne religiøse amerikanarar (17%), kvite katolikkar (15%) og religiøst uavhengige amerikanarar (10%) er av denne oppfatninga

Fleirtalet aksepterer smittevernsrestriksjonar

Rundt tre av fire amerikanarar (76%) seier at lockdown, munnbindpåbod og andre smittevernsrestriksjonar vedtatt av statlege og lokale styresmakter sidan pandemien starta, er rimelege forsøk på å verna menneske, medan 23% seier at dei er urimelege forsøk på å kontrollera menneske.

Fleirtalet av alle religiøse grupper seier at desse tiltaka er rimelege forsøk på å verna menneske. Meir enn sju av ti ikkje-kristne religiøse amerikanarar (84%), religiøst uavhengige amerikanarar (81%), kvite katolikkar (79%), kvite hovudlinjeprotestantar (76%) og farga protestantar (71%) er samde i at desse tiltaka er rimelege.

Kvite evangeliske protestantar skil seg ut som minst sannsynleg å vera samde om at desse tiltaka er rimelege (59%) og har større sannsyn for å meina at desse handlingane er urimelege forsøk på å kontrollera menneske (39%). KPK

Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen

På KVS Lyngdal har de innført forbud mot personlige arrangement. FOTO: ImF Media arkiv

Strengere koronatiltak på KVS Lyngdal

(Korona) Etter et smitteutbrudd i Lyngdal kommune har elevene på KVS Lyngdal fått forbud mot å samles i fritiden.

Fredag 13. november meldte NRK Sørlandet om et stort smitteutbrudd etter to større samlinger i en rumensk menighet som holder til i forsamlingshuset Betania i Lyngdal og der hundre personer fra ulike Agder-kommuner deltok. Tirsdag kveld er det, ifølge Lyngdal kommune, totalt 49 smittede og isolerte personer i Lyngdal. Betania eies av De frie evangeliske forsamlinger. 

Tiltak
Rundt 800 personer er i karantene i Lyngdal. Kommunen har innført strengere koronatiltak og avlyst all organisert trening, samt religiøse arrangement og stengt Lyngdal Kino og Sørlandsbadet. Påbudet gjelder til og med 16.11, men blir trolig forlenget med en uke. I tillegg er skolene Årnes skole, Å barneskole, Kvås skole, Lyngdal ungdomsskole og Lyngdal kristne grunnskole, berørt i større og mindre grad.

Smittekilde trolig funnet

Ifølge en pressemelding fra Lyngdal kommune tirsdag er kommuneoverlege Henriette Pettersen nå rimelig sikker på at smittekilden til dette utbruddet er funnet. Hennes hypotese er at smitten kom til Lyngdal med en utenlandsk arbeider som ankom Norge via Sandefjord lufthavn Torp tirsdag 27. oktober. Noen dager etter ankomst testet denne personen positivt for covid19. Kommuneoverlegen mener det var her det startet. Fra denne personen har smitten spredt seg videre til menigheten i Lyngdal, som ble et episenter for dette utbruddet.

Kort tid etter at viruset kom til Lyngdal, er det bragt videre til en industribedrift i Farsund, og trolig videre til koret Nordvesten i Farsund. Ifølge NRK Sørlandet tirsdag har over 85 personer testet positivt på covid19. De fleste er fra Lyngdal, men også nabokommunene Lindesnes, Hægebostad og Farsund er berørt. Til sammen er over 1300 i karantene i de fire sørlandskommunene. 

Skjerpet
Det er ikke påvist noe koronasmitte på den ImF-eide videregående skolen KVS-Lyngdal, men rektor Ståle Andersen opplyser til sambåndet.no at smittevernreglene ved skolen er skjerpet.

– Det nye er at elevene ikke kan samles i fritiden. Siden lørdag har vi hatt forbud mot personlige arrangement på skolen. Elevene må holde seg på hyblene og ha begrenset sosial kontakt med hverandre, men de kan gå på tur. Ellers er skolehverdagen som før, sier Andersen.

Det betyr at det ikke blir noe av det neste torsdagsmøtet i idrettshallen.

– Hvordan takler elevene dette?

– Vi opplever ikke motstand mot de nye restriksjonene. Jeg har inntrykk av at de vil være med på å følge dem, og at de håper at de på den måten kan være med på at smittesituasjon kan komme under kontroll. Vi håper jo at dette ikke skal vare for lenge.

Avlyst
Andersen er også formann i Lyngdal bedehusforsamling, som holder til i Lyngdal bedehus. Alle arrangement i forsamlingen er avlyst inntil videre.

– Vi hadde det siste søndagsmøtet den 1. november, forteller Ståle Andersen.

ImF sentralt gikk fredag 6. november ut med anbefaling om at det ikke ble holdt møter to uker fram i tid. Regjeringen kom 5. november med nye nasjonale koronatiltak som anbefaler at man i størst mulig grad seg hjemme og begrenser sosial kontakt.

Lyngdal kommune legger ut informasjon her.

KORONA: Hovedledere i indremisjonsfamilien anbefaler tomme stoler i bedehusene de neste to ukene. FOTO: PRIVAT

ImF anbefaler møtestopp

(Korona) Generalsekretæren og kretslederne i ImF går nå ut med anbefaling om at det ikke holdes noen møter de to neste ukene.

‘- Vi bør vise samfunnsansvar og være føre var, uttaler lederne i indremisjonsfamilien.

Bakgrunnen er de nye nasjonale koronatiltakene som Regjeringen kom med 5. november. Her anbefales det at man i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt. På offentlige arrangementer innendørs kan det være inntil 200 personer dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter og maksimalt 50 personer dersom setene ikke er fastmontert.

I og rundt Bergen og Lister er tiltakene enda strengere enn de nasjonale. I Bergen settes grensen for antall personer på offentlig arrangement til 20 – med «faste sitteplasser». 

«Alvorlig forverret»

Fredag gjennomførte ImF sentralt et nettmøte med kretsledere og Ung-ledere. I en uttalelse etter møtet vises det til at ImF hittil har hatt «en ganske offensiv holdning» når det gjelder møtevirksomhet innenfor smittevernreglene. 

– Men vi opplever nå at situasjonen er alvorlig forverret, uttaler indremisjonslederne.

Beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at Norge kan få 2300 nye smittede daglig om tre uker dersom smitten fortsetter å spre seg i samme tempo som nå, og mellom 20 og 60 nye, daglige sykehusinnleggelser. 

– Det er ikke påvist smittespredning i våre bedehus til nå, og det er vi takknemlig for, uttaler indremisjonslederne.

Ny vurdering om to uker

Samtidig konstaterer de at det de fleste steder er vanskelig å gjennomføre en konsekvent håndtering. På de fleste møter kommer det også en god del eldre, som er i risikogruppen. Forsamlingssang fordrer større avstand enn den nå så kjente meteren. En del kommuner tolker ordlyden om «fastmonterte seter» veldig bokstavelig, noe som rammer de fleste bedehus, og det kan bli gjennomført stikkprøver.

– Dette er momenter som gjør at vi nå vil anbefale å innstille møtevirksomheten de to neste ukene. Nå bør vi vise samfunnsansvar og gjøre det vi kan for å forhindre en ytterligere forverring av smittesituasjonen. Så vil vi vurdere om anbefalingen skal forlenges ut over to uker, heter det i dagens uttalelse.

Formuleringer

Overfor sambåndet.no påpeker generalsekretær Erik Furnes at de bevisst har valgt å skrive «to uker» og ikke «14 dager».

– Regjeringen iverksetter de nasjonale tiltakene fra midnatt natt til mandag 9. november, mens eksempelvis Bergen gjør sine ekstra strenge tiltak gjeldende fra midnatt natt til lørdag 7. november. Her må man altså kunne vurdere litt alt etter de lokale forholdene om man tenker at de to ukene skal begynne å løpe fra og med denne helgen, sier Furnes.

– Hva ligger det konkret i formuleringen «fastmonterte seter»?

– Det har jeg forstått at Norges Kristne Råd skal jobbe med å få klarlagt, sier Furnes.

Strengere enn NLM

Av uttalelsen går det også fram at ImF-ledelsen har vært i samtaler med NLM, og at de to organisasjonene akkurat nå «gir litt ulike råd». NLM mener det er forsvarlig å samles så lenge en er nøye med å følge retningslinjene. 

– I ImF vektlegger vi nå at vi har en unntakstilstand som er spesielt alvorlig, og at vi derfor bør være føre var. Uansett må det lokale lederskapet treffe en beslutning basert på nasjonale og kommunale retningslinjer og råd fra organisasjonene, framgår det av uttalelsen.

Erik Furnes bekrefter overfor sambåndet.no at det akkurat nå er en reell forskjell i rådgivningen fra ImF og NLM.

– ImF går lenger enn NLM gjør, sier generalsekretæren. 

Indremisjonslederne avslutter uttalelsen med å oppfordre til utholdenhet i bønn og kreativ tenkning når det gjelder å nå ut med evangeliet. Konkret nevner de sosiale medier og nettmøter, og de understreker også at man innenfor samme kohort fortsatt kan samles som mindre gruppe.

– La ikke sløvhet og likegyldighet få innpass, for også nå skal vi bygge Guds menighet, understreker generalsekretær og krets- og ungledere i Indremisjonsforbundet. 

Lenke til uttalelsen finner du på imf.no.