Innlegg

NÆRMER SEG: Få dager før påmeldingsfristen til Lederkonferansen går ut, er antall påmeldte nesten likt som på samme tidspunkt i fjor. Bildet er fra Lederkonferansen i 2021. FOTO: PETTER OLSEN

Lederkonferansen har passert 300

ANALYSE Per fredag formiddag var 317 personer påmeldt til årets utgave av ImFs lederkonferanse. Påmeldingsfristen er mandag 24. oktober.

Da oktobernummeret av Sambåndet ble levert til trykking 12. oktober, hadde 281 personer rukket å melde seg på. Det var basert på tall hentet ut fra påmeldingssystemet Checkin den 11. oktober.

På formiddagen fredag 21. oktober, som er siste hele arbeidsdag før påmeldingsfristen går ut mandag kl. 08, var antall påmeldte økt til 317. Det er en vekst på 13 prosent.

Sammenligner vi med samme dag i fjorårets syklys, som da var fredag 22. oktober, var tallet 321 påmeldte og altså nesten likt som i år.

– Jevnt

Til oktobernummeret hadde arrangementsansvarlig Kenneth Foss i ImF merket seg at fordelingen på nettverk var ganske jevn, med sprik fra 39 (Trosforsvar) til 19 (Samtale og veiledning).

– Andre år har det vært større forskjeller, påpekte Foss.

Nettverk

På dagene som er gått etter at Sambåndet ble levert til trykking, har forskjellen blitt litt større. Ser vi på de ti nettverkene, er det fortsatt Trosforsvar som har flest påmeldte. Antallet her er i tillegg det som har økt mest, fra 39 til 49. Det er en vekst på 26 prosent. Samtale og veiledning har fått én ekstra påmeldt og lander da foreløpig på 20 deltakere.

Nettverkene Barne- og ungdomsledere og Naturlig overnaturlig lå 11. oktober på «delt andreplass» med 34 deltakere hver. Nå har sistnevnte økt til 40 deltakere (+ 18 prosent), mens Barne- og ungdomsledere følger på tredjeplass med 39 deltakere (+ 15 prosent).

Seminar

Deltakerantallet på de ti seminarene varierte 11. oktober fra 8 (Fellesskap som sender) til 38 (Fri og modig kristen). Nyeste tall viser at et annet seminar, tredjeplasserte Bruk og misbruk av tilgivelse, nå har rykket opp til første med 41 deltakere. Det innebærer en vekst på hele 24 prosent. Fri og modig kristen har nå andreplassen med 40 deltakere.

Seminaret Omvendelse og forandringer av tro har den største prosentvise veksten, 33 prosent, til 24 deltakere og sjette mest valgt på fredagen.

GF

Lørdag ettermiddag er det generalforsamling (GF) for ImF. 11. oktober var det 117 påmeldte, et tall som nå er økt til 123. 156 har i stedet valgt å melde seg på ett av de to seminarene som går parallelt med generalforsamlingen.

Antall utsendinger på forrige GF, i 2019, var 194. Her ligger det altså foreløpig an til en nedgang på 37 prosent. Kanskje noen tenker at årets GF, som «kun» har formelle saker, er mindre spennende enn ekstraordinær generalforsamling til neste år, som skal gjøre vedtak om indrefamiliens framtidige struktur.

– Det er mulig å melde seg på GF uten å være påmeldt Lederkonferansen. Send e-post til imf@imf.no med navn og hvem man er utsending fra. Det koster 250 kroner inkludert middag, sier Kenneth Foss.

Les også disse forhåndssakene:

Her kan du lese mer om nettverk og seminarer og melde deg på.

FRIVILLIG: Bård Norheim skal ha seminar på Lederkonferansen om hvordan bli lykelig som frivillig og hvordan lykkes med frivillighet. FOTO: NLA Hløgskolen

Når frivillige gjør mer enn de må

Bård Norheim vil fremheve hva som er attraktivt med den kostnaden det er å yte en innsats som frivillig.

Professor i teologi ved NLA Høgskolen i Bergen, Bård Norheim, skal ha seminar på Lederkonferansen om frivillighet. Tittelen er «Hvordan bli lykkelig som frivillig og lykkes med frivillighet?»

– Jeg vil for det første bruke elementer fra egen og andres forskning om vitale menigheter som har motiverte frivillige. For det andre vil jeg se på hvordan det er mulig å overbevise folk om å gi seg hen og slutte seg til noe frivillig. Der vil jeg se på retorikk og kommunikasjon. For det tredje vil jeg komme inn på hva som gjør et menneske lykkelig og gir et meningsfylt liv, sier Norheim til sambåndet.no – og legger til:

– Vi kristne snakker om kall, og at kall og liv henger sammen. Derfor vil jeg også dele fra egen erfaring som frivillig i over 30 år i menighetsliv og 10 år som håndballtrener.

Gjøre mer
– Kan du si litt mer om hvordan bli lykkelig som frivillig, uten å avsløre alt du vil si på seminaret?

– Noe av det viktigste jeg vil si, er at frivillighet og dugnad ikke er det samme. Dugnad er viktig, men dugnad er noe du blir pålagt i større grad, selv om vi snakker om dugnadsånd. Det interessante med tanke på menighetsliv, er jo hvordan du kan få folk til å gjøre mer enn det de må. Det er da spennende ting kan begynne å skje. Jeg er opptatt av at frivillighet handler om evnen vi har til å vekke hengivelse. Hva er det som gjør at folk gir seg helt hen til noe? Det er denne hengivelsen som skaper store endringer både i menigheter og samfunn.

Verdt det?
– Og hva kan du si om hvordan en kan lykkes med frivillighet?

– All frivillighet har jo en kostnadsside, på den måten at det koster tid å være med. For oss som skal invitere til frivillighet og skal lede frivillige, handler det om å klargjøre og overbevise om hva som er attraktivt med akkurat den kostnaden det er å være frivillig, sier Norheim.

Professoren spør seg hvorfor det kan være verdt noe å engasjere seg frivillig, og om det handler om fellesskapet, om selve aktiviteten eller andre ting.

– Det går for eksempel an å si noe om at hvis du ikke gir deg hen eller ikke ofrer noe frivillig, så går du kanskje glipp av noe som det bare er mulig å få tak i nettopp ved å delta som frivillig. Hvis du bare gjør det du må, er det stor sjanse for at du vil gå glipp av en del goder i livet.

Motivasjon
Norheim nevner seg selv som eksempel. Som frivillig håndballtrener slipper barna hans å betale treningsavgift, som en liten kompensasjon.

– Men det er selvfølgelig ikke min motivasjon. Det er helt andre ting som gjør at jeg velger å være med som trener: Det handler om fellesskapet med de andre trenerne og det jeg kan lære ved å være sammen med unge dag for dag: Det er rett og slett det å få stå ved siden av ungdommer og se at de vokser og utvikler seg – i tillegg til selve håndballspillet – som gjør det attraktivt å være trener, fremhever Norheim.

Fordelene
– Så en må få frem alle fordelene ved å være frivillig?

– Ja, det er viktig å tegne opp de godene som finnes i det å gjøre mer enn man må og gi seg hen til både en sak og til et fellesskap. Da kommer en forbi en transaksjonstankegang, en slags utbyttetenkning om at hvis du gjør det, så skal jeg gjøre dette. For å vekke frivillighet må vi løfte opp det som trigger hengivelsen og å frem alle fordelene, alt du kan gå glipp av, alt du kan lære og alt du kan få.

ImF
– ImF har de siste årene satset på forsamlingsbygging. Hva tenker du det kan bety med tanke på frivillighet?

– Det er mulig det vil kreve flere frivillige. ImF har jo alltid vært en forholdsvis slank organisasjon på ansattsiden, og man har vært avhengig av mange frivillige, og det vil jeg tro vil fortsette. Selv om det er varierende grad av profesjonalisering når en bygger forsamlinger, vil det også kreve at de som leder disse forsamlingene og får betalt for det, har en kultur for frivillighet i forsamlingen. Det er også det som er med og gjør disse forsamlingene attraktive – at de får gode frivillighetskulturer som folk vil bli en del av, sier Bård Norheim.

Fristen for å melde seg på Lederkonferansen til laveste pris, går ut natt til søndag 9. oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

TALER: Sofie Braut skal tale på åpningsmøtet på Lederkonferansen. FOTO: Privat

– Hele Bibelen er relevant

Samfunnsdebattant Sofie Braut skal tale på åpningsmøtet på Lederkonferansen. I talen ønsker hun å oppmuntre til å søke Guds ord.

Sofie Braut er nyansatt i Norges kristelige student- og skoleungdomslag (Laget NKSS) som prosjektleder for Grill en kristen (se faktaboks), er utdannet med blant annet hovedfag i engelsk litteratur fra Universitetet i Bergen og har en variert bakgrunn fra kirke- og bedehusliv. Blant annet har hun vært med i kretsstyret i ImF Rogaland og er med i Bedehuskirken på Bryne. I mange år har hun vært frilanser som bokmelder og skribent.

– Du må også få med at jeg er familiemenneske med mann og tre tenåringer, sier hun til sambåndet.no når hun skal presentere seg.

Motivasjon
Det med familiemenneske har kommet frem den siste tiden, siden Braut i en bisetning i et intervju med Stavanger Aftenblad nevnte at hun levde med mannen som overhode i familien. Det ble innledningen til en debatt om kvinners underordning i ekteskapet og flere innlegg fra Braut om saken.

Les også: Bibelsk underordning i ekteskap.

– Hva er det som driver deg og motiverer deg til å delta i samfunnsdebatten?

– Det er flere ting. Jeg opplever at perspektivet fra konservative kristne forsvinner litt i samfunnsdebatten. Jeg tror også at vi kristne må få frem det vi tror på, og at vi tror på det som er sant, godt og rett.

Møtepunkt
På Lederkonferansen til ImF i november skal hun tale på åpningsmøtet. Hun har vært på Lederkonferansen én gang før.

Hvordan var det å være på Lederkonferansen?

– Jeg synes det var en veldig god opplevelse og et spennende møtepunkt, sier Braut.

Privilegium
– Hva tror du det betyr for ImF å ha en lederkonferanse?

– Inntrykket mitt er at det er viktig for mange å møtes på tvers og se hverandre og sette mot i hverandre.

Hvordan er det å skulle bidra på Lederkonferansen?

– Det er et stort privilegium å få være med og formidle til den forsamlingen. Jeg går inn i oppgaven med en stor porsjon ydmykhet.

Relevant
Hva vil du formidle på Lederkonferansen?

– Det viktigste er å løfte frem Guds ord, og det handler ikke bare om å formidle fra Guds ord. Jeg ønsker å få frem at det er viktig å søke til Guds ord, kjenne ordet, og at det gir liv oss. Så ønsker jeg å løfte frem, finne og se Jesus i GT. I dag er det litt press om å bruke Guds ord relevant, men hele Bibelen er relevant, sier Sofie Braut.

Ressurs

  • «Grill en kristen» er et konsept utviklet av Laget NKSS som mange skole- og studentlag, samt utdanningsinstitusjoner har arrangert med stor suksess.
  • Man ber enkelt og greit folk om å komme å stille akkurat de spørsmålene de vil til en kristen som vil svare.
  • I 2017 ble boken «Grill en kristen» utgitt, og i 2020 kom «Grill en kristen om Bibelen».

Kilde: Laget NKSS

BIDRAGSYTER: Andreas Bjørntvedt vil lede nettverket "Kanskje jeg tror, eller ..." og også dele fra egen forskning. Her bidrar han på Lederkonferansen i 2018. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

– Viktig å forstå hva som skjer med troen

Hvorfor forlater noen både troen og kirken, mens andre forlater kirken, men ikke troen? Det blir ett av temaene på et nytt nettverk på Lederkonferansen.

Pastor og daglig leder Andreas Bjørntvedt i Fredheim Arena skal lede nettverket «Kanskje tror jeg … eller» som ikke har vært arrangert tidligere på Lederkonferansen til ImF. Bjørntvedt er også PHD-kandidat på Vid vitenskapelige høgskole med prosjektet «Tidlig påvirkning, etablert tro?»

– Det er en utrolig interessant tematikk for kirken, synes Bjørntvedt.

I forskingsprosjektet er han opptatt av hva som har betydning for hvor informantene er i dag med tanke på tro, hvem som har betydd noe og hva som kjennetegner dem, og hvorfor de har betydd noe.

Kunnskap
– Vi lærer gjennom økt kunnskap, og det er også forskningen sitt mål. Forskerne som bidrar i nettverket jeg leder, har opparbeidet denne kunnskapen ut fra hva informantene forteller. Det kan for eksempel være om hvorfor de har beholdt troen, men forlatt fellesskapet, som er det Steve Aisthorpe beskriver som «Churchless Christians» (kristne uten et kristent fellesskap, red.anm.), sier Bjørntvedt.

Pastoren tror det er viktig å prøve å forstå hvordan og hvorfor folk bevarer troen eller forlater den, og hvorfor folk tar de valgene de tar.

– Det er ganske mye tro der ute, men den er ikke alltid definert til et fellesskap. Hvis vi skal nå dem, tenker jeg et godt utgangspunkt er å forstå hvorfor de velger vekk fellesskapet, men beholder troen. Troen forandrer seg gjennom livet. Det er viktig for kirken å forstå hva som skjer med troen gjennom et helt liv, hvem som har betydd noe, hvorfor noen forlater den, og ikke minst hva unge mennesker bygger troen sin på i dag, sier Bjørntvedt.

Bidragsytere
De andre bidragsyterne på nettverket er nevnte Steve Aisthorpe, som jobber med misjonsutvikling for Church of Scotland med særlig vekt på å støtte mennesker involvert i banebrytende misjon og «nye måter å være kirke på».

Videre Espen Gilsvik som er PHD-stipendiat i religionssosiologi på MF og jobber med et prosjekt hvor han arbeider med mennesker som har endret eller forlatt kristen tro.

Tredjemann er Roald Zeiffert, som er høyskolelektor og PHD-stipendiat på Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) og som forsker på hvordan ungdommer i bedehus- og frikirkelige miljøer forholder seg til kristen tro.

Laget fullføres av Erling Birkedal, som har vært førsteamanuensis på MF i mange år, før han ble pensjonist i 2021. Han har fulgt trosutviklingen hos en gruppe mennesker i 20 år, fra de var 15 til 35 år.

– Jeg håper det blir et interessant nettverk for flere enn bare meg, sier Bjørntvedt.

Svar
– Hva tenker du menigheter og forsamlinger knyttet til ImF kan gjøre for at de som forlater kirken, men ikke troen, kan finne et hjem der?

– Jeg har ikke noe endelig svar på det, og jeg har heller ikke jobbet veldig mye med den tematikken, sier Bjørntvedt.

For de som vil ha mer kunnskap om dette, viser han særlig til Steve Aisthorpe. I sitt bidrag vil misjonsutvikleren ifølge Bjørntvedt komme med noen tanker om hvordan kirken i større grad kan integrere og nå mennesker som av ulike grunner har plassert seg på utsiden av menighetsfellesskapet.

Funn

– Som forsker er det viktig å huske på at en først og fremst beskriver funnene og ikke er normativ og kommer med svar på hva en skal gjøre utfra det funnene antyder. Bidragsyterne vil skape refleksjon og få deg til å tenke, men ikke fortelle hva du skal gjøre, det overlater de til pastorer, ledere, foreldre og andre selv å vurdere. Men jeg har bedt forskerne som bidrar, om være mer normative her enn de vanligvis er i mer akademisk setting, sier Andreas Bjørntvedt.

ENQUETE: Fem tidligere deltakere på Lederkonferansen deler av sine erfaringer. Venstre side: Tora Haarr Skeie og Ole Bernar Innvær. Midten: Monica Pollestad. Høyre side: Tormod Vindenes og Linda Blom. FOTO: Privat/Sambåndet arkiv. MONTASJE: Sambåndet

Fem om Lederkonferansen

Det nærmer seg Lederkonferansen. Sambåndet.no har spurt fem som har vært med tidligere, om hva de synes om arrangementet.

Lederkonferansen 2022 er den femte i rekken (fra før 2017-19 og 2021) og går av stabelen på Sotra vest for Bergen 4.-6. november. Dette er spørsmålene som er stilt til fem tidligere deltakere:

 1. Hvor mange lederkonferanser har du vært på?
 2. Skal du på årets lederkonferanse?
 3. Hvorfor være med på lederkonferansen?
 4. Hvordan var det å være med på lederkonferansen?
 5. Hva synes du om lederkonferansen?

 

Monica Pollestad

 1. Tror jeg har vært på alle.
 2. Ja, det satser jeg på.
 3. Når vi står i arbeidet for ImF spredt rundt i Norge på ulike forsamlinger, leirsteder osv., er det godt å komme sammen og utveksle erfaringer og inspirere hverandre og heie på hverandre. Noen står nesten alene i arbeidet, og da er det spesielt godt å kjenne på felleskapet.
 4. Utrolig kjekt. Mange gode og inspirerende nettverk og seminarer. Vanskelig å velge blant mye bra og interessant. Flotte møter med god lovsang.
 5. Veldig bra. Takknemlig for å ha et sånt arrangement å reise på for påfyll.

 

Tormod Vindenes

 1. Jeg har vært på to eller tre lederkonferanser, mener jeg.
 2. Har veldig lyst, men har ikke helt bestemt meg ennå.
 3. Det er en fantastisk bra helg med mye gode seminarer og møter, og et møtested for å treffe kjente og ukjente som står i samme misjonslandskap som meg selv. Utvide kontaktflaten. Bli oppmuntret i tjenesten.
 4. Har vært veldig godt å være med, så jeg har tatt meg fri fra jobben fredagen også slik at jeg har fått hele konferansen med meg. Anbefales!
 5. Helt topp, høy kvalitet, varierte seminarer og temaer, god forkynnelse, godt å være i lovsangen på møtene. Alltid bra lovsangsteam som leder forsamlingen i lovsangen. De som ikke har vært på Lederkonferansen ennå, har gått glipp av mye bra, meld deg på i år!

 

Linda Blom

 1. Jeg har vært på de lederkonferansene som har vært.
 2. Nei, i år skal vi vekk i november. Det er jeg veldig lei meg for. Jeg ville absolutt hatt med meg Lederkonferansen.
 3. Det er fordi jeg er med i barne- og ungdomsarbeid og forsamlingsarbeid. Når lederne i ImF inviterer til konferanse for inspirasjon og opplæring, er det stort å få være med på.
 4. Det er veldig fint; gode nettverk, seminarer og talere, flotte lokaler og god mat. Du er veldig på hele tiden, for det er veldig intenst, men det er fantastisk bra og veldig inspirerende.
 5. Det er et høydepunkt i året for oss som er med i det lokale arbeidet.

 

Ole Bernar Innvær

 1. Tror det er to.
 2. Ja, tenker det.
 3. Gode samlinger. I tillegg er det fint å få med seg, som styreleder i IMS.
 4. Gode tema. Godt fellesskap. Møte nye og «gamle».
 5. Flott tilrettelagt med gode tema og dyktige foredragsholdere. Viktig å, innimellom, oppleve «det store» fellesskapet. Vi er mange i lag om målet – vinne nye for Jesus.

 

Tora Haar Skeie

 1. Jeg har vært på alle.
 2. Ja, det skal jeg.
 3. Du får nyttig lærdom og kunnskap til trøst, oppmuntring og formaning og møter folk fra andre forsamlinger og deler av landet.
 4. Det er mye godt å velge mellom av seminarer og nettverk, og det er rikt å lytte til andres kunnskap og erfaringer. Det er også godt å løfte blikket og møte andre som står i en annen tjeneste enn en selv og se hvor viktig andres tjeneste er.
 5. Jeg synes det er veldig nyttig å ta imot all undervisningen fra seminarer og nettverk og et veldig rikt fellesskap på tvers av bakgrunn.

Les merleder-konferanse.no.

 

DESIGN: ImF Media har utviklet et eget design for Lederkonferansen. FOTO: SKJERMBILDE

Slik blir årets lederkonferanse

Programmet for ImFs Lederkonferanse i november er klart, og temaet for konferansen er «Gode spor».

 Vi ønsker at vi som ledere skal sette gode spor og være gode eksempler og forbilder. Som ledere kan vi sette spor som er gode og spor som ikke er så gode. Det sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til Sambåndet når han skal forklare bakgrunnen for temaet på årets Lederkonferanse.

Inspirere
Vi ønsker at konferansen skal inspirere til arbeid lokalt. Jeg tror det er godt og viktig at vi kommer sammen og inspirerer hverandre. Det er et allsidig og bredt program med interessante nettverk og spennende seminarer, fortsetter Foss.

Nå er hjemmesiden til årets Lederkonferanse som er 4.–6. november, åpnet, og på leder-konferanse.no kan folk gå inn og sjekke programmet. I år kan en velge mellom ti nettverk. Hovedtalere på konferansen er Christian Lilleheim, Sofie Braut, Anne Lene Otterøen, Vegard Hetlebakke og Inga-Birgithe Sætre Knutsen.

Nettverk
Vi har vært opptatt av hva som kan være aktuelt for lokale ledere å få undervisning i.

Foss opplyser at det er litt utskiftning av nettverk. Nettverket om godhet og diakoni som har vært tidligere, blir tatt inn igjen i år. Det samme med nettverket om trosforsvar, som ifølge Foss var veldig populært.

Det blir også et helt nytt nettverk som vi ikke har hatt før, om forfulgte kristne som Åpne Dører har ansvaret for. De ser på situasjonen til de forfulgte kristne og hvordan de forfulgte kristne kan inspirere oss, forteller Foss.

Seminarer
Fredag blir det også ti seminarer som en kan velge mellom, mens lørdag går ImFs generalforsamling (GF) som en del av Lederkonferansen, samtidig med to seminarer.

 Vi ønsker å finne seminarer som er aktuelle for deltakerne og som er av så god kvalitet at de får lyst til å delta på flere. Men vi håper også at folk melder seg på GF, sier Kenneth Foss.

DELTAKERE: I 2018, som dette bildet er hentet fra, var nær 500 påmeldt til Lederkonferansen da siste frist var ute. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Spennende innspurt til Lederkonferansen

Vil ImFs lederkonferanse for 2021 nå opp i samme deltakerantall som første gang den ble arrangert, i 2017? Klokken tikker ned mot endelig påmeldingsfrist søndag 24. oktober kl. 23.55.

BAKGRUNN

Da fristen gikk ut for å melde seg på Lederkonferansen til laveste pris den 8. oktober i år, var antall påmeldte 279. Det er 25 prosent færre enn ved samme frists utløp i 2019. Basert på antall påmeldinger etter tidligfristens fristens utløp i 2019, kunne en da håpe på å «konkurrere» med første gang lederkonferansen ble arrangert, i 2017. Det nøyaktige deltakerantallet for 2017 var 396.

Når det gjelder bruk av 2019 som prognose-år, må man imidlertid ta høyde for at fristen for å melde seg på til laveste pris, var langt tidligere enn i år, nærmere bestemt 24. september. Endelig frist var i 2019 den samme som i år, nemlig 24. oktober rett før midnatt. Antallet som hadde meldt seg på før midnatt 24. september 2019, var 374.

Prognose

For i år, der tidligfristen gikk ut 8. oktober, var antall påmeldte 279, altså 25 prosent færre. I skrivende stund, ved lunsjtider fredag 22. oktober, er antallet 321.

Ser vi på dagene mellom 24.09.19 og 24.10.19, altså tiden mellom tidligfrist og endelig frist, meldte ytterligere 98 personer seg på. Lar vi det være en prognose for i år, kan det gi håp om ca. 380 påmeldte innen klokken har nådd midnatt på søndag.

Kortere tid

Men i år er det altså bare 16 dager mellom tidlig frist og endelig frist, mens det i 2019 var 31 dager. Dermed er det mer realistisk med en tilvekst på ca. 50 deltakere mellom de to fristene i år, som i så fall vi gi et deltakerantall på ca. 330.

I skrivende stund er tilveksten siden tidligfristens utløp 8. oktober, på 42. Mye av potensialet kan altså være hentet ut allerede. Uansett blir det noen spennende timer fram mot midnatt søndag.

Ser vi bare på de to siste dagene før endelig frist gikk ut i 2019, var det 24 personer som meldte seg på. Bruker vi det som en prognose for i år, blir deltakerantallet rett i underkant av 350.

Så gjenstår deg jo også å se om det vil dukke opp omstendigheter som gjør at den endelige påmeldingsfristen blir forlenget.

Årsaker

Markeds- og arrangementsansvarlig Kenneth Foss i ImF kan tenke seg flere grunner til at antall påmelde i går ligger etter 2019l. Nettsiden for konferansen var ikke klar før i slutten av august, mot 1. juli tidligere. ImF måtte avlyse i fjor, og siden mars 2020 har det vært lite arbeid lokalt på grunn av pandemien. For det tredje kan det hende at noen fortsatt er skeptiske til å oppholde seg sammen med mange andre selv om samfunnet har åpnet opp.

– Vi har et bra program og håper og tror at en del flere melder seg på, sier Foss.

Innhold

Deltakerne kan velge mellom 12 nettverk, og til nå er det «Ungdomsledere» (48), «Mennesker som kommer til tro» (42), «Sjelesorg og samtaler» (41) og «Forsamlingsbygging» (36) som har flest påmeldte.

Blant seminarene fredag er det «Ett med dem – Inspirasjon fra våre forfulgte søsken» (44), «Sang med mening» (38), «Bønn i forsamlingen» og «Å lede i krise» (begge 36) som skiller seg ut. «Menn og kvinners tjeneste i ImF: spørsmål og svar» har 29 påmeldte til nå.

Lørdag er det landsmøte for medarrangør ImF-Ung i seminartiden, og det er bare satt opp fire seminarer. «Kirke utenfor kristenbobla» er det som til nå har suverent flest påmeldte, med 109.

VEKST: Kenneth Foss kan nå invitere til en vanlig lederkonferanse uten restriksjoner. FOTO: Brit Rønningen

Nå kan ImF arrangere lederkonferanse vanlig

Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF ser frem til en lederkonferanse hvor en ikke må forholde seg til enmetersregelen.

Lørdag 25. september ble samfunnet gjenåpnet etter halvannet år med koronarestriksjoner. Det får også betydning for ImFs lederkonferanse i november.

‒ Det betyr to ting, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss til sambåndet.no og utdyper:

‒ Det ene er at vi er ekstremt takknemlig for at enmetersregelen er opphevet, og at vi kan slippe å forholde oss til den på fellesmøter, nettverk og seminarer. Det blir plass til like mange som det ville vært på en vanlig lederkonferanse. Det er en stor lettelse.

Justert
Det andre han nevner, er at ImF har justert fristen for å få rimeligste pris på Lederkonferansen. Den var satt til 1. oktober, men er nå forlenget til 8. oktober kl. 23.59, slik at folk får mer tid på seg. Fra 9. oktober øker prisen fra 1090 kr til 1490 kr. Den endelige påmeldingsfristen er 24. oktober.

 Påmeldte
‒ Hvor mange påmeldte er det på Lederkonferansen?

‒ Det er pr nå 103 påmeldte. Det er litt færre enn på samme dato tidligere år, men i år var vi litt senere ute med nettsiden, så det kan være en forklaring. Vi vet det vil komme en del påmeldinger de neste par ukene. Studentene på Bibelskolen skal være med på konferansen, men de er eksempelvis ennå ikke påmeldt.

Ifølge Foss er det nettverkene «Forsamlingsbygging» og «Mennesker som kommer til tro» som har flest påmeldte. Blant seminarene på fredag er det «Hva er nøkkelen til et sterkt og voksende familiearbeid?» som har flest påmeldte, mens «Kirken utenfor kristenboblen» har flest påmeldte blant lørdagens seminarer.

Risiko
‒ Hva tenker du å arrangere Lederkonferansen som vanlig når koronapandemien ikke er over?

‒ Risikoen er der. Det kan komme smitte, men vi forholder oss til de nasjonale reglene. Så må folk selv ta hensyn når det gjelder klemming og håndhygiene og hosting og nysing, sier Kenneth Foss.

PÅMELDING: På nettsiden til Lederkonferansen kan du velge nettverk og seminarer. ILLUSTRASJONSBILDE: SKJERMDUMP

Nettsiden for Lederkonferansen er åpnet

Programmet og nettsiden for ImFs lederkonferanse er klar, og folk kan melde seg på konferansen.

‒ Jeg synes vi har et godt program. Det er 12 nettverk og mange ulike seminar og bra talere på fellesmøtene, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF om Lederkonferansen som arrangeres 5.-7. november i Straume Forum. Frist for å melde seg på er 24. oktober. Laveste pris får man ved påmelding innen 30. september.

Tirsdag 24. august ble nettsiden (alle lenkene åpner seg i egne faner) for ImFs Lederkonferanse for 2021 lansert.

‒ Det var kjedelig å måtte avlyse lederkonferansen i fjor. Vi bruker en del av programmet fra i fjor, men nettverket Kirke i en digital tid er nytt. Og vi har nye seminarer, forteller Foss.

Det er seminarer både fredag og lørdag. I seminartiden lørdag er det også landsmøte for ImF-Ung.

Nettverk
De andre nettverkene er Sjelesorg og samtaler, Barneledere, Ungdomsledere, Familie/generasjoner, Forsamlingsbygging, Mennesker som kommer til tro, Lovsang, Huskirker (i og utenfor «kristenbobla»), Bønn, Flerkulturelt arbeid og Forkynnelse.

Talere på fellesmøtene er Karl Johan Kjøde, Gunnar Ferstad, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Christian Lilleheim og Andreas Evensen.

Videre
Tema for fjorårets Lederkonferanse som ble avlyst, var Videre, og det blir temaet også i år. I fjor begrunnet Foss valget av tema slik:

‒ Vi ønsker at Lederkonferansen skal være en konferanse for lokale ledere, og at konferansen kan være en hjelp til å komme videre i det lokale arbeidet slik at man lokalt kan nå ut til nye mennesker og få et sterkere fellesskap.

Korona
‒ Hvor mange deltagere legger dere opp til på Lederkonferansen 2021?

‒ Vi har ikke tenkt noen begrensing i antall deltagere, men ting kan forandre seg med tanke på korona. Vi vil forholde oss til reglene som gjelder. Hvis det blir begrensninger, må vi se om vi kan få til overføring av fellesmøtene til andre steder. Det er en meter-regelen som er utfordringen hvis den gjelder fortsatt i november, svarer Foss og legger til:

‒ Jeg tror det er positivt for lokale bedehus at ledere for de ulike arbeidsgrenene reiser sammen på Lederkonferansen og deler erfaringer sammen.

AVLYST: Grunnet koronapandemien blir det ikke lederkonferanse i 2020. Nedtellingen, som på bildet gjaldt den første konferansen, i 2017, må restartes. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Avlyser årets lederkonferanse

(Korona) ImF besluttet 10. september å avlyse Lederkonferansen 2020 og legge til rette for en digital leder-dag i stedet.

Det var ledergruppen i Indremisjonsforbundet (ImF) som tok beslutningen ved lunsjtider torsdag. Bakgrunnen er utviklingen i koronapandemien.  

– Det handler om en realitetssjekk, sier generalsekretær Erik Furnes i ImF til sambåndet.no.

Flere avlysinger

Sist helg ble det kjent at NLM utsetter sin generalforsamling, som kulle ha vært sommeren 2021, med ett år. Pinsebevegelsen utsetter sin konferanse, Led Nasjonal, som skulle ha vært i februar 2021, til 2022. Tirsdag kveld ble det også klart at Bergen kommune satte i verk inngripende tiltak i en ti dagers periode i forbindelse med en oppblomstring av smitte i vestlandsbyen. 

 – De andre som har avlyst, er momenter også i vår vurdering, men det er ikke det som har vært avgjørende, sier Furnes.

Ifølge generalsekretæren er det ikke kommet mange henvendelser fra kretser og forsamlinger med spørsmål om hvorvidt konferansen ville bli avlyst. 

– Men det er lett å tenke seg at ansatte som ville ønsket å reise på konferansen, ville vært usikre, sier Furnes.

Bibelcampen

– ImF valgte å ikke avlyse Bibelcampen (LBC)  i sommer, men avlyser nå Lederkonferansen. Hva er forskjellen?

– I sommer pekte pilene når det gjelder koronapandemien, riktig vei. Når det gjelder LBC, handlet det også om folk som allerede var på tur og som vi ga et tilbud til. Hva Lederkonferansen angår, er jo det noe folk må reise ekstra til, og det må ses opp mot anbefalingen om å unngå reiser som ikke er helt nødvendige. Det ville også krevd mer å overholde smitteverntiltakene om vi skulle ha arrangert Lederkonferansen, påpeker Erik Furnes. 

Pressemelding

Pressemelding med følgende tekst ble sendt ut torsdag ettermiddag:

«Lederkonferansen er de siste årene blitt et viktig arrangement for ImF, der arbeidere og ledere har fått inspirasjon, undervisning og utrustning, samt hatt en viktig møteplass for å dele erfaringer og knytte kontakter. Vi har presentert et godt og aktuelt program også for årets konferanse i november, men innser at det rette er å avlyse.

Pandemiens utvikling i samfunnet går tydelig i feil retning, og når rådet fra myndighetene er at en kun bør gjennomføre nødvendige reiser, vil dette påvirke vår konferanse i sterk grad. Selv om konferansen er et par måneder fram i tid, trenger både deltakere og arrangør forutsigbarhet, og vi velger derfor å avlyse nå. Påmeldte deltakere vil få refundert deltakeravgift.

Digitalt alternativ

Alternativet til konferansen er at vi vil legge til rette for en leder-dag rundt om i våre bedehus og forsamlinger, og vi oppfordrer lokalt lederskap til å sette av lørdag 7. november til dette. Vi vil utarbeide digitalt materiell med aktuell tematikk knyttet til forsamlingsarbeidet, og undervisningsvideoer og spørsmål til samtale vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før. Om datoen ikke passer, kan en sette av en senere dato.»

Sambåndet vil følge opp saken videre. 

Lederkonferansens nettside åpnet

Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF er spent på hvordan korona vil påvirke årets Lederkonferanse.

Onsdag ble nettsiden for ImFs Lederkonferanse for 2020 lansert etter å ha vært forsinket i flere uker på grunn av tekniske problemer hos en leverandør. Det er nå mulig å melde seg på konferansen som går av stabelen 6.-8. november.

‒ Det er ekstra spenning i år med tanke på korona og smitteverntiltak og hvordan det vil påvirke planleggingen av Lederkonferansen. Vi får se hvordan situasjonen er når det nærmer seg, sier arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF til sambåndet.no.

En utfordring som han ser, er hvis man fortsatt må forholde seg til en-meter-regelen.

‒ Da får vi ikke plass til alle på bibeltimene og kveldsmøtene i Straume Forum. Vi må eventuelt ha overføring som blir vist på Bildøy Bibelskole.

Nettverk
I år vil det være 11 nettverk på Lederkonferansen, noen nye og noen som har vært på tidligere lederkonferanser. Nye nettverk er et bønnenettverk hvor det blir undervisning om bønn og et nettverk for flerkulturelt arbeid som handler om kristent arbeid blant innvandrere. På Lederkonferansen for to år siden var det et lovsangnettverk, og det kommer inn igjen i år.

‒ I forbindelse med fjorårets Lederkonferanse og GF var det en satsing på å få unge til å komme. Vil det bli en slik satsing i år?

‒ Ikke noe mer enn at vi også i år et ungdomsledernettverk som retter seg mot ungdomsledere.

Seminarer
Når det gjelder seminarer, blir det 12 seminarer på fredag og 12 seminarer på fredag. Foss trekker frem to av seminarene. Det første er et Åpne Dører-seminar som handler om forfulgte kristne og som vil gå både fredag og lørdag. Det andre er et seminar om å lede i krise av rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole som vil være basert på hans erfaringer med drukningsulykken på fjorårets studietur i Israel.

Bibeltimeholdere blir generalsekretær Karl Johan Kjøde i Laget, Gunnar Ferstad, pastor Thomas Rake i Bedehuskirken og forsamlingsarbeider Aud Karin Ringvoll i Flekkerøy Bedehusforsamling.

Tema
Tema for Lederkonferansen er Videre.

‒ Vi ønsker at Lederkonferansen skal være en konferanse for lokale ledere, og at konferansen kan være en hjelp til å komme videre i det lokale arbeidet slik at man lokalt kan nå ut til nye mennesker og få et sterkere fellesskap, forklarer Foss.

Siste påmeldingsfrist til konferansen er 24. oktober. Hvis man melder seg på innen 24. september, er prisen 990 kr. Etter det øker prisen til 1390 kr.

‒ Vi anbefaler at folk reiser sammen flere fra samme sted, for å få mer utbytte av konferansen, sier Kenneth Foss.