Tag Archive for: Lederkonferansen

ÅPNINGSDAG: Kenneth Foss tror økonomi er en årsak til noe færre deltakere på årets utgave av ImFs lederkonferanse. FOTO: PETTER OLSEN

Apologetikk forsvarer førsteplassen igjen

325 deltakere inntok fredag Straume Forum for å være med på den sjette utgaven av ImFs lederkonferanse.

Dette er det laveste antallet deltakere siden konferansen ble arrangert første gang i 2017. I 2021 ble konferansen koronoa-avlyst og erstattet av en digital lederdag.

Deltakerantallet på ImFs lederkonferanse synes å ha stabilisert seg på mellom 300 og 400. I 2021, som var re-start etter koronaavlysning året før, meldte 356 deltakere seg på. Antallet økte marginalt til 361 i fjor, og i år er det altså 325.

Dyrtid

Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF viser til at det før pandemien var rundt 500 deltakere. I 2019 meldte hele 513 seg på. Det året var det også generalforsamling (GF) for ImF, og 195 av de påmeldte til Lederkonferansen var også utsendinger til GF.

– Jeg tror nok at økonomi og dyrtid er en årsak til færre deltakere i år. Jeg mener det ikke har noe med programmet å gjøre, og vi har snarere hatt mer PR i år enn mindre, sier Foss til sambåndet.no.

Apologetikk

Lederkonferansen består av fellessamlinger i Straume Forum på formiddags- og kveldstid, mens resten av dagen fylles med nettverk og seminarer. En gjenganger blant nettverkene handler om trosforsvar eller apologetikk, og dette nettverket har ligget på første eller andre plass når det gjelder antall deltakere.

Oversikten ved påmeldingsfristens utløp natt til 25. oktober viser at trosforsvar også i år har flest påmeldte blant de ti nettverkene, med 54 deltakere.

En annen gjenganger, forsamlingsnettverket, har i år fått et oppsving og tar andreplassen med 49 påmeldte. Nettverket for barne- og ungdomsledere har 33 deltakere, som er tredje flest i 2023.

På de neste plassene er det svært jevnt, men det teologi-tunge Credo-nettverket er det eneste som får under 20 deltakere.

Filosofisk fredag

Fredag og lørdag ettermiddag kan deltakerne på Lederkonferansen velge mellom henholdsvis ni og sju seminarer. Fredag er det filosofi-seminaret til Espen Ottosen som samler flest, med 48 påmeldte. De som ikke velger dette, kan få en innføring ved å lese reportasjen sambåndet.no hadde da Ottosen snakket om temaet «Uten Gud er alt tillatt» på Lyngdal Bibelcamp i sommer.

«ImF, en karismatisk bevegelse?» følger som nummer to fredag med 46 påmeldte. ImF-leder Runar Landro og Bildøy-rektor Andreas Evensen, som begge sitter i forbundets lære- og tilsynsråd, er ansvarlige for seminaret.

Bestselger

«17 grunner til at jeg er kristen», som bygger på den bestselgende boken skrevet av Rune Tobiassen og utgitt på Lunde Forlag, tar tredjeplassen med 43 deltakere.

Lørdag er det to seminarer som virkelig skiller seg ut med tanke på antall deltakere. 71 personer vil gjerne høre når frikirke-pastor og forfatter Rune Tobiassen igjen inntar plattformen for å svare på spørsmål som «Hvordan dele troen?».

Konspirasjon

Et annet spørsmål er hvordan en kan finne ut hvilken tjeneste Gud har utrustet den enkelte for. Det skal forfatter Tonje H Stang forsøke å svare 56 deltakere på.

ImF-styremedlem Oddbjørn Brunstad skal belyse hva Bibelen lærer om hvordan vi bør forholde oss til konspirasjonsteorier. Med 38 deltakere har dette seminaret tredje fleste deltakere før kveldsmaten lørdag.

PÅMELDT: Linda Blom, til venstre, Kjell Hauan og Linda Aase er tre av dem som har meldt seg på ImFs lederkonferanse i november.

Tre om Lederkonferansen

Tirsdag 24. oktober er siste frist for påmelding til ImFs lederkonferanse. Sambåndet.no har stilt noen spørsmål til tre som har meldt seg på.

Lederkonferansen 2023 er den sjette i rekken (fra før 2017-19 og 2021-2022) og går av stabelen på Sotra vest for Bergen 3.-5. november. Fram til 19. oktober har 262 meldt seg på, og fristen for påmelding går ut tirsdag 24. oktober.

Dette er spørsmålene som er stilt til tre deltakere:

 1. Hvorfor reiser du på lederkonferansen?
 2. Har du vært med før?
 3. Hvilke nettverk og seminar har du meldt deg på? Hvorfor akkurat disse?
 4. Hvor er du engasjert lokalt?
 5. Hva slags utbytte håper du å sitte igjen med etter konferansen?

Linda Blom (59)

 1. Det er fordi jeg synes det er veldig inspirerende både å høre på talerne og på nettverkene og det å treffe alle misjonsvennene, at det er så mange folk som jobber for samme sak i vår sammenheng.
 2. Jeg har vært med på alle lederkonferansen unntatt i fjor.
 3. Nettverk: «Gud velsigne deg, dere, dine barn, deres barn…». Seminar på fredag: «Vi er alle underveis. Om å ta vare på parene i forsamlingen.» Seminar på lørdag: «Senk skuldrene tjen Gud».
  Det er fordi det er veldig aktuelt i vår sammenheng, i vår menighet. Vi er en gjeng som reiser fra vår menighet, og vi deler oss på litt forskjellige nettverk og seminarer slik at vi får forskjellige ting med oss. Så kan vi samles i etterkant og snakke om det den enkelte har opplevd og fått med seg.
 4. Jeg er engasjert i INRI-Kyrkja på Rong
 5. Jeg synes overskriften på konferansen, radikal og rotfestet, er god. Det er noe av det jeg ønsker å sitte igjen med, at jeg skal være styrket i troen min og radikal og rotfestet, og det at vi kan være enda mer utrustet til vår visjon i INRI-Kyrkja som er å vise godhet og vinne mennesker for Jesus. Det tenker jeg er viktig.

Kjell Hauan (63)

 1. Det er flere grunner til det. Jeg ble spurt om å ha seminar på lørdag om styrearbeid. En annen grunn er at det viktig å være der. Jeg er jo nestformann i ImF-styret, og det er en viktig arena å være med på, for å ha kontakt med folk.
 2. Jeg har vært med 4-5 ganger.
 3. Nettverk: «Gud velsigne deg, dere, dine barn, deres barn…». Seminar fredag: «Uten Gud er alt tillatt»
  Det er fordi det er interessant å ha litt forskjellig nettverk og seminarer fra år til år.
 4. Jeg er med i Kvinesdal bedehusforsamling.
 5. Det er å få litt mer innsikt i enkelte spørsmål og inspirasjon til å arbeide videre i Indremisjonsforbundet.

Linda Aase (32)

 1. Jeg tenker at det er en ressursplass å få påfyll på og bli inspirert og få ny kunnskap. Vi reiser en gjeng fra kontoret på Indremisjonssamskipnaden. Det blir veldig kjekt.
 2. Nei, det er første gang.
 3. Nettverk: «Uenigheter, konflikter og konflikthåndtering.». Seminar fredag: «Hvilke spørsmål skaper engasjement og debatt i Kristen-Norge i dag?». Seminar lørdag: «Kristen i møte med dagens konspirasjonsteorier».
  Jeg meldte meg på det nettverket fordi det er utrolig viktig å ha kunnskap om dette når man er leder, og det er viktig å få verktøy til å håndtere ulike situasjoner. I tillegg så synes jeg det er veldig kjekt å høre på Aud Karin K. Ringvoll som skal ha nettverket. Seminarene har jeg valgt fordi det er utrolig viktige og aktuelle tema i møte med ungdom i dag, spesielt det med kristne i møte med konspirasjonsteorier. Det er så mye feilinformasjon som blir gitt på nettet og andre steder som ungdommer sjekker og som de blir påvirket av.
 4. Jensvoll bedehus på Tysnes
 5. Jeg håper det blir nyttig med tanke på jobben min som Ung-leder, spesielt det som går på samtale med ungdom. Det er så mye i verden og mediene i dag som påvirker oss og vil ta oppmerksomheten vår vekk fra Bibelen og Jesus. Det å samles og komme sammen som kristne er viktig, og det er viktig at vi kan stå sammen og hjelpe hverandre til å ha oppmerksomheten på Jesus, og at vi får verktøy og tips til hvordan vi kan dele det videre.

TIDLIG UTE: Markeds- og arrangementsansvarlig Kenneth Foss i ImF tilbyr ekstra lav pris til de som melder seg på Lederkonferansen før kl. 23.59 torsdag 5. oktober. Bildet er fra fjorårets konferanse. FOTO: PETTER OLSEN

Fredag blir Lederkonferansen dyrere

Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF ønsker at flere fra små forsamlinger melder seg på ImFs lederkonferanse.

Natt til fredag 6. oktober øker påmeldingsavgiften til Lederkonferansen fra 1090 kroner til 1490 kroner. Per 3. oktober er det 107 påmeldte til konferansen som er 3.-5. november på Straume vest av Bergen.

– Vi skulle ønske at det var enda flere som hadde meldt seg på, men vi ser at flere vil melde seg på rett før påmeldingsavgiften øker og rett før påmeldingsfristen går ut, 24. oktober, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til sambåndet.no.

Nettverk og seminarer
En oversikt over hvilke nettverk folk har meldt seg på, viser at «Trosforsvar», «Gud velsigne deg, dere, dine (familie/generasjoner) og «Barne- og ungdomsleder» har størst påmelding, med henholdsvis 29, 11 og 10 deltakere.

Når det gjelder seminarer på fredag, er det «17 grunner til at jeg er kristen», «ImF, en karismatisk bevegelse?» og «Uten Gud er alt tillatt» som har flest påmeldte, med henholdsvis 17, 17 og 14 deltakere.

Av lørdagens seminarer, er det «Senk skuldrene og tjen Gud», «Hvordan dele troen? Hva skal vi svare?», «Trosspråk – at vi kjenner Guds nærhet forskjellig» og «Kristne i møte med dagens konspirasjonsteorier» som har flest påmeldte, men henholdsvis 26, 26, 10 og 10 deltakere.

– Vi ser at de store forsamlingene er flinke til å sende folk på konferansen. Jeg savner folk fra de mindre forsamlingene, at de kunne vært på Lederkonferansen og blitt inspirert og kunne delt av sine utfordringer og erfaringer, sier Foss.

Sponsing
Fredheim Arena har en ordning med å dekke utgiftene til Lederkonferansen for noen av menighetens frivillige ledere. Menigheten har en ganske stor post på budsjettet som skal brukes på frivillige og noe av dette går til å dekke utgifter til deltakelse på konferansen.

– Jeg tror vi var 35-40 stykker en gang, men i år er økonomien strammere, og vi sponser dermed kun de som sitter i styret og eldsterådet som ønsker å reise, selvsagt i tillegg til de fra stab som vil reise. For de i styre og eldste som reiser, pleier vi å dekke påmeldingsavgift og overnatting, mens de må dekke reise selv, sier pastor/daglig leder Andreas Bjørntvedt.

Noe ekstra
– Hvorfor dekker dere noe av utgiftene til Lederkonferansen for deres frivillige ledere?

– De frivillige gjør en fantastisk jobb og er en stor ressurs for menigheten, og det oppleves dermed som helt naturlig å gi noe ekstra tilbake til de som leder dette arbeidet. De får lederundervisning, og vi håper de opplever at de blir satset på. Så vil vi bidra til å bygge opp organisasjonen vi er med i, ved å sende folk til Lederkonferansen.

Pastor og daglig leder Kjersti Landro i Bedehuskirken opplyser til sambåndet.no at de også har sponset deltakeravgift for noen av deltakere fra Bedehuskirken ved hver lederkonferanse.

Emblem bedehusforsamling har ingen ordning med sponsing av utgifter til Lederkonferansen for sine medlemmer.

– Vi oppfordrer folk til å reise, men de må dekke utgiftene selv, sier pastor Arild Ove Halås i Emblem bedehusforsamling.

Fire nye nettverk på årets Lederkonferanse

Nå kan folk kikke på programmet for ImFs lederkonferanse og melde seg på konferansen. Temaet er «Rotfestet og radikal».

– Vi ønsker å fokusere på begge deler – å være rotfestet eller godt plantet i historien og i Bibelen, og samtidig være radikal for å nå nye mennesker, våge å legge ned arbeid for å satse nytt for å nå nye.

Det sier markeds- og arrangementsansvarlig Kenneth Foss i ImF når han overfor sambåndet.no skal forklare hvorfor temaet på årets lederkonferanse er «Rotfestet og radikal».

3. juli er nettsiden åpnet for Lederkonferansen 2023, som er 3.-5. november på Straume og Bildøy. Foss forteller at det blir ti nettverk og mange seminarer fredag og lørdag. ImF-leder Runar Landro, rektor Andreas Evensen ved Bildøy Bibelskole, hovedpastor Tor Erling Fagermoen i Bergen Frikirke, sangevangelist Irene Krokeide Alnes og arrangementsansvarlig Ragnhild Naterstad i ImF-Ung blir talere på konferansen.

Nettverk
– Hva er nytt på årets lederkonferanse?

– Vi har fire nye nettverk. Det blir et eget nettverk for unge ledere mellom 16 og 22 år. Det andre er om smågrupper og hvordan ekte tro kan få rom og blomstre i mindre grupper. Så blir det et nettverk om planting av nye fellesskap. Helt nytt er et nettverk som heter Credo, der blant annet bibellærer Ole Magnus Breivold ved Bildøy Bibelskole og Christian Lilleheim som er linjelærer for Credo på bibelskolen, vil ta oss med på et dypdykk i troen og Bibelen, sier Foss.

Seminarer
Når det gjelder seminarer, vil han trekke frem Espen Ottosen med «Uten Gud er alt tillatt», Sofie Braut med «Jeg er ingen teolog, men …» – om å være et myndig, synlig og lesende lekfolk i vår tid, og seminaret til Jarle Mong som vil ta for seg det å være kristen mann i vår tid.

Påmelding
Endelig påmeldingsfrist for lederkonferansen er 24. oktober, men det er ifølge Foss lurt å melde seg på innen 5. oktober, for etter det blir det dyrere.

– Det var litt under 400 deltakere på konferansen i fjor, og vi håper det blir enda flere i år. Vi opplever at de store forsamlingene er godt representert på konferansen. Men vi ønsker at flere fra mindre fellesskap og steder også kommer for å få inspirasjon i arbeidet de står i, sier Kenneth Foss.

FORNØYD: Kenneth Foss kan konstatere at det var flere på Lederkonferansen i år enn i fjor. FOTO: PETTER OLSEN

Planlegging i gang for neste år

Lederkonferansen 2022 er over, og bibelcampsesongen er evaluert. Det er tid for oppsummering og å se framover.

375. Det blir stående som det offisielle tallet for antall registrerte deltakere på årets lederkonferanse. Arrangements- og markedsansvarlig i ImF, Kenneth Foss, har dermed sine ord fra i fjor i behold om at det ville bli flere enn de 356 som kom inn døren til Straume Forum på fjorårets konferanse.

– 375 er færre enn det var i perioden 2017–19, og jeg skulle gjerne ha sett at antall deltakere passerte 400 igjen. Men det er likevel mye folk, og vi kan ikke være misfornøyd, sier Foss til Sambåndet. 

I tillegg til de 375 var det 25 personer som kun deltok på generalforsamlingen (GF) som foregikk på lørdagen under Lederkonferansen. Antall utsendinger der kom opp i 142, mot 194 med stemmerett i 2019. Det er en nedgang på 27 prosent.

Tidspunkt bestemt  

På nyåret skal Kenneth Foss samle programkomiteen for Lederkonferansen for å evaluere og begynne arbeidet med neste års arrangement. Men tidspunkt for neste års konferanse er allerede klart – det blir 3. til 5. november.

– Utfra evaluering i konferanseappen og tilbakemeldinger ellers, virker folk stort sett fornøyd, konstaterer Foss. 

Sambåndet vil komme tilbake når det er mer å si om evalueringen. 

SANG: Et lovsangsteam fra Bedehuskirken på Bryne ledet allsangen på lederkonferansen i år som i fjor. FOTO: PETTER OLSEN

Kvinner 

Nytt i 2022 var at seminarene gikk på formiddagstid, mens nettverk var samlet på ettermiddag og kveld.

– Hensikten var at de som har problemer med å være til stede fra starten av dagen fredagen, i størst mulig grad skulle få med seg nettverkssamlingene. Vi får se på om det blir videreført, sier Foss. 

I avisen Vårt Land ble det gjort et poeng av at tre av fem talere på fellessamlingene i år var kvinner.

– Kjønnsfordelingen har i alle år vært en utfordring i flere sammenhenger, så i år var vi veldig fornøyd med akkurat det, sier Kenneth Foss.

Han understreker likevel at komiteen ikke driver med kjønnskvotering, det er budskapet man tror taleren kan bidra med, som er det viktige. 

Også de fem møtelederne på fellessamlingene hadde god fordeling – tre menn og to kvinner. 

Bibelcampen 

Når det gjelder Lyngdal Bibelcamp (LBC) 2022 har man dette året i større grad enn tidligere klart å registrere hvor mange gjester som overnattet på rom/leiligheter eller campingenheter som telt, campingvogn eller bobil. Antall gjestedøgn kom derfor opp i 8611. Dette er langt høyere enn i fjor (4182), men i 2021 ble det ikke i samme grad registrert antall gjester på hver overnattingsenhet. Derfor blir det feil å sammenligne direkte med fjoråret.  

– Vi håper vi bedre kan sammenligne 2023 med 2022, sier arrangementsansvarlig i KVS Drift AS, Mats Alvheim, til Sambåndet. 

Et trekk han merker seg med årets sesong, er at det var færre som bodde på rom enn tidligere år, særlig var det god kapasitet på dobbeltrom. Med andre ord var det flere som bodde i telt eller campingvogn i år. 

LEK: Lått og løye er en del av livet på Lyngdal bibelcamp, så også i 2022. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Booking 

– Bookingen av rom og leiligheter for 2023-sesongen starter 5. januar, opplyser Alvheim. 

Kenneth Foss kan fortelle at programkomiteen for Bibelcampen har vedtatt en endring for 2023.

– Vi vil åpne for å dele kveldsmøtene i løpet av en uke, på flere talere, sier han. 

Planen er å ha hovedtalere og leirsjefer til LBC klar innen 1. januar.  

Først publiser i Sambåndet 11/22, som kom ut 17. november.

NÆRMER SEG: Få dager før påmeldingsfristen til Lederkonferansen går ut, er antall påmeldte nesten likt som på samme tidspunkt i fjor. Bildet er fra Lederkonferansen i 2021. FOTO: PETTER OLSEN

Lederkonferansen har passert 300

ANALYSE Per fredag formiddag var 317 personer påmeldt til årets utgave av ImFs lederkonferanse. Påmeldingsfristen er mandag 24. oktober.

Da oktobernummeret av Sambåndet ble levert til trykking 12. oktober, hadde 281 personer rukket å melde seg på. Det var basert på tall hentet ut fra påmeldingssystemet Checkin den 11. oktober.

På formiddagen fredag 21. oktober, som er siste hele arbeidsdag før påmeldingsfristen går ut mandag kl. 08, var antall påmeldte økt til 317. Det er en vekst på 13 prosent.

Sammenligner vi med samme dag i fjorårets syklys, som da var fredag 22. oktober, var tallet 321 påmeldte og altså nesten likt som i år.

– Jevnt

Til oktobernummeret hadde arrangementsansvarlig Kenneth Foss i ImF merket seg at fordelingen på nettverk var ganske jevn, med sprik fra 39 (Trosforsvar) til 19 (Samtale og veiledning).

– Andre år har det vært større forskjeller, påpekte Foss.

Nettverk

På dagene som er gått etter at Sambåndet ble levert til trykking, har forskjellen blitt litt større. Ser vi på de ti nettverkene, er det fortsatt Trosforsvar som har flest påmeldte. Antallet her er i tillegg det som har økt mest, fra 39 til 49. Det er en vekst på 26 prosent. Samtale og veiledning har fått én ekstra påmeldt og lander da foreløpig på 20 deltakere.

Nettverkene Barne- og ungdomsledere og Naturlig overnaturlig lå 11. oktober på «delt andreplass» med 34 deltakere hver. Nå har sistnevnte økt til 40 deltakere (+ 18 prosent), mens Barne- og ungdomsledere følger på tredjeplass med 39 deltakere (+ 15 prosent).

Seminar

Deltakerantallet på de ti seminarene varierte 11. oktober fra 8 (Fellesskap som sender) til 38 (Fri og modig kristen). Nyeste tall viser at et annet seminar, tredjeplasserte Bruk og misbruk av tilgivelse, nå har rykket opp til første med 41 deltakere. Det innebærer en vekst på hele 24 prosent. Fri og modig kristen har nå andreplassen med 40 deltakere.

Seminaret Omvendelse og forandringer av tro har den største prosentvise veksten, 33 prosent, til 24 deltakere og sjette mest valgt på fredagen.

GF

Lørdag ettermiddag er det generalforsamling (GF) for ImF. 11. oktober var det 117 påmeldte, et tall som nå er økt til 123. 156 har i stedet valgt å melde seg på ett av de to seminarene som går parallelt med generalforsamlingen.

Antall utsendinger på forrige GF, i 2019, var 194. Her ligger det altså foreløpig an til en nedgang på 37 prosent. Kanskje noen tenker at årets GF, som «kun» har formelle saker, er mindre spennende enn ekstraordinær generalforsamling til neste år, som skal gjøre vedtak om indrefamiliens framtidige struktur.

– Det er mulig å melde seg på GF uten å være påmeldt Lederkonferansen. Send e-post til imf@imf.no med navn og hvem man er utsending fra. Det koster 250 kroner inkludert middag, sier Kenneth Foss.

Les også disse forhåndssakene:

Her kan du lese mer om nettverk og seminarer og melde deg på.

FRIVILLIG: Bård Norheim skal ha seminar på Lederkonferansen om hvordan bli lykelig som frivillig og hvordan lykkes med frivillighet. FOTO: NLA Hløgskolen

Når frivillige gjør mer enn de må

Bård Norheim vil fremheve hva som er attraktivt med den kostnaden det er å yte en innsats som frivillig.

Professor i teologi ved NLA Høgskolen i Bergen, Bård Norheim, skal ha seminar på Lederkonferansen om frivillighet. Tittelen er «Hvordan bli lykkelig som frivillig og lykkes med frivillighet?»

– Jeg vil for det første bruke elementer fra egen og andres forskning om vitale menigheter som har motiverte frivillige. For det andre vil jeg se på hvordan det er mulig å overbevise folk om å gi seg hen og slutte seg til noe frivillig. Der vil jeg se på retorikk og kommunikasjon. For det tredje vil jeg komme inn på hva som gjør et menneske lykkelig og gir et meningsfylt liv, sier Norheim til sambåndet.no – og legger til:

– Vi kristne snakker om kall, og at kall og liv henger sammen. Derfor vil jeg også dele fra egen erfaring som frivillig i over 30 år i menighetsliv og 10 år som håndballtrener.

Gjøre mer
– Kan du si litt mer om hvordan bli lykkelig som frivillig, uten å avsløre alt du vil si på seminaret?

– Noe av det viktigste jeg vil si, er at frivillighet og dugnad ikke er det samme. Dugnad er viktig, men dugnad er noe du blir pålagt i større grad, selv om vi snakker om dugnadsånd. Det interessante med tanke på menighetsliv, er jo hvordan du kan få folk til å gjøre mer enn det de må. Det er da spennende ting kan begynne å skje. Jeg er opptatt av at frivillighet handler om evnen vi har til å vekke hengivelse. Hva er det som gjør at folk gir seg helt hen til noe? Det er denne hengivelsen som skaper store endringer både i menigheter og samfunn.

Verdt det?
– Og hva kan du si om hvordan en kan lykkes med frivillighet?

– All frivillighet har jo en kostnadsside, på den måten at det koster tid å være med. For oss som skal invitere til frivillighet og skal lede frivillige, handler det om å klargjøre og overbevise om hva som er attraktivt med akkurat den kostnaden det er å være frivillig, sier Norheim.

Professoren spør seg hvorfor det kan være verdt noe å engasjere seg frivillig, og om det handler om fellesskapet, om selve aktiviteten eller andre ting.

– Det går for eksempel an å si noe om at hvis du ikke gir deg hen eller ikke ofrer noe frivillig, så går du kanskje glipp av noe som det bare er mulig å få tak i nettopp ved å delta som frivillig. Hvis du bare gjør det du må, er det stor sjanse for at du vil gå glipp av en del goder i livet.

Motivasjon
Norheim nevner seg selv som eksempel. Som frivillig håndballtrener slipper barna hans å betale treningsavgift, som en liten kompensasjon.

– Men det er selvfølgelig ikke min motivasjon. Det er helt andre ting som gjør at jeg velger å være med som trener: Det handler om fellesskapet med de andre trenerne og det jeg kan lære ved å være sammen med unge dag for dag: Det er rett og slett det å få stå ved siden av ungdommer og se at de vokser og utvikler seg – i tillegg til selve håndballspillet – som gjør det attraktivt å være trener, fremhever Norheim.

Fordelene
– Så en må få frem alle fordelene ved å være frivillig?

– Ja, det er viktig å tegne opp de godene som finnes i det å gjøre mer enn man må og gi seg hen til både en sak og til et fellesskap. Da kommer en forbi en transaksjonstankegang, en slags utbyttetenkning om at hvis du gjør det, så skal jeg gjøre dette. For å vekke frivillighet må vi løfte opp det som trigger hengivelsen og å frem alle fordelene, alt du kan gå glipp av, alt du kan lære og alt du kan få.

ImF
– ImF har de siste årene satset på forsamlingsbygging. Hva tenker du det kan bety med tanke på frivillighet?

– Det er mulig det vil kreve flere frivillige. ImF har jo alltid vært en forholdsvis slank organisasjon på ansattsiden, og man har vært avhengig av mange frivillige, og det vil jeg tro vil fortsette. Selv om det er varierende grad av profesjonalisering når en bygger forsamlinger, vil det også kreve at de som leder disse forsamlingene og får betalt for det, har en kultur for frivillighet i forsamlingen. Det er også det som er med og gjør disse forsamlingene attraktive – at de får gode frivillighetskulturer som folk vil bli en del av, sier Bård Norheim.

Fristen for å melde seg på Lederkonferansen til laveste pris, går ut natt til søndag 9. oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

TALER: Sofie Braut skal tale på åpningsmøtet på Lederkonferansen. FOTO: Privat

– Hele Bibelen er relevant

Samfunnsdebattant Sofie Braut skal tale på åpningsmøtet på Lederkonferansen. I talen ønsker hun å oppmuntre til å søke Guds ord.

Sofie Braut er nyansatt i Norges kristelige student- og skoleungdomslag (Laget NKSS) som prosjektleder for Grill en kristen (se faktaboks), er utdannet med blant annet hovedfag i engelsk litteratur fra Universitetet i Bergen og har en variert bakgrunn fra kirke- og bedehusliv. Blant annet har hun vært med i kretsstyret i ImF Rogaland og er med i Bedehuskirken på Bryne. I mange år har hun vært frilanser som bokmelder og skribent.

– Du må også få med at jeg er familiemenneske med mann og tre tenåringer, sier hun til sambåndet.no når hun skal presentere seg.

Motivasjon
Det med familiemenneske har kommet frem den siste tiden, siden Braut i en bisetning i et intervju med Stavanger Aftenblad nevnte at hun levde med mannen som overhode i familien. Det ble innledningen til en debatt om kvinners underordning i ekteskapet og flere innlegg fra Braut om saken.

Les også: Bibelsk underordning i ekteskap.

– Hva er det som driver deg og motiverer deg til å delta i samfunnsdebatten?

– Det er flere ting. Jeg opplever at perspektivet fra konservative kristne forsvinner litt i samfunnsdebatten. Jeg tror også at vi kristne må få frem det vi tror på, og at vi tror på det som er sant, godt og rett.

Møtepunkt
På Lederkonferansen til ImF i november skal hun tale på åpningsmøtet. Hun har vært på Lederkonferansen én gang før.

Hvordan var det å være på Lederkonferansen?

– Jeg synes det var en veldig god opplevelse og et spennende møtepunkt, sier Braut.

Privilegium
– Hva tror du det betyr for ImF å ha en lederkonferanse?

– Inntrykket mitt er at det er viktig for mange å møtes på tvers og se hverandre og sette mot i hverandre.

Hvordan er det å skulle bidra på Lederkonferansen?

– Det er et stort privilegium å få være med og formidle til den forsamlingen. Jeg går inn i oppgaven med en stor porsjon ydmykhet.

Relevant
Hva vil du formidle på Lederkonferansen?

– Det viktigste er å løfte frem Guds ord, og det handler ikke bare om å formidle fra Guds ord. Jeg ønsker å få frem at det er viktig å søke til Guds ord, kjenne ordet, og at det gir liv oss. Så ønsker jeg å løfte frem, finne og se Jesus i GT. I dag er det litt press om å bruke Guds ord relevant, men hele Bibelen er relevant, sier Sofie Braut.

Ressurs

  • «Grill en kristen» er et konsept utviklet av Laget NKSS som mange skole- og studentlag, samt utdanningsinstitusjoner har arrangert med stor suksess.
  • Man ber enkelt og greit folk om å komme å stille akkurat de spørsmålene de vil til en kristen som vil svare.
  • I 2017 ble boken «Grill en kristen» utgitt, og i 2020 kom «Grill en kristen om Bibelen».

Kilde: Laget NKSS

BIDRAGSYTER: Andreas Bjørntvedt vil lede nettverket "Kanskje jeg tror, eller ..." og også dele fra egen forskning. Her bidrar han på Lederkonferansen i 2018. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

– Viktig å forstå hva som skjer med troen

Hvorfor forlater noen både troen og kirken, mens andre forlater kirken, men ikke troen? Det blir ett av temaene på et nytt nettverk på Lederkonferansen.

Pastor og daglig leder Andreas Bjørntvedt i Fredheim Arena skal lede nettverket «Kanskje tror jeg … eller» som ikke har vært arrangert tidligere på Lederkonferansen til ImF. Bjørntvedt er også PHD-kandidat på Vid vitenskapelige høgskole med prosjektet «Tidlig påvirkning, etablert tro?»

– Det er en utrolig interessant tematikk for kirken, synes Bjørntvedt.

I forskingsprosjektet er han opptatt av hva som har betydning for hvor informantene er i dag med tanke på tro, hvem som har betydd noe og hva som kjennetegner dem, og hvorfor de har betydd noe.

Kunnskap
– Vi lærer gjennom økt kunnskap, og det er også forskningen sitt mål. Forskerne som bidrar i nettverket jeg leder, har opparbeidet denne kunnskapen ut fra hva informantene forteller. Det kan for eksempel være om hvorfor de har beholdt troen, men forlatt fellesskapet, som er det Steve Aisthorpe beskriver som «Churchless Christians» (kristne uten et kristent fellesskap, red.anm.), sier Bjørntvedt.

Pastoren tror det er viktig å prøve å forstå hvordan og hvorfor folk bevarer troen eller forlater den, og hvorfor folk tar de valgene de tar.

– Det er ganske mye tro der ute, men den er ikke alltid definert til et fellesskap. Hvis vi skal nå dem, tenker jeg et godt utgangspunkt er å forstå hvorfor de velger vekk fellesskapet, men beholder troen. Troen forandrer seg gjennom livet. Det er viktig for kirken å forstå hva som skjer med troen gjennom et helt liv, hvem som har betydd noe, hvorfor noen forlater den, og ikke minst hva unge mennesker bygger troen sin på i dag, sier Bjørntvedt.

Bidragsytere
De andre bidragsyterne på nettverket er nevnte Steve Aisthorpe, som jobber med misjonsutvikling for Church of Scotland med særlig vekt på å støtte mennesker involvert i banebrytende misjon og «nye måter å være kirke på».

Videre Espen Gilsvik som er PHD-stipendiat i religionssosiologi på MF og jobber med et prosjekt hvor han arbeider med mennesker som har endret eller forlatt kristen tro.

Tredjemann er Roald Zeiffert, som er høyskolelektor og PHD-stipendiat på Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) og som forsker på hvordan ungdommer i bedehus- og frikirkelige miljøer forholder seg til kristen tro.

Laget fullføres av Erling Birkedal, som har vært førsteamanuensis på MF i mange år, før han ble pensjonist i 2021. Han har fulgt trosutviklingen hos en gruppe mennesker i 20 år, fra de var 15 til 35 år.

– Jeg håper det blir et interessant nettverk for flere enn bare meg, sier Bjørntvedt.

Svar
– Hva tenker du menigheter og forsamlinger knyttet til ImF kan gjøre for at de som forlater kirken, men ikke troen, kan finne et hjem der?

– Jeg har ikke noe endelig svar på det, og jeg har heller ikke jobbet veldig mye med den tematikken, sier Bjørntvedt.

For de som vil ha mer kunnskap om dette, viser han særlig til Steve Aisthorpe. I sitt bidrag vil misjonsutvikleren ifølge Bjørntvedt komme med noen tanker om hvordan kirken i større grad kan integrere og nå mennesker som av ulike grunner har plassert seg på utsiden av menighetsfellesskapet.

Funn

– Som forsker er det viktig å huske på at en først og fremst beskriver funnene og ikke er normativ og kommer med svar på hva en skal gjøre utfra det funnene antyder. Bidragsyterne vil skape refleksjon og få deg til å tenke, men ikke fortelle hva du skal gjøre, det overlater de til pastorer, ledere, foreldre og andre selv å vurdere. Men jeg har bedt forskerne som bidrar, om være mer normative her enn de vanligvis er i mer akademisk setting, sier Andreas Bjørntvedt.

ENQUETE: Fem tidligere deltakere på Lederkonferansen deler av sine erfaringer. Venstre side: Tora Haarr Skeie og Ole Bernar Innvær. Midten: Monica Pollestad. Høyre side: Tormod Vindenes og Linda Blom. FOTO: Privat/Sambåndet arkiv. MONTASJE: Sambåndet

Fem om Lederkonferansen

Det nærmer seg Lederkonferansen. Sambåndet.no har spurt fem som har vært med tidligere, om hva de synes om arrangementet.

Lederkonferansen 2022 er den femte i rekken (fra før 2017-19 og 2021) og går av stabelen på Sotra vest for Bergen 4.-6. november. Dette er spørsmålene som er stilt til fem tidligere deltakere:

 1. Hvor mange lederkonferanser har du vært på?
 2. Skal du på årets lederkonferanse?
 3. Hvorfor være med på lederkonferansen?
 4. Hvordan var det å være med på lederkonferansen?
 5. Hva synes du om lederkonferansen?

 

Monica Pollestad

 1. Tror jeg har vært på alle.
 2. Ja, det satser jeg på.
 3. Når vi står i arbeidet for ImF spredt rundt i Norge på ulike forsamlinger, leirsteder osv., er det godt å komme sammen og utveksle erfaringer og inspirere hverandre og heie på hverandre. Noen står nesten alene i arbeidet, og da er det spesielt godt å kjenne på felleskapet.
 4. Utrolig kjekt. Mange gode og inspirerende nettverk og seminarer. Vanskelig å velge blant mye bra og interessant. Flotte møter med god lovsang.
 5. Veldig bra. Takknemlig for å ha et sånt arrangement å reise på for påfyll.

 

Tormod Vindenes

 1. Jeg har vært på to eller tre lederkonferanser, mener jeg.
 2. Har veldig lyst, men har ikke helt bestemt meg ennå.
 3. Det er en fantastisk bra helg med mye gode seminarer og møter, og et møtested for å treffe kjente og ukjente som står i samme misjonslandskap som meg selv. Utvide kontaktflaten. Bli oppmuntret i tjenesten.
 4. Har vært veldig godt å være med, så jeg har tatt meg fri fra jobben fredagen også slik at jeg har fått hele konferansen med meg. Anbefales!
 5. Helt topp, høy kvalitet, varierte seminarer og temaer, god forkynnelse, godt å være i lovsangen på møtene. Alltid bra lovsangsteam som leder forsamlingen i lovsangen. De som ikke har vært på Lederkonferansen ennå, har gått glipp av mye bra, meld deg på i år!

 

Linda Blom

 1. Jeg har vært på de lederkonferansene som har vært.
 2. Nei, i år skal vi vekk i november. Det er jeg veldig lei meg for. Jeg ville absolutt hatt med meg Lederkonferansen.
 3. Det er fordi jeg er med i barne- og ungdomsarbeid og forsamlingsarbeid. Når lederne i ImF inviterer til konferanse for inspirasjon og opplæring, er det stort å få være med på.
 4. Det er veldig fint; gode nettverk, seminarer og talere, flotte lokaler og god mat. Du er veldig på hele tiden, for det er veldig intenst, men det er fantastisk bra og veldig inspirerende.
 5. Det er et høydepunkt i året for oss som er med i det lokale arbeidet.

 

Ole Bernar Innvær

 1. Tror det er to.
 2. Ja, tenker det.
 3. Gode samlinger. I tillegg er det fint å få med seg, som styreleder i IMS.
 4. Gode tema. Godt fellesskap. Møte nye og «gamle».
 5. Flott tilrettelagt med gode tema og dyktige foredragsholdere. Viktig å, innimellom, oppleve «det store» fellesskapet. Vi er mange i lag om målet – vinne nye for Jesus.

 

Tora Haar Skeie

 1. Jeg har vært på alle.
 2. Ja, det skal jeg.
 3. Du får nyttig lærdom og kunnskap til trøst, oppmuntring og formaning og møter folk fra andre forsamlinger og deler av landet.
 4. Det er mye godt å velge mellom av seminarer og nettverk, og det er rikt å lytte til andres kunnskap og erfaringer. Det er også godt å løfte blikket og møte andre som står i en annen tjeneste enn en selv og se hvor viktig andres tjeneste er.
 5. Jeg synes det er veldig nyttig å ta imot all undervisningen fra seminarer og nettverk og et veldig rikt fellesskap på tvers av bakgrunn.

Les merleder-konferanse.no.

 

DESIGN: ImF Media har utviklet et eget design for Lederkonferansen. FOTO: SKJERMBILDE

Slik blir årets lederkonferanse

Programmet for ImFs Lederkonferanse i november er klart, og temaet for konferansen er «Gode spor».

 Vi ønsker at vi som ledere skal sette gode spor og være gode eksempler og forbilder. Som ledere kan vi sette spor som er gode og spor som ikke er så gode. Det sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til Sambåndet når han skal forklare bakgrunnen for temaet på årets Lederkonferanse.

Inspirere
Vi ønsker at konferansen skal inspirere til arbeid lokalt. Jeg tror det er godt og viktig at vi kommer sammen og inspirerer hverandre. Det er et allsidig og bredt program med interessante nettverk og spennende seminarer, fortsetter Foss.

Nå er hjemmesiden til årets Lederkonferanse som er 4.–6. november, åpnet, og på leder-konferanse.no kan folk gå inn og sjekke programmet. I år kan en velge mellom ti nettverk. Hovedtalere på konferansen er Christian Lilleheim, Sofie Braut, Anne Lene Otterøen, Vegard Hetlebakke og Inga-Birgithe Sætre Knutsen.

Nettverk
Vi har vært opptatt av hva som kan være aktuelt for lokale ledere å få undervisning i.

Foss opplyser at det er litt utskiftning av nettverk. Nettverket om godhet og diakoni som har vært tidligere, blir tatt inn igjen i år. Det samme med nettverket om trosforsvar, som ifølge Foss var veldig populært.

Det blir også et helt nytt nettverk som vi ikke har hatt før, om forfulgte kristne som Åpne Dører har ansvaret for. De ser på situasjonen til de forfulgte kristne og hvordan de forfulgte kristne kan inspirere oss, forteller Foss.

Seminarer
Fredag blir det også ti seminarer som en kan velge mellom, mens lørdag går ImFs generalforsamling (GF) som en del av Lederkonferansen, samtidig med to seminarer.

 Vi ønsker å finne seminarer som er aktuelle for deltakerne og som er av så god kvalitet at de får lyst til å delta på flere. Men vi håper også at folk melder seg på GF, sier Kenneth Foss.