Innlegg

DELTAKERE: I 2018, som dette bildet er hentet fra, var nær 500 påmeldt til Lederkonferansen da siste frist var ute. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Spennende innspurt til Lederkonferansen

Vil ImFs lederkonferanse for 2021 nå opp i samme deltakerantall som første gang den ble arrangert, i 2017? Klokken tikker ned mot endelig påmeldingsfrist søndag 24. oktober kl. 23.55.

BAKGRUNN

Da fristen gikk ut for å melde seg på Lederkonferansen til laveste pris den 8. oktober i år, var antall påmeldte 279. Det er 25 prosent færre enn ved samme frists utløp i 2019. Basert på antall påmeldinger etter tidligfristens fristens utløp i 2019, kunne en da håpe på å «konkurrere» med første gang lederkonferansen ble arrangert, i 2017. Det nøyaktige deltakerantallet for 2017 var 396.

Når det gjelder bruk av 2019 som prognose-år, må man imidlertid ta høyde for at fristen for å melde seg på til laveste pris, var langt tidligere enn i år, nærmere bestemt 24. september. Endelig frist var i 2019 den samme som i år, nemlig 24. oktober rett før midnatt. Antallet som hadde meldt seg på før midnatt 24. september 2019, var 374.

Prognose

For i år, der tidligfristen gikk ut 8. oktober, var antall påmeldte 279, altså 25 prosent færre. I skrivende stund, ved lunsjtider fredag 22. oktober, er antallet 321.

Ser vi på dagene mellom 24.09.19 og 24.10.19, altså tiden mellom tidligfrist og endelig frist, meldte ytterligere 98 personer seg på. Lar vi det være en prognose for i år, kan det gi håp om ca. 380 påmeldte innen klokken har nådd midnatt på søndag.

Kortere tid

Men i år er det altså bare 16 dager mellom tidlig frist og endelig frist, mens det i 2019 var 31 dager. Dermed er det mer realistisk med en tilvekst på ca. 50 deltakere mellom de to fristene i år, som i så fall vi gi et deltakerantall på ca. 330.

I skrivende stund er tilveksten siden tidligfristens utløp 8. oktober, på 42. Mye av potensialet kan altså være hentet ut allerede. Uansett blir det noen spennende timer fram mot midnatt søndag.

Ser vi bare på de to siste dagene før endelig frist gikk ut i 2019, var det 24 personer som meldte seg på. Bruker vi det som en prognose for i år, blir deltakerantallet rett i underkant av 350.

Så gjenstår deg jo også å se om det vil dukke opp omstendigheter som gjør at den endelige påmeldingsfristen blir forlenget.

Årsaker

Markeds- og arrangementsansvarlig Kenneth Foss i ImF kan tenke seg flere grunner til at antall påmelde i går ligger etter 2019l. Nettsiden for konferansen var ikke klar før i slutten av august, mot 1. juli tidligere. ImF måtte avlyse i fjor, og siden mars 2020 har det vært lite arbeid lokalt på grunn av pandemien. For det tredje kan det hende at noen fortsatt er skeptiske til å oppholde seg sammen med mange andre selv om samfunnet har åpnet opp.

– Vi har et bra program og håper og tror at en del flere melder seg på, sier Foss.

Innhold

Deltakerne kan velge mellom 12 nettverk, og til nå er det «Ungdomsledere» (48), «Mennesker som kommer til tro» (42), «Sjelesorg og samtaler» (41) og «Forsamlingsbygging» (36) som har flest påmeldte.

Blant seminarene fredag er det «Ett med dem – Inspirasjon fra våre forfulgte søsken» (44), «Sang med mening» (38), «Bønn i forsamlingen» og «Å lede i krise» (begge 36) som skiller seg ut. «Menn og kvinners tjeneste i ImF: spørsmål og svar» har 29 påmeldte til nå.

Lørdag er det landsmøte for medarrangør ImF-Ung i seminartiden, og det er bare satt opp fire seminarer. «Kirke utenfor kristenbobla» er det som til nå har suverent flest påmeldte, med 109.

VEKST: Kenneth Foss kan nå invitere til en vanlig lederkonferanse uten restriksjoner. FOTO: Brit Rønningen

Nå kan ImF arrangere lederkonferanse vanlig

Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF ser frem til en lederkonferanse hvor en ikke må forholde seg til enmetersregelen.

Lørdag 25. september ble samfunnet gjenåpnet etter halvannet år med koronarestriksjoner. Det får også betydning for ImFs lederkonferanse i november.

‒ Det betyr to ting, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss til sambåndet.no og utdyper:

‒ Det ene er at vi er ekstremt takknemlig for at enmetersregelen er opphevet, og at vi kan slippe å forholde oss til den på fellesmøter, nettverk og seminarer. Det blir plass til like mange som det ville vært på en vanlig lederkonferanse. Det er en stor lettelse.

Justert
Det andre han nevner, er at ImF har justert fristen for å få rimeligste pris på Lederkonferansen. Den var satt til 1. oktober, men er nå forlenget til 8. oktober kl. 23.59, slik at folk får mer tid på seg. Fra 9. oktober øker prisen fra 1090 kr til 1490 kr. Den endelige påmeldingsfristen er 24. oktober.

 Påmeldte
‒ Hvor mange påmeldte er det på Lederkonferansen?

‒ Det er pr nå 103 påmeldte. Det er litt færre enn på samme dato tidligere år, men i år var vi litt senere ute med nettsiden, så det kan være en forklaring. Vi vet det vil komme en del påmeldinger de neste par ukene. Studentene på Bibelskolen skal være med på konferansen, men de er eksempelvis ennå ikke påmeldt.

Ifølge Foss er det nettverkene «Forsamlingsbygging» og «Mennesker som kommer til tro» som har flest påmeldte. Blant seminarene på fredag er det «Hva er nøkkelen til et sterkt og voksende familiearbeid?» som har flest påmeldte, mens «Kirken utenfor kristenboblen» har flest påmeldte blant lørdagens seminarer.

Risiko
‒ Hva tenker du å arrangere Lederkonferansen som vanlig når koronapandemien ikke er over?

‒ Risikoen er der. Det kan komme smitte, men vi forholder oss til de nasjonale reglene. Så må folk selv ta hensyn når det gjelder klemming og håndhygiene og hosting og nysing, sier Kenneth Foss.

PÅMELDING: På nettsiden til Lederkonferansen kan du velge nettverk og seminarer. ILLUSTRASJONSBILDE: SKJERMDUMP

Nettsiden for Lederkonferansen er åpnet

Programmet og nettsiden for ImFs lederkonferanse er klar, og folk kan melde seg på konferansen.

‒ Jeg synes vi har et godt program. Det er 12 nettverk og mange ulike seminar og bra talere på fellesmøtene, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF om Lederkonferansen som arrangeres 5.-7. november i Straume Forum. Frist for å melde seg på er 24. oktober. Laveste pris får man ved påmelding innen 30. september.

Tirsdag 24. august ble nettsiden (alle lenkene åpner seg i egne faner) for ImFs Lederkonferanse for 2021 lansert.

‒ Det var kjedelig å måtte avlyse lederkonferansen i fjor. Vi bruker en del av programmet fra i fjor, men nettverket Kirke i en digital tid er nytt. Og vi har nye seminarer, forteller Foss.

Det er seminarer både fredag og lørdag. I seminartiden lørdag er det også landsmøte for ImF-Ung.

Nettverk
De andre nettverkene er Sjelesorg og samtaler, Barneledere, Ungdomsledere, Familie/generasjoner, Forsamlingsbygging, Mennesker som kommer til tro, Lovsang, Huskirker (i og utenfor «kristenbobla»), Bønn, Flerkulturelt arbeid og Forkynnelse.

Talere på fellesmøtene er Karl Johan Kjøde, Gunnar Ferstad, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Christian Lilleheim og Andreas Evensen.

Videre
Tema for fjorårets Lederkonferanse som ble avlyst, var Videre, og det blir temaet også i år. I fjor begrunnet Foss valget av tema slik:

‒ Vi ønsker at Lederkonferansen skal være en konferanse for lokale ledere, og at konferansen kan være en hjelp til å komme videre i det lokale arbeidet slik at man lokalt kan nå ut til nye mennesker og få et sterkere fellesskap.

Korona
‒ Hvor mange deltagere legger dere opp til på Lederkonferansen 2021?

‒ Vi har ikke tenkt noen begrensing i antall deltagere, men ting kan forandre seg med tanke på korona. Vi vil forholde oss til reglene som gjelder. Hvis det blir begrensninger, må vi se om vi kan få til overføring av fellesmøtene til andre steder. Det er en meter-regelen som er utfordringen hvis den gjelder fortsatt i november, svarer Foss og legger til:

‒ Jeg tror det er positivt for lokale bedehus at ledere for de ulike arbeidsgrenene reiser sammen på Lederkonferansen og deler erfaringer sammen.

AVLYST: Grunnet koronapandemien blir det ikke lederkonferanse i 2020. Nedtellingen, som på bildet gjaldt den første konferansen, i 2017, må restartes. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Avlyser årets lederkonferanse

(Korona) ImF besluttet 10. september å avlyse Lederkonferansen 2020 og legge til rette for en digital leder-dag i stedet.

Det var ledergruppen i Indremisjonsforbundet (ImF) som tok beslutningen ved lunsjtider torsdag. Bakgrunnen er utviklingen i koronapandemien.  

– Det handler om en realitetssjekk, sier generalsekretær Erik Furnes i ImF til sambåndet.no.

Flere avlysinger

Sist helg ble det kjent at NLM utsetter sin generalforsamling, som kulle ha vært sommeren 2021, med ett år. Pinsebevegelsen utsetter sin konferanse, Led Nasjonal, som skulle ha vært i februar 2021, til 2022. Tirsdag kveld ble det også klart at Bergen kommune satte i verk inngripende tiltak i en ti dagers periode i forbindelse med en oppblomstring av smitte i vestlandsbyen. 

 – De andre som har avlyst, er momenter også i vår vurdering, men det er ikke det som har vært avgjørende, sier Furnes.

Ifølge generalsekretæren er det ikke kommet mange henvendelser fra kretser og forsamlinger med spørsmål om hvorvidt konferansen ville bli avlyst. 

– Men det er lett å tenke seg at ansatte som ville ønsket å reise på konferansen, ville vært usikre, sier Furnes.

Bibelcampen

– ImF valgte å ikke avlyse Bibelcampen (LBC)  i sommer, men avlyser nå Lederkonferansen. Hva er forskjellen?

– I sommer pekte pilene når det gjelder koronapandemien, riktig vei. Når det gjelder LBC, handlet det også om folk som allerede var på tur og som vi ga et tilbud til. Hva Lederkonferansen angår, er jo det noe folk må reise ekstra til, og det må ses opp mot anbefalingen om å unngå reiser som ikke er helt nødvendige. Det ville også krevd mer å overholde smitteverntiltakene om vi skulle ha arrangert Lederkonferansen, påpeker Erik Furnes. 

Pressemelding

Pressemelding med følgende tekst ble sendt ut torsdag ettermiddag:

«Lederkonferansen er de siste årene blitt et viktig arrangement for ImF, der arbeidere og ledere har fått inspirasjon, undervisning og utrustning, samt hatt en viktig møteplass for å dele erfaringer og knytte kontakter. Vi har presentert et godt og aktuelt program også for årets konferanse i november, men innser at det rette er å avlyse.

Pandemiens utvikling i samfunnet går tydelig i feil retning, og når rådet fra myndighetene er at en kun bør gjennomføre nødvendige reiser, vil dette påvirke vår konferanse i sterk grad. Selv om konferansen er et par måneder fram i tid, trenger både deltakere og arrangør forutsigbarhet, og vi velger derfor å avlyse nå. Påmeldte deltakere vil få refundert deltakeravgift.

Digitalt alternativ

Alternativet til konferansen er at vi vil legge til rette for en leder-dag rundt om i våre bedehus og forsamlinger, og vi oppfordrer lokalt lederskap til å sette av lørdag 7. november til dette. Vi vil utarbeide digitalt materiell med aktuell tematikk knyttet til forsamlingsarbeidet, og undervisningsvideoer og spørsmål til samtale vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før. Om datoen ikke passer, kan en sette av en senere dato.»

Sambåndet vil følge opp saken videre. 

Lederkonferansens nettside åpnet

Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF er spent på hvordan korona vil påvirke årets Lederkonferanse.

Onsdag ble nettsiden for ImFs Lederkonferanse for 2020 lansert etter å ha vært forsinket i flere uker på grunn av tekniske problemer hos en leverandør. Det er nå mulig å melde seg på konferansen som går av stabelen 6.-8. november.

‒ Det er ekstra spenning i år med tanke på korona og smitteverntiltak og hvordan det vil påvirke planleggingen av Lederkonferansen. Vi får se hvordan situasjonen er når det nærmer seg, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til sambåndet.no.

En utfordring som han ser, er hvis man fortsatt må forholde seg til en-meter-regelen.

‒ Da får vi ikke plass til alle på bibeltimene og kveldsmøtene i Straume Forum. Vi må eventuelt ha overføring som blir vist på Bildøy Bibelskole.

Nettverk
I år vil det være 11 nettverk på Lederkonferansen, noen nye og noen som har vært på tidligere lederkonferanser. Nye nettverk er et bønnenettverk hvor det blir undervisning om bønn og et nettverk for flerkulturelt arbeid som handler om kristent arbeid blant innvandrere. På Lederkonferansen for to år siden var det et lovsangnettverk, og det kommer inn igjen i år.

‒ I forbindelse med fjorårets Lederkonferanse og GF var det en satsing på å få unge til å komme. Vil det bli en slik satsing i år?

‒ Ikke noe mer enn at vi også i år et ungdomsledernettverk som retter seg mot ungdomsledere.

Seminarer
Når det gjelder seminarer, blir det 12 seminarer på fredag og 12 seminarer på fredag. Foss trekker frem to av seminarene. Det første er et Åpne Dører-seminar som handler om forfulgte kristne og som vil gå både fredag og lørdag. Det andre er et seminar om å lede i krise av rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole som vil være basert på hans erfaringer med drukningsulykken på fjorårets studietur i Israel.

Bibeltimeholdere blir generalsekretær Karl Johan Kjøde i Laget, Gunnar Ferstad, pastor Thomas Rake i Bedehuskirken og forsamlingsarbeider Aud Karin Ringvoll i Flekkerøy Bedehusforsamling.

Tema
Tema for Lederkonferansen er Videre.

‒ Vi ønsker at Lederkonferansen skal være en konferanse for lokale ledere, og at konferansen kan være en hjelp til å komme videre i det lokale arbeidet slik at man lokalt kan nå ut til nye mennesker og få et sterkere fellesskap, forklarer Foss.

Siste påmeldingsfrist til konferansen er 24. oktober. Hvis man melder seg på innen 24. september, er prisen 990 kr. Etter det øker prisen til 1390 kr.

‒ Vi anbefaler at folk reiser sammen flere fra samme sted, for å få mer utbytte av konferansen, sier Kenneth Foss.

STILLE FØR ...: Det blir over 500 deltakere på Lederkonferansen 2010. Keennth Foss er klar til å ta imot i Straume Forum. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Over 500 påmeldt til Lederkonferansen

Påmeldingsfristen til Lederkonferansen og generalforsamlingen (GF) er gått ut, og resultatet viser ny rekord for konferansen og økt oppslutning om GF.

Onsdag 30. oktober ble det åpnet opp for påmelding til Lederkonferansen og generalforsamlingen (GF) for de som av forskjellige grunner hadde gitt beskjed om at de ikke rakk påmeldingsfristen, som var 24. oktober.

To dager før påmeldingsfristen opplyste sambåndet.no at det var 464 påmeldt til Lederkonferansen. Av disse var 157 utsendinger til GF. I tillegg var det 13 som bare var påmeldt GF, slik at det til sammen var 170 utsendinger.

Tall
Nå viser tallene at det er 513 påmeldte. Av dem er det 195 som skal være utsendinger til GF. Utenom er det 19 som er påmeldt kun på GF. På Lederkonferansen 2018 var det 478 deltakere.

Tallene viser også at nettverket Forsamlingsbygging har flest påmeldte, med 98 stykker. Seminaret «Solide samliv» med Øystein Samnøen er det mest populært blant fredagens seminarer med 93 påmeldte, mens seminaret «Ut av kristenboblen!» med Glenn Nord-Varhaug er på førsteplass blant lørdagens seminar. Der er det 111 som vil delta.

Stas
‒ Det er veldig bra å se at Lederkonferansen bryter nye grenser, og det er stas at vi nå er kommet over 500 deltakere. Vi gleder oss, er klar til å imot alle sammen og tror det skal bli gode og inspirerende dager, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til sambåndet.no.

Han er også fornøyd med påmeldingen til GF.

‒ Utsendingstallet 211 er også bra og bedre enn de to siste GF. Det er veldig kjekt og se at det er en del yngre blant utsendingene, sier Foss.

AVSTEMNING: ImF ønsker flere utsendinger til GF. Her er fra opptelling av stemmer på GF i Ålesund 2016. Foto: ImF Media arkiv

Vil ha flere utsendinger

Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF ser gjerne at flere av de som er påmeldt til ImFs Lederkonferanse, også deltar på GF.

Påmeldingsfristen til Lederkonferansen går ut torsdag 24. oktober kl 12.00.

‒ Det er en absolutt frist, og vår oppfordring til de som har tenkt seg på Lederkonferansen, er at de melder seg på innen fristen, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss til sambåndet.no.

Nedgang
Status pr 22. oktober er at det er 464 påmeldt til Lederkonferansen, og av disse er 157 utsendinger til generalforsamlingen (GF). I tillegg er det 13 som bare er påmeldt GF, slik at det til sammen er 170 utsendinger.

Siden GF i Molde i 2009, da det var 306 utsendinger, har det vært en stadig nedgang i antall delegater til GF, med 212 i GF på Bildøy i 2011, 205 på Lyngdal Bibelcamp i 2013 og 195 utsendinger på GF i Ålesund i 2016.

Oppfordring
Foss har også en annen oppfordring.

‒ Vi ønsker at mange melder seg på GF, for det er en viktig GF, og det er viktig at det er så mange utsendinger som mulig. Derfor håper vi at så mange som mulig av de som skal på Lederkonferansen, også blir utsendinger til GF. Vi oppfordrer folk til å vurdere om det er mulig at de kan hoppe fra seminar på Lederkonferansen og i stedet representere sitt lag eller forsamling på GF.

De som vil hoppe over til GF, kan kontakte Bjarte Vesetvik på e-post bjarte@imf-ung.no.

Fellesreise
For de som ennå ikke har meldt seg på, er det fortsatt mulig å være med på fellesreise med buss i regi av Plussreiser.

‒ Det er veldig god plass på begge bussene. Vi hadde håpet at flere ville være med på fellesreisene, sier reisekonsulent Geir Sandvik i Plussreiser.

En buss kjører fra Agder og Rogaland med avreise Kristiansand den 8. november, mens en annen buss kjører fra Møre og Romsdal samme dag.

‒ Vi er klar for Lederkonferansen. Det er bare å glede seg, sier Kenneth Foss.

STRAUME: Ca. 500 deltok på Lederkonferansen 2018, og det forventes samme antall i år. Bildet viser deltakere på vei inn til åpningssamlingen i Straume Forum i fjor. FOTO: PETTER OLSEN

Over 400 påmeldt Lederkonferansen

Status for Lederkonferansen 2019 er 440 påmeldte, mens 156 foreløpig har meldt seg som utsendinger til generalforsamlingen. Både arrangements- og markedsansvarlig og generalsekretær i ImF har forventning om enda flere.

Fram til 7. oktober, starten på høstferieuka i blant annet Rogaland og Hordaland, har 440 meldt seg på Lederkonferansen. Av disse har 144 også meldt seg på generalforsamlingen (GF). I tillegg er det 12 personer som kun har meldt seg på GF.

De tre nettverkene på Lederkonferansen med flest påmeldte, er forsamlingsbygging (76), trosforsvar (72) og godhet (61). Når det gjelder seminarer, er det Ut av kristenboblen! med Glenn Nord-Varhaug som har flest påmeldte (105) fulgt av Når Gud er taus med Andreas Nordli (90). Fristen for å melde seg på er 24. oktober

Spredning
‒ Det kan ennå komme flere. Vi regner med at omtrent 500 vil melde seg på konferansen, sier Kenneth Foss til sambåndet.no.

Hans inntrykk er at det er en god geografisk spredning på de påmeldte.

‒ Vi har satset på å få unge ledere til å komme og har et eget nettverk for dem. Så langt har nettverket Unge ledere 13 påmeldte, melder Foss.

Generalforsamling 
I en e-post til Sambåndet-redaksjonen kommenterer generalsekretær Erik Furnes i ImF påmeldingen til GF slik:

«Det er altfor tidleg å gjere opp status for utsendingar ein månad før GF, for i alle år eg har vore med, har mange vore seint ute med å melde seg. Når det er sagt, har administrasjonen og styret ikkje hatt store forventningar om at utsendingstalet til GF skal verte så mykje høgare enn før – når vi arrangerer det i november i staden for om sommaren. Før har misjonsfolket vore med på GF som ein del av ein ferietur, og no kombinerer vi GF med ein leiarkonferanse. Det seier seg sjølv at det er to ulike settingar, og til dels kan ein seie at to ulike konsept appellerer ulikt, men styret har vore klar på at vi vil prøve dette denne gongen. Og så er vi klare til å bli positivt overraska over mange som melder seg heretter.»

I oktobernummeret av Sambåndet som kommer ut i neste uke, får du blant annet treårsmelding og regnskapsopplysninger fra ImF. På imf.no finner du også meldinger fra blant annet kretser og skoler, samt enda flere regnskapsopplysninger.  

Sarah Hetland og Tore Lindefjeld var på fjorårets lederkonferanse og planlegger å delta i år også. FOTO: PRIVAT. FOTOMONTASJE: ImF MEDIA

‘- Lærerikt på Lederkonferansen

Sarah Hetland (19) og Tore Lindefjeld (18) er godt fornøyd med fjorårets Lederkonferanse og planlegger å få med seg årets konferanse. Fristen for å melde seg på til lavest mulig pris, er utsatt til 24. september.

I fjor reiste to ungdommer fra Riska bedehusforsamling til ImFs Lederkonferanse. Sarah Hetland var en av dem.

‒ Vi dro på Lederkonferansen fordi vi er interessert i ungdomsarbeid, og vi var med på nettverket barn og unge, sier Sarah Hetland til Sambåndet.

Spennende
Hvordan var det på Lederkonferansen?

‒ Det var kjekt og spennende og lærerikt. Vi lærte om Awana, om å være ung leder og om ledertrening. Det var spennende å treffe andre som holder på med det samme og utveksle erfaringer og lære fra de andre.

Tore Lindefjeld var også med på fjorårets Lederkonferanse. Han er aktiv i Fredheim Arena.

‒ Jeg synes det er veldig spennende å lære fra andre plasser hvordan de gjør det der, sier han.

Positivt overrasket
Hvordan var det på Lederkonferansen?

‒ Det var bra opplegg og mye gøy utenom. Jeg var på nettverket barn og unge. Jeg var positivt overrasket og lærte mye. Det var jevnt over gode møter og mange bra talere, og seminarene var veldig bra. Blant annet var det et seminar om homofili som var veldig bra og som jeg husker best.

Skal du reise på årets Lederkonferanse?

‒ Jeg skal reise i år også, men jeg har ikke meldt meg på ennå.

Under årets Lederkonferanse vil Tore Lindefjeld delta på det nye nettverket for unge ledere.

Overnatting
‒ Skal du benytte deg av tilbudet til ungdom fra 16-20 år om å overnatte rimelig på Fjell-ly?

‒ Det er bra det ImF Rogaland har gjort for at flere unge skal komme på Lederkonferansen, men jeg tror det blir hotell sammen med de andre fra Fredheim.

Sarah Hetland satser også på å delta på årets Lederkonferanse.

‒ Jeg kommer til å reise dersom jeg får med meg noen andre ungdommer. Da vil jeg nok melde meg på nettverket unge ledere.

‒ Vil du da benytte deg av tilbudet til ungdom fra 16-20 år om å overnatte rimelig på Fjell-ly?

Jeg kjenner ikke så mye til det, men vi bodde på Fjell-ly i fjor, sier Sarah Hetland.

Utsatt frist

Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF kan ellers melde at fristen for å melde seg på til lavest mulig pris, er utsatt med én uke, til tirsdag 24. september kl. 23.59.

– Det var noen lag som ikke hadde fått informasjon samtidig med de andre, og det må være likt for alle, sier Foss. 

PÅMELDT: Mens Linda Rusken Santistevan skal på sin tredje lederkonferanse i ImF-regi, er det første gang for John Morten Espevik. FOTO: PRIVAT. FOTOMONTASJE: ImF MEDIA

Til Lederkonferansen for å bli inspirert

John Morten Espevik og Linda Rusken Santistevan skal bruke Lederkonferansen for å jobbe med menighetsutvikling.

Både Laurhammer bedehus og Bygstad Indremisjon har valgt å bli med i Futurum, en prosess som går over tre år og som skal bidra til utvikling av menighets- og forsamlingsarbeidet.

‒ Vi skal ha første samling på nettverket Futurum på Lederkonferansen. Det er nytt og spennende, sier John Morten Espevik fra Bømlo, som er aktiv i Laurhammer bedehus, til Sambåndet.

Utveksling
Det er også første gang han er på Lederkonferansen, og han har meldt seg på før deltageravgiften øker natt til 18. september.

‒ Jeg har meldt meg på tidligere år også, men på grunn av sykdom ble det ikke noe av.

Hva slags forventninger har du til konferansen?

‒ Jeg har masse gode forventninger. Jeg tror det er et viktig arrangement hvor en treffer mange andre og kan utveksle erfaringer, og det er viktig for ledere som ønsker å utvikle sine forsamlinger.

Espevik har valgt å melde seg på seminarer i stedet for å få med seg generalforsamlingen (GF). Han er ikke den eneste fra Laurhammer bedehusforsamling som har meldt seg på Lederkonferansen. De er til sammen åtte-ti stykker fra forsamlingen som blir med, og seks av dem vil delta på nettverket Futurum.

Oppmuntring
Linda Rusken Santistevan er ansatt i Bygstad Indremisjon og skal også delta på Futurum-nettverket på Lederkonferansen. Forsamlingen har fulgt Futurum i to år.

‒ Jeg har vært med på de to første Lederkonferansene. Det har vært veldig bra, men jeg har ikke fått med meg seminarer. Nettverket Futurum har tatt hele tiden, sier hun.

Hva slags forventninger har du til konferansen?

‒ Jeg forventer at Futurumgruppa lager gode mål for videre arbeid i vår forsamling. Så tror jeg konferansen vil være en oppmuntring i arbeidet og gi ny giv i forsamlingen.

Inspirasjon
Som for Espevik blir det også første Lederkonferanse for Ole Inge Skagen fra Sogndal.

‒ Det har ikke lagt seg til rette for at jeg kunne dra på Lederkonferansen tidligere. Så er det samtidig GF, og det bruker jeg å få med meg, forteller Skagen.

Han og kona driver en barneklubb, og de ønsker inspirasjon i arbeidet.

‒ Vi har meldt oss på Awana-nettverket. Vi bruker ikke Awana på barneklubben, men vi har lyst til å lære mer om Awana. Så er jeg med i styret i Sogn og Fjordane Indremisjon, og da er det naturlig å dra siden det er GF. Og GF blir veldig spennende.

Hvilke forventninger har du til Lederkonferansen?

‒ At det gir inspirasjon å møtes til en større samling. Det blir som en storsamling med familien.

UNGE: ImF ønsker flere unge ledere på Lederkonferansen og GF. Bildet er fra et nettverk på Lederkonferansen 2017 som hadde mange unge deltakere. Foto: Brit Rønningen

Unge ledere får eget nettverk

ImF ønsker å få ungdom fra 16-20 år til å komme på Lederkonferansen og generalforsamlingen og tilbyr billig overnatting og rabatt på fellesreise og deltakeravgift.

‒ Det begynte etter fjorårets konferanse. Da kom det et ønske om et nettverk for unge ledere. Derfor er det nytt i år at vi har et nettverk for unge ledere som ImF-Ung har ansvaret for. Det er for ungdom fra 16 til 20 år, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til sambåndet.no.

Bærekraftig
Programmet for dette nettverket er klart. Redaktør Anne Solfrid Brennhovd i Snakk om tro vil undervise om trosforsvar, og daglig leder Andreas Norli i Ungdom i Oppdrag vil undervise om praktisk disippelskap under tittelen Jesus er Herre, mens bibelskolelærer ved Bildøy Bibelskole, Anne Furnes, vil undervise om at godt nok er godt nok.

‒ Vi håper det kommer unge ledere fra alle kretsene i organisasjonen. Det er en spennende livsfase, og det er mange som faller vekk fra troen og kristen sammenheng i 20-årene. Derfor ønsker vi å gi undervisning som kan bidra til bærekraftig tro hos unge ledere og til å utruste dem som ledere, sier daglig leder i ImF-Ung, Andreas Evensen.

Tilrettelegging
Kretsleder Torgeir Lauvås i ImF Rogaland har jobbet for å legge praktisk til rette for at unge skal komme på Lederkonferansen og generalforsamlingen (GF). Blant annet har ImF Rogaland leid hele leirstedet Fjell-ly for at ungdom fra 16-20 år kan overnatte billigere på madrasser på gulvet i gymsalen (gutter) og i et kafélokale (jenter) for 300 kr natten inkludert frokost.

‒ Ungdommer fra alle kretser er velkommen til å bo billig på Fjell-ly. Det er sendt ut informasjon om dette til lag i kretsene med oppfordring om å støtte unge ledere, understreker Lauvås.

Han anmoder de som er interessert i å overnatte på Fjell-ly, om å ta kontakt med ImF Rogaland på epost rogaland@imf.no. I tillegg får ungdommene 25% rabatt på deltakeravgiften samt på fellesreise via Plussreiser.

 Viktig
‒ Jeg har engasjert meg i dette fordi noe av det viktigste vi gjør, er å utruste unge ledere. Der er mange flotte ungdommer i lokale lag og forsamlinger og i leirarbeidet. Ungdommene betyr mye for arbeidet. Og Lederkonferansen og GF er en fin anledning for unge og voksne ledere til å være sammen, reise og oppleve noe sammen, sier Lauvås.

‒ Det er en veldig god sak at unge og voksne ledere kan komme sammen og få felles opplevelser. ImF satser på ungdom og ønsker å se et større innslag av ungdom på GF. Ungdommen er fremtiden, og det er viktig at de er med på Lederkonferansen og GF for å få ansvar og få prege organisasjonen, fremholder Kenneth Foss og minner om at påmeldingsfristen er 24. oktober, men at 17. september er frist for å få den rimeligste prisen.

‒ Vi er klare til å ta imot ungdommer, sier Andreas Evensen.